• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
L-Arcisqof Pawlu Cremona
 

L-Arcisqof Pawlu Cremona

on

 • 2,218 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,218
Views on SlideShare
2,074
Embed Views
144

Actions

Likes
0
Downloads
62
Comments
0

2 Embeds 144

http://herbertpenza.wordpress.com 102
http://learninglab.etwinning.net 42

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  L-Arcisqof Pawlu Cremona L-Arcisqof Pawlu Cremona Presentation Transcript

  • L-Arċisqof
  • X’inhu Arċis q of? L-Ar ċ isqof huwa is-suċċessur ta’ l-Appostli. L- Ar ċ isqof jieħu ħsieb id- djoċesi - il-kapillani, is-sa ċ erdoti, in-nies ji [ ifieri lilna lkoll.
  • Hemm xi sagramenti bħal per eżempju l-Griżma ta’ l-Isqof u l-Ordni Sagri li l- Isqof biss jist a’ j amministra . Hekk hemm b ż onn jista’ jiddelega li xi ħ add biex jie ħ u postu.
  • Iċ-Ċer e monja tat-Tberik taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka issir mhux biss f'Malta u Għawdex, iżda wkoll f'kull Katidral tal-Knisja Kattolika madwar id-dinja. Iż-żjut jist għu jitbierku biss mill-Isqof
  •  
  • Il-Mitra tirrappreżenta l-qdusija li biha għandu jkun imżejjen l-Isqof biex jkun jista’ jqaddes il-Poplu ta’ Alla afdat f’idejh
  • Il-Baklu jirrapreżenta l-uffiċċju tar-ragħaj li għandu l-Isqof bħala mexxej ta’ l-insara fid-djoċesi.
  • Iċ-ċurkett li jilbes f’idejh l-Arcisqof jirrapreżenta s-siġill tal-fidi u l-għaqda ta’ mħabba ta’ l-Isqof mal-Knisja tiegħu, imxebbħa ma’ għarusa
  • Is-Salib huwa sinjal ta’ devo zz joni u il-qofol tat-twemmin tagħna bħala nsara.
  • L-Arċisqof ta’ Malta E. T. Mons Pawlu Cremona
  • Twieled il-Belt Valletta nhar il-25 ta’ Jannar 1946.
  • Ħa l-Edukazzjoni Primarja tiegħu fl-iskola tal-Montessori fil-belt Valletta, imbagħad l-Edukazzjoni Sekondarja fil-Liceo, il-Hamrun.
  • Ta’ tifel k ien iħobb jaqra ħafna imma il-komiks kienu il-favoriti tieg ħ u.
  • Il-ġenituri tiegħu huma Joseph u Josephine ne é Cauchi
  • Hu għandu żewġ ħutu oħrajn: ħuh ikbar minnu, u oħtu iżgħar.
  • Kif għalaq is-16-il sena, ħass il-vokazzjoni saċerdotali u meta għarraf lill-ġenituri tiegħu, dawn ħaduha ftit b’sorpriża, għax qatt ma kien tarrfilhom xejn.
  • F’Settembru 1962 daħal fl-ordni Dumnikan fejn ipprofessa nhar id-29 ta’ Settembru 1963
  • Kellu diversi karigi: Pirjol fir-Rabat, Provinċjal tad-Dumnikani għal żewġ perjodi ta’ erba’ snin, Kappillan ta’ G’Mangia u tas-Sliema u responsabbli kemm-il darba mill-formazzjoni tan-novizzi u studenti Dumnikani.
  • Patri Pawl Cremona kien predikatur, konfessur u direttur spiritwali mfittex minn diversi parroċċi, reliġjużi u lajċi.
  • Hu awtur ta’ diversi kotba ta’ natura teoloġika u spiritwali
  • G ħ andu g ħ al qalbu ħ afna il-Papa Gwanni XXIII u l-kitbiet tieg ħ u
  • Iħobb isegwi il-futball u jżomm mal-Belt kif ukoll mal-Juventus
  • U x’inhu l-ikel preferut?
   • J iekol kollox imma it-timpana l-aktar li tin ż illu g ħ asel. Jiddejjaq biss meta fil-platt isib ħaxix nej .
  • Ġie ikkonsagrat Arċisqof nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar 2007 mill-E.T. Monsinjur Ġużeppi Mercieca
  • “ Jalla l-Gżejjer Maltin li laqgħu lil Pawlu bi ħġarhom u ħaddnu l-Isem ta' Ġesù, illum jerġgħu jagħtu widen lil dan l-Appostlu, u jħallu l-qawwa tal-Kelma li hu xandrilhom tidħol fil-qlub ta' ħafna." L-Arċisqof Pawlu Cremona OP Ittra Pastorali, 29 ta' Ġunju 2008
  • Nitolbu flimkien
  • Oh, g ħ a ż i ż Appostlu Pawlu, grazzi talli qed tag ħ tina Pawlu ie ħ or biex i ħ arsilna l-fidi. Kompli bierku u bierek mieg ħ u lill-Malta tag ħ na. Ammen
  • Ad Multos Annos (Espressjoni bil-Latin li tfisser Nawgurawlek ħafna snin ta’ ħ ajja u ta’ ħidma)
  • TMIEM