• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг
 

Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг

on

 • 2,810 views

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=774

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=774
Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг

Statistics

Views

Total Views
2,810
Views on SlideShare
2,798
Embed Views
12

Actions

Likes
3
Downloads
64
Comments
0

3 Embeds 12

http://teacher.sur.mn 10
http://ariunbol.sur.mn 1
http://zar.surgalt.mn 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг Document Transcript

  • For this entire book online, for more informationon Islam, or for a printed copy, visit: www.islam-guide.comFront Cover Photo: More than one million Muslims from all over the world praying together at the Haram Mosque in Makkah.Back Cover Photo: The Prophet Muhammad’s Mosque in Madinah.
  • Энэрэлт ниг лсэнг й АЛЛАХ эзэний нэрээр эхэлнэм Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг Хоёр дахь хэвлэл I. A. Ibrahim Ер нхий днээс Ш.У-ны днээс нягталсан нь нягталсан нь Dr. William (Daoud) Peachy Professor Harold Stewart KuofiMichael (Abdul-Hakim) Thomas Professor F. A. State Tony (Abu-Khaliyl) Sylvester Professor Mahjoub O. Taha Idris Palmer Professor Ahmad Allam Jamaal Zarabozo Professor Salman Sultan Associate Professor H. O. Sindi Ali AlTimimi Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Copyright Copyright © 1997, 1996 I. A. Abu-Harb. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, including photocopy,recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the author, except for the situation below which is permitted. For Reprinting Reprinting or reproducing this book as a whole on the condition that absolutely no change, addition, or omission is introduced is permitted free ofcharge. To make high quality reprints, you may contact the author to obtain free copies of the computer print files of this book (address on page 70). The Web Site of This Book This entire book, as well as more information on Islam, is available online at: www.islam-guide.com 2nd Edition - 3rd Printing Library of Congress Catalog Card Number: 97-67654 ISBN: 9960-34-011-2 Published by Darussalam, Publishers and Distributors, Houston, Texas, USA. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • мн х г Монгол оронд ислам шашны тухай ном б тээлолонтой байдагг й учир манай ислам шашны давуу талыгтэр б рчлэн мэддэгг й билээ. Тиймээс миний бие энэхбяцхан гарын авлагыг Араб хэлнээс монгол хэлр чаданядан орчуулахыг хичээв.Энэх номондоо “КУРАН КЭРЙМ”-ийн заримб лэг,ишлэл болон гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) – ынсургаалиудаас монгол хэлнээ х вр лэхийг хичээв. “КУРАН” сударын б лэг з йл дийн утга санааг ойлгох,тэр тусмаа т нийг монгол хэлр х вр лэх нь амархялбар ажил биш б г д ислам шашны талаар нд рмэдлэгтэй байх, ялангуяа араб хэл сайн мэддэг байхыгшаардсан нарийн т в гтэй х д лм р юм. Тиймээс “Куран”сударын зарим б лэг, ишлэлл дээс монголчилхыгзориглон йлдэж буй зохиолч миний бие дээрх Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • шаардлагуудыг хангахуйц эрдэм мэдлэг хомс, хамгийн голнь монгол хэл бичгийн г н г нзгий утга болон уран цэцэн г мэрэгшээг йн улмаас хэц саад бэрхшээлтэй тулгарав.Тиймээс “Куран” сударын зарим ишлэлл дийгмонголчилсон утга х вр лэг эрдэм шинжилгээнийшаардлагыг хангаж чадааг йд рш н соёрхоно уу. Эрхэм уншигч таны з гээс энэх б тээлийн талаархсанал, ш мж, з в лг сануулага гв л талархан х лээжавах болно. Энэх ном нь миний бие ислам шашин судлажэхэлснээс хойш таван жилийн дараа бичсэн анхны уранб тээл б лг . Надад энэх боломж олгон, гарыг миньганзганд, х лийг минь д р нд х ргэсэн хайрт аавталийгаач Басан. Бээжээ болон авга ах Басан Санх м нмонголын ислам шашинтны холбооны тэрг н, хажыМ.Азатхан ах нартаа г н талархалаа илэрхийлье. Аллах Эзэн ивээн тэтгэх болтугай Бээжээгийн.Баттогтох Cairo хот 2009.05.15 Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Агуулга Б ЛЭГ 1 : Ислам шашны нэний тухай зарим баталгаа“Куран Кэрйм”- дэхь Шинжлэх Ухааны ид шидийн гайхамшигууд ...............12 А. “Куран Кэрйм” х ний р х вр лийн е шатын тухай ......................13 Б. “Куран кэрйм” уулсын тухай ...............................................................22 В. “Куран Кэрйм” дэлхий ерт нц слийн талаар...............................25 Г. “Куран кэрйм” х ний уураг тархины тухай ......................................28 Д . “Куран Кэрйм” далай тэнгис болон гол м рний тухай .....................30 Е. “Куран Кэрйм” далайн г н болоод дотоод давалгааны талаар......33 Ё : “Куран Кэрйм” лсиин тухай ..........................................................36 Ж : “Куран Кэрйм” дэхь гайхамшигуудийн талаарх эрдэмтэн судлаачдын зэл бодол ................................................................................41 АРИУН “КУРАН КЭРЙМ”-ИЙН ЛЭМЖИЙН Х Ч ЧАДАЛ ....................................47 ТЭНГЭРЛЭГ СУДРУУДАД ГЭГЭЭН ЭЛЧ МУХАММЭД (С.А.С)-ЫГ ИЛГЭЭХИЙГ МЭДЭГДСЭН НЬ ..................................................................................................49 “КУРАН КЭРЙМ”-Д НГ РС Н Е БА ИРЭЭД ЙН ТАЛААР .................................54 ГЭГЭЭН ЭЛЧ МУХАММЭД (С.А.С)-ЫН МУУЖИЗЭЭН ДЭЭС .............................56 ГЭГЭЭН ЭЛЧ МУХАММЭД (С.А.С)-ЫН АМЬДРАЛААС .........................................58 ИСЛАМЫН ГАЙХАМШИГТ С ЛТ ......................................................................64 Б ЛЭГ 2 : Исламын зарим давуу чанарууд ДИВААЖИН БА М НХИЙН ОРОН ........................................................................65 ТАМ БА ГЭМШИЛ ...............................................................................................67 ЖИНХЭНЭ АЗ ЖАРГАЛ БОЛООД ЭНХ ТАЙВАН ....................................................68 МН ЙЛДСЭН Б Х Н ГЛИЙН РШ Л ..........................................................69 Б ЛЭГ 3 : Ислам шашны ойлголтууд ба т ний ндэс д ИСЛАМ ГЭЖ ЮУ ВЭ? ..........................................................................................71 ИСЛАМ ШАШНЫ НДСЭН ИТГЭЛ ДИЙН ТАЛААР ............................................72 А. Аллах Эзэнд итгэх итгэл :......................................................................72 Б. Сахиусан тэнгэр дэд итгэх итгэл :....................................................76 Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • В. Тэнгэрлэг сударуудад итгэх итгэл :......................................................77 Г. Гэгээн элч нарт итгэх итгэл : ..............................................................78 Д. Ерт нцийн т гсг лд итгэх итгэл : ....................................................80 Е. Тавиланд итгэх итгэл : ..........................................................................80ИСЛАМД КУРАН СУДАРААС Р АЛЛАХ ЭЗЭНИЙ З ГЭЭС ИЛГЭЭГДСЭН З ЙЛБИЙ ЮУ? ............................................................................................................81ГЭГЭЭН ЭЛЧ МУХАММЭД (С.А.С)-ЫН СУРГААЛИУДААС...................................82ЕРТ НЦИЙН Т ГСГ ЛД, ШАН ХАРАМЖ, ЯЛ ШИЙТГЭЛ, ДИВААЖИН БА ТАМ .....85ХЭРХЭН МУСАЛМАН БОЛОХ ВЭ? .......................................................................89АРИУН “КУРАН КЭРЙМ”- ИЙН ТУХАЙ...............................................................91МУХАММЭД (С.А.С) ГЭЖ ХЭН БЭ? .....................................................................93ИСЛАМ ШАШИН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ХУВЬД ХЭРХЭН Х ГЖС Н БЭ? ...............96МУСАЛМААНЧУУД ГЭГЭЭН ЭЛЧ “ЕС СИЙН” ТАЛААРХ ЗЭЛ БОДОЛ................98ИСЛАМ ШАШИН БА ТЕРРОРИЗМ.......................................................................102ИСЛАМ ШАШНЫ ЭРХ ТЭГШ БАЙДАЛ БА АХАН Д СЭГ ХОЛБОО .....................103ИСЛАМ ШАШИНД ЭМЭГТЭЙЧ ДИЙН ЭЗЛЭХ БАЙР СУУРЬ..............................106ИСЛАМ ШАШИН ДАХЬ ГЭР Б ЛИЙН Т Л ВШИЛТ ...........................................107МУСАЛМААНЧУУД ТОМЧУУДДАА ХАНДАХ ХАНДЛАГА ..................................109ИСЛАМЫН ТАВАН ТУЛГУУР БАГАНА ...............................................................111 1. “Шахада” гэдэг нь :............................................................................111 2. “Намаз” : М рг л йлдэх ёс...............................................................112 3. “Зэкат” гэж юу вэ?.............................................................................113 4. Мацаг барих гэж юу вэ? .....................................................................116 5. Хаж м рг л буюу ариун Мекке хот...................................................117ИСЛАМЫН ТУХАЙ ДЭЛГЭРЭНГ Й МЭДЭХ ........................................................120ЭНЭХ НОМОНД Г Х ТАЙЛБАР З В ЛГ :................................................120 For Suggestions and Comments ..................................................................121САЙШААСАН БИЧИГ Д .................................................................................123 Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • ЭНЭХ НОМ НЬ ИСЛАМ ШАШНЫГ ТОВЧ ОЙЛГОХОД ЗОРИУЛАГДСАН ЮМБ лэг 1 : ислам шашны нэний тухай заримбаталгаанууд, х м сийн байнга асуудаг асуулт хариулт • 1.“Куран” судар нь нэхээр Аллах эзэний г м н ? • 2.Гэгээн элч “Мухаммэд” с.а.с Аллах эзэний жинхэнэ элч м н ? • 3. “Ислам” нэхээр Аллах эзэний шашин м н ? ТУС Б ЛЭГТ ЗУРГААН Т РЛИЙН БАТАЛГААГДУРЬДАВ. A. Шинжлэх ухааны ид шидийн гайхамшигууд ариун “Куран” сударт : “Куран Кэрйм” нь 14 зуун жилийн мн дурьдсан з йлийг орчин еийн шинжлэх ухаан батлаж буй тухай... Б. “Куран” сударын б лг дийн нэг л б лэг аугаа их б тээл болох Тухай : Х н т рл хт н дий х ртэл “Куран” сударын ганц ишлэл мэт бичвэрийг б тээж чадсанг й ээ, цаашдаа ч л чадна.!!! Хэдийгээр “Куран” судар 14- н зуун жилийн тэртээ дэлхий Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • ерт нц д буусан боловч хэн ч “Кураны” бяцхан хэсэг болох 108-р б лэг ( 10- хан гтэй ) д йх хэмжээний б тээл туурвисанг й. нэхээр хэн ч туурвиж чадашг й билээ. В. Тэнгэрлэг судруудад гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с )– ыг илгээхийг Мэдэгдсэн тухай : Аллах эзэн тэнгэрлэг судрууддаа гэгээн элч дийн талаар дурьдсан байдаг шиг ариун “Бибелд” гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) - ыг ислам шашныг бий болгогч хэмээн дурьджээ. Г. “Куран” сударын б лг дэд нг рс н е буюу ирээд йд болох з йлийн тухай дурьдсан байдаг. Жишээлбэл: Ромын эзэнт г рэн Персыг хэрхэн ялсан нь..... Д. Гэгээн элчийн ид шидийн гайхамшиг дээс. Тэрээр гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) Аллах Эзэний нэн ч элч болхоо батлахын тулд х м сийн дунд хийдэг байжээ. Е. Гэгээн элч Мухаммэд ( с.а.с )- ын амьдралаас : Эрхэм элчийн амьдралаас товч дурьдсан б г д тэрээр хэрхэн амжилтанд х рсэн, хичнээн нэнч шударга, рийн х ч чадлаар з тгэгч болохыг товчхон дурьдав.Б ЛЭГ 2 : Исламын зарим давуу талууд нд : Ислам шашин х н т рл хт нд гч болох зарим давуу талыг дурьдав. Диваажин ба м нхийн орон Там ба гэмшил Жинхэнэ аз жаргал болоод энх тайван мн йлдсэн б х н глийн рш л Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Б ЛЭГ 3 : Исламын ер нхий ухагдахуун. Энэх б лэгт х м сийн ихэвчлэн асуудаг асуулт хариултын тухай дурьдав. Ислам шашин ба терроризм Эмэгтэй х н исламд эзлэх байр суурь Ислам шашны эрх тэгш байдал ба ахан д сэг холбоо Ислам шашин дахь гэр б лийн т л вшилт Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • НЭГД ГЭЭР Б ЛЭГ Ислам шашны нэний тухай зарим баталгаа Аллах эзэн гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)1 ыг рийн нэнч элч болохыг нотлохын тулд т нд олгосон олонгайхамшигууд байдаг. Эдгээр гайхамшигууд гэгээн элчМухаммэд (с.а.с)-ыг нэхээр Аллах Эзэний з гээс ирсэн нэнч элч болохыг баталсан б г д тэрх баталгаануудаасхамгийн гайхамшигтай нь ариун “Куран Кэрим”эргэлзээг й Эзэний г, гарцааг й Аллахын з гээсилгээгдсэн, тэрний г, сэг б р энгийн х н бичээг йгэдгийг илтгэсэн байдаг. Энэх баталгаануудаас заримз йлийг товч дурьдъя.1 “(с.а.с)-хэмээх товчилсон гурван сгийн утга нь: Ислам шашны хуулиндзааснаар гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын нэр алдар дурьдагдсантохиолдолд хаалтанд бичих эсвэл хэлэх ёстой г юм. Т ний утга нь:(саллаллах алэйхи ва саллам)- (Аллах т нийг адислан ер ж сайшаанмагтах болтугай) гэсэн утга агуулдаг ер л г юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • “Куран Кэрйм”- дэхь Шинжлэх Ухааны ид шидийн гайхамшигууд Ариун Куран Кэрим нь эргэлзээг й Аллах Эзэний гб г д т нийг сахиусан тэнгэр Жэбрэйлээр дамжуулангэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) -д илгээсэн болой. Тэрбээргэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) Аллах Эзэний з гээс ирсэнариун гсийг, г сэг орхихг й цээжилэн рийн анд найзнар болон хамтран з тгэгчид нартаа айлддаг байсан б г дтэдгээр анд найз нар нь гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) - тэйхамт давтан уншидаг байжээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) АллахЭзэний г болох Куран Кэрмйг – ийгАллах Эзэнтэй хамгийн ойрхон оршихсахиусан тэнгэр Жэбрэйлд жил б рэхнээс нь аваад т гсг л х ртэлшалгуулдаг байжээ. Гэгээн элчМухаммэд (с.а.с) амьдарлынхаас лийн др дэд Эзэний элчЖэбрэйлтэй хамт Куран Кэрмийг хоёрудаа хянасан байна. Тэрбээр мусалман с сэгтэн олон Куран сударыг манайэриний мн х 14 - р зуун жилийн тэртээгээс н х ртэлнэг ч г сэг гээхг йгээр цээжлин ирсэн байна. “Куран Кэрйм” нь маш нууцлагдмал хэлбэрээрилгээгдсэн байдаг тул тэрний нэг сэг б хэл, нэг орхицнь солигдох эсвэл гээгдвээс б хэл б тэн нэг б лэг тэрчигээрэй утгаа алддаг байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Манай эриний 14 – р зуун жилийн тэртээ буусан Курансудар нь, Шинжлэх Ухааны эрдэмтэн докторууд д нг жсая нээж байгаа нээлт дийг дурьдсан байдаг. Энэ ньКуран сударыг эргэлзээг й Аллах Эзэний г гэдгийгнотлож бйана. Энэх аугаа з йлийг энгийн х н бичих боломжг йгэдгийг нотлон харуулсан нь : Шинжлэх Ухааны эрдэмтэд орчин еийн аргахэрэгсэлийн тусламжтайгаар нээж байгаа нээлт дийгманай эриний мн х 14- р зууны еэс хэн ч урьдчиланмэдэх боломжг йд орших юм. нийг хянаад зэхэдэнгийн нэг нь зохиогоог й нь тодоос тод баталгаа болно.Энэх нээлт дийн талаар зарим хэсгиийг товчхондурьдахыг хичээв.А. “Куран Кэрйм” х ний р х вр лийн ешатын тухайАллах эзэн куран сударт х ний р х вр лийн тухайайлдахдаа :‫َ َار‬ٍ ِ ً َ ْ ُ ُ ََْ َ ‫ﻥ‬ ُ { }ٍ ِ ٍ َ َُ ِ ‫)وَ َ ْ ََ ْ َ ا ِْﻥ َ ن‬ ‫ﺱ‬ َ ََ َ ْ ُ ْ ‫ِ ٍ } { ُ ََ ْ َ ا ْ َ َ ََ َ ً َ ََ ْ َ ا ْ ََ َ َ ُ ْ َ ً َ ََ ْ َ ا‬َ ِ ِ َ ْ ‫ِ َ ً َ َ َ ْ َ ا ْ ِ َ م َ ْ ً ُ َﻥ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َ َ رك ا ُ أﺡْ َ ُ ا‬ َ ََ ‫أ ﻥ‬ َ ‫ﻥ‬ ({ } “ Бид х нийг б тээхдээ хатаж хувхарсаншавраар д рслэв, дараа нь т нийг бат б х, буурьсуурьтай р болгов, энэх рийг дусал цусан н жболгон рчил в,тэрбээр дусал цусан н жийгмаханцараар хучив, энэх маханцарыг иж б рэн Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • ясаар хэлхэв, тэрх яснуудыг бие мах бод болгон рчил в,дараа нь т нийг арьсаар гадарлаадт гс т г лд р х н болгон амь хайрлав. Хараач!!!.Ямар азтай юм бэ!., тэр бол эргэлзээг й Аллахэзэн тань аугаа б тээгч б лг ”. ( Муминуун б лэг12,13,14,- р ишлэл ) Энэх б лэгт хоёр удаа дурьдагдсан “Алака” гэдэгараб г нь 3 утга агуулсан байдаг. Харин “Мудга”гэдэг г нь 2 утга агуулсан байдаг. Одоо эдгээр гсийнутгыг товч тайлбарлая. 1. - “Алака” гэдэг гийн нэгд гээр утга нь: “Хануур хорхой” гэсэн г юм. Х ний р х вр лийн анхан шатны хэлбэр д рсийг хануур хорхойтой харьцуулбал маш ижил т стэй байдаг байна. Тус байдлыг нэгд гээр зураг дээрээс тодорхой харж болно. р х вр л нь бойжилтын ед эхийн цусаар тэжээл авдагын адил, эрдэмтэдийн судалгаагаар хануур хорхой ч адил бойжилтийн ед эхийнхээ цусаар тэжээл авдаг байна. 2. -“Алака” гэдэг гийн хоёр дахь утга нь: “ лг гдс н з йл” гэдэг утга агуулдаг байна. Бид 2,3- р зураг дээрээс харж байгаа шиг р х вр л нь эхийн саванд хэрхэн лг гдс н байгааг олж харах боломжтой. 3. - “Алака” хэмээх гийн гурав дахь утга нь: “Цусан н ж” гэсэн утга агуулдаг байна. р х вр лийг микроскопын тусламжтайгаар харахад Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • цусан н жтэй адил болохыг харж болно. р х вр лийн бойжилтийн ед их хэмжээний цус хуралддаг нь нтэй холбоотой юм байна. Бид тэрх байдлыг 4- р зурагнаас тодорхой харж болно. Бид 4-р зураг дээрээс харж байгаа шиг энэ ед р х вр л дэхь цус нь 3-н долоо хоног цусны эргэлт явагддагг й учраас энэх е дэхь р х вр лийн байдал нь цусан н жтэй адилхан болдог байна. Энэх ганц гийн гурван утгыг, Куран сударт айлдсан шиг х ний р х вр лийн е шатыг хэрхэн дэс дарааллаар нь ангилан агуулсан нууцын ч хэн хэсгийг микроскопын тусламжтайгаар авсан зургаар баталгаа болгон харуулахыг хичээв.Зураг 1 : Тус зураг дээр х ний р х вр лийн анхан шатныбайдал хануур хорхойтой хэрхэн т стэй болохыг харуулсанбайна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Зураг 2 : Бид тус зураг дээрээс х ний бие мах бодынбойжилтийн е шат эхийн хэвлийнд хэрхэн лг гдс н байгаагхарж болно.Зураг 3 : Тус зурагнаасмикроскопынтусламжтайгааравсан, х ний р х вр л ньэхийн хэвлийнд тогтоод 15хонож байгаа байдлыгхарж болно. Энэх эсийнбодит хэмжээ ньойролцоогоор0,6 мм юм байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Зураг 4 : Тус зураг дээр х гжилийн шатандаа байгаа х нийбиеийн р тогтсон эсийг д рсэлжээ. энэх зургийг гадна талаас нь д рсэлвэл хуримтлагдсанцусан н жтэй адил шинжтэй байна.Ариун Куран сударт айлдахдаа х ний р х вр лийнхоёрдугаар е шат нь َ َ ْ ُ ْ ‫“ ا‬Мудга” буюу махан хэсэгюм.Араб хэлэнд мудга гэдэг г нь хоёр утга агуулдаг. 1. - Махан хэсэг, маханцар 2. - Зажилагдсан з йл Хэрвээ хэн нэгэн зажилаж буй бохио мудгахын етэйхарьцуулвал, зажилагдсан бохь нь мудгахын е дэхь рх вр лтэй ижил т стэй болохыг 5,6- р зурагнаас тодорхойхарж болно. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Эрдэмтэн судлаачид болон мэргэжлийн баг б лгийхэнорчин еийн маш х чтэй багаж текникийг ашигланмикроскопын тусламжтайгаар нээсэн энэх нээлтийг, 14-рзуун жилиийн тэртээ амьдарч байсан Мухаммэд (с.а.с)хэрхэн яаж мэдэв?Зураг 5 : Эхийн хэвлийнд 28 хоносон эсийн хэв байдал. Тусзураг дээр эс бодит хэмжээтэй болж харагдаж байна. Яагаадгэвэл нуруу болон ш дний ул м р ажиглагдаж эхэлжээ. Эсийнбодит хэмжээ нь 4 мм болсон байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Зураг 6 : Мудгахын т вшиндж гжиж байгаа х ний ртогтсон эсийг зажилсанбохины хэсэгтэй харьцуулжхарвал. Энэ хоёр хоорондоохэр зэрэг ижил болохыг харжболно. А : Мудгахын ед х гжижбайгаа х ний е тогтсон эс.Бид зураг дээрээс нурууныяс болон ш дний м р дийгхарж байна.Б : зажилагдсан бохины хэвбайдал. р х вр лийн тухай эрдэмтэн судлаачидын зэл бодол болон нээсэн нээлт дээс. 1.Hamm ба Leeuwenbook нар нь 1677 онд сайжруулсан микроскопыг ашиглан х ний ндг н эсийг, гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)1 - аас 1000 жилийн1 “(с.а.с)-хэмээх товчилсон гурван сгийн утга нь: Ислам шашны хуулиндзааснаар гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын нэр алдар дурьдагдсан тохиолдолдхаалтанд бичих эсвэл хэлэх ёстой г юм. Т ний утга нь: (саллаллах алэйхи васаллам)- (Аллах т нийг адислан ер ж сайшаан магтах болтугай) гэсэн утгаагуулдаг ер л г юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • дараа судлан нээсэн анхны эрдэмтэн боловч х ний ндг н эс эмэгтэй х ний бэлгийн эрхтэнд очихдоо машжижиг хэмжээний х ний хэв маягыг агуулж очидогхэмээн буруу тодорхойлсон байна. 2. Профессор Keith L. Moore нь : Анатоми болонх ний р х вр лийн талаар мэргэжсэн дэлхийн хамгийналдартай эрдэмтэн б г д 8- н хэлр орчуулагдсан“х гжиж буй х н” хэмээх номын зохиолч юм. Энэх нон нь Америкийн Нэгдсэн Улсын тусгайхорооноос сонгогдож х лээн з вш р гдс н шилдэгуран б тээл б г д шинжлэх ухаанд рг н р байрсуурь эзэлдэг байна. Доктор Keith L. Moore нь Канадулсын Торонто хотод Торонто их сургуулийн анатомибуюу эсийн биологийн профессор юм. М н анагаахухааны факультэтид орлох эрхлэгч, б г д 8 жилийнтурш анатомийн салбарын дарга байсан байна. Доктор Keith L. Moore нь 1984 онд Канад улсынанатомийн салбар дахь хамгийн нэр х ндтэй шагналыгх ртжээ. Тэрээр 1981 онд Саудын араб улс дахь анагаахухааны 7- р их хурлын еэр профессор Keith L. Mooreхэлэхдээ : “Х ний р х вр лийн х гжилийн тухай Куран судартдурьдсан б лг дийг, эрдэм шинжилгээний чиглэллээрбаримтлан тайлбарлахдаа би маш их баяртай байна”.“Миний судлалын р д нд энэх Куран сударын Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • б лг д эргэлзээг й Аллах эзэний з гээс гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-д илгээгдсэн мэдээ” гэжээ. “Учир нь энэх нээлт д, Куран судар дэлхий ерт нц д ирээд 14-н зуун жилийн дараа бий болж байгаатай холбоотой юм. Тиймээс гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) гарцааг й Аллах Эзэний элч болохыг гэрчилж байна”. Хуралд оролцогчидийн нэг нь профессор Moore – с асуухдаа : Тэгвэл та Куран судар нь Аллахын г гэдэгт итгэж байна уу? Гэж асуухад. Профессор Moore хариулахдаа : “Надад нийг х лээн з вш р х д огтхон ч х ндрэл байхг й” гэжээ. Профессор Moore хурлын еэр хэлэхдээ: “х ний р х вр лийн е шатууд Куран сударт дурьдсан шиг дэс дарааллаараа бойжидог б г д энэ нь эрдэмтэн судлаачдыг маш их гайхашруулдаг билээ. С лийн 4 жилийн туршид Куран болон Хадист хийсэн эрчимж лсэн судалгаан, х ний р х вр лийг ангилах явдал шинэ тохьтолцоог бий болгож байгаа б г д энэ нь 7-р зуунд тэмдэглэгдэж лдсэн гэдэг нь гайхалтай явдал юм. ний нууц юунд оршин? Хэдийгээр Aristotle х ний р х вр лийн шинжлэх ухааны ндэслэгч боловч. 17-р зууны еэд шувууны ндг нд хийсэн судалгаанаар нугасны р х вр лийг олж мэдсэн боловч тэрээр энэх нээлтийнхээ талаар нэг б рчлэн фактудыг1 дурьдаж чадааг й юм.1 Факт-нээлт Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • р х вр лийн т хээс эхлээд 20-р зуун х ртэл т ний е шат болон ангилалын тухай тодорхой з йл нээгдээг й билээ. Тиймээс Куран дахь х ний р х вр лийн д рслэл д шинжлэх ухааны мэдлэг дээр бичигдсэн байх боломжг й юм. Яагаад гэвэл тэр е 7-р зуун байсан учир хамгийн зохистой д гнэлт бол энэх мэдлэг д нь гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-д Аллах Эзэний з гээс олгодсон мэдлэг юм. М н гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) шинжлэх ухааны мэдлэг б хэл бичиг сэгг й х н байсан б г д энэ талаар нэг б рчлэн мэдэх боломжг й байсан билээ”.Б. “Куран кэрйм” уулсын тухай Дэлхийд чанар чансаа, нэр х ндээрээ толгойлж буй олонарван их сургуулийн харцыг татаж чадсан “Дэлхий ерт нц”хэмээх нэгэн ном бий. Т ний зохиолчийн нэг ньпрофессор Emeritus Frank Press юм. Тэрээр АмерикийнНэгдсэн Улсын ер нхийл гч Jimmy Carter- ийн шинжлэхухааны з вл гч байсан б г д ндэсний шинжлэх ухааныер нхийл гч р 12 жил ажилжээ. Профессор EmeritusFrank Press “Дэлхий ерт нц” хэмээх алдарт номондообичихдээ : Уулсын доор газарт маш бат б х шигдсэн ндэс бийгэдгийг нээжээ.Тэр ндэс нь гадас мэт газарт лав шигдсэнбайдаг учраас уулсын бат б х чанарыг хадгалдаг байна.Бид 7,8 буюу 9-р зургаас харж болно. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Аллах эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа : ({ } ‫)أَ ْ َ ْ َ ِ ا َْرْض ِ َ ًا } { َا ْ ِ َ ل أوْ َ ًا‬ ‫َ َ ﺕد‬ ‫و‬ ‫َ د‬ ‫َ ﻥ‬ “Бид, газар дэлхийг та нарт зориулж хивс болгонб тээв.Харин уулсыг багана,гадас болгон б тээв”.( Нэба б лэг 6,7- р ишлэл )Зураг 7 : уулсын доор уултайгаа холбоотой г нзгий ндэс газардоогуур бий Болохыг харж байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Зураг 8 : уулс нь гадас мэт газрын г нр лав зоогдсон байгаагхарж байна.Зураг 9 : тус зураг дээрээс уулсын ёроол газарлуу маш г нзгийшигдсэн буй хэсгийг тодорхой харж байна. Орчин еийн шинжлэх ухаан уулсыг ндэстэй болохыгбаталж байна. Заримдаа уг ндэс нь газрын гадаргаруудээш рг гд н гарч ирдэг байна. Уулсын ндэс газрын г нр хэрхэн шигдсэнийг д рсэлж болох хамгийн зохистойз йл нь газарт зоосон гадас юм. Шинжлэх ухааны т хийг с х н звэл 1865 ондAstronomer Royal, Sir George Airy нар нь анх уулс доороо ндэстэй болохыг тодорхойлсон байна. Уулс нь дэлхийн гадаргууд маш чухал рэг г йцэтгэдэгб г д газрын гадаргуу дээр ил дутуу газар х дл лтийгхяндаг байна.Аллах эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа : ‫)وأ ْ َ ِ ا َرْض ر َا ِ َ َن َ ِ َ ِ ُ ْ وأﻥْ َ ًا و ُ ُ ً َ ُ ْ َ ْ َ ُون‬ َ ‫ﺕ‬ ‫ِ َو ﺱ أ ﺕ ﺏ ََ ر َﺱ‬ ََ ({ } “Бид, та нарыг буудай мэт шигшигд лэхг йндулд газрын гадарга дээр н сэр том даралт Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • болгож уулсыг бий болгов. З в шударга яваасайгээд гол м р н буюу зам харгуйг б тээв”.( Нахл б лэг 15-р ишлэл ) Орчин еийн шинжлэх ухаан уулс нь дэлхийнгадаргууг тогтворжуулагч х ч хэмээн здэг байна. Ийнхуулсыг дэлхийн гадаргууд чухал рэгтэй болохыг 1960-аад оны с лчээр шинжлэх ухаан баталжээ. Судлаачдыннэг нь, Мухаммэд (с.а.с)-ын ед уулсын бодит хэлбэрийнталаар мэдэх боломж байв уу? тухайн цаг ед хэн нэгэнуулсын ндэс болоод, тэдний чухал ргийг тааж мэдэхболомж байсан уу? хэмээсэнд... Тэр е нь 7-р зуун байсан б г д одоо бидний амьдарчбуй 21-р зуунд шинжлэх ухааны орчин еийн техниктехнологын тусламжтайгаар д р, ш н , нойр хоолг йсудласаны эцэст энэх нээлтийгнээж байгаа нь хачирхалтай.Тиймээ энэх нээлтийг Курансударт айлдсан байдаг нь, АллахЭзэний з гээс х н т рл хт ндилгээсэн судар б г д гэгээн элчМухаммэд (с.а.с) т ний нэнч элчболохыг нотлож байна.В. “Куран Кэрйм” дэлхий ерт нц слийнталаар Орчин еийн одон орны шинжлэх ухааны багийн хамтолон дэлхий ерт нцийн анхны байр байдал, хэв маягынталаар судлахдаа, тэр ед гараг ерт нц огт г й байсанб г д з вх н уул, утаа, манан байсан хэмээнтодорхойлолт хийсэн байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Шинжлэх ухаан хэлэхдээ : “Од, гараг анх бий болохдоо л манан хуримтлагдан од, мичид бий болсон хэмээн здэг”. ( Тэрх байдлыг 10, 11-р зурагнаас тодорхой харжболно.) энэх зургийг ш н дунд маш х чтэймикроскопын тусламжтайгаар, од гараг утаалагматериалаас б рэлдэж байгаа хэсгийг авсан байна. Аллах Эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа : ً ْ َ ْ‫َ ء و ِ َ د َ ٌ َ َ ل َ َ وِ َْرْض ا ْ ِ َ َ ْ ً أو‬ ‫َ آ ه‬ ِِ َ َ ‫َه ُ ن‬ ‫) ُ اﺱْ َ َى إَ ا‬ ِ ({ } َْ َ‫َ ََ أ‬ ‫َﺕ‬ “Утаа манан мэт х х тэнгэр чи сонс.!!! Бидчамайг г йгээс бий болгов!. Та хоёрт ханданайлднам, миний аугаа их г м рд таларханмагтахтун!.” ( фуссилат б лэг 11- р ишлэл ) Куран сударын зарим б лэгт айлдахдаа : “Газар,дэлхий, нар, сар, од гараг, тэнгэр огторгуй,диваажин ба тамыг утаа манан, тоос шорооноосбий болгов, Энэ нь тэдний бодит шинж чанар юм”Гэсэн байдаг. Аллах Эзэн р нэг б лэгт айлдахдаа : َ ْ َ َ ‫) أوَ ْ َ َ ا ِی َ َ َ ُوا َن ا َ َات َا َْرْض َ َ َ رﺕْ ً َ َ َ ْ َ ُ َ و‬ َ ‫ه‬ َ ‫َآﻥ‬ ‫و ِو‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫ََ ی‬ ({ } ‫ِ َ ا ْ َ ء ُ َ ْء َ أ ََ ُ ْ ِ ُ ن‬ َ ‫آ ﺵ ٍﺡ َ ی‬ “ г йсгэн няцаагч нар сонсохтун!. Тэнгэрогторгуй болон газар дэлхий нь : Утаа манан, тоосшороо байхад энэ б хнийг ялган салгаж, урланб тээж энэ байдалд авч ирэв!. Б х амьтаныг усаарбий болгосныг огт бодож ухаарахг й гэж ?!! Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • одоо болтол итгээг й байна гэж ?!!!.” хэмээнайлдажээ. ( Анбияа б лэг 30- р ишлэл ) Dr. Alfred Kroner нь дэлхийд алдартай газар судлагчб г д Герман улсын Johannes Gutenberg их сургуулийнгазар з й, геологийн тэнхимийн эрхлэгч юм байна. Dr. Профессор Alfred Krone : “Гэгээн Мухаммэд (с.а.с)хаанаас ирсэн бэ хэмээн бодохдоо........ “Тухайн ед хэннэгэн ерт нцийн слийн талаар мэдэх боломжг й юм”.Яагаад гэвэл орчин еийн шинжлэх ухаан с лийн еийндэвшилтэй технологын х чээр олон жилийн турш судласныэцэст энэх нээлтийг хийж чадсан байдаг. Харин 14 зуунжилийн тэртээ ц мийн физик х гж г й ед хэн нэгэндэлхий ба диваажингийн сэл гарал нэг болохыг хэрхэняаж мэдэв?” гэжээ.Зураг 10 : Бид тус зураг дээрээс газар дэлхийг бий болгогчутаа манан, хэрхэн огторгуйд шинэ од б рд лж байгаа хэсгийгхарж байна. Тэрбээр б рэлдэхдээ тоос, шороо, манан болон газзэргийг хуримталуулан б рэлддэг байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Зураг 11 : Nebula хэмээх одны гэрэлт лэх чадвар нь 60 жилгэрлийн хурдаар явах газрын хэмжээг эзэлдэг байна. Газ болонтоосны н л г р бий болсон энэх н сэр том одыг тусзурагнаас тодорхой харж байна.Г. “Куран кэрйм” х ний уураг тархинытухай Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ыг ариун “Каба”-д м рг л йлдэхийг нь хориглон, хэл амаар доромжилсон бурууномтнуудад, Аллах Эзэн энэх ишлэллийг илгээжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • ٍ َ‫{ َ َِ ٍ َ ذ‬ ‫آ ِﺏ‬ ‫ﻥ‬ } ِ َِ ِ ً َ ْ ََ ِ َ َ ْ ‫ﺏ‬ ‫ی‬ َِ َ ) ‫آ‬ ({ } ٍ َِ َ “Ээ буруу номтонууд та нар! Хэрвээ энэ йлдсэн з йлээ л зогсоовоос, тэднийг дагзны снээс чинь чирэн, д рэлзсэн улаан галруу шидэхболно!! Тэрээр тамд м нхийн шатах болно! Тэрхбуруу номтоны хэлийг нь сугалан магнайг ньшатаах болно”!!!. ( Алак б лэг 15,16- р ишлэл ) Куран судар яагаад х ний магнай хэсэгт худал, хуурмагбичээстэй байдаг хэмээн дурьдав? Яагаад х н биш магнайюм бол? Дух ба гэм н гэлтэн хэмээх гс хоорондоо ямарялгаатай бэ? Х ний гавлын ясны хэсгийг 12- р зурагнаас харахадтархины мн хэсэг дэхь магнайг олж харах боломжтой. Физиологи ( бие судлал ) нь х ний магнай хэсэг ямар рэг г йцэтгэдэг талаар юуг хэлэв? Анатоми ба Физиологийн “М н чанар” хэмээх номондтархины урд хэсэг ямар рэг г йцэтгэдэг талаар г лэхдээ : Х ний йлдэлийн ндэслэл хэсэг нь магнайхэмээн тодорхойлжээ. М н тус номонд бичсэнээр гавлынясны мн хэсэг нь дээд талтайгаа нягт холбоотой болохыгдурьдсан байна. Тиймээс тархины урд хэсэг нь ; Т л вл х, д н хатгах,сэргээх м н сайн, муу йл явдлыг болон худал, нэнийгилтгэдэг юм байна. Куран сударт айлдсан байдаг шигх ний худал, нэн хэлж буйг магнай хэсэг нь тодорхойлдогбайна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Зураг 12 : Бид тус зураг дээрээс х ний гавлын яс Болон т нийхэсг д м н дурьдаж буй магнай хэсэг нь тархины урд хэсэгтбайрлаж буй байдлыг харж байна. Доктор Профессор Keith L. Moore – ийн хэлсэнээр :Эрдэмтэн судлаачид нь энэх йл ажиллагааг с лийнжарин жилийн дотор нээсэн байна.Д . “Куран Кэрйм” далай тэнгис болон голм рний тухай Орчин еийн шинжлэх ухаанд далай тэнгисийн усхоорондоо нийлэх ед тэднийг холилдуулахг йн тулд ямарнэгэн з йл саад болдгийг нээжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Далай тэнгис б р р рийн тусгай температур, давснынягттай байдаг б г д р хоорондоо огт харилцан адилг йюм байна. Жишээлбэл : Газар дундын тэнгисийн усныдулаан, давсжилт, нягтаараа Атлантийн далайгаас багабайдаг байна. Тус хоёр далай хоорондоо залгаатайгаар Гибралторынхоолойнд нийлж 1000 метр орчим урсахдаа холилдохг йявсаар хоёр тийшээ салдаг байна. Энэх хоёр далай машдогшин б г д нд р давалгаатай боловч ямар нэгэнсаадын н л г р хоорондоо л холилддог байна.(бидэнэх гайхамшигийг 13-р зурагнаас тодорхой харжболно).Зураг 13 :Газар дундын тэнгис нь давсны хэмжээ болонтемператур, нягт зэргээрээ Атлантийн далайгаас ялгаатайбайдаг. Бид Гибралторын хоолой тус хоёр далайг хэрхэнтусгаарлаж байгааг харж байна. Аллах Эзэн Куран сударт : Энэх хоёр далай нэгнэгэнтэйгээ нийлдэг м ртл ямар нэгэн з йлийн улмаасхолилддогг й болохыг дурьдсан байдаг. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • ({ } ‫َ ْ َِ ن‬ ِ ‫ی‬ ٌ ‫{ َ ْ َ ُ َ َ ْز‬ ‫ﺏ َخ‬ ‫ﺏ‬ } ‫) َ َج ا ْ َ ْ َیْ ِ َ ْ َ ِ َ ن‬ ِ ‫ی‬ َ “ Та нарт: Ашиг тусыг нь зэг гээд хоёр далайбий болгов! Анзаарсана уу!!? Тэр хоёр нийлдэгболовч ямар нэгэн з йл тэднийг холилдуулахг йбайгааг! нийг з вх н Эзэн тань л хийж чадахболно!” ( Рахман б лэг 19,20-р ишлэл ) Яагаад Куран судар давстай болон цэвэр усны талаарбичээд, хоёр далайг хоорондоо холилдогг йн учрыгбичээг й юм бол?Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : َ َ َ ‫)و ُ َ ا ِي َ َج ا ْ َ ْ َیْ ِ َ َا َ ْ ٌ ُ َا ٌ و َ َا ِ ْ ٌ أ َ ٌ و‬ َ ‫ُ ج‬ ‫ب ت َه‬ ‫ه‬ َ ‫َه‬ ({ } ‫َ ْ َ ُ َ َ ْز ً و ِ ْ ًا ْ ُ ًا‬ ‫ر‬ ‫ﺏ َ َﺡ‬ ‫ﺏ‬ “Далай тэнгис, гол м рнийг бий болгохдоо,х м ний амны цангаа гаргах цэвэр ус болондавстай гашуун болохыг х ртэл мэдэгдсэн билээ !Алах Эзэн энэ хоёр тэнгисийг холилдуулахг йнтулд хооронд нь х шиг татсан б лг ! тиймээсхэзээч л холилдох болно !!!” хэмээжээ ( Фуркан б лэг 53-р ишлэл ) Аллах Эзэн Куран сударт давстай болон цэвэр усныталаар айлдахдаа х шигний тухай дурьдав. М н энэххоёр далайг холилдуулахг йн тулд х шиг татав хэмээнайлдав. Яагаад? Тэр хоёр холилдож болохг й гэж ? Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Орчин еийн шинжлэх ухаан цэвэр ус болон далайндавстай ус хоорондоо эрс тэрс ялгаатай болохыг нээсэнбайна. 14-р зурагнаас хоёр шугамны хооронд давстайболон цэвэр ус нь ялгагдсан байгааг харж болно.Зураг : 14 Дагуу х ндл н зураас нь давсны хэмжээг харуулжбайна. Бид зураг дээрээс цэвэр ус болон давстай усны т вшингялгаж харж болно. Дээрх нээлтийг температурын нд р хэмжигч болондавсжилт ба нягтын орчин еийн багаж зэвсэгийн аргаарсаяхан нээсэн байна. Мэдээж х ний н д болон мэдрэмж ньтус хоёр далайн ус хоорондоо холилдохг й байгааг анзаарччадахг й ш дээ. Тэрний адил х ний н д давстай болонцэвэр усны заагийг м н ялгаж харж чадахг й билээ .......Гэтэл энэ б х нууц хаанаас яаж ирэв?Е. “Куран Кэрйм” далайн г н болооддотоод давалгааны талаар Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : ٌ َ َ ِ ِْ َ ‫ﺱ ب‬ ٌ ْ َ ِ ِْ َ ‫ج‬ ٌ ْ َ ُ َ َْ ‫ج‬ ‫ی‬ ٍ ْ َ ِ ‫)أوْ َ ُُ َ ت‬ ‫ٍ ﺏ‬ ‫َ آ‬ ُ َ ُ ‫ْ َ َْ ِ ا‬ ‫ی‬ َ ‫ُُ َ ٌ َ ْ ُ َ َ ْق َ ْ ٍ إ َا أ ْ َج َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َا َ و‬ َ ‫ی ی ه‬ ‫ِذ َ َ ی‬ ‫َﺏ‬ ‫تﺏ‬ ({ } ‫ُ ًا َ َ َ ُ ِ ﻥ ر‬ ٍ ‫ﻥ ر‬ Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • “Буруу номтон болон олон бурхан ш тэгчдийнбодол санаа ба мэдрэх й нь захг й далай мэт хавхаранхуй б лг . Далайг давалгаа, т ний дээг рдахиад нэг давалгаа, тэрний дээр лс б рхсэнбайдгын адил тэдний дотоод сэтгэл, мэдэрх й ньдалайн ёроол мэт хав харанхуй б лг . Тэдхарагдахын тулд хичнээн гараа рг с н ч л зэгдэх болно. Аллах Эзэн хэн нэгэнд гэрэл гэгээ л хайрлаваас, тэд м нх д тэнгисийн ёроол мэтт нэр харанх й байх болно.” хэмээжээ ( нур б лэг 40-р ишлэл ) Дээрх ишлэлд айлдсан мэт далай тэнгисийн ёроолыгт нэр харанхуй ноёлодог байна. Судлаачид далайн усны200 метрээс доош т вшинд гэрлийн туяа нэвтэрч чаддагг йболохыг нээжээ. Ийнх далайн г нд гэрэл гэгээбайдагг йн адил 1000 метрийн г нээс гэрлийн цацраг чолж харах боломжг й болохыг ( 15-р зурагнаас ) тодорхойхарж болно. Зураг 15 :Нарны гэрлийн3-30 % - ийгдалайн гадаргуйойлгодог б г д лдсэн хэсэг нь200 метрийнг нд нэвтрэн янзб рийн нг дийг уусгаждалайн цэнхэр нгийг гаргадагбайна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Шинжлэх ухаан далайн г н хав харанхуй болохыг с лийн еийн техник текнологийн ачаар саяхан нээж тогтоожээ.Далай тэнгисийн г нд б х з йл давалгаагаар хучигдсанбайдаг, уг давалгааны дээг р м н р нэг т рлийндавалгаа байдаг. Куранд айлдахдаа з вх н хоёрдугаардавалгаа б г д тэрний дээг р лс б рхсэн байдагхэмээн айлдав. Харин Нэгд гээр давалгаа гэж юу вэ? Шинжлэх ухаан нийг нээхдээ далайн г нд, 2-дугаардавалгаанаасаа хэлбэрийн хувьд ялгаатай р нэг т рлийндавалгаа байдгыг тогтоожээ. Тэр нь 1-д гээр давалгааб г д далай тэнгисийн доод хэсэг нь дээд хэсгээсээнягтаарай ялгаатай байдаг байна. Гэхдээ тус хоёр давалгаахэлбэрийн хувьд т стэй. Дотоод давалгаан х ний н дэндхарагдахг й боловч температур, нягт зэргийг хэмжсэнээр нийг тодорхойлж болно. Бид тэрх байдлыг (16 дугаарзурагнаас ) тодорхой харж болно.Зураг 16: усныдотооддавалгаанууд рхоорондооялгаатайБайдаг.Нэгд гээр давалгаань хоёрдугаардавалгаанаасаабага, шат хэлбэрээрдавалгаалдагболохьг харуулжбайна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ё : “Куран Кэрйм” лсиин тухай Шинжлэх ухаан : Борооны лс маш нарийн дэсдараалалтайгаар б рэлдэн бий болдог ба салхи, лс ньхэрхэн б рэлддэг талаар судалжээ. лсийн т рл дээснэг т р л болох б н лийг эрдэмтэд судлахдаа тэрээрхэрхэн б рэлддэг ба хэрхэн бороо, м нд р, оруулж аянгагаргадаг болохьг судалсан байна. Тэрх б н л нь дараах байдалаар б рэлддэгболохьг тогтоожээ. 1. Агаар мандал дээрх бутархай лс салхинд туугдан хуримтлагдсаар б н лийг сгэдэг байна. 2. Жижиг лс хоорондоо нэгдэж том л болно. 18,19- р зурагнаас харж болно. 3. Жижиг хэмжээний лс нь хоорондоо б гн рсн р маш том хэмжээний л болдог байна. Тэрх том хэмжээний лс нь бусад хэсг дийнхээсээ ил х чтэй байдаг учраас тэрээр дээшээ х рсний н л г р б н хэлбэртэй болж тогтоно. Ийнх нд рт байрласан лийн доод хэсэг х чтэй байдаг ба нээс бороо орж, улмаар бороо улам улам шир сэнэ. Бороо улам х чтэй болдогын шалтгаан нь борооны б н лс хэр нд рт оршисноос шалтгаалдаг байна. Бид19,20,21-р зурагнаас харж болно. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Зураг 17 : Хиймэлдагуулын тусламжтайгааравсан тус зурагнаас лсхэрхэн хуримтлагдажбайгаа байдлыг ажиглавалсалхины чиглэлийг олжболох юм. зураг дээрхсумнууд салхины чиглэлийгзаасан байна.Зураг 18 : лсийн жижиг хэсг дтодорхой зайтай ижил з гт н жбайгааг бид доороос харахдаа цултом л мэт хардаг билээ. Энэхзурагнаас тодорхой харагдажбайна.Зураг 19 : Бие биенээсээ хол орших жижиг лс нэг нэгэнтэйгээнэгдэн “Б н” л болон дээшээгээ х рд г байна. Тэрх б н л нь хэр том болохыг борооны ус илтгэнэ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Зураг 20 : Дээш рг гдс н б н лнь агаарын н л г р бороо Болдогбайна.Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : ‫أَ ْ َ َ َن ا َ ُ ْ ِ َ َ ً ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َُ ُ ر َ ً َ َ َى ا ْ َدْق‬ َ ‫ُآ‬ ‫ی‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺱ ﺏ ی‬ ‫ی‬ ‫َ ﺕ أ‬ َ ِ ِ ُ ِ ُ َ ‫َ ْ ُج ِ ْ َِ ِ ِ و ُ َ ل ِ َ ا َ ء ِ ِ َ ل ِ َ ِ َ َد‬ ‫ﺏ‬ ٍ ‫ﺏ‬ ٍ ُ ‫َی‬ ُ ‫ی‬ { } ‫َ َ ء َ َ د َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ُ ِ َْﺏْ َ ر‬ ِ ‫ی ُﺱ ﺏ یه ﺏ‬ ‫ی‬ َ ُ ُِ ْ َ‫َ َ ء و‬ ‫َی‬ ‫ی‬ “Эзэн тань лсийг уян, з л н, нг л гб тээснийг харахтун. Тэрх х в н мэт уяханб тээлийг жолоодон нэг нэгэнтэй нь нэгтгэн,дараан тэднийг овоолон нягтруулан, та нартбороо, аянга болгон илгээв!. Тэрх бороо ньбаян, ядууг л ялган уул нуруу, хонхор, г дгэргэхг й б х з йлд эрх тэгш оногдож байгаагхарахтун!. Энэ нь Аллах Эзний тань хязгаарг й г м р хишигийн ч хэн хэсэг болой!!.” ( нур б лэг 43-р ишлэл ) Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Цаг уур судлаачид лсийн энэх нарийн б тэц зохионбайгуулалтын талаар онгоц, б мб л г, хиймэл дагуулболон бусад багаж зэвсгийг ашиглан салхины х д лг н,чийгшилт зэргийг тогтоож мэджээ. ( 21-р зурагнаас харжболно ). Аллах Эзэн дээрх б лэгт айлдахдаа : лс хэрхэнб гн рч бороо, м нд р сгэдэг болохыг айлдав. Хариндоорхи ишлэлд аянга, м нд р хэрхэн яаж сдэг болохыгдурьджээ. ‫)أَ ْ َ َ َن ا َ ُ ْ ِ َ َ ً ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َُ ُ ر َ ً َ َ َى ا ْ َدْق‬ َ ‫ُآ‬ ‫ی‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺱ ﺏ ی‬ ‫ی‬ ‫َ ﺕ أ‬ َ ِ ِ ُ ِ ُ َ ‫َ ْ ُج ِ ْ َِ ِ ِ و ُ َ ل ِ َ ا َ ء ِ ِ َ ل ِ َ ِ َ َد‬ ‫ﺏ‬ ٍ ‫ﺏ‬ ٍ ُ ‫َی‬ ُ ‫ی‬ ({ } ‫َ َ ء َ َ د َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ُ ِ َْﺏْ َ ر‬ ِ ‫ی ُﺱ ﺏ یه ﺏ‬ ‫ی‬ َ ُ ُِ ْ َ‫َ َ ء و‬ ‫َی‬ ‫ی‬ “Эзэн тань уул мэт лнээс м нд р буулгав,тэр х ссэн з йлээ онох болно!. Т нтэй цуг аянгаилгээв. Тэрх аянга маш догшин б г д т нээсгарсан гэрэл х ний н дийг сохлох х ч чадалтайболой!!”. ( нур б лэг 43-р ишлэл ) Цаг уурчид дээрх ишлэлд дурьдсан тэрх уул мэт б н л нь 25.000 – 30.000 ft б г д 4.7 – 5.7 мм нд рторшидог болохыг тогтоожээ.Зураг 21 : Б н л Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Бид энэх ишлэллээс магадг й асуулт гаргаж болохюм. Ишлэл дээр м нд рийн тухай дурьдахдаа яагаадаянгатай цуг дурьдсан юм бол? энэ нь м нд р аянгыг сгэдэг гэсэн г ? тэгвэл б гдээрээ “Цаг уур судлал”хэмээх номон дээр юу бичсэнийг зэцгээе. Тус номонд бичихдээ маш нд р с буух м с ндуслууд цахилгаанжсаныулмаас газарт буухдаа аянга сгэдэг гэжээ. М н нтэйадил эерэг, с р г агаарнийлэх ед тохиолдоно.Тэдгээр нь : лс б гн р ннийлэх ед эерэг, с р г гэжхоёр хуваагддаг байна.С р г цэнэг нь лний доодхэсэгт оршидог харин эерэгцэнэг нь лсийн дээд хэсэгторшидог б г д лэндхуримтлагдсан м с н дусалнь даацаа алдан унах едээс р г цэнэгтэй м рг лд н аянга сгэдэг хэмээн эрдэмтэдтогтоожээ. Гэвч уг нээлт 17-р зууны ед Аристотлийнсанал дээр тулгуурлан саяхан нээгдсэн байна. Тэрээр хэлэхдээ : “Атмосфер нь чийглэг ба хуурай гэсэнхоёр т рлийг агуулдаг. Тэнгэрийн дуу нь : Хуурай агаар лтэй з рчилд х ед гардаг. Харин цахилгаан нь : Хуурайболон чийглэг х рсний улмаас б рэлддэг” гэжээ. Гэхдэээнэх нээлт нь 14-н зуун жилийн мн Куран Кэрймддурьдсан нь гайхамшиг билээ..... Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ж : “Куран Кэрйм” дэхь гайхамшигуудийнталаарх эрдэмтэн судлаачдын зэл бодол Шинжлэх ухааны нээлтн д болон эрдэмтэдсудлаачдын тайлбарыг сонирхохыг х свэл “Энэ бол нэн”хэмээх видеоноос хэрхэн тайлбар гч байгааг зэхболомжтой. www.islam-guide.com Манай сайт уруу ТавтайМорилно уу. 1) “Dr. T.V.N Пэрсауд нь Канад Улсын Manitoba ихсургуулийн анатомийн профессор, х хдийн эмч болонэр л мэндийн профессор б г д т р х тасагтэмэгтэйч дийн н х н ржих йн шинжлэх ухааныпрофессор юм. Тэрээр 16 жил анатомийн салбарт даргынажлыг г йцэтгэжээ. Доктор профессор Пэрсауд нь рийн нутаг дэвсгэрдээрээ маш нэр х ндтэй нэгэн б г д 22 номын зохиолчюм байна. 1991 онд Канад Улсад анатоми судлалын хамгийн нэрх ндтэй шагнал х ртсэн байна. Тэрээр тэрх х ндэтшагналыг х ртэх едээ гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) -ынталаар хэмээн г лжээ : “Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)энгийн нэг х н байсан б г д бичиг сэг мэддэгг йбайжээ. нэндээ бичиг сэгний талаар биш 7-р зууныталаар хэлэхийг би х сэж байна”. “Агуу ухаантан ба гайхалтай уран илтгэл бичин,шинжлэх ухааныг гайхашруулсан нэн бодит мэдлэгийн Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • талаар хэлэхийг би х снэм. Тэр бичиг сэгг й нэгэнбайтлаа яаж энэ б хнийг мэдсэний талаар х нд хийг бих снэм”. “Энэ нь ямар азтай боломж болохыг миний бие лойлгоном” “Эрхэм доктор Moore нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын тухай тодорхой хэмжээний з в нээлттэй мэдлэг гс н.Миний бие ч гэсэн бодохдоо Энэх агуу мэдлэг нь энгийннэгнээс гарахг й б г д т нд ямар нэгэн заагч, сургагчбайсан. Тэр нь эргэлзээг й Аллах Эзэн болохыг огтхон чэргэлзэхг й байна”. Гэжээ Доктор профессор Пэрсауд нь рийн хэд хэдэн номондгэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) -ын сургаалиас болон АллахЭзэний ариун Куран сударын зарим б лэг, ишлэлийгхавсаргасан байна. М н тэрх б лэг ишлэл болон гэгээнэлчийн сургаалиар баталгаа болгон рийн оролцсонхурал, лекц ддээ дурьддаг байжээ. 2) Dr. Joe Leigh Simpson нь Америкийн Нэгдсэн Улсынанагаах ухааны их сургуулийн захирал, молекул ба генийшинжлэх ухааны профессор юм. ний зэрэгцээАмерикийн Fertility society- ын дарга байжээ. Тэрээр 1992 онд т рийн албан ёсны тушаалаар маш нэрх ндтэй хэд хэдэн шагнал х ртсэн байна. Докторпрофессор Simpson нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) -ынсургаалиудаас доорх хоёр сургаальд судалгаа хийхдээ... Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) г лэхдээ :Сургааль 1. “Х н б хэн, эхийн хэвлийд бойжихдоо40 дрийн дотор х н хэлбэрээ олдог юм”. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Сургааль 2. “Х ний р х вр л 40 хоногийн доторболовсроход, Аллах Эзэн т нийг хэлбэрж лэхба сонсгол, хараа, арьс, нг , мах буюу ясыг ньб рэлд лэхээр сахиусан тэнгэр илгээдэг юм”гэжээ. Dr. Joe Leigh Simpson нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын энэ хоёр сургаальд маш г н агуулга бий болохыгсудалжээ. Эрдэмтэд х ний р х вр лийн анхан шат ньэхний 40 д рийн дотор эргэлзээг й х н хэлбэртэйболдгийг тогтоожээ. Тэрээр, гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) -ын тэрх сургаальямарч эргэлзээг й з в болохыг мэдрэн, нэгэн лекцийн еэрдоорхи санаа бодлыг илэрхийлжээ. “Энэх хоёр сургааль нь : Х ний б рэн б тэцийг 40хоногийн дотор бий болдгийг мэдэгдсэнийг харвал, бидорчин еийн шинжлэх ухаанаар нэн болохыг нотолсонбилээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын цаг ед шинжлэхухаан б хэл ямарч багаж зэвсэг байгааг й юм. “ р р хэлбэл шинжлэх ухаан болон шашинхоорондоо ямарч з рчилд нг й. Тиймээс бид, АллахЭзэний г болох Куран Кэрймд айлдсан шиг, шинжлэхухааны нээлтийг з вх н ариун Куран судраас л олохболно” гэжээ. 3) Dr. E Marshall Johnson нь : Америкийн Нэгдсэн УлсынTomas Jefferson их сургуулийн анатоми ба биологийнх ндэт профессор юм. Тэрээр Daniel Baugh Institute -ын анатомийн профессор,салбарын дарга б г д захиралын ргийг давхарг йцэтгэдэг байжээ. М н х гжил дэвшилт нийгэмлэгийн Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • даргын ажлыг 22 жил хийхдээ 200-аас ил туурвилхэвлэжээ. 1981 онд Саудын Араб улс дахь анагаах ухааны 7-р иххуралаар профессор Johnson судалгааныхаа р д нгмэдэгдэхдээ : “Куран Кэрйм нь харь гарагаас х гжилдэвшилт, эрдэм мэдлэгийг в рл н нисэж ирээд хэлбэрд рсээ олсон юм биш. Та бидний мэдэж байгаагаар орчин еийн шинжлэх ухаан тогтоосны адил х ний р х вр лийнбойжилтийг Куран сударт дэс дарааллаараа г лсэнбайдаг нь гайхалтай билээ. Иймээс Куран судар нь харьгарагаас биш эргэлзээг й Аллах Эзэний г болохыг минийбие гэрчлэхдээ сэтгэл хангалуун байна” гэжээ. 4) Dr. William W. Hay нь олонд танигдсан далай, тэнгиссудлаачдын нэг билээ. Тэрээр Америкийн Нэгдсэн Улсын Colorado ихсургуулийн геологи шинжлэх ухааны профессор. М нАмерикийн Нэгдсэн Улсын Miami их сургуулийнRosenstiel далай ба атмосфер (агаар мандал) шинжлэхухааны эрхлэгч байжээ. Профессор Hay нь Куран Кэрймддурьдсан далай, тэнгис, гол м рний тухай судалсаны эцэстхэлэхдээ : “Энэх гайхалтай мэдээллийг Куран судараасолж харахдаа маш их сонирхол татсан з йл болохыгмэдрэхийн зэрэгцээ Т нийг хаанаас яаж ирсэн болохыг лойлгоном. Гэхдээ т нийг улам ил судлан, сонирхолтатаж буй тэр гайхамшигийг олохын т л хичээх болно”гэжээ. “Миний бие бодохдоо тэр ер бусын мэдээ б г дт нийг з вх н бурхан л мэдэх болно” гэжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • 5) Dr. Gerald C. Georinger нь Америкийн Нэгдсэн УлсынGeorgetown их сургуулийн эс биологийн салбарт анагаахухаан, р х вр л, сурган х м ж лэх ухааны захирал бадэд профессорын рэг г йцэтгэдэг байна. Тэрээр СаудынАраб Улс дахь 8-р их хурлын еээр хийсэн судалгаануудаатайлагнахдаа : “Куран сударын хэсэг ишлэлд х ний р х вр лийнбойжилтийг нэгд нэгэнг й айлдсан байдаг билээ” “ нийгажиглан, д рслэн тайлбарлах, хэрхэн бойжих гэх мэтз йлийн тухай урьд мн шинжлэх ухаанд тэмдэглэгдээг йбайдаг. Энэ б х з йл хэдэн зуун жилийн мн з вх нКуран сударт бичигдсэн болох нь Аллах бурхан илгээсэнгэдэгт миний бие х лээн з вш рч байна” гэжээ. 6) Dr. Yoshihide Kozai нь Япон Улсын Tokyo хотын ихсургуулийн х ндэт профессор, Mitaka Tokyо Япон Улсын ндэсний тэнгэр судлал ба одон орны судлах т вийнзахирал юм байна. Тэрээр мэргэжилийнхээ талаар г лэхдээ : “Одон орны б тэц, дэлхий огторгуйн байр байдлыгсудлан олж харахад Куран Кэрйм бидний хувьд маш ихн л з лэв. Яагаад гэвэл бид орчин еийн багажзэвсгийг ашиглан од гарагийн ч хэн хэсгийг харж болно.Гэтэл Куран Кэрйм- ийг уншиж судласны ачаар ил ихийголж нээсэн билээ”. “Тиймээ цаашдаа дэлхий ерт нцийг ил их танижмэдэхийн тулд ашиглах з йлээ олсон гэж зэж байна”гэжээ. 7) Dr. Профессор Tejatat Tejasen нь Тайланд УлсынChiang Mai их сургуулийн анатоми судлалын дарга. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Т ний мн Chiang Mai их сургуульд анагаах ухаанысалбарын захирал байжээ. Тэрээр Саудын Араб Улс дахь анагаах ухааны иххурлаар хэлэхдээ : “Миний бие с лийн 3 жилийнтурш Куран сударыг сонирхов. 14-н зуун жилиин мн“Куран Кэрйм”-д бичигдсэн, шинжлэх ухааны аргаарнээгдсэн нээлт д нэн болохыг бид б гд итгэдэг билээ”. “Тиймээс, гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) нь уншижмэдэхг й б г д бичиг сэгг й байсан учир, тэрх Курансудар Аллах бурханы з гээс Мухаммэд (с.а.с)-д илгээгдсэнсудар болохыг шинжлэх ухаан нотолж байна”. “Минийбодлоор тэрх аугаа х чтэн эргэлзээг й Аллах бурханюм”. “Тийм ч учраас Мусалмаанчуудын д р тутмынхэллэг болох (Аллах Эзэн ганц б г д Мухаммэд (с.а.с)т ний нэнч элч) гэдэг г лбэрийг хэргэлэдэг байна”. “Тиймээ гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ыг Аллах Эзэний нэнч элч гэдэгт эргэлзээг й итгэх ёстой цаг е ирсэн гэжбодож байна”. гийнхээ т гсг л болгож, энэх нэрх ндтэй их хурал гайхамшигтай болохыг дурьдахынялдамд нд р амжилт х сэн ер е. Энэх их хурал нь з вх н шинжлэх ухааны талаар бишшашин судлалын талаар болдог нь нэхээр гайхалтай юм.Миний бие энэх хуралд оролцсоноор н л б хийэрдэмтэн судлаачидтай танилцан, анд найз болсондоотуйлын их баяртай байна. М н миний бие энэ н л б хийих хуралд оролцсоноор “ Ла илаха иллаллахмухаммэд расуллуллах” р р хэлбэл (Аллах Эзэнганц б г д Мухаммэд (с.а.с) т ний элч) болохыгбатлан Мусалман болсон маань маш бахархууштай юм”гэжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Эрхэм уншигчид та б хэн Куран Кэрйм болон гэгээн элчМухаммэд (с.а.с)-ын талаар м н шинжлэх ухааныгайхамшигуудын талаар улам их мэдлэг авахыг х свэлwww.islam-guide.com сайтруу зочилоно уу. Ариун “Куран Кэрйм”-ийн лэмжийн х ч чадал Аллах Эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа :ْ‫ِْ ِ َادْ ُ ا‬ ‫و‬ ‫َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ َ ْ ُ اْ ِ ُ رة‬ ٍَ ‫ﻥ ﺕ ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ٍ ْ‫)وِن ُ ُ ْ ِ ری‬ َ ‫َإ آ‬ ({ } َ ِ ‫دُون ا ّ ِ ِإنْ آُ ْ ُ ْ َ د‬ ِ ِ ُ ‫ُ َ َاء‬ ‫ﺵ آ‬ “Хэрвээ, элч Мухаммэд (с.а.с)-д буулгасан Курансударт эргэлзэж байвал алив т н шиг нэг б лэгбичээдэх! Аллахаас р итгэж найддаг б х з йлээдууд,хэрвээ хийж чадааг й бол та нар хэзээч лб тээх болно. Тиймээс д рэлзэн асах улаан галаасболгоомжлохтун. Аллах Эзэнийг, г йсгэгч болонт нтэй эн зэрэгцэх хэн б хнийг улаан галруушидэх болно”. ( бакара б лэг 23,24-р ишлэл ) Куран Кэрйм 14 зуун жилийн тэртээгээс н дрийгх ртэл гоёмсог байдал, г н утга, уран илтгэл, гарамгайбичиг, нэн мэдлэг, урьдчилан хэлэх гэх мэт гайхамшигтайшинж чанараа хадгалсаар ирсэн билээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Куран судрын хамгийн богино б лэг болох 108-р б лэгерд 10-хан гнээс б рддэг боловч шинжлэх ухааныэрдэмтэн судлаачид утгыг нь б рэн д рэн тайлжчадахг йгээ х лээн з вш рс н билээ. Энэх 10 гтэйб лэг нь ямар г н утга агуулдаг болохыг шинжлэх ухааныэрдэмтэд ил тод харуулж байна.“Куран Кэрйм”-ийн хамгийн богино б лэг болох 108-р б лэг ерд10-хан гнээс б рддэг боловч шинжлэх ухааны эрдэмтэнсудлаачид утгыг нь б рэн д рэн тайлж чадахг йгээ х лээнз вш рс н байна. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) нэгэн сургаальдаа г лэхдээ : “Аугаа х чит Куран Кэрймтэй бтэрслэхт н! Та б хэнд маш муугаар н л л хболно!! Та б хэн, эрхэс тэнгэр т ний тэнгэрлэгсудар, элч нарт итгэхт н! Аллах Эзэн орчлонгб тээгч, ерт нцийн б х з йлийн анхны шалтгаанб лг . Тиймээс х н т рл хт н олон бурхан, янзб рийн онгон ш тэхээ больж, з вх н АллахЭзэнийг ш тэхт н! Хойд нас, н г ерт нц,диваажин ба там гарцааг й бий б лг . Олонбурхан ш тэгчид, Аллах Эзэнд тэрслэгч хэн б хэнтамын галд шатна. Тиймээс та б хэн Аллах Эзэний Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • заасан цорын ганц з в замаар замнахт н!” хэмээнхуран цугласан олон т мэнд г лжээ. Тэнгэрлэг судруудад гэгээн элч мухаммэд (с.а.с)-ыг илгээхийг мэдэгдсэн нь Аллах Эзэн х н т рл хт ндилгээсэн тэнгэрлэг судруудад гэгээнэлч Мухаммэд (с.а.с)-ыг дэлхийерт нц д, Аллах эзэний с лчийнэлч болон илгээгдэхийг дурьдсанбайдаг. Аллах Эзэн х м нийг з в шудрага замд оруулахынтулд рийн г яриаг эрхэм элч нарын амаар дажуулан х нт рл хт нд илгээсэн байна.Тэдгээр тэнгэрлэг сударуудынхамгийн с лд илгээгдсэн д рв н ариун судар нь : 1.Гэгээнэлч “Муса”-д “Таурат” 2. Гэгээн элч “Даут”-д “Зубур”3.Гэгээн элч “Ес с”-т” Инжил” 4. Гэгээн элч “Мухаммэд”(с.а.с)-д “Куран Кэрйм” тус тус илгээгдсэнээс гэгээн элчМухаммед (с.а.с)-д илгээгдсэн ариун “Куран кэрйм”-ээсбусад гурван сударыг Аллах эзэн х чинг йд тооцсонбайдаг Учир нь тэрх гурван судар цэвэр нандин, эхсурвалжаа алдан х м сийн гараар засварт орсон тул,Аллах эзэний з гээс тэдгээр гурван сударыг х чинг йдтооцон х ч чадлыг нь буцаан авсан болой. Аллах Эзэний энэ гурван судар, гэгээн элч Мухаммэд(с.а.с)-ыг дэлхий ерт нц д мэндлэхээс мн буусан тул, Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Аллах Эзэн энэх тэнгэрлэг сударуудад гэгээн элчМухаммэд (с.а.с)-ыг илгээхийг мэдэгдсэн байна. Аллах Эзэн ариун “Таурат”-д айлдахдаа : “Эй Муса чи сайн сонс! би чамайг з вх н рийнх нэнч элчээр сонгон рийн г яриагаачиний амаар дамжуулан х н т рл хт нд илгээв.Хэн чиний гийг буруушаан л ойлговоос тэд нарминий з гээс маш хатуу цээрлэл х ртэх болно”хэмээжээ. А. Гэгээн элч “Муса” гэж хэн бэ? Х н т рл хт н з вх н эцэг Адам эх Хавагийн рудам билээ. Аллах Эзэний хамгийн анхны элч гэгээнАдамаас эхлэн “Дауд”, “Муса”, “Ес с”, “Мухаммэд”(с.а.с)гэх мэт маш олон элч илгээсэн байна. Эрдэмтэдийн судлантооцоолсноор, х н т рл хт нд 124 мянган элч илгээгдсэнгэж здэг байна. Эдгээр элч нараас ариун Куран сударт 25элчийн нэрийг албан ёсоор дурьдсан байдаг. Судлаачид хэлэхдээ: “124 мянган элч Эзэн тэнгэрийнз гээс илгээгдсэн гэж здэг боловч нэн бодит тоог з вх нАллах Эзэн л мэдэх болно” гэжээ. Ийнх бусад элчийн адил Аллах эзэний зарлигаардэлхий ерт нц д илгээгдсэн гэгээн элч “Муса”-гийн талаартовчхон дурдъя : Гэгээн элч Муса нь : Мисир буюу Египитхотод эцэг Имраны х болон дэлхий ерт нц д мэндэлжээ. Эрхэм элч “Муса”-гийн аав Имран,т ний эцэг Яахсэр,т ний в г эцэг Кахас, т ний элэнц Нэсэб, “Яакуб” (а.с)т ний хуланц гэгээн элч Исхак (Аллах т нд ивээлтэйхандах болтугай ), т ний элэн Ибрахим юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Аллах Эзэн гэгээн элч Муса-д бусад элч нарын адилариун судар илгээсэн байдаг. Тэрх судар одоо ИзрайлУлсад орших еврейч дийн баримталдаг “Таурат” юм. Аллах Эзэн гэгээн элч Муса-г дэлхий ерт нц д илгээхболсон шалтгаан нь : Тэр ед Мисир орны цэрэг айрамгазар дээрх б х амьтай б хнийг алж хядан, боолчлондарамтлахын зэрэгцээ, Фираун хэмээх эртний Египитийнхааныг, биднийг б тээгч их эзэн хэмээн т нд м рг нзарбирч, т ний нэрийг сонсмогц газартай наалддагбайжээ. Тэрээр маш хэрцгий харгис б г д рийг АллахЭзэний оронд тавин эх дэлхийг эзэгнэн, Аллах Эзэнтэй энзэрэгцэхийг санаархсан тул Эзэн тэнгэр т нийг г йболгохоор гэгээн элч Муса-г илгээжээ. Аллах Эзэн “Куран” сударт айлдахдаа :‫{ إَ ِ ْ َ ْن‬َ ِ } ٍ ِ ‫) ُ أرْ َ ْ َ ُ َ وأ َ ُ َ ُون ِ َ ِ َ و ُ ْ َ ن‬ ٍ ‫ﺱ ََ ه ر َ ﺏ ی ﺕ َﺱ‬ ‫َ ﺱ‬ ({ } َ ِ َ ً ْ َ ‫و ََ ِ ِ َ ﺱْ َ ْ َ ُوا و َ ُ ا‬ ‫َآ ﻥ‬ َ “Бид та б хэнд сургааль, ишлэл,зарлиг,тушаалбуулган элч Муса болон т ний д Хааруныгилгээв. Тэд, харгис хэрцгий дарангуйлагч (Фираун)болон т ний хамтран з тгэгчид нарыг г йболгохын тулд эх дэлхийд элч болон АллахЭзэний з гээс илгээгдсэн б лг . ( Муминун б лэг 45,46-р ишлэл ) Ийнх гэгээн элч Муса Аллах Эзэний зарлигаар харгисхэрцгий фирауны м хлийг Улаан Тэнгисд жив лэн,т ний сул дорой, олигг й болохыг олон т мэндгэрчилжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Израйл улсын еврей нар ислам шашны эсрэг байдагучир нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)- ыг Аллах Эзэнийэлч биш, харин гэгээн Муса т ний цорын ганц элч б г дз вх н бидэнд илгээгдсэн хэмээн маш том андууралдавтагдан, Мусалмаанчуудыг г йсгэдэг билээ. Сануулга : Еврейч д Аллах Эзэний з гээс хараалх ртсэн омог б г д дэлхийд хамгийн осолтой х м сийнтоонд ордог байна. Энэх з йлийн баталгаа болгож Курансударт айлдахдаа : “Еврейч д миний з гээс хараалх ртсэн овгуудын нэг б лг ” хэмээн Аллах Эзэнайлджээ.Б. Израйл ба Араб улсын гарал сэл Одоогоос хэдэн зуун жилийн тэртээ Аллах Эзэнийз гээс илгээгдсэн гэгээн элч Ибрахим нь нэнч шударгахоёр х тэй байжээ. Тэрх хоёр х нь Аллах Эзэнийтааллыг х ртэн дэлхий ерт нц д гэгээн элч болонсонгогджээ. Тэрээр Гэгээн элч Ибрахимийн хоёр хИсмайл буюу Исхакын р удам хоёр овог болон хуваагдсанбайна. Элч Исхакын р удам нь : Израйл Улс б г д одоогийневрейч дийн р сад юм. Харин гэгээн элч Исмайлийн рудам нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) б г д одоогийнАраб Улс юм. Тэрээр Аллах Эзэний элч Муса нь гэгээн элч Исхакын р удам б г д Аллах Эзэний д рв н том судар х ртсэнэлч нарын нэг билээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Израйл Улсын эрдэмтэн судлаачид хэлэхдээ : “Гэгээнэлч “Муса”-ын бидэнд Эзэнээс хайрласан сударт, гэгээнэлч Мухаммэд (с.а.с)-ын тухай, ерт нцийг гэрэлт лэгчхэмээн дурьдсан байдаг” гэжээ.В. Аллах Эзэн рийн г яриаг гэгээн элч нарын амаар дамжуулсан нь Эргэлзээг й Аллах Эзэн рийнх г яриаг гэгээн элчМухаммэд (с.а.с)-ын амаар дамжуулан х н т рл хт ндилгээсэн б г д сахиусан тэнгэр Жэбрэйл гэгээн элчМухаммэд (с.а.с) -д Куран Кэрйм яаж заасан тэр хэвэнд ньямарч г сэгний алдааг й х н т рл хт нд т гээж чадсанбайна. Ислам шашны тэрс зэлтэн буюу буруу номтонгуудариун Куран сударыг гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын гб г д тэр р бичсэн хэмээн г йсгэдэг. Аллах Эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа : “Энэх ариун судар нь Мухаммэд – ийн г ч биш,бодол санаа ч биш, з вх н Эзэн тань Мухаммэд – ийнхэлээр дамжуулан х н т рл хт нд илгээсэн ариун сударб лг ” хэмээн айлдсан байдаг. Аллах Эзэн р нэг б лэгт айлдахдаа : “Би рийн г яриаг элч Мухаммэд – ийн амаардамжуулан х н т рл хт нд сонордуулав” хэмээнайлджээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • “Куран Кэрйм”-д нг рс н е ба ирээд йн талаар Аллах Эзэн Куран сударт нг рс н е болон ирээд йдболох з йлийн талаар мэдэгдсэн байдаг. Эрдэмтэнсудлаачид болон с сэгтэн Мусалмаанчууд “ д р нг р хтусам “Куран Кэрйм” залуужин, р нэг утга санааилэрхийлж байна” хэмээн здэг. Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа агуу х чит Ромболон Перс улсын хоорондоо дайсагнах байдал м н тэрхдайн хэдэн жилийн турш ргэлжлэхийг х ртэл дурьдсанбайдаг. Агуу х чит Перс г рэн Ромын цэрэг айрмаас давамгайх чтэй байсан тул Ром улсыг т в гг йхэн буулгаж авччадсан боловч Ромын эзэн хаан тэвчээр шаардан цэрэгайрмаа х чилэн базаан ес н жилийн турш Перс г рэнтэйдайтсаны ачаар агуу х чит Персийн цэрэг айрмыг бутцохин рийн эрх мэдэлдээ оруулж чадсан байна. Энэхдайны талаар ариун Куран сударт айлдахдаа : ِ { } ‫َ ْ ِ ََ ِ ِ ْ َ َ ِْ ُ ن‬ َ ‫ﺱ‬ ‫ﺏ‬ ُ ‫ُِ َ ِ ا وم } { ِ أدْ َ ا َْرْض و‬ ‫ِ َه‬ ‫َﻥ‬ ُ{ } ‫ِ ْ ِ ِ ِ َ ِ ِ ا َْ ْ ُ ِ َ ْ ُ و ِ َ ْ ُ و َ ْ َ ِ ٍ َ ْ َح ا ْ ُ ْ ِ ُ ن‬ َ ُ ‫ی‬ ‫َ ﺏ َی‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺏ‬ “2/ Х чит Ром Улс ялагдав.3/ Гэхдээ маш богинохугацааны дотор тэрх амссан шархаа буцааж н х хболно. Тэд эргэлзээг й Персийг вд г с гд х болно.4)Хэсэг хугацааны дараа аугаа х чит Аллах Эзэн таньтушаал г х б г д тэд ( Мусалмаанчууд ) Аллах Эзнийтусламжтайгаар тэднийг бут цохих болно” хэмээжээ. ( Ром б лэг 2,3,4-р ишлэл ) Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • М н ариун Куран сударт айлдахдаа : Тэрх дайнАраб Улсын хойд хэсэгт орших нэгэн арлынталбарт болно. хэмээжээ Энэх аймшигт дайны тухай Бизанс улсын т хсудлаачид “Эртний Т х” хэмээх номондоо маш тодорхой г лсэн байдаг. Гарцааг й энэ номонд бичсэн шиг х читРом улсын айрам 613 онд Антакяа хэмээх газар машэмгэнэлтэйгээр вд г с хр н зугтсан байна. Ялалтбайгуулсан Перс г рэн улам х чирхийлэн хавь ойрын нутагдэвсгэрийг тэр чигээр нь эзлэн авчээ. Х нд шархдасан Ромулс сэтгэл санаагаар м х н, цэрэгийн гачигдалд орон, агууПерс г рнийг хэзээ ч ялж чадахг й хэмээн сэтгэл гонсгорбайлаа. Гэтэл б хнийг мэдэгч Аллах Эзэний Куран сударт,х чит Ром улс эргэлзээг й гурваас ес н жилийн дотор Персг рнийг м х лд унгаах болон хэмээн мэдэгдсэн ажээ. 613 онд бут цохигдсон Ром улс ес н жилийн дарааЕрминистан хэмээх улсын нутаг дэвсгэр дээр Персийнцэрэг айрамтай дахин н р тулсан б г д агуу х чит Ромулс 622 онд х чит Перс улсыг бут цохин, вд г с хр лжчадсан байна. Ийнх Аллах Эзэний Куран сударт айлдсан шиг х читРом улс ялалт байгуулж Аллах Эзэний мэдээ биелэлээолсон б лг . Энэх аймшигт дайны тухай Эзэн тэнгэр ишлэл, б лэгболгон айлдсан шиг, энэ мэт их хэмжээний мэдээ мэдээлэл,сануулга илгээгдсэн байдаг. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын х н т рл хт нд айлдсансургаалиудаас х ртэл тодорхой цаг хугацаандаа биелэлээ Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • олсон з йл байдаг байна. Энэх нэн бодит биелэл дийнталаар уншихыг х свэл ислам шашны дамжуулан т гээххамт олны бичсэн “М нхийн Гайхамшиг” хэмээх номноосдэлгэрэнг й уншиж болно. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын нэгэн сургаальд : 1“Хэн, дэлхий дээр болох, садар самуун болон эрхтэгш байдлаа алдан, х н т рл хт н хоорондоо эвэе алдагдах ед миний замаар явагчидад, АллахЭзэний з гээс маш гайхалтай шан харамж оногдохболно” гэжээ. Энэх сургаалиас харахад гэгээн элч маань ирээд йдболох садар самуун, муу муухай з йлийн талаар дурьдсанбайгааг харж болох юм. Тиймээ Аллах Эзэний з гээс маш гайхалтай шан харамжх ртэхийг х свээс энэх з в шударга замаасаа бхазайхтун!. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын муужизээн дээс Муужизээ гэдэг нь : Аллах Эзэн рийн сонгосон гэгээнэлч нартаа олгодог в рм ц чадвар юм. ( р р хэлбэл“ер бусын гайхамшиг” гэсэн утгатай г юм ).1 Миний замаар явагчидын тайлбар : Тэр, эв найрамдал эрх тэгш байдалалдагдах д р “Аллах Эзэн м нхийн ганц б г д Мухаммэд т нийгэгээн элч” хэмээх Мусалмаанчуудыг г лсэн байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) х н т рл хт нд з лсэнзарим ер бусын гайхамшигаас. а/ Нэг д р бага дийн м рг лийн хугацаа болчихсонбайсан хэдийч гэгээн элч болон т ний анд найз, хамтранз тгэгч нар ариутгал хийх усг й байсан учир гэгээн элчАллах Эзэнд залбиран хоёр гараа саванд хийхэд гэгээнэлчийн хурууны завсраас ус ундарч эхэлжээ. Энэгайхамшигийн ачаар тэнд хуран цугласан д рв н зуугаадс сэгтэн олон ариутгал аван м рг л йлдэж чадсанбайна. б/ Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) Мекке хотоос Мадинахотод н ж ирсний дараа, Мадина хотын мусалмаанчуудадномлол айлддаг байсан байна. Тэрбээр номлол айлдахдаанэгэн “хурмаа” жимсний модыг налан суудаг байжээ.Мадина хотын мусалмаанчуудын тоо улам нэмэгдсэнээргэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) ард т мэнд харгадахуйц арай нд р газар суух шаардлага гарсан байна. Тиймээс АллахЭзэний гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) рт зориулангишг ртэй суудал хийлгэжээ. Нэгэн д р баасан гарагийнномлолоор шинэ суудалдаа сууж эхлэхэд, тэрх с мийннэг буланд н г “хурмаа” жимсний мод ботгоноосоохагацсан ингэний буйлах дуу мэт уйлжээ. Гэгээн элч угмодны дэргэд очин тэвэрсэнд тэрх дуу алга болжээ. в/ Аллах Эзэний гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын хамгийнонцгой б г д м нхийн ер бусын гайхамшиг нь : Эзэнтэнгэрийн з гээс илгээгдсэн ариун “Куран Кэрйм” билээ.Энэх ариун судар нь х ний з рх сэтгэлийг уужруулж,дотоод ерт нцийг тайтгаруулагч б г д м нхийн номлолзарчмуудаараа б х эрин зууны эрдмийн замыггэрэлт лэгч билээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын амьдралаас Гэгээн Мухаммэд (с.а.с1) ( Аллах Эзэн т нийг адисланер ж сайшаан талархах болтугай ). Тэрээр манай эриний 571 оны д р вд гээр сарын 20 ндРэб л Аввал сарын 12 ны даваа гарагийн ш н , р цайх ед Мекке хотод эрхэм Абдуллахын х болон хорвоодмэндэлжээ. Эцэг Абдуллах эх Амина нар Курайш омгийн нэрх ндтэй язгууртны гаралтай дээд зиндааны х м сийн нэгбайжээ. Эцэг Абдуллах гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ыгмэндлэхээс хоёр сарын мн хорвоогоос хальжээ. Аавг й лдсэн гэгээн элчийг в г эцэг Абдулмуталиб рийн хшигээ хайрлан хамгаалдаг байсан боловч хорвоогийнжамаар эрхэм Абдулмуталиб гэгээн элчийг 8 настай байхаднасан д болсоны дараа т ний авга ах Абу Тоолиб асран сг жээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ыг мэндлэсэн гл дэлхийерт нц ер бусын лэмжийн гэрэл гэгээгээр д рэнгэрэлтсэн байна. М н маш олон гайхамшигт йл явдалболжээ. Тэдгээрээс зарим хэсгийн товч дурдъя.1 “(с.а.с)-хэмээх товчилсон гурван сгийн утга нь: Ислам шашныхуулинд зааснаар гэгээн элч Мухаммэд /с.а.с/-ын нэр алдар дурьдагдсантохиолдолд хаалтанд бичих эсвэл хэлэх ёстой г юм. Т ний утга нь:(саллаллах алэйхи ва саллам)- /Аллах т нийг адислан ер ж сайшаанмагтах болтугай/ гэсэн утга агуулдаг ер л г юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Мянган жил ассан Мэжуса хэмэх гал ш тэгсэдийнш тлэгийн гал нь гэнэт унтарсан байна. Тэрх галмянган жил в г дээдсээс нь уламжлан ш тэж ирсэнб г д ганц ч удаа унтрааг й юм байна. М н тэр еийнбуруу номтон буюу олон бурхан ш тэгчид, ариун“Каба”-г тойруулан тавьсан гурван зуун жаран ширхэггар хиймэл б гд бутран хагарсан байна. М н алдартИран улс маш хэрцгий цэрэг айрмаар давамгай байсанучир х н ардыг толгой даран хяддаг байсан,дарангуйлал нь устаж с н с н байна. М н ИраныКисра хэмээх хааны хэнч л нэвтэрч чадах бат б хцагаан ордны арван д рв н багана нурж, аугаа Савануур ширгэсэн байна. Зургаан нас х рсэн гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) эхАминагийн хамт Мадина хот дахь хамаатан садандааайлчлах замдаа эцэг Абдуллахын булшинд очихоор замдгарчээ. Тэд эсэн мэнд Мадина хотод очин нэг сарайлчилаад нутаг буцах замдаа эцэг Абдуллахын булшийгэргээд, зам зуур эрхэм элчийн эх Амина х ндээр вчл н“Эбва” тосгонд нас баржээ. Эрхэм Амина хамгаас хайрт бяцхан х Мухаммэд(с.а.с)-ыг цээжиндээ наан, ганц х гээ дахин хорвоогийнн дээр харахг й гэдгээ мэдэрсэн эх х гээ ширтэн байжхэлэхдээ : “Шинэ б хэн хуучирдгийн адил б х з йл г йболдог юм. Тиймээс би ч гэсэн хорвоогийн жамыг даганганц х гээ хойд ерт нц д х лээх болон”гэжээ. нчин лдсэн гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ыг дээрдурьдсаны адил в г эцэг Абдулмуталиб 8 нас х ртэл ньхаламжилж дараа нь авга ах Абу Тоолиб рийн х шигээ Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • хайрлан хамгаалж эрийн цээнд х ргэжээ. Гэгээн элч багабайхаасаа эхлэн мал маллан, жин тээх зэргээр ажилх д лм р хийдэг байжээ. Тэрээр анхны жин тээх ажлаар авга ах Абу Тоолибынхамт Шам хотын ойролцоо Бусра хэмээх тосгонд очихдоо,Бахира гэдэг пап ламтантай танилцжээ. Бахира хэмээх папламтан гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын д р т рхийгхармагц шинэ гэрээнд дурьдагдсан с лчийн элчийнтэмдгийг олж харсан байна. Тэрээр Абу Тоолибд ханданхэлэхдээ: “Христийн шашинтангууд энэх х д хорх ргэж болох тул нутагруугаа хурдан буц” гэсэнд АбуТоолиб, пап ламын гэнд орон худалдаа наймаагаа тэндээдуусгаад д гээ аван Мекке р буцажээ. Эрийн цээнд х рсэн гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) хувьзаяаны эрхээр Мекке хотын худалдаачин чинээлэгамьдралтай бэлэвсэн авхай эрхэм Хатижатай дотносонгэрлэжээ. Тэд хорин таван жилийн турш бие биедээ хайрхаламжтай аж т р н, хоёр х д рв н охинтой болсоноосохин Фатимаагаас бусад нь бага байхдаа нас баржээ. ЭрхэмХатижа, гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын халамжит гэргийбайсан т дийг й, т ний шашин, нийгэм улс т рийн йлхэрэгт нь х ртэл тусладаг байжээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) д чин нас х рэхэд рт ньзарим нэг сонин хачин рчл лт мэдэгдэж эхэлжээ. Гэгээнэлч тэр ед Мекке хотын ойролцоо орших “Хира” уулынагуйд, орчлон ерт нцийг б тээсэн Аллах Эзэнийг бодонбясалгал хийдэг байжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Тэр ед гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын з дэлсэн з днь биелэх, урьд мн хэний ч олж мэдээг й олон нэнийгмаш тодорхой харж мэдэх зэрэг байдал зургаан сарын турш ргэлжилсэн байна. Тэр нь Аллах Эзэн гэгээн Мухаммэд(с.а.с) -ыг элчээ болгоход бэлтгэсэн ажээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) манай эриний 610 ондРамазан сарын нэгэнд, даваа гарагийн ш н “Хира” уулынагуйд бясалгал хийгээд сууж байх ед, тэнгэрийн элчЖэбрэйл, Аллах Эзэний ариун “Куран Кэрйм”-ийн анхныб лэгийн эхний таван ишлэлийг буулгасан байна. Аллах Эзэн, гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-д оногдуулсан рэг маш эрхэм нандин боломжийн зэрэгцээ маш х ндхариуцлагтай рэг байлаа. Ислам шашинд итгэгч анхны мусалмаанчууд : Гэгээнэлчийн гэргий Хатижа, эрхэм Али, Зэйд ибни хаарис болонгэгээн элчийн анд найз Абу Бэкир нар юм. Ийнх ардт мэн гэгээн элчид итгэн Аллах Эзэнийг ш тэхийнзэрэгцээ тэдний эсрэг зэлтэн, дайснууд ч бий болжээ.Тэдгээр буруу номтонгууд, Аллах Эзэнийг г йсгэн гэгээнэлчийг доромжлон Мусалмаанчуудыг дарлан зовоожхавчин, дээрлэхэж эхэлсэн байна. Учир нь: Тэр едх м сийн хооронд эрх тэгш байдал гэж огт г й м нсадар самуун, ёс суртахуунг й байсанд, гэгээн элч тэдгээрх м сийг з в замд уриалан дуудсаны хариуд гэгээнэлчийн эсрэг босон т нийг хэл амаар доромжилжээ. Тэрх исламын тэрс зэлтэн дээс дурьдахад : Гэгээнэлчийн авга ах Абу Лэхэб, Абу Жаахил, Ас ибни Уайл,Уайл ибни Муу ирээ, мэяэ ибни Халээф, Умбээ ибниРэбияа нар нь толгойлогчид байжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ийнх исламын дайснууд д р ш н г й боон хавчиж,яргалан зовоосны эцэст Аллах Эзэн тэдэнд зарлиг буулган,тэд Мекке Хотоос Мадина хот уруу манай эриний 622 ондалдарт ислам шашны их н дэл болох Хижрэт хийсэнбайна. Тэрбээр Мекке хотоос Мадина хот уруу н дэллэсэнМусалмаанчуу-дыг Мадина хотын ард т мэн баяр х р,дуу хуураар х лээн авахын ялдамд тэдэнд хэрэгтэй б хз йлээр туслан, харж хандсан нь Ислам шашны т хэндтодоос тод тэмдэглэгдэн лдсэн байдаг. Ийнх гэгээн элч Аллах Эзэний зарлигаар Мекке хотодарван гурван жилийн турш з вх н Аллах Эзэн, х нт рл хт ний Эзэн м н гэдгийг батлахын тулд бурууномтонгуудтай тэмцсэн байна. Дараа нь мусалмаанчуудЭзэний тааллаар Мадина хотод очисоноор аз жаргал, баярх р р бялхан исламыг таниулсан нь тодхон билээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) Аллах Эзэний нэнч боолболон х н т рл хт нг з в замд дуудахын зэрэгцээ машэрэлхэг дайчин агуу их цэргийн удирдагч байжээ. Тийнхгэгээн элч Ислам шашны т л буруу номтонуудыг хэдхэдэн удаа дайны талбарт дуудсан байна. Тэдгээрдайнуудаас товч дурьдвал : Бэдрийн дайн, Ухудын дайн,Хэндэкийн дайн зэрэг том том дайнд оролцсоны зэрэгцээХудайбэгийн хэлэлцээр хийсэн байна. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) Ислам шашны т л алдбие, амь насаа л хайрлан Аллах Эзэний тушаалаар х нт рл хт нг з в замд оруулах м н тэднийг ганц бурханш т лэхийн т л з тгэсэний эцэст маш том амжилтб тээн энэх ислам шашныг хойч еийхэндээ лдээсэнбайна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Аллах Эзэний гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) хорвоодс лчийн др дээ нг р лэх едээ хайрт охинФатимадаа хандан ийнх хэлжээ : “ Аллахын элчийн охинФатима! Чамайг, ерт нцийн т гсг л болох тэр шир н д р аврах буянт йл хийж йлдэхийг хичээ.! Чи хичнээнминий охин болж т рс н ч чамд ямарч нэмэрг й, тэраймшигт д р би чамд тус болж чадахг й” хэмээн охинФатимадаа с лийн захиасаа хэлжээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) нас барахаасаа хоёр дрийн мн анд найз нарынхаа тусламжтайгаар с мд очин м рг л йлдээд, хуран цугласан ард т мэнд хандан хэлэхдээ :“Мусалмаанчуудаа! Хэрэв би хэн нэгэнд муу з йл хийжгомдоосон бол буруугаа залруулж гэмээ цагаатгахаар эндта б хний мн зогсож байна. Хэн нэгний тань буруушаанжанчсан бол ирж ш г авахтун. Хэн нэгэнд тань рширтэй бол ирж авлагаа авахтун”. хэмээн с лчийн гээхэлсэн байна. Ийнх Аллах Эзэний с лчийн элч гэгээн Мухаммэд(с.а.с) жаран гурван насандаа (хижрийн арван оны рэб лаввал сарын арван хоёр/ (миладийн зургаан зуун гучинхоёр оны зурагдугаар сарын арван хоёрны даваа гараг)ариун с нсээ б тээгч Эзэндээ даатган, Аллах Эзэний энхтайван уруу морилжээ. Гэгээн элчийн булш Мадина хотын т в с мийн дотороршдог б г д “Равда Мутаххара” хэмээн нэрлэдэг байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Исламын гайхамшигт с лт Ислам шашин анх ссэн цагаасаа эхлээд одоо х ртэлх н ардын ерт нцийг зэх зэл, аж т р х ёс, эрхэмлэл, нэтз йл нь болон баримтлагдаж, олон арван улс г рнийнийгмийн амьдрал, олон улсын харьцаанд ч идэвхитэйн л лж, эрин цаг етэй х л нийл лэн алхсаар ирсэнбилээ. Энэх гайхамшигт онцгой йл явдал хэрхэн хувьсан рчл гд ж ирсэн талаар товч дурдъя. ( Islam is the fastest-growing religion in America, a guide and pillar of stability formany of our people…) Ойрын хэдэн жилийн хугацаандислам шашны х н амын тооны ихэнх хэсэг нь АмерикийнНэгдсэн Улсаас гарч байна. ( Hilary Rodham Clinton, LosAngeles Times ) М н Мусалман груп дын дотроосхамгийн хурдан рг с н тэлж байгаа нь юм. ( Moslems arethe world’s fastest-growing group… the Population ReferenceBureau, USA Today ). н д р дэлхий даяар ислам шашныталаар телевиз, радио, интернэт болон сонин сэтг лээряригдаж байна. Жишээлбэл: Америкийн Нэгдсэн Улсын (Geraldine Baum; News day Religion Writer, Newsday AriL.Goldman, New York Times ) гэх мэт сувгаар дэлхий даяарцацагдаж байна. Энэх гайхалтай явдал исламыг, АллахЭзэний зэгээс ирсэн нэн шашин болохыг харуулж байна. Манай ислам шашин з вх н цэвэр шашин ш тлэг биш,Арабын болон ислам шашинт бусад б х улс орнуудынцаашдын х гжил, замнал, соёл иргэншил, нийгмийнамьдралын б х х рээ салбарт ихээхэн н л оролцоотойэдийн засаг, нийгэм, улс т р, зэл суртал гэх мэт б хз йлийг харгалзан здэг юм. Тиймээс Аллах Эзэний з гээссонгогдсон ислам шашин, улс орон, ард т мний шашинболсоор байна, байх ч болно. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • ХОЁРДУГААР Б ЛЭГ ИСЛАМЫН ЗАРИМ ДАВУУ ЧАНАРУУД Нэгэн нийтийн т л , нийт нь нэгийн т л гэдэг гбайдаг ш дээ. Тэрний адил исламд хамт олноороо нэг з гталхах нь ашиг тустай б г д т ний зарим давуу чанаруудбий. Энэх хэсэгт исламын давуу чанаруудыг хэрхэнхожиж болохыг тулгуурлав. Диваажин ба м нхийн орон Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа :‫و َ ِ ا ِی َ ُ اْ و َ ُِ اْ ا ِ َ ت َن َ ُ ْ َ ت َ ْ ِي ِ َ ْ ِ َ ا َﻥْ َ ر‬ُ ‫ﺕ‬ ‫ٍﺕ‬ ‫ِأ‬ َ ‫َﺏ‬ ِ ِ ْ‫ُ َ رز ُ اْ ِ ْ َ ِ َ َ َة رزْ ً َ ُ اْ َـ َا ا ِي رز ْ َ ِ َ ْ ُ وأ ُ ا‬ ‫َ ُﺕ ﺏ‬ ُِ ‫ه‬ ٍ ُِ ‫آ‬ { } ‫ُ َ َ ِ ً وَ ُ ْ ِ َ أزْ َا ٌ َ َ ٌ و ُ ْ ِ َ َ ِ ُون‬ َ ‫ة َه‬ ‫َ وج‬ َ ‫ﺏ‬ “Хэн Аллах Эзэнд итгэн залбирч, буянт йл йлдвээс, Аллах Эзэн тэдний, х л доогуур нь голм р н урсах, цэцэрлэгт диваажинд рд м нх лдээх болно”. ( Бакара б лэг 25-р ишлэл ) Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • М н р б лэгт айлдахдаа :ْ‫رﺏ ُ ْ و َ ٍ َ ْ ُ َ َ َ ْض ا َ ء َا َْرْض أ ِ ت‬ ُِ ‫و‬ ِ ‫ﺽ آ‬ َ ‫َ ِ ُ ا إَ َ ْ ِ َة‬ ٍ ِ ‫ﺱﺏ‬ ِ ْ َ ْ ‫ِ ِی َ َ ُ ا ِ ِ ور ُِ ِ ذِ َ َ ْ ُ ا ِ ُ ْ ِ ِ َ َ َ ء َا ُ ُو ا‬ ‫و ذ‬ ‫ی‬ ‫ی ﺕ‬ َ ‫َ ُﺱ‬ ‫ﺏ‬ { } ِ ِ َ ْ‫ا‬ “Та нар Аллах Эзэнээс рш л гуйн, рг н уудамтэнгэр огторгуй мэт диваажингийн т л тэмцэхт н,Аллах Эзэнд болон т ний гэгээн элч нарт итгэгчдэдтэр ариун газар оногдох болно”. ( Хадид б лэг 21-р ишлэл ) Тиймээ диваажин бол ямарч эргэлзээг й, Аллах Эзэнийз гээс Му’мин болон Мусалмаанчуудад шан харамж болонбэлтгэгдсэн газар юм. “Ажил хийвэл ам тосдоно” гэдэгш дээ. Тэрний адил, бид б хэн хорвоо ерт нц д сайнбуянт йл йлдвээс хариуг нь дамжигг й амсах болно. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) г лэхдээ : “Диваажинд; Энэ хорвоод х м сийн н дээрээ зэж, чихээрээсонсоог й, х ний санаанд оромг й шан харамж,сайн сайхан з йлс бий” хэмээн эрхэм элчсургаальдаа г лсэн байдаг. М н диваажинд вчин зовлон, айдас т гш р, уйтгар гуниг, хэр луруул, огт г й б г д тэнд х н б р м нхийнзалуугаараа б х т р л т р гс д болон амрагхайртайгаа амьдрах болно. хэмээжээ... Тиймээс Аллах Эзэний цээрлэсэн з йлийг л йлдэх,Аллах Эзэний т л залбиран м рг цг е. Сонголт бидб хний гарт билээ... Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Эзэн минь ээ! хэрэв бид эндэн мартвал, эсвэл будилжт р гдв л биднийгээ рш ж хайрла!. Эзэн минь ээ! биднээс мн х боолчууддаа даатгасанх нд бэрхийг б даалга... Биднийг гэтэлгэж хайрла!,Биднийг рш ж хайрла!, Биднийг энэрч хайрла!. Там ба гэмшил Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа :‫وَ ْ َ َى إذْ و ِ ُ اْ ََ ا ر َ َ ُ اْ َ َ ْ َ َ ُ َد و َ ُ َ ب ِ َ ت َﺏ َ و َ ُ ن‬َ ‫ﻥ َ ﻥ َ ﺏ ی ِ ر َﻥ‬ ‫ی‬ ِ ُ َِ ‫َ ﺕ‬ { } َ ِِ ْ ُ ْ‫ِ َ ا‬ “Буруу номтон болон олон бурхан ш тэгчидд рэлзсэн догшин галд шидэгдэх едээ, аах ёооххэмээн орьлон, хашгирч, Эзэн минь ээ биднийг рш , бидэнд дахин нэг боломж олгооч, таныгхэзээч л г йсгэх болно, боломж байхадМусалман болох минь ч яавдаа, хэмээн гэмшингуйх болно!.” ( Ангам б лэг 27-р ишлэл ) Тиймээ Аллах Эзэн ариун “Куран Кэрим”-д нэг бишнэлээд хэдэн удаа дурьдахдаа, “эй х н т рл хт н миньта нарыг б тээсэн Эзэнээ ш тэн бишир, тамынорноос аврагдахын тулд Мусалман болохтун”хэмээн сануулсан байдаг. Зовлонгийн дараа жаргал гэжбайдаг ш дээ тэрний адил энэ хорвоод нэнч шудрага з взамаар явагсад, хойд насандаа дамжигг й Аллах Эзэнийз гээс маш том бэлэг х ртэх болно. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : “Тамын орны хамгийн ероолд нь м нх д лдэгчид болМ нафик буюу хоёр н ртэнг д хэмээн маш хатуусануулсан байдаг. Тэрх хоёр н ртэн, Мусалман байсанч, буруу номтон байсан ч ялгааг й б лг . Амь нэгт ахан д с минь хэн зовж шанлахыг х сэх вэ дээтиймээс з в замаа рийн ухаалаг х сэл зоргоороо дагажм рд цг е. Аллах Эзэн биднийг тамын галаас аврахболтугай. Жинхэнэ аз жаргал болоод энх тайван Жинхэнэ аз жаргал болоод энхтайвныг х свээс, Аллах Эзэн бидэндхайрласан хоол х нс, гл г хишигийгнь з в зохистой хэрэглэх юм.Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : ْ‫أَ ْ َ َ إَ ا ِی َ َ ُ اْ ِ ْ َ َ ا ّ ِ ُ ْ ًا وأ َ ا‬ ‫ََﺡ‬ ‫آ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺏ‬ ِ ‫َ ﺕ‬ { } ‫َ ْ َ ُ ْ َار ا ْ َ َار‬ ِ َ ‫د‬ “Харахтун!, Аллах Эзэний хишиг буян, гл г,хайр энэрэлийг л мэдэгчид, ач тус мэдэрдэгг йхэн б хнийг орох орон, идэж уух хоол х нс, азжаргалаас нь салгах болно!”. хэмээжээ... ( Ибрахим б лэг 28-р ишлэл ) Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Аллах Эзэн р нэг б лэгт айлдахдаа : َ ْ ‫و َ ْ أ ْ َض َ ذآْ ِي َِن َ ُ َ ِ َ ً َ ً و َ ْ ُ ُ ُ َ ْم ا ْ ِ َ َ ِ أ‬ َ َ ‫ی‬ ‫ﺽ َﻥ‬ ِ َ َ َ “Хэн Куран судараас н р буруулваас, энэдэлхийд уйтгар гуниг, зовлон шаналал, хорх н л, гачигдал, бэрхшээлтэй тулгарах болно. ний зэрэгцээ т ний хувьд маш давчуу амьдралтуулан ерт нцийн т гсг лд сохор байдлаар дахинамьлах болно. ( Тааха б лэг 124-р ишлэл ) Энэ б лэг ишлэл д, зарим х м с м нг р б х з йлийгхудалдан авч чадах х чтэй м ртл яагаад амиахорлодгийг ойлгуулж болох юм. Жишээлбэл : Cat Stevens (Ю с ф Исламыг ) харцгаая. Ю с ф Ислам нэг удаагийнтоглолтоороо 150.000 доллараас ил ашиг олдог, алдарцуутай поп дуучин Мусалман болсныхоо дараа м нг н солж чадааг й аз жаргал энх тайвныг исламаас олсон байна. мн йлдсэн б х н глийн рш л Олон бурхан ш тэгчид болон огт ш тлэгг й нэгэн,Мусалман болоход тэрний хувьд цоо шинэ цагаан хуудаснээгддэг байна. р р хэлбэл тэдний урьд мн йлдэжбайсан б х гэм н гэл бурууг нь Аллах Эзэн рш нцагаатгадаг байна. Нэгэн д р Амар гэгч залуу гэгээн элчМухаммэд (с.а.с)-ээс ингэж асуужээ : Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • -“ нэнч шударга болохын тулд надад баруун гараа г”гэхэд -“Гэгээн элч баруун гараа сунгасанд”Амар рийн гараа буцааж татав. -“Гэгээн элч тэрнээс, эй Амар чамд ямар нэгэн з йл боловуу? хэмээн асуухад. Тэр нэг болзол тавихыг х сэв. -Гэгээн элч дахин асуужээ “Ямар болзол”?Амар хариулахдаа “ Аллах Эзэн гэм н гэлийг минь рш хийг х сэж байна” гэсэнд -Гэгээн элч инээмсэглэн Амард хандан “Мусалманболоход урьд мн йлдсэн б х гэм н гэл рш гдд гболохыг мэддэгг й байсан юм уу?” гэжээ. Гэгээн элчийн энэх сургаалиас харахад, Аллах Эзэнхамгийн ниг лсэнг й, энэрэл хайр з лэгч болох ньтодорхой байна. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын р нэгсургаальд г лэхдээ : “Хэн нэгэн ач буянтай з йл йлдэхийг бодоод,т нийгээ йлдэж чадааг й ед, бодсон сайн йлнь нэг шан болон бичигддэг юм.хэрвээ т нийг йлдвээс араваас долоон зуу дахин ил шанбичигддэг юм. Хэрэв хэн нэгэн ямар нэгэн мууз йл хийхээр т л вл д хийж чадааг йтохиолдолд, нэг сайн йл болон шан бичигддэгюм. хэрвээ т нийг йлдвээс нэг н гэл болонбичигддэг. Аллах Эзэн х свэл т нийг рш д гюм”. хэмээжээ Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • ГУРАВДУГААР Б ЛЭГ : ИСЛАМ ШАШНЫ ОЙЛГОЛТУУД БА Т НИЙ НДЭС Д Ислам гэж юу вэ? Ислам нь : Аллах Эзэний илгээсэн хамгийн с лчийншашин юм. Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа: “Ислам ньАллах Эзэний з гээс илгээгдсэн хамгийн с лчийн шашинб г д ний дараа ямар ч шашин илгээхг й, м н исламынзарчмууд нь энэ ерт нцийн т гсг л х ртэл х чин т г лд рбайх болно” хэмээн айлдсан байдаг. М н ислам шашингх н т рл хт нд таниулж чадсан гэгээн элч Мухаммэд(с.а.с) бол Аллах Эзэний хамгийн с лчийн элч билээ. Ислам гэдэг нэрийг Аллах Эзэн р хайрласан б г дислам нь : Энх амгалан, з в шудрага, г й сайхан, хорн л г й гэсэн утга агуулдаг байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ислам шашны ндсэн итгэл дийн талаарА. Аллах Эзэнд итгэх итгэл :Итгэл бишрэлийн зургаан зарчмын хамгийн эхнийх ньАллах Эзэнд итгэх итгэл юм. Амь нэгт ахан д с, ард т мэн минь та б хэн энэамьдарч буй орчин тойрноо сайтар ажиглан рийн мэргэнцэцэн оюун ухаанаараа бодон тунгаахтун. Энэх т гст г лд р хэлж барашг й гайхамшиг р р сб рдсэн гэж, рийн мунхаг, сохор ухаанаа б нээхт н.!“Куран Кэрйм”-ийн 112-р“Ихлас” б лэгАллах Эзэн Куран судартайлдахдаа :ٌ َ ‫ُ ُ ُ ًا أ‬ ‫آ َﺡ‬ ُ َ ْ َ‫َ ُ } { َ ْ َِ ْ وَ ْ ُ َ ْ } { و‬ ‫َ ی‬ ‫ی َ ی‬ ‫ُ ْ ُ َ ا ُ أ ٌَ } { ا ُ ا‬ ‫َﺡ‬ ‫ه‬“1/Ямар ч эргэлзээг й Аллах Эзэн ганцб лг .2/Аллах Эзэн м нх.3/Тэр т р лэхг й, р т р г й болой.4/Т нтэй энэ тэнцэх з йлогт г й”. Хэмээн ариун сударт айлдсан байдаг. (Ихлас б лэг 112-р ишлэл ) Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Тиймээ Аллах Эзэн Куран сударт нотолгоо болгонайлдсаныг харахад Эзэн тэнгэр зайлшг й бий б лг .Аллах Эзэний хэнд ч г й тоо тоомг й олон шинж чанарбий. Тэдгээрээс : а/ Аллах Эзэн бодит орших б г д тэрхэзээ ч г й болохг й. б/ Аллах Эзэн эхлэл, т гсг лг й. в/Аллах Эзэний шинж чанарууд м нх б г д тэр м нх доршино. г/ Аллах Эзэн цорын ганц б г д т нтэй энзэрэгцэх ямарч з йл г й. д/ Аллах Эзэн рийнхб тээсэн ямарч з йлтэй огт т с г й. е/ Аллах Эзэн хэнээсч, юунаас ч хараат бус, р рт оршин тогтногч юм.ё/ Амьд сэр н; Эзэн тэнгэр м нх д амьд байх болно. ж/Б хнийг мэдэгч; тэрээр нг рс н, ирээд йн б х з йлийгмэдэгч юм. з/ б хнийг сонсогч. и/ аугаа х чтэн. й/ г лэнмэд лдэг; Аллах Эзэн г яриагаа рийн эрхэм элч нараардамжуулан бидэнд сонордуулжээ. к/ б тээгч, бий болгоч;Аллах Эзэн б х з йлийг огт хоосноос бий болгосон. л/х сэх; Аллах Эзэн х сэж таалснаа хийдэг. м/ б хнийгхарагч; Аллах Эзэн х ний доторх бодлыг х ртэл харжчаддаг б лг . Тиймээ Аллах Эзэн эргэлзээг й бий б г д цорын ганцюм. Ислам шашны тэнгэрлэг судар зайлшг й Аллах Эзэний г болохыг дэлхийн шинжлэх ухаан болон тэнгэрлэгсударууд гэрчилж байна. Аугаа х чит Аллах Эзэн энэдэлхий ерт нцийг б тээхдээ х н ардад хань болгонб тээсэн байна. Тэрээр дэлхий ерт нцийг б тээсний дараань х н т рл хт нг бий болгоод, тэдэнд зориулж, хорвооерт нцийг харах хоёр н д, Аллах Эзэнийг магтан дуулахдуу хоолой, сонсох сонор, хэл яриа, холийг ойртуулагч х л, Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • хэрэгцээ хангагч гар, алд бие, оюун ухаан гэх мэт дурьдаадбарашг й з йлийг з вх н тэр бэлэглэсэн билээ. Хамаг юмс зэгдлийн т гс т г лд р болох х нт рл хт нд эр л саруул ухаан, аз жаргалтай амьдрахн хц л б рд лэн, газар ерт нцийг тоо тоймг й буянхишигээрээ д ргэн, амьсгал авах х чилт р гч, агаараасэхл лээд ундлах усыг х ртэл бий болгосон х чтэнэргэлзээг й Аллах Эзэн билээ. Аливаа нэгэн х н, хэн нэгэнд тусласныхаа дараа х лсм нг , шан харамж нэхдэг ш дээ. Гэтэл энэ их тоолжбарашг й з йлийг, Аллах Эзэн бидэнд зориулж ямарчхариуг й гс ний эцэст т нийг г йсгэх нь нэхээрболомжг й юм. Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : ِ َ َ ُ ِ َ ْ ‫َ َ ْ َ َ َ ا ِی َ َ ُ اْ ِن ا ّ َ ُ َ ا ْ َ ِ ُ اﺏْ ُ َ ْ َ َ و َ ل ا‬ ‫ی ﺏ‬ َ َ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫إ‬ ‫آ‬ِ ََ ُ ّ ‫إﺱْ َا ِ َ ا ْ ُ ُواْ ا ّ َ َﺏ و َﺏ ُ ْ ِﻥ ُ َ ُ ْ ِكْ ِ ّ ِ َ َ ْ َ م ا‬ َ ‫ﺡ‬ ‫ﺏ‬ ‫ی‬ ‫َر إ‬ ‫ر‬ ِ‫ا ْ َ َ و َ ْ َا ُ ا ر و َ ِ ِ ِ َ ِ ْ َﻥ َ ر } { َ ْ َ َ َ ا ِی َ َ ُ اْ ِن‬ ‫إ‬ ‫آ‬ ٍ ‫أ‬ َ ُ ‫َ و‬ َ َ َ ‫ا ّ َ َ ِ ُ َ َ َ ٍ و َ ِ ْ إَـ ٍ إ إ َـ ٌ َا ِ ٌ وِن ْ َ َ ُ اْ َ َ ُ ُ ن‬ َ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ِ ِ ِ و ﺡ َإ‬ َُ ّ ‫ا ِی َ َ َ ُواْ ِ ْ ُ ْ َ َا ٌ أِ ٌ } { أ َ َ َ ُ ُ ن إَ ا ّ ِ و َ ْ َ ْ ِ ُو َ ُ َا‬ ‫ﻥ و‬ ‫َی‬ َِ ‫َ ی ﺏ‬ َ‫ب‬ ‫آ‬ُ ُ ‫ا ْ َ ِ ُ اﺏْ ُ َ ْ َ َ إ ر ُ ٌ َ ْ ََ ْ ِ َ ِْ ِ ا‬ ‫ﺱ‬ ‫ی ِ َﺱ ل‬ { } ٌ ِ ‫َُ ٌ ر‬ ‫ر ﺡ‬ ‫وأ ُ ِ ی َ ٌ َ َ َ ْ ُ َن ا َ م اﻥ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ا َ ت ُ اﻥ ُ ْ َﻥ‬ ‫أ‬ ِ ‫ی‬ ‫آ ﻥ‬ َ ِ ‫آﻥ یآ‬ َُ{ } ‫ُ َْ ُ ن‬ َ ‫ی‬ Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • “72/ Маряамын х Ес сийг Эзэн тэнгэр хэмээнш тэгчид буруу номтон болой! Аллахын элч Ес с ардт мэнд хандан хэлэхдээ : “Эй х н т рл хт н та б хний болон миний Эзэнболох Аллах Эзэнд м рг н залбирахтун! Хэн АллахЭзэнтэй р бусдыг з йрл лвэл, Аллах т нийг хэзээ чДиваажинд оруулахг й, т ний очих газар д рэлзсэнулаан гал байх болно! нэн шударга бус явагчдад, хэнч л туслах болой!!”. “73/ Аллах Эзэнийг эрхэм маряамын н х р, гэгээнэлч Ес сийг т ний х хэмээн гэр б л болгогчидэргэлзээг й буруу номтон болно! Аллах Эзэн цорынганц, тэрнээс р ямарч бурхан г й. Хэрвээ та нар энэбуруу бодлоо х лээн з вш р лг й, буруу номтонхэвэндээ нас н хчив с, лэмжийн шир н зовлонз дг р амсах болно! “74/ Та нар одоо болтол Аллах Эзэнээс х лцэл чин,аврал энэрэл болон рш лийг нь х сэхг й юм уу?Аллах Эзэн аугаа их рш гч б г д аугаа ихниг лсэлтэй хандагч б лг !!.” “75/ Маряамын х Ес с нь з гээр л нэг элч б лг !Т ний мн илгээгдсэн элч нар шиг тэр ч гэсэн нэгэнэлч б лг . Гэгээн Маряам нь маш нэнч шударга нэгэнэмэгтэй б лг . Харахтун!! бид тэднийг Куран судартмаш тодорхой илтгэв! Гэтэл та нарын бодол санаа!!..... ( Маа ида б лэг 72,73,74,75-р ишлэл ) Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Б. Сахиусан тэнгэр дэд итгэх итгэл : Итгэл бишрэлийн хоёр дахь зарчим нь “Мэлэ ика”буюу сахиусан тэнгэр дэд итгэх итгэл юм. Аллах Эзэний шадар цэрэг болох сахиусан тэнгэр дЭзэний б х зарлигийг дэлхий ерт нц д шигштэлбиел лдэг байна. Аллах Эзэн тэднийг б тээхдээ ариунгэрэл туяанаас бий болгосон б г д тэд идэх, уух, унтах,амрах, ядарч цухалдах м н эр эмээрээ ялгардагг йонцлогтой б тээсэн байна. Аллах Эзэн х н т рл хт нд,эргэн тойрноо харж чадах н д хайрласан боловч бид агаармандал болон ч хэн биетийг харж чаддагг йн адилАллахын сахиусан тэнгэр дийг л харж чаддаг билээ.Тэдний тоо хэмжээг з вх н Аллах Эзэн л мэддэг б г дАллахын з гээс, бидэнд мэдэгдсэн хамгийн гол сахиусантэнгэр д, тэдний г йцэтгэх ргийн талаар товч дурдъя. а/ Жэбрэйл нь : Аллах Эзэний ариун сударыг гэгээн элчнарт з д г байна. б/ Мэкайл нь : байгалийн зэгдл дийгзохицуулдаг б г д ( бороо оруулах, салхи шуурга,ургамал ногоо ургуулах ) гэх мэт рг дийг г йцэтгэдэгбайна. в/ Исрафил нь : Ерт нцийн т гсг л болсныгмэдр лэн аймшгийн дуутай “б рээ” лээн х м сийг х йстэмтрэгч сахиусан тэнгэр юм байна. г/ Израйл нь : Хорвооерт нц с халигчдын с нсийг сугалагч хлийн элч юмбайна. д/ Кирааман, Китабин хэмээх хоёр сахиусан тэнгэр Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • нь : Х ний баруун, з н талд байрлан, тухайн х ний насантуршид хийж йлдсэн йлдл дийг нь б ртгэн тэмдгэлэдэгбайна. е/ М нкар, Накир хэмээх хоёр сахиусан тэнгэр ньнас барагчдийг булшинд орснийх нь дараа байцаах рэгтэй сахиусан тэнгэр юм байна. Аллах Эзэн курансударт айлдахдаа : хлийн дараа х н б р, дэлхийерт нц д нг р лсэн амьдралынхаа талаарбулшинд байцаагдах болно!. хэмээжээ ё/ Ридван нь :Диваажин дахь тэнгэрийн элч нарын толгойлогч. ж/ Маликнь : Тамын орон дахь тэнгэрийн элч нарын толгойлогч юмбайна. Аллах Эзэний рэг г йцэтгэгч сахиусан тэнгэр д,хэзээч хаана ч, ямар ч тохиолдолд хэн юу хийж байгаагхарж хянадаг байна. Тиймээс бид рсдийг хэзээ чганцаараа эрх ч л тэй, бусдын н днээс далдуур байнахэмээн бодох нь энд рэл юм.В. Тэнгэрлэг сударуудад итгэх итгэл : Итгэл бишрэлийн зургаан зарчмын гурав дахь ньАллах Эзэний тэнгэрлэг сударуудад итгэх итгэл юм. Аллах Эзэн х н т рл хт нд гэгээн элч нарыг илгээснийадил рийнх тэнгэрлэг сударуудыг бас илгээсэн байна.Аллах Эзэн тэнгэрлэг судруудаа янз б рийн аргаар гэгээнэлч нартаа илгээдэг байжээ. а/ Аллах Эзэн заримтохиолдолд з дний замаар илгээдэг байжээ. б/ Илхамбуюу з рх сэтгэлд нь мэдр лэх замаар илгээдэг байжээ. в/Аллах Эзэн р далдаас мэдэгддэг байжээ. ( р р Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • хэлбэл Эзэн тэнгэр л зэгдэн, з вх н дуугаараа илгээдэгбайжээ.) г/ Аллах Эзэнтэй хамгийн ойрхон орших сахиусантэнгэр Жэбрэйлээр дамжуулан илгээдэг байжээ. Сахиусантэнгэр Жэбрэйл, гэгээн элч нарт янз б рийн арга замаар гд г б г д заримдаа рийн д рээр, заримдаа х нд рсэд, заримдаа р л харагдан дуу хоолойгоордуулгадаг байжээ. Аллах Эзэний хамгийн с лд илгээсэн д рв н тэнгэрлэгсудар нь : а/ “Таурат”- элч Мусад. б/ “Забур”- элч Даудад.в/ “Инжил”- элч Ес сд. г/ ариун “Куран Кэрйм”- гэгээн элчМухаммэд (с.а.с)-д тус тус илгээгджээ.Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : { } ‫ِﻥ َ ْ ُ َ ْ َ ا آْ َ وِﻥ َ ُ َ َ ِ ُ ن‬ َ ‫َإ‬ ‫إ ﻥ ﻥ‬ “Эргэлзээг й тэр “Куран”-ыг бид илгээв. Ямар чтохиолдолд т нийг бид хамгаалах болно.! хэмээжээ ( Хижр б лэг 9-р ишлэл )Г. Гэгээн элч нарт итгэх итгэл : Итгэл бишрэлийн зургаан зарчмын д р в дэхь нь :Аллах Эзэний гэгээн элч нарт итгэх итгэл юм. Аллах Эзэний элч гэдэг нь : Аллах Эзэнээс, х нт рл хтний хооронд т л л гчийн рэг г йцэтгэдэгбайна. Тэрээр элч дээ сонгохдоо, х н т рл хтний дундаасз вх н нэнч шудрага, итгэл найдвартай, саруул ухаантай, Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • н гэл эс йлдэгч, х м нтэй эерэг найрсаг г хэлээрхандагч гэх мэт алдар нэртэй х м сийг сонгодог байна. Аллах Эзэн х н т рл хт нд гэгээн элч нараа илгээхболсон шалтгаан : Х м с рсдийн оюун ухаанаарааАллах Эзэнийг бий гэдгийг мэдэх боловч, т ний т гст г лд р, онцлог шинж чанаруудыг мэдэж танихболомжг й учраас, м н х м нд, м рг л залбирал хэрхэн йлдэх, Аллах Эзэн р с чинь юу х сэв? хлийн дараахм нхийн амьдрал, диваажин ба там байгаа болохыг..... гэхмэт з йлийг х н т рл хт нд мэдр лж, сануулах днээсгэгээн элч нараа илгээжээ. Орчлон ерт нц д илгээгдсэн хамгийн анхны гэгээн элчАдамаас эхлээд гэгээн Ибрахим, гэгээн Исмайл, гэгээнИсхак, гэгээн Дауд, гэгээн Ес с, гэгээн Муса / АллахЭзэний хайр х ндэтгэлийг х ртэх болтугай / гэх мэт хэдэнзуун мянган элч илгээгдсэн б г д хамгийн с лчийн элчболох гэгээн Мухаммэд (с.а.с)-ыг дэлхий ерт нц дилгээжээ. Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа :ُ ‫ر َ ِ ُ ْ وَ ِ ر ُ ل ا ِ و َ َ َ ا ِ َ و َ ن ا‬ َ ‫َآ‬ ‫َ ﺕ‬ َ ‫ﺱ‬ َ ٍ َ ‫َ ن ُ َ ٌ أَ أ‬ ‫َﺏ َﺡ‬ َ ‫آ‬ { } ً ِ َ ‫ِ ُ َ ْء‬ ٍ ‫ﺏ ﺵ‬“Мухаммэд, та нарын хэний чинь ч аав биш!. З вх нАллахын нэнч элч б г д гэгээн элч нарын хамгийнотгон нь юм. Аллах Эзэн тань б хнийг мэдэгч б лг . ( Ахзаб б лэг 40-р ишлэл ) Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Д. Ерт нцийн т гсг лд итгэх итгэл : Итгэл бишрэлийн зургаан зарчмын тав дахь нь :“Ахират” буюу Ерт нцийн т гсг лд итгэх итгэл юм. Дэлхий ерт нц д амь тээгч б х з йл хэж г йболдгийн адил энэ б р нхий дэлхий ч гэсэн нэг д рзогсох болно. Тэр “Ахират” д р Аллах Эзэний зарлигаар, дэлхийерт нц д амьдарч байсан б х х н амьтан дахин амилж “Махшар” хэмээх газар хуран цугларах болно. Тэрээрх м с Аллах Эзэний мн , амьд байх едээ йлдсэн буянба н глийнхээ талаар шударга ш хээр ш гдэх болно.Тиймээ эрээнтэй бараантай энэ хорвоогийн т гсг лдх м н дахин амилж, эцэс т гсг лг й м нхийн амьдрал ргэлжлэнэ гэдэг нь итгэл бишрэлийн нэгэн гол ндэс юм. Е. Тавиланд итгэх итгэл : Итгэл бишрэлийн зургаа дахь зарчим бол “Кадэр”буюу Хувь Тавиланд итгэх итгэл юм. Бид б хэнд тохиолдсон буюу цаашдаа тохиолдох сайн,муу, жаргал, зовлон, уйтгар гуниг гэх мэт б х з йл биднийгб тээгч Аллах Эзэнээс бидэнд заяасан хувь тавилан билээ.Дэлхий ерт нц д болж нг рс н б г д ирээд йд бийболох б х йл явдлыг з вх н Аллах Эзэн л хязгаарг й х ччадлаараа мэддэг б лг . М н х н т рл хт нг огт хоосноос Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • бий болгож б тээн, амьдралын утга учрыг заагч АллахЭзэн, биднийг энэ хорвоод хэзээ,хэрхэн, яаж, хаана, ямарз йлийн шалтгаанаар хэх м н хичнээн хугацаа амьдявахыг х ртэл товлон бичсэн байдаг байна. Энэ нь з вх нАллах Эзэний аугаа х ч чадал б лг . Исламд Куран судараас р АллахЭзэний з гээс илгээгдсэн з йл бий юу? Тиймээ : С ннэ буюу гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ынхэлсэн г болон хийж йлдэж байсан з йлс юм. Т нийгмонголчилсон утга нь сургааль харин эртний араб хэлэндхадис гэдэг юм. Хадис буюу сургааль нь : Анх 690 оны ед бий болжэхэлсэн ба манай эриний наймдугаар зууны эхэнд “Куран”сударын дараа орсноор чухал эх сурвалж болсон байдаг. Хадисийг дотор нь хоёр хуваадаг а/ Матни б/ Иснадбуюу дотроо “Аль Хадиси”, “Аль Кудси” хэмээн хоёрангилдаг юм. Аль хадиси нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ынсургааль г болно. Аль кудси нь : Аллах Эзэний ариунбадрангуй г, зарлиг, тушаалыг гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)х лээн авч х н т рл хт нд мэдэгдэхийг хэлнэ. Аллах Эзэн рийн заалт, зарлиг, тушаал, ргийг“Матни” хэлбэрээр гэгээн элчид илэрхийлснийг, гэгээн элч Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Мухаммэд (с.а.с) “Иснад” хэлбэрээр х м н т рл хт ндамаар дамжуулан мэдр лдэг байжээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын йлдсэн, хэлсэн, хийсэн,харуулсан б х з йлийг эмхэтгэн хадис хэлбэрээр тараасанх нийг, ислам шашинд мухаддис гэнэ. Эрдэмтэнсудлаачдын рг н р уншиж, баримталдаг мухаддис ньАль бухари б г д тэрээр найман зуун арваас найман зуундалаад оны хооронд амьдралынхаа утга учраа хадистзориулсан байна. Матни гэдэг г нь : Эртний араб хэлээс гаралтай “эхбичиг”, “уг бичиг” гэсэн утга агуулдаг юм. Харин “Иснад”гэдэг г нь : м н эртний араб хэлээс гаралтай “бусдаддамжуулах, т гээх” гэсэн утга агуулдаг байна. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын сургаалиудаас 1. “Таны хийж буй ажил х д лм р тань з вх н з рх сэтгэлээс тань харгалзах болно. Хэн нэгэн Аллах Эзэн ба эрхэм элчийн т л н дэл судлаа соливоос, тэрээр Аллах Эзэн ба эрхэм элчийн т л гэсэн г. Харин хэн нэгэн н дрийн эд баялаг, м нг т гр г, с хадаг тавих эмэгтэйн т л болвоос, тэрээр Аллах Эзэн ба эрхэм элчийн Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • т л биш, рийн ашиг хонжооны т л хийсэнд тооцогдоно. хэмээжээ 2. “Хамгийн х нд н гэлтэн : Аллах Эзэнтэй ямар нэгэн з йлийг эн тэнц лэн ш тэх, Эцэг эхийнхээ гийг л тоон хариу хэлэгч, х ний амь нас х н х, ш х хурал дээр худал, хурмаг мэд лэг г х явдал болно”. хэмээжээ 3. “Хоёр н д бий,тамын галыг хэзээч л зэх болно. Аллах Эзэнээс айн сандрахдаа уйлах н д, Дайны талбарт дайсныг харуулдан зогсоо цэргийн н д. хэмээжээ 4. "Та нарын хамгийн буянтай з йл, “Куран Кэрйм” сургагчид болон сурагчид болно. хэмээжээ 5. “ Эзэн тань та нарын бие бялдар, д р т рхийг чинь хэзээч л харах болно. З вх н ариун з рх сэтгэлийг тань болон буянт ажил йлдлийг тань харах болно”. хэмээжээ 6. “ Атаархах сэтгэлээ дарж хянахтун, Учир нь гал т ймэр хуурай модыг машИслам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • хурдан нс болгодог шиг, атаа ж т нь буянтай йлсийг тань маш хурдан баллаж орхино”. хэмээжээ 7. “Хэрэв хэн нэгнийг х лс лж ажил т р л хийлгэсэн бол, х лс нь хатааг й байхад шан харамжийн г хт н. хэмээжээ 8. “ Дэлхий дээрх эд баялаг, алт м нг , баян чинээлэгд, ! Аллах Эзэн ялааны далавч чинээ эрхэмлэн хайрласан бол буруу номтон болон олон бурхан ш тэгсэдэд юу ч х ртээхг й байх байсан б лг . хэмээжээ 9. “ Б тээгч Эзнээс маань бидэнд хайрлан заяасан адис ер лтэй хоёр янзын чанар бий : Эр л энх байх боломж, ач буянтай йл хэрэг б тээх, гэвч ихэнх нь тэдгээрийг хайран болгож алддаг”. хэмээжээИслам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ерт нцийн т гсг лд, шан харамж, ял шийтгэл, диваажин ба там Христанчууд болон мусалмаанчууд ерт нцийн т гсг лд р нэг амьдрал бий гэдэгт итгэдэг билээ. Тэр аймшигт д р нь : Аугаа х чит Аллах Эзэний товлосон цаг хугацааболоход, Аллах тэнгэрийн элч “Исрафил” “суур” хэмээхб рээ мэт з йлийг лээхэд, т нээс гарсан аймшигтдуунаар, дэлхий ерт нцийг гэрэлт лэгч нар, сар туяагааалдан, тэнгэр газар хагаран заарч, ш нийн харанхуйггэрэлт лэгч сар, нартай м рг лд н, тэнгэрт мишээх ододунтарч, тэнгэрээс м нд р мэт шаагин, аймшигт газарх дл лт болж, далай тэнгис буцалж, уул хад х в н мэтхийсэх болно. Тэрбээр Аллах Эзэний эрх тэгш ш лт эхэлсэнээр, сайнбуянт з йлийн хариуд шан харамж, муу муухай йлдлийнхариуд ял шийтгэл авах болно. Аллах Эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа : “ Хэн зовж з дэрч, амьдралын хэц б хнийг туулваасхойд насандаа жаргах болно. Гэхдээ Аллах Эзэний шулууншударга, дардан ариун замаар явагч Мусалман х н байхболно”. хэмээжээ Диваажинд : Х н т рл хт н н дээрээ зээг й,чихээрээ сонсоог й, х ний бодол санаанд л ором сайханз йлс бий. М н т нд уйтгар гуниг, вчин зовлон, айдаст гш р г й байх болно. Х н б р м нхийн залуугаараа Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • аав, ээж, ахан д с, амраг хайрт, р х хэд, анд найзнартайгаа м нх д амьдрах болно. Тэнд заларсан х н б р азжаргалаар умбах болно. Аллах Эзэн куран сударт айлдахдаа :{ } َ ِ َ ‫َ َاؤ ُ ْ ِ َ َﺏ ِ ْ َ ت َ ْن َ ْ ِي ِ َ ْ ِ َ ا َْﻥْ َ ر َ ِ ِی‬ ُ ‫ﺕ‬ ‫ٍﺕ‬ ُ ‫ر‬ ‫ُه‬ ‫أ َ ًا‬ ‫َﺏ‬ “Хэн Аллах Эзэнд итгэн биширч, х м ст буянтайсайн йл йлдвээс, Аллах Эзэний з гээс цэцэрлэгтдиваажинг хожих б г д тэнд м нх д амьдрах болно.Тэнд х м ний х ссэн б х з йл бий”. ( Баяяина б лэг 8-р ишлэл ) Аллах Эзэн хэзээч х сдэгг й з йл дийн нэг нь рийнх б тээл болох х н т рл хт нг тамд орохыгогтхон ч х сдэгг й байна. Даан ч тэд, Аллах Эзэнийзарлигийг л ойшоон, муу муухайгаас л зайлсхийн, нэгнэгэндээ хор х н л х ргэн рсдийг д рэлзсэн улаангалруу шид лдэг нь нэхээр харамсалтай гай зовлон юм.Аллах Эзэнд итгэн биширдэг с сэгтэн олон, шашныномлолыг з рчин, н гэл йлдвээс, тодорхой хугацаандтамд шийтгэлээ эдлээд, энэрэлт Аллах Эзэнийниг лсэнг й хайранд тэрх аймшигт газраас хар тамгадаруулан диваажинд ордог байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : ‫ِ َ ت ُوَـ ِ َ أ ْ َ ب ا ْ َ ِ ُ ْ ِ َ َ ِ ُون‬ َ ‫ه‬ ُ َ ‫ِأ‬ ‫َا ِی َ َ ُ اْ و َ ُِ اْ ا‬ َ ‫و‬ “Аллахад итгэн бишрэгчид, сайн йл, буян йлдвээс,гарцааг й диваажинд орох б г д тэрэнд насан турш лдэх болно.” ( Бакара б лэг 82-р ишлэл ) Аллах Эзэн р нэг б лэгт айлдахдаа : َ ‫و َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ا ِﺱْ َم ِی ً ََ ُ ْ َ َ ِ ْ ُ و ُ َ ِ ا ِ َة ِ َ ا ْ َ ِ ِی‬ ‫ﺱ‬ ِ ‫َه‬ ‫ی‬ ‫ِد‬ ‫َ ی‬ “Хэн нэгэн ислам шашнаас р шашин эрвээс,тэднийг хэзээч л х лээх болно!, тэднийгерт нцийн т гсг лд лэмжийн гарз хохиролх лээх болно!.” хэмээжээ ( Алимран б лэг 85-р ишлэл ) Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : ً َ ‫ِن ا ِی َ َ َ ُواْ و َ ُ اْ و ُ ْ ُ ٌ ََ ُ ْ َ َ ِ ْ أ َ ِ ِ ْء ا رْض ذ‬ ‫ِ َه‬ ُ ‫َﺡ ه‬ ‫ی‬ ‫َ ﺕ َه آ ر‬ ‫آ‬ ‫إ‬{ } َ ‫ﻥ ِ ِی‬ ُ َ َ ‫وَ ِ ا ْ َ َى ِ ِ أوَْـ ِ َ َ ُ ْ َ َا ٌ أِ ٌ و‬ َ َ‫ب‬ ُ ‫ﺏ‬ َ “ г йсгэх ба г йсгэгч нар, тэр замаараа хвээс, рсдийг аврахын тулд газар дэлхийгээр д рэн алт гс н ч, тэднийг л рш х болно. Тэдний орон байрд рэлзсэн улаан гал б г д т нд тарчлан зовох болно.Тэднийг хэнч л аварч чадах болно!.” ( Алимран б лэг 91-р ишлэл ) Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : { } ‫و َ ََ ْ ُ ا ْ ِ َا ِْﻥ َ إ ِ َ ْ ُ ُون‬ ِ ِ ‫و‬ َ “Би, с нс болон х м нийг з вх н нададзалбиран м рг хэмээн бий болгосон юм”хэмээжээ. ( Заряад б лэг 56-р ишлэл )Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа :ُ َِ ْ ‫{ َ َ َ َ ا ُ ا‬ } ‫أ َ َ ِ ْ ُ ْ َﻥ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َ ً وَﻥ ُ ْ إَ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ن‬ َ ‫ﺕ‬ ِ ‫َأ‬ ‫آ‬ ‫أ‬ َ { } ِ ‫ا ْ َ َ إَ َ إ ُ َ َب ا ْ َ ْش ا ْ َ ِی‬ ِ ‫ِ ِ ه ر‬ “Арай та нар, бид нар, та нарыг з гээр нэгб тээсэн б г д бид нарлуу хэзээ ч буцаж очихг йхэмээн бодсон юм биш биз дээ ай? нэндээ АллахЭзэн агуу х чтэн, т гс т г лд р б г д тэрнээс р бурхан г й, ганцхан тэр л ерт нцийнт гсг лийн Эзэн байх болно”. хэмээжээ ( Муминун б лэг 115,116-р ишлэл ) Тиймээ Аллах Эзэний энэх бидэнд илгээсэн б лэг,зарлигуудийн тайлбарыг хянан зэхэд, бид заалшг йерт нцийн т гсг лийг зэх б г д т ний зарлигаар, муумуухай йл йлдэгсэд тамд, сайн буянт з йл йлдвээсдиваажинд орох нь эргэлзээг й нэн болохыг дээрхишлэл д ил тод нотлож байна. Тиймээс Аллах Эзэнээс Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • аварлаа эрцгээе, боломж з вх н бидний гарт гэдгийг бмартахтун.! Хэрхэн мусалман болох вэ? Манай ислам шашинд дагаар орохыг х ссэн хэнб хний хувьд хаалга маань ргэлж нээлттэй байдаг. Ислам шашныг сонгон дагаар орогчид энэх хоёрз йлийг хамгийн т р нд г йцэтгэх ёстой. Тэрээр “АллахЭзэн ганц б г д тэрнээс р ямар ч бурхан г й”. М н“Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) Аллах Эзэний нэн ч боол,гэгээн элч” болохыг итгэсэнээр Мусалман хэмээх эрхэмнэр х ндийг авна. Энэх нэр томъёог араб хэлээр :Монгол гальгаар нь : ( Ашхад анлаа илаахаиллаллах уа аш хад анна мухаммэдэн абдух уарасулух ) Энэх “Кэлима Шахада” буюу хэллэгийг хэлсэнээрмусалман х н болсны зэрэгцээ таны хувьд амьдралд чиньцэвэр цэмцгэр, д н цагаан, хир буртагг й шинэ хуудаснээгддэг байна. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын сургаалиас : “Исламшашинд дагаар орогч х н б хэн, урьд мн йлдэж байсан б х н гэлийг, Аллах Эзэн рш н, г йсгэн, тэрний амьдралд шинээр цагаан цааснээгдэх болно” хэмээжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Иман буюу бат итгэх итгэл нь тэрх шашныг х лээнз вш р н, эргэлзээг й бат итгэх явдал юм. Хэрвээ хэннэгэн дотроо, з рх сэтгэлээсээ нэмшээг й м ртл , з гээраман дээрээ энэ г лбэрийг хэлэх нь бат итгэх итгэлдтооцогддогг й байна.Нэгэн с мийнхаалган дээрхибичиг “АллахЭзэн цорын ганцб г д гэгээнМухаммэдт ний элчб лг ”. Тэрбээр ислам шашныг х лээн з вш рч, Аллах Эзэнганц, Мухаммэд (с.а.с) т ний элч болохыг итгэхийнялдамд, Аллах Эзэний ариун Куран судар, сахиусантэнгэр д,тэнгэрлэг сударууд, гэгээн элч нар, ерт нцийнт гсг л, хувь тавиланд тус тус итгэн нэмшисэнээр исламшашинд бат б х итгэх итгэл болно. Сануулга : Ислам шашинд шинээр орогч х н б хэн дээрдурьдсан з йлсийн мн заавал йлдэх ёстой нэг з йл нь :“Гусул” буюу б тэн биеийн угаалга юм. тэрээр б тэнбиеийн угаалга хийснээр, урьд мн йлдэж байсан муумуухай, садар самуун, гаж йлдл дээ ариутган цэвэрлэлжАллах Эзэний цэвэр ариун боол болон диваажинг хожихэрхэм боломж бий болдог байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ариун “Куран Кэрйм”- ийн тухай “Куран Кэрйм” нь Аллах Эзэний з гээс илгээгдсэнариун судар юм. Аллах Эзэн Куран сударыг дэлхийерт нц д илгээхдээ , рийнх нэнч элч Мухаммэд(с.а.с)-ээр дамжуулан анх зургаанзуун арван оны Рамазан сарыннэгний даваа гарагийн ш нбуулгаж эхэлжээ. Тэрээр багабагаар илгээгдэн ирсээр хорингурван жилийн турш илгээгджээ. Аллах Эзэн бидэнд илтгэхдээ : “Энэх “Куран”судар нь ерт нцийн т гсг л х ртэл энэ ариуннандин чанараа хадгалах болно. Харин бусадтэнгэрлэг судруудыг, х м н рчил н зассан тулэх сурвалжаа алдан Эзэний з гээс х чинг йдтооцогдсон” хэмээн айлдсан байдаг. Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : { } ‫ِﻥ َ ْ ُ َ ْ َ ا آْ َ وِﻥ َ ُ َ َ ِ ُ ن‬ َ ‫َإ‬ ‫إ ﻥ ﻥ‬ “Эргэлзээг й Кураныг Эзэн тань илгээв!.Анхаарахтун! т нийг бид илгээв, бид рсдхамгаалах болно!”. ( Хижир б лэг 9-р ишлэл ) Аллах Эзэн х н т рл хт нд илгээсэн судруудаас томдтооцогдох д рв н судар бий : Ариун “Таурат” эрхэм элчМусад, ариун “Зубур” эрхэм элч Даудад, “Инжил” эрхэм Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • элч Ес сд, “Куран Кэрйм” эрхэм элч Мухаммэд (с.а.с)-дтус тус илгээгдсэн байна. Ариун Куран судраас бусад б х тэнгэрлэг судрууд эх свэрээ алдан, х ний гараар засагдан, мунхаг х м нийгайгаар эх сурвалжаа алдсан тул Аллах Эзэн тэдгээрийгх чинг йд тооцон б х х ч чадлын эрг лэн авчээ. Харинариун Куран судар нь гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-дилгээгдсэн хэвээр ил дутууг й бидэнд х рсэн билээ.Куран судар араб хэлээр байгаа хэвээрээ уншигддаг.З вх н ойлголт г х днээс р хэлээр орчуулагданхэвлэгддэг юм. Куран судар 114 б лэгнээс оршдог. Б лгийг “с рэ” гэжнэрлэдэг б г д б лэг б р дотроо тодорхой хуваагдсанишлэлтэй байдаг. Ишлэлийг араб хэлээр “аяат” гэжнэрлэнэ. Куран сударын хамгийн урт б лэг хоёр зуун наянзургаан ишлэлээс б рддэг. Харин хамгийн богино б лэггурван ишлэлээс тус тус б рддэг байна. Исламын эрдэмтэд Куран сударын г н утга, уранилтгэлийг тайлбарлан ойлгуулах днээс “тафсир” хэмээхтайлбар номуудыг бичдэг. Эрдэмтэн судлаачдын гаргасанмянга мянган номнуудаас ойлгомжтой утга агуулгатай,х м сийн рг н р уншидаг номуудын нэг, Т рк Улсынагуу эрдэмтэн Фетихуллах Г лэний “Пирланта” м н сайдНурсигийн “Рисалэ и Нур” хэмээх б тээл дийн цомогболно. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Мухаммэд (с.а.с) гэж хэн бэ? Ислам шашныг сгэн ндэслэгч т хэн бодит х н болгэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) эргэлзээг й м н болно. Мухаммэд (с.а.с) 570 оны д р вд гээр сарын хоринд,Рэб л Эввал сарын арван хоёрны даваа гарагийн гл рцайх еэр арабын хойд з гт орших худалдаа, соёлиргэншил, шашны т в болох Мекке хотод Курайш аймгийнХашим овгийн эрхэм Абдуллахын х болон эх дэлхийдмэндэлжээ. Эцэг Абдуллах гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)мэдлэхээс хоёр сарын мн Сйри оронд худалдаа наймааныажилаар явж байхдаа нас баржээ. Эртний Мекке хотын эмэгтэйч д т рс н х хдээ рэхээр х х лэн сг д г уламжлалтай учир, тэр ёсоор гэгээнэлч Мухаммэд (с.а.с)-ыг таван нас х ртэл нь Халима эхх х лэн сг жээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын т рс н ээж Аминах гийнхээ зургаан настайд нас барсанаар б тэн нчинхоцорсон х г в г эцэг Абдулмуталиб халамжлан сг жхоёр жилийн дараа т нийг нас барахад, авга ах Абутолибасран эрийн цээнд х ргэжээ. Гэгээн элчийн эцэг, эх хоёулаадээдсийн гаралтай, овог, аймагтай нэр х ндтэй х м сбайжээ. Мухаммэд (с.а.с.)-ын амьдрал, замнал нь р хэнд чзаяагааг й нэнч шударга, ухамсар, ёс суртахуун, алдар нэрх ндээр д рэн байлаа. Меккеч д гэгээн элчийг “ Итгэл Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • найдвартай” Мухаммэд (с.а.с) хэмээн х ндэлдэг шалтгааннь тэрээр амьдралдаа ганц ч удаа худал хэлэх, заль мэххийж зээг й юм байна. Мухаммэд (с.а.с) нас биеэнд х рсэн тул, эрхэм авга ахАбутолиб Мекке хотын нэр х ндтэй, дээдсийн гаралтай,шудрага, баян, чинээлэг д чин настай бэлэвсэн Хатижатайхорин таван настайдаа гэрлэжээ. Тэд хорин таван жилийн турш аз жаргал, баяр х р,зовлон з дг р, хатуужлийг туулан амьдарч гурван хд рв н охинтой болжээ. Д чин нас х рсэн Мухаммэд(с.а.с)-ыг Аллах Эзэн, сахиусан тэнгэр Жэбрэйлээрдамжуулан, Аллах Эзэний элч болсоныг мэдэгджээ. нээсхойш гэгээн элч х н т рл хтний т л хорин гурванжилийн турш б хийл оюун ухаан, х ч х д лм р , исламшашинд зориулжээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) ислам шашныг эхлээдгурван жилийн турш нууцаар дэлгэр лж, дараа нь АллахЭзэний зарлигаар, х м сийг шулуун зам, х м нлэг ёсондил уриалан дуудаж эхэлжээ. Тэрбээр олон т мэн исламшашныг х ндэтгэн дагахын зэрэгцээ, эсрэг зэлтэн,дайснууд ч бий болжээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ынанд найз болон хамтран з тгэгч нар нь, арван гурванжилийн турш лс ж цанган, зовлон з дг р амссанаа лхайхран, тэвчин ислам шашныг сурталчилжээ. Эцэст нь тэд 622 онд Аллах Эзэн зарлиг буулгаснаар,тэд Мекке хотоос Мадина хот уруу шилжин сууршихаар Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • болов. Мекке хотоос Мадина хотруу тэм лэгчМусалмаанчуудыг, Мадина хотын ард т мэнх ндэтгэлтэйгээр х лээн аван, ахас д с шигээ хайрлан,хоол унд, байр орон гэх мэт б хийл хэрэгцээгээр нь ханган,баяр х р хийжээ. Ийнх гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) х н т рл хт ндислам шашны бат б х эх суурийг тавиж, ерт нцийн т гсг лх ртэл орших хамгийн с лчийн шашныг дэлгэр лэх ргээ биел лсэний т л Аллах Эзэний тааллаар гэгээнэлч Мухаммэд (с.а.с) 63 насандаа таалал т гсс н билээ.Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын шарилыг Мадина хот дахьт в Мэсжид (с мд) оршуулжээ.Мадина хотдахь гэгээнэлчМухаммэд(с.а.с)-ынМэсжид. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ислам шашин шинжлэх ухааны хувьд хэрхэн х гжс н бэ? Ислам шашин н д р дэлхийн Мусалмаанчуудийнз вх н шашин ш тлэг нь т дийг й, шинжлэх ухаан, тэднийиргэншил, эдийн засаг, улс т рийнамьдралын зохион байгуулалтын ндэс, хэрхэн аж х р х, ёсуламжлал, ёс заншил, ерт нцийг зэх зэл нь рг жин тэлж чадсанбайна. Тэрээр мн , дорно з гийн бодол санааг нэгтгэн хуучинба шинийг нийл лж эмнэлэг, анагаах ухаан, математик,физик, одон орон, газар з й, х д аж ахуй, урлаг, уранзохиол, т хийн шинжлэх ухааныг нд р т вшиндх гж лж чаджээ. Дундад зууны Европ болон исламд тэг ( 0 ) хэмээх тоогалгебрт оруулсанаараа тэд шинжлэх ухааны маш олоншийдвэрлэгдээг й асуултанд хариулт гч чадсан байна. Европчуудын нээлт дэд чухал рэг г йцэтгэсэнгазрын зураг, луужин, квадрат зэргийг Мусалмаанчууднээж х гж лсэн юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Зураг 1. Шинжлэх ухааны гол багажболсон л жинг орчин еийнамьдралд рг н р хэрэглэсээрбайгаа ба нийгМусалмаанчууд нээсэн юм.Зураг 2. Эртний зурагдээрээс Мусалмаанчуудмэс ангилбар дээр хэрхэнанхаарал тавиж ирсэнталаар бид харжболохоорбайна. Ислам шашин дэлхийд х гжин тэлсний тоо баримжаань хоёр зуугаад оронд 1,7 тэрбум х н ш тэн баримталдагбайна. Мусалмаанчууд дэлхийн тавиад оронд х н амынх ньихэнх хувийг эзэлдэг б г д Египит, Саудын араб, Мекке,Иран, Ирак, Пакистан, Афканистан, Т рк, Малази,Индонези гэх мэт д ч орчим оронд т рийн албан ёснышашин болж байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Мусалмаанчууд гэгээн элч “Ес сийн” талаарх зэл бодол Мусалмаанчууд гэгээн элч Ес сийг эрхэмлэн дээдэлдэгб г д Аллах Эзэний нэнч боолын з гээс х ндэтгэл з лдэг юм. ( Аллах Эзэн т нд ивээлтэй байхболтугай ) Аллах Эзэн, т ний х нлэг ёс, нэнч боолын гавъяаг нэлэн том элч дийн нэг хэмээн х лээн з вш рд г.Куран сударт айлдахдаа : Т нийг, Аллах Эзэний нэнчбоол буюу гэгээн маряамын х болохыг нотолдог б г дАллах Эзэний з гээс “Маряам” хэмээх б лэг илгээгдсэнбайдаг. Гэгээн элч Ес с дэлхий ерт нц д хэрхэн бий болсоныгдоорх б лэгт тодорхоолжээ. َ ِ ُ ِ َ ْ ‫إذْ َ َ ِ ا ْ َ ِ َ ُ َ َ ْ َ ُ ِن ا ّ َ ُ َ ُك ِ َِ َ ٍ ْ ُ اﺱْ ُ ُ ا‬ ‫ِﺏ‬ ‫ی‬ ‫ی ی إ‬ ِ ِ ‫اﺏْ ُ َ ْ َ َ و ِ ً ِ ا ﻥْ َ َا ِ َة و ِ َ ا ْ ُ َ ِ َ } { و ُ َ ُ ا س‬ َ ‫َی‬ ‫ﺏ‬ َ ِ ‫و‬ َ ‫ی‬ ْ َ‫{ َ َ ْ َب َﻥ َ ُ ن ِ وَ ٌ و‬ َ َ ُ ‫ر أ ی‬ }َ ِِ ‫اْ َ ْ ِ و َ ْ ً و ِ َ ا‬ َ ‫َآ‬ ُ ُ َ ‫َ ْ َ ْ ِ َ َ ٌ َ ل َ َِ ِ ا ّ ُ َ ُْ ُ َ َ َ ء إ َا َ َ أ ْ ًا َِﻥ َ َ ُ ل‬ ‫ی ُ آ‬ َ ‫ِذ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫َآ‬ ‫ﺏ‬ ‫ی‬ { } ‫ََ ُ ن‬ ُ “45/ Сахиусан тэнгэр д гэгээн Маряамд хандан : ЭйМаряам, бид чамд мэдээ дуулгахаар ирлээ. Сонс! АллахЭзэн чамайг энэ ерт нц болон хойд ерт нц д х ндэтгэлх лээсэн нэгэн болохыг мэдэгдэн, рт чинь Аллахынз гээс баяртай мэдээ дуулгая. Нэр нь Маряамын хЕс с хэмээн дууд!”. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • “46/ Тэр, лгийтэй м ртл , насанд х рсэн х нмэт нэгэн элчийн хэлээр ярилцах болно”.“47/ Маряам ; Эй Эзэн тэнгэр минь би дий наснаслахдаа миний биеэнд эрэгтэй х ний гарх рээг й, яаж х хэдтэй болох юм бэ? ГэсэндАллах Эзэн гэгээн Маряамд хандан, Аллах юух сэн т нийгээ б тээх болно. Тэр ямар нэгэнз йл бий болгохыг х свээс, т нийг “бол” гэхэдтэр даруй болдог юм!”. хэмээн айлджээ.(Алимран б лэг 45,46,47-р ишлэл ) Элч Ес с, гэгээн Адамын гайхамшигтай адил, аавг йбий болсон б г д Аллан Эзэний тушаалаар дэлхийерт нц д илгээгджээ. Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа :‫ِ َ ا ّ ِ َ َ َ ِ دم ََ َ ُ ِ ُ َاب ِ َ ل َ ُ ُ َ َ ُ ن‬ُ ‫َ آ‬ ٍ ‫ﺕ‬ ََ ‫آ‬ َ ِ َ َ َ ‫ِن‬ ‫إ‬{ } “Аллахын зарлигаар Ес сийн н хц л байдал,Адамын н хц л байдалтай ижил, шорооноос бийболгон, дараа нь т нд тушаан “бол” гэхэд тэр чбий болов”. ( Алимран б лэг 59-р ишлэл ) Элч Ес с нь маш гайхалтай з йл з лдэг байсан б г дт нийг з вх н Аллах Эзэний тушаалаар хийдэг байжээ.Аллах Эзэн элч Ес сд тушаан ард т мэнд ханд, нийг хэл!гэсэнд. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Гэгээн элч “Ес с” х м нд хандан : َ ُ َ ُ ُْ ‫رﺏ ُ ْ َﻥ أ‬ َ ‫أ‬ ٍ َ ِ ُ ُ ْ ِ ْ َ ‫ور ُ ً إَ َ ِ إﺱْ َا ِ َ َﻥ‬ ‫ﺏی‬ ‫أ‬ ِ ‫َ َﺱ ِ ﺏ‬ َ َ ْ‫ا ِ َ َ ْ َ ِ ا ْ ِ ََﻥ ُ ُ ِ ِ َ َ ُ ن َ ْ ًا ِِذْن ا ّ ِ وأﺏْ ِئ ا آ‬ ُ َُ ِ ‫ﺏ‬ ُ ‫آ‬ ِ ‫وا َﺏْ َص وأﺡْ ِـ ا ْ َ ْ َ ِِذْن ا ّ ِ وأ َ ُ ُ ِ َ َ ْ ُُ ن و َ َ ِ ُون‬ َ ‫ﺏ ﺕآ َ َ ﺕ‬ ‫َ ُﻥ‬ ِ ‫ﺕ ﺏ‬ َُ َ { } َ ِ ِ ْ ُ ُ ‫ُ ُ ِ ُ ْ ِن ِ ذِ َ َ ً ُ ْ ِن‬ ‫إ آ‬ ‫ی‬ َ ‫ﺏ ﺕ إ‬“Би та нарт Эзэнээс дохио г х р ирэв.Би та нарт нойтон шавраар шувуу д рслэн,т нийг лээхэд, тэр Аллах Эзэний з вш рл рамьлан нисэх болно.Би, т рл хийн сохор, н дг й, м н уяман вчтэйхэн б хнийг анагааж чадах болно.Би з вх н Аллах Эзэний з вш рл р хэгсэдийгамьлуулж чадна.Та нарын идэж уусан з йл болон гэр орондоо юунуусаныг х ртэл нээн гаргаж чадна”. ( Алимран б лэг 49-р ишлэл ) Христанчууд болон буруу номтонгууд элч Ес сийгцовдлогдсон хэмээн итгэдэг боловч, нэндээ гэгээн элчЕс сийн ш т н, зэн Ядагчид цовдлохоор т л вл гзохиосныг, Аллах Эзэн аварсан б г д т нийг амьдаар нь рийн дэргэдээ аван, гэгээн элчийн н р т рхийг т ний ш т н болох буруу номтонд мсг н, Аллах Эзэнийцээрлэлийг х ртээжээ. Тэдгээр т л вл г зохиогчидгэгээн элч Ес сийг цовдлох биш, рсдийн х нээцовдлосныг ариун Куран сударт айлдсан байдаг. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : َ ‫و َ ِْ ِ ْ ِﻥ َ َ ْ َ ا ْ َ ِ َ ِ َ اﺏْ َ َ ْ َ َ ر ُ ل ا ّ ِ و َ َ َُ ُ و‬ َ َ َ ‫ی َﺱ‬ ‫إ‬ َْ ِ ِ ِ ُ َ َ ُ ْ َ ِ َ ِ ِ ْ‫ََ ُ ُ وَـ ِ ُ َ َ ُ ْ وِن ا ِی َ ا ْ ََ ُ ا‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺵ‬ ‫َإ‬ ‫ﺵ‬ َ{ } ً ِ َ ُ َُ َ َ ‫و‬ ‫ی‬ َ ‫ِ ْ ٍ إ اﺕ َ ع ا‬ َ ِ “Аллахын элч, Маряамын х Ес сийг, бидцовдолсон гэгчид сонс!! нэндээ т нийг хэн чалааг й, хэн ч цовдлоог й, харин бид цовдлосонгэгчид хэнийг алснаа л мэднэ. Т нийг АллахЭзэн илгээв, т нийг Аллах Эзэн хамгаалахболно!. ( Ниса б лэг 157-р ишлэл ) Куддус дахь “Акса” с мИслам шашны тухай болон гэгээн элч Ес сийнталаар ил мэдлэг авахыг х свэл энэхсайтруу морилно уу. www.islam-guide.com Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ислам шашин ба терроризм Аллах Эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа : ْ ُ ‫دَ ر‬ ‫ِی ِآ‬ ُ ُ ِ ْ ُ ْ َ‫َ َ ْ َ ُ ُ ا ُ َ ِ ا ِی َ َ ْ ُ َ ُِ ُ ْ ِ ا ی ِ و‬ ‫آ‬ ‫َ ی‬ ‫ی ﺕ آ‬ ‫ی آ‬{ } َ ِ ِ ْ ُ ْ ‫َن َ َ و ُ ْ و ُ ْ ِ ُ ا إَ ْ ِ ْ ِن ا َ ُ ِ ا‬ ‫ی‬ ‫إ‬ ِ ‫أ ﺕ ه َﺕ‬ “Аллах Эзэн та нарт; Та нартаа шашны хэрэгявдлын талаар дайтааг й б г д та нарыг эхнутгаас чинь х ж гаргааг й тохиолдолд, тэднартай эв найртай, эрх тэгш хандахтун!! Яагаадгэвэл Эзэн тань энх тайван, эрх тэгш байдлыгтаалан соёрхдог юм”. ( М мтахина б лэг 8-ришлэл ) Ислам шашны номлолд сургахдаа ; Дайн байлдаан,алан хядалт, х чирхийлэл бол Мусалмаанчуудынзорилгодоо х рэх арга зам огт биш хэмээн сургасан байдаг.Ислам шашин нь : Ард т мэн, нийгэм, улс т р, нийт х нт рл хтний энх тайван, амар амгалан байдал, тогтвортойх гжил дэвшилийг дээдлэн эрхэмлэдэг билээ. Дэлхий даяар х н б рийн толгойд шингэсэнхарамсалтай нэгэн зэл бодол байдаг нь Мусалман х н лбол террорист буюу алан хядагч гэж здэг нь нэхээрхарамсалтай том энд рэл юм. Тухайлбал ислам шашныхуульд зааснаар бусдын амгалан тайван байдлыгалдагдуулах, хэр л зодоон сгэх, нийгмийн хэв журам,т р хуулийн цаазыг зорчих, ймээн самуун гэгдээнх чирхийлэлийн йл ажилгааг зохион байгуулагч Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • этгээдийг хуулиар хатуу шийтгэн, маш том н гэлтэнхэмээн тооцдог. Аллах Эзэн ариун куран сударт айлдахдаа : “Дайн бол Мусалмаанчуудын хувьд огтхон чх смээрг й жигш рт гэмт хэрэг м н боловч,зайлшг йн эрхээр та нарт рэг болж оногдсонболой”. хэмээн Эзэн тэнгэр тушаасан байдаг. Дэлхий дахинд с сэгтэн мусалмаанчуудын талаартеррорист хэмээх ойлголтод автагдан, ислам шашны тухай нэн тодорхой мэдээлэл эерэг зан араншин, х нлэг ёссуртахууныг нь мэдэрч чадахг й байгаа нь нэн харамсалтайбилээ. Ислам шашны эрх тэгш байдал ба ахан д сэг холбоо Ислам шашны сургааль ёсоор, х нт рл хт н эцэг Адам ээж Хавагаас р сад болон н дрийг х ртэл,мусалмаанчууд р хоорондоо эвнэгдэл, хамтийн х ч х д лм р рамьдран ирсэн билээ. Исламшашинд ахан д сийн холбоо болон р хоорондын эрх тэгш байдлыг рг н р харгалзсан байдаг. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ариун нандин Куран сударт айлдахдаа : “Нийгэмд баян хоосны ялгаа байх нь жам ёсны хэрэгбилээ”. Гэхдээ ислам шашны хуулинд зааснаар баячууднь : “Ядуу дорой, нчин р с н, бэлэвсэн, х гшин бах хдэд, гл г г н харамч хахир байдлаасаа салахтун”хэмээн заасан байдаг. Исламд баян хоосны ялгааг тэгшболгохын тулд х ч хэрэглэн баячуудын эд х р нгийгбулаан, ядууст тарааж г хийг тас хориглосон байдаг. Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : “Эцэг эх, эрэгтэй эмэгтэй, х н б хэн рхоорондын харьцаагаа хянан, залуу е нь ахмаднастангуудаа х ндлэн, заавар сургаалийг ньх лээн авч биел л, харин ахмад настангууд,залуу св р еээ з в зохистой х м жил!! З взамруу залж залруулахтун” хэмээн тушаалбуулгасан байдаг. Тиймээ амьдралын утга болох эрч д нь :Эмэгтэйч дээ захиран, зааварлахын зэрэгцээ тэднийгхайрлан х ндэтгэн, асран халамжлах,харин р х хэд ньэцэг эхээ х ндэтгэн тэдний эсрэг босохг й байх нь гэрб лийн эрх тэгш, аз жаргалтай орчинг б рд лнэ. Аллах Эзэн куран сударт айлдахдаа : ‫ذ َ ٍ وُﻥ َ و َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً و َ َ ِ َ ِ َ َ ر ُ ا‬ َ َ ‫آ ﺵ ﺏ‬ َ ‫َآ َأ‬ ُ َ ْ ََ ‫َ َی َ ا س ِﻥ‬ ‫آ‬ ‫ُإ‬ ‫ی أ‬{ } ٌ ِ َ ٌ َِ َ ‫ِن أآْ َ َ ُ ْ ِ َ ا ِ أﺕْ َ ُ ْ ِن ا‬ ‫َ آ إ‬ َ ‫إ‬ “Эй х м н т рл хт н та нар сонсохтун!; Эзэнтань та нарыг б тээхдээ эр, эм болгон б тээсэн Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • билээ, дараа нь та нарыг нэг нэгэнтэйгээ танилцаггээд овог аймаг, улс ндэстэн болгон рчилс нюм. Мэдэхт н! Аллахын з гээс хамгийн нэрт ртэй, хамгийн з в шударга нь та нар болно.Аллах б х з йлийг мэддэг, б х з йлийг мэдэхболно”. хэмээжээ (Хужурат б лэг 13-р ишлэл ) Аллах эзэн р нэг б лэгт айлдахдаа : ‫ِن ا ّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َن ُ دواْ ا َ َ َ ت إَ أهِْ َ وإ َا َ َ ْ ُ َ ْ َ ا س َن‬ ‫ِأ‬ ‫ﺏ‬ ‫َِذ ﺡ‬ َ ِِ ‫ﻥ‬ ‫ی آ أ ﺕ‬ ‫إ‬{ } ‫َ ْ ُ ُ اْ ِ ْ َ ْل ِن ا ّ َ ِ ِ َ ِ ُ ُ ِ ِ ِن ا ّ َ َ ن َ ِ ً َ ِ ًا‬ ‫ﺏ‬ ‫آ َﺱ‬ ‫ﺏ إ‬ ‫ﻥ ی‬ ‫ﺏ ِإ‬ ‫ﺕ‬ “Мэдэхт н! Захиасыг минь нутаг нэгтэндээх ргэ, та б хэн, х н т рл хт нд ноёрхох едээ эрхтэгш байхыг тушааж байна. нэндээ Аллах Эзэн, таб хэнд ямар гайхалтай з вл г гч байгаагмэдрэхт н. Эргэлзээг й Аллах Эзэн б хнийгсонсогч, б хнийг мэдэгч б лг . ( Ниса б лэг 58-р ишлэл ) Ислам шашин, ахан д сэг холбоо болон эрх тэгшбайдлыг хэр эрхэмлэдэг болохыг дээрх ишлэлээс тодорхойойлгож болно. Тиймээс мусалман х ний рэг бол нэгнэгэнтэйгээ эв найрамдалтай, эрх тэгш байдлыг чандлансахих явдал юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ислам шашинд эмэгтэйч дийн эзлэх байр суурь Дэлхий ерт нц д, х н т рл хт н ржин, н р тг нолуулаа болсон шалтгааныг бий болгосон з йл болгарцааг й эх х н билээ. Ислам шашны х рээнд эх х нийэзлэх байр суурь, эрх ргийг нд рт эрхэмлэн дээдлэхийгонцлон сургамжилсан байдаг.Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)хэлэхдээ : “Диваажин, эх х нийх лийн мэлмий доор байдаг” гэжээ. р р хэлбэлтэд биднийг асран хамгаалж, сг н бойжуулан,х м ж лснийхээ т л ямарч хариу нэхээг й ш дээ.Харин ч биднийхээ т л б х з йлээ л хайрлан, амиазолиослоход х ртэл бэлэн байдаг. Ийм их агуу хайрэнэрэлийн хариуд, Аллах Эзэн тэдэнд диваажин гэх, хэнб хний х ссэн зоргоороо хэзээ ч л орж чадах, Аллахынариун цэвэр, энх тайвны орчинг бэлэг болгожээ. Ислам шашны хуулинд зааснаар эхнэр болох,эмэгтэйч д н хр х ндэтгэн, хайрлан хамгаалан,х хдийнхээ эр л мэнд, с лт бойжилтонд анхаарлаахандуулан, гэр орноо цэвэр нямбаа, тохь тухтай байлгах рэгтэй юм. М н эхнэр нь хайрт ханьдаа хэн хтлээ нэнч байх ёстой б г д ямар нэгэн садар, самуун з йл йлдвээс ислам шашинд зааснаар хамгийн дорд бузар,ичг ртэй йлдэл хийсэнд тооцогдон, х нд н гэлтэн болно. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) хэлэхдээ : “Эмэгтэй х н д рт таван удаа Аллах Эзэнд м рг н залбирч,Рамазан сард мацаг барьж, нэр т р хамгаалан,эр н х рт захирагдваас диваажинд х ссэнхаалгаараа орохтун хэмээгдэх болно” гэжээ. Ислам шашин дахь гэр б лийн т л вшилт Аллах Эзэн орчлон ерт нц д эрд зориулж эмийг, эмдзориулж эрийг бий болгосноор хайр дурлалын ариунхолбоо бий болон нэг нэгэнтэйгээ гэрлэж, гэр б л болон, рх хэдтэй болсноор нэг нэгнийгээ энэрэн хайрлах, азжаргалтай н р тг н айл болон, х н гэдэг нэр т рхамгаалан нийгэмд зохих байр суурь эзэлж чаддаг байна. Аллах Эзэний куран судар болон гэгээн элч Мухаммэд(с.а.с) -ын сургааль г лэг дэд х ртэл ихэд дурьдсанб г д гэр б л нь исламд маш рг н уудам газар авсанбайдаг. Ислам шашны хуулинд зааснаар гэрлэлт нь : Аав ээж,ах д с, т р л т р гс д нарын мн ил тод, хууль ёсныдагуу байх ёстой хэмээн заасан байдаг. Гэрлэх гэж буйхоёр хос нь: Албан ёсны гэрлэлт, с хадаг тавих, нэгнэгэндээ тангараг рг г й ед бэлгийн харьцаанд орох ньислам шашинд л нийцсэн асуудал болно. Ислам шашны хуулинд зааснаар : Х р нг м нг тэй,баян чинээлэг гэр б лээ б рэн д рэн, элбэг дэлбэг, Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • дутагдах з йлг й байлгаж чадах х н л нэгээс д рв н эхнэравах эрхтэй хэмээн заажээ. Аллах Эзэн куран судартайлдахдаа : “Хэн, м нг т гр гтэй, баян чинээлэг болвоос,нэгээс д рв н эхнэр авч болно” хэмээн зарлиг буулгасанбайдаг. Ислам шашны хуулинд тас хориглосон з йлсийн нэг нь :Хэн нэгэн мч х р нг , эд баялагаар дарангуйлан олонэхнэр авах нь хориотой б г д эмэгтэй х ний з вш р л,х сэл сонирхол, тааллыг харгалзан зэх ёстой байдаг. Ислам шашинд гэр б лийн гиш д болох эхнэр, н х р, р х хд дийн ргийг тус б рт нь нарийвчлан заажээ.Н х р нь : Гэр б лээ тэжээн, асран хамгаалах эхнэрх хэддээ лгэр жишээ болох гэх мэт маш олон з йлийгхаргалзан зэх ёстой. Харин гэрийн эзэгтэй нь : р х хэд,хайрт ханьдаа хайр халамж болох м н эр н хр х ндэтгэх,олсон м нг х р нгийг нь ариг гамтай зарцуулах, хоолундаа ариун цэвэр хамгаалан буяндаа бузар хийхг й байх, р х хд дийнхээ эр л мэнд, с лт х м жилд голанхаарал хандуулж, гэр орноо цэвэр нямбай, гэрэл гэгээтэй,халуун дулаан уур амьсгалтай, тохь тухтай байлгах ёстой. Гэр б лийн бат б х, ариун нандин, н р тг н байх ндэс нь эр, эм хоёр нэг нэгнээ х ндэтгэн, нэнч шударга,журамтай байх явдал юм. Тухайн гэр б лийн гиш д нэгнэгэнтэйгээ сайхан зан харьцаа, инээд х р, баярбаясгалан, ёс суртахуунтай байх нь р х хд дийнхээбайгаа орчинг тав тухтай б рд лсэн байдал болно. Ямараав, ээж р х хэддээ муухай зан араншин, зэн ядалт, Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • атаархал, хов жив гэх мэт йлдэл сургахыг х сэх вэ дээ.Тиймээс дээр дурьдсан з йлсийг биел лэх нь тухайн гэрб лийн аз жаргал, сэтгэл хангалуун байдлыг б рэн д рэнхангасан нэтэй ёс суртахуун болно. Мусалмаанчууд томчууддаа хандах хандлага Х н б хний хамгийн ойр дотны х м с эцэг, эх мааньбайдаг ш дээ. Тэд маань бидний т л б х з йлээдэнчинд тавин, гараа сунган з вх н бидний т л з тгэхсэтгэл з рхийг нь т лж барашг й билээ. Тиймээ тэртээхнялх булбарай байхаас маань эхлээд, ухаанд орох х ртэлаав ээжийнхээ энгэрт ачаа болон ирсэн бид, энэ их хайрэнэрэлийн т л эдгээр ргийг г йцэтгэх нь ёссуртахууны хэрэг юм. а/ Эцэг эхээ чин сэтгэл з рхнээсээ асрамжилан,хамгаалах б/ Эцэг эхээ муу муухай гээр доромжлох,муухай зан араншин гаргах, яршигтай т в гтэй гэх мэт г, йлдлийг л йлдэх. Хэрвээ эдгээр г, йлдлийг эцэг эхийнхажууд йлдвээс ислам шашинд зааснаар маш томн гэлтэн болно. в/ Эцэг эхийнхээ мн ихэмсэг зангаргахг й байх, н д х мсг зангидах, н р амаа ярвайлгахмэтийн з йлийг з лэхг й байхыг хичээн. Харин ч эелдэгз л н харьцан инээмсгэлэх хэрэгтэй.г/ дуудах ед даруйдэргэд нь очих д/ Тэднийг баярлуулан х гж х е/ Хамтявган явах едээ тэдний мн л гарах, замыг нь лх ндл х ё/ Ямар нэгэн з йлийг эцэг эхийн з вш рл р Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • йлдэх ж/ Нас барсан бол тэднийгээ сайнаар санан дурсах,захиас сургаалийг нь биел лэх, тэднийхээ т л буян йлдэх, Аллах Эзэнээс залбирал эрэх хэрэгтэй. Аллах Эзэн ариун нандин Куран сударт айлдахдаа :َ َ ِ ْ ‫)و َ َ َﺏ َ أ َ ْ ُ ُواْ إ ِی ُ و ِ ْ َاِ َیْ ِ إﺡْ َ ً إ َ ُْ َ ِ َك ا‬ َ ‫ِ ﻥ ِ ی‬ ‫َﺏ‬ ‫ِ إ‬ ‫ر َ ﺕ‬ َ{ } ً ‫أ َ ُ ُ َ أوْ ِ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ُف و َ َ ْ َ ْ ُ َ و ُ ُ َ َ ْ ً َ ِی‬ ‫آ‬ َ ‫أ َ ﺕ ه‬ ‫ﺕ‬ ‫َﺡ ه َ آ ه‬(‫َ ِ ًا‬ ِ َ ‫َا ْ ِ ْ َ ُ َ َ َ ح ا ل ِ َ ا ﺡْ َ ِ و ُ رب ارْ َ ْ ُ َ َ َ َﺏ‬ ‫آ ر ﻥ‬ ‫ﺡ‬ َ َ ‫و‬ “Эзэн тань нийг тушаан захирав ; З вх нЭзэндээ м рг н залбир, аав ээжээ сайн асарчхамгаал!!! Тэдний хэн нэгэнд нь асрамж, халамжхэрэгтэй болоход, Анхаар ! ёо ёох гэж бхэлэхт н!! Тэднийг хэрхэвч зандран, загнан, бзэмлэхт н! Тэдэнд хайр энэрлээ мэдр л, уужимсэтгэлээ харуулахтун! Тэднийхээ т л , АллахЭзэн минь ээ тэд намайг нялх байхад минь хэрхэнасран халамжласан шиг, та ч гэсэн тэд нарт миньхязгаарг й аврал, хайр энэрэлээ хайрлаач...хэмээн с гд н залбирахтун!” хэмээн айлджээ ( Исра б лэг 23,24-р ишлэл ) Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Исламын таван тулгуур багана Ислам шашны тогтолцоог б рд лж т ний тулгуур ндэс болдог таван зарчим бий. Тэрбээр с сэгтэнМусалмаанчууд ёсчлон йлдэх ёстой, Аллах Эзэний ариун рэг б лг .Тэдгээр таван тулгуур багана : 1. Шахада Хэлэх 2. Намаз йлдэх 3. Зэкат г х 4. Мацаг Барих 5. Хаж Явах1. “Шахада” гэдэг нь :“Ашхад анлаа илааха иллаллах уа аш хад аннамухаммэдэн абдух уа расулух”Арабаар нь : ُ ُ ُ ‫اﺵْ َ ُ انْ َ ا َ ا ا ُ واﺵْ َ ُ َن ُ َ ًا َ ْ ُ ُ ور‬ ‫َ َﺱ‬ ‫ا‬ ََ ِ ِ َ َУтга нь : “Би гэрчлэн тангаргалъя Аллахаас рш тээн г й.Би дахин гэрчлэн тангаргалъя Мухаммэд т ний нэнчБоол б г д т ний гэгээн элч б лг ”. хэмээн АллахЭзэний нэнч элч гэгээн Мухаммэд (с.а.с) г лсэнбайдаг. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Энэх нэр томъёог ислам шашинд дагаар орогчидболон с сэгтэн Мусалманчууд, д р тутам ш тлэгийнзарчим болгож тууштай баримтлах ёстой.2. “Намаз” : М рг л йлдэх ёс Намаз нь : Ислам шашны ндсэн таван рэгдаалгаваруудын хоёр дахь нь намаз буюу м рг л йлдэхявдал юм. Мусалман х ний д р б р йлдэх ёстой таван удаагынм рг л, мянга д рв н зуун жилийн тэртээгээс Аллах Эзэнмусалмаанчуудад рэг болгожээ. Намаз нь х ний оюунухааныг ариусган сэргээж, з рх сэтгэлийг гэгээр лж,н гэлээс ангижруулан Аллах Эзэнд ойртуулагч нэгэн алтант лх р юм. Тэрбээр х м н т рл хт н, Аллах Эзэнийхайр энэрэлийг, намаз буюу м рг л р хожин диваажиндорох маш том боломж бий. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)хэлэхдээ : “Намаз ислам шашны тулгуур баганаюм”. хэмээн м рг л бидэнд хичнээн нэт з йл болохыгмэдэгдэжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • д р тутмы таван удаагын м рг лийн хугацаагангилахдаа : 1. гл ний м рг л 2. д дундын м рг л 3. Бага дийн м рг л 4. Оройн м рг л 5. дшийн м рг л хэмээн 5 ангилсан байдаг. Эдгээр м рг л д нь тус тусдаа тодорхой цаг хугацаанызайтай байдаг. М рг л йлдэгч хэн б хэн заавал “Мэсжид”буюу с мд йлдэх шаардлагаг й. Ислам шашны хуулиндзааснаар таван удаагийн м рг лийг цаг тухайд нь ариунцэвэр газар байвал хаана ч йлдэж болон хэмээн заасанбайдаг.3. “Зэкат” гэж юу вэ? Ислам шашны ндсэн таван зарчмын гурав дахь нь“Зэкат” буюу гл г г х явдал юм.Зэкатыг ; Ислам шашны номлолдтогтоон зааснаар баян чинээлэг, эдх р нг тэй мусалмаанчууд жилднэг удаа гл г г х йлдэл юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Энэх г м р йлдлийг ариун “Куран” судартм рг лтэй хамт нийт гучин гурван удаа дурьдсан байдаг.Аллах Эзэн, энэх зарлигаа Куран сударт ийм ихдурьдсаныг харахад, баян чинээлэг с сэгтэнмусалмаанчууд зайлшг й йлдэх ёстой йлдэл болох ньтодорхой байна. гл гийг жилд нэг удаа г х тодорхой цаг хугацаа бий.Тухайн гл г г гч Мусалман, яг нэг жил тоолмогц зэкат г х ёстой б г д м нг нийх д ч с нэг хувийг гн . р р хэлбэл д чин ширхэг хонины з вх н ганц хонийг л гн гэсэн г. гл г нь : Х нийг харамч муухай сэтгэлийн эмгэгээсангижруулж баян, чинээлэг мусалманд г м р,ниг лсэнг й зан чанарыг т л вш лдэг. Тэрбээр гл гийн р н л г р, ядуусын з рх сэтгэл дэхь баячуудыг зэнядах, атаархах, тэднийг хараан з хэх, сэтгэл г й болжтэрний оронд рт нь г м р гараа сунгасан баячуудадталархан, тэднийг хайрлан, х ндэтгэх, тэдний т лм рг н залбирах энэрэл бий болгосноор, орчлон ерт нц дахан д сийн эв нэгдэлтэй байдал улам их х чирхэг болно.Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) хэлэхдээ: “ рсдийнх эдх р нг , малаа зэкат гч хамгаалахтун” гэсэнбайдаг. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • гл г г х хэн б хэн чин сэтгэлээсээ г х ёстой.Тухайлбал : гл г г хд , олон т мэнд гайхуулахын днээс биш т нийг з вх н чин сэтгэлээсээ буяны тусынтулд хэмээн г х д оршино. Исламын хуулинд зааснаар гл г г хд заавал малхэвэнд нь биш м нг н хэлбэрээр гч болно. хэмээжээАллах Эзэн бидэнд г м р зан, ариун бодол, чин сэтгэлхайрлах болтугай1.1 Ямар х н зякат г х ёстой бэ?а/Мусалман байх б/Эр л саруул байх в/эрх ч л тэй байх г/ эдх р нг тэй баян чинээлэг байх. Ямар х м ст зэкат г х ёстой бэ?а/Ядууст б/ р зээлтэй х м ст в/Аян замдаа яваа ядарсан х м ст.Тухайн аян замд яваа х н эх нутагтаа хичнээн их эд х р нг тэй х нбайлаа ч аян замдаа м нг г й, х нд хэц байдалд орсон х н б рт гн .г/Аллах Эзэний т л замд гарагсад. р р хэлбэл Аллах Эзэний т лсурахаар эх орноосоо гарсан оюутан м н ислам шашны т л ариундайнд мордогсдод гн . д/Боолчуудад Зэкат г х ёстой эд баялаг болонмалын тоо хэмжээ : а/ Алт : хамгийн доод хэмжээ нь 85 гр байх б г дт ний 40%-1% гн . б/ М нг /Эрдэнэ/ : хамгийн доод хэмжээ нь 595 грбайх б г д т ний 40%-1% гн . в/ М нг /Т гр г/ : хамгийн доодхэмжээ 80 гр алттай тэнцэх м нг ний 40%-1% гн . г/ Наймаа хийх :хамгийн доод хэмжээ 595 гр м нг тэй тэнцэх хувийн 40%-1% гн . д/Хонь, ямаа : 40 хонь, 40 ямаа тус б рээс нь нэгийг л гн . е/ хэр, сарлаг: 30 хэр, 30 сарлагийн тус б рээс нь 2 настай бяруу гн . ё/ Тэмээ : 5-аас9 тэмээнд 1 хонь эсвэл 1 ямаа гн . Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • 4. Мацаг барих гэж юу вэ? Исламын ндсэн таван рэг даалгаварын д р в дэхь нь“Рамазан” сарын туршид мацаг барих йлдэл юм. Гэхдээ з вх н Рамазан сардбиш х ссэн др мацаг барьж болно. Рамазан сар нь с сэгтэнмусалмаанчуудын нэг сарын турш мацагбарьдаг сар юм. Ислам шашны хуулиндзааснаар Мацаг барихдаа : гл рцайхын мн с эхлээд орой нар жаргаххооронд мацаг баригч с сэгтэн б хэн ; Идэх, уух, муумуухай г, хараал хэлэх, тамхи татах, бэлгийн харьцаандорохг й байх ёстой хэмээн заажаа. Хэрвээ эдгээр з йлсийгз рчив с мацаг барьсанд л тооцогдоно. Рамазан сар нь ихэвчлэн хорин ес зарим жилдээ гучинхоногтой байдаг. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) амьдралдаанийт ес н жил рамазан сард мацаг барьсан б г д нийд р в нь хорин ес н хоногтой, тав нь гучин хоногтойбайжээ. Энэх сар нь мусалмаанчуудын хувьд маш арвинбилэгтэй, мянган сараас ч ил буянтай болох энэ сардариун “Кадир” ш н тохиолддог байна. М н ариун Курансударын анхны б лэг ишлэл энэ сард дэлхий ерт нц дбууж эхэлжээ. Рамазан сард бие сэтгэл, оюун ухаан, муумуухай байдлаас аривжин ангижирдаг байна. М н рамазан Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • сар нь Аллах Эзэний з гээс мусалмаанчуудад олгогдсонховор боломжуудын нэг учир, бурханы тусын тулд мацагбарин, м рг л залбирал йлдэн, н гэлээ наминчлан, агуух чит Аллах Эзэний хайр энэрэлийг х ртэн диваажиндорох боломжтой юм.1 5. Хаж м рг л буюу ариун Мекке хот Ислам шашны ндсэн таван зарчмуудын тав дахь ньХаж м рг л йлдэх йлдэл юм. Хаж гэдэг нь : Аллах Эзэний з гээс мусалман т мэнд рэг даалгавар болгон, жилд нэг удаа тодорхой газруудадтусгайлан зочлохыг хэлнэ. Тэрбээр хувь х н рийнх биеэр тусгайлан очиж йлддэг б г д з вх н баян чинээлэг, р зээлг й м нгт гр гний шахалтг й х нд рэг болон оногдожээ. Гэхдээисламын хуулинд зааснаар хаж м рг лийг йлдэж чадахбаян чинээлэг, эд х р нг тэй боловч ямар нэгэн шалтгааны1 “Кадар Ш н ” гэдэг нь: Мусалмаанчуудын хувьд маш арвин билэгтэй,мянган сараас ч ил буянтай болох тэр ш н ариун Куран сударынанхны б лэг ишлэл дэлхий ерт нц д бууж эхэлжээ. Тэрх ариун ш н йлдсэн б х сайн буянт з йлс нь Аллах Эзэний з гээс бидэнд зориулж нэлж барашг й их шан харамж илгээгддэг байна. Тиймээс Мусалманолон “Кадар Ш н ” унталг й р б тээлтэй нг р лдэг юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • улмаас явж чадахг й тохиолдолд, хувь х н рийнхоронд хамаатан садан болон т р л т р гс д эсвэл итгэлдаасан мусалман эрийг явуулж болно. Мусалман олон “Кабас м”-д м рг л йлдэж буйбайдал. “Кава” нь : АллахЭзэн зарлиг буулган, гэгээнИбрахим болон т ний хИсмайлаар бариулсанариун газар хэмээн “Куран”сударт айлдсан байдаг.С сэгтэн мусалман олонариун “Кава”-уруу з глэнм рг л йлддэг. Яагаад гэвэл Аллах Эзэн “Куран” судартайлдахдаа ариун “Каба” уруу з глэн м рг л йлдэхт н хэмээнзарлиг буулгасан байдаг.Ариун хаж м рг лийн хамгийн гайхамшигтай з йл ньдэлхийн нц г булан б рээс яс ндэс, нг з с, хэл яриа лялгаварлан, ганцхан зорилго в ртл н, Аллах Эзэний рэгдаалгавар болох ариун хаж м рг лийг йлдэхээр Меккехотод хуран цуглардаг. Энэ нь манай ислам шашны аханд сэг, эв найрамдалтай болохыг тодоос тод харуулжбайна. Хаж м рг лийг йлдэхээр хуран цугларсанмусалмаанчууд зэрэг зиндаа л ялгаварлан б гд ганцт рлийн мсг л мс д г нь баян ядуугын ялгаа л харагдахб г д х н б р адил тэгш эрхтэй байх, ерт нцийнт гсг лийн дараах их ш лтийг санагдуулдаг билээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) хэлэхдээ :“Мусалман болох хэн б хэн Аллах Эзэний хайрэнэрэл, тааллыг х ртэхийн т л хаж м рг л Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • йлдээд, муу муухай бузар г, хорон муухайсанаат йлдлээс зайлсхийвээс, эхээс мэндэлсэн дрийнх мэт ариусана” хэмээжээ. Аллах Эзэний з гээс оногдсон энэх ариун рэгдаалгаварыг йлдэхээр замд гарахын мн хоёр удаам рг л йлдэн Эзэн тэнгэрээс амар амгалан, аян замын лзий хийморийг х сэх нь мусалман бидний зайлшг й йлдэх ёстой з йлсийн нэг билээ.11 Хаж м рг л йлдэхээр замд гарагсад доорхи з йлсийг г йцэтгэх ёстой. 1/С сэгтэн мусалман рийнх ариун, шударга х д лм р р олсон м нг байхёстой. 2/ Аав ээж, ахан д с, р х хэд, анд найз, амраг хайрт нарынхаа сэтгэлз рхийг сэвтээн, эрх мэдэлд нь халдан гомдоосон бол албан ёсоор уучлал гуйн, рш л эрэх ёстой. 3/ Хэн нэгэнд р зээлтэй бол т нийгээ барагдуулах.4/ Биеэрхтэндээ анхаарал тавин их биеийн угаалга йлдэх, хумс хуруугаа засах, хувцасхунараа угааж цэвэрлэх ёстой. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Исламын тухай дэлгэрэнг й мэдэх Эрхэм та энэх уран б тээлийн талаар дэлгэрэнг ймэдлэг болон Бурхны тусын тулд хэвлэхийг х свэлзохиолчтой холбоо барин уу.М н манай сайт руу тавтай морилно уу. www.islam-guide.com )Alharamain Islamic FoundationPO Box: 69606, Riyadh 11557, Saudi ArabiaTel.: (966-1) 465-2210 - Fax: (966-1) 462-3306E-mail: haramain@alharamain.orgWorld Assembly of Muslim YouthPO Box: 10845, Riyadh 11443, Saudi ArabiaTel.: (966-1) 464-1669 - Fax: (966-1) 464-1710E-mail: info@wamy.org[ Энэх номонд г х тайлбар з в лг : Эрхэм уншигч таны з гээс энэх б тээлийн талаархсанал, ш мж, з в лг сануулага гв л талархан х лээжавах болно.М н доорхи хаяг уруу холбоо барина уу. www.islam-guide.com Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • For Suggestions and Comments If you have any suggestions or comments on this web site or the book, or if you would like more information on Islam, or if you need help in converting to Islam, please e- mail: info@islam-guide.com or the author I. A. Ibrahim at: ib@islam-guide.com )Islamic Assembly of North America3588 Plymouth Road, Suite # 270,Ann Arbor, MI 48105, USATel.: (734) 528-0006 - Fax: (734) 528-0066E-mail: IANA@IANAnet.orgIslamic Foundation of AmericaPO Box: 3415, Merrifield, VA 22116, USATel.: (703) 914-4982 - Fax: (703) 914-4984E-mail: info@ifa.wsAlharamain Islamic Foundation1257 Siskiyou Blvd., no. 212,Ashland, OR 97520, USATel.: (541) 482-1116 - Fax: (541) 482-1117E-mail: haramain@alharamain.orgUnderstanding Islam Foundation11153 Washington Pl., Culver City,CA 90232, USA Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Tel. and Fax: (301) 558-9865E-mail: info@understandingislam.usWorld Assembly of Muslim YouthPO Box: 8096, Falls Church,VA 22041-8096, USATel.: (703) 820-6656 - Fax: (703) 783-8409E-mail: support@wamyusa.orgIslamic Information Instituteof Dar-us-Salam5301 Edgewood Rd., College Park,MD 20740-4623, USATel.: (301) 982-9463 - Fax: (301) 982-9849E-mail: iiid@islamworld.netAl Jumuah MagazinePO Box: 5387, Madison,WI 53705-5387, USATel.: (608) 277-1855 - Fax: (608) 277-0323E-mail: info@aljumuah.com )Islamic Information & Da’wah Center International1168 Bloor Street West, Toronto,Ontario M6H 1N1, CanadaTel.: (416) 536-8433 - Fax: (416) 536-0417E-mail: comments@islaminfo.com )Al-Muntada Al-Islami Centre7 Bridges Place, Parsons Green, Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • London SW6 4HW, UKTel.: 44 (0207) 736 9060Fax: 44 (0207) 736 4255E-mail: muntada@almuntada-alislami.orgJam’iat Ihyaa’ Minhaaj Al-SunnahPO Box: 24, Ipswich, Suffolk IP3 8ED, UKTel. and Fax: 44 (01473) 251578E-mail: mail@jimas.org Сайшаасан бичиг дAhrens, C. Donald. 1988. Meteorology Today. 3rd ed. St. Paul: West Publishing Company.Anderson, Ralph K.; and others. 1978. The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting. Geneva: Secretarial of the World Meteorological Organization.Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; and Hans A. Panofsky. 1981. The Atmosphere. 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.Barker, Kenneth; and others. 1985. The NIV Study Bible, New International Version. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House.Bodin, Svante. 1978. Weather and Climate. Poole, Dorest: Blandford Press Ltd. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Cailleux, Andre’. 1968. Anatomy of the Earth. London: World University Library.Couper, Heather; and Nigel Henbest. 1995. The Space Atlas. London: Dorling Kindersley Limited.Davis, Richard A., Jr. 1972. Principles of Oceanography. Don Mills, Ontario: Addison-Wesley Publishing Company.Douglas, J. D.; and Merrill C. Tenney. 1989. NIV Compact Dictionary of the Bible. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House.Elder, Danny; and John Pernetta. 1991. Oceans. London: Mitchell Beazley Publishers.Famighetti, Robert. 1996. The World Almanac and Book of Facts 1996. Mahwah, New Jersey: World Almanac Books.Gross, M. Grant. 1993. Oceanography, a View of Earth. 6th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.Hickman, Cleveland P.; and others. 1979. Integrated Principles of Zoology. 6th ed. St. Louis: The C. V. Mosby Company.Al-Hilali, Muhammad T.; and Muhammad M. Khan. 1994. Interpretation of the Meanings of The Noble Quran in the English Language. 4th revised ed. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (Revised Standard Version). 1971. New York: William Collins Sons & Co., Ltd.Ibn Hesham, Abdul-Malek. Al-Serah Al-Nabaweyyah. Beirut: Dar El-Marefah.The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia, Washington, DC. 1989. Understanding Islam and the Muslims. Washington, DC: The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia.Kuenen, H. 1960. Marine Geology. New York: John Wiley & Sons, Inc.Leeson, C. R.; and T. S. Leeson. 1981. Histology. 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company.Ludlam, F. H. 1980. Clouds and Storms. London: The Pennsylvania State University Press.Makky, Ahmad A.; and others. 1993. Ee’jaz al-Quran al- Kareem fee Wasf Anwa’ al-Riyah, al-Sohob, al-Matar. Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.Miller, Albert; and Jack C. Thompson. 1975. Elements of Meteorology. 2nd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.Moore, Keith L.; E. Marshall Johnson; T. V. N. Persaud; Gerald C. Goeringer; Abdul-Majeed A. Zindani; and Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Mustafa A. Ahmed. 1992. Human Development as Described in the Quran and Sunnah. Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.Moore, Keith L.; A. A. Zindani; and others. 1987. Al-E’jaz al-Elmy fee al-Naseyah (The scientific Miracles in the Front of the Head). Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.Moore, Keith L. 1983. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, With Islamic Additions. 3rd ed. Jeddah: Dar Al-Qiblah.Moore, Keith L.; and T. V. N. Persaud. 1993. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. 5th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company.El-Naggar, Z. R. 1991. The Geological Concept of Mountains in the Quran. 1st ed. Herndon: International Institute of Islamic Thought.Neufeldt, V. 1994. Webster’s New World Dictionary. Third College Edition. New York: Prentice Hall.The New Encyclopaedia Britannica. 1981. 15th ed. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.Noback, Charles R.; N. L. Strominger; and R. J. Demarest. 1991. The Human Nervous System, Introduction and Review. 4th ed. Philadelphia: Lea & Febiger. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Ostrogorsky, George. 1969. History of the Byzantine State. Translated from the German by Joan Hussey. Revised ed. New Brunswick: Rutgers University Press.Press, Frank; and Raymond Siever. 1982. Earth. 3rd ed. San Francisco: W. H. Freeman and Company.Ross, W. D.; and others. 1963. The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica. vol. 3. London: Oxford University Press.Scorer, Richard; and Harry Wexler. 1963. A Colour Guide to Clouds. Robert Maxwell.Seeds, Michael A. 1981. Horizons, Exploring the Universe. Belmont: Wadsworth Publishing Company.Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate. 1996. Essentials of Anatomy & Physiology. 2nd ed. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc.Sykes, Percy. 1963. History of Persia. 3rd ed. London: Macmillan & CO Ltd.Tarbuck, Edward J.; and Frederick K. Lutgens. 1982. Earth Science. 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.Thurman, Harold V. 1988. Introductory Oceanography. 5th ed. Columbus: Merrill Publishing Company. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
  • Weinberg, Steven. 1984. The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe. 5th printing. New York: Bantam Books.Al-Zarkashy, Badr Al-Deen. 1990. Al-Borhan fee Oloom Al- Quran. 1st ed. Beirut: Dar El-Marefah.Zindani, A. A. This is the Truth (video tape). Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг