Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
L-Arcisqof Pawlu Cremona
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

L-Arcisqof Pawlu Cremona

 • 1,858 views
Published

 

Published in Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
63
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. L-Arċisqof
 • 2. X’inhu Arċis q of? L-Ar ċ isqof huwa is-suċċessur ta’ l-Appostli. L- Ar ċ isqof jieħu ħsieb id- djoċesi - il-kapillani, is-sa ċ erdoti, in-nies ji [ ifieri lilna lkoll.
 • 3. Hemm xi sagramenti bħal per eżempju l-Griżma ta’ l-Isqof u l-Ordni Sagri li l- Isqof biss jist a’ j amministra . Hekk hemm b ż onn jista’ jiddelega li xi ħ add biex jie ħ u postu.
 • 4. Iċ-Ċer e monja tat-Tberik taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka issir mhux biss f'Malta u Għawdex, iżda wkoll f'kull Katidral tal-Knisja Kattolika madwar id-dinja. Iż-żjut jist għu jitbierku biss mill-Isqof
 • 5.  
 • 6. Il-Mitra tirrappreżenta l-qdusija li biha għandu jkun imżejjen l-Isqof biex jkun jista’ jqaddes il-Poplu ta’ Alla afdat f’idejh
 • 7. Il-Baklu jirrapreżenta l-uffiċċju tar-ragħaj li għandu l-Isqof bħala mexxej ta’ l-insara fid-djoċesi.
 • 8. Iċ-ċurkett li jilbes f’idejh l-Arcisqof jirrapreżenta s-siġill tal-fidi u l-għaqda ta’ mħabba ta’ l-Isqof mal-Knisja tiegħu, imxebbħa ma’ għarusa
 • 9. Is-Salib huwa sinjal ta’ devo zz joni u il-qofol tat-twemmin tagħna bħala nsara.
 • 10. L-Arċisqof ta’ Malta E. T. Mons Pawlu Cremona
 • 11. Twieled il-Belt Valletta nhar il-25 ta’ Jannar 1946.
 • 12. Ħa l-Edukazzjoni Primarja tiegħu fl-iskola tal-Montessori fil-belt Valletta, imbagħad l-Edukazzjoni Sekondarja fil-Liceo, il-Hamrun.
 • 13. Ta’ tifel k ien iħobb jaqra ħafna imma il-komiks kienu il-favoriti tieg ħ u.
 • 14. Il-ġenituri tiegħu huma Joseph u Josephine ne é Cauchi
 • 15. Hu għandu żewġ ħutu oħrajn: ħuh ikbar minnu, u oħtu iżgħar.
 • 16. Kif għalaq is-16-il sena, ħass il-vokazzjoni saċerdotali u meta għarraf lill-ġenituri tiegħu, dawn ħaduha ftit b’sorpriża, għax qatt ma kien tarrfilhom xejn.
 • 17. F’Settembru 1962 daħal fl-ordni Dumnikan fejn ipprofessa nhar id-29 ta’ Settembru 1963
 • 18. Kellu diversi karigi: Pirjol fir-Rabat, Provinċjal tad-Dumnikani għal żewġ perjodi ta’ erba’ snin, Kappillan ta’ G’Mangia u tas-Sliema u responsabbli kemm-il darba mill-formazzjoni tan-novizzi u studenti Dumnikani.
 • 19. Patri Pawl Cremona kien predikatur, konfessur u direttur spiritwali mfittex minn diversi parroċċi, reliġjużi u lajċi.
 • 20. Hu awtur ta’ diversi kotba ta’ natura teoloġika u spiritwali
 • 21. G ħ andu g ħ al qalbu ħ afna il-Papa Gwanni XXIII u l-kitbiet tieg ħ u
 • 22. Iħobb isegwi il-futball u jżomm mal-Belt kif ukoll mal-Juventus
 • 23. U x’inhu l-ikel preferut?
  • J iekol kollox imma it-timpana l-aktar li tin ż illu g ħ asel. Jiddejjaq biss meta fil-platt isib ħaxix nej .
 • 24. Ġie ikkonsagrat Arċisqof nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar 2007 mill-E.T. Monsinjur Ġużeppi Mercieca
 • 25. “ Jalla l-Gżejjer Maltin li laqgħu lil Pawlu bi ħġarhom u ħaddnu l-Isem ta' Ġesù, illum jerġgħu jagħtu widen lil dan l-Appostlu, u jħallu l-qawwa tal-Kelma li hu xandrilhom tidħol fil-qlub ta' ħafna." L-Arċisqof Pawlu Cremona OP Ittra Pastorali, 29 ta' Ġunju 2008
 • 26. Nitolbu flimkien
 • 27. Oh, g ħ a ż i ż Appostlu Pawlu, grazzi talli qed tag ħ tina Pawlu ie ħ or biex i ħ arsilna l-fidi. Kompli bierku u bierek mieg ħ u lill-Malta tag ħ na. Ammen
 • 28. Ad Multos Annos (Espressjoni bil-Latin li tfisser Nawgurawlek ħafna snin ta’ ħ ajja u ta’ ħidma)
 • 29. TMIEM