Noodhulp en schadeverzekeringen

419 views
261 views

Published on

Boek met tips over noodhulp en schadeverzekeringen
Meer boeken en video's? http://www.nederlandinternet.nl
De grootste shop voor E-Books en Video's

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noodhulp en schadeverzekeringen

 1. 1. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.Dit document is met grote zorg samengesteld door Uitgever Ebooks. Incidenteleonvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen.Uitgever Ebooks is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/ofontstane schade ten aanzien van de in dit document getoonde informatie. Aan gegevens uitdeze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.Niets van dit document mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor anderedocumenten of websites. Het kopiëren van dit document is alleen toegestaan voor persoonlijkgebruik.Copyright Stefan Rooyackers, Uitgever Ebooks,
 2. 2. Informatie over de auteurStefan RooyackersStefan Rooyackers, geboren in 1959 in Eindhoven, is een bekend auteur vaneBooks. In korte tijd heeft hij enorme successen geboekt en sindsdien wordt hij zeergewaardeerd door zijn vele lezers. Hij verkoopt honderden eBooks per jaar, zowel inNederland als in het buitenland. Stefan Rooyackers schrijft eBooks over de meestuiteenlopende onderwerpen. Omdat hij zelf iemand is die op zijn doelen afgaat,probeert hij zijn lezers aan te zetten om nieuwe doelen in hun eigen leven na testreven. VoorwoordMet dit boekje willen wij u onder meer informeren over mogelijke rampen, wat u inhet geval dat een ramp zich volstrekt het beste kunt doen en hoe u uzelf en anderenkunt helpen in verschillende crisissituaties. Het Ministerie van Binnenlandse zakenen Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor onze veiligheid, heeft het noodpakket ende nationale campagne Denk Vooruit in het leven geroepen. Deze moet de burgersbewust maken van eventuele risico’s die zij kunnen lopen wanneer een ramp zichvolstrekt, maar ook hoe zij zich daar zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden.Sinds dit jaar is een kant-en-klaar noodpakket ontwikkeld om de burger te helpen inde voorbereiding op mogelijke rampen en zo meer veiligheid te bieden.Wij informeren u ook over de mogelijke verzekeringen die u kunt afsluiten om uzelfen uw bezittingen te verzekeren tegen schade, al dan niet veroorzaakt door bepaalderampen. Hierdoor komt u nooit zomaar met lege handen te staan. For lifeMet het For Life logo heeft u de rest van uw leven recht op gratis updates die automatischvoor u worden toegepast (inclusief video’s). Hierdoor bent u altijd op de hoogte van denieuwste ontwikkelingen en tips.
 3. 3. Waarom krijgt de burger deze taak op zich?Natuurlijk heeft de overheid de verantwoordelijkheid om in te grijpen wanneer eenramp zich volstrekt. De overheid doet er dan ook alles aan om zich goed voor tebereiden en per gemeente is er een rampenplan die is aangepast op de gevaren dieop die gemeente van toepassing zijn. Er wordt regelmatig getest of deze werken endeze plannen zijn en blijven in ontwikkeling.Echter, door onze steeds complexere samenleving zijn de crisissen die kunnenontstaan door zo’n ramp steeds veelomvattender, want we zijn tegenwoordig steedsen steeds meer afhankelijk van de nutsvoorzieningen.Het verkeer, verwarming en ventilatie, mobiele telefoon, internet, onzevoedselvoorzieningen... Onze samenleving steunt en vertrouwt steeds meer op deaanwezigheid van elektriciteit, gas, stromend water en telecommunicatie.Daarnaast raken we zo gewend aan al deze gemakken dat we er nog maar weinigrekening mee houden dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat deze voorzieningenniet meer werken.Dus stel dat door een explosie in de elektriciteitscentrale in uw omgeving de stroomuitvalt, voor een paar dagen? Misschien veroorzaakt het de nodige problemen in hetverkeer, maar u zit waarschijnlijk ook een paar dagen in het donker. De kans bestaatdat u geen vervangende lichtbronnen in huis heeft, zoals een zaklamp (en batterijennatuurlijk), kaarsen, theelichtjes en lucifers. Er zijn ook steeds minder huizen die nogverwarmen op hout of kolen, dus wat als in een strenge winter het gas voor langeretijd is afgesloten? Of stel dat het buiten zo extreem weer is dat u niet naar buiten kuntom uw medicatie te halen?Hoewel de kans op een ramp dus redelijk klein is, zijn de mogelijke crisissen diedaardoor kunnen ontstaan en de risico’s die we lopen - mede omdat we er geenrekening mee houden - groeiend.Hulpdiensten kunnen nooit overal tegelijk zijn en zullen als eerste diegenen helpendie in de meest kritieke situatie zitten. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat wanneer ueen paar dagen in hartje winter zonder stroom zit, u zich niet in een benarde situatiebevindt!Daarom heeft de regering de Denk Vooruit campagne gestart en het noodpakket inhet leven geroepen. Dit noodpakket bevat dat wat u nodig heeft voor een aantaldagen mocht u op zichzelf aangewezen zijn. Ook kunt u deze noodpakkettenafstemmen op uw persoonlijke leefwijze door ze aan te vullen met dat wat u niet eenpaar dagen kunt missen; denk aan medicatie of bijvoorbeeld babyvoeding.Bovendien zijn deze noodpakketten voorzien van certificering vanuit de overheid, diede kwaliteit en houdbaarheid van de producten in de noodpakketten waarborgt.Dit boek kan u helpen om beter voorbereid te zijn in geval van nood.Neem dit boek eens goed door en bespreek het eventueel met uw kinderen ofandere gezinsleden. Wanneer u het helemaal leest, is de kans namelijk groter dat uwaarschuwingen etcetera beter begrijpt en dat u zich deze sneller zult herinnerenmocht een noodsituatie zich voordoen. Print eventueel belangrijke zaken uit, zodat udeze in nood altijd binnen handbereik heeft.
 4. 4. Inhoud van dit boekHoe wordt u gewaarschuwd voor een ramp: De sirene en rampenzendersIn het eerste hoofdstuk wordt beschreven welke waarschuwingssignalen er zijnwanneer een ramp zich voortdoet of wanneer die zich dreigt voor te doen en hoe umoet handelen.De 11 verschillende rampen en de bijbehorende risico’s: wat staat u te doenIn het tweede hoofdstuk worden de 11 rampen die tot nu toe onderscheiden wordendoor het ministerie beschreven, welke risico’s u dan loopt en wat u voor, tijdens enna zo’n ramp moet doen om uw veiligheid en die van anderen zo goed mogelijk tegaranderen.Verzekeringen tegen schadeU kunt uw woning en bezittingen gemakkelijk verzekeren tegen de meestvoorkomende noodsituaties, zoals brand. Ook kleinere rampen, zoals inbraak, zijn teverzekeren. Ook kunt u uzelf verzekeren tegen situaties met financiële gevolgen,zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden.SommenverzekeringU kunt uzelf verzekeren met een sommenverzekering. U krijgt dan bij een bepaaldegebeurtenis een verzekerd bedrag uitgekeerd.BinnenkortHoe om te gaan met opgelopen letsel (ehbo)In dit hoofdstuk zullen we beschrijven wat te doen bij lichamelijk letsel wanneer dehulpdiensten u niet meteen van dienst kunnen zijn.De inhoud en voordelen van het noodpakketHier vindt u alle aspecten van het noodpakket; wat zit erin en hoe kunt u dezenoodpakketten het beste aanpassen naar uw eigen leefsituatie, want dat verschiltnaar bijvoorbeeld uw gezinssamenstelling, of is afhankelijk van uw gezondheid( denkaan handicaps, medicijngebruik etc).Handige telefoonnummers en adressenBelangrijke telefoonnummers en internetadressen van hulpdiensten en andereinformatievoorzieningen weergegeven die van belang zouden kunnen zijn.Insteekpagina’s, handig om bij de hand te hebbenHelemaal achteraan dit boek is een insteekpagina te vinden waar u informatiebetreffende uw gemeente kunt toevoegen, zoals welke specifieke rampen zich in uwgemeente zouden kunnen volstrekken en hoe u er goed op voorbereid bent.Ook heeft de Denk Vooruit campagne een site waar u de instructies nog eens kort uitkunt printen. Handig als geheugensteun in het geval van nood.
 5. 5. Hoe wordt u gewaarschuwdAls eerste verdelen we rampen onder in lokale rampen en nationale rampen. Via desirene en de rampenzender (dat is meestal de lokale omroep van uw woonstreek,radio en tv) wordt u gewaarschuwd voor lokale rampen, dus die zich bij u in de buurtafspelen. Wanneer het gaat om een ramp die betrekking heeft op heel of een grootdeel van Nederland, dan zal de rijksoverheid zendtijd opeisen van de publiekeomroepen om u in te lichten. Uiteraard zullen ook dan de sirenes en rampenzendersper gemeente hun werk ook nog doen.Fijn om te weten: In het gecertificeerde Noodpakket zit altijd een radio met batterijendie op de rampenzender is afgesteld.Als de sirene gaat…Wanneer de sirene gaat, betekent dit dat u zo snel mogelijk een veilig heenkomenmoet vinden ergens binnenin een huis of gebouw. Zo snel mogelijk betekent ook datu bijvoorbeeld niet eerst de kinderen van school haalt. Dit kost teveel tijd. Deleerkrachten op de school van uw kind weten wat ze moeten doen en zullen zorgenvoor de veiligheid van uw kind.Het kan ook zijn dat u zich niet in de buurt van uw huis bevindt wanneer de sireneafgaat. Ga dan naar het dichtstbijzijnde gebouw of woning. Dit betekent ook dat uanderen de gelegenheid moet geven om bij u te schuilen wanneer u wel thuis benten de sirene afgaat. In het geval dat u in de auto zit, moet u de auto parkeren langsde kant van de weg. Ga naar het dichtstbijzijnde gebouw. Let er bij het parkeren vanuw auto op dat de weg vrij blijft voor hulpdiensten.Let erop dat u anderen waarschuwt als u ziet dat ze de sirene niet opmerken!Het gebouw of huis waar u schuilt, moet goed worden afgesloten voor het geval dater schadelijke stoffen in de lucht komen. Goed afsluiten betekent dat er zo minmogelijk lucht van buiten naar binnen kan, dus doe ramen en deuren (ooktussendeuren) goed dicht, maar ook roosters, ventilatie, ontluchtingskokers. Zet alshet mogelijk is de mechanische ventilatie uit of zet deze op de laagste stand. Meestalbevindt de stekker zich in de meterkast. Plak de afvoer van ventilatie en openingenaf. Dit kan met kranten of plastic of u kunt eventueel een natte handdoek tegenkieren leggen.Het beste is te schuilen in een kamer waar het zo min mogelijk tocht. Dan is er ookminder kans dat u in aanraking komt met de stoffen.Vervolgens kunt u op de regionale radio horen van de overheid wat er aan de handis, welk gevaar er dreigt en wat er van u verwacht wordt. De instructies en adviezendie u daar krijgt moet u goed opvolgen. Ook mag u pas weer naar buiten gaan als opdeze zender wordt omgeroepen dat het weer veilig is om naar buiten te gaan. Dusook al is de sirene gestopt, ga niet naar buiten tot er op de rampenzender eenofficieel omroepbericht is van de overheid dat de situatie weer veilig is!
 6. 6. De 11 verschillende rampen en de bijbehorende risico’s: wat staat u te doen
 7. 7. 1. Grote brandWaarschuw andere mensen in het pand en neem geen spullen mee. Het enige wat umee moet nemen zijn de huissleutels, zodat de brandweer eventuele geslotendeuren kan openen. Neem deze alleen mee als ze bij u in de buurt zijn. Verlaat altijdzo snel mogelijk het gebouw. Om u beter te beschermen tegen rook kunt u een nattehanddoek tegen uw mond en neus houden.Vlucht altijd naar beneden. Ga alleen naar boven als de officiële vluchtroute naarboven leidt. Dit betekent dat er buiten een brandtrap of andere geschikte uitgangaanwezig is of dat hier een verzamelplaats is waar mensen zich moeten verzamelenom te kunnen zien of iedereen aanwezig is en of er niemand mist. Dit laatste is vaakhet geval bij instellingen, zoals scholen en dergelijke. Het kan natuurlijk ook zijn dat uzich in een kelder onder de grond bevindt. Als u naar beneden vlucht hebt u demeeste kans op een uitweg. Daarnaast bestaat er op hoger gelegen verdiepingen dekans dat de vloer instort wanneer het plafond eronder aan teveel hitte is blootgesteld.Warme lucht stijgt. Zo ook rook. Wanneer er teveel rookontwikkeling is en u nietmeer kunt zien of ademen, blijf dan laag bij de grond. Daar is het zicht beter en ukunt beter ademen.Probeer ook in het geval van rookontwikkeling dicht bij de muren te blijven. Het kanzijn dat u middenin een ruimte staat en door de rook niks meer kunt. De kans is dangroot dat u gedesoriënteerd raakt en de uitgang niet meer kan vinden.Gebruik nooit de lift! Door brandschade en oververhitting kunnen elektriciteit uitvallenen kunt u vast komen te zitten. Gebruik altijd de trap.Zonder zuurstof is er ook geen vuur. Wanneer u een ruimte uitvlucht moet u, als datmogelijk is, ramen en deuren achter u dichtdoen. Zo vermindert u de zuurstoftoevoernaar een ruimte toe en heeft het vuur minder kans zich te verspreiden.Dit principe is ook van belang wanneer uw eigen of andermans kleding vlam heeftgevat. Mocht dit gebeuren, ga dan nooit lopen of rennen! Zo wakkert u door deluchtstroom die daarmee veroorzaakt wordt het vuur juist aan.Wat wel? Blijf stilstaan, ga liggen en rol over de grond.Ziet u dit bij een ander gebeuren, gebruik dan een blusdeken om het vuur te doven.Niet slaan met de deken maar erover heen leggen en luchtdicht inpakken. Als ergeen blusdeken aanwezig is, vertel dan duidelijk aan de persoon dat deze op degrond moet gaan liggen en rollen.Kunt u het gebouw niet meer uit, ga dan voor een raam aan de straatkant staan. Debrandweer kan dan zien dat u in het gebouw bent.
 8. 8. 2. InstortingsgevaarOver het algemeen bestaat er bij Nederlandse gebouwen weinig kans opinstortingsgevaar. De bouwkundige voorschriften waar gebouwen in Nederland aanmoeten voldoen zijn streng.Instortingsgevaar kan vooral voorkomen na: • beschadiging door een aardbeving • beschadiging door water (bij ernstige overstromingen) • brand of explosie • achterstalling onderhoud en ondeskundig sloopwerkZoek stevige schutting.Bij instortingsgevaar kunt u het beste laag bij de grond blijven. Zoek een veilige plekop waar grote brokken en puin niet op u kunnen vallen of waar een voorwerp staatwaarvan de kans groot is dat deze overeind blijft staan. Denk hierbij aan zwaarmeubilair of onder een deurpost. Bescherm hierbij uw hoofd en nek met uw armen.Pas op voor scherpe en zware voorwerpen.Blijf uit de buurt van scherpe of zware voorwerpen, zoals spiegels, glazen deuren,zware voorwerpen die in kasten staan. Deze zouden u kunnen verwonden wanneerze omvallen. Gebruik ook in dit geval geen liften.Blus beginnende brandjes zo snel mogelijk. Deze kunnen ontstaan door bijvoorbeeldkortsluiting van elektriciteit. Na instortingen moet u oppassen voor elektriciteitsdradendie kunnen uitsteken (normaal verstopt in de muur), u kunt zich hieraanelektrocuteren. Pas ook op voor scherven en ander scherp materiaal.Licht hulpverleners in over uw verblijfplaats met behulp van uw mobiel.Als u bedekt bent onder het puin, moet u zo stil mogelijk blijven liggen om bewegingvan brokstukken te voorkomen. Ga niet schreeuwen als dat niet per se hoeft. Uverbruikt zo veel zuurstof die u misschien hard nodig hebt. Bovendien kunt u hetbenauwd gaan krijgen door de hoeveelheid stofdeeltjes die zijn vrijgekomen. Bewaaruw krachten. Lig zo stil mogelijk en maak geluiden op buizen en pijpen om zo aan tegeven waar u bent.
 9. 9. 3. Extreem weerZeer extreem weer komt weinig voor in Nederland. Extreem weer kent verschillendegevaren. Bij noodweer, storm of hagel kunnen dakpannen losraken (en rondvliegen),bomen kunnen omvallen, takken kunnen afbreken. Ook kan hagel zo groot zijn datdit ernstige schade aan kan richten. Niet te vergeten is er ook het gevaar vanblikseminslag…Daarnaast kan er natuurlijk ook sprake zijn van extreme hitte of kou. Ook dan is hetafgeraden uw huis uit te gaan. Bij hitte loopt u kans op een zonnesteek, teveelvochtverlies en uitdroging of een overdosis aan ozonstraling. Bij extreme kou kunnenwegen en paden glad zijn en in uiterste gevallen kunt u onderkoeld raken. Ookkunnen uw waterleidingen bevriezen waardoor u geen stromend water meer heeft.Extreem weer kan schade aanrichten aan de nutsvoorzieningen.NoodweerWanneer u met extreem noodweer toch per ongeluk buiten bent, ga dan ergensschuilen. Ga nooit onder een boom schuilen, want bliksem gaat meestal naar hethoogste punt en de kans is groot dat de boom waaronder u schuilt juist dit hoogstepunt is.Als u in de auto bent, kunt u die stilzetten en daarin blijven zitten. Als de bliksem uwauto raakt, bent u toch nog veilig. Het wordt soms echter aangeraden dat wanneerde auto daadwerkelijk is getroffen door bliksem en u wilt daarna de auto verlaten, udeze eerst met het metalen gedeelte tegen een paaltje te zetten zodat de buitenkantvan de auto kan ontladen. Raak ook bij het uitstappen de auto niet aan.Extreme hitteBij extreme hitte is het aangeraden om tussen 12 en 16 uur binnen te blijven. De zonschijnt dan recht op de aarde en er is de meeste kans op verbranding. Mocht u tochnaar buiten moeten, kleed u zich dan volledig aan. Trek het liefste katoenen, lichtekleding aan met lichte en felle kleuren, deze blijven het langste koel, en bescherm uwhoofd tegen de zon met een pet of hoed. Dit laatste is erg belangrijk maar wordt vaakonderschat.Drink twee liter water per dag om uitdroging te voorkomen. Wacht niet tot je dorsthebt, blijf gewoon de hele dag door drinken. Probeer geen koffie, alcohol en suiker tedrinken. Koffie en alcohol drijven vocht af. Gewoon water of isotone drankjes(sportdrankjes)Om uw woning koel te houden moet u de ramen en gordijnen aan de zonkantgesloten houden. Zo komt er geen verwarmend licht en lucht naar binnenDaarentegen kunt u aan de kant waar schaduw is (als dat er is) deuren of ramenopenhouden voor ventilatie. Vermijd tocht. Zorg ervoor dat er zo min mogelijkluchtvochtigheid binnen het huis is. Te veel vocht kan het ademen en transpirerenvermoeilijken.Als u een ventilator gebruikt, zorg dat deze niet direct op het lichaam gericht is maarplaats deze hoog. Bij grote hitte heeft een ventilator vaak weinig zin. Het kan zelfs zozijn dat deze voor meer warmte zorgt.
 10. 10. De ideale temperatuur is 5 a 6 graden lager dan de buitentemperatuur. Door te grotetemperatuurverschillen kunt u zich onwel gaan voelen.Extreme kouAls het weeralarm is afgegeven vanwege extreme kou is het beter niet de weg op tegaan. Er is grote kans op extreme gladheid. Ook al komt het in Nederland niet veelvoor, de kans bestaat in situaties terecht te komen waar u onderkoeld kunt raken.Het kan natuurlijk gebeuren dat u bijvoorbeeld onderweg bent met de tram of trein endat deze stilvalt door bevroren bovenleidingen. Neem daarom, mocht u toch naarbuiten moeten, voldoende warme kleding, dekens, water en genoeg eten mee.
 11. 11. 4. OverstromingenEen groot deel van Nederland ligt lager dan de zeespiegel. We worden beschermddoor duinen en waterkeringen. Als er iets gebeurt met deze waterkeringen (denk aandijkdoorbraken), komen grote delen van Nederland onder water te staan. In derisicokaart kunt u zien of het gebied waar u woont in zo’n geval risico loopt (ziewww.risicokaart.nl).Er zijn grootschalige proeven gehouden om te testen hoe de hulpdiensten ervoorstaan wanneer er sprake is van een ernstige overstroming. Ook weten we het een enander uit de geschiedenis. Een voorzorgsmaatregel kan zijn dat een groot deel vande infrastructuur voor een dag of meer stilgelegd moet worden, om te schuilen maarook bijvoorbeeld voor het mogelijk maken van grootschalige evacuaties. Zo kan ookde vierentwintiguurs economie, vooral op die plaatsen waar Nederland er juist hetmeest afhankelijk van is, komen stil te liggen.Wanneer verwacht wordt dat het water tot uw huis komt, treft u de volgendemaatregelen:Schakel elektriciteit en gas uit. Water geleidt elektriciteit en er ontstaat daardoorelektrocutiegevaar. Ook gaslekken vormen een gevaar. Zorg voor een noodpakketen voldoende water en voedsel.Zorg voor een radio met oplaadbare batterijen en blijf luisteren naar derampenzender. Zo kan de overheid u op de hoogte houden. Misschien moet u zichvoorbereiden op een eventuele evacuatie.Besmet water of noodpakketZorg voor een noodpakket met onder andere warmhouddekens, schoon drinkwateren voedsel en houd het droog. Breng het pakket het liefst in waterdichte verpakkingnaar de zolder. Het kan namelijk zijn dat tijdens en na overstromingen hetgrondwater vervuild is met afvalwater. Hier kunt u ziek van worden. Voedsel dat methet water in aanraking is gekomen kunt u ook beter niet meer eten.VerwondingenHoud er ook rekening mee dat opgelopen verwondingen die met besmet water inaanraking zijn geweest sneller kunnen gaan ontsteken. Als het mogelijk is, laat dezedan zo snel mogelijk behandelen in een ziekenhuis.BuitenAls u tijdens de overstroming buiten bent, moet u opletten dat u nooit loopt, fietst ofmet de auto rijdt door snelstromend water. Snelstromend water wordt al gevaarlijkwanneer het boven uw enkels komt. De kracht van het water is dan al sterk genoegom u mee te sleuren. Met de auto is het ook risicovol. Wanneer de motor doorbijvoorbeeld een plotselinge diepte onder water komt, kan deze afslaan. Overigens iser maar een halve meter water nodig om een auto mee te sleuren!Dus komt u met de auto in problemen, probeer dan niet te blijven om de auto op testarten maar verlaat de auto als dat mogelijk is en zoek veiliger terrein.
 12. 12. 5. Uitval stroom, gas, water of telefoonHet komt natuurlijk vaker voor dat de gas- en elektriciteitsvoorzieningen uitvallen.Daar kunnen heel veel verschillende oorzaken voor zijn, van onschuldigegebeurtenissen, zoals het doorslaan van een stop (en dat is het meestal) totgebeurtenissen met ernstigere oorzaken. Over het algemeen duren deze storingenmaar kort en zijn ze zo weer verholpen.Als de oorzaak van ernstiger aard is, kan het voorkomen dat de storingen langerduren. Misschien valt uw verwarming uit of komt er voor langere tijd geen water meeruit de kraan.Het PWN (Provinciaal Waterleidingbedrijf) draagt zorg voor de watervoorzienig.Mocht het zo zijn dat, om de een of andere reden, er voor langere tijd geen waterbeschikbaar is, dan neemt het PWN maatregelen door per wijk mobiele units teplaatsen waar u gedurende die tijd uw water kunt halen.Wanneer de elektriciteit voor langere tijd uitvalt, is het handig als u kaarsen en/ofwaxinelichtjes in huis hebt. In het noodpakket vindt u bijv. een 36 uur brandendekaars en lucifers en een radio op batterijen. Blijf altijd denken om de brandveiligheid!Misschien bent u afhankelijk van medische apparaten die op stroom werken of is dathet geval bij iemand bij u thuis of in uw omgeving. Dan is het bij langer ontbreken vanelektriciteit verstandig om de huisarts te waarschuwen. Deze zal dan beslissen ofziekenhuisopname nodig is. Instellingen als ziekenhuizen en verzorgingshuizenhebben meestal noodvoorzieningen voor dit soort situaties.Als het gas of elektriciteit uitvalt en uw verwarming het bijvoorbeeld niet meer doet,kunt u ook te maken krijgen met kou. Bereid u daarop voor en trek warme klerenaan.Het uitvallen van telefoonverbindingen worden over het algemeen veroorzaakt doorweersomstandigheden, overbelasting van het telefoonnet (als heel veel mensentegelijk gaan bellen; denk aan oude en nieuw, maar ook bij rampgevallen). Het kanechter ook zo zijn dat er een probleem is bij de telefooncentrale.Wanneer er zich een ramp voordoet, bel dan niet tenzij echt noodzakelijk (dus bijgevaar of levensbedreigende situaties). Ga liever ook niet internetten, want ook hetInternet is een belangrijk informatienetwerk voor zowel de burger alsoverheidsinstanties dat overbelast kan raken. U kunt zichzelf op de hoogte houdenvia tv of radio. Als deze het om welke reden dan ook niet doen, zit er in hetnoodpakket de radio met oplaadbare batterijen.Wanneer de telefoonverbindingen echt uitvallen, worden er bij onder anderepolitiebureau’s mobiele meldpunten opgezet. Het kan ook zo zijn datbrandweerauto’s die beschikken over mobilofoons op verschillende locaties wordeningeschakeld. Mocht een levensbedreigende situatie zich voordoen en u kunt dusniet bellen, dan kunt u hierheen.
 13. 13. Bij elke ramp is het belangrijk dat u zich via tv of radio op de hoogte houdt van wat ergebeurt en wat u moet doen.
 14. 14. 6. Gevaarlijke stoffenIn dit gedeelte zal het gaan over gevaarlijke stoffen die in grote hoeveelhedengebruikt of opgeslagen worden door bedrijven en instellingen. Het gaat hierbij omstoffen die bij vrijkomen gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid, om stoffen dieerg brandbaar zijn of explosief. Het kan ook gaan om een combinatie van dezestoffen. Neem bijvoorbeeld benzine. Benzine is erg brandbaar en onder bijzondereomstandigheden bestaat er ook een kans op explosie.Bij gevaarlijke of giftige stoffen vormen de stoffen in poedervorm en de stoffen ingasvorm het grootste gevaar voor de volksgezondheid. Vaste en vloeibare stoffenkunnen uiteraard gevaarlijk zijn, maar zijn over het algemeen makkelijker op teruimen. Dit gebeurt door de brandweer, mits op tijd ingelicht, of doorgespecialiseerde bedrijven. Gas en stoffen komen in de lucht en kunnen zichmakkelijker verspreiden en zijn veel moeilijker op te ruimen.Alle bedrijven en inrichtingen die een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffenopgeslagen hebben of hier mee werken, moeten hiervoor een vergunning hebben. Zijmoeten zelf garant staan voor de veiligheid en op deze veiligheid heeft de overheidzeer strenge regels toegepast. De overheid controleert vervolgens of deze bedrijvenzich aan die veiligheidsregels houden.Op de risicokaart kunt u terugvinden welke gevaarlijke stoffen er zich in uw omgevingbevinden. Het gaat hier vooral om grootschalige opslagplaatsen, bedrijven,instellingen zoals defensie, LPG tankstations en rangeerterreinen waar treinen metgevaarlijke stoffen worden gesplitst of samengesteld. Ook wordt aangegeven waarmet radioactieve stoffen wordt gewerkt. U kunt op de risicokaart in het onderdeelgevaarlijke stoffen één van de onderwerpen aanklikken. Daarbij zal een legendaverschijnen die beschrijft om wat het gaat, welke gevaren het met zich precies metzich meebrengt en wat u moet doen bij een ongeval.We gaan nu verder in op ongevallen met brandbare en explosieve stoffen, giftigestoffen en wat u moet doen bij een nucleaire ramp.
 15. 15. ExplosiegevaarExplosiegevaar ontstaat wanneer gas vrijkomt uit een brandbaar mengsel. Dezevrijgekomen gassen ontsteken zeer gemakkelijk. Zo’n stof is bijvoorbeeld LPG, datgebruikt wordt als brandstof. LPG is vloeibaar wanneer het opgeslagen is in eentank. Ontstaat er echter een lekkage, dan ontsnapt via deze lekkage gas. Gas ismeestal kleurloos en niet te zien, vaak is het echter wel te ruiken.Wanneer dit gas ontstoken wordt (en daar is vaak maar weinig voor nodig), volgt ereen explosie. De explosie houdt pas op wanneer al het vrijgekomen gas isopgebrand. Hoe lang de explosie duurt, hangt dus af van het soort gas en dehoeveelheid vrijgekomen gas.Bij een explosie is er een grote vuurwolk en er ontstaat een grote drukgolf. U moetuitkijken voor rondvliegende materialen, zoals glas, steen etcetera. Deze drukgolfkan zeer groot zijn en kan naast vernielingen aan gebouwen, ramen, deuren ookschade aanrichten aan uw trommelvliezen. Vanwege de vuurwolk en de grotevrijkomende hitte kunt u ook ernstige brandwonden oplopen wanneer u te dicht bij deexplosie in de buurt bent. Explosies kunnen zeer ernstige schade en lichamelijk letselaanrichten, met in de ergste gevallen kans op overlijden.Kans op explosieWanneer er zich bij u in de buurt een ongeval plaatsvindt, waarbij een kans bestaatop ontploffing of explosie, neem dan zo snel mogelijk een afstand van minstens 500meter. Neem mensen of kinderen die zelf niet snel genoeg zijn mee. Gebruikuiteraard geen vuur. Om brandwonden en andere verwondingen door rondvliegendmateriaal te voorkomen kunt u het beste schuilen achter een muur of in een huis.Als u zich in een huis bevindt, laat dan de deuren en ramen open zodat deze nietonder de druk kunnen bezwijken en geen rondvliegend materiaal met zich meekunnen brengen. Schuil in een hoek achter in het huis. U kunt nog wel de jaloezieënsluiten tegen rondvliegende scherven van buitenaf.Voorbeelden van explosieve en ontplofbare stoffenOntplofbare stoffen komen vaak van instellingen zoals defensie. Na een ontploffingzal de sirene gaan. Vuurwerk is bij opslag van meer dan 10.000 kilo alleen onveiligwanneer het is opgeslagen zonder de voorgeschreven transportverpakkingen.Voorbeelden van brandbare en/of explosieve stoffen zijn bijvoorbeeld benzine enLPG.Omdat bij benzine de schade door ongelukken vaak beperkt blijft, is dit nietopgenomen in de risicokaart. In Nederland komen nauwelijks echt grote rampen voormet deze stof. Ernstige ongelukken met een kleinere omvang zijn er wel veelvuldig,het is dus wel verstandig behoedzaam te zijn.Wanneer het gaat om een gevaarlijke stof in vloeibare vorm zal de brandweer, als zijop tijd ingelicht zijn, verspreiding voorkomen. Uiteraard kunnen deze stoffen welontsteken, maar dan moet er vuur aan te pas komen. Een voorbeeld is wanneer ereen grote benzineplas ligt. Deze is zeer ontvlambaar als het in aanraking komt met
 16. 16. vuur. De hitte die daarbij voorkomt, is erg groot. U moet minstens 40 meter afstandnemen om brandwonden te voorkomen.
 17. 17. Vrijkomen van giftige stoffenWanneer er giftige stoffen vrijkomen, zal de sirene gaan. Als u de sirene hoort gaan,is het belangrijk dat u naar binnen gaat en ramen en deuren sluit. Ook moet u zorgendat alles dat voor tocht en ventilatie zorgt goed afgesloten wordt (zie hoofdstuk 1).De stoffen in poeder- of gasvorm kunnen worden ingeademd. Dit kan schadelijk zijnvoor de long- en luchtwegen, maar ook het zenuwstelsel kan worden aangetast. Inhet geval van een aantal stoffen kunnen de risico’s nog ernstiger zijn en een dodelijkgevolg hebben.Mocht u ten tijden van de sirene buiten lopen en er zijn stoffen in de lucht, bedek danuw neus en mond, loop dwars op de wind en ga het dichtstbijzijnde gebouw of huisin. Pas op, niet alle giftige stoffen zijn te zien of te ruiken!AmmoniakEen bekende schadelijke stof is ammoniak. Dit wordt onder andere gebruikt inkoelinstallaties. Ammoniak is schadelijk in grote hoeveelheden. Het heeft eenherkenbare, scherpe bittere geur. Wanneer u ammoniak ruikt, doet u er verstandigaan om naar binnen te gaan, ook al hebt u de sirene niet gehoord. Sluit ramen endeuren, bel 112 en maak een melding.Ammoniak lost op in water. Wanneer ammoniak vrijkomt terwijl het regent, kan deammoniak de rioleringen of de grond intrekken.Wanneer u binnenshuis bent en alles hebt afgesloten maar er nog steeds ammoniaknaar binnendringt, kunt u onder de douche gaan staan. De ammoniak die nu bij ukomt, zal met het water naar beneden spoelen en verwijderd blijven van uwluchtwegen.
 18. 18. 7. Nucleaire rampIn Nederland zijn 6 kerncentrale en –installaties aanwezig. Niet al deze kerncentraleszijn bedoeld voor energieopwekking. Het kan ook gaan om het verwerken vanuranium of als hulpmiddel bij laboratoriumproeven. Als u wilt weten waar dezekerncentrales- en installaties zich bevinden, is hieronder een lijst te vinden. U kuntnatuurlijk ook kijken op www.risicokaart.nl.Het gevaar bij een kernongeval bestaat uit het vrijkomen van radioactieve deeltjes.Deze deeltjes kunnen zowel uw huid als kleding en dieren, planten en waterbesmetten. Bij besmetting zijn er korte termijn gevaren en lange termijn gevaren.Het korte termijn gevaar, wat bestaat wanneer iemand in een korte tijd aan een zeergrote dosis straling is blootgesteld heet stralingsziekte. Deze ziekte kenmerkt zichvaak door misselijkheid, diarree, bloedingen en een verhoogde kans opinfectieziekten. Binnen enkele dagen kan de persoon hieraan overlijden.Het grootste lange termijn gevaar is de verhoogde kans op kanker.De grootte van de installaties en daarmee ook de kans op gevaar varieert. Ookhebben vrijwel alle kerncentrales in Europa een koepel die het grootste deel vanvrijgekomen radioactieve stoffen bij een ongeluk zal tegenhouden. Een voorwaardeis wel dat de koepel zelf intact blijft. Dan is het nog zo dat niet bij alle ongelukken inkerncentrales evenveel radioactieve straling vrijkomt. Ook dat varieert per ongeluk.Bij een heel zwaar ongeval kan het zijn dat de kern van de kernreactor smelt. Mochtdit gebeuren, dan zal de overheid er alles aan doen om de stralingsdosis verbeneden 500 millisievert (mSv) te houden. Verder zijn het verschillende soortenradioactieve deeltjes die kunnen vrijkomen bij een kernongeval. Een bekende van diedeeltjes is radioactief jodium, wat niet bij alle samenstellingen van de kernwolk bevatook radioactief jodium.Bij een kernongeval ontstaat een wolk. In deze wolk bevinden zich de radioactievedeeltjes. Bij het overtrekken van de wolk zullen de deeltjes recht naar benedenvallen. De plek waar het terecht komt, kan van alles zijn; dier, mens, plant, water.Deze plek zal bij aanraking van deze deeltjes radioactief besmet worden. Degebieden waar de wolk overheen waait, zijn dus de plaatsen die het meest besmetworden.Wat moet u doenWanneer een kernongeval plaatsvindt en de mensen in de omliggende omgevinggevaar lopen, zullen de sirenes loeien. In dit geval moet u, zoals altijd wanneer desirenes gaan, meteen naar binnen gaan. Dit kan uw eigen huis zijn of een gebouw ofhuis waar u in de buurt bent. Als u in de auto zit, moet u de ramen dichtdoen en deventilatie uitzetten.Haal de kinderen niet van school; dit vergt te veel tijd en de kinderen zijn op schoolveilig. Binnen moet u ramen en deuren dichtdoen. Kieren kunt u dichten metbijvoorbeeld een natte handdoek. Ga niet bellen. Als iedereen de telefoon pakt, kanhet net overbelast raken en voor nog meer problemen zorgen. Zet de tv oframpenzender aan en wacht op verdere instructies van de overheid.
 19. 19. Hoe de overheid u op dat moment informeert, verschilt natuurlijk per situatie. Het kanom een groot of klein ongeval gaan en de stofwolk kan dus groot of klein zijn. Dewolk kan er langer of korter overdoen voordat die voorbij is. Ook is het afhankelijkvan het weer. Bij meer wind kan het zijn dat de stoffen die uit de wolk neergedaaldzijn sneller weer wegwaaien en zich verspreiden.Wanneer de wolk voorbij is, wordt u via de rampenzender geadviseerd om alledeuren en ramen wagenwijd open te zetten. Er zal namelijk altijd wat van de stofbinnen gekomen zijn, maar dit kan nu weer wegwaaien. Het kan dan nog wel zo zijndat u wordt aangeraden binnen te blijven, want misschien is er buiten nog welbesmettingsgevaar. Bovendien kan de gemeente dan makkelijker de gevolgenonderzoeken.Het kan ook zijn dat u geadviseerd wordt om een hele of halve jodiumtablet teslikken. Het jodium tablet dat u slikt zal er voor zorgen dat uw lichaam minder van hetradioactieve jodium in zich opneemt, aangezien uw lijf er dan al genoeg van heeft.Als het slikken van een jodium tablet nodig is, zal de gemeente deze binnen zes uurverstrekken. Jodium hoeft niet zonder risico te zijn. Neem alleen een tablet in als deoverheid zelf u dat aanraadt! Het wordt ook ten zeerste afgeraden jodium in tenemen dat bestemd is voor het ontsmetten van wonden. Dit is moeilijk te doseren enhet wordt bovendien minder snel in het lichaam opgenomen.De overheid zal u van alles op de hoogte houden via tv, rampenzenders en/ofgeluidswagens; hoe lang u de ramen en deuren gesloten moet houden, wanneer udeze kunt openzetten, wanneer u weer naar buiten kunt, of u een jodiumtablet moetslikken en of het een halve of hele moet zijn, of het veilig is om van het drinkwatergebruik te maken etcetera. De overheid heeft een uitgebreid noodplan voor het gevaler een kernongeval mocht plaatsvinden.Radioactiviteit is schadelijk op zowel korte als lange termijn. Ook kunnenradioactieve deeltjes de omgeving, voedselgewassen op het land en het drinkwaterbesmetten. Om schade te beperken is het dus van belang dat u de aanwijzingen vande overheid strikt opvolgt, zowel tijdens als na de ramp.Kerncentrales en installaties in Nederland • Kerncentrale in Borssele (Zeeland) • Kerncentrale in Dodewaard (Gelderland) • Verrijkingsfabriek van uranium in Almelo (Overijssel) • Onderzoekscentrum in Petten (Noord-Holland) • Onderzoeksreactor in Delft (Zuid-Holland) • Centrale opslag voor radioactief afval (Covra), gevestigd in de gemeente Borssele in Zeeland
 20. 20. 8. Terroristische aanslagEen terroristische aanslag ligt vaak gecompliceerder als een ramp die ontstaan isdoor een ongeval of door milieuomstandigheden. De protocollen die gevoerd wordendoor de overheid zijn dan ook ingewikkelder en veelzijdiger. Veel instanties enoverheden moeten dan met elkaar samenwerken en een goede communicatie is dusextreem belangrijk.Het gaat bij een terroristische aanslag vaak niet om een eenmalig incident metdaaruit voorkomende problemen en crisissituaties. Wanneer er echt sprake is vaneen terroristische aanslag, gaat het vaker om meerdere aanslagen op verschillendelocaties. Dit kan veel schade aanrichten. Ook kunnen verschillende gevaren zichvoordoen. Er kan sprake zijn van explosie, maar ook van brand, kapingen, giftigestoffen. Een terroristische aanslag is vooral bedoeld om angst te zaaien onderbevolking.Het kan dus zo zijn dat na een incident die al de nodige schade, wanorde en angstmet zich meebrengt, er nog meerdere incidenten verwacht worden. Mensen engebouwen moeten in veiligheid gebracht worden. Ook wil de overheid zo snelmogelijk de daders opsporen en daarnaast moeten zij de kalmte zien te waarborgen.Aan een situatie als deze moet dus wel heel veel man aan te pas komen.Tegelijkertijd zal getracht worden het gewone leven gewoon door te laten gaan, juistom ervoor te zorgen dat de daders met hun acties niet krijgen wat ze willen, namelijkchaos veroorzaken.Van de burgers wordt in dit geval het volgende gevraagd: • Volg allereerst altijd en zo goed mogelijk de aanwijzingen van politie en overheid op. • Indien u in de buurt van grote gebouwen bent, ga dan naar een open vlakte waar geen grote gebouwen in de buurt zijn. Bij grote explosies is er kans op instortingsgevaar. • Blijf uit de buurt van ramen en auto’s. Ramen kunnen sneuvelen en geparkeerde auto’s zouden kunnen ontploffen. • Bescherm uzelf tegen rondvliegend of vallend materiaal. Bescherm uw nek en hoofd door uw armen erover heen te leggen. • Ga niet in groepen staan. In het geval van een nog nakomende ontploffing kan er opnieuw paniek uitbreken. • Als u daartoe in staat bent, probeer dan diegenen die dat niet kunnen zoveel mogelijk te helpen. • Geef de politie zoveel mogelijk informatie als dat kan helpen de daders op te sporen. Het kan hierbij gaan om foto’s die u misschien gemaakt hebt op uw mobiele telefoon, om signalementen of verloop van gebeurtenissen waar u bij was.
 21. 21. 9. OrdeverstoringenVan een ordeverstoring is sprake wanneer bij een evenement chaos uitbreekt ondereen menigte. Hierdoor kan paniek ontstaan. Als het terrein waar het evenement zichafspeelt voorzien is van hekken, alleen te verlaten is via een paar uitgangen ofwanneer de chaos uitbreekt temidden van een grote mensen massa, zullen mensenproberen weg te komen. Door de aanwezige massa lukt dit niet en het kan zijn datmensen elkaar verdrukken of onder de voet lopen.De aanleiding voor een ordeverstoring kan van alles zijn; een brandje, rellen,weersomstandigheden. Bij evenementen kunt u denken aan een voetbalwedstrijd,een groot concert, demonstraties etc.Wat kunt u doenHet is goed om alert te zijn op een aantal dingen wanneer u zich in zo’n menigtebevindt. Het kan namelijk zo zijn dat u onbedoeld in de verstoring verzeild raakt. Ukunt bij binnenkomst of betreden van een evenement voor uzelf nagaan waar denooduitgangen zich bevinden. Of kijk van te voren wat de beste vluchtroute is.Tijdens een ordeverstoring bent u misschien te laat; er is al paniek ontstaan en het ismoeilijker om door de chaos overzicht te krijgen van waar u bent en waar u heenmoet.Mocht u verzeild raken in een ordeverstoring, ga dan niet naar de plek van hetveroorzakende incident toe. Blijf rustig en ga mee met de mensenmassa, nietertegenin. Zo wordt meer chaos voorkomen en u loopt waarschijnlijk minder risicoom omvergeduwd te worden.Als u aanwijzingen krijgt van aanwezige hulpdiensten of politie, volg die dan op enbied als dat mogelijk is uw hulp aan.
 22. 22. 10. Grote verkeersongevallenGrote verkeersongevallen zijn verkeersongevallen op het land. Dat kunnen groteongelukken zijn op de openbare weg zoals kettingbotsingen, ongelukken in tunnelsmaar ook ongelukken met passagiersvoertuigen als de tram, bus, trein en de metro.Grote ongevallen op de weg kunnen niet alleen veel lichamelijke maar ook veelmateriele schade veroorzaken. Dit maakt reddingsacties vaak ingewikkeld.Hulpdiensten kunnen niet altijd direct bij de slachtoffers en bovendien bestaat er ookkans op brand en explosie. Bij ongevallen met bepaald transport kunnen er ookgevaarlijke stoffen vrijkomen.Ongeval op de snelwegAls eerste is het dus belangrijk om altijd de vluchtstrook vrij te houden voor politiebrandweer en ambulance, zodat die makkelijk ter plaatse kunnen komen. Loopverder niet over de snelweg.Ongeval in een tunnelAls u betrokken bent bij een ongeluk in een tunnel, raak dan vooral niet in paniek. Bijtunnelongevallen raken mensen snel in paniek omdat ze niet direct weten hoe eruitte komen. U kunt er echter vanuit gaan dat grotere tunnels voorzien zijn vanvluchtwegen. Deze zijn meestal om de zoveel meter aan beide zijden van de tunnelte vinden. Als u zich in een tunnel bevindt tijdens een ongeluk, kom dan snel de autouit en verlaat de tunnel via de dichtstbijzijnde vluchtweg.In de meeste grote tunnels zorgen luchtcirculatiesystemen er vaak voor dat er weinigzuurstof aanwezig is. Dit is om te voorkomen dat beginnende brand zich sneluitbreidt.Ongeval met openbaar vervoerWanneer u zich in een trein of tram bevindt ten tijde van een ongeval, stap dan nietuit totdat de hoofdconducteur heeft omgeroepen dat het veilig is. Het kan namelijkzijn dat er een trein zal langskomen op een naastliggend spoor of dat u eerst op dehoogte gebracht moet worden van waar zich een spanningsvoerende derde railsbevindt. De hoofdconducteur is van deze zaken op de hoogte en zal zorgen voor uwveiligheid.
 23. 23. 11. ZiektegolfHet gaat hier voornamelijk om de griep. Griep is niet hetzelfde als verkoudheid. Griepis een plotseling optredende en erg besmettelijke infectieziekte, vaak aan deluchtwegen maar mogelijk kan het ook andere delen van het lichaam aantasten.Griep heeft meestal ook meer verschijnselen dan verkoudheid. Meestal is er sprakevan de volgende symptomen: koude rillingen, buikpijn, braken, hoesten, hoofdpijn,slapeloosheid, koorts, spierpijn, lichtschuwheid en pijn achter de ogen. Per griepviruskunnen de symptomen wat verschillen.Het grootste risico wat griep meestal met zich mee kan brengen is de kans oplongontsteking. De verschijnselen bij longontsteking zijn: kortademigheid en sneloppervlakkig ademen, pijn wat vaak erger wordt bij het ademhalen en hoesten envooral bij kinderen het neusvleugelen.Bij mensen met een verminderde weerstand vanwege ouderdom of chronischeaandoeningen (denk hierbij aan long, hart- en vaatziekten) is er meer risico oplongontsteking of andere ernstige infecties. Als u boven de 65 jaar bent of eenchronische aandoening hebt, kunt u elk jaar bij uw huisarts een griepprik krijgen.Deze griepprik werkt overigens niet voor nieuw ontstane virussen. Voor het nieuwevirus H1N1 (in de volksmond ‘Mexicaanse griep’) moet u in het geval dat u bij derisicogroep behoort en u de verschijnselen krijgt de andere prik halen.In Nederland en in landen met een vergelijkbaar klimaat komt griep vooral in dekoudere maanden voor. Als u in aanmerking komt voor de griepprik wordt u meestalvan half oktober tot half november verwacht bij de huisarts.De oorzaken van een grieppandemie door nieuw griepvirusTegen veel griepvirussen zijn wij al bestand. Wanneer ons lichaam al eerder inaanraking is geweest met een virus, zijn we daar waarschijnlijk ziek van geworden.Als dit goed verlopen is herkent ons lichaam het virus de eerstvolgende keer dat hetons lijf binnenkomt en kan ons lichaam de gevolgen teniet doen. We zijn dan immuungeworden voor het virus.Het gebeurt echter ook dat een griepvirus van structuur verandert. Wanneer ditgebeurt, zal ons afweersysteem het virus maar gedeeltelijk herkennen en het virusdus ook maar gedeeltelijk kunnen stoppen. Dat betekent dat hoe minder ‘ervaring’het afweersysteem heeft met verschillende virussen, hoe groter de kans is dat hetvirus niet wordt herkend, waardoor de griepverschijnselen heftiger kunnen zijn. Dat isook de reden waarom bij nieuwe griepvirussen jonge kinderen vaak erg ziek worden.Hun afweersysteem heeft weinig ervaring en is dus minder immuun voor het virus.Het kan ook zo zijn dat twee verschillende virussen bij elkaar komen en mixen,waardoor een geheel nieuw virus ontstaat. Dit kan vooral gebeuren wanneer tweegriepvirussen van twee verschillende diersoorten of van een mens en dier samenkomen. Dit virus is dan onbekend voor ons afweersysteem. Wanneer dit nieuwe virusook nog makkelijk overdraagbaar is van dier op mens en van mens op mens ontstaateen grieppandemie.
 24. 24. Grieppandemieën zijn sinds 1900 al drie keer eerder voorgekomen. Het gevolg wasgrote sterfaantallen verspreid over de wereld. Opvallend is nu dus ook dat niet alleenouderen en mensen met een door ziekte verminderd afweersysteem, maar door deonbekendheid en daardoor weinig opgebouwde immuniteit van het afweersysteem,ook redelijk gezonde jongere mensen aan het nieuwe griepvirus kunnen sterven.Rol van WHO en overheidHet WHO ( World Health Organization) houdt de ontwikkeling van virussen over dehele wereld nauwlettend in de gaten en grijpt in wanneer een grieppandemie dreigt.Wanneer er sprake is van een dreigende grieppandemie, wordenvoorzorgsmaatregelen getroffen. Dit betekent meestal dat er zo snel mogelijk eennieuw vaccin wordt ontwikkeld. Het verloop van de epidemie / pandemie isgrotendeels bepalend voor wie in aanmerking zal komen voor het vaccin. • Wanneer u verschijnselen denkt te hebben van een griepvirus, ga dan niet naar de huisarts of ziekenhuis, want zo kunt u andere mensen besmetten! • Bel de huisarts op en omschrijf de symptomen. De huisarts zal u verder inlichten over wat u te doen staat en of u in aanmerking komt voor een vaccin. Dit is afhankelijk van uw gezondheidssituatie. Wees op tijd en bel bij de eerste verschijnselen. • Het kan ook zo zijn dat u wordt opgeroepen voor de griepprik als u tot de risicogroepen behoort. Buiten mensen om met een verminderd afweersysteem of chronische zieken kan het in het geval van een nieuw griepvirus ook gaan om bijvoorbeeld zwangere vrouwen of medewerkers van verzorgingsinstellingen. Dit kan verschillen per epidemie. Kijk ook op www.grieppandemie.nl voor meer informatie. • Wanneer u allergisch bent voor bepaalde middelen of andere ziektes heeft, vermeldt dit dan ook. Het kan zo zijn dat het middel averechts kan werken. Uw huisarts is hiervan op de hoogte.Wat u zelf moet doen bij griep • Blijf op bed liggen en ziek uit. Longontsteking is het gevaarlijkst in geval van de griep en de grootste oorzaak van overlijden. Het is belangrijk om uw lichaam rust te geven om de verspreiding van infecties te voorkomen. • Koorts helpt doorgaans het lichaam bij het beter worden. De lichaamstemperatuur verhoogt waardoor het virus minder kans heeft om zich te vermenigvuldigen. Nog steeds is het beter om niet te gaan sporten om de temperatuur te verhogen. Er zijn mensen die menen het virus er zo ‘uit te kunnen zweten’, maar er is een kans dat de infectie juist verspreidt. • Drink veel. Door de koorts verliest u veel vocht. • Gebruik geen pijnstillers. Deze remmen de koorts, terwijl koorts in principe een goed verschijnsel is.Hygiënemaatregelen • Was uw handen met desinfecterend middel na toiletbezoek, hoesten en niezen. • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik meteen weg.
 25. 25. • Gebruik na het handen wassen geen handdoek om uw handen mee af te drogen (anderen zullen dat ook doen en zo kan het virus zich ook verspreiden) maar gebruik ook hier een papieren zakdoek en gooi deze daarna weg.• Raak ogen neus en mond zo min mogelijk aan. Dit zijn kwetsbare plekken waar virussen gemakkelijk binnen kunnen dringen.
 26. 26. Verzekeringen tegen schadeEr bestaan verschillende verzekeringen voor het verzekeren van schade aanbijvoorbeeld uw woning. Het is mogelijk uw woning en bezittingen tegen een aantalvan de in dit boek genoemde rampen te verzekeren. Een schadeverzekering dientaltijd voor de bescherming van vermogen als gevolgen van een bepaaldegebeurtenis. U hebt dus financieel nadeel. De gebeurtenis moet binnen de dekkingvan de verzekering vallen, die omschreven staat in de voorwaarden.OpstalverzekeringMet een opstalverzekering kunt u eventuele schade aan uw woning en alle daarbijbehorende roerende (niet-verhuisbare) zaken afdekken. De verzekerde waarde is deherbouwwaarde van de woning. Er bestaan vier soorten opstalverzekeringen,waarmee u verschillende oorzaken van schade aan uw woning afdekt.BrandverzekeringZoals de naam al zegt, verzekert u zich met de brandverzekering tegen schade doorbrand. Vaak is ook schade door blussen van brand, blikseminslag en ontploffingverzekerd.Uitgebreide opstalverzekeringDekking tegen schade door oorzaken als brand, rook en roet, ontploffing,bliksemopslag, storm bij windkracht 7 of hoger, neerstortende vliegtuigen,vandalisme en schade door scherven van ruiten en spiegels.Extra uitgebreide opstalverzekeringDekking tegen schade door de oorzaken bij de uitgebreide opstalverzekering, plusschroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslag die via begane grond of wegbinnenstroomt en hak- en breekwerk als lek in waterleiding moet worden gevondenen gerepareerd.All risk opstalverzekeringDekking tegen schade door alle genoemde oorzaken plus ieder onverwachtplaatsvindend evenement.Er zijn echter uitsluitingen! De verzekering dekt doorgaans geen schade doorbijvoorbeeld overstromingen, aardbevingen, oorlogsgeweld en atoomkernreacties.InboedelverzekeringMet een inboedelverkering verzekert u uw verhuisbare zaken tegen schade alsgevolg van bijvoorbeeld brand, water, stroomstoring en inbraak. De soorteninboedelverzekeringen zijn gelijk aan de opstalverzekeringen, met als extra soort debrand- en inbraakverzekering. Ook bij de inboedelverzekering is het verzekeren vanuw inboedel tegen overstromingen, aardbevingen, oorlogsgeweld enatoomkernreacties niet mogelijk.Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)Ongelukken zitten in een klein hoekje. U kunt zich met eenaansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) verzekeren tegen schade dieonopzettelijk door u aan anderen is toegebracht. Denk aan het omstoten van diedure vaas in het huis van een ander. Ook lichamelijk letsel waarvoor u aansprakelijk
 27. 27. bent valt binnen de aansprakelijkheidsverzekering. Denk aan beschadiging van eenauto met een fiets. U kunt uw kinderen en huisdieren mee verzekeren, voor het gevalzij schade aanrichten. Opzettelijk letsel, wapens en seksuelehandelingen/gedragingen zijn uitgesloten. Schade veroorzaakt doormotorvoertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen valt ook niet onder deaansprakelijkheidsverzekering. Voor die gevallen hebt u een aparte verzekeringnodig.WoonverzekeringVeel verzekeraars bieden een compleet pakket op het gebied van opstal, inboedel enaansprakelijkheid.Huisdieren verzekerenOok huisdieren hebben zorg nodig. Zij kunnen net zo goed plotseling ziek worden ofbetrokken zijn in een ongeluk. De kosten voor dierenarts, medicijnen en operatieskunnen hoog oplopen in dat geval. Zelfs zoiets ‘simpels’ als een knikker in de buikbrengt hoge kosten met zich mee. Een consult alleen al is vaak rond de 30 euro. Omdeze kosten altijd te kunnen voldoen, is er nu de huisdierenverzekering. Hiermeeverzekert u de ziektekosten van uw huisdier, zodat u onverwachtse hoge uitgavengewoon kunt betalen.ReisverzekeringOok in het buitenland kan u van alles overkomen. U kunt ziek worden of een ongelukkrijgen en gewond raken. Of er gebeurt u zoiets simpels als uw bagage ofreisdocumenten die kwijt raken. U kunt zich tegen schade, diefstal en verlies op reisverzekeren door middel van reisverzekering. U kunt zich ook verzekeren tegengeneeskundige kosten, voor als u in het buitenland naar een huisarts of ziekenhuismoet. Reisverzekeringen zijn er in verschillende vormen met uiteenlopendedekkingen. Doorgaan gaat het alleen om vakanties, niet om zakenreizen.De doorlopende reisverzekering is de meest gebruikte reisverzekering. Hiermee bentu het hele jaar door verzekerd tegen schade tijdens reizen. De aflopendereisverzekering kunt u afsluiten voor de duur van één vakantie.De dekking van reisverzekeringen verschilt enorm. Mogelijke rubrieken zijn bagage,extra kosten bij ziekte, ongeval of overlijden, geneeskundige kosten, wintersport ofbijzondere sporten en geld.OverlijdensrisicoverzekeringNiemand staat er graag bij stil, maar iedereen loopt het risico op overlijden. Omdat uniet weet wanneer dat gebeurt en de kans bestaat dat uw nabestaanden met hogerekeningen achterblijven, bestaat er de overlijdensrisicoverzekering. Met dezeverzekering dekt u bepaalde kosten wanneer u onverwachts overlijdt.Overlijdensrisicoverzekeringen zijn er in alle soorten en maten. U dekt met deverzekering een bepaald risico af. De overlijdensrisicoverzekering is vooral belangrijkin het geval van een hypotheek of andere hoge leningen. De verzekering geeft uwnabestaanden de zekerheid dat zij de hypotheek of lening kunnen blijvendoorbetalen, ook al valt uw inkomen weg.
 28. 28. UitvaartverzekeringEen uitvaart kost veel geld. De kosten liggen al snel rond de 6000 euro. In veelgevallen valt het bedrag zelfs hoger uit. Nabestaanden kunnen dus met hogerekeningen worden opgezadeld als u komt te overlijden. Om dit te voorkomen kunt ueen uitvaartverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de kosten van een uitvaart.U hebt twee mogelijkheden: een geldverzekering of een naturaverzekering.Met een geldverzekering wordt een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd bijoverlijden. Dat bedrag moet voldoende zijn om de kosten voor de uitvaart te dekken.Uw nabestaanden kunnen alle details van de uitvaart zelf regelen, ook door welkeuitvaartmaatschappij alles wordt verzorgd.Bij een naturaverzekering wordt een aantal diensten en producten uit eenbasispakket uitgekeerd, geen geld. De uitvaartonderneming ligt dan vast omdat deverzekeraar zelf het contract heeft afgesloten. Vaak is het basispakket wel meerwaard dan het totaal aan betaalde premies.WerkloosheidsverzekeringIn de meeste gevallen krijgt u een werkloosheidsuitkering (ww) als u werkloos wordt,verstrekt door het UWV. De uitkering ligt wettelijk vast. Voor een bepaalde periodekrijgt u 70% van uw laatstverdiende loon uitgekeerd. Na het aflopen van de periode,afhankelijk van uw arbeidsverleden, gaat de uitkering over op een bijstandsuitkering.U kunt echter een werkloosheidsverzekering nemen als aanvulling op de wettelijkeuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld als bijvoorbeeld uw werkgever faillietgaat of u uw baan kwijtraakt na een reorganisatie. De aankoop van een eigen woningmet hypotheek kan ook reden zijn om een werkloosheidsverzekering af te sluiten.Mocht u werkloos raken, dan kunt u in ieder geval uw hypotheeklasten blijvenvoldoen. Daarnaast kan de werkloosheidsverzekering een optie zijn voor mensenmet een kort arbeidsverleden, die soms geen tot beperkt aanspraak maken op eenww-uitkering. Ook een zelfstandige kan baat hebben bij het afsluiten van eenwerkloosheidsverzekering.ArbeidsongeschiktheidsverzekeringEr kan u altijd iets overkomen waardoor u niet langer (een deel van) uw werk kuntuitvoeren. U hebt ook in dat geval financieel nadeel. Door ziekte uw werk niet langerkunnen uitvoeren, wordt arbeidsongeschikt genoemd. U kunt volledig of gedeeltelijkarbeidsongeschikt worden. Voor werknemers is zich verzekeren tegenarbeidsongeschiktheid onderdeel van hun loon. Zij betalen een premie om in gevalvan arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering van de overheid te ontvangen. Tot 104weken (2 jaar) na aanvang van de arbeidsongeschiktheid betaalt de werkgever hetloon door. Voor bijvoorbeeld ondernemers en zelfstandigen is dat een ander verhaal.Zij moeten zelf voor een eigen inkomen zorgen en komen niet meteen in aanmerkingvoor een uitkering. Zij moeten zich dus apart verzekeren met behulp van eenarbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook steeds meer werknemers nemen eenaanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, als aanvulling op de uitkering vande overheid.ZorgverzekeringIedereen in Nederland kan zich tegen ziektekosten verzekeren met dezorgverzekering. Sinds 2007 kent ons land een nieuw zorgstel met eenbasisverzekering en aanvullende verzekeringen. De basisverzekering is wettelijk
 29. 29. verplicht. De dekking van de basisverzekering is door de overheid vastgelegd envoor iedereen hetzelfde. Daarnaast bestaat er een eigen risico. Tot dat bedragbetaalt u voor bepaalde zorg of medicijnen zelf. Per 1 januari 2010 is het eigen risicoeen bedrag van €165,-De dekking van de basisverzekering: • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen. Ook revalidatie, transplantatie en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). • Ziekenhuisverblijf. • Tandheelkundige zorg tot 22 jaar. Vanaf 21 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit (75%). • Anticonceptie • Psychologische hulp ( tot een aantal sessies en met eigen bijdrage) • Hulpmiddelen, zoals rollator en krukken. • Geneesmiddelen/medicijnen. • Kraamzorg • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer – openbaar vervoer, eigen vervoer en taxi) • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering). Fysiotherapie voor kinderen tot 9 behandelingen, eventueel 9 extra, en voor volwassenen vergoeding vanaf de 10e behandeling. Bij een chronische aandoening worden alle behandelingen vergoed.De dekking van de zorgverzekering verandert per jaar. Houd daarom de polis goed inde gaten. Aanvullende verzekeringen kunnen u verzekeren tegen kosten die nietbinnen de basisverzekering vallen of slechts gedeeltelijk worden vergoed, zoalstandheelkundige zorg, fysiotherapie, psychologische zorg en alternatievebehandelwijzen.Behalve een vergoeding van gemaakte ziektekosten hebt u met eenbasisverzekering ook recht op wachttijdbemiddeling, servicelijn kraamzorg,incontinentiezorg vanuit hulpmiddelenzorg, hulpmiddelen in bruikleen enspoedeisende zorg in het buitenland.
 30. 30. SommenverzekeringNaast de schadeverzekeringen bestaan er ook sommenverzekeringen. Dezeverzekering keert bij een gedekte gebeurtenis een overeengekomen bedrag uit. Uhoeft dan geen financieel nadeel te hebben. Een sommenverzekering verzekert altijdeen persoon zelf. Bij de schadeverzekeringen kan de verzekeraar overigens deschade verhalen op een derde. Bij een sommenverzekering kan dat niet.OngevallenverzekeringMet de ongevallenverzekering krijgt u een bepaald bedrag uitgekeerd op het momentdat u een ongeval overkomt. Het gaat dan om ziekenhuisopname, blijvendeinvaliditeit en overlijden. De ongevallenverzekering is de voorloper van dearbeidsongeschiktheidsverzekering. Tegenwoordig behoort de verzekering vaak totde secundaire arbeidsvoorwaarden.Dekking bij vier rubrieken:Rubriek A voorziet in een eenmalige uitkering bij overlijden;Rubriek B voorziet in een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit. De hoogte vande uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit;Rubriek C voorziet in een periodiek uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid;Rubriek D voorziet in een daguitkering bij ziekenhuisopname.U bepaalt als verzekerde zelf de som van de uitkering, binnen bepaalde grenzenuiteraard. De definitie van een ongeval is bij alle verzekeraars hetzelfde:Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van deverzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel isontstaan, of zijn of haar dood.Soms zijn ook zaken als wondinfectie en bloedvergiftiging, verdrinking, verstikking,zonnesteek gedekt. De ongevallenverzekering kan ook bij de autoverzekeringworden opgenomen, waarmee ongevallen bij inzittenden zijn verzekerd.LevensverzekeringDe levensverzekering houdt verband met leven of overlijden van u als verzekerde. Erzijn verschillende vormen mogelijk. Een levensverzekering kan een bepaald bedraguitkeren bij overlijden of juist bij leven op een vastgelegde datum. Er bestaat ook eenmengvorm, waarbij uitgekeerd wordt bij in leven zijn op een vastgelegde datum alsbij eerder overlijden. Tot slot is er ook nog de mogelijkheid om een periodiekeuitkering te krijgen vanaf een bepaalde datum bij leven of overlijden.U hebt dus meerdere mogelijkheden voor het afsluiten van een levensverzekering.De verzekering is er dan ook in zeer veel soorten en maten. Zo is deoverlijdensrisicoverzekering ook een onderdeel van de levensverzekering. U kuntglobaal gezegd kiezen voor het moment van overlijden (leven, overlijden of leven +overlijden) en voor het soort uitkering (ineens of periodiek). Een uitkering van hetverzekerde bedrag in een keer heet een kapitaalverzekering. Een uitkering van hetverzekerde bedrag in termijnen heet een renteverzekering. Bij verzekeringen die
 31. 31. verband houden met ‘in leven’ kunt u kiezen voor kapitaal opbouwen door tebeleggen of te sparen.De levensverzekering is een echt financieel product dat voor meerdere doeleindenkan worden afgesloten. U kunt deze bijvoorbeeld gebruiken om schuld af te lossen,uw nabestaanden zonder schulden achter te laten, wanneer u ouder bent eeninkomen te garanderen of alvast te sparen voor toekomstige lasten.

×