‫قانونی‬ ‫های‬ ‫هکر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پایتون‬ ‫دروه‬‫)مقدماتی‬(
‫؛‬ ‫اول‬ ‫جلسه‬
‫موضوعات‬ ‫خلهصه‬
‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ‫اطلعات‬ ‫و...
‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫سیستم‬
‫از‬Piazza‫یکنیم‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫استفاده‬
: ‫دوره‬ ‫اطلعات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫تمری‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫...
‫درس‬ ‫کلس‬
© Mohammad reza Kamalifard
.‫یداهیم‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫درس‬ ‫آنلین‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫کلس‬ ‫سیلبس‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬...
‫تکالیف‬
: ‫اهست‬ ‫هصورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تکالیف‬ ‫و‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫تمری‬
‫کوییز‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫تمرین‬
‫یگیره‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫ه...
‫نظرسنجی‬
‫کنین‬ ‫شرکت‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫لطفا‬
‫اهای‬ ‫روش‬ ‫کردن‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫سنجی‬ ‫...
‫کلس‬ ‫تهای‬‌‫ه‬ ‫ساع‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫جشنبه‬‌‫ک‬ ‫پن‬ ‫و‬ ‫کشنبه‬‌‫ک‬ ‫ی‬ ‫روزاهای‬ ‫کلس‬.
‫ساعت‬ ‫از‬ ‫کشنبه‬‌‫ک‬ ‫...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی

362 views
327 views

Published on

معرفی بر دوره و روش برگزاری و امکاناتی که مدنظر ما هست در دوره

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی

  1. 1. ‫قانونی‬ ‫های‬ ‫هکر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پایتون‬ ‫دروه‬‫)مقدماتی‬( ‫؛‬ ‫اول‬ ‫جلسه‬ ‫موضوعات‬ ‫خلهصه‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫معرفی‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطلعات‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫پلتفرم‬ ‫روی‬ ‫اجرایی‬ ‫محیط‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ © Mohammad reza Kamalifard
  2. 2. ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫سیستم‬ ‫از‬Piazza‫یکنیم‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫استفاده‬ : ‫دوره‬ ‫اطلعات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫تمری‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫اهای‬ ‫دانشجو‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫پرسیدن‬ ‫ل‬‌‫ک‬ ‫سؤا‬ ‫برای‬ :// . / / 2013/ 101https piazza com webamooz summer pysec ‫بدید‬ ‫جواب‬ ‫اهم‬ ‫رو‬ ‫دیگران‬ ‫لاهای‬‌‫ک‬ ‫سؤا‬ ‫و‬ ‫بپرسید‬ ‫سؤال‬ ‫بزنید‬ ‫سر‬ ‫ا‬ً ‫حتم‬ ‫اهست‬ ‫الزامی‬ ‫هصفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حضور‬. ‫لاها‬‌‫ک‬ ‫سؤا‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اهمخوانی‬ ‫دوره‬ ‫محتوا‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫ا‬ً ‫حتم‬ ‫و‬ ‫اهست‬ ‫ممنوع‬ ‫غیردرسی‬ ‫اهای‬ ‫پست‬ ‫نزنید‬ ‫ا‬ً ‫لطف‬ ‫و‬ ‫مرسی‬ ‫ممنون‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫پست‬ ) ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫تشکر‬…( .‫کنید‬ ‫سؤال‬ ‫ناشناس‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫تونین‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫کنید‬ ‫سؤال‬ ‫ا‬ً ‫حتم‬ ‫دونین‬ ‫نمی‬ ‫رو‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬Access Code‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫یشه‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارین‬ ‫نیاز‬ .‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫فقط‬ ‫خودتون‬ © Mohammad reza Kamalifard
  3. 3. ‫درس‬ ‫کلس‬ © Mohammad reza Kamalifard .‫یداهیم‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫درس‬ ‫آنلین‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫کلس‬ ‫سیلبس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬Text Editor‫و‬REPL.‫یکنیم‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫تمرین‬ ‫رو‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫لاهای‬‌‫ک‬ ‫مثا‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫درس‬ ‫اهای‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫بعضی‬PDF‫الزامی‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫آ‬ ‫مطالعه‬ ‫یشوند‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫گذاشته‬ ‫تاها‬‌‫ک‬ ‫سای‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫یا‬ .‫است‬ ‫رو‬ ‫نیستند‬ ‫یشوند‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫درسی‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫ا‬ً ‫دقیق‬ ‫که‬ ‫لاهایی‬‌‫ک‬ ‫سؤا‬ ‫ا‬ً ‫لطف‬ ‫آنلین‬ ‫کلس‬ ‫برگزاری‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نپرسید‬Piazza.‫شد‬ ‫خوااهد‬ ‫داده‬ ‫جواب‬ ‫کنید‬ ‫مطرح‬
  4. 4. ‫تکالیف‬ : ‫اهست‬ ‫هصورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تکالیف‬ ‫و‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫تمری‬ ‫کوییز‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫تمرین‬ ‫یگیره‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫هصورت‬ ‫اهم‬ ‫اهایی‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫اهمچنین‬ (‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫زمان‬ ‫کنید)در‬ ‫شرکت‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫تمری‬ ‫در‬ ‫ا‬ً ‫حتم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ارسال‬ ‫رو‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫تمری‬ ‫که‬ ‫یکنن‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫دریافت‬ ‫رو‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫گوااهی‬ ‫کسانی‬ ‫فقط‬Piazza .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫فعال‬ ‫حضور‬ © Mohammad reza Kamalifard
  5. 5. ‫نظرسنجی‬ ‫کنین‬ ‫شرکت‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫لطفا‬ ‫اهای‬ ‫روش‬ ‫کردن‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫این‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫شه‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫سطح‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ :// . . /12 3 7http g kamalifard ir R ns
  6. 6. ‫کلس‬ ‫تهای‬‌‫ه‬ ‫ساع‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫جشنبه‬‌‫ک‬ ‫پن‬ ‫و‬ ‫کشنبه‬‌‫ک‬ ‫ی‬ ‫روزاهای‬ ‫کلس‬. ‫ساعت‬ ‫از‬ ‫کشنبه‬‌‫ک‬ ‫ی‬۴‫تا‬۵:30 ‫ساعت‬ ‫از‬ ‫جشنبه‬‌‫ک‬ ‫پن‬۵‫تا‬۶ ‫شد‬ ‫خوااهد‬ ‫برگزار‬ ‫جبرانی‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫نشود‬ ‫تشکیل‬ ‫های‬‌‫ک‬ ‫جلس‬ ‫که‬ ‫هصورتی‬ ‫در‬. © Mohammad reza Kamalifard

×