Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremenih preduzeća
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremenih preduzeća

on

 • 1,733 views

Prezentacija "Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremenih preduzeća" koju je dr Marijana Vidas-Bubanja ...

Prezentacija "Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremenih preduzeća" koju je dr Marijana Vidas-Bubanja
sa Beogradske poslovne škole održala na konferenciji E-trgovina u aprilu 2010.

Statistics

Views

Total Views
1,733
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,540
Embed Views
193

Actions

Likes
1
Downloads
24
Comments
0

2 Embeds 193

http://www.itdogadjaji.com 192
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremenih preduzeća Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremenih preduzeća Presentation Transcript

  • Usloveljnost primene e-poslovanja i ostvarenog nivoa konkurentnosti savremenih preduzeća
   Prof. dr Marijana Vidas-Bubanja
   Beogradska poslovna škola
  • ДИС мај 2005
   2
   Uloga informaciono-komunikacionih tehnologija u savremenoj privredi
   IKT kao ključan faktor privrednog rasta
   Značaj i prednosti korišćenja IKT u svim sektorima poslovanja od privrede, preko usluga, do države i njenih institucija
   Kao tehnologije opšte namene -IKT menjaju ukupan način rada i poslovanja na svim nivoima od preduzeća, do pojedinca
  • ДИС мај 2005
   3
   Globalizacija ciljnog tržišta
   Suštinski redefiniše shvatanje međunarodne konkurentnosti, pri čemu se od svih učesnika na tržištu traži da se prilagode novim informatičkim uslovima rada i poslovanja
   Uspeh svih društvenih činilaca (preduzeća-država) opredeljen je:
   *Stepenom korišćenja informacione tehnologije
   *Razvojem menažmenta u mrežnim sistemima (network based management)
   *Primenom poslovne strategije zasnovane na znanju (knowledge-based strategies)
   *Internetom i potencijalima e-poslovanja
  • ДИС мај 2005
   4
   Tri faze razvoja e-poslovanja
   Prva fazarazvoja e-poslovanje 1.0(1995-2000) firme su se kačile na Internet i kupovale različite vrste još nerazvijenih tehnoloških rešenja kojima su nastojale da podrže svoje poslovanje.
   Faza e-poslovanje 2.0- Nakon sloma 2000-te godine
   Fokus je bio na problemu sniženja troškova poslovanja primenom IKT.
  • ДИС мај 2005
   5
   Savremena faza e-poslovanje 3.0
   -Trend ka digitalno integrisanim sistemima vrednosti povezanih putem IKT
   -Bazna informaciona infrastruktura se razvila i sazrela
   -Pored alata za sniženje troškova IKT se sve više sagledavaju kao značajan alat za inovacije i rast profita realizacijom novih proizvoda i usluga i primenom novih uslova rada u okviru mreža vrednosti
  • ДИС мај 2005
   6
   Savremena faza e-poslovanje 3.0
   -Globalizacija i razvoj mreža vrednosti primoravaju preduzeća da sarađuju i da se takmiče na nove načine
   -Pojava specijalnih posrednika i rastući značaj znanjem-intenzivnih aktivnosti kako u proizvodnom, tako i u servisnom sektoru.
   -Kompanije se sve više fokusiraju na svoju baznu konkurentnost (core competence), a ostale non-core aktivnosti eksternalizuju (outsorsing) na spoljne partnere u okviru novih formi saradnje u mreži
   -Ovi pomaci postaju mogući zahvaljujući obilju, dostupnosti i transparentnosti informacija, što omogućava primena IKT u svim poslovnim segmentima- IKT inoviraju i interne i eksterne poslovne procese preduzeća
  • ДИС мај 2005
   7
   Uticaj E-poslovanja na odnose konkurencije u industrijskoj grani
   E-poslovanje menja strukturu pojedinih grana tako što:
   -menja osnovu konkurencije između ključnih rivala u grani,
   -snižava barijere ulaska u granu,
   -povećava mogućnost pojave novih supstitutivnih proizvoda,
   -menja jačinu ponuđača i pregovaračku snagu kupaca,
   -menja obuhvat moguće konkurencije, pomerajući ga sa lokalnog i regionalnog, na nacionalni i globalni nivo,
   -pružakupcima mogućnost da se bolje obaveste o cenama različitih ponuđača u grani,
   -primorava ponuđače da što povoljnije nude svoje proizvode i tako aktuelizuje pitanje cenovne konkurentnosti,
   - stvara nove mogućnosti diferenciranja proizvoda od sličnih rivalskih proizvoda i pridobijanja, na osnovu toga, veće potrošačke populacije.
  • ДИС мај 2005
   8
   E-poslovanje i konkurentska prednost preduzeća
   Konkurentska prednost je osnov poslovih rezultata preduzeća na konkurentskim tržištima
   Konkurentska prednost u suštini nastaje iz vrednosti koje je firma sposobna da stvori za svoje kupce.
   Michael Porter kaosredstvo za identifikovanje načina za stvaranje veće vrednosti za potrošača predlaže lanac vrednosti.
  • ДИС мај 2005
   9
   Definicija lanca vrednosti
   Lanac vrednosti u okviru jedne kompanije predstavlja set aktivnosti koje firma mora da obavi (od nabavke sirovina do isporuke finalnog proizvoda kupcu)
   Svaki korak u lancu vrednosti dodaje određenu vrednost u kreiranju finalnog proizvoda
   Lanac vrednosti identifikuje devet strategijskih, relevantnih aktivnosti koje stvaraju vrednost i troškove pri određenom poslovanju (pet primarnih aktivnosti+četiri podržavajuće aktivnosti)
  • ДИС мај 2005
   10
   Porterov koncept lanca vrednosti
  • ДИС мај 2005
   11
   Izvor konkurentske prednosti preduzeća
   -Može biti bilo koja, tj. jedna ili više kombinacija poslovnih aktivnosti organizacije
   -U obimu u kome organizacija može da obavi određene aktivnosti bolje u odnosu na konkurente, ona ima mogućnost da ostvari konkurentsku prednost
   Pimena e-poslovanja omogućava bolju koordinaciju svih aktivnosti u korporativnom lancu vrednosti i sniženje troškova po tom osnovu
   Orijenatcija kompanije na ključnu delatnost u kojoj beleži konkurentsku prednost
  • ДИС мај 2005
   12
   Determinante delovanja IKT i e-poslovanja na ekonomske razultate preduzeća
   Efektivna upotreba IKT zahteva obučenu radnu snagu,
   Ogranizaciona promena je ključ koji omogućava da IKT funkcionišu u preduzeću,
   Efekti IKT vezani su za spremnost ka eksperimentima i inovacijama,
   Veličina preduzeća utiče na efekte IKT na poslovanje,
   Efekti IKT se pojavlju sa određenim time-legom
  • ДИС мај 2005
   13
   Strategija za ostvarivanje konkurentnog poslovanja preduzeća
   -Diferencijacija proizvoda,
   -Ostvarivanje nižih troškova po osnovu veće efikasnosti,
   -Povećan obuhvat-raspoloživost proizvoda u celom svetu,
   -Mogućnost kreiranje proizvoda koji zadovoljava vrlo specifične zahteve određenog potrošačkog segmenta.
  • ДИС мај 2005
   14
   Konkurentska prednost domaćih preduzeća i e-poslovanje
   Tri koraka transformacije domaćih privrednih subjekatau kojimamogućnosti i potencijali ICT moraju da dobiju odlučujući značaj su:
   -organizacija– moraju se promeniti organizaciona struktura i menadžment domaćih preduzeća prema savremenim tendencijama, zasnovanim na moćima IC tehnologija
   -tehnologija - neophodna je modernizacija i poboljšanje performansi instaliranih privrednih kapaciteta koji sada imaju visok stepen otpisanosti i tehnološke zastarelosti u pravcu veće automatizacije rada i poslovanja
   -sektor radne snage –potrebna je visoko obrazovana radna snaga, sposobna da brzo i lako menja posao (multiskills), da radi timski i da koristi sve prednosti ICT
   Reorganizacija rada na principima informacione intenzivnosti mora da se sprovede ne samo u domaćim industrijskim preduzećima već i u uslužnom sektoru, posebno u domenu trgovine i bankarstva
   Uvođenje i upotreba savremenih informacionih sistema udržavnoj administraciji, sudstvu, carinskom sistemu, i slično.
  • ДИС мај 2005
   15
   Hvala na pažnji
   Ima li pitanja?
   Kontakt:
   Marijana Vidas-Bubanja
   marijana.bubanja@bbs.edu.rs