Ako financovať  inovácie?  Granty a dotácie  Tamás Szőke  Máj 20121
Plánovaný program1)    Úvod2)    „Ako financovať inovácie?“   §      prezentácia Tamás Szőke, Centire3)   ...
Prehľad prezentácie1.  Ciele stretnutia2.  Možné zdroje pre financovanie inovácií3.  Centire ako príklad zapojenia do v...
•    1/  Ciele stretnutia4
Ciele stretnutia   Predstaviť možnosti financovania inovácií  Zjednotiť sa na spoločných cieľoch ohľadom   vývoja, ...
•    2/  Možné zdroje pre financovanie  inovácií6
Aktuálne dostupné zdroje•  Národné programy - štrukturálne fondy•  Programy medzinárodnej spolupráce•  Komunitárne p...
Prehľad zdrojov EÚ                         Medzinárodné programy     Národné         ...
Programy             Štrukturálne fondy                                   m...
Programy              Štrukturálne fondy                             Komunitárn...
Dunajská stratégia -základné informácieČO?  Čo je Dunajská Stratégia ?                KEDY?       ...
Dunajská stratégia:štyri piliere stratégie a prioritnéoblasti•   Pilier 1: Prepojenie podunajskej oblasti      PO ...
13   Dunajská stratégia – možné projekty   •     Projekty v rámci DS: aktivity realizované v spolupráci viacerých...
Zamestnávanie mladých – základnéinformácie  Zdroj: Growth and Jobs: Next Steps, prezentácia prezidenta EK J. M.14 Baross...
Zamestnávanie mladých - kľúčovézistenia•   Mladiství a absolventi tvoria 8% z celkovej nezamestnanosti v   SR•   Via...
Zamestnávanie mladých –navrhované opatrenia Vládou SR•   Vytvorenie Akčného tímu   §       zástupcovia MPSVaR, ...
Finančné alokácie                    Príspevok ES                           ...
Finančné alokácie                 Využiteľný                          Alokácia na...
Finančné alokácie               Zdroj                          Výška alokácie  ...
Čo v budúcom plánovacom období2014-2020?•   Štrukturálne fondy a programy   medzinárodnej spolupráce:   §     Ne...
Politika súdržnosti – nové pravidlá ŠF     Spoločný    Partnerská   strategický rámec  zmluva     Operačné...
HORIZONT 2020•   Popis:   §     HORIZONT 2020 - kľúčový pilier Inovácie v Únii,     hlavnej iniciatívy stratég...
COSME 2014-2020•   Popis:   §     Programme for the Competitiveness of Enterprises     and Small and Medium-si...
ERASMUS for all 2014-2020•   Popis:   §     Erasmus for All je nový program EÚ pre vzdelávanie, tréning,     m...
•     3/   Centire ako príklad zapojenia   do výskumných projektov25
Centire zapojenie do výskumu                       1. APVV –                    ...
Kto je Centire?•   Spoločnosť Centire už 18 rokov pôsobí na slovenskom trhu v oblasti poskytovania   poradenských služ...
•     4/   Odporúčania28
Ako začať?•   Kto skôr začne, môže viac získať•   Zapojte sa do partnerstva – spájajte sa s úspešnými   §     ...
Ako pripraviť kvalitný projekt?•   Budovať na existujúcich partnerstvách a využívať existujúce siete   partnerov•   ...
Ako pripraviť kvalitný projekt?•   Dôležité mať pripravený podrobný podkladový rozpočet vo formáte, ktorý   obsahuje p...
Aké sú najbližšie možnosti?•   Plánované sú výzvy pre:   §     OP KaHR - presun dodatočných 225 mil. EUR z    ...
Zaujímavé linky•   Národné programy: http://www.nsrr.sk/operacne-programy/•   Cezhraničná spolupráca:   §     ...
Kontakt                  Centire, s.r.o.                 Záhradnícka 72         ...
•     5/   Brainstorming a diskusia35
Otázky k diskusii•   Prečo podporovať inovácie?•   Čo chce združenie / jednotliví členovia robiť   pre podporu inová...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ako financovat inovacie?

1,008 views
904 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,008
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ako financovat inovacie?

 1. 1. Ako financovať inovácie? Granty a dotácie Tamás Szőke Máj 20121
 2. 2. Plánovaný program1) Úvod2) „Ako financovať inovácie?“ § prezentácia Tamás Szőke, Centire3) Brainstorming a diskusia § Diskusiu facilituje Daniela Olejárová, Centire4) Záver2 § Zhrnutie a plánovanie ďalších krokov Ján Ondáš,
 3. 3. Prehľad prezentácie1. Ciele stretnutia2. Možné zdroje pre financovanie inovácií3. Centire ako príklad zapojenia do výskumných projektov4. Odporúčania pre ďalšie kroky5. Brainstorming a diskusia3
 4. 4. • 1/ Ciele stretnutia4
 5. 5. Ciele stretnutia Predstaviť možnosti financovania inovácií Zjednotiť sa na spoločných cieľoch ohľadom vývoja, transferu a financovania inovácií Načrtnúť spoločný plán (roadmap) pre ďalší proces rozvoja inovácií v IT Valley5
 6. 6. • 2/ Možné zdroje pre financovanie inovácií6
 7. 7. Aktuálne dostupné zdroje• Národné programy - štrukturálne fondy• Programy medzinárodnej spolupráce• Komunitárne programy• Dunajská stratégia• Programy (EK a národné) na zamestnávanie mladých7
 8. 8. Prehľad zdrojov EÚ Medzinárodné programy Národné Programy Komunitárne programy medzinárodne programy ŠF a KF j spolupráceTematická priorita EÚ: Tematické priority EÚ:Regionálny a miestny rozvoj - podnikanie - veda a technológie - doprava a cestovanie - kultúra vzdelávanie a mládež - ... 8 8
 9. 9. Programy Štrukturálne fondy medzinárodnej Komunitárne programy SR spolupráce Zdroj Zdroj ZdrojPorovnanie programov Prostriedky určené pre napĺňanie Prostriedky určené pre napĺňanie Prostriedky EK určené pre cieľov regionálnej politiky EÚ cieľov regionálnej politiky EÚ napĺňanie politických cieľov EÚ Priority určované na národnej Priority určované na bilaterálnej Priority určované na centrálnej úrovni, distribúcia cez 11 /multi-laterálnej úrovni krajín úrovni EK operačných programov zúčastnených na programe Príprava Príprava Príprava Náročnejšia a vyžaduje viac času (niekoľko týždňov až mesiacov) Náročnosť závisí od OP a podpornej Náročnejšia a vyžaduje viac času (1 až viac mesiacov) Vždy nutná spolupráca s partnermi dokumentácie (2 týždne – 3 z viacerých krajín mesiace)Ak nutní partneri, tak len Nutná spolupráca s partnermi z na národnej úrovni minimálne jednej alebo viac krajín Konkurencia Obyčajne organizácie a inštitúcie z Konkurencia Konkurencia celej EÚ27 Inštitúcie zo Slovenska Obyčajne organizácie a inštitúcie z Len v prípade decentralizovaných oprávnen. územia programov (na programov výber na nár. úrovni úrovni krajov/regiónov alebo celej Hodnotenie krajiny) Hodnotenie Na úrovni riadiacich orgánov Väčšinou na úrovni EK v Bruseli jednotlivých operačných programov Hodnotenie Len v prípade decentralizovaných Nejasné pravidlá, zdĺhavý proces programov hodnotenie na národnej Na úrovni spoločného technického sekretariátu úrovni Implementácia Jasné pravidlá, proces a väčšinou aj Implementácia Pravidlá sa menia počas „hry“ časové začlenenie (prípravy, schvaľovania aj samotnej Komunikácia s EK alebo výkonnými implementácie) agentúrami - pravidlá jednoduchšie Implementácia oproti ŠF Náročná komunikácia s RO Vyžaduje komunikáciu s národ. CKO Zdĺhavý proces preplácania vo viac krajinách - zdĺhavá 9 výdavkov
 10. 10. Programy Štrukturálne fondy Komunitárne medzinárodnej SR programy spolupráceČo je možné financovať? OP KaHR: inovácie technológií HUSK: spoločný rozvoj VaV a Veda, technológie: a výrobkov v podnikoch a inovácií, spoločné využívanie službách, prototypov a skúšok, zdrojov prostr. rozvoja 7FP: 4 špecifické programy inovácie systémov riadenia a infraštruktúry a spoločných Spolupráca výrobkov výskumných projektov Myšlienky Ľudia ochrana priemyselných práv SKCZ: Rozvoj podnikateľského Kapacity a inovačného prostredia, modernizácia strojov, posilnenie cezhraničných aktivít Vedecká spoluprácu, vedecko- vybavenie skúšobní a hosp. aktérov; rozvoj verejných výskumné granty a mobilita technológií, nákup HW a SW investícií do podnikateľskej vedeckých pracovníkov. infraštruktúry CIP: podpora inovácií, inovačné OP VaV: aplikovaný výskum, SKAT: Posilnenie existujúcich podporné služby pre MSP spolupráca MSP sietí, sietí spolupráce, štruktúr a s akademickou sférou, klastrov MSP a regionálnych Vzdelávanie: vytváranie a podpora vedecko- inovácií, podpora spolupráce v  technologických parkov a oblasti technológií VaV LLP: rozvoj výmeny, spolupráce technologických centier a mobility medzi systémami ENPI: Vytvorenie lepších vzdelávania a odbornej prípravy, podmienok pre MSP a rozvoj inovácie vo vzdelávaní podnikania 10
 11. 11. Dunajská stratégia -základné informácieČO? Čo je Dunajská Stratégia ? KEDY? Kedy vznikla?• Špecifická stratégia regiónov v oblasti Dunaja určená na • Začiatok prípravy pod gesciou EK – v r. 2009, akčný plán zintenzívnenie a zefektívnenie ich spolupráce- najmä v zverejnený 8. 12. 2010 oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia. • r. 2010: séria tematických konferencií:• Jedna z dvoch makroregionálnych stratégií EÚ (1. Baltická strat.)- kľúčová úloha v regionálnej politike EÚ 17. 12. 2010: Medzinarodná konferencia: Slovensko na križovatke priorít Dunajskej• Vplyv na viac ako 100 mil. občanov stratégie 24. 6. 2011: oficiálne schválená Európskou RadouKDE? • Aké územie pokrýva?• Podunajská oblasť je funkčná oblasť vymedzená povodím rieky Dunaj. Je významným medzinárodným hydrologickým povodím a dôležitým ekologickým PREČO? Aké ciele si stanovuje? koridorom. Hlavné ciele:KTO? Ktoré krajiny sa zúčastňujú? • Zlepšenie plavbyschopnosti na Dunaji, najmä preZúčastnené krajiny (14): nákladné lode;• (EÚ): Nemecko (Bádensko- Württembersko a Bavorsko), • Ochrana životného prostredia a boj proti znečisťovaniu Rakúsko, Slovenská republika, Česká republika, ovzdušia; Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko • Utužovanie hospodárskeho rozvoja, turizmu a kultúry• (mimo EÚ): Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, v regiónoch;11 Čierna Hora, Moldavská republika, a Ukrajina • Zlepšenie systému ochrany pred povodňami;
 12. 12. Dunajská stratégia:štyri piliere stratégie a prioritnéoblasti• Pilier 1: Prepojenie podunajskej oblasti PO 1 : zlepšiť mobilitu a multimodalitu: (a) vnútrozemské vodné cesty (b) cestné, železničné a letecké spojenia PO 2: podporovať udržateľnejšie zdroje energií PO 3: podporovať kultúru a cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi• Pilier 2: Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti PO 4: obnoviť a udržať kvalitu vôd PO 5: riadiť riziká v oblasti životného prostredia PO 6: chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd• Pilier 3: Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti SK PO 7: rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelávania12 a informačných technológií
 13. 13. 13 Dunajská stratégia – možné projekty • Projekty v rámci DS: aktivity realizované v spolupráci viacerých štátov alebo medzinárodných organizácií a realizované na národnej úrovni jednotlivými príslušnými štátmi dunajského regiónu spĺňajúce kritéria Dunajskej stratégie • Základný dokument: akčný plán (4 piliere a 11 PO) – priebežne modifikovaný • Časový rámec projektov: trvanie 1 – 2 roky • Kritériá: § v synergii s ďalšími politikami EÚ (napr. Európa 2020) § vplyv na dunajský makroregión, podporované – najmä cezhraničné projekty, príp. projekty realizované v jednej krajine s nadnárodným charakterom § realistické (realizovateľné technicky i finančne) § koherentné a navzájom sa podporujúce (win-win riešenia) • Zásada „trikrát nie“ § žiadne nové finančné prostriedky, § žiadna nová legislatíva § žiadne nové inštitúcie 13
 14. 14. Zamestnávanie mladých – základnéinformácie Zdroj: Growth and Jobs: Next Steps, prezentácia prezidenta EK J. M.14 Barossa na Európskej rade dňa 30.1.2012
 15. 15. Zamestnávanie mladých - kľúčovézistenia• Mladiství a absolventi tvoria 8% z celkovej nezamestnanosti v SR• Viac ako polovica mladých nezamestnaných pochádza z 3 krajov: PSK, KSK a BBSK• Podiel nezamestnanosti mladých (15-24 aj 15-35 rokov) na celkovej nezamestnanosti v kraji je najvyšší v PSK, KSK, ZSK a pohybuje sa od 42-46%• Viac ako 60% nezamestnaných absolventov tvoria absolventi stredných odborných škôl a SOU s maturitou• Absolventi VŠ tvoria len 12,5% z celkovej nezamestnanosti15 absolventov, pričom najvyššia nezamestnanosť je:
 16. 16. Zamestnávanie mladých –navrhované opatrenia Vládou SR• Vytvorenie Akčného tímu § zástupcovia MPSVaR, MH, MDVRR, PRV, MŠVVŠ, ÚPSVaR, AZZ, RUZ, KOZ, posledné stretnutie 27.4.2012 v Bruseli• Realokácia zdrojov z OP Vzdelávanie (ESF), Informatizácia spoločnosti (ERDF) a Doprava (ERDF) vo výške 295 mil. EUR• Financovanie je možné v rámci dvoch operačných programov, a to: 1) Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia (70 mil. EUR) o Priama podpora cca 13 000 pracovných miest o Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých, hlavne preplácanie pracovných nákladov, minimálna mzda či odvody 2) Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (225 mil. EUR) o Cieľ: zníženie nezamestnanosti zo strednodobého hľadiska o Opatrenia na podporu malých a stredných podnikov – primárne cez Inovácie a techologické transfery s cieľom modernizácie výrobnej základne, inovácie výrobných procesov a produktov a zvyšovanie produktivity práce Zdroj: Materiál na rokovanie vlády č. 8/2012 zo dňa 16.5.201216 o Vyhlásenie min. 3 výziev (schéma štátnej pomoci aj de minimis)
 17. 17. Finančné alokácie Príspevok ES Zazmluvnené Program – pôvodná Čerpanie Zostatok projekty alokácia Národné zdroje OP Výskum a vývoj 1 209 415 373 € 808 038 181 € 119 798 055 € 401 377 192 € OP Konkurencieschopnosť a 772 000 000 € 604 301 731 € 137 568 995 € 167 698 269 € hospodársky rast Programy medzinárodnej spolupráce Slovensko –Rakúsko  56 906 355 €  27 001 302,35 € n/a  29 905 002,65 € Maďarsko – Slovensko 175 600 000 € 120 535 387,40 € n/a 55 064 612,60 € Poľsko – Slovensko 157 407 763 € 118 492 059,80 € n/a 38 915 703,20 € Česká republika – Slovensko 92 700 000 € 71 175 665,28 € n/a 21 523 334,72 € ENPI - EuropeanNeighbourhood 68 638 283 € 25 111 110,00 € n/a 43 527 173,00 € Partnership Instrument Komunitárne programy 7 FP - 7. Rámcový program 50 521 000 000 € n/a n/a n/a CIP - Competitiveness and n/a 4 212 600 000 € 2 856 710 611 € 1 355 889 389 €  Innovation Programme LLP - Program Celoživotného n/a 6 970 000 000 € 5 305 316 928 € 1 664 683 072 € vzdelávaniaZdroj: oficiálne dokumenty operačných programov, stav k 31.6.2011 17 17
 18. 18. Finančné alokácie Využiteľný Alokácia na progr.obd. Typ zdroja zostatok Poznámka 2014-2020 v mil. EUR v mil. EUR Dunajská stratégia Percentuálny odhad: Štrukturálne fondy 100 000 alokácia/počet rokov 42 800 IPA (Chorv.,Srbsko, Odhad: alokovaná suma Bosna Hercegovina, 1 192 na obd. – využitá dotácia Čierna Hora) 3 156 Výpočet: pôvodná ENPI (Ukrajina, 271,61 alokácia – zazmluvnené Moldavská Rep.) 705,64 zdroje Program Stredná Výpočet: pôvodná 28, 967 alokácia – zazmluvnené Európa 231 zdroje Program Výpočet: pôvodná Juhovýchodná 74,682 206,691 alokácia – zazmluvnené Európa zdroje Vyčlenené na konkrétne 10 300 (8 800 pre EIB EÚ) 10 300 (8 800 pre EÚ) PO v rámci DSĎalšie: IFI, EBOR, investičný rámec pre západný Balkán, JASPERS, ELENA Spolu 18 54,667 mld 114,63 mld
 19. 19. Finančné alokácie Zdroj Výška alokácie Zamestnávanie mladých Národná iniciatíva Vlády SR Operačný program Zamestnanosť a sociálna 70 mil. EUR inklúzia Operačný program konkurencieschopnosť a 225 mil. EUR hospodársky rast SPOLU SR 295 mil. EUR Zdroj: Materiál na rokovanie vlády č. 8/2012 zo dňa 16.5.2012 a prezentácia „Growth and Jobs:19 Next Steps“ prezidenta EK J. M. Barossa na Európskej rade dňa 30.1.2012
 20. 20. Čo v budúcom plánovacom období2014-2020?• Štrukturálne fondy a programy medzinárodnej spolupráce: § Nebude už NSRR v každej krajine, ale len jeden Spoločný strategický rámec a každá krajina bude mať Partnerskú zmluvu § Priority Dunajskej stratégie sa prenesú do priorít operačných programov v rámci ŠF aj programov medzinárodnej spolupráce20• Komunitárne programy:
 21. 21. Politika súdržnosti – nové pravidlá ŠF Spoločný Partnerská strategický rámec zmluva Operačné programy• Komplexná investičná stratégia v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020• Prepojenosť s Národným programom reforiem• Koordinácia politiky súdržnosti, rozvoja21 vidieka, finančných prostriedkov v oblasti
 22. 22. HORIZONT 2020• Popis: § HORIZONT 2020 - kľúčový pilier Inovácie v Únii, hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je posilniť konkurencieschopnosť Európy v celosvetovom meradle• Plánovaný rozpočet: § 80 mld. EUR na celé obdobie• Ciele:22 § Excelentná veda
 23. 23. COSME 2014-2020• Popis: § Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises - kľúčový nástroj na podporu MSP• Plánovaný rozpočet: § 2,5 mld. EUR na celé obdobie• Ciele: § Umožniť prístup k financovaniu malých a23 stredných firiem (MSP)
 24. 24. ERASMUS for all 2014-2020• Popis: § Erasmus for All je nový program EÚ pre vzdelávanie, tréning, mládež a šport, ktorý navrhla Európska komisia• Plánovaný rozpočet: § 19 mld. EUR pre celé obdobie• Ciele: § Podporovať príležitosti na učenie pre jednotlivcov § Podporovať inštitucionálnu spoluprácu medzi vzdelávacími organizáciami, podnikmi, miestnou a regionálnou samosprávou a neziskovými organizáciami § Podporovať politické reformy v členských krajinách a spoluprácu24 s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ
 25. 25. • 3/ Centire ako príklad zapojenia do výskumných projektov25
 26. 26. Centire zapojenie do výskumu 1. APVV – Analýza workflow 2. OP VaV6. HUSK B – procesov -Knowledge Knowledgbase e Discovery ELTE4. 7th Soft EMELFP – VPH BA 3. OP VaV - Kompetenčné STU Centrum Centire Researc h Siemen CENTIR s E ...a ešte ďalšie projekty: 5. HUSK A – • APVV – registre Bezškálové (11/2011) siete • 7th FP – klastre (01/2012) 26 – eHealth (05/2012) • CIP
 27. 27. Kto je Centire?• Spoločnosť Centire už 18 rokov pôsobí na slovenskom trhu v oblasti poskytovania poradenských služieb.• Naším poslaním je prostredníctvom nášho jedinečného tímu prinášať inovatívne myšlienky, zmysluplné riešenia a implementovať ich do praxe spôsobom, ktorý posúva našich klientov a partnerov vpred. Snažíme sa nachádzať riešenia aj tam, kde to nie je jednoduché.• Pomáhame: § verejným inštitúciám aj súkromným organizáciám získavať prostriedky pre financovanie ich projektov § firmám zvyšovať ich výkonnosť § slovenským organizáciám zapájať sa do procesov inovácií aj na medzinárodnej úrovni § inštitúciám realizovať nevyhnutné reformy a zvyšovať kvalitu nimi poskytovaných služieb § prepájať svet univerzít s praxou• Náš prístup ku klientom je založený na zmysluplnej spolupráci, vzájomnej dôvere a zodpovednosti; základom pri poskytovaní konzultačných služieb musí byť naša vysoká odbornosť a jedinečnosť riešení, ktoré ponúkame.• Sme držiteľmi certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a sme členom EFQM27
 28. 28. • 4/ Odporúčania28
 29. 29. Ako začať?• Kto skôr začne, môže viac získať• Zapojte sa do partnerstva – spájajte sa s úspešnými § Máloktorá firma má dostačujúce kapacity stať sa koordinátorom projektu, preto je lepšie začať ako partner § V súčasnosti 111 projektov hľadá partnera – databáza na: http://www.een.sk/content.php?id=136• Navštevujte konferencie a zoznamovacie večierky (b2b)• 7FP: Sledujte aktivity a výzvy Európskych technologických platforiem• Využívajte poradenstvo a dostaňte sa na mailing list NKB zodpovedného za daný program• Propagujte sa• Učte sa na chybách iných29 29
 30. 30. Ako pripraviť kvalitný projekt?• Budovať na existujúcich partnerstvách a využívať existujúce siete partnerov• Pri príprave rátať s dostatočným časom na: § Hľadanie partnerov a komunikáciu s nimi (napr. aj stretnutia partnerov) § Proces prípravy a sfinalizovania projektu § Interné schvaľovania u každého partnera § Komunikáciu so spoločným technickým sekretariátom, kontaktnými bodmi a ostatnými dôležitými inštitúciami (ministerstvá) § Prezentáciu projektu pred všetkými kľúčovými inštitúciami kvôli získaniu podpory• Zabezpečiť kvalitný preklad finálnych dokumentov / text v cudzom jazyku kvôli jasnosti a zrozumiteľnosti pre hodnotiteľov vo viacerých krajinách30
 31. 31. Ako pripraviť kvalitný projekt?• Dôležité mať pripravený podrobný podkladový rozpočet vo formáte, ktorý obsahuje podrobné dáta pre finančné riadenie po schválení § Aj nad rámec oficiálneho formuláru § Obsahuje členenie podľa aktivít, partnerov, typov nákladov, časového hľadiska a pod.• Detailný finančný plán by sa mal pripravovať až NÁSLEDNE PO príprave detailného logframe a plánu aktivít !!! § Avšak počas prípravy obsahu projektu možno odhadnúť náklady v jednotlivých rozpočtových skupinách• Vždy používať plán aktivít za základ pre vytvorenie rozpočtu § Poskytuje to príležitosť pre krížovú kontrolu s aktivitami § Možné tiež odhadnúť zostatok nákladov a výnosov počas realizácie projektu• Nezabudnúť do rozpočtu zarátať náklady (personálne či cestovné) spojené s riadením projektu pri implementácii § už či osobitne ako samostatný pracovný balík / aktivitu alebo ako súčasť všetkých aktivít31
 32. 32. Aké sú najbližšie možnosti?• Plánované sú výzvy pre: § OP KaHR - presun dodatočných 225 mil. EUR z iných OP o vyhlásené min. 3 ďalšie výzvy (schéma ŠP, schéma DM) na podporu inovácií a  technologických transferov a zároveň sa podporí vytvorenie nových pracovných miest (opatrenie 1.1). o Výzvy by mali byť vyhlásené najneskôr v polovici roka 2012 s realizačnou dobou projektov max. 2 roky32 § OP Vzdelávanie – výzva na opatrenie 1.2 Vysoké
 33. 33. Zaujímavé linky• Národné programy: http://www.nsrr.sk/operacne-programy/• Cezhraničná spolupráca: § HU-SK: http://www.husk-cbc.eu/sk/ § SK-ČR: http://www.sk-cz.eu/ § SK-AT: http://www.sk-at.eu• Komunitárne programy: § 7. Rámcový program: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html § Program pre konkurencieschopnosťa inovácie (CIP): http://ec.europa.eu/cip/ § Program celoživotného vzdelávania: http://www.saaic.sk § Enterprise Europe Network: § http://www.enterprise-europe-network.sk/• Dunajská stratégia § www.danube-region.eu• Zamestnávanie mladých33 § Prezentácia J.M.Barrossa z januára 2012 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/cm012012_barroso_en.pdf
 34. 34. Kontakt Centire, s.r.o. Záhradnícka 72 821 08 Bratislava tel.: +421 2 5010 9800 fax: +421 2 5010 9888 www.centire.com Daniela Olejárová Tamás Szöke Senior konzultant Výkonný riaditeľ gsm: +421 902 900 864 daniela.olejarova@centire.com gsm: +421 902 900 864 tamas.szoke@centire.com34
 35. 35. • 5/ Brainstorming a diskusia35
 36. 36. Otázky k diskusii• Prečo podporovať inovácie?• Čo chce združenie / jednotliví členovia robiť pre podporu inovácií?• Na čom sa dá stavať?• Ako to dosiahnuť?• Koľko je združenie a jeho členovia ochotní investovať do podpory inovácií?36

×