Economics 100 questions (filipino)

21,800 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,800
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
1,308
Comments
1
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Economics 100 questions (filipino)

  1. 1. San Vicente National High School Brgy. San Vicente S.Y. 2012 – 2013 EKONOMIKSPangalan:_________________________ Petsa:____________Seksyon:_________________________ Guro:____________ I. Piliin at bilugan ang tamang sagot. 1. Ito ang pag – aaral ng nakaran. a. Kasaysayan c. Heograpiya b. Pilosopiya d. Ekonomiks 2. May – akda sa aklat na ‘Wealth of Nations’. a. Adam Smith c. Loius IX b. Thomas Malthus d. David Ricardo 3. Binigyang- diin niya ang populasyon ay lumalaki sa hangganan na inilaan ng kasalukuyang suplay ng pagkain na siyang dahilan upang bumaba ang sahod. a. Adam Smith c.David Ricardo b. Thomas Malthus d. Karl Marx 4. Ama ng makabagong ‘ekonomiks’. a. Adam Smith c.David Ricardo c. Thomas Malthus d. Karl Marx 5. Tinalakay niya ang Labor Theory Value. a. Adam Smith c.David Ricardo b. Thomas Malthus d. Karl Marx 6. Naniniwala sila sa kapangyarihan ng malalayang pamilihan at ganap na kompetisyon. a. Klasiko c. Neo – klasiko b. Pilosoper d. Sosyalista 7. Kumakatawan sa pagmamay – ari ng pamahalaan at tumatanggi sa pribadong pagmamay – ari at pansariling tubo. a. Komunismo c. Demokrasya b. Sosyalismo d. Monarkiya 8. Pag – aaral kung paano gagamitin ng tao at lipunan ang limitadong pinagkukunang yaman. a. Agham c. Ekonomiks b. Matematika d. Sikolohiya 9. Hango ang salitang ‘ekonomiks’ sa salitang _______ kahulugan ay ‘oikonomia’ a. Latino c. Griyego b. Filipino d. Mandarin 10. Pag – aaral sa Gawain ng mga indibidwal na mamimili, negosyante o pamilihan. a. Agham c. Pulitika b. Maykroekonomiks d. Makroekonomiks 11. Pag – aaral ng ekonomiya sa kabuuan. a. Agham c. Pulitika b. Maykroekonomiks d. Makroekonomiks 12. Pag – aaral ng distribusyon, komposisyon at pagbabago ng populasyon ng tao. a. Demography c. History b. Psychology d. Geography 13. Mapa:Geography::Mental processes:__________. a. Demography c. History b. Psychology d. Geography 14. Social behavior:Sosyolohiya::Biology:_________. a. Demography c. History b. Psychology d. Agham 15. Ito ay pag – aaral na nagnanais maunawaan ang hiwaga ng buhay at realidad.ispoy
  2. 2. a. Sikolohiya c. History b. Pilosopiya d. Geography 16. Pag – aaral ng nakaraan sa pamamagitan ng pagkilala at interpretasyon ng mga materiyal na labi o remains. a. Archeology c. History b. Psychology d. Geography 17. Mga produkto na ginagamit upang makagawa ng iba pang produkto. a. Fixed goods c. Explicit b. Circulating goods d. Specialized goods 18. Ito ay mahalagang salik upang mabuo ang isang produkto na ginagamit upang makagawa ng panibagong produkto. a. Edukasyon c. Physical Capital b. Social Overhead Capital d. Human Capital 19. Tumutukoy sa mga kagamitan o imprastruktura upang maisagawa ng pribadong sektor ang kanilang gawain sa produksyon. a. Edukasyon c. Physical Capital b. Social Overhead Capital d. Human Capital 20. Ekspertong kasanayan at kaalaman ng tao upang gamitin sa paggawa. a. Edukasyon c. Physical Capital b. Social Overhead Capital d. Human Capital 21. Uri ng hanapbuhay na kapag nakabuo ang namamasukan ng anim na buwan sa paglilingkod nang buong husay. a. Palagian c. Kontraktuwal b. Pamanahon d. Casual 22. Uri ng hanapbuhay kapag kunuha ng isang tao na magsilbi sa partikular na panahon ng taon. a. Palagian c. Kontraktuwal b. Pamanahon d. Casual 23. Isang trabaho kung kinuhang mamasukan ang kawani sa isang tiyak na proyekto. a. Palagian c. Kontraktuwal b. Pamanahon d. Casual 24. Produktong ginagawa sa angkop na panahon. a. Time utility c. Place utility b. Service utility d. Elementary utility 25. Halimbawa ng utility nito ay mga: abogado, gwardya, drayber, doctor, atbp. a. Time utility c. Place utility b. Service utility d. Elementary utility 26. Isa itong produkto na maari kaagad pakinabangan ng tao tulad ng prutas at gulay. a. Time utility c. Place utility b. Service utility d. Elementary utility 27. Produktong tumataas ang kapakinabangan pati na rin ang halaga kapag ito ay inilipat ng lugar o pook. a. Time utility c. Place utility b. Service utility d. Elementary utility 28. Sa ganitong uri ng organisasyon, pag – aari ang negosyo ng iisang tao lamang. Ito ang painakamatanda at pinakapang – karaniwang uri ng pagmamay – ari. a. Sosyohan c. Sole proprietorship b. Korporasyon d. Kooperatiba 29. Nasa kamay ng 2 o higit sa dalawang tao ang pagmamay – ari ng negosyo. a. Sosyohan c. Sole proprietorship b. Korporasyon d. Kooperatiba 30. Binubuo ng mga kasapi na kabahagi sa puhunan at tubo. a. Sosyohan c. Sole proprietorship b. Korporasyon d. Kooperatiba 31. Binubuo ito ng mga taong may ibinabahaging saping – puhunan. a. Sosyohan c. Sole proprietorship b. Korporasyon d. Kooperatibaispoy
  3. 3. 32. Depositing maaring kunin sa kahit kailan. a. Savings deposit c. Time deposit b. Withdraw d. Credit 33. Depositing nagtatakda ng panahon bago makuha ng nagdedeposito. a. Savings deposit c. Time deposit b. Cheque d. Credit 34. Uri ng salapi na tinatanggap bunga ng pagiging legal tender. a. Fiat money c. Commodity money b. Credit money d. Paper money 35. Tumutukoy sa halaga ng kabuuang produkto at serbisyo nagawa ng mga produkto at serbisyo. a. GNP c. GDP b. Final goods d. Real GNP 36. Tumutukoy sa halaga ng mga produkto at serbisyong ginawa sa loob ng bansa kasama ang ginawa ng mga dayuhan. a. GNP c. GDP b. Final goods d. Market price 37. Uri ng bangko na nagpapautang at impukan ng pera. a. Rural c. Savings b. Commercial d. Agricultural 38. Pangunahing kliyente nito ang mga negosyante at namumuhunan. a. Rural c. Savings b. Commercial d. Agricultural 39. Pinaglilingkuran naman nito ang mga magsasaka o maliliit na manggagawa. a. Rural c. Savings b. Commercial d. Agricultural 40. Anong sektor partikular sa gawaing pagmimina, paghahayupan, at paghahalaman. a. Industriya c. Kalakalan b. Pampubliko d. Agrikultura 41. Isa itong hindi pangkaraniwang pangyayari sa pandaidigang klima dahil sa pagkakulong ng init ng araw sa atmospera. a. Polusyon c. Erosyon b. Climate change d. Global warming 42. Alin ang sanhi ng pagkabigo ng industriya. a. Paniniwala ng may – ari c. Kawalan ng pagsasanay b. Limitado ang estratehiya d. Lahat ng nabanggit 43. Alin ang isa sa hindi tungkulin ng pamahalaan sa ekonomiya. a. Pangangalaga sa pribadong ari – arian c. pagtataguyod ng kompetisyon b. Pagsasaayos ng Spill-over d. Pagkontrol sa mga monopoly 44. Alin ang hindi kasama sa sistemang pagbubuwis. a. Pangalagaan ang local industry c. Ipamahagi ang yaman ng bansa. b. Pagtatayo ng negosyo d. makapaghatid ng pampublikong kalakal 45. Legal na pamamaraan upang mabawasan o maiwasan ang pagbabayad ng buwis. a. Tax avoidance c. Tax evasion b. Donor’s Tax d. Percentage Tax 46. Alin sa mga pagpipilian ang hindi kasama sa epekto ng pangungutang sa Ekonomiya. a. Laki ng GNP c. Kapabilidad na magbayad b. Sinking fund d. Laki ng promosyon 47. Kapangyarihan ng ahensya na ito na siyasatin, baguhin, bawasan at dagdagan ang panukalang badyet. a. DBM c. DOLE b. NEDA d. DTI 48. Ano ang hindi kasama sa terminolohiya ng ‘produksyon’? a. Lupa c. Paggawa b. Puhunan d. Motibasyon 49. Ang sidewalk vendor ay isang uri ng ng impormal na ekonomiya o sa tawag na___. a. Counter-trade c. Underground Economyispoy
  4. 4. b. Black market d. Informal settler 50. Ang pinakamataas na pangangailangan ayon kay Abraham Maslow ay______. a. Pangkaligtasan c. Pisyolohikal b. Kaganapang pagkatao d. Makisapi & magmahal II. Pagtapat - tapatin. Mula sa hanay B ilagay ang sagot sa patlang sa hanay A. A B ____1. Economically active population a. Ang lahat ng mga taong may potensyal ____2. Ahensya para sa suliraning magtrabaho pangkagubatan. b. Monopoly ____3. Konseptong pag – unlad ay ang c. Alokasyon pagtaas na paggalaw ng lipunan sa d. Foreign exchange kabuuan patungo sa modernisasyon. e. Population Density ____4. Palitan ng salapi f. Personal Income ____5. Isahang pagmamay – ari g. Komunismo ____6. Kumakatawan sa kita ng sambayanan h. Gunnar Mrydal ____7. Katumbas sa antas ng pagbabago sa i. Preferences presyo ang gamit ng demand & j. Unitary suplay. k. DENR ____8. Mekanismo ng pagmamahagi l. Produksyon ____9. Pagpili sa produkto o serbisyo m. Adam Smith ____10. Sistemang pangkabuhayan sa China n. Retail store III-A. Mula aytem 61 – 69. Piliin ang akmang sagot at ilagay ito sa patlang. a. Pangagaso & Pagpapastol d. Pagpapastol b. Pagtatanim e. Paggawa sa kamay c. Paglaganap ng Industriya ________61. Pinakamaagang panahon ng pag – unlad ng lipunan at kultura. ________62. Pagsisimula ng ‘barter’ sa mga ani. ________63. ‘water frame’ ________64. Natutong mag – alaga ng hayop tulad ng tupa, baboy at kabayo. ________65. Pag – gawa ng clay pot ________66. ‘metallurgical industries’ ________67.ang pabrika ay sumibol. ________68.lumaganap ang pag – gamit ng salapi. ________69.’spinning jenny’. III-B. Mula aytem 70 – 85 tukuyin kung anong bansa o nasyon batay sa mga terminong nakapaloob ang nagbigay ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Piliin ang tamang sagot at ilagay sa patlang. a. Espanyol b. Tsino c. Amerika d. Hapon ________70. ‘Simmons Tariff Act’. ________71. Sa Panahon nila tinatag sa Pilipinas ang National Dev’t Company. ________72. Umusbong ang pagmimina ng Pilipinas. ________73. Batas Tydings - Mcduffie ________74. Mickey mouse money ________75.natuto ang Pilipino sa kanilang ‘Buy & Sell’. ________76.’Parian’ ________77pagkakaroon ng technological dualismispoy
  5. 5. ________78.pinakilala nila ang ‘Reales’ ________79. Cabeza de Barangay ________80.Pakikipag – kalakalan sa Acapulco, Mexico ________82.pagsunod sa ‘Mercantile Doctrine’. ________83.polo y servicios ________84.Sistemang Ecomienda ________85.nagpasimula ng monopolio ng tabako. IV. Tukuyin kung anong sinasaad sa pamamagitan ng paglagay ng tamang sagot sa patlang.________________________86. matatandaan sa kaniya ang patakaran na ‘Filipino muna’.________________________87. ang tawag sa kabayaran o tubo sa paggamit ng puhunan.________________________88.doktrinang hinahayaan ng pamahalaan ang proseso ng kompetisyon sa pamilihan.________________________89. sa ilalim ng sistemang ito ay ang karapatan sa pribadong pagmamay – ari, makakapag – pasya ang may – ari kung ano ang maari niyang gawin sa kaniyang ari – arian.________________________90. ang tawag sa pansamantalang paghinto sa trabaho ng nakakaraming manggagawa sa kompanya bunga ng isang alitang industriyal.________________________91. pag – ikot ng takbo ng negosyo sa panahon ng kasaganaan at panahon ng depresyon p ang tinatawag na pag – buti at pagsama ng negosyo.________________________92. ayon sa batas na ito kapag mababa ang mababa ang presyo ng isang produkto, mataas ang demand nito. Subalit kung mataas ang presyon ay mababa ang demand.________________________93. implikasyon sa paggalaw ng populasyon mula sa isang pook patungo sa iba.________________________94. pangunahing ahensya na nagpapatupad ng mga batas na may kinalaman sa kalakalan at industriya.________________________95. dito tinatakda kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at kung gaano ito karami. Binubuo din dito ang transaksyon ng mga mamimili at nagtitinda.________________________96. sistemang pangkabuhayan sa China at Cuba.________________________97. pagbili o paggamit sa isang bagay o serbisyo.________________________98. itinuturing salik ng produksyon na hindi pwede dagdagan o bawasan. Hal. Look ng San Pablo.________________________99. pag – aaral ng lokasyon at pamamahagi ng nabubuhay sa daigdig at ugnayan sa iba pang lugar.________________________100. pag – aaral kung paano gagamitin ng tao at lipunan ang limitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi ang iba’t – ibang produkto at serbisyo sa kasalukuyan maging sa hinaharap.ispoy
  6. 6. Susi sa Pagwawasto 1. A 35. A 69. C 2. A 36. C 70. C 3. C 37. C 71. C 4. A 38. B 72. C 5. D 39. D 73. C 6. C 40. D 74. D 7. A 41. D 75. D 8. C 42. D 76. B 9. C 43. D 77. B 10. B 44. B 78. A 11. D 45. A 79. A 12. A 46. D 80. A 13. B 47. A 81. A 14. D 48. D 82. A 15. B 49. C 83. A 16. A 50. B 84. A 17. B 51. A 85. A 18. C 52. K 86. Garcia 19. B 53. H 87. Interes 20. D 54. D 88. Laissez faire 21. A 55. B 89. Kapitalismo 22. B 56. F 90. Welga 23. C 57. J 91. Business cycle 24. A 58. C 92. Batas ng 25. B 59. I demand 26. D 60. G 93. Migrasyon 27. C 61. A 94. DTI 28. C 62. B 95. Pamilihan 29. A 63. C 96. Komunismo 30. D 64. D 97. Pagkonsumo 31. B 65. E 98. Lupa 32. A 66. C 99. Heograpiya 33. C 67. C 100.Ekonomiks 34. A 68. E Inihanda ni: Carie Justine P. Estrellado Febrero 1, 2013ispoy

×