Fek71 1952010

1,164 views
1,115 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,164
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fek71 1952010

  1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.05.20 11:25:27 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 1439 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 19 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848 σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθ− κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαί− μια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Tο δευση και λοιπές διατάξεις. πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄), ή ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμ− ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ μα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση Άρθρο 1 και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προ− Διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. σόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Oι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφά− ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας λιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά εκπαίδευσης καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό του τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έως 9 του ν. 3374/2005. Ως προς την εξασφάλιση της όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις. παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται δια− Άρθρο 2 πιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Διενέργεια του διαγωνισμού Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του 1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ή διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκ− γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων παιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το Α.Ε.Ι., ή διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή δι− δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του δακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ή Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδα− μάτων, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαι− γωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας δευτικές ανάγκες. Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ. 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγ− ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή γελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). διδακτική επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα 4. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύμα− στις επόμενες παραγράφους. τα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνω− 3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποι− ρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό είται: Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο− α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδι− φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Ανα− κού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας γνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνερ− σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγού− γαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. νται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται
  2. 2. 1440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνο− είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή δεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείμενό στην κλίμακα αυτή. τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. Η γλωσσομάθεια: δύο (2) μονάδες για την άριστη, 5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται αρ− μιάμιση (1,50) για την πολύ καλή και μία (1) μονάδα για χικώς σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίζονται και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσο− ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες ντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν παρέχονται διατάξεις. Οι πίνακες δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την μονάδες για τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή ξένης ισχύουσα νομοθεσία περί Α.Σ.Ε.Π. και αναρτώνται στην γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού. ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπο− και Θρησκευμάτων και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. λογιστή, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατά− Ακολούθως καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθ− ξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων μολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν τη βαθμο− υπαλλήλων, ή οι πιστοποιημένες δεξιότητες στις Τεχνο− λογική βάση, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η συνολική λογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας επιπέδου 1: μία (1) μονάδα. Δεν παρέχονται μονάδες σε όλες τις θεματικές ενότητες. Η βαθμολογική βάση για τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή που επιτυγχάνεται εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει μέσο πιστοποιείται από τίτλο σπουδών που αποτελεί ειδικό όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε μονάδες προσόν διορισμού. με βαθμολογική κλίμακα από το ένα έως το εκατό και Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγω− λαμβάνει τουλάχιστον πενήντα μονάδες σε κάθε θε− γής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα ματική ενότητα. που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης: δυό− 6. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μά− μιση (2,50) μονάδες. θησης και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Αποκέντρω− Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός του− σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται λάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο ύστερα από γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνί− Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερομη− σθηκε ο υποψήφιος: δύο (2) μονάδες. νία διενέργειας του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., ο τρόπος Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός του− διεξαγωγής του, τα γνωστικά αντικείμενα και η εξετα− λάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική του γνω− στέα ύλη κατά κλάδο ή ειδικότητα, ο τρόπος επιλογής στικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για των θεμάτων, ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμά− την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες των και οριστικοποίησης των πινάκων επιτυχόντων και της αγωγής: δυόμιση (2,50) μονάδες. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό 7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της νο− αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία μοθεσίας περί Α.Σ.Ε.Π. διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική Άρθρο 3 του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικό− Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών τητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις 1. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του επιστήμες της αγωγής: πέντε (5) μονάδες. διαγωνισμού συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εφαρ− και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευ− μόζονται και για τους τίτλους που αναφέρονται στην τικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρούσα περίπτωση. (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Π.Δ.Ε.), στους μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολο− μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. γική βάση στο διαγωνισμό αυτόν ή σε έναν τουλάχιστον (γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία: από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς. − Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πί− για κάθε μήνα νακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρω− − Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες σαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την για κάθε μήνα προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά − Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονά− κριτήρια ως ακολούθως: δες για κάθε μήνα (α) Μονάδες από το διαγωνισμό: − Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μο− Υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία που συγκέντρω− νάδες για κάθε μήνα σε ο υποψήφιος στο διαγωνισμό ή σε έναν από τους δύο − Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μο− προηγούμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Αν ο υποψή− νάδες για κάθε μήνα φιος συγκέντρωσε τη βαθμολογική βάση σε περισσό− − Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μο− τερους διαγωνισμούς, λαμβάνεται υπόψη εκείνος στον νάδες για κάθε μήνα οποίο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία. Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία (β) Ακαδημαϊκά κριτήρια: είναι 16,80 μονάδες. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική Λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγμα− κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) τικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) και της παραγράφου 34 του
  3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1441 άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως ισχύουν. 6. Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζό− Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γί− μενου εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό νεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο σύμβουλο σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολι− ωράριο διδασκαλίας. κής μονάδας ο μέντοράς του. Ο μέντορας πρέπει να (δ) Κοινωνικά κριτήρια: έχει μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και να − Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομό− υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή ή την ίδια ομάδα σχολείων. η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες 7. Το περιεχόμενο και η διάρκεια της εισαγωγικής − Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) επιμόρφωσης, τα ειδικότερα προσόντα των μεντόρων, μονάδες ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, − Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα − Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι της Κυβερνήσεως. ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή 8. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες. εκπαιδευτικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι 2. Οι τελικοί πίνακες κατάταξης που αναφέρονται στην κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Τα προηγούμενη παράγραφο αναρτώνται στην ιστοσελίδα όργανα, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια μονι− του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά− μοποίησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς θησης και Θρησκευμάτων, καθώς και στις διευθύνσεις και τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με προ− εκπαίδευσης, και ελέγχονται από τα αρμόδια τμήματα εδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ− του Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. οποία ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημε− 9. Αν ο νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μο− ρών από την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα νιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός εφαρμόζονται αναλόγως του Α.Σ.Ε.Π. Δεν αποτελεί λόγο ένστασης η αμφισβή− οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου τηση της ορθότητας της βαθμολογίας. Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄). Άρθρο 4 Άρθρο 5 Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά− 1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμ− ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να κα− βάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές λυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαι− οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκα− δευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς λίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσ− καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε σερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν συγκεκριμένη προθεσμία. το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται 2. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο βάση τη σειρά τους στον τελικό πίνακα κατάταξης εκ− ωράριο διδασκαλίας. παιδευτικών και τις δηλωθείσες προτιμήσεις. 2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ− 3. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμι− τικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτε− ας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται σε ροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατά− κενή θέση σχολικής μονάδας με απόφαση του οικείου ταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οι− για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια κείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω πίνακες 4. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μο− συντάσσονται σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οι εκ− νάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν παιδευτικοί στους τελικούς πίνακες του άρθρου 3 και μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος τις δηλώσεις προτίμησής τους. χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο 3. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρ− του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας κούν, η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ− όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Κάθε διάταξη που τικών γίνεται με βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο 5. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός υπηρετεί επί δύο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έτη ως δόκιμος εκπαιδευτικός προκειμένου να προε− στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί τοιμασθεί για να αναλάβει πλήρως το διδακτικό και που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση της πα− παιδαγωγικό του έργο. Η προετοιμασία περιλαμβάνει, ραγράφου 5 του άρθρου 2, κατά τη σειρά που έχουν μεταξύ άλλων, την εξοικείωση του νεοδιοριζόμενου στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του εκπαιδευτικού με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Για τη σειρά κατάταξης υπο− εισαγωγική επιμόρφωση. λογίζονται οι μονάδες του άρθρου 3.
  4. 4. 1442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικει− 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμά− μενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρι− των για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).» νού αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας Στην υποπαράγραφο β΄ της ίδιας παραγράφου προ− ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται, με στίθενται περιπτώσεις vii) και viii) ως εξής: αίτησή τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργα− «vii) τo Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα σίας ιδιωτικού δικαίου. Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ., 5. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχο− viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και λικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ− Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για παίδευσης γίνεται με βάση ενιαίο πίνακα ωρομισθίων Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφε− Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης.» ρειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στον οποίο κατα− Άρθρο 7 τάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά που έχουν Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί 1. O προσδιορισμός των κενών θέσεων, των λειτουρ− έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στην περιοχή γικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών με σκοπό όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη. το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών ανα− 6. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρ− πληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην πρωτο− κούν, η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος συντάσσεται μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων για κάθε σχολικό έτος και στον οποίο κατατάσσονται εκπαιδευτικών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ορί− οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη ζεται στις επόμενες παραγράφους. βαθμολογική βάση της παραγράφου 5 του άρθρου 2, 2. Σε κάθε σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κα− της καταγράφονται, εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύ− τάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. στημα και, όποτε επέλθει μεταβολή, επικαιροποιούνται Για τη σειρά κατάταξης υπολογίζονται οι μονάδες του στοιχεία όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός άρθρου 3. των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη 7. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο αναπληρωτή ή του ωρομισθίου σε σχολεία πρωτοβάθμι− και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λογίζεται ως πραγ− κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν ματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών υπόψη μετά το μόνιμο διορισμό τους στη δημόσια εκ− που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η παίδευση και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη. ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, 8. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομί− η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυ− σθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή νατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για την κάλυψη και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται με απόφαση του μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης Διοικητικού Συμβουλίου της από τους πίνακες των πα− των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή πα− ραγράφων 2 και 5 αντίστοιχα. ραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία. 9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 3. Στο επίπεδο της διεύθυνσης εκπαίδευσης τα στοι− Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην χεία της προηγούμενης παραγράφου ελέγχονται και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προθεσμίες, οριστικοποιούνται με ευθύνη του διευθυντή της. τα δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου τους, ο αριθμός 4. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και οπωσ− των δηλώσεων προτίμησης, η διαδικασία κατάρτισης δήποτε πριν τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και και οριστικοποίησης των πινάκων αναπληρωτών και των λειτουργικών αναγκών καθορίζεται, με απόφαση ωρομισθίων, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης και του διευθυντή εκπαίδευσης, ο αριθμός των τμημάτων, κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν τάξεων, κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λει− οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 τουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική του ν. 1566/1985. μονάδα της οικείας βαθμίδας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με από− Άρθρο 6 φαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι Προϋπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Στην υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 34 του άρ− 5. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λει− θρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως η παρά− τουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαί− γραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. δευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρε− 3687/ 2008 (ΦΕΚ 159 Α΄), προστίθενται περιπτώσεις ιε΄ σιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και ιστ΄ ως εξής: των παραγράφων 2 και 3. «ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του 6. Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα (Ο.Τ.Ε.Κ.), με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος αίτησή του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή υπηρεσιακού συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη− Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδι−
  5. 5. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1443 ορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία από− την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών ανα− δοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς. πληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. 7. Κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο, προκειμέ− Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης νου για τους πίνακες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα και κατά περιοχή μετάθεσης, καθώς και κατά κλάδο και της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική ειδικότητα, προκειμένου για τους πίνακες της δευτερο− περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια βάθμιας εκπαίδευσης, καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού. Οι πίνα− του παρόντος νόμου. κες αυτοί καταρτίζονται από τις οικείες διευθύνσεις 2. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαι− προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου δευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποί− αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να ες λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των περιφερειακών τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από διευθυντών και τη γνώμη των κεντρικών υπηρεσιακών την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.−Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Στους πίνακες κατα− των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3. γράφεται ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. 3. Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρο− Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη: μισθίων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκ− − τα κενά και οι υπεραριθμίες κατά περιοχή μετάθεσης παίδευση κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος όπως αποτυπώθηκαν με τη διαδικασία της παραγρά− 2011−2012 γίνονται από τους πίνακες της παραγράφου 2. φου 5, Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις − οι θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγω− προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και γές σχολείων ή άλλη μεταβολή της οργανικότητας των Επαγγελμάτων, καθώς και στα εκκλησιαστικά γυμνάσια σχολικών μονάδων, και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια. − οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα 4. Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που έχουν κοινοποι− ή περισσότερων πινάκων της παραγράφου 2 συντάσ− ηθεί στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο σύνταξης σονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει των σχετικών πινάκων. Αν οι αποσπάσεις δεν έχουν του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος ολοκληρωθεί, τα κενά υπολογίζονται για τις μεταθέσεις αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμ− του επόμενου σχολικού έτους. βάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η 8. Την ευθύνη ενημέρωσης και ελέγχου όσων συμμε− βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. τέχουν στη διαδικασία των προηγούμενων παραγρά− 5. Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών φων και της επεξεργασίας των αναγκαίων στοιχείων που θα συνταχθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμά− έχουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και των του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρε− και του επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. εντάσσο− σίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και νται, κατ’ εξαίρεση, και: α) όσοι στις 1.7.2010 θα έχουν Θρησκευμάτων. συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) 9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά− προϋπηρεσία και περιλαμβάνονται στους πίνακες της θησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη− παραγράφου 2 και β) οι μέχρι την κατάρτιση των πι− μερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες νάκων αυτών απολυόμενοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που παραγράφων. στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ει− 10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανα− κοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτι− λόγως και για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών κοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο και Επαγγελμάτων. Για την εφαρμογή των διατάξεων βαθμολογίας πενήντα (50) μονάδες, έστω και αν δεν θα αυτών, όπου αναφέρεται ο περιφερειακός διευθυντής έχουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του εκπαίδευσης ή ο διευθυντής εκπαίδευσης νοείται το Δι− Α.Σ.Ε.Π. Αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό και έχουν οικητικό Συμβούλιο της Σχολής και όπου αναφέρεται το συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από πενή− περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο νοείται το οικείο ντα (50) μονάδες, λαμβάνεται υπόψη αυτός ο βαθμός. υπηρεσιακό συμβούλιο της ίδιας Σχολής. 6. Για τον πρώτο μετά την έναρξη ισχύος του παρό− Άρθρο 8 ντος και τον επόμενο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. εξακο− Πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση λουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παρα− παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, παράλληλα με γράφου 6 του άρθρου 9, η κατά τις διατάξεις της πα− τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 ραγράφου 3 του άρθρου 2 πιστοποιημένη παιδαγωγι− του παρόντος νόμου οι οποίες θα ισχύουν εφεξής. κή και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό 7. Προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί μετά την 1η Σε− προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική πτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψη για τους τελικούς εκπαίδευση. πίνακες του διαγωνισμού του άρθρου 3 μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπλη− Άρθρο 9 ρωτών της παραγράφου 2 ή από τους τελικούς πίνακες Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 3. Από την προϋπόθεση του προηγούμενου 1. Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 εδαφίου εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ− και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό μιας εκπαίδευσης και της περίπτωσης ιδ΄ της υποπα− 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευ− ραγράφου α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. τικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά 3027/2002, όπως ισχύει.
  6. 6. 1444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2014−2015 όσοι εκπαι− ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπη− δευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγ− ρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας ματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης δι− προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επι− της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διο− πλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν ρισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται 13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, (ΦΕΚ 160 Α΄), οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 62 του Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. ν. 1566/1985 και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του π.δ. 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) καταργούνται. καταργείται. Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου ισχύει 14. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ιδι− του παρόντος νόμου. ωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι την 1η Ιουλίου 2010 10. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία και του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίοι απολύονται ύστερα από την ημερομηνία αυτή με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με στις οποίες εργάζονται, εφόσον δεν έχουν αξιολογη− βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός θεί αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται κατά των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακό− προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά λουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών κριτήρια σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως. Με απόφαση τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προ− των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου σόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν του− υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των λάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που διορίζονται ανά σχολικό έτος και προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας της παρούσας παραγράφου. εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) εκπαιδευτικοί ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες Άρθρο 10 πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρω− και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδι− 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της ότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες μνημονεύονται στις και Θρησκευμάτων και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επόμενες παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της πα− δημόσιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες ραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄). Οι εκπαιδευτικοί 2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διο− επιλογής που ισχύουν για τέσσερα έτη: ρίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά α) Σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και β) Σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης, τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ) Σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί− γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως. δευσης (Ε.Α.Ε.), 11. Ο πρώτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δ) Σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νόμου διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. για τους κλάδους ΠΕ κατά κλάδο και ειδικότητα, 61 (Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ε.Α.Ε.) θα ε) Διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στ) Διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα ζ) Προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευ− της Κυβερνήσεως. σης, 12. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του η) Προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαί− Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δευσης, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή θ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση ι) Προϊσταμένων γραφείων επαγγελματικής εκπαί− της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται δευσης, προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ια) Διευθυντών δημοτικών σχολείων,
  7. 7. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1445 ιβ) Διευθυντών γυμνασίων, παίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. ιγ) Διευθυντών γενικών λυκείων, 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄) και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας ιδ) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα ιε) Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), γνωστικά αντικείμενα κλάδων, που έχουν τα τυπικά προ− ιστ) Διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων σόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης. (Σ.Ε.Κ.), γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων ιζ) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαι− Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτικοί αντίστοιχων κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20 ή ιη) Διευθυντών γυμνασίων Ε.Α.Ε., εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 11 και ΠΕ 16 ιθ) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε., που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της πρω− κ) Διευθυντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων, τοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους εκπαιδευτικούς του κα) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ., π.δ. 323/1993 που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει και κβ) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Σ., στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν ισχύει η προϋπό− κγ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων, θεση της πενταετούς διδακτικής προϋπηρεσίας στην κδ) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων, οικεία βαθμίδα. κε) Διευθυντών πειραματικών λυκείων, 2. Ως διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γρα− κστ) Διευθυντών μουσικών σχολείων, φείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κζ) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, με κη) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής βαθμό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαί− κθ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων δευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα των πανεπιστημίων, επί επτά τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον λ) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων των πανεπι− πέντε σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. Ως διευθυντές στημίων, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων λα) Διευθυντών πειραματικών λυκείων των πανεπι− πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται και εκπαιδευ− στημίων και τικοί του κλάδου νηπιαγωγών, οι οποίοι πληρούν τις λβ) Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διά− παραπάνω προϋποθέσεις. γνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Ανα− 3. Ως προϊστάμενοι γραφείων φυσικής αγωγής επιλέ− γκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.). γονται εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 11 της πρωτοβάθ− 3. Προτάσεις καταρτίζονται για την επιλογή και τοπο− μιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν θέτηση των ακόλουθων στελεχών της εκπαίδευσης: τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. α) Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά− 4. Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέ− των πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄ β) Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά− και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην των δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι γ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχι− εκπαίδευσης, στον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοι− δ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας χους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της εκπαίδευσης, οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα: ε) Υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ., α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών στ) Υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ., σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδι− ζ) Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων, κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια η) Προϊσταμένων διθέσιων δημοτικών σχολείων, εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι θ) Προϊσταμένων τριθέσιων και άνω νηπιαγωγείων εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993. και β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μο− ι) Προϊσταμένων τριθέσιων και άνω δημοτικών σχο− νάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ. μπορεί λείων. να είναι: αα) Για θέσεις διευθυντών γυμνασίων, γενικών λυκεί− Άρθρο 11 ων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Προϋποθέσεις επιλογής εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20. 1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί ββ) Για θέσεις διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄, δωδεκαετή, τουλά− δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, χιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει γγ) Για θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευ− διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκά− οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς λων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς Ειδικότερα: τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφό− α) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων σον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης μπο− σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με ρεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών και οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δασκάλων, αντίστοιχα. δδ) Για θέσεις διευθυντών στα γυμνάσια, τα λύκεια και β) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδι− Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκ− κών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, εκπαιδευτικοί που
  8. 8. 1446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) έχουν ασκήσει επί τρία τουλάχιστον έτη εκπαιδευτική χιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή β) μέλη του Ειδικού υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με Κατάστημα Κράτησης Νέων. βαθμό Α΄ τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι: υπάγεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και δεκαετή συνολική εκπαιδευ− αα) Για θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε εκπαιδευτικοί τική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαι− 8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέ− δευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε πεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρε− Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσω− ββ) Για θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμι− ρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο κής εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της 9. Για την επιλογή στις θέσεις σχολικών συμβούλων πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού καθοδηγητικής Β2. επάρκειας και για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευ− γγ) Για θέσεις διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνι− σης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. κά σχολεία εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσό− και διευθυντών σχολικών μονάδων απαιτείται η κατοχή ντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας. Τα ανωτέρω πι− αυτά. στοποιητικά χορηγούνται ύστερα από παρακολούθηση δδ) Για θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων αντίστοιχου ειδικού προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για την επιλο− και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσό− γή σε όλες τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτήν την ντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία παράγραφο απαιτείται επίσης η κατοχή πιστοποιητικού αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληρο− θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία. φορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1. 5. Ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων, προϊστάμε− 10. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου νοι ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρω− υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκ− σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, παίδευσης, υποδιευθυντές Σ.Ε.Κ., στα οποία ασκούνται που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και τα οποία λειτουρ− ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η δι− γούν σε πρωινό και απογευματινό κύκλο, καθώς και ως αδικασία παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με για την απόκτηση του πιστοποιητικού καθοδηγητικής ή οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπη− διοικητικής επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή και, προκει− και κάθε σχετικό θέμα. μένου για υποδιευθυντές και υπευθύνους τομέων Σ.Ε.Κ., 11. Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη δια− ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για δικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με το Σ.Ε.Κ. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικα− πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής σίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί διατάξεις. με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. 12. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκ− 6. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων παιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτι− πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην κοί με βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα υπηρεσία. Ειδικότερα, ως προϊστάμενοι τμημάτων εκ− (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίον παιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδι− 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια 13. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει εκπαίδευση, στις δε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαί− να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δευσης εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Το κώλυμα επιλογής της των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20. Σε περίπτωση που δεν προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋ− τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής ποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο με βαθμό Β΄ και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 7. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευ− τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκά− Άρθρο 12 λων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί Κριτήρια επιλογής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα 1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων με βαθμό αποτελούν: Α΄, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης, δεκαετή συνολική εκπαι− η οποία συνάγεται από: αα) την επιστημονική – παι− δευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει εκπαίδευση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί μία από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλά− συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και ββ) την *01000711905100032*

×