Cum sa ne iubim batranii
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Cum sa ne iubim batranii

on

 • 562 views

 

Statistics

Views

Total Views
562
Views on SlideShare
524
Embed Views
38

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 38

http://vlad-ionescu.blogspot.com 30
http://vlad-ionescu.blogspot.ro 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Cum sa ne iubim batranii Cum sa ne iubim batranii Presentation Transcript

  • CUM SA IUBIM BATRANII
  • ..... pentru c ă exist ă î n trecutul lor o comoar ă de adev ă r, frumuse ţ e ș i lucruri bune. LAS Ă -I S Ă VORBEASC Ă
  • ..... î n discu ţ ii, pentru c ă au nevoie s ă se simt ă siguri pe ei in ș i ș i . LAS Ă -I S Ă Î NVING Ă
  • .... vechii lor prieteni, pentru c ă al ă turi de ei se simt retr ă ind ... Las ă -i s ă viziteze
  • .... pove ș tile lor repetate, pentru c ă sunt ferici ţ i s ă fie asculta ţ i . Las ă -i s ă povesteasc ă
  • .... î ntre lucrurile pe care le iubesc, pentru c ă simt o mare suferin ţă c â nd via ţ a lor se rupe î n buc ăţ i. LAS Ă -I S Ă T Ă IASC Ă
  • .... c â nd cred c ă gre ș e ști , pentru c ă b ă tr â nii, ca ș i copiii, au dreptul s ă fie ascultaţi . Las ă -i s ă strige
  • . .. î n ma ș in ă , c â nd î i duce ţ i cu voi î n concediu, pentru ca î n anul urm ă tor s ă nu ai mustr ă ri de con ș tiin ţă , dac ă nu mai sunt printre noi... Las ă -i s ă - ș i spun ă p ă rerea
  • ... . cu aceea ș i dragoste r ă bd ă toare cu care îţ i cre ș ti copiii, pentru c ă tot ce se î nt â mpl ă , face parte din via ţă . Las ă -i s ă î mb ă tr â neasc ă
  • ... a ș a cum ș tiu ei; cum le place, pentru c ă b ă tr â nii descoper ă umbra DOMNULUI î n drumul pe care le este dor s ă -l str ă bat ă . Las ă -i s ă se roage
  • Ernesto Cortázar: A Valtz to the Eternity ..... î n bra ţ e pline de credin ţă , pentru c ă iubirea fra ţ ilor aici, î i face s ă presimt ă torentul infinit al dragostei divine . LAS Ă -I S Ă MOAR Ă
  • EU SUNT O PERSOANA IN VARSTA
   • Î n mod constant, persoanele î n v â rst ă sunt criticate pentru c ă nu se adapteaz ă lumii moderne.
   • F ă r ă re ţ inere, noi ne asum ă m r ă spunderea pentru tot ce am f ă cut ș i nu î nvinuim pe nimeni pentru aceasta.
   • Totu ș i, dup ă o profund ă analiz ă , ne-ar pl ă cea s ă amintim c ă ,
   • de ș i am purtat p ă rul lung, de ș i am realizat o revolu ţ ie sexual ă , am protestat î mpotriva a ș a-ziselor
   • valori tradi ţ ionale ș i am dansat cu Beatles
   • ș i Rolling Stones,
   • de fapt, suntem persoane mature……………
   • … . ș i totu ș i ……
   • NU AM FOST NOI CEI CARE AU ELIMINAT:
      • -melodia din muzic ă ,
      • -talentul ș i spiritul din crea ţ iile artistice,
      • -vocea de valoare î n c â ntece,
      • -orgoliul pentru aspectul exterior,
      • -polite ţ ea î n trafic,
      • -romantismul din rela ţ iile amoroase,
      • -fidelitatea î n cuplu,
      • -responsabilitatea paternit ăţ ii,
      • -uniunea familiei,
      • -aprecierea ș i pl ă cerea pentru cultur ă ,
      • -sentimentul de patriotism,
      • -respingerea vulgarit ăţ ii,
   • N-AM FOST NOI, CEI CARE AU ELIMINAT:
    • -spiritul Cr ă ciunului î n ș coli ș i ora ș e,
    • -comportamentul intelectual,
    • -rafinamentul limbajului,
    • -dedica ţ ia pentru literatur ă ,
    • -pruden ţ a î n cheltuiala banilor,
    • -ambi ţ ia de a fi ”cineva” in via ţă
    • ș i bine-n ţ eles nu suntem noi cei care elimin ă m
    • r ă bdarea ș i toleran ţ a î n rela ţ iile personale
    • sau interac ţ iunea cu ceilal ţ i.
    • DE FAPT, EU SUNT O PERSOAN Ă MATUR Ă !
     • Totu ș i, î nc ă pot î nsufle ţ i o petrecere ...
     • inclusiv s ă rezist p â n ă la 2 a.m.
     • î nc ă pot deschide copiilor sticlele cu capace rezistente, chiar dac ă folosesc ciocanul ...
     • î nca mai ș tiu cum s ă ajung acas ă ...
     • chiar dac ă trebuie s ă -mi desenez o hart ă .
     • î nc ă mai dorm noaptea ca un prunc...
     • chiar dac ă î n unele dimine ţ i, corpul nu-mi permite s ă m ă ridic imediat...
   • De fapt, sunt o persoan ă matur ă !
    • Totu ș i, î nc ă pot s ă fac haz de necaz...
    • chiar dac ă uneori nu prea aud ce mi se spune.
    • Î nc ă sunt grozav la povestit...
    • chiar dac ă am spus acelea ș i istorii de mai multe ori.
    • Dar s ă nu crezi c ă am devenit cert ă re ţ , moroc ă nos sau intransigent…
    • Pur ș i simplu, am v â rsta potrivit ă s ă spun c â nd ceva nu-mi place …
    • Nu-mi place aglomera ţ ia î n trafic,
    • nici mul ţ imea,
    • nici muzica tare,
    • nici ţ ipetele copiilor,
    • nici l ă tratul c â inilor,
    • nici politicienii,
    • nici alte multe lucruri
    • pe care acum nu mi le amintesc.
  • Ş i î nc ă m ă mai bucur de via ţă ascult â ndu-i pe Beatles ș i Rolling Stones!. dar nu-mi amintesc, cine naiba mi-a trimis aceast ă prezentare... uneori se î nt â mpl ă s-o retrimit persoanei care mi-a trimis-o.
  • Acum am un dubiu... ţ i-am mai trimis aceasta prezentare? Oricum, ș tiu c ă nu te superi s-o prime ș ti a doua oar ă , e doar un mod de a dovedi c ă -mi amintesc de tine !!!!!  Numai persoanele î n v â rst ă pot î n ţ elege asta ...