Fek71 1952010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Fek71 1952010

on

 • 1,518 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,518
Views on SlideShare
1,451
Embed Views
67

Actions

Likes
1
Downloads
5
Comments
0

4 Embeds 67

http://www.i-reportergr.com 64
http://www.blogger.com 1
http://www.slideshare.net 1
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Fek71 1952010 Fek71 1952010 Document Transcript

 • Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.05.20 11:25:27 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 1439 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 19 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848 σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθ− κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαί− μια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Tο δευση και λοιπές διατάξεις. πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄), ή ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμ− ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ μα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση Άρθρο 1 και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προ− Διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. σόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Oι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφά− ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας λιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά εκπαίδευσης καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό του τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έως 9 του ν. 3374/2005. Ως προς την εξασφάλιση της όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις. παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται δια− Άρθρο 2 πιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Διενέργεια του διαγωνισμού Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του 1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ή διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκ− γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων παιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το Α.Ε.Ι., ή διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή δι− δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του δακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ή Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδα− μάτων, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαι− γωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας δευτικές ανάγκες. Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ. 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγ− ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή γελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). διδακτική επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα 4. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύμα− στις επόμενες παραγράφους. τα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνω− 3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποι− ρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό είται: Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο− α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδι− φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Ανα− κού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας γνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνερ− σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγού− γαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. νται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται
 • 1440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνο− είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή δεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείμενό στην κλίμακα αυτή. τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. Η γλωσσομάθεια: δύο (2) μονάδες για την άριστη, 5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται αρ− μιάμιση (1,50) για την πολύ καλή και μία (1) μονάδα για χικώς σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίζονται και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσο− ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες ντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν παρέχονται διατάξεις. Οι πίνακες δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την μονάδες για τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή ξένης ισχύουσα νομοθεσία περί Α.Σ.Ε.Π. και αναρτώνται στην γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού. ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπο− και Θρησκευμάτων και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. λογιστή, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατά− Ακολούθως καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθ− ξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων μολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν τη βαθμο− υπαλλήλων, ή οι πιστοποιημένες δεξιότητες στις Τεχνο− λογική βάση, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η συνολική λογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας επιπέδου 1: μία (1) μονάδα. Δεν παρέχονται μονάδες σε όλες τις θεματικές ενότητες. Η βαθμολογική βάση για τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή που επιτυγχάνεται εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει μέσο πιστοποιείται από τίτλο σπουδών που αποτελεί ειδικό όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε μονάδες προσόν διορισμού. με βαθμολογική κλίμακα από το ένα έως το εκατό και Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγω− λαμβάνει τουλάχιστον πενήντα μονάδες σε κάθε θε− γής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα ματική ενότητα. που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης: δυό− 6. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μά− μιση (2,50) μονάδες. θησης και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Αποκέντρω− Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός του− σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται λάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο ύστερα από γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνί− Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερομη− σθηκε ο υποψήφιος: δύο (2) μονάδες. νία διενέργειας του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., ο τρόπος Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός του− διεξαγωγής του, τα γνωστικά αντικείμενα και η εξετα− λάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική του γνω− στέα ύλη κατά κλάδο ή ειδικότητα, ο τρόπος επιλογής στικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για των θεμάτων, ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμά− την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες των και οριστικοποίησης των πινάκων επιτυχόντων και της αγωγής: δυόμιση (2,50) μονάδες. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό 7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της νο− αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία μοθεσίας περί Α.Σ.Ε.Π. διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική Άρθρο 3 του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικό− Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών τητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις 1. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του επιστήμες της αγωγής: πέντε (5) μονάδες. διαγωνισμού συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εφαρ− και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευ− μόζονται και για τους τίτλους που αναφέρονται στην τικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρούσα περίπτωση. (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Π.Δ.Ε.), στους μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολο− μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. γική βάση στο διαγωνισμό αυτόν ή σε έναν τουλάχιστον (γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία: από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς. − Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πί− για κάθε μήνα νακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρω− − Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες σαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την για κάθε μήνα προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά − Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονά− κριτήρια ως ακολούθως: δες για κάθε μήνα (α) Μονάδες από το διαγωνισμό: − Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μο− Υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία που συγκέντρω− νάδες για κάθε μήνα σε ο υποψήφιος στο διαγωνισμό ή σε έναν από τους δύο − Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μο− προηγούμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Αν ο υποψή− νάδες για κάθε μήνα φιος συγκέντρωσε τη βαθμολογική βάση σε περισσό− − Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μο− τερους διαγωνισμούς, λαμβάνεται υπόψη εκείνος στον νάδες για κάθε μήνα οποίο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία. Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία (β) Ακαδημαϊκά κριτήρια: είναι 16,80 μονάδες. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική Λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγμα− κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) τικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) και της παραγράφου 34 του
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1441 άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως ισχύουν. 6. Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζό− Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γί− μενου εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό νεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο σύμβουλο σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολι− ωράριο διδασκαλίας. κής μονάδας ο μέντοράς του. Ο μέντορας πρέπει να (δ) Κοινωνικά κριτήρια: έχει μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και να − Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομό− υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή ή την ίδια ομάδα σχολείων. η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες 7. Το περιεχόμενο και η διάρκεια της εισαγωγικής − Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) επιμόρφωσης, τα ειδικότερα προσόντα των μεντόρων, μονάδες ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, − Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα − Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι της Κυβερνήσεως. ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή 8. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες. εκπαιδευτικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι 2. Οι τελικοί πίνακες κατάταξης που αναφέρονται στην κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Τα προηγούμενη παράγραφο αναρτώνται στην ιστοσελίδα όργανα, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια μονι− του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά− μοποίησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς θησης και Θρησκευμάτων, καθώς και στις διευθύνσεις και τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με προ− εκπαίδευσης, και ελέγχονται από τα αρμόδια τμήματα εδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ− του Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. οποία ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημε− 9. Αν ο νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μο− ρών από την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα νιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός εφαρμόζονται αναλόγως του Α.Σ.Ε.Π. Δεν αποτελεί λόγο ένστασης η αμφισβή− οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου τηση της ορθότητας της βαθμολογίας. Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄). Άρθρο 4 Άρθρο 5 Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά− 1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμ− ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να κα− βάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές λυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαι− οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκα− δευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς λίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσ− καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε σερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν συγκεκριμένη προθεσμία. το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται 2. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο βάση τη σειρά τους στον τελικό πίνακα κατάταξης εκ− ωράριο διδασκαλίας. παιδευτικών και τις δηλωθείσες προτιμήσεις. 2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ− 3. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμι− τικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτε− ας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται σε ροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατά− κενή θέση σχολικής μονάδας με απόφαση του οικείου ταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οι− για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια κείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω πίνακες 4. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μο− συντάσσονται σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οι εκ− νάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν παιδευτικοί στους τελικούς πίνακες του άρθρου 3 και μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος τις δηλώσεις προτίμησής τους. χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο 3. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρ− του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας κούν, η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ− όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Κάθε διάταξη που τικών γίνεται με βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο 5. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός υπηρετεί επί δύο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έτη ως δόκιμος εκπαιδευτικός προκειμένου να προε− στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί τοιμασθεί για να αναλάβει πλήρως το διδακτικό και που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση της πα− παιδαγωγικό του έργο. Η προετοιμασία περιλαμβάνει, ραγράφου 5 του άρθρου 2, κατά τη σειρά που έχουν μεταξύ άλλων, την εξοικείωση του νεοδιοριζόμενου στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του εκπαιδευτικού με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Για τη σειρά κατάταξης υπο− εισαγωγική επιμόρφωση. λογίζονται οι μονάδες του άρθρου 3.
 • 1442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικει− 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμά− μενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρι− των για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).» νού αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας Στην υποπαράγραφο β΄ της ίδιας παραγράφου προ− ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται, με στίθενται περιπτώσεις vii) και viii) ως εξής: αίτησή τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργα− «vii) τo Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα σίας ιδιωτικού δικαίου. Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ., 5. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχο− viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και λικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ− Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για παίδευσης γίνεται με βάση ενιαίο πίνακα ωρομισθίων Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφε− Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης.» ρειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στον οποίο κατα− Άρθρο 7 τάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά που έχουν Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί 1. O προσδιορισμός των κενών θέσεων, των λειτουρ− έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στην περιοχή γικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών με σκοπό όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη. το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών ανα− 6. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρ− πληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην πρωτο− κούν, η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος συντάσσεται μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων για κάθε σχολικό έτος και στον οποίο κατατάσσονται εκπαιδευτικών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ορί− οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη ζεται στις επόμενες παραγράφους. βαθμολογική βάση της παραγράφου 5 του άρθρου 2, 2. Σε κάθε σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κα− της καταγράφονται, εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύ− τάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. στημα και, όποτε επέλθει μεταβολή, επικαιροποιούνται Για τη σειρά κατάταξης υπολογίζονται οι μονάδες του στοιχεία όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός άρθρου 3. των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη 7. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο αναπληρωτή ή του ωρομισθίου σε σχολεία πρωτοβάθμι− και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λογίζεται ως πραγ− κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν ματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών υπόψη μετά το μόνιμο διορισμό τους στη δημόσια εκ− που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η παίδευση και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη. ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, 8. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομί− η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυ− σθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή νατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για την κάλυψη και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται με απόφαση του μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης Διοικητικού Συμβουλίου της από τους πίνακες των πα− των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή πα− ραγράφων 2 και 5 αντίστοιχα. ραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία. 9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 3. Στο επίπεδο της διεύθυνσης εκπαίδευσης τα στοι− Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην χεία της προηγούμενης παραγράφου ελέγχονται και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προθεσμίες, οριστικοποιούνται με ευθύνη του διευθυντή της. τα δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου τους, ο αριθμός 4. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και οπωσ− των δηλώσεων προτίμησης, η διαδικασία κατάρτισης δήποτε πριν τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και και οριστικοποίησης των πινάκων αναπληρωτών και των λειτουργικών αναγκών καθορίζεται, με απόφαση ωρομισθίων, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης και του διευθυντή εκπαίδευσης, ο αριθμός των τμημάτων, κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν τάξεων, κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λει− οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 τουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική του ν. 1566/1985. μονάδα της οικείας βαθμίδας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με από− Άρθρο 6 φαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι Προϋπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Στην υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 34 του άρ− 5. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λει− θρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως η παρά− τουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαί− γραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. δευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρε− 3687/ 2008 (ΦΕΚ 159 Α΄), προστίθενται περιπτώσεις ιε΄ σιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και ιστ΄ ως εξής: των παραγράφων 2 και 3. «ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του 6. Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα (Ο.Τ.Ε.Κ.), με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος αίτησή του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή υπηρεσιακού συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη− Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδι−
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1443 ορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία από− την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών ανα− δοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς. πληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. 7. Κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο, προκειμέ− Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης νου για τους πίνακες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα και κατά περιοχή μετάθεσης, καθώς και κατά κλάδο και της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική ειδικότητα, προκειμένου για τους πίνακες της δευτερο− περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια βάθμιας εκπαίδευσης, καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού. Οι πίνα− του παρόντος νόμου. κες αυτοί καταρτίζονται από τις οικείες διευθύνσεις 2. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαι− προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου δευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποί− αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να ες λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των περιφερειακών τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από διευθυντών και τη γνώμη των κεντρικών υπηρεσιακών την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.−Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Στους πίνακες κατα− των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3. γράφεται ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. 3. Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρο− Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη: μισθίων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκ− − τα κενά και οι υπεραριθμίες κατά περιοχή μετάθεσης παίδευση κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος όπως αποτυπώθηκαν με τη διαδικασία της παραγρά− 2011−2012 γίνονται από τους πίνακες της παραγράφου 2. φου 5, Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις − οι θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγω− προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και γές σχολείων ή άλλη μεταβολή της οργανικότητας των Επαγγελμάτων, καθώς και στα εκκλησιαστικά γυμνάσια σχολικών μονάδων, και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια. − οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα 4. Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που έχουν κοινοποι− ή περισσότερων πινάκων της παραγράφου 2 συντάσ− ηθεί στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο σύνταξης σονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει των σχετικών πινάκων. Αν οι αποσπάσεις δεν έχουν του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος ολοκληρωθεί, τα κενά υπολογίζονται για τις μεταθέσεις αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμ− του επόμενου σχολικού έτους. βάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η 8. Την ευθύνη ενημέρωσης και ελέγχου όσων συμμε− βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. τέχουν στη διαδικασία των προηγούμενων παραγρά− 5. Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών φων και της επεξεργασίας των αναγκαίων στοιχείων που θα συνταχθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμά− έχουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και των του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρε− και του επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. εντάσσο− σίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και νται, κατ’ εξαίρεση, και: α) όσοι στις 1.7.2010 θα έχουν Θρησκευμάτων. συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) 9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά− προϋπηρεσία και περιλαμβάνονται στους πίνακες της θησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη− παραγράφου 2 και β) οι μέχρι την κατάρτιση των πι− μερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες νάκων αυτών απολυόμενοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που παραγράφων. στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ει− 10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανα− κοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτι− λόγως και για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών κοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο και Επαγγελμάτων. Για την εφαρμογή των διατάξεων βαθμολογίας πενήντα (50) μονάδες, έστω και αν δεν θα αυτών, όπου αναφέρεται ο περιφερειακός διευθυντής έχουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του εκπαίδευσης ή ο διευθυντής εκπαίδευσης νοείται το Δι− Α.Σ.Ε.Π. Αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό και έχουν οικητικό Συμβούλιο της Σχολής και όπου αναφέρεται το συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από πενή− περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο νοείται το οικείο ντα (50) μονάδες, λαμβάνεται υπόψη αυτός ο βαθμός. υπηρεσιακό συμβούλιο της ίδιας Σχολής. 6. Για τον πρώτο μετά την έναρξη ισχύος του παρό− Άρθρο 8 ντος και τον επόμενο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. εξακο− Πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση λουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παρα− παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, παράλληλα με γράφου 6 του άρθρου 9, η κατά τις διατάξεις της πα− τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 ραγράφου 3 του άρθρου 2 πιστοποιημένη παιδαγωγι− του παρόντος νόμου οι οποίες θα ισχύουν εφεξής. κή και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό 7. Προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί μετά την 1η Σε− προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική πτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψη για τους τελικούς εκπαίδευση. πίνακες του διαγωνισμού του άρθρου 3 μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπλη− Άρθρο 9 ρωτών της παραγράφου 2 ή από τους τελικούς πίνακες Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 3. Από την προϋπόθεση του προηγούμενου 1. Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 εδαφίου εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ− και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό μιας εκπαίδευσης και της περίπτωσης ιδ΄ της υποπα− 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευ− ραγράφου α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. τικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά 3027/2002, όπως ισχύει.
 • 1444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2014−2015 όσοι εκπαι− ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπη− δευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγ− ρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας ματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης δι− προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επι− της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διο− πλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν ρισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται 13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, (ΦΕΚ 160 Α΄), οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 62 του Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. ν. 1566/1985 και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του π.δ. 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) καταργούνται. καταργείται. Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου ισχύει 14. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ιδι− του παρόντος νόμου. ωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι την 1η Ιουλίου 2010 10. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία και του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίοι απολύονται ύστερα από την ημερομηνία αυτή με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με στις οποίες εργάζονται, εφόσον δεν έχουν αξιολογη− βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός θεί αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται κατά των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακό− προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά λουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών κριτήρια σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως. Με απόφαση τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προ− των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου σόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν του− υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των λάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που διορίζονται ανά σχολικό έτος και προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας της παρούσας παραγράφου. εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) εκπαιδευτικοί ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες Άρθρο 10 πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρω− και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδι− 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της ότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες μνημονεύονται στις και Θρησκευμάτων και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επόμενες παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της πα− δημόσιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες ραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄). Οι εκπαιδευτικοί 2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διο− επιλογής που ισχύουν για τέσσερα έτη: ρίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά α) Σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και β) Σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης, τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ) Σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί− γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως. δευσης (Ε.Α.Ε.), 11. Ο πρώτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δ) Σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νόμου διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. για τους κλάδους ΠΕ κατά κλάδο και ειδικότητα, 61 (Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ε.Α.Ε.) θα ε) Διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στ) Διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα ζ) Προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευ− της Κυβερνήσεως. σης, 12. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του η) Προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαί− Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δευσης, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή θ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση ι) Προϊσταμένων γραφείων επαγγελματικής εκπαί− της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται δευσης, προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ια) Διευθυντών δημοτικών σχολείων,
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1445 ιβ) Διευθυντών γυμνασίων, παίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. ιγ) Διευθυντών γενικών λυκείων, 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄) και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας ιδ) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα ιε) Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), γνωστικά αντικείμενα κλάδων, που έχουν τα τυπικά προ− ιστ) Διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων σόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης. (Σ.Ε.Κ.), γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων ιζ) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαι− Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτικοί αντίστοιχων κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20 ή ιη) Διευθυντών γυμνασίων Ε.Α.Ε., εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 11 και ΠΕ 16 ιθ) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε., που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της πρω− κ) Διευθυντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων, τοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους εκπαιδευτικούς του κα) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ., π.δ. 323/1993 που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει και κβ) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Σ., στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν ισχύει η προϋπό− κγ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων, θεση της πενταετούς διδακτικής προϋπηρεσίας στην κδ) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων, οικεία βαθμίδα. κε) Διευθυντών πειραματικών λυκείων, 2. Ως διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γρα− κστ) Διευθυντών μουσικών σχολείων, φείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κζ) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, με κη) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής βαθμό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαί− κθ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων δευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα των πανεπιστημίων, επί επτά τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον λ) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων των πανεπι− πέντε σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. Ως διευθυντές στημίων, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων λα) Διευθυντών πειραματικών λυκείων των πανεπι− πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται και εκπαιδευ− στημίων και τικοί του κλάδου νηπιαγωγών, οι οποίοι πληρούν τις λβ) Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διά− παραπάνω προϋποθέσεις. γνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Ανα− 3. Ως προϊστάμενοι γραφείων φυσικής αγωγής επιλέ− γκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.). γονται εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 11 της πρωτοβάθ− 3. Προτάσεις καταρτίζονται για την επιλογή και τοπο− μιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν θέτηση των ακόλουθων στελεχών της εκπαίδευσης: τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. α) Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά− 4. Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέ− των πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄ β) Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά− και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην των δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι γ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχι− εκπαίδευσης, στον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοι− δ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας χους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της εκπαίδευσης, οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα: ε) Υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ., α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών στ) Υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ., σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδι− ζ) Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων, κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια η) Προϊσταμένων διθέσιων δημοτικών σχολείων, εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι θ) Προϊσταμένων τριθέσιων και άνω νηπιαγωγείων εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993. και β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μο− ι) Προϊσταμένων τριθέσιων και άνω δημοτικών σχο− νάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ. μπορεί λείων. να είναι: αα) Για θέσεις διευθυντών γυμνασίων, γενικών λυκεί− Άρθρο 11 ων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Προϋποθέσεις επιλογής εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20. 1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί ββ) Για θέσεις διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄, δωδεκαετή, τουλά− δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, χιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει γγ) Για θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευ− διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκά− οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς λων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς Ειδικότερα: τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφό− α) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων σον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης μπο− σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με ρεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών και οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δασκάλων, αντίστοιχα. δδ) Για θέσεις διευθυντών στα γυμνάσια, τα λύκεια και β) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδι− Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκ− κών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, εκπαιδευτικοί που
 • 1446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) έχουν ασκήσει επί τρία τουλάχιστον έτη εκπαιδευτική χιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή β) μέλη του Ειδικού υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με Κατάστημα Κράτησης Νέων. βαθμό Α΄ τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι: υπάγεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και δεκαετή συνολική εκπαιδευ− αα) Για θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε εκπαιδευτικοί τική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαι− 8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέ− δευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε πεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρε− Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσω− ββ) Για θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμι− ρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο κής εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της 9. Για την επιλογή στις θέσεις σχολικών συμβούλων πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού καθοδηγητικής Β2. επάρκειας και για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευ− γγ) Για θέσεις διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνι− σης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. κά σχολεία εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσό− και διευθυντών σχολικών μονάδων απαιτείται η κατοχή ντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας. Τα ανωτέρω πι− αυτά. στοποιητικά χορηγούνται ύστερα από παρακολούθηση δδ) Για θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων αντίστοιχου ειδικού προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για την επιλο− και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσό− γή σε όλες τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτήν την ντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία παράγραφο απαιτείται επίσης η κατοχή πιστοποιητικού αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληρο− θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία. φορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1. 5. Ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων, προϊστάμε− 10. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου νοι ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρω− υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκ− σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, παίδευσης, υποδιευθυντές Σ.Ε.Κ., στα οποία ασκούνται που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και τα οποία λειτουρ− ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η δι− γούν σε πρωινό και απογευματινό κύκλο, καθώς και ως αδικασία παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με για την απόκτηση του πιστοποιητικού καθοδηγητικής ή οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπη− διοικητικής επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή και, προκει− και κάθε σχετικό θέμα. μένου για υποδιευθυντές και υπευθύνους τομέων Σ.Ε.Κ., 11. Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη δια− ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για δικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με το Σ.Ε.Κ. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικα− πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής σίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί διατάξεις. με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. 12. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκ− 6. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων παιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτι− πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην κοί με βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα υπηρεσία. Ειδικότερα, ως προϊστάμενοι τμημάτων εκ− (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίον παιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδι− 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια 13. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει εκπαίδευση, στις δε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαί− να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δευσης εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Το κώλυμα επιλογής της των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20. Σε περίπτωση που δεν προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋ− τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής ποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο με βαθμό Β΄ και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 7. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευ− τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκά− Άρθρο 12 λων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί Κριτήρια επιλογής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα 1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων με βαθμό αποτελούν: Α΄, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης, δεκαετή συνολική εκπαι− η οποία συνάγεται από: αα) την επιστημονική – παι− δευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει εκπαίδευση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί μία από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλά− συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και ββ) την *01000711905100032*
 • ΦΕΚ 71 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1447 υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2: 3 εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου μονάδες. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και του υποψηφίου. των δύο επιπέδων μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη. β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του θ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συ− επιπέδου Β2: 1,50 μονάδες. νέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. ι) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο επιπέδου ανώτερου του Β2: 2,50 μονάδες. Αν ο υποψή− από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με βάση φιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις. της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστο− 2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα ποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. κριτηρίων σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Το σύνολο Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους των αξιολογικών μονάδων ανέρχεται σε εξήντα πέντε. που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης Άρθρο 13 γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού. Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής ια) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο: 4 μονάδες κατ’ σχολικών συμβούλων ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: αα) Συγ− 1. Τα κριτήρια επιλογής σχολικών συμβούλων αποτιμώ− γραφή ή συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων που έχουν νται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. εκδοθεί και έχουν σχέση με την εκπαίδευση ή με τα 2. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συ− καθήκοντα του σχολικού συμβούλου: 0,50 μονάδες για γκρότησης και κατάρτισης αξιολογείται με είκοσι έξι κάθε βιβλίο. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ενός, η μοριοδότηση επιμερίζεται αναλογικά. Βιβλία που ως εξής: δεν έχουν τεκμηρίωση με αναφορά σε ελληνική και α) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες. Δεύτερο διδακτο− διεθνή βιβλιογραφία, όπως τα σχολικά βοηθήματα, δεν ρικό δίπλωμα μοριοδοτείται με 2 μονάδες. μοριοδοτούνται. Η μοριοδότηση με βάση την παρού− β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες. Δεύτε− σα υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ια΄ δεν μπορεί ρος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 1 να υπερβαίνει τις 2 μονάδες συνολικά. ββ) Συμμετο− μονάδα. Τα διδακτορικά διπλώματα και οι μεταπτυχια− χή σε συγγραφική ομάδα, άσκηση έργου υπευθύνου κοί τίτλοι μοριοδοτούνται: αα) προκειμένου για θέσεις συγγραφής επίσημων διδακτικών βιβλίων, συμμετοχή σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν το σε ομάδες σύνταξης ή αναθεώρησης προγραμμάτων περιεχόμενό τους εντάσσεται στον τομέα των επιστη− σπουδών, συμμετοχή σε ομάδα δημιουργίας ή άσκηση έργου υπευθύνου στη δημιουργία εκπαιδευτικού υπο− μών της αγωγής ή της οργάνωσης και διοίκησης της στηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, χαρτών εκπαίδευσης και ββ) προκειμένου για θέσεις σχολικών κ.ά.), το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη: συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν το περιε− 0,50 μονάδες για κάθε συμμετοχή. γγ) Συμμετοχή σε χόμενό τους εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής ή δημοσιευμένες έρευνες, τις οποίες έχουν υλοποιήσει στον επιστημονικό χώρο της αντίστοιχης ειδικότητας επίσημοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου ή της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Αν Μάθησης και Θρησκευμάτων, Α.Ε.Ι. και φορείς εκπαί− ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο δευσης: 0,25 μονάδες για κάθε έρευνα. δδ) Δημοσίευση στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο άρθρων σχετικών με την εκπαίδευση ή με το αντικείμε− το διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα ή μετα− νο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων, που έχουν πτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν τεκμηρίωση και αξιοποιούν την ελληνική και διεθνή βι− για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. βλιογραφία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε έγκυρα γ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 2 μονάδες, μόνο επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 0,25 μονάδες για κάθε για τους υποψηφίους για επιλογή σε θέσεις στελεχών άρθρο. Η μοριοδότηση με βάση τις υποπεριπτώσεις ββ΄, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. γγ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει δ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 3 μονάδες. τις 2 μονάδες συνολικά. ε) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπια− ιβ) Διδασκαλία σε πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., γωγών: 1 μονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή στα διδασκαλεία εκπαίδευσης, που ανατέ− για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για από− θηκε με βάση το π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄) ή με απόφαση κτηση πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε του οικείου τμήματος: 0,50 μονάδες για κάθε ακαδημαϊ− για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση κό έτος και μέχρι 1,50 μονάδες. Διδακτικά έργα τα οποία της προηγούμενης περίπτωσης δ΄. συμπίπτουν χρονικά δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύ− 3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθο− ματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να δηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 12 είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκαπίδευσης (Ι.Τ.Ε.). ως εξής: στ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν χρησι− όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση την εκ− μοποιήθηκε ως προσόν διορισμού: 1 μονάδα για κάθε παιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 0,50 μονάδες για κατηγορία επιμόρφωσης. κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής σχολικού 2 μονάδες. συμβούλου. Χρόνος υπηρεσίας διάρκειας βραχύτερης
 • 1448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρί− κή ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως μηνο. η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρω− κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα: τοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, αα) Άσκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότη− Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκ− τα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον παίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου καθηκόντων τους. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύ− τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων νου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμέ− που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως νου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότη− για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση τα και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του προηγούμενου εδαφίου αποτιμάται με 2 μονάδες του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων βαθμολογία. σχολικού συμβούλου, που αποτιμάται με 4 μονάδες Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοι− κατ’ ανώτατο όριο. Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου μασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης, σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευ− την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με το τικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου περιβαλλοντικής υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί. εκπαίδευσης στη διεύθυνση εκπαίδευσης, αγωγής υγεί− Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μα− ας, πολιτιστικών θεμάτων, Κέντρου Συμβουλευτικής και γνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγ− απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης γελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πλη− της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των ροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβου− πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της λευτικού Σταθμού Νέων: 0,25 μονάδες για κάθε έτος συνέντευξης. και μέχρι 1 μονάδα. 5. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο Aν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα παρακάτω στοι− υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή προϊσταμέ− χεία: νου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλ− α) Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιο− λοντικής εκπαίδευσης, ii. προϊσταμένου τμήματος εκπαι− γραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με δευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υπευθύνου παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διεύθυνση εκπαίδευ− έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφω− σης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, ΚΕ.ΣΥ.Π., ή ση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνε− Γραφείου Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Συμβου− δρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή λευτικού Σταθμού Νέων, iii. προϊσταμένου διεύθυνσης συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του και προϊσταμένου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέ− καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση. ση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, επιλογής στελεχών, και άσκηση καθηκόντων μέντορα: συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασί− 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 3 μονάδες κατ’ ας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών ορ− συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται γανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθη− διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του κόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρε− επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λπ.) που αποτελούν υπη− σιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. ρεσιακές υποχρεώσεις δεν μοριοδοτούνται. γ) Ειδικώς για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων Ε.Α.Ε., β) Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβά− υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: νει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιο− ανώτατο όριο. λόγηση των στοιχείων του υπομνήματος ο υποψήφιος Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρό− δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε παράρτημα. νος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοι− Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω κητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. Χρόνος οργάνων. μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται. 6. Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και 4. Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 15 μονάδες πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλ− κατά το άρθρο 16 συμβουλίου επιλογής, μέσω της ληλος για την άσκηση των καθηκόντων του σχολικού οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματι− συμβούλου.
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1449 7. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια κατά νόμο. ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα σε περισσότερες θέσεις διοίκησης Άρθρο 14 φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών τομέα, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, ίδια θέση. Στην περίπτωση των αιρετών οργάνων της προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών τοπικής αυτοδιοίκησης αν ο υποψήφιος έχει ασκήσει σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. έργο σε περισσότερες της μίας θέσεις μοριοδοτείται 1. Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, μόνο η μία. προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και γγ) Ειδικώς για την επιλογή διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. αποτιμώνται υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ 2. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συ− ανώτατο όριο. γκρότησης αξιολογείται με 24 μονάδες κατ’ ανώτατο Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρό− όριο, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζονται νος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοι− στο άρθρο 13, με εξαίρεση το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτ− κητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους λο σπουδών ή το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα και τα μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. Χρόνος στοιχεία των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ της παραγράφου μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται. 2 του ίδιου άρθρου, τα οποία δεν μοριοδοτούνται. γ) Προσωπικότητα − γενική συγκρότηση: 15 μονάδες 3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθο− κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται, δηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται του άρθρου 13. Ειδικά για την επιλογή εκπαιδευτικών σε ως εξής: θέσεις διευθυντών μουσικών ή καλλιτεχνικών σχολείων, α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο κατά την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου συνε− όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται όπως προβλέ− κτιμώνται και οι ειδικές σπουδές ή το αναγνωρισμένο πεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13. καλλιτεχνικό έργο και δράση. Η διάταξη της παραγρά− β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες φου 6 του άρθρου 13 εφαρμόζεται αναλόγως. κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα: δ) Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ αα) Άσκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκ− αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται παίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης κατά νόμο. ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊσταμένου σχολικής μονά− Άρθρο 15 δας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου κέντρου περι− μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. βαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη− δημοτικών σχολείων σης και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες για κάθε έτος. Η Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούμενου είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση εδαφίου αποτιμάται με 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου εκτός από την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού δι− να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα ευθυντή, διευθυντή ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευ− (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να σης ή διευθυντή σχολικής μονάδας, που αξιολογείται δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Με 4 μονάδες κατ’ εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθη− ανώτατο όριο αξιολογείται και η άσκηση καθηκόντων κόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντι− προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τη θέση αυτή. Αν ο υποψή− κειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται φιος άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και υποδιευθυντή από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή προϊσταμένου σχολικής του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαί− και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών δευσης, ii. προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκ− τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης παίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσ− και Θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκή− σών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη θηκαν στην ίδια θέση. διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκη− επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ση καθηκόντων μέντορα. διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή Άρθρο 16 αντιδημάρχου: 0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμ− 1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, μετοχή σε συμβούλια δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνιστώνται τα
 • 1450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) παρακάτω συμβούλια για την κατάρτιση των πινάκων 5. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος επιλογής και την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης: και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος α) συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων προσχο− ορίζεται το μέλος υπό στοιχείο 2α του παρόντος άρ− λικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε., θρου. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος β) συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων δευτε− της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια ροβάθμιας εκπαίδευσης, Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε γ) συμβούλιο επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας εκ− αυτήν εκπαιδευτικός. παίδευσης και 6. Τα συμβούλια επιλογής σχολικών συμβούλων είναι δ) συμβούλιο επιλογής διευθυντών δευτεροβάθμιας αρμόδια και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαίδευσης. και πειθαρχικού δικαίου των σχολικών συμβούλων. Ει− 2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβούλια σηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο προϊστάμενος είναι επταμελή και αποτελούνται από: της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτε− α) Έναν πρόεδρο ή διατελέσαντα πρόεδρο παιδαγωγι− ροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τμήματος της ίδιας διεύθυν− κού τμήματος ή καθηγητικής σχολής Α.Ε.Ι. με αναγνωρι− σης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και σμένη συμβολή στα θέματα παιδείας ή εκπαιδευτικό με Θρησκευμάτων αντίστοιχα. αναγνωρισμένη εμπειρία στη διοίκηση και συμβολή στα 7. Οι προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης και οι διευ− θέματα παιδείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή θυντές των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων του από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και επιλέγονται από τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά συμβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.−Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), στα οποία συμμε− τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής. τέχουν επιπλέον: α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικών β) Δύο μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού τμημάτων ή καθηγητικών σχολών ή τμημάτων διοικη− (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή τικής επιστήμης των Α.Ε.Ι. ή σύμβουλος ή πάρεδρος με εμπειρία στην άσκηση διοίκησης που ανήκουν σε του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή σχολικός σύμβουλος παιδαγωγικά τμήματα ή καθηγητικές σχολές των A.E.I. της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας, κατά προτίμηση ή, στην περίπτωση των συμβουλίων υπό στοιχεία γ΄ και με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκ− δ΄ της προηγούμενης παραγράφου, και σε τμήματα δι− παίδευσης και β) ένας διευθυντής εκπαίδευσης ή προ− οικητικής επιστήμης των Α.Ε.Ι. Τα μέλη προτείνονται με ϊστάμενος γραφείου, ή διευθυντής σχολικής μονάδας τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά συμβούλια κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη των πανεπιστημίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως διοίκηση της εκπαίδευσης. Τα μέλη των περιπτώσεων ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους μάτων. Στο συμβούλιο κατά προτεραιότητα επιλέγο− αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, νται μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων τα οποία συμμετέχουν Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. στη διαδικασία της αξιολόγησης. Από τα προτεινόμενα 8. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμι− μέλη, ο Υπουργός επιλέγει δύο ως τακτικά και δύο ως ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι διευθυντές αναπληρωματικά. των Σ.Ε.Κ. επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπη− γ) αα) Δύο συμβούλους ή μόνιμους παρέδρους του ρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα αρμόδια όργανα του Παιδα− εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), κατά περίπτωση, γωγικού Ινστιτούτου στην περίπτωση των συμβουλίων στα οποία συμμετέχουν επιπλέον: α) ένας σχολικός υπό στοιχεία α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου σύμβουλος, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο και ββ) ένα σύμβουλο ή μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγω− σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και β) ένας γικού Ινστιτούτου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή διευθυντής σχολικής μονάδας της ίδιας εκπαιδευτικής του από τα ίδια πιο πάνω όργανα, καθώς και ένα μέλος περιφέρειας, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης ή στα παιδαγω− Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που προτείνεται γικά και, εφόσον δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός με βαθμό με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο Α΄ με σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία. του Κέντρου στην περίπτωση των συμβουλίων υπό στοι− Τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ του προηγούμενου χεία γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με από− δ) Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτι− φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και κών στα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια της αντίστοι− Θρησκευμάτων. χης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους 9. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θε− αναπληρωτές τους. μάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρε− 3. Η συγκρότηση κάθε συμβουλίου επιλογής γίνεται σιακά συμβούλια. από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη− 10. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων πρω− σκευμάτων. Η σχετική πράξη εκδίδεται εντός του μηνός τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι υπο− Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους και δημοσιεύεται στην διευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ., καθώς και οι Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, κατά την προϊστάμενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, τα ανωτέρω συμ− σχολείων επιλέγονται από τα όργανα και με τη διαδι− βούλια συγκροτούνται εντός μηνός από τη δημοσίευσή κασία που προβλέπεται στο άρθρο 23. του. 11. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση 4. Ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζο− τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου νται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλά− αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από χιστον με το ένα τρίτο του συνόλου των μελών, εφόσον το συμβούλιο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη αυτό είναι δυνατόν. εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1451 των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά Άρθρο 18 τυχαίο τρόπο. Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων 12. Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμμα− 1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους, τέα των συμβουλίων επιλογής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλή− του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης νιας κυκλοφορίας και στο διαδίκτυο προκηρύξεις του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Κατά Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία αρχίζει μάτων, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και λήγει έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετά− την 31η Δεκεμβρίου 2011. σχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής 13. Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψή− σχολικών συμβούλων και διευθυντών εκπαίδευσης να φιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμιά φάση δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση στην προκήρυξη. των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπλη− 2. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής των υποψηφίων ρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα καταρτίζει εντός του πρώτου εξαμήνου του ίδιου έτους ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επι− ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης κύρωσή τους από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη− ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 σης και Θρησκευμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα (ΦΕΚ 1 Α΄). της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Αυγούστου 14. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι− του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημο− έτους που ακολουθεί. σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται 3. Εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1, οι πε− το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη ριφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης προσκαλούν τους και στον γραμματέα των συμβουλίων επιλογής και των ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού έργου κατά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδι− τις κείμενες διατάξεις. κασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής υπό στοιχεία 15. Οι προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται από το ζ΄ έως ι΄ και κθ΄ έως λα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι− 10, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα ανα− κού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο συνεδριάζει υπό την προεδρία γκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προ− του προέδρου του τμήματος Ε.Α.Ε. του Παιδαγωγικού βλέπεται στη σχετική πρόσκληση, η οποία αναρτάται Ινστιτούτου ή του αναπληρωτή του, με τη συμμετοχή στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, καθώς σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε. και εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. με και στο διαδίκτυο. βαθμό Α΄, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση συγκρό− 4. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός τησης. Όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις με επιλογή από του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους, τους υπό στοι− το Υ.Σ.Ε.Ε.Π., ορίζεται αναπληρωτής προϊστάμενος με χεία ζ΄ έως ι΄ και κθ΄ έως λα΄ της παραγράφου 2 του διετή θητεία από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαί− άρθρου 10 αντιστοίχως τελικούς πίνακες επιλογής, οι δευσης με πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρε− οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον οικείο πε− σιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ριφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης αναρτώνται στα (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), ύστερα από πρόσκληση για την εκδήλωση γραφεία των διευθύνσεων και γραφείων της οικείας ενδιαφέροντος. βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου Άρθρο 17 του τέταρτου έτους που ακολουθεί. Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού έργου 5. Εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1 οι διευ− Το συγγραφικό έργο των υποψήφιων σχολικών συμ− θυντές εκπαίδευσης προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους βούλων αξιολογείται από επταμελείς επιτροπές αποτε− εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επι− λούμενες από συμβούλους ή μόνιμους παρέδρους του θυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και μέλη Δ.Ε.Π. ειδικοτήτων των πινάκων επιλογής ια΄ έως κη΄ της παραγράφου 2 συναφών με το προς άσκηση έργο και το γνωστικό του άρθρου 10 να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για τους από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμί− υποψήφιους σχολικούς συμβούλους δευτεροβάθμιας ας που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση, η οποία εκπαίδευσης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με αναρτάται στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευ− απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης σης, καθώς και στο διαδίκτυο. και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου 6. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός συμβουλίου επιλογής. Οι επιτροπές αποτίμησης του του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους, τους τελικούς συγγραφικού έργου μπορεί να είναι περισσότερες από πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους μία ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, αναλόγως του αριθμού από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης και του κλάδου ή της ειδικότητας των υποψηφίων, κατά αναρτώνται στα γραφεία των διευθύνσεων και γραφεί− την κρίση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Η αξι− ων της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί ολόγηση του συγγραφικού έργου κοινοποιείται στους ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την υποψηφίους, οι οποίοι δύνανται να ασκήσουν κατ’ αυτής 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί. ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εντός πέντε ημερών 7. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών και εξετάζεται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, το μονάδων και Σ.Ε.Κ., ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης οποίο και αποφαίνεται επ’ αυτής κατά τη διάρκεια της προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά συνέντευξης. προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υπο−
 • 1452 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) διευθυντή, καθώς και υποδιευθυντή Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνου 2. Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή τους το τομέα Σ.Ε.Κ., να υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπρο− μονάδας όπου ανήκουν οργανικά ή στον διευθυντή του σαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους Σ.Ε.Κ. σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Αντιστοίχως ενδιαφερομένους. προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά 3. Εντός πέντε ημερών από τον ορισμό των επιτροπών προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του άρθρου 17, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής αναθέτει προϊσταμένου ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπι− την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου στην οικεία επι− αγωγείου να υποβάλουν στον διευθυντή εκπαίδευσης ή τροπή και ορίζει τα χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει στον προϊστάμενο του οικείου γραφείου εκπαίδευσης να παραδοθούν οι αξιολογήσεις τους στο συμβούλιο. σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. 4. Μετά την παραλαβή των αξιολογήσεων της προη− 8. Μετά την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ο οικείος γούμενης παραγράφου το συμβούλιο επιλογής: διευθυντής εκπαίδευσης με πρόσκλησή του που κοινο− α) Κοινοποιεί σε κάθε υποψήφιο τις αξιολογικές μονά− ποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού και δημοσιεύ− δες που συγκέντρωσε συνολικά και κατά μοριοδοτούμε− εται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που νο κριτήριο και ορίζει σε αυτούς πενθήμερη προθεσμία έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων. Η κρίση τα καθήκοντα προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτι− του συμβουλίου επί των αντιρρήσεων ανακοινώνεται κών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του νομού, στον υποψήφιο κατά την προφορική συνέντευξη. να υποβάλουν εντός δεκαημέρου αίτηση επιλογής για β) Ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων τις θέσεις αυτές. σε συνέντευξη. 9. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν 5. Μετά το πέρας της συνέντευξης κάθε μέλος του δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με ακολούθως: τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδι− α) Οι υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές κασία της συνέντευξης. εκπαίδευσης για τις θέσεις δύο περιφερειακών διευ− Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την θύνσεων εκπαίδευσης. κατηγορία «Προσωπικότητα − Γενική Συγκρότηση» είναι β) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι γραφείων για τις θέσεις ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον βαθμο− μίας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. λόγησαν τα παρόντα μέλη του συμβουλίου. γ) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, Σ.Ε.Κ. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για τις θέσεις αρμοδιότητας ενός Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποκλείονται από την επιλογή. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 6. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υπο− δ) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευ− ψηφίων, το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολο− τικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης για τη γική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής κατά κλάδους θέση μιας μόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης. και ειδικότητες με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε ε) Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου Σ.Ε.Κ., οι υποψήφιοι υπεύθυνοι τομέα Σ.Ε.Κ., καθώς και οι προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα υποψήφιοι προϊστάμενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή επί μέρους κριτήρια. δημοτικών σχολείων για τις θέσεις των σχολικών μονά− 7. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού δων όπου ανήκουν οργανικά ή του Σ.Ε.Κ. όπου ασκούνται μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφι− οι μαθητές τους. ος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες, κατά σειρά, Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ καταθέτουν στα κριτήρια: α) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, δήλωση προτίμησης ύστερα από την ανακοίνωση των β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική αξιολογικών πινάκων. εμπειρία και γ) προσωπικότητα − γενική συγκρότηση. 10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 8. Εντός πέντε ημερών από την κατάρτισή τους οι Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον πρόε− Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία δρο του συμβουλίου στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων στελεχών της Μάθησης και Θρησκευμάτων για επικύρωση, δια της εκπαίδευσης του άρθρου 10, τα υποβλητέα δικαιολο− αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου. γητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 9. Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα επιλογής σχολικών συμβούλων ορισμένων κλάδων και ειδικοτή− Άρθρο 19 των είναι δυνατή η έκδοση σχετικής προκήρυξης εντός Κρίση και επιλογή σχολικών συμβούλων μηνός από την εξάντληση του πίνακα. Η ισχύς των πινά− 1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβού− κων αυτών λήγει κατά τη λήξη της ισχύος των πινάκων λων, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός της παραγράφου 6. δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 10. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος και τα των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυ− μέλη του συμβουλίου επικυρώνουν τα αναλυτικά πρα− ξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 επιλέγει τους κτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γί− από τον γραμματέα του συμβουλίου. νουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες. Το συμβούλιο Άρθρο 20 κοινοποιεί τους πίνακες στην αρμόδια διεύθυνση του Κρίση και επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− προϊσταμένων γραφείων μάτων, η οποία τους κοινοποιεί στους υποψηφίους. Οι και προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση 1. Οι διατάξεις για την κρίση και επιλογή των σχο− κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε ημερών από την λικών συμβούλων εφαρμόζονται και για την κρίση και κοινοποίησή τους. επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης, των προϊστα−
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1453 μένων γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 4. Επί των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών γνω− εκπαίδευσης και των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ., εκτός μοδοτεί το εποπτικό συμβούλιο κάθε πειραματικού από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο του συγγραφικού έργου. αναπληρωτές επόπτες, μέλη Δ.Ε.Π. του πανεπιστημια− 2. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής ή το υπηρεσιακό κού τμήματος που εποπτεύει το πειραματικό σχολείο. συμβούλιο (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) καταρτίζει Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται με τους με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικεί− του άρθρου 14 και τις προτιμήσεις των υποψηφίων, τους ου πανεπιστημιακού τμήματος. Το εποπτικό συμβούλιο εξής πίνακες ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευ− καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες σης: αποστέλλει στο οικείο ανώτερο περιφερειακό υπηρε− α) διευθυντών εκπαίδευσης, σιακό συμβούλιο. β) προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, Άρθρο 22 γ) προϊσταμένων γραφείων επαγγελματικής εκπαί− Κρίση και επιλογή προϊσταμένων τμημάτων δευσης, εκπαιδευτικών θεμάτων δ) προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής και ε) προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Οι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε έναν από τους παραπά− ορίζονται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαί− νω πίνακες δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους δευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφε− άλλους πίνακες. ρειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια 3. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται του άρθρου 15. στους πίνακες, δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των Άρθρο 23 κενών θέσεων ή απομένουν κενές θέσεις και μετά την Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων άρθρου 24, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συντάσσει ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων συμπληρωματικούς αξιολογικούς πίνακες από εκπαι− 1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονά− δευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και δας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της διεύθυνσης στην οποία υπάρχουν κενές θέσεις, ύστερα προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέ− από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού χουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση τα κριτήρια των περι− επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας ή του πτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12. Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων των τομέων του Σ.Ε.Κ., με βάση τα Άρθρο 21 κριτήρια του άρθρου 15. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του και Σ.Ε.Κ. ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα. 2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των 1. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν πίνακα διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχο− υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. λικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμ− με βάση τα κριτήρια επιλογής και τις υποβληθείσες βούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο δηλώσεις προτίμησης και με εφαρμογή των διατάξεων της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 20. της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει Η εγγραφή υποψηφίων σε ένα πίνακα δεν εμποδίζει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούμενοι στελεχών της προηγούμενης παραγράφου. διευθυντές από έναν πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμη− 3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να σής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες. υποβάλει την πρόταση της παραγράφου 1, η τοποθέ− 2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύν− τηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαί− σεις εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν δευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του πέντε ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από την άρθρου 15. κρίση του συμβουλίου επί των ενστάσεων και την ανα− 4. Στην περίπτωση ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δη− προσαρμογή των πινάκων, οι πίνακες αυτοί υποβάλλο− μοτικών σχολείων η τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται νται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον ως εξής: οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου α) Στα διθέσια με απόφαση του οικείου διευθυντή εκ− του έτους κατάρτισης μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε τέ− παίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οι− ταρτου έτους. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής κείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 15. οι πίνακες κυρώνονται από τον διευθυντή της οικείας β) Στα τριθέσια και άνω σύμφωνα με τη διαδικασία διεύθυνσης εκπαίδευσης. Ύστερα από την κύρωσή τους των προηγούμενων παραγράφων. οι πίνακες αναρτώνται εκ νέου στις περιφερειακές δι− ευθύνσεις και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Άρθρο 24 3. Για την κρίση και επιλογή των διευθυντών των πει− Τοποθέτηση − Ανάληψη υπηρεσίας ραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εφαρμόζονται 1. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής σχολι− οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων κών συμβούλων τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθμιας θέσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του
 • 1454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) οικείου συμβουλίου επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής 10. Αν με τη διαδικασία της παραγράφου 9 δεν πλη− τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και με βάση τις ρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται δηλωθείσες προτιμήσεις. υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η 2. Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου περιφε− σε θέσεις της προτίμησής τους, τοποθετούνται στις ρειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση θέσεις που απομένουν κενές αν εκ νέου το δηλώσουν. του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλω− το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών ση προτίμησης για τις θέσεις των ίδιων περιφερειακών σχολικών μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαι− διευθύνσεων. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των δευτικούς που ανήκουν οργανικά: συνολικών αξιολογικών μονάδων και με βάση τις δηλω− α) στην ίδια σχολική μονάδα, θείσες προτιμήσεις. β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου 3. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις σχολικών συμβού− δήμου και λων διαγράφονται από όλους τους πίνακες υποψηφίων γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της πε− στελεχών εκπαίδευσης, στους οποίους είναι εγγεγραμ− ριοχής αρμοδιότητας του οικείου περιφερειακού υπη− μένοι. ρεσιακού συμβουλίου. 4. Η τοποθέτηση γίνεται κατά την εξής σειρά: Προηγεί− 11. Αν σε ορισμένες από τις σχολικές μονάδες της ται η τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων, ακολουθεί παραγράφου 10 δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης και έπεται Α΄, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί δήλωση η τοποθέτηση των προϊσταμένων των γραφείων εκπαί− προτίμησης για την τοποθέτηση ως διευθυντών, εκ− δευσης και των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. παιδευτικών με βαθμό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε 5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ− σχολικές μονάδες κατά τη σειρά της προηγούμενης μόζονται και για την τοποθέτηση των διευθυντών εκ− παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτη− παίδευσης, των προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευ− σης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους σης και των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Οι τοποθετούμενοι υποψηφίους για κρίση δήλωση προτίμησης σχολείων. σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων 12. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παρα− γραφείων εκπαίδευσης διαγράφονται από όλους τους γράφους 10 και 11 καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες πίνακες στελεχών της εκπαίδευσης, στους οποίους είναι θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. εγγεγραμμένοι. 13. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών 6. Αν με τη διαδικασία της παραγράφου 2 δεν συμπλη− μονάδων και Σ.Ε.Κ. διαγράφονται από όλους τους πίνα− ρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και κες διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., διατηρούν προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, τότε στις θέσεις όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες σχολικών αυτές τοποθετούνται εκπαιδευτικοί που επιλέγονται συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 20. Η γραφείων εκπαίδευσης. τοποθέτηση γίνεται ύστερα από πρόταση του οικείου 14. Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαι− ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το δευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων οποίο, με βάση τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής αξιολο− και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων γεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων αίτηση, ανταποκρινόμενοι σε σχετική προκήρυξη που γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευ− γίνεται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. σης. 7. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευ− 15. Προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής − παι− θυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. γίνεται με απόφαση δαγωγικής καθοδήγησης της περιφερειακής διεύθυνσης του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εκπαίδευσης τοποθετούνται σχολικοί σύμβουλοι της πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμ− οικείας βαθμίδας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, βουλίου με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρό− στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες σκληση του Υπουργού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προτιμήσεις. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής και εισήγηση του συμβουλίου επιλογής σχολικών συμ− εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί ο αναπληρωτής του, η βούλων. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του επικύρωση των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών άρθρου 3 του ν. 2986/2002 καταργείται. μονάδων και η τοποθέτηση των διευθυντών γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης. Άρθρο 25 8. Η τοποθέτηση σε κενές ή κενούμενες θέσεις διευ− Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας θυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων 1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημό− γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου σιας εκπαίδευσης του παρόντος νόμου στις κενές θέσεις Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβου− λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολου− λίου. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής θεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας τις δηλωθείσες προτιμήσεις. αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις 9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8, αν δεν εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών. σχολείων της προτίμησής τους, τοποθετούνται, εφό− 2. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από σον εκ νέου το δηλώσουν, στις θέσεις που απομένουν τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτι− κενές κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για κή. Όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα προτίμησης. επιλογής.
 • ΦΕΚ 71 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1455 Άρθρο 26 ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμ− Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης βουλίου. από την άσκηση των καθηκόντων τους 3. Προϊστάμενος γραφείου εκπαίδευσης, το οποίο κα− 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά− ταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοι− θησης και Θρησκευμάτων ή του αρμόδιου περιφερεια− πο της θητείας σε κενή θέση προϊσταμένου γραφείου ή, αν δεν υπάρχει, κατά προτεραιότητα σε κενή θέση κού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη διευθυντή σχολικής μονάδας της ίδιας περιφερειακής σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, διεύθυνσης εκπαίδευσης, με απόφαση του περιφερεια− οι κατέχοντες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης μπορεί κού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. τους: 4. Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργεί− α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λό− ται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της γους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή θητείας, σε κενή θέση διευθυντή σχολικής μονάδας της β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση ίδιας διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευ− των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυ− θυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολό− περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. γητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέ− 5. Στην περίπτωση που σχολικός σύμβουλος τοποθε− σεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τείται σε άλλη θέση αναπληρώνεται από τον επόμενο τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον αξιολογικό πί− μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, νακα. Ο αναπληρωτής δεν διαγράφεται από το σχετικό αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των αξιολογικό πίνακα και διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλ− υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους, λει αίτηση για την κάλυψη κενούμενης θέσης. τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. Άρθρο 28 2. Το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί για Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας την απαλλαγή στελέχους της εκπαίδευσης για πλημμε− Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων λή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από ερώτημα Για την επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη− Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ισχύουν τα ακόλου− σκευμάτων ή του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή θα: εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης α) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, που ανα− ενώπιον του συμβουλίου. φέρονται στα προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών 3. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να σχολικών μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιο− λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές λογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προ− και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για ηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων και ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σ.Ε.Κ. και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Άρθρο 27 Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Μεταθέσεις − τοποθετήσεις των στελεχών β) Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφε− της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας ρειακά υπηρεσιακά συμβούλια νοείται το οικείο υπη− 1. Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων ρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονά− διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντές σχολικών μο− δας ή Σ.Ε.Κ. της ίδιας σχολής και όπου περιφερειακός νάδων και Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. μπορούν διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, το κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με Διοικητικό της Συμβούλιο. αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις Άρθρο 29 που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην Μεταβατικές διατάξεις περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει η θέση μετά τη λήξη της θητείας τους. θητεία των διευθυντών εκπαίδευσης. Τα στελέχη αυτά 2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις σχολικών συμβούλων, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων ανάληψη της υπηρεσίας από τα νέα στελέχη. εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., 2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου καθώς και προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά− προηγούνται οι επιλογές και οι τοποθετήσεις διευθυ− των των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται μετά ντών εκπαίδευσης, ενώ όσοι τοποθετηθούν στις θέσεις τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, αυτές δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην στις διαδικασίες επιλογής στελεχών που θα ακολου− οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετα− θήσουν. τέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου: παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, α) ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτή− τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών σεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής του άρθρου μονάδων της προτίμησής τους με απόφαση του Υπουρ− 10 του παρόντος νόμου μπορεί με απόφαση του Υπουρ− γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, να ορισθεί διαφορετικά,
 • 1456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) δεν ισχύει η προϋπόθεση της παραγράφου 11 του ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή άρθρου 11, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί οι προβλε− μετάθεσης. πόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και 4. Οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην περίπτωση γ) το κριτήριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 1 του άρθρου 12 που αφορά την αξιολόγηση του υπο− δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις ίδιου διατάγματος. του, δεν λαμβάνεται υπόψη. 5. Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία 4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου τα των εκπαιδευτικών, όπως αυτή καθορίζεται με τις πα− πιστοποιητικά της παραγράφου 9 του άρθρου 11 δεν ραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, αποτελούν προϋπόθεση για την επιλογή στελέχους της προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος εκπαίδευσης. Τα στελέχη που θα επιλεγούν ως σχολικοί υπηρεσίας. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα, σύμ− σύμβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου γραφείων θα παρακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της 16 του ίδιου διατάγματος, ορίζονται σε τέσσερις. θητείας τους, αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα και πρό− 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 γραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Η επιτυχής καταργείται. συμμετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού Άρθρο 31 διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας και γνώσεων Θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση το στέλεχος αντικαθίσταται 1. Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυ− από τον επόμενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος φθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει δηλώσει από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. προτίμηση για τη συγκεκριμένη θέση. 2. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετά− 5. Το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής θεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική επάρκειας δεν θεωρείται απαραίτητο προσόν για τους μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προ− υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων κατά τις δύο κειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή πρώτες εφαρμογές του παρόντος νόμου. νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για 6. Η μοριοδότηση της πιστοποιημένης επιμόρφωσης την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση ως μο− στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 ισχύει μόνο κατά την πρώτη εφαρ− νάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται μογή του παρόντος νόμου. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια 7. Η θητεία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές θα επιλεγούν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης του παρόντος νόμου λήγει ταυτόχρονα την 31.7.2015. υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη 8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα− σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης ταργούνται τα άρθρα 1 έως 15 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ για κάθε έτος. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του 128 Α΄), το άρθρο 32 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. παρόντος κεφαλαίου. 3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτερο− βάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μο− ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ νάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με Άρθρο 30 απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα Θέματα μεταθέσεων από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμι− 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών είναι η άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργα− διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή νική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώ− οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Κάθε διάταξη τερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. Η περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010−2011 και περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των μετά. εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παρα− 8 του π.δ. 50/1996 εξακολουθούν να ισχύουν. γράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται 3. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαι− οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, δευτικών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου εφόσον δεν υπολείπονται. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 ισχύει τόσο για τις 4. Όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην κεντρική μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, όσο υπηρεσία και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουρ− και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, περιοχής. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκ− καθώς και σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από παιδευτικών της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου το Υπουργείο αυτό, λήγουν την 31.8.2010.
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1457 5. Στο άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) προστί− α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίστα− θεται παράγραφος 8 ως εξής: ται ως εξής: «8. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε κε− «2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου νές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφε− Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην ρειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋ− Μάθησης και Θρησκευμάτων διατηρούν το μισθολογικό ποθέσεις και η διαδικασία της δωρεάν προμήθειας και τους καθεστώς.» επιλογής από τους φοιτητές ή σπουδαστές αριθμού 6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ− συγγραμμάτων ίσου με τον αριθμό των υποχρεωτικών γούνται: α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), β) η παράγραφος λήψη του πτυχίου από τον κατάλογο διδακτικών συγ− 2 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 και γ) η παράγραφος γραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου. Μέχρι την 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002. έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ισχύουν οι Άρθρο 32 διατάξεις του π.δ. 226/2007 (ΦΕΚ 256 Α΄).» β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης «3. Η κοστολόγηση των συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. γί− των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών νεται από επιτροπή και η διενέργεια δειγματοληπτικού 1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ελέγχου από ειδικό όργανο, σύμφωνα με απόφαση των καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά. και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερί− 2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονά− δα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω δα συντάσσει έκθεση με την οποία αξιολογούνται: α) η υπουργικής απόφασης ισχύουν οι έως την έναρξη ισχύ− απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, β) η ος του παρόντος εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.» επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: πρόγραμμα δράσης και γ) οι επιτυχίες, οι αδυναμίες και «5. Για κάθε διανεμόμενο σύγγραμμα παραχωρείται τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια από το κράτος στη βιβλιοθήκη του οικείου Α.Ε.Ι. αριθμός του σχολικού έτους. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται συγγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της βιβλιοθή− προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά. κης. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μά− 3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα θησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσι− οποία καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχο− εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται λικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκό− τα κριτήρια με βάση τα οποία υπολογίζεται ο αριθμός, ντων και τους σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται η διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω διδακτικών στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, δημοσιεύονται συγγραμμάτων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.» στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της 2. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 η εκκαθάριση και αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης και υποβάλλονται πληρωμή της δαπάνης για τα διδακτικά συγγράμματα στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.). που διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές και σπου− 4. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων πρωτο− δαστές των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταρτίζουν Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της χώρας γίνεται από την αρμόδια πρόγραμμα δράσης για κάθε σχολικό έτος και στη συ− υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης νέχεια υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στους οικείους και Θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων του Κρα− περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. τικού Προϋπολογισμού που εγγράφονται ετησίως σε 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά− αντίστοιχους ειδικούς κωδικούς για το σκοπό αυτόν. θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 14 εισήγηση του Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και κάθε διάταξη της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα στοιχεία της αξι− που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα ολόγησης και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρ− του παρόντος άρθρου καταργείται. μογής του άρθρου αυτού. 6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων πα− Άρθρο 34 ραγράφων γίνεται σταδιακά από το σχολικό έτος 2010− Εκλογή μελών Δ.Ε.Π. 2011 σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με απόφαση του 1. Το άρθρο 24 του ν. 3549/2007 τροποποιείται ως Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ακολούθως: που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7. Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων 1 προστίθενται οι λέξεις «της ημεδαπής ή της αλλο− κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η δαπής». αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποι− β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 η λέξη είται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. «τριάντα» αντικαθίσταται από τις λέξεις «δεκαπέντε». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ γ) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προ− ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ στίθεται εδάφιο ως εξής: ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. «Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. ενός τμήματος υπερβαίνουν τα εκατό, το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από είκοσι Άρθρο 33 ένα μέλη.» Εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής 2. Στο Κεφάλαιο Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 συγγραμμάτων (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες 1. Το άρθρο 15 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄), όπως τροποποιήσεις: συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 29 Α΄), τροποποιείται ως ακολούθως: 1, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την
 • 1458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, ο αριθμός ε) το ονοματεπώνυμο των μελών της τριμελούς ειση− «τριάντα (30)» αντικαθίσταται από τον αριθμό «δεκα− γητικής επιτροπής, τη βαθμίδα και το γνωστικό αντι− πέντε (15)». κείμενό τους, καθώς και τον τομέα, το τμήμα, τη σχολή β) Η παράγραφος 3, όπως αντικαταστάθηκε με την και το ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν, παράγραφο 3δ του άρθρου 24 του ν. 3549/2007, αντι− στ) την ημερομηνία κατάθεσης της εισηγητικής έκ− καθίσταται ως εξής: θεσης, «3. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι ζ) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες σύγκλησης του περισσότερα από δεκαπέντε (15), το σώμα των εκλε− εκλεκτορικού σώματος για τη διενέργεια της εκλογής κτόρων απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, από τα και οποία τα πέντε (5) ανήκουν, εφόσον υπάρχουν, στον η) το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκλογής (ονοματε− αντίστοιχο τομέα. Προηγούνται τα μέλη που ανήκουν πώνυμο εκλεγέντος, συνολικό αριθμό παρόντων εκλε− στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και έπονται τα υπόλοιπα κτόρων και σύνολο θετικών ψήφων). μέλη του τομέα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός 5. Η συμμετοχή μελών εκλεκτορικού σώματος σε των δικαιουμένων ψήφου υπερβαίνει τους πέντε (5), τότε κάθε συνεδρίασή του για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π., διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους με την ευθύνη του περιλαμβανομένης και της τελευταίας συνεδρίασης διευθυντή του τομέα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των λοιπών τομέ− κατά την οποία γίνεται η τελική κρίση και ψηφοφο− ων του τμήματος που μετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα ρία, επιτρέπεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο τρίτων των μελών (τηλεδιάσκεψη). Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, του εκλεκτορικού σώματος ορίζονται, ανάλογα με τη Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης, διαδοχικά κατά 50% Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που από μέλη της βαθμίδας του καθηγητή και από μέλη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθο− κατά σειρά της βαθμίδας του αναπληρωτή και του επί− ρίζονται οι τόποι της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστω− κουρου καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται σης της απαρτίας και διασφάλισης της διαδικτυακής το ανωτέρω ποσοστό από τα υπάρχοντα μέλη Δ.Ε.Π. μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των της βαθμίδας του καθηγητή, το υπόλοιπο μεταφέρε− πρακτικών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. ται στην επόμενη βαθμίδα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο 6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανα− ο αριθμός των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. υπερβαίνει λόγως και στα Τ.Ε.Ι. τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται να μετάσχουν στο Άρθρο 35 εκλεκτορικό σώμα, διενεργείται κλήρωση με ευθύνη του Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Προέδρου του τμήματος. Το λοιπό ένα τρίτο των μελών 1. Στο άρθρο 2Α του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως του εκλεκτορικού σώματος αποτελείται από εξωτερι− προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κούς εκλέκτορες, οι οποίοι ορίζονται κατά τις κείμενες ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄), επέρχονται οι ακόλουθες διατάξεις.» τροποποιήσεις: γ) Ύστερα από την παράγραφο 3 προστίθεται παρά− α) Οι παράγραφοι 1 και 2 καταργούνται. γραφος 3α ως εξής: β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου «3. α. Αν τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος είναι εί− 3 η φράση «ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθ− κοσι ένα (21) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου μού μορίων» αντικαθίσταται ως εξής: «ίσο με τριάντα 1 του άρθρου 24 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄), όπου στις πέντε μόρια». διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων αναφέρο− γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 καταρ− νται οι αριθμοί δεκαπέντε (15) και πέντε (5) νοούνται οι γείται. αριθμοί είκοσι ένα (21) και επτά (7), αντίστοιχα.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3748/2009 και 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 εφαρμόζονται για τα εκλεκτορικά σώματα που έχουν Α΄) καταργούνται. συγκροτηθεί σε σώμα κατά την έναρξη ισχύος του πα− 3. Στο πέμπτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1β της ρόντος νόμου. παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 4. Με ευθύνη του Προέδρου του τμήματος αναρτώνται Α΄), όπως ισχύει, απαλείφεται η φράση «, εφόσον έχουν υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος, της επιτύχει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του σχολής και του ιδρύματος, το αργότερο εντός δέκα μέγιστου δυνατού,». ημερών από κάθε σχετική πράξη, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης Άρθρο 36 θέσεων, καθώς και μονιμοποίησης, μελών Δ.Ε.Π.: Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων α) το κείμενο της προκήρυξης της κάθε θέσης, μαζί Έρευνας των Α.Ε.Ι. με την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολο− 1. Στην υπ’ αριθμ. 679/1996 κοινή απόφαση των Υπουρ− γητικών, γών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά− β) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες σύγκλησης της των (ΦΕΚ 826 Β΄), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του γενικής συνέλευσης του τμήματος για τη συγκρότηση ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), επέρχονται οι ακόλουθες του εκλεκτορικού σώματος, τροποποιήσεις: γ) το ονοματεπώνυμο των μελών του εκλεκτορικού α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως σώματος, τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενό τους, εξής: καθώς και τον τομέα, το τμήμα, τη σχολή και το ίδρυμα «2. Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ− στο οποίο υπηρετούν, νας (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι η διάθεση και διαχείριση κον− δ) την ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώ− δυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και ματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επι− προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε τροπής, είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευ−
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1459 νητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, παγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνόμενου με καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων τον καταλογισμό, που υποβάλλεται με το δικόγραφο για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλ− του ένδικου μέσου ή των πρόσθετων λόγων αυτού, να λιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, μειώσει το ποσό του καταλογισμού ως το ένα δέκατο την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξε− του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλά− τάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, ξει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη του καταλογισθέντος κεφαλαίου αν υφίσταται ελαφρά διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, αμέλεια αυτού. Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και το Δικαστήριο συνεκτιμά το βαθμό της υπαιτιότητας άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθε− του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή ματικό των Ε.Λ.Κ.Ε. προς όφελος του ιδρύματος, ύστερα οικονομική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιο− από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. νομικής παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής της και το και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της επελθόν από αυτήν αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο μπορεί Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.» να απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα από το συ− β) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 η φράση «Η επι− νολικό ποσό του καταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε τροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:» αντικαθίστα− στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη ται ως εξής: «Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι για το δημιουργηθέν έλλειμμα. Εξαιρούνται των ρυθμί− αποφασιστικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρμοδι− σεων της παρούσας καταλογιστικές πράξεις οι οποίες ότητες:». αφορούν έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων Α.Ε.Ι. ή γ) Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος κατάχρηση δημοσίου χρήματος προς ίδιον όφελος. 7 ως εξής: Άρθρο 37 «7. Υπεύθυνοι για την εκτέλεση του φυσικού αντι− κειμένου των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται Λοιπά θέματα των Α.Ε.Ι. μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε. είναι οι εκάστοτε επιστημονικοί υπεύ− 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρ− θυνοι.» θρου 2 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των 7 αντικαθίσταται ως εξής: μελών Δ.Ε.Π. σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των «2. Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολο− τμημάτων του πανεπιστημίου, ο οποίος δεν μπορεί να γισμού των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του είναι μικρότερος του έξι (6) ούτε όμως μεγαλύτερος Ε.Λ.Κ.Ε. και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, από τον αριθμό των τμημάτων του πανεπιστημίου.» Το διατίθεται στο ίδρυμα με απόφαση της Επιτροπής Δι− τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται αχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. για την ενδεχόμενη χρήση του ως εξής: «Οι εκπρόσωποι των μελών Δ.Ε.Π. ορίζονται από προσωπικού, των εγκαταστάσεων και οργάνων του κατά το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, τα οποία την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων και τα καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση, εκ περι− έξοδα λειτουργίας του Λογαριασμού.» τροπής κατ’ έτος, με σειρά την οποία καθορίζει ο πρύ− ε) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 τανης ανά τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη διάρκεια αντικαθίσταται ως εξής: της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τμήματος «Το πλεόνασμα του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την αφαίρεση των και κάθε βαθμίδας τουλάχιστον μία φορά.» ως άνω δαπανών του διατίθεται με απόφαση της Συ− 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ− γκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι., μόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι. ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης του 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου Ε.Λ.Κ.Ε., για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητι− 93 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται αναλόγως και για το κών και αναπτυξιακών στόχων του ιδρύματος.» Τμήμα Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 2. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγρά− 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου φου 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 προστίθεται η Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην ακόλουθη φράση: «όπως και οι αμοιβές από κάθε εί− Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η δυνα− δους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή τότητα ανεξάρτητης λειτουργίας του Πανεπιστημίου ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών Δυτικής Ελλάδας. Έως την έκδοση της απόφασης αυτής, φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το οι πάσης φύσεως πράξεις διοίκησης και οικονομικής Κράτος, καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.» διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας εκ− 3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του έν− δίδονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου δικου μέσου της έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του, Ιωαννίνων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της κατά τις καθώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της διατάξεις της παραγράφου Β.3 του άρθρου 40 του ν. αίτησης αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειάς του, σε 3794/2009 Διοικούσας Επιτροπής. Πράξεις που αφορούν υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθη− τα παραπάνω θέματα και έχουν εκδοθεί από όργανα καν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των μελών των του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έως τη δημοσίευση του Επιτροπών Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κον− παρόντος νόμου θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί αρμοδίως. δυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέντρων Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά− και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα θησης και Θρησκευμάτων, σε βάρος Επιστημονικών της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που Υπευθύνων έργων που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. ή σε μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων βάρος υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης τούτων, της παρούσας παραγράφου. από μονομελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή 5. Οι προθεσμίες των παραγράφων 10α και 10β του από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί αυτε− άρθρου 11, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 12
 • 1460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) μπορεί να παρατείνονται «Στα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Α.) καταβάλλεται αμοιβή για το έργο της αξιολό− και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα γησης.» Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου της Κυβερνήσεως. αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουρ− 6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ− γών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρου 8 του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ. από τον Κυβερνήσεως, καθορίζονται η αμοιβή των μελών των Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και η Ε.Ε.Α. και, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορη− το ποσό των δαπανών μετακίνησης και η διαδικασία γίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε τις κρατικές επιχορηγήσεις.» σχετική λεπτομέρεια.» στ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ− Άρθρο 38 θρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: Θέματα της Α.ΔΙ.Π. «Η Α.ΔΙ.Π. διαβιβάζει την τελική έκθεση εξωτερικής Στο ν. 3374/2005, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλου− αξιολόγησης στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος και μεριμνά θες τροποποιήσεις: και για τη δημοσιοποίησή της.» α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου ζ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5, μετά τις λέξεις «των βαθμίδων του Καθηγητή και του 9, η λέξη «τέσσερις» αντικαθίσταται από τη λέξη «δώ− Αναπληρωτή Καθηγητή» προστίθενται οι λέξεις «κατά δεκα». προτεραιότητα». η) Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 8, η φράση «μέσα σε ένα μήνα» αντικαθίσταται από τη «ζ) Αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από τις λέξη «μετά». εκθέσεις αξιολόγησης των ελληνικών ιδρυμάτων ανώ− γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται τατης εκπαίδευσης, επισημαίνει καλές πρακτικές και ως εξής: ενδεχόμενες αδυναμίες, διατυπώνει προτάσεις βελτί− «2. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) απο− ωσης, εκπονεί μελέτες και, τέλος, διεξάγει έρευνες με τελείται από πέντε μέλη, τα οποία προέρχονται από το στόχο την ανάπτυξη της μεθοδολογίας, των τεχνικών μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συντάσσει και των εφαρμογών διασφάλισης και βελτίωσης της και τηρεί η Α.ΔΙ.Π. Σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύ− ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.» ματος κάποιου μέλους, η αξιολόγηση μπορεί κατά την θ) Οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 κρίση της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. να πραγματοποιείται του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής: και από λιγότερα μέλη, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Το «δ) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών με αποδεδειγμένη μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων συντάσσεται πείρα σε θέματα διασφάλισης ποιότητας από τη συμμε− από την Α.ΔΙ.Π., λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις των τοχή του σε συλλογικό όργανο του ιδρύματός του (π.χ. ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, μελών της Α.ΔΙ.Π. και ΟΜ.Ε.Α., ΜΟ.ΔΙ.Π.), ο οποίος ορίζεται με απόφαση της άλλων σχετικών με το αντικείμενο της αρχής φορέων, Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.). και ανανεώνεται συνεχώς. Η διαδικασία κατάρτισης του ε) Έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών με αποδεδειγ− Μητρώου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ορίζεται με μένη πείρα σε θέματα διασφάλισης ποιότητας από τη απόφαση της Α.ΔΙ.Π. Θεωρείται απαραίτητη η ένταξη συμμετοχή του σε συλλογικό όργανο του ιδρύματός του στο μητρώο αλλοδαπών ή ελλήνων εμπειρογνωμόνων (π.χ. ΟΜ.Ε.Α., ΜΟ.ΔΙ.Π.), ο οποίος ορίζεται με απόφαση ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερι− της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.). κού ή διακεκριμένων ερευνητών σε αντίστοιχα ανώτατα στ) Έναν εν ενεργεία ή ομότιμο ερευνητή πρώτης εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, βαθμίδας μη ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, ο κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ιδρυ− οποίος προτείνεται από τη Σύνοδο των Διευθυντών των μάτων ανώτατης εκπαίδευσης.» Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική δ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). αντικαθίσταται ως εξής: ζ) Έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής «β) Η συμμετοχή αλλοδαπών ή ελλήνων εμπειρογνω− που προτείνεται από κοινού από τον Σύνδεσμο Επιχει− μόνων ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του ρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και τη Γενική Συνομο− εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών σε αντίστοιχα σπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).» ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εξω− ι) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 προ− τερικού, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγη− στίθενται τα ακόλουθα εδάφια: σης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, είναι απαραί− «Το συλλογικό όργανο διοίκησης της Αρχής είναι η τητη. Επίσης, είναι επιθυμητή: (i) η διοικητική εμπειρία Ολομέλεια, στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη της. Τα των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε ακαδημαϊκές μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ δύνανται να ανα− μονάδες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και (ii) η λαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους συμμετοχή ενός εκπροσώπου επαγγελματικής ή άλλης ανατίθενται από τον Πρόεδρο της Αρχής.» επιστημονικής οργάνωσης, αντίστοιχης με το γνωστικό ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου αντικείμενο της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας, 11 αντικαθίσταται ως εξής: ο οποίος να είναι σε θέση να εκτιμήσει τη συμβολή των «Δεν επιτρέπεται ο διορισμός του Προέδρου της Α.ΔΙ. σπουδών στην άσκηση του επαγγέλματος.» Π. για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. ε) Στην αρχή της παραγράφου 7 του άρθρου 8, όπως Επιτρέπεται η ανανέωση θητείας, με μέγιστο όριο τα η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρά− δέκα έτη, των μελών των περιπτώσεων β΄, γ΄, στ΄ και γραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3794/2009, προστίθεται ζ΄, εφόσον επαναπροταθούν από τους αντίστοιχους εδάφιο ως εξής: φορείς.»
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1461 ιβ) Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου τελείται από τρία Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης, Πλη− 11 οι φράσεις «τη Σύνοδο των Πρυτάνεων» και «τη Σύ− ροφορικής και Οικονομικών, β) Τμήμα Διασφάλισης νοδο των Προέδρων» αντικαθίστανται από τις φράσεις Ποιότητας, και γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ερευνών. Η «τους Πρυτάνεις» και «τους Προέδρους», αντίστοιχα. θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης πληρούται μετά ιγ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11, όπως τροποποι− από ανοικτή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3577/ και αξιολόγηση από την Ολομέλεια της Α.ΔΙ.Π. Στον 2007 (ΦΕΚ 130 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: εσωτερικό κανονισμό της Α.ΔΙ.Π. καθορίζονται τα ελά− «4. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Α.ΔΙ. χιστα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και διορισμού, το Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λει− καθεστώς απασχόλησης και η διάρκεια της θητείας του τουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποι− Προϊσταμένου Διεύθυνσης. αδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά Στην Α.ΔΙ.Π. λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο του Νομι− πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις οριοθετήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του που διέπουν το τελευταίο. Για τη στελέχωσή του αυξά− άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄). Ο Πρόεδρος της νονται οι θέσεις των Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου Α.ΔΙ.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. του Κράτους κατά μία. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή του σε επι− 2. Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της τροπές, συμβούλια και εν γένει συλλογικά όργανα, σε Α.ΔΙ.Π. συνιστώνται δεκαπέντε θέσεις ειδικού επιστημο− σχέση με ακαδημαϊκά ζητήματα ή / και εν γένει θέμα− νικού προσωπικού και δέκα θέσεις μόνιμου διοικητικού τα αξιολόγησης και εκπαίδευσης. Στα μέλη της Α.ΔΙ. προσωπικού. Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπι− Π. επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. ή κού καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της Αρχής. Ε.Π. με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Αυτά τα μέλη Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού στα Τμήματα, της Αρχής είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος και του Προϊσταμένου διοικητικά τους καθήκοντα στα ιδρύματά τους, εφόσον της Διεύθυνσης, η συγκρότηση του υπηρεσιακού συμ− η Α.ΔΙ.Π. με απόφασή της τους αναθέτει συγκεκριμένα βουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής διοικητικά καθήκοντα. κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού Οι αποδοχές των μελών της Α.ΔΙ.Π. καθορίζονται της Διεύθυνσης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου ρυθμίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της Α.ΔΙ.Π.» Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία ιστ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12, όπως η πα− εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής και δημοσι− ράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τον κα− του άρθρου 13 του ν.3577/2007, μετά τη λέξη «.Ν.Π.Δ.Δ.» θορισμό τους λαμβάνεται υπόψη αν υφίσταται πλήρης και πριν τη φράση «Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.» προστίθεται και αποκλειστική απασχόληση των μελών. Ειδικά στα η φράση «Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα,». μέλη των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 ιζ) Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 6 ως δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζημίωση για τη εξής: συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Α.ΔΙ.Π., η οποία «6. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μά− ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια θησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που πρόταση της Α.ΔΙ.Π., είναι δυνατή η απόσπαση μελών εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής και δημοσιεύ− Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., για χρονική διάρκεια έως δύο ετών, ύστε− εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ρα από αίτησή τους, σε θέσεις ειδικού επιστημονικού Για τα μέλη της Α.ΔΙ.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του προσωπικού της Α.ΔΙ.Π. με καθεστώς πλήρους απασχό− άρθρου 6 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄). λησης και με το μισθολογικό καθεστώς της οργανικής Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των με− τους θέσης.» λών της Α.ΔΙ.Π. για την άσκηση των καθηκόντων τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ καλύπτονται από την Α.ΔΙ.Π. με απόφαση του Προέδρου ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της. Ειδικά για τα μέλη της Α.ΔΙ.Π. των περιπτώσεων β΄ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ και γ΄ της παραγράφου 1 που υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. εκτός Αθηνών, οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησής τους Άρθρο 39 από και προς την Αθήνα, για την άσκηση των ακαδη− Θέματα εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων μαϊκών τους καθηκόντων ή άλλου έργου στο πλαίσιο 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν. 3432/2006 της ιδιότητάς τους ως μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. βαρύνουν το (ΦΕΚ 14 Α΄) καταργείται και οι παράγραφοι 1 και 2 του πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι., από το οποίο προέρχονται, με ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής: απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου, αντίστοιχα.» «1. Για την ίδρυση, οργάνωση και εν γένει λειτουρ− ιδ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 αντικαθίσταται γία των εκκλησιαστικών γυμνασίων, όπως και για την ως εξής: κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους, «6. Οι αποφάσεις της Α.ΔΙ.Π. κοινοποιούνται στον εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά− γυμνάσια της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. των. Έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους συντάσσεται για Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται γνώμη, σύμφω− το προηγούμενο έτος από την Α.ΔΙ.Π. έκθεση ποιότητας νη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστι− της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον τούτου, αυτή διατυπώνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό.» Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. ιε) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 αντικαθί− 2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης στανται ως εξής: παραγράφου τα εκκλησιαστικά γυμνάσια στεγάζονται «1. Για τη λειτουργία της η Α.ΔΙ.Π. υποστηρίζεται από μαζί με τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια στο ίδιο κτη− μία Γραμματεία επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία απο− ριακό συγκρότημα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαι−
 • 1462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) δευτικό και διοικητικό προσωπικό και διευθύνονται από ακό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής τον ίδιο διευθυντή και υποδιευθυντή. Με απόφαση του Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεση του δεύτερου Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− εδαφίου, προσλαμβάνονται στα σχολεία αυτά. Με από− μάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ− φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και νήσεως, ρυθμίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν από Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της τη συστέγαση των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, τη λειτουργία τους μπορεί να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα με ενιαία διεύθυνση, καθώς και οι αρμοδιότητες του ή στην κατά τα ανωτέρω συστατική επιστολή, από τα διευθυντή και του υποδιευθυντή.» οποία διαπιστώνεται η έφεση του ενδιαφερόμενου να 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3432/2006 υπηρετήσει σε εκκλησιαστικά σχολεία.» αντικαθίσταται ως εξής: «7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου «1. Για την ίδρυση, οργάνωση και εν γένει λειτουργία Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, όπως και για την γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους, Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσαρμόζονται οι δι− γενικά λύκεια της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευ− ατάξεις που ισχύουν για το εκπαιδευτικό προσωπικό σης, καθώς και οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης ως προς παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19.» τις μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, εκπαιδευτικές 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρ− άδειες, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση και αξιολόγηση στις θρου 23 του ν. 3432/2006 καταργούνται. Η παράγραφος ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών 2 και οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται ως εξής: γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων. «2. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκ− 8. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή διευθυντών και παιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών υποδιευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυν− των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκ− ση εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά κλησιαστικών λυκείων διορίζονται ή προσλαμβάνονται λύκεια είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικοί από τους πίνακες της δημόσιας δευ− Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεση τεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση – δή− της παραγράφου 2. Για την επιλογή εφαρμόζονται οι δι− λωση προτίμησης των ενδιαφερομένων και σύμφωνη ατάξεις για τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας που ισχύουν για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυ− Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Στις συνεδριάσεις του ντών στα λοιπά σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια συμβουλίου αυτού για την παροχή της γνώμης του προ− Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται ηγούμενου εδαφίου συμμετέχουν και δύο μέλη διδακτι− στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσαρμόζονται οι κού προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή διατάξεις αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας σχολικοί σύμβουλοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλη− κατά προτεραιότητα με θεολογικές σπουδές, οι οποίοι σιαστικών λυκείων.» ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη− 4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 3432/2006 σης και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικοί που δηλώνουν αντικαθίσταται ως εξής: προτίμηση για το διορισμό ή την πρόσληψή τους στα «1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ− εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστι− γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κά λύκεια υποχρεούνται μαζί με την αίτηση – δήλωσή πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκ− τους να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο κλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.), μέλη του οποίου αναφέρονται οι σπουδές και το συγγραφικό και λοιπό ορίζονται με τους αναπληρωτές τους πρόσωπα κύρους έργο τους και αιτιολογούνται οι λόγοι για τους οποί− με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής ους επιθυμούν το διορισμό ή την πρόσληψή τους στα εκπαίδευσης, ιδίως δε μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων, εκκλησιαστικά σχολεία. Για περαιτέρω τεκμηρίωση μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλη− της αιτιολογίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να συνυπο− σιαστικών Ακαδημιών, σύμβουλοι ή πάρεδροι του Παιδα− βάλλουν και συστατικές επιστολές προσωπικοτήτων γωγικού Ινστιτούτου, σχολικοί σύμβουλοι της δημόσιας αναγνωρισμένου κύρους του χώρου της Ορθοδοξίας. εκπαίδευσης, διευθυντές εκκλησιαστικών γυμνασίων και Ειδικά για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, καθηγητές της δευτε− πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ροβάθμιας εκπαίδευσης και στελέχη της διοίκησης της στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (εκκλησιαστι− εκπαίδευσης με εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητας του κό γυμνάσιο και γενικό εκκλησιαστικό λύκειο) και στη συμβουλίου. Από τα μέλη αυτά, ένα προτείνεται από την Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (γενικό εκκλησιαστικό Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί λύκειο) απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκρι− με τον αναπληρωτή του, ένα από την Ιερά Επαρχιακή ση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπλη− την υπ’ αριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ1785/ 9.12.1987 απόφαση του ρωτή του και τα υπόλοιπα ορίζονται από τον Υπουργό Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ 765 Β΄), ή του Πολυμελούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.» Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αντί− 5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου στοιχα. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που 24 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής: να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την πρόσληψή τους ως «Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην Αθωνιάδα Εκκλησι− συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας του, ο οποίος αστική Ακαδημία μπορεί να προσκαλούνται μη εγγε− είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου γραμμένοι στους πίνακες υποψήφιοι, οι οποίοι ύστερα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά από την αξιολογική κατάταξή τους από το Υπηρεσι− προτίμηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.»
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1463 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 3. Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των αντικαθίσταται ως εξής: καταργούμενων ή συγχωνευόμενων εκκλησιαστικών «1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ− σχολείων εντάσσεται στο σχολείο το οποίο προκύπτει γείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από τη συγχώνευση ή μετατίθεται και τοποθετείται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας σε άλλο εκκλησιαστικό σχολείο και, εφόσον αυτό δεν Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.), το οποίο απο− είναι εφικτό λόγω υπεραριθμίας, μετατάσσεται σε άλλο τελείται από: σχολείο της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης της α) τρεις διευθυντές σχολικών μονάδων της δημόσιας ίδιας περιοχής μετάθεσης ή σε σχολείο άλλης περιοχής δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής ή μη εκπαίδευσης, οι μετάθεσης κατά προτίμηση της ίδιας περιφερειακής δι− οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον εύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− περίπτωση διατάξεις. Η ένταξη ή μετάθεση ή μετάταξη μάτων, και τοποθέτηση γίνεται ανάλογα με τις υφιστάμενες β) δύο αιρετούς εκπροσώπους του εκπαιδευτικού προ− ανάγκες και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων σωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευ− ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης και ολο− σης, κατά προτίμηση με βαθμό Α΄. Όταν συζητούνται κλήρωσης της σχετικής κατά περίπτωση διαδικασίας. 4. Τα έπιπλα, ο επιστημονικός εξοπλισμός και η βιβλι− θέματα διοικητικού προσωπικού, αντί των παραπάνω οθήκη διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, αιρετών μελών συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά προτεραιό− του διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαί− τητα σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκκλησι− δευσης. Οι αιρετοί εκπρόσωποι εκλέγονται με ισάριθ− αστικής εκπαίδευσης ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της μους αναπληρωτές κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά δημόσιας εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση διατίθεται τα λοιπά ως προς τη συγκρότηση και λειτουργία του και ο εξοπλισμός που είχε παραχωρηθεί στη μαθητική συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατά− εστία για τη σίτιση και διαμονή των μαθητών. ξεις των άρθρων 159 έως 162 του Υπαλληλικού Κώδικα, 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά− όπως ισχύουν.» θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από 7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας 25 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην «Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακατανέμονται οι ορ− συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας του, ο οποίος γανικές κενές και κενούμενες θέσεις εκπαιδευτικού και είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου διοικητικού προσωπικού ανάλογα με τις εκπαιδευτικές Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά ανάγκες στα λειτουργούντα εκκλησιαστικά γυμνάσια προτίμηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.» και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια ή διατίθενται στις λοι− 8. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Δ.Ε.Ε. και του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε. πές σχολικές μονάδες της δημόσιας δευτεροβάθμιας που έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις μέχρι την έναρξη εκπαίδευσης. ισχύος του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, πλην Άρθρο 41 των αιρετών, λήγει με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Τα μέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη συγκρότηση των ανωτέρω συμβουλίων Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη− κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. σης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημε− 9. Για το διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16.01 Μου− ρίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται στον σικής της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευμάτων, απαιτείται ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντι− στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκ− νής Μουσικής που χορηγείται από αναγνωρισμένους παίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κεντρικής φορείς. Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη− σης και Θρησκευμάτων, σε περιφερειακά όργανα του Άρθρο 40 Υπουργείου, στους διευθυντές των εκκλησιαστικών Θέματα καταργούμενων ή συγχωνευόμενων γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, στους εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών διευθυντές των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας εκκλησιαστικών λυκείων και στους διευθυντές των Εκκλησιαστικών Ινστιτούτων 1. Η κατάργηση ή συγχώνευση εκκλησιαστικών γυμνα− Επαγγελματικής Κατάρτισης, το δικαίωμα υπογραφής, αποφάσεων, πράξεων και γενικά κάθε είδους εγγράφων σίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων γίνεται με που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τη λήξη του σχολικού έτους, σύμφωνα με τις κείμενες αφορούν θέματα των προαναφερόμενων εκκλησιαστι− διατάξεις. κών μονάδων. 2. Μετά την κατάργηση ή συγχώνευση κάθε σχολείου, το αρχείο των μαθητικών θεμάτων παραδίδεται από τον Άρθρο 42 διευθυντή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του στο συγχωνευ− Μετατροπή κενών θέσεων διακόνων και όμενο ή σε άλλο εκκλησιαστικό σχολείο που λειτουργεί, ιεροκηρύκων σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων το οποίο έχει την ευθύνη της φύλαξής του και την αρ− 1. Καταργούνται δεκατέσσερις (14) κενές θέσεις δια− μοδιότητα έκδοσης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερό− κόνων, από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με τις δια− μενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντιγράφου τίτλου τάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (ΦΕΚ 112 Α΄) και σπουδών ή άλλου στοιχείου από τα περιλαμβανόμενα έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στο αρχείο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια (ΦΕΚ 238 Α΄) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζεται το εκκλησι− Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, και αντί αστικό σχολείο στο οποίο παραδίδεται το αρχείο και αυτών συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. υπαλλήλων ως ακολούθως:
 • 1464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος 3. Καταργούνται είκοσι (20) κενές θέσεις ιεροκηρύκων, και Φαναριοφερσάλων σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών− από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις Γραμματέων. του άρθρου 25 του ν. 817/1978 (ΦΕΚ 170 Α΄) και, αντί −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, αυτών, συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών Πωγωνιανής και Κονίτσης σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικη− υπαλλήλων ως ακολούθως: τικού−Λογιστικού. −Τρεις (3) θέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, μία (1) και Οινουσσών σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οι− θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού και μία (1) θέση κονομικού. κλάδου ΔΕ Διοικητικών− Γραμματέων. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και −Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως Κοζάνης σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών. και Σταυρουπόλεως σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικη− −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και τικού−Οικονομικού και μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Διοικη− Ακαρνανίας σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών− Γραμμα− τικών−Γραμματέων. τέων. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας σε θέση −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών − Γραμματέων. κλάδου ΔΕ Οδηγών. − Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νε− −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπό− απόλεως και Θάσου σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού− λεως σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού. Λογιστικού. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου σε −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπό− θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. λεως σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά σε −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών. Κομοτηνής σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος σε −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης σε θέση θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών − Γραμματέων. κλάδου ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου και −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Αγίου Ευστρατίου σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών − Άνδρου, Κέας και Μήλου σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών. Γραμματέων. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας σε Σαλαμίνος σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών − Γραμμα− θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού. τέων. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και και Σπάρτης σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών −Γραμ− Ολυμπίας σε θέση κλάδου ΥΕ Κλητήρος και ματέων. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περι− Αγίου Βλασίου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικο− θεωρίου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού. νομικού. −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και 2. Καταργούνται ένδεκα (11) κενές θέσεις διακόνων, Ιθάκης σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας. από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις − Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και του άρθρου 1 του ν.δ. 1399/1973 (ΦΕΚ 112 Α΄) και έχουν Ολυμπίας σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομι− ανακατανεμηθεί με το άρθρο 3 του ν. 673/1977 στην Ιερά κού. Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στις Μητροπόλεις Κρήτης και − Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πουλιανής στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και, αντί αυτών, και Κιλκισίου σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού− συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλή− Οικονομικού και μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών λων ως ακολούθως: − Γραμματέων. −Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε − Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού και μία θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού− Λογιστικού. (1) σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας. 4. Καταργείται η κενή οργανική θέση ΤΕ Διοικητικού −Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου Αρκαδίας σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικο− και Βιάννου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του νομικού και μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. άρθρου 23 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) και, αντί αυτής, −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και συνιστάται θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού. Αυλοποτάμου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικο− 5. Οι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων, σύμφωνα νομικού. με τις προηγούμενες παραγράφους, προστίθενται στις −Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης όμοιες θέσεις του αντίστοιχου κλάδου και φορέα. και Σητείας σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού−Λογι− 6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του στικού και μία (1) σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας. ν. 3577/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως: −Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και «2. Για τα θέματα της βαθμολογικής εξέλιξης και εν Σελίνου σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Λειτουρ− γένει υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών γού και μία (1) σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας. εφαρμόζονται οι περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων εκά− −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου στοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ για θέματα μισθολογι− Καστελλίου και Βιάννου σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπί− κής εξέλιξης οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3205/2003, στριας και όπως κάθε φορά ισχύουν.» −Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης σε θέση 7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ− ΔΕ Οδηγών. μόζονται σε όλους τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1465 που διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται με τις ριεχομένου για τη ρύθμιση εσωτερικών θεμάτων που διατάξεις του παρόντος άρθρου. αφορούν την ίδια ή και φορείς της, όπως ιδίως θέματα που αφορούν: Άρθρο 43 α) την οργάνωση και λειτουργία της Ιεράς Επαρχιακής Θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας Συνόδου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, των Ιερών Κρήτης και των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, των Ιερών Ναών, 1. Από 1ης Ιανουαρίου 2011 εγγράφεται στους προ− των Ενοριών μετά των Ενοριακών αυτών Ναών, των ϋπολογισμούς των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ιερών Μονών και των Ορθόδοξων Ησυχαστηρίων, των Ελλάδος ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας κα− Οργανισμών Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας, θορίζεται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ως και των λοιπών Εκκλησιαστικών Καθιδρυμάτων και υπέρ του επισήμου Δελτίου «Εκκλησία» της Εκκλησίας νομικών προσώπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και της Ελλάδος. των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, τα της 2. Η εισφορά που καταβάλλεται από τους εφημέριους διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου και λειτουργίας τους, και διακόνους της Εκκλησίας της Κρήτης για το Δελ− καθώς και της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του τίο «Εκκλησία» της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα προσωπικού τους, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του β) τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και του τρόπου ν. 83/ 1946 (ΦΕΚ 262 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων και των παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 228/1973 (ΦΕΚ 228 λοιπών συλλογικών οργάνων, όπως αυτά ορίζονται στον Α΄), διατίθεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 και εφεξής υπέρ Καταστατικό Χάρτη της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης του επισήμου δελτίου «Απόστολος Τίτος», που εκδίδεται και από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, γ) την υπηρεσιακή κατάσταση των εκκλησιαστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4149/1961 υπαλλήλων της Εκκλησίας Κρήτης, εφόσον η μισθο− (ΦΕΚ 41 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια δοσία τους δεν καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπο− Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα λογισμό. από γνώμη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησί− Άρθρο 44 ας Κρήτης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ− Προγραμματικές συμβάσεις νήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Επεκτείνονται και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατά− 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 επε− ξεις του άρθρου 12 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄) στην κτείνονται και εφαρμόζονται αναλόγως και για τους Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, στις εφημέριους και διακόνους των υπό την εκκλησιαστική Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης και στις Ιερές δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ιερών Μη− Μητροπόλεις Δωδεκανήσου. Με απόφαση των Υπουρ− τροπόλεων Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κώου και Νισύρου, Λέ− γών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, Καρπάθου και Κάσου Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ− και Σύμης) και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, ώστε βερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για η μηνιαία εισφορά από το μισθό τους να διατίθεται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 1ης Ιανουαρίου 2011 και εφεξής υπέρ του επίσημου δελ− ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ τίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ», των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Οικουμενικού Θρόνου. Με απόφαση του Υπουργού ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη− μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα Άρθρο 45 από γνώμη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατρι− Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης αρχείου, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 1. Στο ν. 3696/2008 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κολλεγίων εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄) επέρχονται οι εξής 4. Η ενορία Αγίας Τριάδος Κεφαλάδω Μονοφατσίου, μεταβολές: Νομού Ηρακλείου, αποσπάται από την Ιερά Μητρόπο− α) Το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με την παράγρα− λη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και εντάσ− φο 1 του άρθρου 18 του ν. 3748/2009, αντικαθίσταται σεται στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας ως εξής: και αντίστοιχα η ενορία Αγίου Αντωνίου Φαβριανών «1. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης είναι πά− Μονοφατσίου, Νομού Ηρακλείου, αποσπάται από την ροχοι μεταλυκειακής, μη τυπικής εκπαίδευσης και κα− Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και εντάσσεται τάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση Βιάννου. που χορηγούν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 5. Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης σύμφωνα με το β.δ. δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο 838/1970 (ΦΕΚ 295 Α΄) μπορεί να επιχορηγείται ετησίως πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευ− από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παι− σης, όπως πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Μεταλυκειακής 6. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης Εκπαίδευσης από φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων μπορεί με αποφάσεις της, που εγκρίνονται από την ή νομικά πρόσωπα υπάγεται σε κρατικό έλεγχο που Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δη− ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και με και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου την προϋπόθεση ότι η δαπάνη που τυχόν προκαλείται αυτού. Για την ίδρυση και λειτουργία αυτών απαιτούνται δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπoλογισμό, να εκδίδει άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, οι οποίες χορη− κανονισμούς και διοικητικές πράξεις κανονιστικού πε− γούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
 • 1466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και Θρησκευμάτων. Η υπουργική απόφαση για τη χορή− έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διδασκόντων Κέντρων Με− γηση ή μη της άδειας λειτουργίας εκδίδεται εντός τριών ταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 15 του παρόντος (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. νόμου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου 3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά− Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή θησης και Θρησκευμάτων, Τμήμα Κέντρων Μεταλυκει− διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου ακής Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση της αλλοδαπής. Δεν απαιτείται η κατοχή των τίτλων Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου σπουδών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχει τις αρμοδιότητες για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, για τα οποία που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12. Του επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες. Τμήματος αυτού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Για τα προσόντα των διδασκόντων σε Κέντρα Μεταλυ− Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου κειακής Εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσίες εκπαί− Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.» δευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθη− αλλοδαπής, πρέπει να συντρέχουν επιπλέον οι προϋ− κε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 3748/2009, ποθέσεις που απαιτούνται από το δεύτερο εδάφιο της αντικαθίσταται ως εξής: παραγράφου 2 του άρθρου 10. «2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου ε. Αξιοπιστία και οικονομική δυνατότητα. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να είναι αξιόπιστο ακόλουθα κριτήρια: και οικονομικά εύρωστο λειτουργώντας με βάση πλήρη α. Κτηριακές υποδομές, χώροι διδασκαλίας και μελέ− και εμπεριστατωμένη τριετή οικονομοτεχνική μελέτη της των σπουδαστών και υλικοτεχνικός εξοπλισμός που βιωσιμότητας θεωρημένη από οικονομολόγο κάτοχο να ανταποκρίνονται προς τα παρεχόμενα προγράμματα πτυχίου Α΄ τάξεως, μέλος του Οικονομικού Επιμελη− σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών και ιδίως να τηρίου Ελλάδος ή αντιστοίχου οργανισμού κράτους διαθέτουν βιβλιοθήκη λειτουργική για τη μελέτη των − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του σπουδαστών και χώρους εργαστηρίων, οπτικοακουστι− Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− κών μέσων και πολυμέσων, εφόσον αυτοί απαιτούνται μάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ− από το περιεχόμενο των παρεχόμενων προγραμμάτων νήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής σπουδών. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν τους Εκπαίδευσης.» κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια γ) Το στοιχείο (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και την υγιεινή των χώρων. Η συστέγαση Κέντρου Με− αντικαθίσταται ως εξής: ταλυκειακής Εκπαίδευσης με άλλους φορείς εκπαίδευ− «ζ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας σης και κατάρτισης, καθώς και η από κοινού προβολή, με εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή δεν Ένωσης ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. επιτρέπεται, εάν προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγ− Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με από− χυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και τον πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών Θρησκευμάτων.» και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου παρεχόμενων σπουδών. Η συστέγαση Κέντρου Μεταλυ− 7 αντικαθίσταται ως εξής: κειακής Εκπαίδευσης με φορείς άλλης δραστηριότητας «Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση δεν επιτρέπεται, εάν η δραστηριότητά τους είναι ασύμ− του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου, με απόφαση βατη προς τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Κέντρου του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη− Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. σκευμάτων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλί− β. Διοικητική στελέχωση. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής ου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης πρέπει να έχει το απαιτούμενο διοικητι− Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 22 του ν. 2469/ κό προσωπικό υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει τη 1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).» γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες 10 αντικαθίσταται ως εξής: υγιεινής των χώρων. «Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης γ. Πληρότητα προγράμματος σπουδών. Κάθε Κέ− από Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που συ− ντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτει μπράττουν με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα με πληρότητα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα. της αλλοδαπής, ιδίως βάσει συμφωνιών πιστοποίησης Σε περίπτωση σύμπραξης με εκπαιδευτικά ιδρύματα (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) υπόκειται στις της αλλοδαπής, κατά το άρθρο 10 του νόμου αυτού, η ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.» συνδρομή του κριτηρίου αυτού αποδεικνύεται με την στ) To τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ− υποβολή εγκεκριμένου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της θρου 10 καταργείται. αλλοδαπής αναλυτικού προγράμματος σπουδών και ζ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: βεβαίωσης αξιολόγησής του από την εθνική αρχή δια− «1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης: σφάλισης ποιότητας ή τον κατά το δίκαιο της έδρας α) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εφόσον η βεβαίωση αυτή ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στα προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει άρθρα 2, 3, 4, 6 και 11. το ίδρυμα. β) Εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την δ. Αριθμός και προσόντα διδασκόντων. Οι διδάσκο− έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκ− ντες στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει παίδευσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 και να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα εισηγείται σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση και να Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1467 γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαί− Κολλεγίων» νοείται, αντιστοίχως, «Κέντρο Μεταλυκεια− δευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14. κής Εκπαίδευσης», «Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκ− δ) Τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. της παραγράφου 2 του παίδευσης» και «Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.». άρθρου 14. 3. Άδειες λειτουργίας Κολλεγίων που έχουν χορη− ε) Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15. γηθεί παύουν να ισχύουν στις 31.8.2010. Οι νέες άδειες 2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.: λειτουργίας χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις α) Επεξεργάζεται και εξετάζει τις αιτήσεις των ενδι− του ν. 3696/2008, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις αφερομένων για την έκδοση άδειας λειτουργίας κατά του παρόντος, μετά από επανεξέταση των ήδη κατα− τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 11. τεθειμένων αιτήσεων και δικαιολογητικών. Οι αιτούντες β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, προσκομίζουν και νέα συμπληρωματικά στοιχεία, έως Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη τις 15.6.2010, εφόσον το επιθυμούν ή εφόσον αυτά ζη− συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λει− τηθούν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Εγγραφές σπουδαστών για το τουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης σπουδαστικό έτος 2010−2011 πραγματοποιούνται μετά και των άλλων παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και την κατά τα ανωτέρω χορήγηση νέας άδειας λειτουρ− κατάρτισης. γίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μπορεί να εξει− Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην δικεύεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέ− Μάθησης και Θρησκευμάτων.» ρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας η) Το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε με την παράγρα− παραγράφου. φο 3 του άρθρου 18 του ν. 3748/2009, και οι υπουργικές Άρθρο 46 αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυ− τού καταργούνται. Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας θ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου και Τεχνολογίας 17 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη− «Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεού− σκευμάτων συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και νται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτι− Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). Το Συμβούλιο αποτελείται από κές πράξεις τους όσο και στις εν γένει προς τα έξω έντεκα μέλη προερχόμενα από τον ακαδημαϊκό και τον σχέσεις τους τον τίτλο: “Κέντρο Μεταλυκειακής Εκ− επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής παίδευσης”.» και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τριετή θητεία 17 αντικαθίσταται ως εξής: που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζε− «Πλην των δημόσιων Πανεπιστημίων δεν επιτρέπεται ται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ., καθώς η χρήση του όρου «Πανεπιστήμιο» στην ελληνική ή σε και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Χρέη γραμ− ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών ματέα εκτελούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας εκπαίδευσης και κατάρτισης, για το χαρακτηρισμό αυ− Έρευνας και Τεχνολογίας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία τού του ιδίου.» αναφέρεται το Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας ια) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται (Ε.Γ.Σ.Ε.) νοείται το Ε.Σ.Ε.Τ. ως εξής: 2. Το Ε.Σ.Ε.Τ. εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά «3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός καθώς και κάθε μεταβο− τον προγραμματισμό της κρατικής ερευνητικής πολι− λή του κοινοποιείται άμεσα στο Τμήμα Κέντρων Μετα− τικής και γνωμοδοτεί σε όλα τα θέματα έρευνας και λυκειακής Εκπαίδευσης και εγκρίνεται με απόφαση του τεχνολογίας, για τα οποία απαιτείται η γνώμη του, κατά Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε μάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Γνω− ιβ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ− μοδοτεί, επίσης, για τη συγκρότηση του εθνικού κατα− θρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: λόγου κριτών της παραγράφου 4. «Τα υπό στοιχεία (α) και (ε) του παρόντος άρθρου 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ο τόπος και Τα υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) παράβολα εισπράττο− ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης νται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του αποδίδονται υπέρ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Ε.Σ.Ε.Τ. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.» λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Τ. παρέχεται από τη Γενική Γραμ− ιγ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συμμετοχή στα έργα 23 αντικαθίσταται ως εξής: της Γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απα− «Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις δια− σχόληση στο δημόσιο τομέα. Στον πρόεδρο, τον αντι− τάξεις του παρόντος νόμου έως 31 Αυγούστου του 2011. πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ., καθώς και στον Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως εκτελούντα χρέη γραμματέα υπάλληλο καταβάλλεται τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στις εν γένει αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθο− προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά και μόνο τον ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών τίτλο ”Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών”.» και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 2. Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρό− δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ντος νόμου διατάξεις αναφέρεται «Κολλέγιο», «Γραφείο 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά− Κολλεγίων» και «Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου θησης και Θρησκευμάτων συγκροτείται, ύστερα από
 • 1468 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., ο εθνικός κατάλογος κριτών. Ο κα− δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης παρακο− τάλογος περιλαμβάνει όλους τους διευθυντές των ερευ− λούθησης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση στ΄ της νητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους διευ− παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 θυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές Α΄), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές Α΄ και Β΄ 27 του ν. 3687/2008. Για το σχολικό έτος 2010−2011 ως βαθμίδας. Με την απόφαση συγκρότησης μπορούν να καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορή− εγγράφονται στον κατάλογο κριτών και επίκουροι κα− γηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων ορίζεται θηγητές, ερευνητές Γ΄ βαθμίδας, καθώς και στελέχη του η 21.5.2010. ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού 3. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε ερευνη− άρθρου 16 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως η παρά− τικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερι− γραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 κό. Οι υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωμα εγγραφής του άρθρου 6 του ν. 2909/2001, αντικαθίστανται ως εξής: στον κατάλογο κριτών υποβάλλονται είτε με έγγραφη «α) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικού τμήματος ή παιδα− αίτηση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε με γωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου ή Σύμβουλος έγγραφη εισήγηση ερευνητή ερευνητικού ή τεχνολογι− του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους κού φορέα ή επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία γίνεται αναπληρωτές τους. β) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. με γνωστικό περιγραφή της ειδικότητας του υποψηφίου, συνοδεύεται αντικείμενο τη δημόσια διοίκηση, που ορίζεται με τον από βιογραφικό σημείωμα. Ο τελικός κατάλογος κριτών αναπληρωτή του, ή Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζονται αποτελεί τον «Εθνικό Πίνακα Κριτών». με τους αναπληρωτές τους.» Μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινό− 4. Στο άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τητας προκειμένου να συμμετέχουν σε επιτροπές αξι− αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010, επέρ− ολόγησης πρέπει να έχουν βαθμό ανώτερο ή ίσο του χονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος της αξιολογουμένου εφόσον είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές παραγράφου 6 προστίθενται τα εξής: «, καθώς και πρό− ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή σθετη αμοιβή κατ’ αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά της αλλοδαπής. εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά γραπτό δοκίμιο για τους 5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α) προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, το άρθρο 4 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει, εξεταστές, βαθμολογητές, αναβαθμολογητές, επιτη− καταργείται, πλην της παραγράφου 5, η οποία προστέ− ρητές και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με τις θηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες για απόκτηση του (ΦΕΚ 128 Α΄), β) λήγει η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ., Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.» και β) προ− τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Ειδικά για όσους έως τη συγκρότηση του συμβουλίου σύμφωνα με τις αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο διατάξεις του παρόντος άρθρου. στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των πα− 6. Η Γενική Διεύθυνση και η αντίστοιχη θέση Γενικού νελλήνιων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε− κατάρτισης και την έκδοση των σχετικών αποτελε− χνολογίας, που συστάθηκαν με το πρώτο εδάφιο του σμάτων, οι οποίες διενεργούνται από τον Οργανισμό άρθρου 34 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) καταργούνται. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), Οι υπηρεσιακές μονάδες της παραγράφου 1 του άρθρου καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση των Υπουργών 1 του π.δ. 127/2006 (ΦΕΚ 139 Α΄) υπάγονται απευθείας Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη− στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ− αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή που ορίζονται στο βερνήσεως.» άρθρο 2 του ίδιου διατάγματος ασκούνται από τον Γε− 5. Στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) καταργούνται: νικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. α) στο άρθρο 20, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.1, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.2, η περίπτωση γ΄ Άρθρο 47 της παραγράφου 1.3, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου Λοιπές διατάξεις 1.4, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.2 και η περί− 1. Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και πτωση γ΄ της παραγράφου 3, β) η περίπτωση ζ΄ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεί− παραγράφου 1 του άρθρου 21 και γ) η περίπτωση β΄ της ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία συ− παραγράφου 1 του άρθρου 22. Η ισχύς των διατάξεων στάθηκε με την περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του του προηγούμενου εδαφίου για τους κλάδους ΠΕ 61 (Νη− άρθρου 1 του π.δ. 339/1990 (ΦΕΚ 135 Α΄), καθώς και η πιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ε.Α.Ε.) ισχύει από αντίστοιχη θέση Γενικού Διευθυντή, καταργούνται. Οι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και της Κυβερνήσεως. Για τους λοιπούς κλάδους, τα ειδικά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούνται από τη δημο− τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις που σίευση του παρόντος νόμου από τον Ειδικό Γραμματέα, καταργούνται με τo πρώτο εδάφιο εξακολουθούν να προϊστάμενο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθ− ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου και του μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 2 της υπ’ επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση αρ. Φ.908/13438/Η/30.1.2008 απόφασης των Υπουργών θέσεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εφόσον τα Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμι− Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 148 Β΄). ναρίων αποκτήθηκαν έως τις 31.8.2010. 2. Για το σχολικό έτος 2010−2011 και για την εγγραφή 6. Τα ποσά του μηνιαίου ειδικού επιδόματος της πα− στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου των μαθητών, οι ραγράφου 12 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 οποίοι δεν φοίτησαν σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, Α΄), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με τις διατά−
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1469 ξεις του άρθρου 49 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) και «2.α. Ως πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ορίζεται ο διευθυντής της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορί− τα οποία έχουν καταβληθεί στο διοικητικό, νοσηλευτι− ζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό κό και λοιπό προσωπικό, μόνιμο ή με σχέση εργασίας στοιχείο β΄ της παραγράφου 2 τακτικά μέλη. ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Αιγινήτειου 2.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης Νοσοκομείου αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τα− Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφορούν το κτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2009 θεωρείται του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβου− ότι νομίμως κατεβλήθησαν και δεν αναζητούνται με λίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.» οποιονδήποτε τρόπο. 11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 1/2003 7. Στο άρθρο 5 του ν. 3475/ 2006 η παράγραφος 6 καταργούνται. Στο έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα καταργείται και οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται από την παράγραφο 3 και πριν από την παράγραφο 4, ως εξής: προστίθενται παράγραφοι 3.α και 3.β ως εξής: «1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου «3.α. Ως πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ορίζεται ο διευθυντής Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορί− 2.α) Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ ζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου. στοιχείο β΄ της παραγράφου 3 τακτικά μέλη. β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης: 3.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως ισότιμου προς αυτό, τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ− του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβου− κείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου λίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.» Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β΄ 12. Η ισχύς των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αρχίζει με Κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα την τοποθέτηση των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευ− άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιλεγούν σύμφωνα τους. με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο χρόνος της 3. α) Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τοποθέτησης διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που τάξη του ΕΠΑ.Λ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης: το χρόνο αυτό λήγει η θητεία των μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., πλην των αιρετών, τα οποία έχουν διορι− ειδικότητας. στεί σύμφωνα με τις έως τότε ισχύουσες διατάξεις. Τα ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικό− μέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους τητας του ίδιου Τομέα. έως τη συγκρότηση των ανωτέρω συμβουλίων κατά τις iii) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10 και 11. ίδιου Τομέα. 13. Οι πράξεις διορισμού και απόλυσης των εκπαιδευ− iv) Οι κάτοιχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του τικών, που υπηρετούν στο Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό ίδιου Τομέα.» Κολλέγιο Τιράνων, εκδίδονται από τη Διεύθυνση ή το 8. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του έκτου άρ− Γραφείο Εκπαίδευσης όπου υπάγεται η έδρα της Φι− θρου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) αντικαθίσταται ως λεκπαιδευτικής Εταιρείας. Η διάταξη του προηγούμε− εξής: νου εδαφίου ισχύει αναδρομικά από το σχολικό έτος «β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ πρωτοβάθμιας 1998−1999. εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην 14. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) προστί− περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγο− θεται παράγραφος 4 ως εξής: νται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε «4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του ωραρίου μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχο− διοριστηρίου τους. β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων λικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.» ή τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 9. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του έκτου άρ− 1Δ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως θρου του ν. 3839/2010 αντικαθίσταται ως εξής: ισχύει, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώ− «β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ δευτεροβάθμιας μη του εκπαιδευτικού, μπορεί να προτείνει στο οικείο εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι επιλέγο− δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών νται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζο− μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις νται λιγότερες ώρες.» διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου 15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ− γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή θρου 30 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.» την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν 10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 1/2003 καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδι− καταργούνται. Στο έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα καίως σε αορίστου χρόνου.» Στην παράγραφο 3α του από την παράγραφο 2 και πριν από την παράγραφο 3, ίδιου άρθρου, η λέξη «τετραετίας» αντικαθίσταται από προστίθενται παράγραφοι 2.α και 2.β ως εξής: τη λέξη «διετίας».
 • 1470 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 16. Στο άρθρο 30 του ν. 682/1977 επέρχονται οι ακό− «δ. όταν η παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση από− λουθες τροποποιήσεις: σπασης δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακούς λόγους, α) Στην παράγραφο 3α προστίθεται περίπτωση iv ως σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.» εξής: β. Η περίπτωση β΄της παραγράφου 17 του άρθρου 9 «iv. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: καταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδι− «β. Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρε− ωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευ− σία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτε− σης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, ρικού και των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι μό− του ίδιου ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρεί− νιμος κάτοικος του εξωτερικού, μπορεί να αποσπώνται ται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξω− απολυόμενους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής τερικού μέχρι τη συμπλήρωση μιας ακόμα πενταετίας, καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το στην παράγραφο 5.» και προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο. β) Η παράγραφος 3β καταργείται. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου εδαφίου παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος εφόσον ξεκινά από το σχολικό έτος 2010−2011. συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι, οι οποίοι βεβαιώνονται 17. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/36828/0022/28.9.2009 από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμι− απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 430) Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.» ισχύουν αναδρομικά από τις 24.8.2008. γ. Η παράγραφος 17 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 18. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ− (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. θρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) αντικαθίσταται 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄), καταργείται. ως εξής: «Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται Άρθρο 48 στις περιπτώσεις β΄έως και ιη΄ και στην περίπτωση κ΄ Έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ33/2006.» Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί− 19.α. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 23 του ν. 2413/ ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 17 Μαΐου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 18 Μαΐου 2010 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 *01000711905100032* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr