Your SlideShare is downloading. ×
Koreg tavola rotonda bul
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Koreg tavola rotonda bul

434
views

Published on

Published in: Technology, Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
434
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. TAVOLA ROTONDA “Възможности за фирмите производителки и защита на потребителите на европейския пазар на биологични продукти и продукти с маркировка за гарантирано качество и произход – DOP, IGP, STG” Festival Italiano in Bulgaria Sofia - 1 giugno 2010 Intervento a cura del Dr. Massimo Artorige Giubilesi Tecnologo Alimentare TÜV PROFICERT Food Safety Expert Lead Auditor Sistemi ISO 9001, 14001, 22000
 • 2. ВАЖНОСТТА НА ИМЕТО През 1992г Европейския съюз създаде някой системи за обозначение на селскостопанските продукти, известни като: DOP, IGP, STG с цел:  защита качеството на селскостопанските продукти,  защита на потребителите  стимулиране на селскостопанското производство. DOP IGP STG Типичните продукти са обект на специални методи на обработка, консервация и отлежаване, тяхното производство трябва да се извършва на дадена територия по хомогенен начин и за период не по-малък от 25 години ТРАДИЦИОНЕН ≠ ТИПИЧЕН Всеки ТИПИЧЕН продукт е и ТРАДИЦИОНЕН, но не винаги е вярно обратното
 • 3. Изисквания към типичните продукти ИСТОРИЯ ТРАДИЦИЯ СОЦИАЛНИ ТЕРИТОРИЯ ФАКТОРИ КУЛТУРНА СЕЗОНОСТ СРЕДА ВРЕМЕ КАЧЕСТВО
 • 4. НОРМАТИВНА РАМКА DOP И IGP Рег. CE 510/2006 DOP Терминът “DOP" обозначава хранителен продукт, чийто производствени фази се осъществяват в ограничена географска зона и са подчинени на изключително строги правила. Характеристиките им се обуславят от географските особености, включително природните и човешки фактори. IGP Терминът "IGP" обозначава хранителен продукт с произход от определен регион, място, град или село, които притежават определени качества, дължащи се именно на принадлежността им към съответната зона, където се извършва производството или обработката.
 • 5. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ DOP И IGP За продуктите IGP както и за тези с маркировка DOP е задължителна връзката им с територията Но в сравнение с DOP, тази връзка:  Не е определяща или изключваща;  Може да се ограничи в една от производствените фази. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  Подпомагане разнообразието на селскостопанското производство;  Подпомагане развитието на икономиката в отдалечени и необлагодетелствани зони;  Задоволяване на пазарните нужди от качествени продукти;  Подобряване нивото на информираност на потребителите;  Осигуряване в рамките на европейското производство на връзки с географския произход на конкурентни еднакви продукти.
 • 6. Нормативна рамка STG Reg. CE 509/2006 Терминът “STG” обозначава продукт, който притежава собствена специфичност, която го разграничава от други подобни продукти, чрез принципни характеристики и най-вече според традициоността на:  Вложените суровини;  Крайният продукт  Методът на производство и преработка. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Спомага диверсификацията на земеделското производство; Развитие на периферните и необлагодетелствани зони; Валоризация на особеностите на продуктите; Предпазва потребителите от злоупотреби и повишава информираността им; Гарантира коректността на търговските сделки;
 • 7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАРА STG  Името на продукта трябва да отразява основните му характеристики;  Описанието на продукта трябва да носи индикации за основните физически, химически и микробиологични свойства, отнасящи се до неговата специфичност;  Описание на методите на производство и обработка, както и характеристиките на вложените суровини и съставки;  Елементите, които обуславят спецификата на продукта и техните източници;  Елементите, които позволяват разграничаването от други подобни продукти;  Минимални изисквания и контрол за определяне на специфичността;
 • 8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА УЧРЕДИТЕЛ Асоциацията трябва: Да бъде създадена с публичен акт Да има вписана дейност за регистрация на продукти, за които е нужно подаване на заявление за разрешително Да отразява мнението на производители и/или преработватели, действащи в определената за производство зона Да представлява минимум 50% от продукцията и 30% от производителите В регистрационният акт да е предвидена невъзможността за закриване преди постигане на поставените цели или до доказване на невъзможността за постигането им
 • 9. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ Кой може да я подаде Асоциация /Организация на производители или преработватели, без значение на юридическата им форма Пред кого се подава Пред Министерството на земеделието на държавата членка, в която ще се извършва производството
 • 10. Оспорване на национално ниво Всички заинтересовани страни могат да оспорват решението като за целта е необходимо да бъдат жители на територията на страна. Оспорването е допустимо в следните случаи:  Неспазване изискванията за DOP/IGP (art.2 Reg. 510/06);  Конфликт за наименованието на даден сорт или раса, съвпадение на имена, съществуваща известна марка;  Риск за вреди на едноименен продукт;  Общо наименование;
 • 11. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ Кой може да я подаде Всяка държава членка на Европейския съюз или трета страна; Всяко юридическо или физическо лице, регистрирано в държава членка, различна от държавата, където е подадено заявлението или в трета страна. Пред кого се заявява • Държава членка или трета страна подава заявление директно пред Комисията; • Юридически и физически лица от държава членка - пред държавата членка; • Юридически и физически лица от трети страни – пред Комисията или чрез институциите на третата страна;
 • 12. Оспорване на европейско ниво Процедура по Оценяване от страна на Комисията Консултации СЪГЛАСИЕ НЕСЪГЛАСИЕ ЕВЕНТУАЛНО МОТИВИРАНО НОВО ПОЛОЖИТЕЛНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПРОУЧВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯ
 • 13. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА Всяка легитимно заинтересована Асоциация Кой може да предложи Всякакви мотиви, но принципно: - еволюция на научно-техническото познание; Допустими мотиви - промяна в зоната на производство; Исканата модификация води ли до промяна в целия Правилник? В този случай се повтаря С каква процедура процедурата по регистрация. Ако модификацията е незначителна? Прилага се съкратена процедура за регистриране. Модификацията не води до промяна в Правилника? Държавата членка обнародва промяната и информира Комисията.
 • 14. Отстраняване от регистъра Кой може да предложи всяко юридическо или физическо лице чрез легитимна обосновка Кой е компетентен Комисията. При какви мотиви Когато условията посочени в Правилника не могат да се гарантират С каква процедура Същата както при заявка за регистрация
 • 15. Биологично земеделие Биологичното земеделие е контролирана форма на производство, спазващо европейските и национални закони, което се базира на принципа на авто- декларирането от страна на производителите, но подлежащо на унифициран контрол от страна на компетентните органи на ЕС. Предвижда се ползването на единен европейски индентификационен знак, който обозначава че, 95% от съставките на продукта произхождат от биологично култивиране Nuovo logo dal 01/07/2010 ХРАНА С РАСТИТЕЛЕН ИЛИ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД И БИОЛОГИЧНА КУЛТИВАЦИЯ (ОРГАНИЧНА) Произведено по специфичен начин; Без влагане на елементи, считани или с подозрение за опасност, изкуствени оцветители и ароматизатори, синтетични съставки, OGM.
 • 16. Предимства на биологичното култивиране  производство без остатъци от фитопрепарати или химично синтезирани торове;  Избягване на негативно влияние на околната среда;  Повишаване плодородността на земята чрез органични торове;  Опазване на почвената структура, чрез ротация на насажденията;  Превенция на екземи, астми и алергии;  Позитивен ефект върху чревната флора и разграждането на витамините;  Намаляване признаците на нервно-поведеченски проблеми;  Повишена концентрация на антиоксиданти;  По-добри хранителни качества и консервация на храните.
 • 17. Методология за сертифициране BIO Желаещите да получат сертификат за биологично производство, подават заявление пред регионалните контролни органи, чрез: 1. Попълване на заявка за начало на производство с биологични методи. 2. Контролните органи осъществяват първа проверка. 3. Ако са спазени законовите и нормативни изисквания, производителят се вписва в системата за контрол и стартира преходен период към биопроизводство. 4. След изтичане на преходния период, продуктите могат да се продават като биологични и да им бъдат поставяни етикети, обозначаващи това. 5. Сертифицирането и издаването на разрешение за отпечатване на етикети се извършва след получаване на положителен резултат от извършени анализи на продуктите. 6. Контролните органи извършват постоянни проверки и вземат проби за анализ на продуктите.
 • 18. RINGRAZIAMENTI Благодаря за вниманието! Via M. Prestinari 15 - 20158 Milano (Italy) tel +39 02 39313088 fax +39 02 39314240 info@giubilesiassociati.com www.giubilesiassociati.com Dr. Massimo Artorige Giubilesi cell +39 3400695502 D.ssa Mariaconcetta Iannone cell +39 3400695501 La proprietà e i diritti d’autore relativi al presente lavoro sono riservati a Giubilesi & Associati srl - Milano (Italy) ai sensi del Codice Civile art. 2575, 2576, 2577, 2578. La Società detiene il diritto di riprodurre e pubblicare integralmente o parzialmente materiali, fotografie, filmati e documenti del lavoro di cui è autrice, oltre al diritto di richiedere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto derivato a scopo di lucro senza il suo consenso.