1ο διαγωνισμα εκθεσης εκφρασης γ λυκειου

417 views
373 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1ο διαγωνισμα εκθεσης εκφρασης γ λυκειου

  1. 1. –ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ :Α΄ ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ π π π πΔιαβάστε ροσεκτικά το αρακάτω κείμενο και α αντήστε στις ερωτήσεις ου .ακολουθούν 21Μια σημαντική πρόκληση στο ξεκίνημα του ου αιώνα είναι με ποιον ,τρόπο θα διαφυλαχθούν τα ιδανικά της ειρήνης της ελευθερίας και της κοινωνικής . : .δικαιοσύνης Η απάντηση είναι κατάλληλη αγωγή και παιδεία Το ίδιο ισχύει για ( ,τα ηθικά διλήμματα που θέτει η ασύλληπτη επιστημονική πρόοδος κλωνοποίηση , ,παραγωγή ανθρώπινων εμβρύων μεταλλαγμένα προϊόντα οικολογικές καταστροφές . .). .κ ά Το κράτος πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία Η ευρύτερη .καλλιέργεια είναι προσωπική κατάκτηση που απαιτεί θυσίες Η διά βίου εκπαίδευση ,και κατάρτιση μετατοπίζει το κέντρο βάρους από το κράτος στο άτομο το οποίο .οφείλει να έρθει σε επαφή με πολλούς τομείς γνώσης σε διάφορες μορφές της Η ,μετάβαση από την τοπική στην παγκόσμια κοινωνία προϋποθέτει γλωσσομάθεια ,ανοχή στη διαφορετικότητα και στον πολυπολιτισμό πνεύμα συνεργασίας και « »,συναδέλφωσης στο παγκόσμιο χωριό στο οποίο έχει μεταβληθεί ο πλανήτης .μας Και εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει ορατές οι πολλαπλές όψεις της .παγκοσμιοποίησης στην κοινωνιολογική και οικονομική εκδοχή της Τα όρια των , , ,εθνικών κρατών στην παραδοσιακή μορφή τους εξαλείφονται καθώς διακινούνται , .εκατομμύρια άνθρωποι αγαθά και ιδέες με απίστευτη ταχύτητα Η εμμονή όμως ,στα οικονομικά συμφέροντα και στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς η επιβολή ,του καταναλωτικού προτύπου της αφθονίας το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στα ,φτωχά και στα πλούσια κράτη η κρίση της δημοκρατικής συμμετοχής και του ,κράτους πρόνοιας η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός και τόσα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος δημιουργούν κλίμα ανησυχίας για το .μέλλον Η αισιοδοξία για την πορεία του κόσμου κατά την τρίτη χιλιετία μπορεί να προκύψει από τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της αποστολής της .εκπαίδευσης Το παλιό μοντέλο που ισχύει ακόμη στην Ελλάδα και το οποίο (στηρίζεται σε ποσοτικά κριτήρια συσσώρευση γνώσεων στο παραδοσιακό ) .γνωσιοκεντρικό σχολείο πρέπει να αντικατασταθεί από ποιοτικά κριτήρια Η απλή . ,παροχή γνώσεων δεν ωφελεί πια Οι μαθητές και οι φοιτητές όπως και κάθε , ,άνθρωπος πρέπει να μάθουν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες για μάθηση που τους .δίνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους Στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση 21στον ο αιώνα τονίζεται ότι η διά βίου εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στους , : 1.παρακάτω τέσσερις πυλώνες που αποτελούν διαφορετικά είδη μάθησης ,Μαθαίνω πώς να αποκτώ τη γνώση συνδυάζοντας ικανοποιητικά μια ευρύτατη . 2.γενική παιδεία με τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ορισμένα θέματα ,Μαθαίνω να ενεργώ με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκτώ όχι μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω διάφορες καταστάσεις . 3. ,και να εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες Μαθαίνω να συμβιώνω κατανοώντας -τους άλλους και έχοντας επίγνωση των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων συμβάλλοντας ,στην πραγματοποίηση κοινών δράσεων και στη διευθέτηση των συγκρούσεων με , .σεβασμό στις αξίες του πλουραλισμού της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρήνης 1
  2. 2. 4. ,Μαθαίνω να ζω με τέτοιον τρόπο ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότητά μου και να μπορώ να ενεργώ με μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερη κρίση και .προσωπική υπευθυνότητα Για τον λόγο αυτόν η εκπαίδευση δεν πρέπει να , , ,παραμελεί την ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων τη μνήμη τη λογική κρίση ,την αίσθηση του ωραίου τις φυσικές ικανότητες του ατόμου και τη δεξιότητα της , .επικοινωνίας με παράλληλη ευαισθησία στη χρήση της μητρικής γλώσσας ( π π ).Κείμενο α ό τον ημερήσιο τύ ο :Β΄ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ . π π . πΑ Το αρα άνω άρθρο δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα Να αρουσιάσετε στην τάξη π π 100 – 120 .σας το εριεχόμενο του άρθρου αυτού με μια ερίληψη λέξεων 25Μονάδες .Β 1. π πΜε οια νοηματική σχέση συνδέονται μεταξύ τους η ρώτη και η δεύτερη π ; π .αράγραφος του κειμένου Να αιτιολογήσετε την α άντησή σας 5Μονάδες 2. π ( / ,Να αναλύσετε τη δομή της τελευταίας αραγράφου δομικά στοιχεία μέρη π / π ).τρό ος μέθοδος ανά τυξης 5Μονάδες 3. “ π π π π ...”.Η μετάβαση α ό την το ική στην αγκόσμια κοινωνία α αιτεί ) .α μόνο την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας ) .β ανεξαρτησία και αυτονομία δράσης ) π π .γ α οδοχή κάθε κοινωνικής και ολιτισμικής ιδιαιτερότητας ) π π .δ καλλιέργεια το ικιστικού νεύματος π π π ( , , , ) π ,Ποια α ό τις αρα άνω φράσεις α β γ δ συμ ληρώνει σωστά σύμφωνα με , π π ;το κείμενο το νόημα της ρότασης ου σας δίνεται Να τη γράψετε στο τετράδιό π .σας και να αιτιολογήσετε με συντομία την ε ιλογή σας 5Μονάδες 4. π 5-6 π :Να α οδώσετε σε σειρές το νόημα της αρακάτω φράσης του κειμένου “ π π π ”.Το κράτος ρόσφερε ως τώρα εκ αίδευση και λιγότερο αιδεία 5Μονάδες 5. π π :Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά α ό τις αρακάτω λέξεις ,συμμετοχή π ,το ική ,ταχύτητα , π .αφθονία υ ευθυνότητα 5Μονάδες . π π π , πΓ Τώρα ου έφτασε η στιγμή της α οφοίτησής σας α ό το Λύκειο αξιο οιώντας π , π π πτις εμ ειρίες της σχολικής σας ζωής να γράψετε μια ε ιστολή ρος τον Υ ουργό , π π πΠαιδείας στην ο οία να διατυ ώνετε τεκμηριωμένα τις α όψεις σας για τις π , παλλαγές ου θα θέλατε να γίνουν στο σχολείο ροκειμένου αυτό να π π π .αντα οκρίνεται α οτελεσματικότερα στις α αιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (500 – 600 ).λέξεις 50Μονάδες πΚαλή ε ιτυχία ( : 100 )άριστα μόρια π :Ε ιμέλεια .Αλέξανδρος Γ Αλεξανδρίδης Φιλόλογος 2
  3. 3. 3

×