Komisja Hazardowa

705
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
705
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Komisja Hazardowa

 1. 1. Warszawa, 18 lutego 2010 r. Komisja hazardowa w mediach – raport NewsPoint i Newton Media Firmy NEWTON Media i NewsPoint przygotowały raport na temat informacji o działalności komisji hazardowej w mediach. Zbadano informacje z prasy oraz internetu od początku listopada 2009 do 12 lutego br. Internet – NewsPoint (autor: Anna Miotk) Internet Komisja śledcza, nazwana w uproszczeniu „komisją hazardową”, rozpoczęła pracę 6 listopada 2009 r. Śledczy mieli badad prace nad tzw. ustawą hazardową w czasie rządów SLD, PiS i PO, w zakresie automatów o niskich wygranych i wideoloterii, a także działania instytucji paostwowych w związku z tzw. przeciekiem o postępowaniu CBA w sprawie prac nad zmianami w ustawie hazardowej. W skład komisji weszli posłowie: PO - Mirosław Sekuła, Jarosław Urbaniak i Sławomir Neumann, PiS - Beata Kempa i Zbigniew Wassermann, Lewica - Bartosz Arłukowicz i PSL - Franciszek Stefaniuk. Przewodniczącym komisji został poseł Mirosław Sekuła, a wiceprzewodniczącym – Bartosz Arłukowicz. Raport z prac komisji śledczej ma powstad do kooca lutego bieżącego roku. Od początku prac komisja budziła duże zainteresowanie portali internetowych. W dwóch ostatnich miesiącach 2009 r. na jej temat pokazywało się od 33 (okres świąteczny) do 788 publikacji tygodniowo. Łącznie w tym czasie ukazało się 4072 wzmianki na temat komisji. Najwięcej publikacji znalazło się w portalach ogólnoinformacyjnych: Gazeta Wyborcza i Gazeta.pl (317 i 129), Onet.pl (230), TVN24 (226), a także na stronach tygodnika Wprost (176). www.newspoint.pl
 2. 2. W roku 2010 prace komisji nabrały tempa, co widad również w Internecie - w ciągu niespełna półtora miesiąca ukazało się 5768 artykułów na jej temat. Największe zainteresowanie mediów internetowych komisją hazardową dało się zauważyd w okolicy 5 stycznia 2010 r., kiedy to przesłuchiwano posłów Beatę Kempę i Zbigniewa Wassermanna. Posłowie ci zostali usunięci z komisji pod zarzutem brania prac w tworzeniu nowelizacji ustawy hazardowej, a następnie przesłuchani na tę okolicznośd. Przesłuchanie nie wykazało jednak ich zaangażowania w nowelizację, które wykraczałoby poza ich ustawowe obowiązki. Dlatego Kempa i Wassermann zostali zgłoszeni ponownie przez PiS podczas uzupełniania składu komisji i ostatecznie wrócili do udziału w jej pracach. W tym czasie liczba publikacji w internecie na temat komisji była jedną z najwyższych i wynosiła od 198 do 352 artykułów dziennie. www.newspoint.pl
 3. 3. Kolejny duży wzrost liczby publikacji dał się zaobserwowad 22 stycznia (265 wzmianek), następnie 28 stycznia (250 wzmianek) i 5 lutego (294). 22 stycznia był dniem ujawnienia przez media informacji, że były minister sportu Mirosław Drzewiecki poprosił o przeniesienie swojego przesłuchania na kolejny tydzieo ze względu na swój zły stan zdrowia. Media prześcigały się w dociekaniach, na ile samopoczucie Drzewieckiego może byd faktycznie złe, a na ile jest to wymówka. 28 stycznia Drzewiecki ostatecznie został przesłuchany, co spowodowało kolejny wzrost liczby wzmianek o komisji hazardowej do 250. Jeszcze większym zainteresowaniem mediów cieszyły się przesłuchania lidera PiS, Jarosława Kaczyoskiego (4 lutego) i premiera Donalda Tuska (5 lutego), co pokazuje kolejny duży wzrost liczby wzmianek, do 294 w drugim z tych dni. Udział w komisjach śledczych jest zazwyczaj szansą dla posłów opozycji – co widad było jeszcze podczas rządów PiS, gdy jednym z najbardziej aktywnych członków komisji śledczej ds. afery Rywina był Jan Rokita. Polityk PO, znany z błyskotliwych sformułowao i ciętych ripost chętnie cytowanych przez media, mocno zyskał na popularności w tym czasie. Ta reguła wydaje się sprawdzad także w przypadku komisji hazardowej. Od początku jej istnienia niekwestionowanymi jej gwiazdami są Zbigniew Wassermann i Beata Kempa – obydwoje z PiS. W pierwszych dwóch miesiącach pracy komisji wzmianki na ich temat było to odpowiednio 31% i 25% wzmianek na temat wszystkich członków komisji hazardowej. Najczęściej wzmiankowanym spośród członków komisji politykiem PO był Mirosław Sekuła (16% publikacji). Kolejnym politykiem opozycji, którego nazwisko pojawiało się często w mediach, był Bartosz Arłukowicz z Lewicy (10% publikacji). Wzmianki na temat pozostałych posłów z koalicji rządzącej - Sławomira Neumanna (PO), Jarosława Urbaniaka (PO) i Franciszka Stefaniuka (PSL) nie przekroczyły 7%. www.newspoint.pl
 4. 4. Artykuły na temat poszczególnych członków komisji hazardowej, 1 listopada – 31 grudnia 2009 r., N=12332 Kolejne dwa miesiące pracy komisji przyniosły zmianę zaledwie w czołówce posłów: Beata Kempa wyprzedziła Zbigniewa Wassermanna – publikacje na jej temat to 27% wszystkich publikacji na temat członków komisji hazardowej, podczas gdy Wassermann osiągnął zaledwie 25%. W przypadku pozostałych posłów nieznacznie zmieniły się proporcje wzmianek, natomiast sam ranking udziałów pozostał bez zmian – i przypuszczalnie nie zmieni się już za bardzo do zakooczenia prac komisji. Artykuły na temat poszczególnych członków komisji hazardowej, 1 stycznia – 12 lutego 2010 r., N=10755 www.newspoint.pl
 5. 5. Jeśli chodzi o tematykę publikacji, media najchętniej relacjonowały przebieg obrad komisji, a zwłaszcza kolejnych przesłuchao (czy wręcz zamieszczały fragmenty stenogramów) oraz publikowały materiały zdjęciowe z jej posiedzeo. W portalach relacjonowano także przebieg debaty politycznej toczącej się wokół prac komisji czy spory związane z personaliami jej członków (na przykład planowana próba odwołania przez PiS Mirosława Sekuły z funkcji przewodniczącego). Zastanawiano się też, czy prace komisji hazardowej będą miały wpływ na preferencje polityczne Polaków i cytowano najnowsze wyniki badao. Zainteresowaniem mediów internetowych cieszyły się nawet drobne ciekawostki wiążące się z komisją - jak na przykład wiersz na jej temat napisany przez posła Franciszka Stefaniuka. Prasa – Newton Media (autor: Agata Kożuch) Prace sejmowej komisji do spraw hazardu stały się w ostatnim czasie najczęściej poruszanym tematem. W badanym okresie na temat komisji hazardowej w prasie ukazało się łącznie 3485 publikacji. W listopadzie i w grudniu ubiegłego roku o komisji informowano odpowiednio w 795 i 776 artykułach. Natomiast od początku 2010 roku do 12 lutego b.r. prace komisji komentowano w 1914 publikacjach. Powodem tak dużej liczby informacji było rozpoczęcie z początkiem roku przesłuchao świadków. Wszystkie artykuły, które ukazały się od 1 stycznia do 12 lutego br. zostały poddane bardziej szczegółowej analizie. Najwięcej publikacji opublikował dziennik Rzeczpospolita, co stanowiło przeszło 8% spośród wszystkich publikacji z bieżącego roku (Wykres 1.). www.newspoint.pl
 6. 6. Wykres 1. Źródła na temat komisji - Top 10 R z e cz p o sp o lita 161 P O L S K A T h e T im e s 157 G a z e ta W yb o rcz a 129 F a kt 129 S u p e r Ex p re ss 81 D z ie n n ik G a z e ta 80 P ra w n a N a sz D z ie n n ik 73 P o lska G ło s 67 W ie lko p o lski M e tro (P L ) 59 D z ie n n ik P o lski 59 Najwięcej publikacji pojawiło się 29 stycznia b.r., dzieo po przesłuchaniu Mirosława Drzewieckiego (wykres 2.). Tego samego dnia premier Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydował w przyszłych wyborach prezydenckich. Dziennikarze łączyli te dwie sprawy. Pojawiły się głosy, jakoby premier specjalnie czekał z ogłoszeniem tej decyzji, aby przydmid medialnie niewygodne zeznania Drzewieckiego. www.newspoint.pl
 7. 7. Wykres 2. Publikacje na temat komisji dzieo po dniu Bohaterami prasy niewątpliwie stali się śledczy z komisji. Najczęściej wymieniano nazwisko posłanki Beaty Kempy z PiS (Wykres 3.). Pojawiło się ono prawie w co trzeciej publikacji. Na początku roku posłanka wraz ze Zbigniewem Wassermannem po wykluczeniu z komisji występowała w roli świadka. Później po powrocie w skład komisji, medialnie przydmiła pozostałych jej członków. Z kolei o innym śledczym pojawiły się głosy, że poseł „Bartosz Arłukowicz w ciągu kilku miesięcy wskoczył z sejmowego niebytu do politycznej drugiej ligi. Dzięki aferze hazardowej stał się gwiazdą mediów i najczęściej zapraszanym do telewizji politykiem lewicy, mimo że do Sejmu dostał się z listy nieistniejącego już LiD-u i nie należy do SLD” (Polska Dziennik Bałtycki, 02.01.2010; „Nowa lewicy gwiazd(k)a”). Oceniano także prace przewodniczącego komisji - Mirosława Sekuły. „Przy przewodniczącym Mirosławie Sekule świadkowie z PO nie muszą się obawiad o to, że zostaną przyparci do muru” (Rzeczpospolita, 26.01.2010; „Bezpiecznik Platformy”). Opisywano także konflikty pomiędzy przewodniczącym, a członkami komisji z Prawa i Sprawiedliwości. www.newspoint.pl
 8. 8. Wykres 3. Publikacje na temat członków komisji Jeśli chodzi o osoby związane z aferą hazardową: najgłośniej w badanym okresie było o premierze Donaldzie Tusku (Wykres 4.). Niewątpliwie sprawa hazardu jest dla rządu uciążliwa i nie przyniesie nic dobrego, szczególnie w roku wyborczym. Przysłuchanie premiera według wielu nie przyniosło niczego nowego. „Żaden z członków komisji nie potrafił zadad sensownych pytao. Ledwie muśnięto najgroźniejszy politycznie dla premiera i PO wątek: przeciek o akcji CBA wobec biznesmenów hazardowych” (Newsweek Polska, 08.02.2010; „Hegemon Donald”). Chod według Gazety Polskiej „Donald Tusk, zeznając przed komisją śledczą, zastosował sztuczkę socjotechniczną. Zrezygnował z prawa wygłoszenia oświadczenia, co miało znaczyd: szkoda czasu, pytajcie, nie mam nic do ukrycia. Potem każda jego odpowiedź była oświadczeniem, przeciągającym w czasie przesłuchanie i zaciemniającym aferę” (Gazeta Polska, 12.02.2010; „Tusk do prokuratury”). www.newspoint.pl
 9. 9. 1038 796 791 578 573 485 D o n a ld T u sk M iro sła w D rz e w ie cki Zb ig n ie w M a riu sz K a m iń ski G rz e g o rz S ch e tyn a R ysz a rd S o b ie sia k C h le b o w ski Wykres 4. Publikacje na temat świadków – Top 6 Bohaterem przesłuchao był z pewnością Zbigniew Chlebowski. Po niefortunnej „spoconej” konferencji tym razem poseł był znacznie lepiej przygotowany. „Nad przygotowaniem Zbigniewa Chlebowskiego do przesłuchao przed sejmową komisją śledczą pracował sztab kilkunastu speców związanych z Platformą Obywatelską. Prawnicy, psychologowie, trenerzy medialni, styliści. Chlebowski przechodził próbne, ostre przesłuchania. Przed komisją stawił się elegancki, upudrowany, pewny siebie, ale też grzeczny i szarmancki” (Newsweek Polska, 25.01.2010; „Hazardziści”). Jego wypowiedzi można streścid w jednym zdaniu: ja tylko tak gadałem, nie działałem na rzecz branży hazardowej. Niewątpliwie wyczekiwanym świadkiem był także Ryszard Sobiesiak. Jak się okazało nie miał za dużo do powiedzenia. „Postawił komisję do kąta i posłów zrugał jak uczniaków (…) wygłosił całkiem spójną i logiczną mowę. Wersja Sobiesiaka była oczywiście skażona formą, przypominającą ruganie robotników przez brygadzistę na budowie, ale miała w sobie zdumiewająco dużo sensu (Polska Dziennik Łódzki, 12.02.2010; „Sobiesiak postawił komisję do kąta i posłów zrugał jak uczniaków”). W większości jednak padały z jego usta takie słowa jak „nie wiem” i „nie pamiętam”, co według wielu osób brzmiało raczej jak: przyznaję się do winy. www.newspoint.pl
 10. 10. W związku z Sobiesiakiem w trakcie przesłuchao wynikła również sprawa przecieków. Prokuratura ma zbadad, jak dziennikarze Rzeczpospolitej dotarli do zeznao, które złożył w prokuraturze Ryszard Sobiesiak w sprawie wycieków z CBA. „A każdy przeciek do prasy materiałów źródłowych, takich jak zeznania Sobiesiaka, staje się od razu politycznym faktem, który zmienia logikę sejmowego śledztwa, prowokuje nowe pytania posłów i staje się elementem całej afery. Wojna na komentarze. Do tego dodad należy batalię medialną prowadzoną przez publicystów, oceniających postępy prac komisji hazardowej zgodnie z linią wytyczaną przez redakcje. A podział sceny jest tak jasny, że i komentarze są do przewidzenia. Kiedy Rzeczpospolita publikuje wyznanie Sobiesiaka w prokuraturze, że „zna Grzegorza Schetynę od 20 lat“, Gazeta Wyborcza pisze obszerne story o tym, że tak długa znajomośd jest niemożliwa, bo na początku lat 90. Schetyna był „czupurnym NZS-owcem“ i się z biznesmenami nie spotykał. I z analizy ówczesnej sytuacji politycznej we Wrocławiu wyciąga wniosek, że Sobiesiak się myli. (…) Efekt prac komisji jest przecież dośd łatwy do przewidzenia: koalicyjna większośd mimo hamletycznych wysiłków posła Stefaniuka przegłosuje jakąś jak najmniej dla siebie szkodliwą wersję prawdy i sprawa na poziomie parlamentu się zakooczy. Jeśli jest więc jakiś sens przekopywania się przez notatki, zeznania i pisma urzędowe oraz słuchania godzinami obrad komisji, to właśnie taki, by dad obywatelom do ręki narzędzie do oceny rzeczywistości i wyciągania własnych wniosków” (Dziennik Gazeta Prawna, 11.02.2010; „Sprawca przecieku wie, co robi”). Metodologia raportu Internet: Analizą zostały objęte wszystkie portale internetowe monitorowane przez NewsPoint w dniach 1 listopada 2009 r. – 12 lutego 2010 r. Analizowane hasła (we wszystkich odmianach): "komisja hazardowa" "komisja do spraw hazardu" "komisja śledcza do spraw hazardu" Nazwiska członków komisji: „Mirosław Sekuła”, „Jarosław Urbaniak”, „Sławomir Neumann”, „Beata Kempa”, „Zbigniew Wassermann”, „Bartosz Arłukowicz”, „Franciszek Stefaniuk”. Prasa: Analizą zostały objęte dzienniki i tygodniki ogólnopolskie oraz regionalne (za wyjątkiem prasy specjalistycznej i rozrywkowej). Analiza nie uwzględnia reklam i ogłoszeo płatnych. www.newspoint.pl
 11. 11. Uwzględniono wszystkie artykuły, które ukazały się w wybranych mediach w okresie od 1 listopada 2009 roku do 12 lutego 2010 roku.Wyszukiwano publikacje, w których wystąpiły słowa „komisja” i „hazard”. Uwzględniono pełną deklinację. ===== NewsPoint to usługa monitorowania komunikacji w internecie, wprowadzona przez NetSprint.pl - dostawcę zaawansowanych rozwiązao wyszukiwawczych. System monitoruje ponad 2500 polskich i ponad 13 tys. portali zagranicznych. NewsPoint co kilka minut sprawdza obecnośd nowych publikacji w mediach online. Oprócz monitorowania mediów usługa umożliwia również łatwe zarządzanie pozyskanymi informacjami. Aplikacja automatycznie generuje wykresy i tabele, pozwala również na publikację znalezionych w sieci informacji na temat firmy na stronie WWW, intranecie lub kanale RSS. NewsPoint jest narzędziem przydatnym podczas: . badania efektywności działao marketingowych i PR, . planowania marketingowego, . monitorowania działao konkurencji, . planowania kampanii reklamowych, . tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Dodatkowe informacje: Olga Kamioska, PR Manager, NetSprint.pl Anna Miotk, dyrektor rozwoju biznesu Sp. z o.o. NewsPoint, NetSprint.pl e-mail: olga.kaminska@netsprint.pl e-mail: anna.miotk@netsprint.pl Ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa Ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa tel. 022 844 49 90 w. 404 tel. 022 844 49 90 NEWTON Media Sp. z o.o. jest częścią grupy NEWTON Media, a.s. - ponadnarodowej firmy zajmującej się monitoringiem mediów i usługami powiązanymi. Analiza mediów jest kolejnym www.newspoint.pl
 12. 12. szybko rozwijającym się produktem, który NEWTON Media Sp. z o.o. oferuje swoim klientom. Produkt obejmuje analizę wizerunku firmy, który kreowany jest przez media. Te cenne informacje zgromadzone na podstawie obszernej ilości materiałów, umożliwiają naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji i w konsekwencji, prowadzą do zwiększania przewagi nad konkurencją. Dodatkowe informacje: Agata Kożuch Anna Orłowska-Posiej Kierownik Działu Analiz Medialnych, Specjalista ds. PR i Marketingu, NEWTON Media Sp. z o.o. NEWTON Media Sp. z o.o. e-mail: agata.kozuch@newtonmedia.pl e-mail: anna.posiej@newtonmedia.pl ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa tel. 022 398 91 91 tel. 022 398 91 91 www.newspoint.pl

×