Οι καινοτόμες δράσεις στην τάξη της γαλλικής γλώσσας Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/θμιας Δ’Αθήνας 15/02/2011
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αγωγή Υγείας Πολιτιστικά προγράμματα Ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS -...
K αινοτόμες Δράσεις  χαρακτηριστικά <ul><li>● επιδιώκουν ομαδική εργασία και επομένως ανάλογες διδακτικές μεθόδους  ...
K αινοτόμες Δράσεις  χαρακτηριστικά ●  επιζητούν ένα νέο πνεύμα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο  σχολείο ●  θέλουν ...
 ●  Αγωγή Υγείας Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
 ●  Αγωγή Υγείας Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι: - Εξαρτησιογόνες...
●  Ενισχυτική διδασκαλία Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
●  Πολιτιστικά προγράμματα Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
●  Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
●  Ευρωπαϊκά Προγράμματα A πόφαση αρ.1720/2006/ΕΚ του Ευρ.Κοιν. και του Συμβουλίου για μια επταετία (1-1-07)για μια επταε...
Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
Θεσμικό πλαίσιο  Comenius – Leonardo da Vinci-eTwinning <ul><li>1720/2006/ΕΚ / 15-11-2006 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου...
Διάρκεια και  ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων  –  απασχόληση Εκπαιδευτικών <ul><li>Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : εκτός το...
<ul><li>Κάθε πρόγραμμα έχει έναν εκπαιδευτικό υπεύθυνο για την υλοποίησή του ο οποίος δικαιούται 2 ώρες συμπλήρωση ωραρίου...
Προγράμματα eTwinning <ul><li>Το « eTwinning », πλέον εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση (2007-2013 - Απόφασ...
Χαρακτηριστικά του eTwinning: <ul><li>Συμπληρωματικό πρόγραμμα με τα υπόλοιπα σχολικά προγράμματα. </li></ul><ul><li>Μέσο...
2 ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση: <ul><li>Εγκύκλιος 108800/Γ7/19-10-2006 </li></ul><ul><li>Δυνατότητα 2ωρη...
Πληροφοριακό υλικό για τη διάδοση της δράσης <ul><li>Ελληνικός ιστότοπος http :// www . etwinning . gr . </li></ul><ul><l...
Το σχολείο μου θέλει να συμμετάσχει στο eTwinning .Τι πρέπει να κάνω; <ul><li>Βρείτε ένα θέμα ! </li></ul><ul><li>Εγγράψ...
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» Comenius-Leonardo da Vinci 2007-2013 <ul><li>Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης </...
<ul><li>Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από τη δράση ατομικής κατάρτισης και να λάβουν χρηματοδότηση για την παρ...
Προετοιμασία μιας σύμπραξης <ul><li>υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης προπαρασκευαστικής επίσκεψης, η οποία μπορεί να χ...
Σχολικές Συμπράξεις Comenius (Πολυμερείς και Διμερείς) <ul><li>Τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/8...
<ul><li>Υποβολή αιτήσεων: </li></ul><ul><li>Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης ...
<ul><li>Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή (μόνο το συντονιστικό ίδρυμα) </li></ul><ul><li>Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μ...
<ul><li>Το συντονιστικό ίδρυμα θα αποστείλει στα εταιρικά ιδρύματα αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ( α...
Κριτήρια αποκλεισμού <ul><li>Σε μία σχολική σύμπραξη μπορεί να συμμετάσχει ένα μόνο ελληνικό σχολείο Αιτήσεις που αφορούν...
<ul><li>Κάθε σχολικό ίδρυμα έχει το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για σύμπραξη. Στην περίπτωση που το ίδιο σχολείο υ...
επιπρόσθετα κριτήρια αποκλεισμού - εθνικές προτεραιότητες <ul><li>T α κριτήρια που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο ανά σ...
Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση <ul><li>Επιλεξιμότητα αιτούντων: </li></ul><ul><li>Θα γίνουν δεκτές μόνον αιτήσεις εκπαιδευτικών...
<ul><li>Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια ή έχουν εκπαιδευτικά καθήκοντα στην τριτοβάθμια ...
Επιλέξιμη περίοδος <ul><li>Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/5/2011 έως 30/4/2012 </li>...
<ul><li>Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν επιμορφωτική δραστηριότητα από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ...
Καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή είναι: <ul><li>η 29η Απριλίου 2011 για δραστηριότητες π...
Θέσεις Βοηθών Comenius (Σχολεία υποδοχής) <ul><li>Επιλέξιμη περίοδος - Διάρκεια </li></ul><ul><li>Η περίοδος άσκησης διαρ...
Δράση Leonardo da Vinci <ul><li>Διεύρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και στην υπ...
Ενδιαφερόμενοι: <ul><li>Τα Επαγγελματικά Λύκεια και οι Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να υποβάλουν πρόταση για χρηματοδότησ...
Χρήσιμες ιστοσελίδες <ul><li>ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr </li></ul><ul><li>IKY :  http://www.iky.gr </li></ul><ul><li>Ε...
Πληροφορίες <ul><li>Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών </li></ul><ul><li>Μακρή 1 & Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 117 42 Αθήνα </li></ul...
Νέα Γενιά σε Δράση <ul><li>Εθνική Υπηρεσία Προγραμμάτων Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk Αχαρνών 417, 111 43  Αθήνα </li...
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: <ul><li>μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή συλλόγους νέων που εδρεύουν νόμιμα σε μία από τις χώρ...
Πέντε (5) ετήσιες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, οι οποίες είναι καταληκτικές και ισχύουν για όλες τις Αποκεντρωμένες Δράσ...
Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη <ul><li>Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη ...
Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο <ul><li>3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους </li></ul><ul><li>Ο στόχος της δράσης ε...
Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της Νεολαίας <ul><li>5.1. Συναντήσεις νέων Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει ...
●  Περιβαλλοντική εκπαίδευση Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
Pourquoi faire de l'éducation à l'environnement en français? <ul><li>L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT PEUT ÊTRE TELLEMENT DI...
Les pratiques pédagogiques <ul><li>Des pratiques hors classe , sorties de terrain, excursions pédagogiques, servent à la ...
L’indersiplinarité <ul><li>P ar exemple, géographie, arts plastiques,  sciences de la vie…Nous travaillons en collaborati...
Des conseils pratiques <ul><li>Les séances sont réalisés toujours en dehors de l’horaire scolaire et la leçon est bilingue...
EVALUATION <ul><li>Motivation et implication des élèves et réalisation effective des différentes manifestations et du prod...
Καινοτόμες δράσεις που έχουν εφαρμοστεί στο 4 ο Γυμνάσιο Ν.Σμύρνης 2003-2010 <ul><li>2003-2004 ‘’La correspondence’’ Α...
E twinning <ul><li>EUROJEUNES-ECOJEUNES </li></ul><ul><li>Εγγράφηκε στις 12.09.2007 | Κατάσταση: Κλειστό </li></ul><ul><l...
<ul><li>Je peux changer le monde en changeant mes habitudes alimentaires </li></ul><ul><li>Εγγράφηκε στις 25.11.2008 | Κατ...
  QUESTIONNAIRE SUR L’AIR EN BASILICATA ET A MATERA                    QUELLES SONT LES INDUSTRIES DE LA BASILICATA  ...
QU’EST-CE QU’ON EST EN TRAIN DE FAIRE POUR PERMETTRE A TOUT LE MONDE DE JOUIR DE CES BIENFAITS ?       Aménager les espa...
PPAR QUI? PAR QUOI?           Par la pollution de l’eau.              Par le trafic urbain.
QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE POUR PROTEGER LES FORETS, LES ESPACES VERTS URBAINS ET PER-URBAINS ? On peut faire le tri.
Συμμετοχή στο ευρωμεσειαγειακό δίκτυο   Réseau Assises Jeunes et Méditerranée. <ul><li>2004-2005 VIèmes ASSISES «Méditerr...
Στόχοι του Δικτύου <ul><li>Ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση. </li></ul><ul><li>Πρ...
Στόχοι του Δικτύου <ul><li>Πολυάριθμες ανταλλαγές μαθητών και νέων καθώς και επιστημόνων εθελοντών και εκπαιδευτικών που ε...
Το Δίκτυο γιορτάζει 10 χρόνια (2009)
Τα αυτοκόλλητα που περιγράφουν την κατάσταση της θάλασσας σε κάθε χώρα .
Ημέρα ανοιχτής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης <ul><li>Εξέχουσα παιδαγωγική αλλά και πολιτιστική στιγμή του Αssises είναι στο ...
 
2005-2006 COMENIUS 1 Projet linguistique «Des patrimoines nationaux au patrimoine européen » <ul><li>2007-2009 Comenius ...
Produit final du projet <ul><li>Un film documentaire de 23 minutes, bilingue français-grec, a été réalisé conjointement <...
2009-2010 Energies propres et renouvelables en Catalogne 15/02/2011
<ul><li>Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων έχει παραχθεί , μεταφραστεί και δημιουργηθεί άφθονο παιδαγωγικό υλικό : </li></...
Εκθεση Γαλλοφωνίας που οργανώθηκε στο σχολείο από την βοηθό Comenius και τους μαθητές.
 
FEUILLE DE TRAVAIL : Identit é du bâtiment Nom du bâtiment: ………….. Genre : Industriel … Magasin … Fournissement des serv...
Notez au tableau suivant tout ce que vous voyez et tout ce que vous sentez pendant votre promenade au port :  Notez ce qu...
Club Ecologie 4EME COLEGE DE NEA SMYRNE
L’Agora Aujourd’hui champ de ruines Club Ecologie 4EME COLEGE DE NEA SMYRNE
Club Ecologie 4EME COLEGE DE NEA SMYRNE
Au cas de manque de forets les eaux ne s’absorbent pas :les résultats sont des inondations et des éboulis LE CYCLE DE L’EA...
15/02/2011 RECETTE POUR LA SALADE CRETOISE DAKOS   On prend des biscottes traditionelles cretoises (paximadia). Sur les ...
Les gestes éco-citoyens se font: <ul><li>à la maison, </li></ul><ul><li>au travail, </li></ul><ul><li>à l'école, </li><...
Quelques chiffres utiles <ul><li>  Dans la salle de bains </li></ul><ul><ul><li>Toilette au lavabo : 5 litres environ </l...
<ul><li>Titre du projet:&quot;Blagues et humour, chacun à son tour'' </li></ul><ul><li>Nom de l'établissement polonais:  ...
<ul><li>Age des participants 15 -16 ans. </li></ul><ul><li>Objectifs linguistiques: Expression écrite , </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Wiesława Krzyśków-Kurzyna (Założyciel) </li></ul><ul><li>  Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i...
Sitographie utile: <ul><li>www.decouvertemondemarin.org </li></ul><ul><li>www . ecogestes . com </li></ul><ul><li>www . ec...
Επικοινωνία : <ul><li>[email_address] </li></ul>Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Imerida17fev11bis

856 views
812 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Όλες οι Καινοτόμες δράσεις έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά: Επιζητούν ένα νέο πνεύμα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολείο γενικότερα. Μια νέα ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα ελευθερίας, δημοκρατίας, συνεργασίας. Ο δάσκαλος ανάμεσα στα παιδιά βοηθάει, συζητάει, καθοδηγεί. Δεν παίρνει μόνος του τις αποφάσεις. Τις τελικές αποφάσεις τις παίρνουν τα παιδιά. Οι Καινοτόμες Δράσεις θέλουν με το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία τους να ανανεώσουν και να ενεργοποιήσουν θετικά τη συνολική σχολική πραγματικότητα. Να περιορίσουν τη «μοναξιά» των κλασικών μαθησιακών αντικειμένων, να ελαττώσουν τους μονόλογους και τον παπαγαλισμό, να καθοδηγήσουν τους μαθητές σε πορείες δημιουργικής δράσης, αναζήτησης και υπευθυνότητας. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Τίποτα δεν μαθαίνεται μόνο με τα λόγια. Πολλοί λένε πως το πρόβλημα της παιδείας είναι η πολυλογία και ο παπαγαλισμός. Δεν πρέπει να λείπουν από τη μαθησιακή διαδικασία τα στοιχεία εκείνα που ενεργοποιούν το μυαλό, τις αισθήσεις, τη φαντασία, τις δημιουργικές δυνάμεις. Ταλαιπωρούμε τα παιδιά με αποστηθίσεις, με κανόνες που επιβάλλονται και ξεχνιούνται. Δεν δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε στη δημιουργία μηχανισμών γνώσης, σκέψης, ανάλυσης, σύνθεσης. Βιωματική προσέγγιση σημαίνει συστηματική χρησιμοποίηση των εποπτικών μέσων, επισκέψεις, παρατήρηση επεξεργασία, κατασκευές κλπ Οι Καινοτόμες Δράσεις, όπως και κάθε σύγχρονη εξέλιξη της Παιδαγωγικής και ιδιαίτερα της Διδακτικής Επιστήμης, στοχεύουν στην παραγωγή σκέψης. Στη δημιουργία μηχανισμών μάθησης, στην καλλιέργεια της κρίσης, στην ανακάλυψη, στην ικανότητα του παιδιού να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Το «κλασικό» σχολείο (ιδιαίτερα το Γυμνάσιο και το Λύκειο) στηρίζονται στον «παπαγαλισμό» και στη μίμηση (μαϊμουδισμός). Τα παιδιά, δηλαδή, είναι υποχρεωμένα να αποστηθίσουν το γνωστικό αντικείμενο και να ενεργούν σύμφωνα με επιβαλλόμενα πρότυπα. (Κάνε το όπως το κάνω εγώ). Λείπει η δυναμική της πρωτοβουλίας, η κινητοποίηση της προσωπικής φαντασίας, η έρευνα που ξεκινάει από ενδιαφέρον του ίδιου του παιδιού, η θεματική ελεύθερη δραστηριοποίηση από το μαθητή κλπ. Έτσι όμως εγκλωβίζουμε το παιδί σε γνωστά κλισέ που οδηγούν σε αντιπάθεια προς τη μάθηση και σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκουμε. Οι Καινοτόμες δράσεις θέλουν τους μαθητές υπεύθυνους, με γνώσεις, με κρίση, με δράση, με ανοιχτά τα μάτια, το μυαλό, την ψυχή και την καρδιά Οι «καινοτόμες δράσεις», όπως αλλιώς λέγονται οι καινοτομίες αυτές, μας δίνουν πολύτιμες γνώσεις για την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης και μας φέρνουν σε επαφή με νέες μεθόδους διδασκαλίας, νέες προσεγγίσεις με τη διδακτική πράξη, με νέες προοπτικές γενικότερα για το ρόλο του σχολείου και του εκπ/κού .
 • ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Το Eκπαιδευτικό Σύστημα / Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση / Αγωγή Υγείας  Η Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας είναι ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας. Διεθνείς Οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμφωνούν ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για την πρόληψη και βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η μετάδοση έγκυρων γνώσεων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη αποφάσεων είναι τα θέματα που προβάλλονται από τη σύγχρονη προσέγγιση τέτοιων προγραμμάτων και συμβάλλουν στον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και της υγείας του. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των μαθητών/τριών εφαρμόζει προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία με στόχο την Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας αυτών. Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μια καινοτόμος δράση η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα. Αποτελεί την πρώτη προσέγγιση της για τον περιορισμό των φαινομένων εκείνων που απειλούν τη σωματικά και ψυχική υγεία των νεαρών ατόμων και συντελούν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό και στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχει στόχο να συμβάλλει πραγματικά το σχολείο μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση στην αλλαγή στάσης και συμπεριφορές των μαθητών/τριών, με σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αποτελεσματικά όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που διδάσκονται στην τάξη υποστηρίζονται και ενισχύονται από το φυσικό κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον του ίδιου του σχολείου, ώστε το σχολείο να συμβάλλει πραγματικά στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών/τριών. Η Αγωγή Υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτή, τους γονείς και την κοινωνία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι διαφορετικός και να επιζητείται η δημιουργία μιας διαφορετικής σχέσης με τον μαθητή, διότι τα προγράμματα αυτάστηρίζονται σε νέες μεθόδους διδακτικής προσέγγισης που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του μαθητή και ενισχύουν την ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων, όπως η εξαγωγή συμπερασμάτων αξιολόγησης των συνεπειών και λήψη αποφάσεων. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των στελεχών της εκπαίδευσης, οι σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις της εργασίας σε κάθε τομέα απαιτούν την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και τη στήριξη των εργαζομένων με περισσότερα εφόδια ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο χώρο της εργασίας τους, να συμβάλλουν στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους, στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού της εκπαίδευσης και στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών.  Για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικά αποδοτικού και ανθρώπινου σχολείου, το οποίο θα αναδεικνύει την προσωπικότητα και θα αναπτύσσει τις δεξιότητες του προσωπικού και των μαθητών/τριών, απαραίτητη είναι η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης πολιτικής και ο προγραμματισμός κάποιων αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές έχουν σχέση με το ήθος του σχολικού περιβάλλοντος, τη συμβατότητα μεταξύ του αναλυτικού και του αθέατου σχολικού περιβάλλοντος, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, την ποιότητα της επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα μέλη του οργανισμού, το άνοιγμα και την πρόσβαση του οργανισμού στην κοινότητα, την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων, την αναγνώριση της σημασίας της ψυχικής, συναισθηματικής κοινωνικής και σωματικής υγείας, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Γι΄ αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε την κατάλληλη υποδομή και ατμόσφαιρα στο χώρο του σχολείου ώστε όλοι, μαθητές και εργαζόμενοι να νοιώθουν ασφάλεια, άνεση και ικανοποίηση όταν βρίσκονται σε αυτόν. Έτσι το σχολείο θα γίνει ένας χώρος όπου όλοι θα επιθυμούν να έρχονται καθημερινά για να μάθουν, να εργαστούν, να δημιουργήσουν, να επικοινωνήσουν και να οραματιστούν. Ως γνωστό κάθε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μετά από σχετικές ενημερώσεις - ευαισθητοποιήσεις των εκπαιδευτικών από τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας και από τον Υπεύθυνο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. αλλά και από τις ανάγκες κυρίως των μαθητών/τριών κάθε σχολείου, συγκροτούνται ομάδες και αποφασίζουν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα. Υποβάλλουν κατόπιν πρόταση προς την Επιτροπή Έγκρισης των Προγραμμάτων κάθε Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας για κάθε σχολικό έτος, ώστε να υλοποιήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η Επιτροπή, αφού εκτιμήσει την επάρκεια του/των εκπαιδευτικών εγκρίνει το πρόγραμμα. Ως μέθοδοι και τεχνικές Προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας χρησιμοποιούνται οι &amp;quot;παθητικές&amp;quot; (η διάλεξη, η προβολή video ή ταινίας, οι διαφάνειες), οι μέθοδοι &amp;quot;ενεργητικής συμμετοχής&amp;quot; (έρευνα, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, κλπ) οι &amp;quot;βιωματικές μέθοδοι&amp;quot; (η δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι, το γράψιμο μιας ιστορίας, η συμβουλευτική, το διάγραμμα βιωματικών εμπειριών, ο &amp;quot;καθρέπτης&amp;quot;, η δημιουργική έκφραση με σχήματα ζωγραφικής, η φωτογραφίες κλπ). Η αξιολόγηση κάθε προγράμματος αναφέρεται στο περιεχόμενο, τις μεθόδους, την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα. Μέθοδοι αξιολόγησης προγράμματος: 1) Ομαδική εργασία σε ομάδες 4-5 ατόμων 2) Ερωτηματολόγια. Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι: - Εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά - αλκοόλ - τσιγάρο) - Διατροφή και διατροφικές συνήθειες - Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα - Διαφυλικές σχέσεις - Σεξουαλική Αγωγή  - Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα - AIDS - Ηπατίτιδα Β - Διαπροσωπικές σχέσεις - Ψυχική Υγεία (Ρατσισμός - Βία - Αντιμετώπιση πένθους - Ξενοφοβία) - Κυκλοφοριακή Αγωγή - Ατυχήματα - Αντιμετώπιση άγχους (σχολικού - εργασιακού) - Στοματική Υγιεινή - Καρκίνος - Κάπνισμα - Διατροφή - Έκθεση σε τοξικές ουσίες και στην υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία - Καταστάσεις διαμονής και εργασίας - Περιβάλλον και Υγεία - Εθελοντισμός (Εθελοντική Αιμοδοσία - Εθελοντική προσφορά ιστών και οργάνων - Πρώτες βοήθειες - Εθελοντική εργασία - Εθελοντής σχολικός τροχονόμος) - Μεσογειακή Αναιμία - Καρδιαγγειακά νοσήματα - Κατανάλωση και υγεία - Ισότητα των δύο φύλων  - Κοινωνικός αποκλεισμός - Ίσες ευκαιρίες - Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων όπως σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών, ναυαγίων κ.α.  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, τις τρομοκρατικές ενέργειες, του άγχους, του φόβου κλπ. - Φυσική Ασκηση και πολλά άλλα θέματα που αφορούν το σωστό υγιεινό τρόπο διαβίωσης - Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων - Αγωγής του Καταναλωτή * ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΕΩΝ (Σ.Σ.Ν.) * Το ΈΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ *  Εκστρατεία Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων στον Υδάτινο Χώρο. Πληροφορίες: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ερμού 15,101 85 Αθήνα Τηλέφωνο &amp; fax: 010-3235150 E-mail: t05sdeay@ypepth.gr     
 • ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Η Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας είναι ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας. Διεθνείς Οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμφωνούν ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για την πρόληψη και βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η μετάδοση έγκυρων γνώσεων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη αποφάσεων είναι τα θέματα που προβάλλονται από τη σύγχρονη προσέγγιση τέτοιων προγραμμάτων και συμβάλλουν στον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και της υγείας του. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των μαθητών/τριών εφαρμόζει προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία με στόχο την Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας αυτών. Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μια καινοτόμος δράση η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα. Αποτελεί την πρώτη προσέγγιση της για τον περιορισμό των φαινομένων εκείνων που απειλούν τη σωματικά και ψυχική υγεία των νεαρών ατόμων και συντελούν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό και στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχει στόχο να συμβάλλει πραγματικά το σχολείο μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση στην αλλαγή στάσης και συμπεριφορές των μαθητών/τριών, με σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αποτελεσματικά όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που διδάσκονται στην τάξη υποστηρίζονται και ενισχύονται από το φυσικό κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον του ίδιου του σχολείου, ώστε το σχολείο να συμβάλλει πραγματικά στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών/τριών. Η Αγωγή Υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτή, τους γονείς και την κοινωνία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι διαφορετικός και να επιζητείται η δημιουργία μιας διαφορετικής σχέσης με τον μαθητή, διότι τα προγράμματα αυτάστηρίζονται σε νέες μεθόδους διδακτικής προσέγγισης που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του μαθητή και ενισχύουν την ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων, όπως η εξαγωγή συμπερασμάτων αξιολόγησης των συνεπειών και λήψη αποφάσεων. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των στελεχών της εκπαίδευσης, οι σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις της εργασίας σε κάθε τομέα απαιτούν την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και τη στήριξη των εργαζομένων με περισσότερα εφόδια ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο χώρο της εργασίας τους, να συμβάλλουν στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους, στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού της εκπαίδευσης και στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών.  Για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικά αποδοτικού και ανθρώπινου σχολείου, το οποίο θα αναδεικνύει την προσωπικότητα και θα αναπτύσσει τις δεξιότητες του προσωπικού και των μαθητών/τριών, απαραίτητη είναι η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης πολιτικής και ο προγραμματισμός κάποιων αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές έχουν σχέση με το ήθος του σχολικού περιβάλλοντος, τη συμβατότητα μεταξύ του αναλυτικού και του αθέατου σχολικού περιβάλλοντος, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, την ποιότητα της επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα μέλη του οργανισμού, το άνοιγμα και την πρόσβαση του οργανισμού στην κοινότητα, την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων, την αναγνώριση της σημασίας της ψυχικής, συναισθηματικής κοινωνικής και σωματικής υγείας, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Γι΄ αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε την κατάλληλη υποδομή και ατμόσφαιρα στο χώρο του σχολείου ώστε όλοι, μαθητές και εργαζόμενοι να νοιώθουν ασφάλεια, άνεση και ικανοποίηση όταν βρίσκονται σε αυτόν. Έτσι το σχολείο θα γίνει ένας χώρος όπου όλοι θα επιθυμούν να έρχονται καθημερινά για να μάθουν, να εργαστούν, να δημιουργήσουν, να επικοινωνήσουν και να οραματιστούν. Ως γνωστό κάθε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μετά από σχετικές ενημερώσεις - ευαισθητοποιήσεις των εκπαιδευτικών από τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας και από τον Υπεύθυνο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. αλλά και από τις ανάγκες κυρίως των μαθητών/τριών κάθε σχολείου, συγκροτούνται ομάδες και αποφασίζουν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα. Υποβάλλουν κατόπιν πρόταση προς την Επιτροπή Έγκρισης των Προγραμμάτων κάθε Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας για κάθε σχολικό έτος, ώστε να υλοποιήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η Επιτροπή, αφού εκτιμήσει την επάρκεια του/των εκπαιδευτικών εγκρίνει το πρόγραμμα. Ως μέθοδοι και τεχνικές Προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας χρησιμοποιούνται οι &amp;quot;παθητικές&amp;quot; (η διάλεξη, η προβολή video ή ταινίας, οι διαφάνειες), οι μέθοδοι &amp;quot;ενεργητικής συμμετοχής&amp;quot; (έρευνα, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, κλπ) οι &amp;quot;βιωματικές μέθοδοι&amp;quot; (η δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι, το γράψιμο μιας ιστορίας, η συμβουλευτική, το διάγραμμα βιωματικών εμπειριών, ο &amp;quot;καθρέπτης&amp;quot;, η δημιουργική έκφραση με σχήματα ζωγραφικής, η φωτογραφίες κλπ). Η αξιολόγηση κάθε προγράμματος αναφέρεται στο περιεχόμενο, τις μεθόδους, την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα. Μέθοδοι αξιολόγησης προγράμματος: 1) Ομαδική εργασία σε ομάδες 4-5 ατόμων 2) Ερωτηματολόγια. Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι: - Εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά - αλκοόλ - τσιγάρο) - Διατροφή και διατροφικές συνήθειες - Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα - Διαφυλικές σχέσεις - Σεξουαλική Αγωγή  - Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα - AIDS - Ηπατίτιδα Β - Διαπροσωπικές σχέσεις - Ψυχική Υγεία (Ρατσισμός - Βία - Αντιμετώπιση πένθους - Ξενοφοβία) - Κυκλοφοριακή Αγωγή - Ατυχήματα - Αντιμετώπιση άγχους (σχολικού - εργασιακού) - Στοματική Υγιεινή - Καρκίνος - Κάπνισμα - Διατροφή - Έκθεση σε τοξικές ουσίες και στην υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία - Καταστάσεις διαμονής και εργασίας - Περιβάλλον και Υγεία - Εθελοντισμός (Εθελοντική Αιμοδοσία - Εθελοντική προσφορά ιστών και οργάνων - Πρώτες βοήθειες - Εθελοντική εργασία - Εθελοντής σχολικός τροχονόμος) - Μεσογειακή Αναιμία - Καρδιαγγειακά νοσήματα - Κατανάλωση και υγεία - Ισότητα των δύο φύλων  - Κοινωνικός αποκλεισμός - Ίσες ευκαιρίες - Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων όπως σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών, ναυαγίων κ.α.  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, τις τρομοκρατικές ενέργειες, του άγχους, του φόβου κλπ. - Φυσική Ασκηση και πολλά άλλα θέματα που αφορούν το σωστό υγιεινό τρόπο διαβίωσης - Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων - Αγωγής του Καταναλωτή * ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΕΩΝ (Σ.Σ.Ν.) * Το ΈΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ *  Εκστρατεία Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων στον Υδάτινο Χώρο. Πληροφορίες: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ερμού 15,101 85 Αθήνα Τηλέφωνο &amp; fax: 010-3235150 E-mail: t05sdeay@ypepth.gr     
 • ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 • Πολιτιστική Εκπαίδευση
 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006, τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007 και για μια επταετία το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης . Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme, 2007 - 2013) ενσωματώνει τα προηγούμενα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ και LEONARDO II, καθώς και το πρόγραμμα Jean Monnet με την εξής δομή: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Comenius Προσχολική και σχολική εκπαίδευση Erasmus Ανώτατη εκπαίδευση Leonardo Da Vinci Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Grundtvig Εκπαίδευση ενηλίκων Β. ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Ανάπτυξη πολιτικής (ARION, CEDEFOP, δίκτυο EYRIDICE, κ.λ.π.) 2. Προώθηση εκμάθησης γλωσσών3. Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ 4. Διάδοση - αξιοποίηση αποτελεσμάτων Γ. JEAN MONNET Το πρόγραμμα σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο. Ι. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERASMUS MUNDUS Το Erasmus Mundus είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και την προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ λαών και πολιτισμών μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Η πρώτη φάση του προγράμματος (Erasmus Mundus Ι, 2004 - 2008), υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2003 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004. Η δεύτερη φάση του προγράμματος (Erasmus Mundus II, 2009 - 2013) υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2008 (απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ) και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009. Το πρόγραμμα Erasmus Mundus παρέχει υποστήριξη σε:- ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που επιθυμούν να υλοποιήσουν κοινά προγράμματα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Δράση 1) ή να διαμορφώσουν συμπράξεις συνεργασίας με αντίστοιχα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές και συγκεκριμένες τρίτες χώρες (Δράση 2)- φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκό προσωπικό που επιθυμούν να διανύσουν περίοδο σπουδών / έρευνας / διδασκαλίας στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων κοινών προγραμμάτων ή συμπράξεων συνεργασίας (Δράση 1 και Δράση 2)- οποιοδήποτε οργανισμό που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και επιθυμεί να αναπτύξει σχέδια που στοχεύουν στην βελτίωση της ελκυστικότητας, του προφίλ, της προβολής και της εικόνας της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο (Δράση 3). II. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στόχοι του προγράμματος Erasmus Mundus ΙΙ 2009-2013 είναι:- Η βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης- Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κέντρου αριστείας μάθησης ανά τον κόσμο- Η προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με Τρίτες Χώρες, όπως επίσης και η ανάπτυξη των Τρίτων Χωρών στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. III. ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις δράσεις: Δράση 1 - Κοινά προγράμματα Erasmus Mundus (μάστερ και διδακτορικά) συμπεριλαμβανομένου προγράμματος υποτροφιών: Προσφέρεται υποστήριξη σε υψηλής ποιότητας κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που παρέχονται από συμπράξεις Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από τρεις τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμπράξεις περιλαμβάνουν ενδεχομένως και Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από τρίτες χώρες. Παρέχονται, ακόμα, υποτροφίες πλήρους διάρκειας σε Ευρωπαίους φοιτητές και φοιτητές προερχόμενους από τρίτες χώρες, προκειμένου να παρακολουθήσουν αυτά τα κοινά προγράμματα, καθώς επίσης και υποτροφίες μικρής διάρκειας σε Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς και ακαδημαϊκούς προερχόμενους από τρίτες χώρες, προκειμένου να διεξάγουν ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των κοινών αυτών προγραμμάτων. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικές περιόδους φοίτησης σε τουλάχιστο δύο ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και καταλήγουν στην απονομή ενός αναγνωρισμένου διπλού, πολλαπλού ή κοινού τίτλου. Σε σχέση με την πρώτη φάση του προγράμματος (Erasmus Mundus Ι, 2004 - 2008), οι καινοτομίες που υιοθετούνται είναι οι ακόλουθες: - Συγχώνευση πρώην Δράσης 1 (Μεταπτυχιακά Προγράμματα Erasmus Mundus), Δράσης 2 (Υποτροφίες) και Δράσης 3 (Συμπράξεις) - Επέκταση του προγράμματος, ώστε να περιλαμβάνει χρηματοδότηση και για σπουδές διδακτορικού επιπέδου- Χορήγηση υποτροφιών και στους Ευρωπαίους φοιτητές- Καλύτερη ενσωμάτωση Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τρίτες χώρες στο πρόγραμμα Δράση 2 - Συμπράξεις Erasmus Mundus - Πρόγραμμα External Cooperation Window: Το Erasmus Mundus External Cooperation Window υπάγεται ως Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Erasmus Mundus&gt; στο νέο πρόγραμμα Erasmus Mundus II και αποσκοπεί στον αμοιβαίο εμπλουτισμό και την καλύτερη κατανόηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Παρέχεται χρηματοδότηση 1. για συμπράξεις συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από την Ευρώπη και από συγκεκριμένες τρίτες χώρες, με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων ατομικής κινητικότητας 2. για υποτροφίες διαφορετικής διάρκειας φοιτητών (από προπτυχιακό έως και μεταδιδακτορικό επίπεδο) με σκοπό τις σπουδές και ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία, την πρακτική κατάρτιση και την έρευνα. Ο προϋπολογισμός της δράσης 2 προέρχεται από διάφορα μέσα χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιτίας της ποικιλομορφίας των πολιτικών που καλύπτονται από τους μηχανισμούς εξωτερικής συνεργασίας και τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των συγκεκριμένων Τρίτων Χωρών, οι κανόνες υλοποίησης της Δράσης 2 μπορεί να διαφέρουν ανά έτος και ανά χώρα εταίρο. Οι υποψήφιοι φορείς πρέπει να είναι ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που προτείνουν σχήματα συνεργασίας έως και 20 εταιρικών ιδρυμάτων. Τα σχήματα συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που κατέχουν Erasmus Charter, καθώς και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τρίτων χωρών αναγνωρισμένα από τις αντίστοιχες κρατικές αρχές. Δράση 3 - Προώθηση της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης: Η Δράση 3 προωθεί την Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση διαμέσου μέτρων βελτίωσης της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως εκπαιδευτικού προορισμού και ως κέντρου αριστείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα σχέδια στο πλαίσιο της Δράσης 3 στοχεύουν:1. Στην προώθηση και την ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς επίσης και των σχετικών προγραμμάτων συνεργασίας και σχεδίων χρηματοδότησης.2. Στη διάδοση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και των καλών πρακτικών3. Την αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων σε επίπεδο ιδρύματος ή σε ατομικό επίπεδο.Παρέχεται υποστήριξη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διεθνή διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως προβολή, προσβασιμότητα, διασφάλιση ποιότητας, αναγνώριση πιστωτικών μονάδων, αμοιβαία αναγνώριση προσόντων, κινητικότητα, διεύρυνση διδακτέας ύλης (curriculum development), κλπ.
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006, τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007 και για μια επταετία το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme, 2007 - 2013) ενσωματώνει τα προηγούμενα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ και LEONARDO II, καθώς και το πρόγραμμα Jean Monnet με την εξής δομή: A. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Comenius Προσχολική και σχολική εκπαίδευση Erasmus Ανώτατη εκπαίδευση Leonardo Da Vinci Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Grundtvig Εκπαίδευση ενηλίκων Β. ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Ανάπτυξη πολιτικής (ARION, CEDEFOP, δίκτυο EYRIDICE, κ.λ.π.) 2. Προώθηση εκμάθησης γλωσσών3. Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ 4. Διάδοση - αξιοποίηση αποτελεσμάτων Γ. JEAN MONNET Το πρόγραμμα σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο.
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Imerida17fev11bis

  1. 1. Οι καινοτόμες δράσεις στην τάξη της γαλλικής γλώσσας Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/θμιας Δ’Αθήνας 15/02/2011
  2. 2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αγωγή Υγείας Πολιτιστικά προγράμματα Ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS - eTWINNING - YOUTH IN ACTION Διαθεματικότητα και νέες τεχνολογίες στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας 17/2/2011
  3. 3. K αινοτόμες Δράσεις χαρακτηριστικά <ul><li>● επιδιώκουν ομαδική εργασία και επομένως ανάλογες διδακτικές μεθόδους ● βασικό στόχο την κοινωνικοποίηση του μαθητή και τη δραστηριότητά του με πρωτοβουλίες, εργασίες, έρευνα κλπ. ● αποσκοπούν στο άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνική πραγματικότητα , τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα τοπικά θέματα, επικαιρότητα κ.ά. ● επιθυμούν να ενώσουν τις γνώσεις ● επιθυμούν να φέρουν στο σχολείο τη σύγχρονη τεχνολογία </li></ul>Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
  4. 4. K αινοτόμες Δράσεις χαρακτηριστικά ● επιζητούν ένα νέο πνεύμα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολείο ● θέλουν με το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία τους να ανανεώσουν και να ενεργοποιήσουν θετικά τη συνολική σχολική πραγματικότητα ● υιοθετούν τη βιωματική προσέγγιση (συστηματική χρησιμοποίηση των εποπτικών μέσων, επισκέψεις, παρατήρηση επεξεργασία, κατασκευές κλπ) ● στοχεύουν στην παραγωγή σκέψης, σ τη δημιουργία μηχανισμών μάθησης, στην καλλιέργεια της κρίσης, στην ανακάλυψη ● μας φέρνουν σε επαφή με νέες μεθόδους διδασκαλίας, νέες προσεγγίσεις με τη διδακτική πράξη, με νέες προοπτικές για το ρόλο του σχολείου και του εκπ/κού . Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
  5. 5. ● Αγωγή Υγείας Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
  6. 6. ● Αγωγή Υγείας Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι: - Εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά - αλκοόλ - τσιγάρο) - Διατροφή και διατροφικές συνήθειες - Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα - Διαφυλικές σχέσεις - Σεξουαλική Αγωγή  - Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα - AIDS - Ηπατίτιδα Β - Διαπροσωπικές σχέσεις - Ψυχική Υγεία (Ρατσισμός - Βία – Αντιμετώπιση πένθους - Ξενοφοβία) - Κυκλοφοριακή Αγωγή - Ατυχήματα - Αντιμετώπιση άγχους (σχολικού - εργασιακού) - Στοματική Υγιεινή - Καρκίνος - Κάπνισμα - Διατροφή - Έκθεση σε τοξικές ουσίες και στην υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία - Καταστάσεις διαμονής και εργασίας
  7. 7. ● Ενισχυτική διδασκαλία Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
  8. 8. ● Πολιτιστικά προγράμματα Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
  9. 9. ● Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
  10. 10. ● Ευρωπαϊκά Προγράμματα A πόφαση αρ.1720/2006/ΕΚ του Ευρ.Κοιν. και του Συμβουλίου για μια επταετία (1-1-07)για μια επταετία το πρόγραμμα δράσης για τη Δια βίου Μάθηση ( Lifelong, Learning Programme, 2007-13) Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
  11. 11. Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
  12. 12. Θεσμικό πλαίσιο Comenius – Leonardo da Vinci-eTwinning <ul><li>1720/2006/ΕΚ / 15-11-2006 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με θέμα «Θέσπιση Προγράμματος Δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης» </li></ul><ul><li>Y . A . 96235/ΚΓ/5-9-2007 με θέμα «Σύσταση Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης» </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  13. 13. Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – απασχόληση Εκπαιδευτικών <ul><li>Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Ειδικότερα για το eTwinning, το δίωρο διατίθεται στον εκπαιδευτικό για την οργάνωση της συνεργασίας (μετάφραση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία υλικού, συμπλήρωση του twin blog -πρώην κάρτα προόδου κλπ) και για την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία εκτός των ωρών διδασκαλίας του. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  14. 14. <ul><li>Κάθε πρόγραμμα έχει έναν εκπαιδευτικό υπεύθυνο για την υλοποίησή του ο οποίος δικαιούται 2 ώρες συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωρία, εφόσον δεν υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός της ίδιας ειδικότητας με μειωμένο ωράριο. </li></ul><ul><li>Σε κάθε πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν χωρίς μείωση ωραρίου ή υπερωρίες. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  15. 15. Προγράμματα eTwinning <ul><li>Το « eTwinning », πλέον εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση (2007-2013 - Απόφαση αρ. 1720/2006/EC 1 της 15 Νοεμβρίου 2006), αφορά ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Διαδικτύου </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  16. 16. Χαρακτηριστικά του eTwinning: <ul><li>Συμπληρωματικό πρόγραμμα με τα υπόλοιπα σχολικά προγράμματα. </li></ul><ul><li>Μέσο ανάδειξης της εργασίας των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών εκτός ορίων της χώρας τους. </li></ul><ul><li>Δυνατότητα χρήσης των εργαλείων που παρέχει η δικτυακή πύλη. </li></ul><ul><li>Συνεργασία με συναδέλφους της Ε.Ε. </li></ul><ul><li>Συμμετοχή στους ετήσιους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς eTwinning. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  17. 17. 2 ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση: <ul><li>Εγκύκλιος 108800/Γ7/19-10-2006 </li></ul><ul><li>Δυνατότητα 2ωρης συμπλήρωσης ωραρίου ή υπερωριακής απασχόλησης σε εκπ/κους οι οποίοι υλοποιούν έργο eTwinning συνεργασίας, τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας μέσα στο τρέχον σχολικό έτος. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  18. 18. Πληροφοριακό υλικό για τη διάδοση της δράσης <ul><li>Ελληνικός ιστότοπος http :// www . etwinning . gr . </li></ul><ul><li>Τηλέφωνο 801-11-38946. </li></ul><ul><li>Κεντρική ευρωπαϊκή πύλη μέσω της οποίας υλοποιούνται οι συνεργασίες, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http :// www . etwinning . net </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  19. 19. Το σχολείο μου θέλει να συμμετάσχει στο eTwinning .Τι πρέπει να κάνω; <ul><li>Βρείτε ένα θέμα ! </li></ul><ul><li>Εγγράψτε το Σχολείο σας. www.etwinning.net </li></ul><ul><li>Αναζητήστε σχολείο-συνεργάτη. </li></ul><ul><li>Ευρωπαϊκό γραφείο υποστήριξης: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  20. 20. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» Comenius-Leonardo da Vinci 2007-2013 <ul><li>Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης </li></ul><ul><li>Βελτίωση της ποιότητάς της µέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. </li></ul><ul><li>Χρηματοδότηση για τη δημιουργία σχολικών συμπράξεων (διμερών & πολυμερών) και την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμπραξης. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  21. 21. <ul><li>Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από τη δράση ατομικής κατάρτισης και να λάβουν χρηματοδότηση για την παρακολούθηση σεμιναρίου στο εξωτερικό. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  22. 22. Προετοιμασία μιας σύμπραξης <ul><li>υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης προπαρασκευαστικής επίσκεψης, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατόπιν αίτησης κι έγκρισης. </li></ul><ul><li>τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φιλοξενήσουν στο ίδρυμά τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς από το εξωτερικό ως βοηθούς (η δράση αυτή δεν χρηματοδοτείται). </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  23. 23. Σχολικές Συμπράξεις Comenius (Πολυμερείς και Διμερείς) <ul><li>Τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/8/2011 έως 31/7/2013 </li></ul><ul><li>Επιλέξιμα ιδρύματα: </li></ul><ul><li>Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση σχολικά ιδρύματα περιγράφονται αναλυτικά στον σύνδεσμο: </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html ‐ el </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  24. 24. <ul><li>Υποβολή αιτήσεων: </li></ul><ul><li>Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Η αίτηση συμπληρώνεται από το συντονιστικό ίδρυμα, που είναι υπεύθυνο για την ηλεκτρονική υποβολή (Βήμα 1), σε συνεργασία με τα εταιρικά ιδρύματα. </li></ul>Διαθεματικότητα και νέες τεχνολογίες στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας 17/2/2011
  25. 25. <ul><li>Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή (μόνο το συντονιστικό ίδρυμα) </li></ul><ul><li>Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e‐form) βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: </li></ul><ul><li>http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/application/com_appl.html </li></ul>Διαθεματικότητα και νέες τεχνολογίες στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας 17/2/2011
  26. 26. <ul><li>Το συντονιστικό ίδρυμα θα αποστείλει στα εταιρικά ιδρύματα αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ( αρχείο σε μορφή PDF ). Στη συνέχεια, τόσο το συντονιστικό όσο και τα εταιρικά ιδρύματα θα προβούν στην υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή (Βήμα 2) . </li></ul>Διαθεματικότητα και νέες τεχνολογίες στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας 17/2/2011
  27. 27. Κριτήρια αποκλεισμού <ul><li>Σε μία σχολική σύμπραξη μπορεί να συμμετάσχει ένα μόνο ελληνικό σχολείο Αιτήσεις που αφορούν στη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός σχολείου στην ίδια σύμπραξη, θα απορρίπτονται όλες ως μη επιλέξιμες </li></ul><ul><li>Αιτήσεις σχολείων που υλοποιούν σύμπραξη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής θα κρίνονται μη επιλέξιμες </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  28. 28. <ul><li>Κάθε σχολικό ίδρυμα έχει το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για σύμπραξη. Στην περίπτωση που το ίδιο σχολείο υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις τότε όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν μη επιλέξιμες. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  29. 29. επιπρόσθετα κριτήρια αποκλεισμού - εθνικές προτεραιότητες <ul><li>T α κριτήρια που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο ανά συμμετέχουσα χώρα στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση περιγράφονται στο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/national11_en.pdf </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  30. 30. Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση <ul><li>Επιλεξιμότητα αιτούντων: </li></ul><ul><li>Θα γίνουν δεκτές μόνον αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία. Αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούν σε σχολεία για οποιοδήποτε λόγο (πχ. λόγω απόσπασης ή τοποθέτησης σε άλλο φορέα) θα κρίνονται ως μη επιλέξιμες. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  31. 31. <ul><li>Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια ή έχουν εκπαιδευτικά καθήκοντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, δεν είναι επιλέξιμοι </li></ul><ul><li>Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει μία μόνον αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  32. 32. Επιλέξιμη περίοδος <ul><li>Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/5/2011 έως 30/4/2012 </li></ul><ul><li>Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή (βήμα 1) όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή (βήμα 2) κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. </li></ul>6ème Congrès Panhéllenique des Professeurs de Français
  33. 33. <ul><li>Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν επιμορφωτική δραστηριότητα από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm αλλά και εκτός αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης είναι η καλή γνώση της γλώσσας εργασίας. </li></ul><ul><li>Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή </li></ul><ul><li>Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e‐form) βρίσκεται σον παρακάτω σύνδεσμο: </li></ul><ul><li>http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/application/com_appl.html </li></ul>Διαθεματικότητα και νέες τεχνολογίες στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας 17/2/2011
  34. 34. Καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή είναι: <ul><li>η 29η Απριλίου 2011 για δραστηριότητες που ξεκινούν στην περίοδο 1/9/2011 – 31/12/2011 </li></ul><ul><li>η 16η Σεπτεμβρίου 2011 για δραστηριότητες που ξεκινούν και ολοκληρώνονται στην περίοδο 1/1/2012 – 30/4/2012 </li></ul>Ιωάννα Ντίνου
  35. 35. Θέσεις Βοηθών Comenius (Σχολεία υποδοχής) <ul><li>Επιλέξιμη περίοδος - Διάρκεια </li></ul><ul><li>Η περίοδος άσκησης διαρκεί από 13 έως 45 εβδομάδες </li></ul><ul><li>Επιλέξιμα ιδρύματα: </li></ul><ul><li>Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση ιδρύματα περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω κατάλογο: </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html - el </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  36. 36. Δράση Leonardo da Vinci <ul><li>Διεύρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και στην υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  37. 37. Ενδιαφερόμενοι: <ul><li>Τα Επαγγελματικά Λύκεια και οι Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να υποβάλουν πρόταση για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της δράσης της κινητικότητας του Leonardo Da Vinci , για τοποθέτηση των μαθητών τους σε ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης ή σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  38. 38. Χρήσιμες ιστοσελίδες <ul><li>ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr </li></ul><ul><li>IKY : http://www.iky.gr </li></ul><ul><li>Ευρωπαϊκή Επιτροπή : http://europa.eu/index el.htm </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  39. 39. Πληροφορίες <ul><li>Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών </li></ul><ul><li>Μακρή 1 & Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 117 42 Αθήνα </li></ul><ul><li>Τηλ: 210 3726344 (κ. Λεωνίδας Παπαστεργίου) </li></ul><ul><li>210 3726345 (κ. Ασπασία Πίσπα) </li></ul><ul><li>210 3726347 κ. (Σπύρος Χατζηπαπάς) </li></ul><ul><li>210 3726316 (Πηνελόπη Μουσούρη) </li></ul><ul><li>Τηλεομοιότυπο: 210 322186 3 </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕΒ/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  40. 40. Νέα Γενιά σε Δράση <ul><li>Εθνική Υπηρεσία Προγραμμάτων Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk Αχαρνών 417, 111 43  Αθήνα </li></ul><ul><li>Τηλ. Επικοινωνίας : 210 – 25 99 360                    Fax  : 210 - 25 31 879 Ηλ. Διεύθυνση  : [email_address] </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  41. 41. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: <ul><li>μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή συλλόγους νέων που εδρεύουν νόμιμα σε μία από τις χώρες του Προγράμματος, </li></ul><ul><li>τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, </li></ul><ul><li>άτυπες ομάδες νέων. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  42. 42. Πέντε (5) ετήσιες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, οι οποίες είναι καταληκτικές και ισχύουν για όλες τις Αποκεντρωμένες Δράσεις του Προγράμματος. Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ   Για προγράμματα που ξεκινούν μεταξύ:       Προθεσμία υποβολής:    1 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου   1 Φεβρουαρίου   1 Ιουλίου και 30 Νοεμβρίου    1 Απριλίου   1 Σεπτεμβρίου και 31 Ιανουαρίου   1 Ιουνίου   1 Δεκεμβρίου και 30 Απριλίου   1 Σεπτεμβρίου   1 Φεβρουαρίου και 31 Ιουλίου   1 Νοεμβρίου
  43. 43. Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη <ul><li>Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες νέων, ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  44. 44. Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο <ul><li>3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους </li></ul><ul><li>Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στη συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντας τον δια-πολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης και δικτύωσης. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  45. 45. Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της Νεολαίας <ul><li>5.1. Συναντήσεις νέων Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των νέων. </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  46. 46. ● Περιβαλλοντική εκπαίδευση Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ Δ Αθήνας
  47. 47. Pourquoi faire de l'éducation à l'environnement en français? <ul><li>L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT PEUT ÊTRE TELLEMENT DIFFÉRENTE DE LA SIMPLE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES , PEUT OUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS, PERMETTRE DE MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE . </li></ul>1 7 /2/2011
  48. 48. Les pratiques pédagogiques <ul><li>Des pratiques hors classe , sorties de terrain, excursions pédagogiques, servent à la mise en œuvre de ces diverses stratégies ou pour mener des actions. </li></ul><ul><li>La pédagogie de projet c'est-à-dire une pédagogie qui implique la participation des apprenants, leur mobilisation pour qu’ils se fixent un ou des objectifs et les actions à réaliser pour les atteindre </li></ul><ul><li>Des pédagogies plus traditionnelles : (projection de documents vidéos, recherche sur documents, échanges et débats ) </li></ul>Ιωάννα Ντίνου ΠΕ5 Υπεύθυνη ΠΕ Β/ΘΜΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ
  49. 49. L’indersiplinarité <ul><li>P ar exemple, géographie, arts plastiques, sciences de la vie…Nous travaillons en collaboration , nous nous rencontrons, nous utilisons les réseaux . </li></ul><ul><li>Les TIC (technologie de l’information et de la communication) comme un outil. </li></ul><ul><li>Ce type de pédagogie implique évidemment un engagement, une implication personnelle et un certain dynamisme des acteurs </li></ul>
  50. 50. Des conseils pratiques <ul><li>Les séances sont réalisés toujours en dehors de l’horaire scolaire et la leçon est bilingue. On a recours très souvent à la langue maternelle. </li></ul><ul><li>On exploite les vacances scolaires et les visites-sorties pour faire des recherches, interviews, visites des lieux </li></ul><ul><li>Réalisation des visites éducatives communes aux deux pays pendant les périodes de mobilité </li></ul><ul><li>Rencontres avec les professionnels </li></ul><ul><li>Visites éducatives aux centres d’éducation à l’Environnement agréés par le Ministère de l’Education </li></ul><ul><li>Activités interactives, ludiques </li></ul>17/02/2011
  51. 51. EVALUATION <ul><li>Motivation et implication des élèves et réalisation effective des différentes manifestations et du produit final. </li></ul><ul><li>Questionnaires, autoévaluation. </li></ul><ul><li>Réinvestissement de la pratique du FLE lors de l’immersion dans le pays de l’échange et développement du goût d’apprendre des langues étrangères . </li></ul>15/02/2011
  52. 52. Καινοτόμες δράσεις που έχουν εφαρμοστεί στο 4 ο Γυμνάσιο Ν.Σμύρνης 2003-2010 <ul><li>2003-2004 ‘’La correspondence’’ Ατυπο πρόγραμμα αλληλογραφίας (παραδοσιακής μέσω ταχυδρομείου) με Ιταλούς μαθητές στα γαλλικά. </li></ul><ul><li>Δεν κατέληξε σε ανταλλαγή ή ταξίδι αλλά σε μια φωτογραφική έκθεση στο τέλος της χρονιάς και σε μια γαστριμαργική ανταλλαγή! </li></ul>Ιωάννα Ντίνου 15/02/2011
  53. 53. E twinning <ul><li>EUROJEUNES-ECOJEUNES </li></ul><ul><li>Εγγράφηκε στις 12.09.2007 | Κατάσταση: Κλειστό </li></ul><ul><li>LA CLASSE VERTE ( PROJET D`EDUCATION ECOLOGIQUE ) </li></ul><ul><li>Εγγράφηκε στις 28.12.2008 | Κατάσταση: Κλειστό </li></ul>Διαθεματικότητα και νέες τεχνολογίες στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας 17/2/2011
  54. 54. <ul><li>Je peux changer le monde en changeant mes habitudes alimentaires </li></ul><ul><li>Εγγράφηκε στις 25.11.2008 | Κατάσταση: Κλειστό </li></ul><ul><li>Goûtez à nos specialités! </li></ul><ul><li>Εγγράφηκε στις 21.11.2008 | Κατάσταση: Κλειστό Nous allons présenter (en français ) trois recettes traditionnelles de notre cuisine qu'on va exercer plus tard dans nos classes. Ces recettes seront publiées sur une page web du projet et sur le blog etwinning aussi! </li></ul>17/02/2011
  55. 55.   QUESTIONNAIRE SUR L’AIR EN BASILICATA ET A MATERA                    QUELLES SONT LES INDUSTRIES DE LA BASILICATA  ET LES INDUSTRIES QU’IL Y A A MATERA  ?   Διαθεματικότητα και νέες τεχνολογίες στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας 17/2/2011 Μερικές διαφάνειες από το Ecojeunes-Eurojeunes
  56. 56. QU’EST-CE QU’ON EST EN TRAIN DE FAIRE POUR PERMETTRE A TOUT LE MONDE DE JOUIR DE CES BIENFAITS ?       Aménager les espaces verts en mauvais état .       Nettoyer souvent les espaces verts.       Contrôler afin que tout le monde ne jette pas de papiers dans les jardins publics et, donc, respecte l’environnement .   EST-CE QUE LES ESPACES VERTS SONT MENACES?   o       Oui
  57. 57. PPAR QUI? PAR QUOI?           Par la pollution de l’eau.              Par le trafic urbain.
  58. 58. QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE POUR PROTEGER LES FORETS, LES ESPACES VERTS URBAINS ET PER-URBAINS ? On peut faire le tri.
  59. 59. Συμμετοχή στο ευρωμεσειαγειακό δίκτυο   Réseau Assises Jeunes et Méditerranée. <ul><li>2004-2005 VIèmes ASSISES «Méditerranée mer nourricière ». NICE Avril 2005 </li></ul><ul><li>2006-2007 VIII èmes ASSISES «Agir pour notre Méditerranée» NICE Avril 2007 </li></ul><ul><li>2008-2009 .Χ èmes ASSISES La Grèce pays à l’honeur :Projet Jeunesse Echange des Jeunes </li></ul>
  60. 60. Στόχοι του Δικτύου <ul><li>Ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση. </li></ul><ul><li>Προτεραιότητα στη συνεργασία των μεσογειακών χωρών μέσω συναντήσεων ή νέων τεχνολογιών. </li></ul><ul><li>Άνοιγμα μιας ευρείας συζήτησης στα προβλήματα των μεσογειακών χωρών. </li></ul><ul><li>Αξιοποίηση των δράσεων στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. </li></ul>
  61. 61. Στόχοι του Δικτύου <ul><li>Πολυάριθμες ανταλλαγές μαθητών και νέων καθώς και επιστημόνων εθελοντών και εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος. </li></ul><ul><li>Διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στους νέους τις λεκάνης της Μεσογείου. </li></ul><ul><li>Εξάλειψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. </li></ul>
  62. 62. Το Δίκτυο γιορτάζει 10 χρόνια (2009)
  63. 63. Τα αυτοκόλλητα που περιγράφουν την κατάσταση της θάλασσας σε κάθε χώρα .
  64. 64. Ημέρα ανοιχτής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης <ul><li>Εξέχουσα παιδαγωγική αλλά και πολιτιστική στιγμή του Αssises είναι στο «Μεσογειακό χωριό». </li></ul><ul><li>Περισσότεροι από 500 μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής των Alpes Maritimes έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν νέους από όλες τις χώρες τις Μεσογείου και να μοιραστούν την κουλτούρα τους. </li></ul><ul><li>Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρες οι αντιπροσωπείες, οι ΜΚΟ, τα Ενυδρεία ενημερώνουν, σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα που ο καθένας έχει εκθέσει την δομή του, τους μαθητές και τους συνοδούς τους. </li></ul>
  65. 66. 2005-2006 COMENIUS 1 Projet linguistique «Des patrimoines nationaux au patrimoine européen » <ul><li>2007-2009 Comenius projet multilateral (France-Danemark-Angleterre-Espagne- Grece) </li></ul><ul><li>http://comeniusinterjeunes.blogspot.com </li></ul><ul><li>2007-2008 Comenius Accueil du professeur assistant Catherine Theodoris ( duree 8 mois). </li></ul><ul><li>2009 Νέα Γενιά σε δράση . Ανταλλαγή Νέων. </li></ul>15/02/2011
  66. 67. Produit final du projet <ul><li>Un film documentaire de 23 minutes, bilingue français-grec, a été réalisé conjointement </li></ul><ul><li>Son titre est «Eloignés mais pas si différents»: de l’Antiquité à l’Europe d’aujourd’hui. </li></ul>
  67. 68. 2009-2010 Energies propres et renouvelables en Catalogne 15/02/2011
  68. 69. <ul><li>Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων έχει παραχθεί , μεταφραστεί και δημιουργηθεί άφθονο παιδαγωγικό υλικό : </li></ul><ul><li>Τευχίδια με πληροφορίες , </li></ul><ul><li>Εκπαιδευτικά παιγνίδια , </li></ul><ul><li>Παρουσιάσεις διαφανειών , </li></ul><ul><li>Vidéos, </li></ul><ul><li>Φύλλα εργασίας. </li></ul><ul><li>Πολλά από αυτά είναι διαθέσιμα στο blog </li></ul><ul><li>http//ecojeunes-eurojeunes.blogpot.com </li></ul>
  69. 70. Εκθεση Γαλλοφωνίας που οργανώθηκε στο σχολείο από την βοηθό Comenius και τους μαθητές.
  70. 72. FEUILLE DE TRAVAIL : Identit é du bâtiment Nom du bâtiment: ………….. Genre : Industriel … Magasin … Fournissement des services … Dépôt … Autre … Type de construction : Permanente …. Pr é fabriqu é …. Nombre des étages : …. Type de propriété : Publique… Priv ée … Sens esthétique : Tr ès mauvais … Mauvais … Bon … Excellent … Distance de la mer ( à peu près ) : ………… Sa pr ésence, est-t-elle indispensable? OUI … NON … Proposez – vous son éloignement? OUI … NON … Proposez – vous sa restauration? OUI … NON …
  71. 73. Notez au tableau suivant tout ce que vous voyez et tout ce que vous sentez pendant votre promenade au port : Notez ce que vous trouv é le plus ennuyant. ……………………………………………………………………… .. ……………………………………………………………………… .. FEUILLE DE TRAVAIL : Notre sentier à l’ environnement Animaux Végétation Personnes Odeurs
  72. 74. Club Ecologie 4EME COLEGE DE NEA SMYRNE
  73. 75. L’Agora Aujourd’hui champ de ruines Club Ecologie 4EME COLEGE DE NEA SMYRNE
  74. 76. Club Ecologie 4EME COLEGE DE NEA SMYRNE
  75. 77. Au cas de manque de forets les eaux ne s’absorbent pas :les résultats sont des inondations et des éboulis LE CYCLE DE L’EAU ET LE ROLE DES FORETS
  76. 78. 15/02/2011 RECETTE POUR LA SALADE CRETOISE DAKOS On prend des biscottes traditionelles cretoises (paximadia). Sur les biscottes on verse de l’huile, on met de la tomate écrasée, du fromage blanc (feta )et de l’ origan. Bon Appétit !
  77. 79. Les gestes éco-citoyens se font: <ul><li>à la maison, </li></ul><ul><li>au travail, </li></ul><ul><li>à l'école, </li></ul><ul><li>en faisant ses courses ou son marché, </li></ul><ul><li>dans ses déplacements, en faisant son jardin, en vacances. </li></ul><ul><li>Éteindre les lumières, </li></ul><ul><li>économiser l'eau, </li></ul><ul><li>utiliser des transports propres </li></ul><ul><li>trier ses déchets, </li></ul><ul><li>consommer de façon responsable... . </li></ul>10èmes Assises Villefranche-sur-mer
  78. 80. Quelques chiffres utiles <ul><li>  Dans la salle de bains </li></ul><ul><ul><li>Toilette au lavabo : 5 litres environ </li></ul></ul><ul><ul><li>Douche de 4 à 5 minutes : de 60 à 80 litres </li></ul></ul><ul><ul><li>Bain : de 150 à 200 litres </li></ul></ul><ul><li>  Dans les toilettes </li></ul><ul><ul><li>Chasse d’eau : de 6 à 12 litres à chaque utilisation </li></ul></ul><ul><ul><li>Chasse d’eau double commande : de 3 à 6 litres à chaque utilisation </li></ul></ul>10èmes Assises Villefranche-sur-mer
  79. 81. <ul><li>Titre du projet:&quot;Blagues et humour, chacun à son tour'' </li></ul><ul><li>Nom de l'établissement polonais: Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Opolu (Polska) </li></ul><ul><li>Nom de l'etablissement grec : 4eme Lycée de Nea Smyrne. (Grecja) </li></ul><ul><li>Nombre des participants 16 ( 8 polonais et 8 grecs). </li></ul>
  80. 82. <ul><li>Age des participants 15 -16 ans. </li></ul><ul><li>Objectifs linguistiques: Expression écrite , </li></ul><ul><li>Objectifs fonctionnels: Raconter des histoires drôles, écrire en français </li></ul><ul><li>Objectifs culturels :L'humour,l'interculturel, la sensibilisation à l'écologie. </li></ul>6ème Congrès Panhéllenique des Professeurs de Français
  81. 83. <ul><li>Wiesława Krzyśków-Kurzyna (Założyciel) </li></ul><ul><li>  Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Opolu (Polska ) </li></ul><ul><li>Przedmioty: biologia , edukacja medialna , geografia , historia , historia kultury , informatyka/ICT , język i literatura , języki obce , ochrona środowiska , sztuka , wiedza o społeczeństwie/socjologia zdrowie </li></ul><ul><li>Języki: français </li></ul><ul><li>Ioanna DINOU (Założyciel) </li></ul><ul><li>  4eme College de Nea Smyrne. (Grecja) </li></ul><ul><li>Przedmioty: języki obce , obywatelstwo , ochrona środowiska </li></ul><ul><li>Języki: ελληνικά - English - français </li></ul>
  82. 84. Sitographie utile: <ul><li>www.decouvertemondemarin.org </li></ul><ul><li>www . ecogestes . com </li></ul><ul><li>www . ecole - et - nature . org </li></ul><ul><li>www .collegeengrece.blogspot .com </li></ul><ul><li>http://comeniusinterjeunes.blogspot.com </li></ul><ul><li>http://ecojeunes-eurojeunes.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://www.fondation-nicolas-hulot.org/ </li></ul><ul><li>http://www.planetere.org/ </li></ul>
  83. 85. Επικοινωνία : <ul><li>[email_address] </li></ul>Ευχαριστώ για την προσοχή σας

  ×