UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOLFACULTATEA DE GEOGRAFIECatedra Geografie Umană, Regională și TurismREFERATFitotehnia în ...
PLAN1. Introducere.Fitotehnia-obiective,noţiuni generale2. Factorii de dezvoltare şi de repartiţie a fitotehniei3. Compone...
1.IntroducereAgricultura este ramura de bază a economiei naţionale, fiind cea mai veche activitateeconomică practicată pe ...
2 Factorii de dezvoltare şi de repartiţie a fitotehnieiDezvoltarea şi repartiţia teritorială a fitotehniei este în strictă...
3.Componenţa subramurală a fitotehnieiFig. 2 Componenţa subramurală a fitotehnieiAstfel ramurile fitotehniei sunt următoar...
fig.3 Structura suprafeţei cultivate pe categorii de culturi (înmedie pe anii 2000-2007)cereale si leguminoase pentru boab...
fig.3 Structura suprafeţei cultivate pe categorii de culturi (înmedie pe anii 2000-2007)cereale si leguminoase pentru boab...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fitotehnia în Republica Moldova

1,818 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,818
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fitotehnia în Republica Moldova

  1. 1. UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOLFACULTATEA DE GEOGRAFIECatedra Geografie Umană, Regională și TurismREFERATFitotehnia în Republica MoldovaRealizat de studentulComîndaru Ion,gr.202Pentru cursul deGeografia umană a Republicii MoldovaChișinău,2013
  2. 2. PLAN1. Introducere.Fitotehnia-obiective,noţiuni generale2. Factorii de dezvoltare şi de repartiţie a fitotehniei3. Componenţa subramurală a fitotehniei3.1 Cultura cerealieră3.2 Cultura plantelor tehnice3.3 Legumicultura şi pomicultura3.4 Viticultura4. Ramurile principale ale fitotehniei şi industria alimentară5. Concluzii
  3. 3. 1.IntroducereAgricultura este ramura de bază a economiei naţionale, fiind cea mai veche activitateeconomică practicată pe acest teritoriu.Agricultura include zootehnia (creşterea animalelor) şi fitotehnia (cultivarea plantelor).Producţia agricolă este folosită pe larg, preponderent, în industria alimentară,fie direct fieprelucrată la întreprinderi, dar şi în alte industrii (chimică,textilă).Fitotehnia ca ştiinţa agricolă are ca obiective de studiu elaborarea de tehnologii modernede cultivare a plantelor de cîmp eficiente economic, ecologic inofensive, care ar asiguraproducţii înalte şi de bună calitate.În linii mari, fitotehnia este disciplină de sinteză, integratoare a cunoştinţelor mai multordisciplini adiacente, al carei obiectiv principal îl constituie captarea cît mai economică aenergiei solare (radiante şi termice) în fitomasa culturilor de cîmp.Aplicarea fitotehniei presupune întelegerea proceselor, estimarea rezultatelor folosiriimijloacelor şi elementelor tehnologice prin influenţa lor asupra producţiei agricole şicalităţii ei.În cadrul ştiinţelor agricole fitotehnia ocupă locul principal în privinţa aportului la creştereaproducţiei şi a menţinerii şi sporirii fertilităţii solului, folosirii raţionale a terenuriloragricole.Avînd în vedere marea diversitate a condiţiilor pedoclimatice, economice şi sociale,fitotehnia elaborează cele mai moderne şi competitive tehnologii de cultivare a plantelor decîmp pentru condiţii concrete, cu folosirea tehnicii, soiurilor, hibrizilor, aplicarea cumpătatăa chimacalelor, asigurarea unor structuri optime a semănaturilor, ingrijirii la timp şirecoltarea culturilor în termeni optimi, condiţionarea la timp şi calitativă a produsului finit.Tehnologiile de cultivare asigură producţii sporite prin crearea unei suprafeţe foliareoptime, de lungă durată a semănăturilor, majorarea productivităţii fotosintetice, menţineriiîn timp a unui nivel înalt de convertire a reacţiei fotosintetice active.Fitotehnia ca ştiinţă, pentru realizarea obiectivelor sale apelează la cunoştinţele altordisciplini: fiziologia vegetală, agrotehnica, ameliorarea şi protecţia plantelor, biochimie,mecanizarea agriculturii, fizica, matematica (statistica), meteorologia, ecologia ş.a. Eleconstituie baza teoretică şi aplicativă a elaborării tehnoligiilor competitive de cultivare aculturilor de cîmp prin optimizarea interacţiunii factorilor de vegetaţie, ceea ce implicitduce la sporirea fotosintezei productive a plantelor.Cunoştinţele în domeniul Fitotehniei pot fi aplicate cu succes de către specialiştiicomplexului agroindustrial al ţării în activitatea lor practică, de către cercetătorii ştiinţificiai instituţiilor de profil în elaborarea noilor elemente tehnologice ori tehnologiilor noi, decătre cadrele didactice în procesul de înstruire preuniversitară şi universitară, de cătrefermieri şi particularii încadraţi în producerea culturilor de cîmp.
  4. 4. 2 Factorii de dezvoltare şi de repartiţie a fitotehnieiDezvoltarea şi repartiţia teritorială a fitotehniei este în strictă dependenţă de un întregcomplex de factori naturali şi antropici.Dintre factorii naturali menţionez relieful care oferă condiţii mai favorabile pentrupracticarea agriculturii atunci când este mai puţin fragmentat,pe terenuri mai înclinate şiaccidentate fiind mai dificilă cultivarea plantelor. Pentru a se dezvolta, plantele mai aunevoie de căldură, lumină şi umiditate, însă cerinţele plantelor faţă de aceşti parametric.La fel plantele mai au nevoie de un substrat bogat în substanţe nutritive care îl serveştedrept pământul .Fig. 1. Cerinţele culturilor agricole faţă de căldură şi umezealăCondiţii pentru dezvoltare Exemple de culture agricoleCulturi agricole care necesită o cantitatemai mare de căldură (termofile)Viţa-de-vie, piersicul, porumbul, soia,sorgulCulturi agricole care necesită o cantitatemai mică de caldurăCartoful, grâul, orzul, secara,matărea, sfeclafurajerăCulturi agricole care necesită o cantitatemai mare de umezeală (higrofile)Porumbul, legumele, cartoful, sfecla de zahărCulturi agricle care necesită o cantitatemai mică de umezealăMeiul, sorgul,orzul, viţa-de-vieFactorii antropici sunt decisivi în dezvoltarea fitotehniei, omul oferind resurse de muncăşi determinănd relaţiile agrare de producţie.Dezvoltarea fitotehniei este influenţată de factorii tehnico-economici, care includ:mecanizarea, chimizarea, aplicarea irigaţiilor, selecţionarea noilor soiuri de culture. Ungradde mecanizare mai înalt corespunde lucrărilor de cultivare a cerealelor, a sfeclei de zahăr , aflorii-soarelui. Factorul uman influnţează fitotehnia prin chimizarea solurilor, aplicareadiferitelor pesticide, fungicide, insecticide pentru sporirea producţiei de fitomasă agricolă,dar un rol important îl deţine şi introducerea noilor soiuri de culture agricole cu oproductivitate superioară.
  5. 5. 3.Componenţa subramurală a fitotehnieiFig. 2 Componenţa subramurală a fitotehnieiAstfel ramurile fitotehniei sunt următoarele: cultura cerealelor, cultura plantelor tehnice,legumicultura, pomicultura, viticultura, cultura plantelor furajere.FitotehniaCulturacerealelorCulturaplantelortehniceLegumiculturaPomiculturaViticultureCulturaplantelorfurajere
  6. 6. fig.3 Structura suprafeţei cultivate pe categorii de culturi (înmedie pe anii 2000-2007)cereale si leguminoase pentru boabeculturi tehniceviilivezilegumeculturi furajere3.1 Cultura cerealieră
  7. 7. fig.3 Structura suprafeţei cultivate pe categorii de culturi (înmedie pe anii 2000-2007)cereale si leguminoase pentru boabeculturi tehniceviilivezilegumeculturi furajere3.1 Cultura cerealieră

×