Your SlideShare is downloading. ×
0
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ

136

Published on

/ doc. Ing. Alois Fiala, CSc. …

/ doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Prezentace z 1. dne závěrečné konference projektu IPN KVALITA.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
136
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Systém managementu kvality pro ITV-VŠ www.kvalita.reformy-msmt.cz Praha, 23. 4. 2014 doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
 • 2. Systém managementu kvality na ITV-VŠ • Vymezení úkolu v rámci IPN Kvalita • Premisy v KA02 • Systém managementu kvality na ITV-VŠ • Systém řízení založený na principu zpětné vazby • Systém řízení – standardy • Identifikace systému řízení • Zobecnění kritérií pro systémy managementu 1
 • 3. Systém managementu kvality na ITV-VŠ • Vymezení úkolu v rámci IPN Kvalita: • V soustavě IPN je IPN Kvalita určen na řešení procesu vzdělávání. • Klíčové aktivity byly rozděleny následovně: • KA01 se věnovala formulaci cílů vzdělávání, • KA02 měla za úkol navrhnout metodiku managementu kvality vzdělávání (zajistit dosahování cílů), • KA03 se věnovala metodice komplexního hodnocení kvality ITV-VŠ. 2
 • 4. Systém managementu kvality na ITV-VŠ • Premisy v KA02: • K řízení přistupujeme tehdy, kdyţ chceme zajistit dosaţení zvolených cílů (sníţení nejistoty vyvolávané nahodilostí). • Systém řízení (managementu) chápeme jako účelně vytvořený formální rámec, s jehoţ pomocí vybíráme vhodné cíle, volíme cesty (procesy) k jejich dosaţení, zajišťujeme potřebné zdroje a stanovujeme pravidla (regulátory) pro efektivní realizaci procesů. • Systém řízení (managementu) vyuţívá zpětnou vazbu jako prevenci opakování případných chyb. • Systém řízení (managementu) preferuje přístup k řešení problémů zaloţený na analýze příčin a přijímání opatření na základě ověřování hypotéz (cyklus PDCA). 3
 • 5. Systém managementu kvality na ITV-VŠ 4 ZdrojeRegulátory Proces vzdělávání Vstup Výstup Cíle v oblasti vzdělávání Každý produkt, který někomu přináší užitek, je výstupem nějakého procesu!
 • 6. Systém managementu kvality na ITV-VŠ • Hlavní úkol – řídit proces tak, aby výstupy směřovaly ke stanoveným cílům. • Proces mění vstupy na výstupy a díky vhodným regulátorům spotřebovává přiměřené zdroje. • Plánovaný výstup  řízený proces; • podmínka nutná – řízení: • vstupů; • zdrojů; • regulátorů (dokumentů) • Systém řízení zahrnuje řízený systém (realizuje hlavní proces), řídicí systém (na základě zpětné vazby vede řízený systém k cíli). 5
 • 7. Systém řízení založený na principu zpětné vazby 6 MONITORO- VÁNÍ VÝSTUPY POŢADAVKY VSTUPY RUŠIVÉ FAKTORY ŘÍZENÝ SYSTÉM (PROCES) ŘÍDICÍ SYSTÉM (MANAGEMENT) ODCHYLKA AKČNÍ ZÁSAH
 • 8. Systém řízení založený na principu zpětné vazby • Řízený systém zahrnuje hlavní proces (vytváří produkt) a potřebné zdroje (jejich vyuţití vyvolává podpůrné procesy). • Lidské zdroje jsou rozmístěny ve vhodné organizační struktuře. • Ostatní zdroje (zařízení, vybavení atd.) vytváří takovou infrastrukturu, aby umoţňovala efektivní realizaci procesů. • Řídicí systém zahrnuje procesy zpětné vazby, rozhodování , komunikace a k nim potřebné zdroje (lidské, infrastruktura). • Řízení jako cílevědomá činnost předpokládá identifikaci (popis chování systému, jeho vlastností) řízeného systému a přiřazení vhodného a přiměřeného řídicího systému (aby společně vytvořily funkční systém schopný dosahovat zvolené cíle). 7
 • 9. Systém řízení – standardy • ISO 9001:1987 – „inspirace“ AQAP • ISO 9001:1994 – „expanze“ AQAP, VDA 6, QS 9000 aj. • ISO 9001:2000 – „expanze“ systémy managementu (ESG) • ISO 9001:2008 – dtto ISO 9001:2000 • ISO 9001:2015 – nové strukturování požadavků • Nová generace vždy staví na předešlé – „vyzrálost“ systému 8 systém ISO 9001:1987 (1994) ISO 9001:2000 (2008) ISO 9001:2015 ESG-1 systém jako celek 4.2 4.1 4 ? řízení dokumentů 4.5; 4.16 4.2 7.5 1.6; 1.7 řídicí systém 4,1 5 5; 6 1.1 řízení zdrojů 4.11; 4.18 6 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 1.4; 1.5 řízení hlavního procesu 4.3; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.15; 4.19 7 8 ? řízení zpětné vazby 4.10; 4.12; 4.13; 4.14; 4.17; 4.20 8 9; 10 1.2; 1.3
 • 10. Identifikace systému řízení • Identifikace řízeného systému – mapování procesu vzdělávání (proces představuje cílové chování systému). • Proces vzdělávání je určen k dosahování zvolených cílů (viz dlouhodobé záměry) – výstupy z učení (profil absolventa). • Důležitá východiska – poslání (mise) a rozvojové plány (vize) ITV-VŠ. • KA01 – „Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání“ (Doporučení pro vyučující, vedení škol a vzdělávací politiku) • KA02 – Studie „Přidaná hodnota studia“ • KA02 – Studie „Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol v ČR“ • KA02 – Hodnocení absolventy a zaměstnavateli – metodika • KA02 – Studie „Strukturované studium v České republice“ 9 Proces vzdělávání Vstup Výstup
 • 11. Identifikace systému řízení – mapování procesů ITV-VŠ • Hlavní proces vzdělávání se dělí na subprocesy, které poskytují informace s potřebnou podrobností. • Všechny procesy a jejich vzájemné vazby jsou uvedeny v mapě procesů. Procesy jsou zmapované, nebo je jejich průběh ponechán na „zkušenosti“. Možné přínosy procesní mapy: • Z pohledu studenta: • Nabízí škola studijní program v oboru, který ho zajímá? • Co všechno bude nutné absolvovat k dosaţení zvoleného cíle? • Z pohledu zaměstnance: • Existuje aktuální přehled nabízených programů a oborů. • Existuje souhrnná, přehledná informace o celém procesu vzdělávání (mapa procesu). 10
 • 12. Identifikace systému řízení – mapování procesů ITV-VŠ • K realizaci hlavního procesu vzdělávání jsou nezbytné vhodné a přiměřené zdroje – lidé (akademičtí pracovníci a další zaměstnanci), prostory a vybavení (učebny, laboratoře, knihovny atd.). • Jejich poskytování je podporováno procesy podpůrnými. • KA02 – „Systém managementu kvality“ – metodika (Identifikace hlavního procesu) • KA02 – Studie „Vzdělávání s ohledem na osoby se specifickými potřebami (sociální aspekty, talenty, etika)“ • IPN EFIN – Metodika EFIN – podpůrné procesy 11 Zdroje Proces vzdělávání Vstup Výstup
 • 13. Identifikace systému řízení – organizační struktura ITV-VŠ • Pro výkon všech činností je třeba stanovit vedle požadavků na způsobilost konkrétní odpovědnosti a pravomoci – kvalita závisí na lidech. • Využít existující organizační řád, pracovní řád a podobné dokumenty. Vzájemné vazby ukazuje organizační schéma – vztah nadřízený/podřízený, interní komunikace. • Popis pracovního místa. Vzájemná zastupitelnost zaměstnanců. • Z pohledu zaměstnance: • Organizační struktura a vlastní pozice v ní. Kompetence. Kariéra. • Pravidla interní komunikace. Systém porad. • Organizační struktura má podporovat efektivní průběh procesů, měla by se jim přizpůsobovat (ne naopak). • KA02 – „Systém managementu kvality“ – metodika 12
 • 14. Identifikace systému řízení – zpětná vazba v ITV-VŠ • Pro efektivní řízení je třeba stanovit vhodné a výstiţné indikátory, jejichţ monitorováním jsou získávány informace o výsledcích, trendech a náměty pro zlepšování. • Uplatňování „SMART“ cílů podporuje iniciativu vedoucích na všech úrovních; indikátory vychází z cílů. • KA02 – Metodika „Systém managementu kvality“ • KA02 – Metodika akreditace a reakreditace institucí, oblastí vzdělávání a studijních programů (vnitřní, vnější). • KA02 – Metodika „Studentské hodnocení relevantních částí vzdělávacího procesu a sluţeb poskytovaných studentům“ • KA02 – Metodika „Hodnocení výstupů ze vzdělávání a jiných aspektů vzdělávacího procesu absolventy a zaměstnavateli“ • KA02 – Metodika „Periodické hodnocení akademických a dalších pracovníků ITV“ 13
 • 15. Identifikace systému řízení – dokumentace • Identifikace systému řízení je dovršena jeho dokumentací a vytvořením směrnice pro řízení tvorby, udržování a změn dokumentů (řídicích a záznamů poskytujících zpětnou vazbu). • Rozsah a forma řídicí dokumentace musí splňovat požadavky MŠMT a musí odpovídat druhu ITV-VŠ (specifika). • Dobrá řídicí dokumentace podporuje procesy – je významným motivátorem a komunikačním nástrojem. 14 ZdrojeRegulátory Proces vzdělávání Vstup Výstup
 • 16. Identifikovaný a dokumentovaný systém managementu předpoklad úspěšné realizace procesu vzdělávání 15 Kritérium 1: Systém existuje jako celek Kritérium 3: Systém je adekvátně řízen Kritérium 4: Systém má vhodné a přiměřené zdroje Kritérium 5: Systém je schopen efektivně plnit cíle Kritérium 6: Systém je řízen podle zpětné vazby ZdrojeRegulátory Proces vzdělávání Vstup Výstup Kritérium 2: Existuje systém dokumentace
 • 17. Systém řízení – kritéria pro posouzení předpokladů výkonnosti • Soubor kritérií systému managementu (doklady o existenci a funkčnosti systému a jeho prvků) se týká: • 1. identifikace procesů (hlavní, podpůrné, vzájemné působení) • 2. řízení dokumentů (pravidla, informace) • 3. identifikace řídicího systému (organizační struktura, odpovědnosti, komunikace) • 4. řízení zdrojů (poskytování, rozvíjení) • 5. řízení hlavního procesu • 6. řízení zpětné vazby • Standardy s požadavky na systém managementu kvality se mění v závislosti na úrovni poznání a podle stupně vyzrálosti; mění se struktura požadavků, ale obsah požadavků je prakticky stejný. 16
 • 18. Děkuji za pozornost! www.kvalita.reformy-msmt.cz

×