Geodinàmica externa

1,589 views
1,315 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geodinàmica externa

 1. 1. GEODINÀMICA EXTERNA 2n ESO
 2. 2. Procesos geològics externs meteorización transporte sedimentación
 3. 3. Agents geològics externs Agents geològics externs• Són els encarregats de la destrucció i modificació Aigua (gel, líquid i gas) del relleu.• Són deguts a processos que ocorren en la Vent superfície de la terra: erosió, transport i Éssers vius sedimentació.
 4. 4. METERORITZACIÓ. TIPUS.
 5. 5. Meterorització Tipus Meterorització• Conjunt de processos mecànica o causats pels agents física atmosfèrics que provoquen el trencament i la Meteorització química disgregació de les roques Meteorització biològica
 6. 6. Factors que influeixen en la meteorització• Temperatura: – les temperatures altes faciliten les reaccions químiques, sempre que l’ambient sigui humit. – Baixes temperatures dificulten les reaccions químiques. – Temperatures canviants afavoreixen la meteorització mecànica.• Humitat: – Ambient humit afavoreix les reaccions químiques. – Ambient sec dificulta les reaccions químiques.
 7. 7. Meterorització mecànica o físicaTé lloc quan les roques esfragmenten a causa de les Gelifracciódilatacions i contraccions,dels esforços produïts pelgel en les esquerdes o pels Descompressiócanvis de temperatura. Termoclàstia
 8. 8. GelifraccióFragmentació de les roques degut al creixement decristalls de gel. Canchal
 9. 9. DescompressióFormació d’esquerdes en les roques degut al canvi depressió existent sobre elles.
 10. 10. TermoclàstiaÉs el trencament de les pedres degut a una diferentdilatació i contracció dels diversos minerals que formenles roques. Desierto
 11. 11. Meteorització química • Dissolució Aigua • HidratacióEs produeix una disgregació de • Hidrólisisles roques deguda a reaccionsquímiques que alteren elsminerals que les constitueixen. CO2 • Carbonatació
 12. 12. Meteorització produïda per l’aigua Dissolució L’aigua, mica en mica va traient les partícules solubles de la roca, fent que aquesta es desgasti. Hidratació • Incoporació de molècules d’aigua als minerals que fan afeblir-los. Hidrólisis • Reacció entre l’aigua i els minerals, per formar-ne de nous.
 13. 13. CarbonatacióProcés en el qual l’aiguareacciona amb la pedracalcària i es transforma enbicarbonat càlcic soluble.CaCO3+CO2+H2O↔Ca(CO3H)2
 14. 14. Meteorització biològica • Les arrels de les Física plantes exerceixen pressió en les roquesDeguda a l’acció dels éssersvius, que poden provocar eltrencament de les roques. • Certes plantes, animals i fongs Química alliberen substàncies que alteren alguns minerals.
 15. 15. ACTIVITAT 1• Per grups, classifiqueu els diferents tipus de meteorització, segons els climes: CLIMA TIPUS DE METEORITZACIÓ
 16. 16. MODELAT DEL RELLEU
 17. 17. PROCESSOS GEOLÒGICS
 18. 18. EROSIÓ
 19. 19. Retirada dels materials del seu lloc d’origen.Al llarg de milions d’anys:- excava valls profundes- desgasta muntanyes fins a deixar-les planes- fa retrocedir penya-segats- dissol roques del subsòl- origina grutes i galeriesL’erosió depèn de:- l’energia de l’agent geològic- la resistència de les roques
 20. 20. TRANSPORT
 21. 21. Desplaçament dels materials erosionats.• Trobem un transport diferencial dels materials que origina una selecció: – Arrossegament – Rodadura – Saltació – Suspensió – Dissolució – Flotació
 22. 22. SEDIMENTACIÓ
 23. 23. Acumulació dels materials transportats per pèrdua d’energia per part de l’agent transportador o per xoc amb un obstacle.
 24. 24. ACTIVITAT 2• Classifiqueu, per grups, les següents fotografies segons la taula que teniu a continuació FOTOGRAFIA CLIMA PROCÉS GEOLÒGIC
 25. 25. A B C
 26. 26. D E G F
 27. 27. H I KJ
 28. 28. ELS AGENTS GEOLÒGICS
 29. 29. MOTOR DELS AGENTS GEOLÒGICS
 30. 30. EL SOL I LA GRAVETAT
 31. 31. EL VENT
 32. 32. • La capacitat erosiva del vent és força reduïda.• Té la capacitat de transportar els elements més fins.• Tipus d’erosió: – Deflacció: el vent aixeca partícules de sorra fina. – Abrasió: les partícules xoquen contra els materials. S’erosiona més la part baixa que l’alta.• Trobem també tempestes de sorra
 33. 33. • Es pot produir per: – Rodament – Saltació – Suspensió• Estructures derivades: – Reg: deserts de pedres. – Ergs: deserts de sorra. • Destaquen les dunes, formades per l’acumulació de sorra. – Roques amb diferents formes.
 34. 34. EL GEL
 35. 35. • El glaç format als pol o a les muntanyes altes, es pot moure per efecte de la gravetat.• Les glaceres són masses de gel que es desplacen des dels llocs on s’acumula la neu, fins als llocs on es fon.• En el seu moviment erosionen el sòl.• Tipus. – Glaceres de casquet – Glaceres alpines • Corren per les llengües de la glacera, des de la zona d’acumulació anomenada circ glacial
 36. 36. ACTIVITAT 3• Activitats 13, 14, 15, 16,17 pàgina 127
 37. 37. L’AIGUA
 38. 38. AIGÜES SALVATGES• Gran capacitat erosiva• Climes secs.• Deguda a pluges torrencials• Estructures: – Barrancs – Xaragalls. – Torrents • Conca de recepció • Canal de desguàs • Con de dejecció • Ventall al·luvial • Pilars coronats
 39. 39. ELS RIUS• Cursos permanents d’aigua que acaben desembocant al mar. – Xarxa de drenatge: riu + afluents – Conca hidrogràfica: àrea que recull l’aigua d’un riu.• Estructures: – Valls en forma de V – Meandres – Plana d’innundació – Peneplà: uniò de diverses valls – Delta: acumulació de sediments a la desembocadura.
 40. 40. AIGÜES SUBTERRÀNIES• Són les aigües que s’infiltren.• Poden produir la dissolució de certs materials.• Si l’aigua duu diòxid de carboni pot dissoldre la calcita• Estructures derivades – Modelat càrstic • Dolines: forats produits per l’enfonsament. • Sales o grutes: cavitats a l’interior de les roques • Estalactites i estalagmites • Avencs: conductes verticals que connecten amb la superfície.• Aquífers: llacs subterranis que contenen aigua. S’exploten per mitjà de pous.
 41. 41. EL MAR• Modela a través de: – Ones: produïdes pel vent. Erosionen les costes altes, trituren els materials i transporten els més fins. Provoquen la sedimentació en zones arrecerades. – Corrents marins: deguts a diferències de salinitat i temperatura. Transporten materials fins al llarg de la costa i també mar endins. – Marees: Augmenten la zona d’acció de l’onatge.
 42. 42. • Formes derivades: – Retrocés dels penya-segats. – Plataformes d’abrasió. – Trituració de roques – Platja – Fletxes litorals (barres de sorra paral·leles a la costa) – Tómbols: uneixen la costa amb una illa. – Albuferes (o llacunes d’aigua salada)
 43. 43. ACTIVITAT 4• Exercicis 20, 22, 24, 26, 27 pg 128 i ss.
 44. 44. ACTIVITAT 5• Completa la taula següent CLIMA AGENT GEOLÒGIC PROCÉS GEOLÒGIC
 45. 45. ROQUES SEDIMENTÀRIES
 46. 46. Conques sedimentàries• Són zones deprimides de l’escorça terrestre on s’acumulen els sediments. El fons s’enfonsa lentament a mesura que els sediments s’hi apilen en capes.• Els materials es transformen per: – Pressió – Temperatura elevada – Circulació d’aigua
 47. 47. Estrats• Capes horitzontals on es troben les roques sedimentàries. – Sostre: límit superior. – Mur: límit inferior. – Potència: gruix de l’estrat
 48. 48. Diagènesis o litificació
 49. 49. Estructures de les roques sedimentàries Estructures Externes Internes Superfície: Orgàniques Laminació-Marques d’impacte Deformació: -Pistes, marques Ondulació-Marques de corrent - Marques de càrrega -rastres d’animals Estratificació creuada -Cicatrius d’erosió
 50. 50. Classificació de les roques sedimentàries• Segons el seu origen: • Detrítiques: formades per clasts de mides variades. • No detrítiques: • Químiques i bioquímiques: formades per reaccions de precipitació o per la precipitació de substàncies afavorida per l’acció dels éssers vius. • Organògenes: acumulació de restes orgàniques.
 51. 51. Roques detrítiques
 52. 52. Roques químiques i bioquímiques• Fosfatades• Silícees: sílex• Carbonatades: calcària• Ferruginoses i alumíniques: bauxita• Evaporítiques: halita, guix, silvina i carnalita.
 53. 53. Roques organògenes: Carbó Antracita Hulla LignitoTurba
 54. 54. Roques organògenes: Petroli
 55. 55. ACTIVITAT 5• Exercicis 28 i 29 pg 132

×