Facebook Training

248 views
201 views

Published on

Ga naar http://academy.imnl.nl voor mooie video's

over Facebook.
Geld verdienen als bedrijf met Internet Marketing

Strategie
Alles over Facebook
Facebook tips

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • In de inleidingwordt even de cursus, het eindresultaat en de indeling van de cursusbesproken.
 • Ukrijgttijdens de cursuseen laptop. Alle software is hieropgeïnstalleerd en deze is klaaromtegebruiken. Om tijdtebesprakenhebben we alleprogramma’s en websites eropgezet. Ditbespraart u een hoop zoekwerk. Voor de casestaatallemateriaal in de bibliotheek. Hiervindt u alle content waarmeegewerktgaatworden.
 • Vandaagwordt u eenaantaldingengeleerd, zodat u aan het einde van dezecursuseengoede basis hebtom op Facebook aan de slag tegaanvooruwbedrijf. U wordtgeleerdomuw account tebeheren. Ditgaatnietalleen over het opzetten van profielen, maarookwaar en hoe u veranderingenkunttoepassen. Waar de apps staan die u voor Facebook kuntgebruiken. Facebook kangebruiktwordenvoor de meestemarketingstrategieën. Het hangt van uwdoelgroepafwelkestrategie nu op Facebook gedaankanworden. Maarals u de strategie online wilt toepassen, doe datdan ten eerste op Facebook.De sleutel tot succes is het genereren van goede content. Dat is eenveelgebruiktwordt in de media tegenwoordig. Er wordtuitgelegdwathiermeebedoeldwordt en hoe u deze content maakt.Interactiefomgaan met uwdoelgroep. Met eengoedwerkendepagina bent u ernogniet. Gaat u nietactiefom met uw fans, danheeft u gewooneenstatische website op Facebook geplaatst. Het is eensociaalnetwerk, duszoek de interactie op met uwdoelgroep en betrekzebijuwpagina.
 • Eerst even eenkorteinleiding over Facebook en we nemenenkele ‘facts & figures’ door.
 • In de video komenenkelefacts&figures over social media en Facebook naarvoren. Het filmpjesduurtongeveertwee minuten.
 • Video
 • Het eersteverschil is duidelijktezienaan de opmaak.
 • Het eersteverschil is duidelijktezienaan de opmaak.
 • Het prikbord of nieuwsoverzicht is het hart van Facebook. Niet de profielpagina van de gebruiker.Depopulariteit van Facebook ligtgeheelaan de manierwaarop de gebruikswijze in elkaar zit. Het profiel is nu eenapartepagina. De gebruikersneemt contact op met anderen via eencentraal punt. Tijdensdezecursus het prikbord en nieuwsoverzichtgenoemd. Op dezepaginakomtalleslangswat de gebruikernodigheeft en dezehoeft de paginanietteverlatenomtezienwatvriendendoen of met ze contact op tenemenergensanders.
 • De meestenetwerkenkomennietverderdatéén of twee soortenprofielen. Dit is het gebruikersprofiel en het bedrijfsprofiel. Facebook houdtzijngebruikers op hun website door allemogelijkheden van internet ook op Facebook mogelijktemaken.Eenprofiel is watelkegebruikeraanmaakt. Hierstaan de persoonlijkefeiten op.Eenfanpagina is voorbedrijven het profiel. Het is eenmicrositebinnen Facebook. Gebruikershoevennieteensmeernaar de website van het bedrijftegaanbuiten Facebook. Door dezepagina’szorgt Facebook ervoorgebruikers op de website tehouden.Groepen zijntevergelijken met fora in de zindatzerondeenbepaaldeinteressezijngevormd. Als je eenvraaghebt over een product of ietsanderskan je hierterecht en hoeft u geenzoekmachinetegebruiken.Communities zijn Wikipedia-artikelen. Elk onderwerp van Wikipedia heefthiereen community. Veelmensengebruiker Wikipedia alsbron van informatie. De gebruikershoeftniet van Facebook afomeenartikel op Wikipedia telezen over eenonderwerpommeerinformatietekrijgen. Dezegaatgewoonnaar de juiste community. Ditzijnook de enigepagina’s die nietbeheertkunnenworden.Toepassingenzijneenapartepaginawaargebruikers en beheerdersbepaalde software of app kunnentoevoegenaan het profiel of pagina. De beheerders van dezepaginakunnenhetzelfdealsbijeenfanpagina. U hoeft Facebook nietteverlatenomspellentespelen of omgebruiktemaken van eenprogramma. De meestgebruikteprogramma’sstaangewoon op Facebook.
 • De meestenetwerkenkomennietverderdatéén of twee soortenprofielen. Dit is het gebruikersprofiel en het bedrijfsprofiel. Facebook houdtzijngebruikers op hun website door allemogelijkheden van internet ook op Facebook mogelijktemaken.Eenprofiel is watelkegebruikeraanmaakt. Hierstaan de persoonlijkefeiten op.Eenfanpagina is voorbedrijven het profiel. Het is eenmicrositebinnen Facebook. Gebruikershoevennieteensmeernaar de website van het bedrijftegaanbuiten Facebook. Door dezepagina’szorgt Facebook ervoorgebruikers op de website tehouden.Groepen zijntevergelijken met fora in de zindatzerondeenbepaaldeinteressezijngevormd. Als je eenvraaghebt over een product of ietsanderskan je hierterecht en hoeft u geenzoekmachinetegebruiken.Communities zijn Wikipedia-artikelen. Elk onderwerp van Wikipedia heefthiereen community. Veelmensengebruiker Wikipedia alsbron van informatie. De gebruikershoeftniet van Facebook afomeenartikel op Wikipedia telezen over eenonderwerpommeerinformatietekrijgen. Dezegaatgewoonnaar de juiste community. Ditzijnook de enigepagina’s die nietbeheertkunnenworden.Toepassingenzijneenapartepaginawaargebruikers en beheerdersbepaalde software of app kunnentoevoegenaan het profiel of pagina. De beheerders van dezepaginakunnenhetzelfdealsbijeenfanpagina. U hoeft Facebook nietteverlatenomspellentespelen of omgebruiktemaken van eenprogramma. De meestgebruikteprogramma’sstaangewoon op Facebook.
 • De meestenetwerkenkomennietverderdatéén of twee soortenprofielen. Dit is het gebruikersprofiel en het bedrijfsprofiel. Facebook houdtzijngebruikers op hun website door allemogelijkheden van internet ook op Facebook mogelijktemaken.Eenprofiel is watelkegebruikeraanmaakt. Hierstaan de persoonlijkefeiten op.Eenfanpagina is voorbedrijven het profiel. Het is eenmicrositebinnen Facebook. Gebruikershoevennieteensmeernaar de website van het bedrijftegaanbuiten Facebook. Door dezepagina’szorgt Facebook ervoorgebruikers op de website tehouden.Groepen zijntevergelijken met fora in de zindatzerondeenbepaaldeinteressezijngevormd. Als je eenvraaghebt over een product of ietsanderskan je hierterecht en hoeft u geenzoekmachinetegebruiken.Communities zijn Wikipedia-artikelen. Elk onderwerp van Wikipedia heefthiereen community. Veelmensengebruiker Wikipedia alsbron van informatie. De gebruikershoeftniet van Facebook afomeenartikel op Wikipedia telezen over eenonderwerpommeerinformatietekrijgen. Dezegaatgewoonnaar de juiste community. Ditzijnook de enigepagina’s die nietbeheertkunnenworden.Toepassingenzijneenapartepaginawaargebruikers en beheerdersbepaalde software of app kunnentoevoegenaan het profiel of pagina. De beheerders van dezepaginakunnenhetzelfdealsbijeenfanpagina. U hoeft Facebook nietteverlatenomspellentespelen of omgebruiktemaken van eenprogramma. De meestgebruikteprogramma’sstaangewoon op Facebook.
 • De meestenetwerkenkomennietverderdatéén of twee soortenprofielen. Dit is het gebruikersprofiel en het bedrijfsprofiel. Facebook houdtzijngebruikers op hun website door allemogelijkheden van internet ook op Facebook mogelijktemaken.Eenprofiel is watelkegebruikeraanmaakt. Hierstaan de persoonlijkefeiten op.Eenfanpagina is voorbedrijven het profiel. Het is eenmicrositebinnen Facebook. Gebruikershoevennieteensmeernaar de website van het bedrijftegaanbuiten Facebook. Door dezepagina’szorgt Facebook ervoorgebruikers op de website tehouden.Groepen zijntevergelijken met fora in de zindatzerondeenbepaaldeinteressezijngevormd. Als je eenvraaghebt over een product of ietsanderskan je hierterecht en hoeft u geenzoekmachinetegebruiken.Communities zijn Wikipedia-artikelen. Elk onderwerp van Wikipedia heefthiereen community. Veelmensengebruiker Wikipedia alsbron van informatie. De gebruikershoeftniet van Facebook afomeenartikel op Wikipedia telezen over eenonderwerpommeerinformatietekrijgen. Dezegaatgewoonnaar de juiste community. Ditzijnook de enigepagina’s die nietbeheertkunnenworden.Toepassingenzijneenapartepaginawaargebruikers en beheerdersbepaalde software of app kunnentoevoegenaan het profiel of pagina. De beheerders van dezepaginakunnenhetzelfdealsbijeenfanpagina. U hoeft Facebook nietteverlatenomspellentespelen of omgebruiktemaken van eenprogramma. De meestgebruikteprogramma’sstaangewoon op Facebook.
 • De meestenetwerkenkomennietverderdatéén of twee soortenprofielen. Dit is het gebruikersprofiel en het bedrijfsprofiel. Facebook houdtzijngebruikers op hun website door allemogelijkheden van internet ook op Facebook mogelijktemaken.Eenprofiel is watelkegebruikeraanmaakt. Hierstaan de persoonlijkefeiten op.Eenfanpagina is voorbedrijven het profiel. Het is eenmicrositebinnen Facebook. Gebruikershoevennieteensmeernaar de website van het bedrijftegaanbuiten Facebook. Door dezepagina’szorgt Facebook ervoorgebruikers op de website tehouden.Groepen zijntevergelijken met fora in de zindatzerondeenbepaaldeinteressezijngevormd. Als je eenvraaghebt over een product of ietsanderskan je hierterecht en hoeft u geenzoekmachinetegebruiken.Communities zijn Wikipedia-artikelen. Elk onderwerp van Wikipedia heefthiereen community. Veelmensengebruiker Wikipedia alsbron van informatie. De gebruikershoeftniet van Facebook afomeenartikel op Wikipedia telezen over eenonderwerpommeerinformatietekrijgen. Dezegaatgewoonnaar de juiste community. Ditzijnook de enigepagina’s die nietbeheertkunnenworden.Toepassingenzijneenapartepaginawaargebruikers en beheerdersbepaalde software of app kunnentoevoegenaan het profiel of pagina. De beheerders van dezepaginakunnenhetzelfdealsbijeenfanpagina. U hoeft Facebook nietteverlatenomspellentespelen of omgebruiktemaken van eenprogramma. De meestgebruikteprogramma’sstaangewoon op Facebook.
 • Elk netwerkheefttoepassingenvoorzijngebruikers. Anders zoueenprofielniksanderszijndaneeninformeel CV. Maarniet elk netwerkheeftzoveeltoepassingen.Elk social netwerkgeeft de optievoorgebruikersomafbeeldingen en video’s telatenzien. Sommigenetwerkenlatenenkeletoepassingen of gadgets toe. Vaakkan je ereen blog plaatsen.Facebook heeftdatstandaarderbijgedaan, plus kanzijnernoghonderdduizendentoepassingen. Ditvarieert van games tot social netwerkenbinnen Facebook naar software of programma’smaken.
 • Elk netwerkheefttoepassingenvoorzijngebruikers. Anders zoueenprofielniksanderszijndaneeninformeel CV. Maarniet elk netwerkheeftzoveeltoepassingen.Elk social netwerkgeeft de optievoorgebruikersomafbeeldingen en video’s telatenzien. Sommigenetwerkenlatenenkeletoepassingen of gadgets toe. Vaakkan je ereen blog plaatsen.Facebook heeftdatstandaarderbijgedaan, plus kanzijnernoghonderdduizendentoepassingen. Ditvarieert van games tot social netwerkenbinnen Facebook naar software of programma’smaken.
 • Elk netwerkheefttoepassingenvoorzijngebruikers. Anders zoueenprofielniksanderszijndaneeninformeel CV. Maarniet elk netwerkheeftzoveeltoepassingen.Elk social netwerkgeeft de optievoorgebruikersomafbeeldingen en video’s telatenzien. Sommigenetwerkenlatenenkeletoepassingen of gadgets toe. Vaakkan je ereen blog plaatsen.Facebook heeftdatstandaarderbijgedaan, plus kanzijnernoghonderdduizendentoepassingen. Ditvarieert van games tot social netwerkenbinnen Facebook naar software of programma’smaken.
 • Het succes van een social netwerkhangtaf van het vermogenomaantepassenaan de veranderdeeisen van de doelgroep. Velededenditniet, zoals MySpace en Hyves. Dezenetwerkenzagenhungebruikersmassaaloverstappennaar Facebook.Facebook heeftalsmissieomteblijveninnoverenom de toenemendebehoefteaaninteractie van de gebruikerbijtebenen.Dit is eenlangelijstaaninnovaties die zegemaakthebben. De lijst is veellanger. Maardit is omteillustrerendatzeookgewoonalsnormaal social netwerkzijnbegonnen. Daarzijnzenietblijvenhangen, maarhebben de ‘user experience’ uitgebreidt. En nu zijnze de nummer 1 van meestingetikte URL nogvoor de zoekmachine Google.
 • Het succes van een social netwerkhangtaf van het vermogenomaantepassenaan de veranderdeeisen van de doelgroep. Velededenditniet, zoals MySpace en Hyves. Dezenetwerkenzagenhungebruikersmassaaloverstappennaar Facebook.Facebook heeftalsmissieomteblijveninnoverenom de toenemendebehoefteaaninteractie van de gebruikerbijtebenen.Dit is eenlangelijstaaninnovaties die zegemaakthebben. De lijst is veellanger. Maardit is omteillustrerendatzeookgewoonalsnormaal social netwerkzijnbegonnen. Daarzijnzenietblijvenhangen, maarhebben de ‘user experience’ uitgebreidt. En nu zijnze de nummer 1 van meestingetikte URL nogvoor de zoekmachine Google.
 • Dit is het overzichtwaar we bij hetonderdeelconsumenten op ingaan.
 • Deze film laat op humoristischewijze de omgang en gewoontes van gebruikers op Facebook zien.
 • Steeds meerNederlanders enbedrijvenmakeneenprofiel of paginaaan op Facebook. Terwijl Facebook 2 jaarterugnognietveelgebruiktwerd, is nu eenexplosievegroeitezien die nogwel even zaldoorzetten. Ditheeftooktemaken met het aantalgebruikersdatHyves de rug keert en hunvrienden die zenaar Facebook meevolgt.
 • Open in eennieuwe tab uw e-mailaccount.Daarvindt u deze e-mail. Druk op de link om de registratietevoltooien.
 • Facebook heeftzijneigenstappenplanomgebruikers op wegtehelpen en dat is vooralgerichtom het zoveelaanmelden van vrienden. Hierkunt u verschillende e-mailadressengebruikenomvriendschapsverzoekentesturennaarmensen die u kent.
 • Als u op vriendenzoekenheeftgedrukt, krijgt u ditvenstertezien. Hiermoet u zichaanmelden op het ingevulde e-mailadres en dankrijgt u uwvriendenlijsttezien. Dan zal Facebook de geselecteerdepersoneneen e-mail met uwvriendschapsverzoek toe zenden.
 • Bij stap 2 op Facebook vult u uw middelbare school, hogeschool en/of universiteit en het bedrijf waar u werkt in. Met deze gegevens bent u sneller vindbaar op Facebook. U kunt er voor kiezen deze stap over te slaan. Maar het is een kleine moeite dit even in te vullen en dan hoeft u het later niet meer in te vullen.
 • Wanneer u tijdens het typen de instelling of bedrijf tevoorschijn ziet komen, betekent dit dat er al anderen zijn die hetzelfde hebben ingevuld. Druk hierop in plaats van het zelf in te typen. Typt u het zelf helemaal in dan kan het zijn dat Facebook het ziet als twee bedrijven. Elke keer als iemand zoekt op die naam zal er steeds twee opties verschijnen. En waarschijnlijk staat er voor de naam ook een avatar bij. Druk nu op ‘opslaan & verdergaan’.
 • Facebook Training

  1. 1. www.nederlandinternet.nlFacebookInternet Marketing Nederland
  2. 2. Inhoudsopgave www.NederlandInternet.nl 1 2 3 4 5 6Inleiding Facebook Profiel Groep Pagina Samen- vatting Facebook
  3. 3. 1 Inleiding www.nederlandinternet.nl Welkom bij Internet Marketing Nederland! Facebook
  4. 4. 1 Inleiding - Cursus www.nederlandinternet.nlCursusAlle programma’s en websitesdie gebruikt zullenworden, hebben we voor uverzameld in een overzicht.Alle afbeeldingen, video’s enteksten die u nodig hebt, staanal voor u klaar en andershelpen we u hier tijdens decursus mee verder. Facebook
  5. 5. 1 Inleiding - Resultaat www.nederlandinternet.nlcursusAan het eind kunt u: Uw accounts beheren, Verschillende strategieën ten uitvoer brengen, Juiste content genereren, Uw doelgroep effectief bereiken, Een klantenlijst van uw fans samenstellen En nog veel meer!!! Facebook
  6. 6. 1 Inleiding- Indeling cursus www.nederlandinternet.nl De cursus is tweedelig opgesteld: 1. Theorie De cursus begint met algemene informatie. Tussen de opdrachten door wordt er dieper op de materie ingegaan. 2. Praktijk Vanuit de theorie wordt u meteen uitgelegd hoe u iets in de praktijk moet uitvoeren. Facebook
  7. 7. 2 Facebook www.nederlandinternet.nlInhoudsopgave Social media revolution: the impact of Facebook Facebook versus social media Homepage tour Consumenten Facebook manners Fact & figures Zakelijk Build your brand with Facebook Facebook House Party Winner Facebook
  8. 8. 2 Facebook - Video www.nederlandinternet.nl Social media revolution: The impact of Facebook Facebook
  9. 9. 2 Facebook - Video www.nederlandinternet.nl Bron: http://www. youtube.co m/watch?v =3SuNx0U rnEo&featu re=related Facebook
  10. 10. 2 Facebook – FB vs social www.nederlandinternet.nlmedia Facebook
  11. 11. 2 Facebook – FB vs social media www.nederlandinternet.nl–opmaak standaardOpmaak standaard Standaard opmaak voorkomt verwarring op pagina’s. Duidelijk verschil te zien tussen:  Profiel  Groep  Pagina  Community  Toepassing Het zorgt voor overzicht door de heldere structuur en de vaste plaats van onderdelen. Facebook
  12. 12. 2 Facebook – FB vs social media www.nederlandinternet.nl–centraal puntCentraal puntCentraal punt is niet hetprofiel, maarnieuwsoverzichtLinks geeft soort paginaaan met menu.Rechts staat de Ticker alseen gebruiker meer dan100 vrienden heeft.Een gebruiker hoeft nietvan de pagina af. Hij kanz’n status bijwerkencontent sturen enbekijken. En het isalgemeen bekend dat hoelanger een bezoeker opeen pagina is, hoesuccesvoller de websiteof het platform is. Facebook
  13. 13. 2 Facebook – FB vs social media www.nederlandinternet.nl–soorten profielenSoorten profielen Profiel Likepagina Groepen Communities Toepassingen Facebook
  14. 14. 2 Facebook – FB vs social media www.nederlandinternet.nl–soorten profielenSoorten profielen Profiel Likepagina Groepen Communities Toepassingen Facebook
  15. 15. 2 Facebook – FB vs social media www.nederlandinternet.nl–soorten profielenSoorten profielen Profiel Likepagina Groepen Communities Toepassingen Facebook
  16. 16. 2 Facebook – FB vs social media www.nederlandinternet.nl–soorten profielenSoorten profielen Profiel Likepagina Groepen Communities Toepassingen Facebook
  17. 17. 2 Facebook – FB vs social media www.nederlandinternet.nl–soorten profielenSoorten profielen Profiel Likepagina Groepen Communities Toepassingen Facebook
  18. 18. 2 Facebook – FB vs social media www.nederlandinternet.nl–toepassingenToepassingen Veel standaard toepassingen, zoals ook andere netwerken hebben. Meer dan 7 miljoen toepassingen Facebook
  19. 19. 2 Facebook – FB vs social media– www.nederlandinternet.nltoepassingen De video legt uit waarom BranchOut een goede toepassing op Facebook is naast het gebruik van LinkedIn. Bron: http://www .youtube.c om/watch ?v=vhTUf XJdlts Facebook
  20. 20. 2 Facebook – FB vs social media– www.nederlandinternet.nltoepassingen De video legt uit waarom BranchOut een goede toepassing op Facebook is naast het gebruik van LinkedIn. Bron: http://www .youtube.c om/watch ?v=vhTUf XJdlts Facebook
  21. 21. 2 Facebook – FB vs social media www.nederlandinternet.nl–innovatieInnovatie  2004 Facebook een smoelenboek  Berichten plaatsen die vrienden kunnen zien  Van smoelenboek naar centraal punt  Toepassingen  Berichten niet alleen tekst (afbeeldingen, video’s en links)  Groepen, pagina’s en communities  Microsite (eigen website op Facebook)  Open Graph (software en programmeren binnen Facebook)  Content buiten Facebook delen met plug-ins  Advertenties die matchen met interesses  (Video)chatten  Lijsten (vrienden opdelen in categoriën)  Places (locatie delen met vrienden)  Ticker (alle berichten, niet alles op prikbord te zien)  Timeline (omslagfoto boven uw profiel  Binnenkort gesponserde verslagen Facebook
  22. 22. 2 Facebook – FB vs social media www.nederlandinternet.nl–innovatieInnovatie Sinds 2007 wordt jaarlijks ‘Facebook F8’ gehouden. Het bedrijf vertelt daar grote veranderingen die doorgevoerd zullen worden dat jaar. Voor 2011 zijn de veranderingen: Digitale muziek (Spotify) Smartphones & social Opkomst social gaming Investeren in social media Producten ontwikkelen op Facebook Social Design Groeiende distributie op Facebook Marketing op Facebook Hack Better: betere toepassing voor ontwikkelaars HTML5 ontwikkeling Sneller social apps maken Gesponserde verslagen: promotie Facebook in timeline
  23. 23. 2 Facebook - consumenten www.nederlandinternet.nlInhoudsopgave Video Gebruikers Facebook Leeftijdsverdeling Soorten gebruikers Consumenten reden van vind-ik-leuk op pagina vanbedrijven Facts & figures Facebook
  24. 24. 2 Facebook – consumenten-video ‚Facebook manners‛ www.nederlandinternet.nl Facebook
  25. 25. 2 Facebook – consumenten-video ‚Facebook manners‛ www.nederlandinternet.nl Bron: http://www. youtube.co m/watch?v =iROYzrm 5SBM Facebook
  26. 26. 2 Facebook – consumenten - www.NederlandInternet.nlgebruikers 800 miljoen gebruikers wereldwijd Voorspelling in januari 2012 door analisten: ‚Facebook zal in augustus 2012 de grens van 1 miljard gebruikers doorbreken.‛ #2 Social mediaplatform in Nederland Op #1 staat YouTube. Facebook
  27. 27. 2 Facebook – consumenten- www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nlgebruikers Afgelopen jaar is het aantal facebookgebruikers in Nederland met meer dan een miljoen gestegen. Nu 5.361.200 gebruikers, oftewel, 31,94% van de bevolking. Iets meer vrouwen dan mannen. Facebook
  28. 28. 2 Facebook- consumenten- www.nederlandinternet.nlleeftijdsverdeling 13 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+ Jaar Facebook
  29. 29. 2 Facebook – consumenten- www.nederlandinternet.nlsoorten gebruikers Creators Critics Collectors Joiners Spectators Inactives Facebook
  30. 30. 2 Facebook – consumenten – Reden van vind-ik-leuk op pagina van www.nederlandinternet.nl bedrijvenInteractie, ideeën delen, feedback geven Meer leren over de bedrijfsonderwerpen Meer leren over het bedrijf zelf Aanbevolen door iemand Voor exclusieve informatie Voor de entertainment Nieuws over uitverkopen Informatie over productontwikkelingen Informatie over bedrijfsactiviteiten Voor gratis spullen Interesse voor merk aan anderen tonen Voor korting en promoties 0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45% Facebook
  31. 31. 2 Facebook - Facts & figures www.nederlandinternet.nl Pas 19 april 2010 in gebruik genomen. Heeft alle oude functies van de ‘share’-knop die Facebook niet meer ondersteunt en langzaam Op 2,5 miljoen verwijdert. websites Per dag meer dan 2 miljard keer ingedrukt Facebook
  32. 32. 2 Facebook - Facts & figures www.nederlandinternet.nl Door de mogelijkheid om zelf knoppen te maken, zal het aantal plug-ins in gebruik verminderen. Facebook
  33. 33. 2 Facebook - Facts & figures www.nederlandinternet.nlGemiddelde gebruiker isverbonden met 80 pagina’s. Facebook
  34. 34. 2 Facebook - Facts & figures www.nederlandinternet.nl Fan zijn van een bedrijf op Facebook betekent een verdubbeling van de koopintentie. Hierbij gaat de gebruiker zelf actief op zoek naar merken en bedrijven. Facebook
  35. 35. 2 Facebook - Zakelijk www.NederlandInternet.nl Inhoudsopgave Video Best practices SEO Koppelen Netwerk vergroten Facebook
  36. 36. 2 Facebook – zakelijk – www.NederlandInternet.nlVideo ‚Build your brand with Facebook‛ Build your brand with Facebook Facebook
  37. 37. 2 Facebook – zakelijk – www.NederlandInternet.nlVideo ‚Build your brand with Facebook‛ Bron: http://www .youtube.c om/watch ?v=gjfAQlt JV8w Facebook
  38. 38. 2 Facebook – zakelijk – www.NederlandInternet.nlBest practices Facebook
  39. 39. 2 Facebook – zakelijk – www.NederlandInternet.nlBest practices - HemaBest practice ‚Hema‛De identiteit en hetimago van de Hemakomen hier heelduidelijk naarvoren.Daarnaast hebben zeop Facebook ook eenwebshop gemaakt.Niet slecht voor eenbedrijf dat minderdan een jaar aansocial media doet. Facebook
  40. 40. 2 Facebook – zakelijk – www.NederlandInternet.nlBest practices - Adidas Best practice Wedstrijd samen met MTV Content komt deels van fans Meer online verkoop dan in hun winkels Facebook
  41. 41. 2 Facebook – zakelijk – www.NederlandInternet.nlVideo ‚Facebook House Party winner‛ “Facebook House Party winner” Facebook
  42. 42. 2 Facebook – zakelijk – www.NederlandInternet.nlVideo ‚One million hugs‛ Bron: http://w ww.yout ube.com /watch? v=tLtmr 6Z79E0 Facebook
  43. 43. 2 Facebook – zakelijk – www.NederlandInternet.nlBest practices - Heineken Best practice Campagne ‘one million hugs’ Viral marketing In Amsterdam mensen geknuffeld en op video gezet. Localised marketing Verder voor elk land een aparte pagina Facebook
  44. 44. 2 Facebook – zakelijk – www.NederlandInternet.nlVideo ‚One million hugs‛ “One Million Hugs” Facebook
  45. 45. 2 Facebook – zakelijk – www.NederlandInternet.nlVideo ‚One million hugs‛ Bron: http://ww w.youtub e.com/w atch?v=s mO1onP kA3Q Facebook
  46. 46. 3 Profiel www.NederlandInternet.nl Inhoudsopgave Accountinstellingen Privacyinstellingen Timeline Profiel invullen Facebook
  47. 47. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Aanmaken persoonlijk profiel Facebook
  48. 48. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Facebook
  49. 49. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Ga naar: www.facebook.com Facebook
  50. 50. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Facebook
  51. 51. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Facebook
  52. 52. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Facebook
  53. 53. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Facebook
  54. 54. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Facebook
  55. 55. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Facebook
  56. 56. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Facebook
  57. 57. 3 Profiel – aanmakenpersoonlijk profiel www.NederlandInternet.nl Facebook
  58. 58. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Accountinstellingen Facebook
  59. 59. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  60. 60. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  61. 61. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  62. 62. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  63. 63. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  64. 64. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  65. 65. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  66. 66. 3 Profiel – video www.NederlandInternet.nl Deleting profile Facebook
  67. 67. 3 Profiel – video www.NederlandInternet.nl Bron: Youtube (niet langer beschikbaa r) Facebook
  68. 68. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  69. 69. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  70. 70. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  71. 71. 3 Profiel – accountinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  72. 72. 3 Profiel – privacyinstellingen www.NederlandInternet.nl Privacyinstellingen Facebook
  73. 73. 3 Profiel – privacyinstellingen –video www.NederlandInternet.nl Everyone knows your name Facebook
  74. 74. 3 Profiel – privacyinstellingen –video www.NederlandInternet.nl Bron: http://w ww.yout ube.com /watch? v=dT1G vPQG90 4 Facebook
  75. 75. 3 Profiel – privacyinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  76. 76. 3 Profiel – privacyinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  77. 77. 3 Profiel – privacyinstellingen www.NederlandInternet.nl Facebook
  78. 78. 3 Profiel – Facebook timeline www.NederlandInternet.nl Facebook
  79. 79. 3 Profiel – Facebook timeline www.NederlandInternet.nl We voegen Timeline toe aan het profiel: om concurrenten voor te zijn mogelijkheden met Photoshop te onderzoeken informatie plaatsen selecteren wat een gebruiker kan zien branding Facebook
  80. 80. 3 Profiel – Facebook timeline www.NederlandInternet.nl Inhoud: Video Omslagfoto Categorieën Activiteiten bijhouden Facebook
  81. 81. 3 Profiel – Facebook timeline –video www.NederlandInternet.nl Introducing Facebook Timeline Facebook
  82. 82. 3 Profiel – Facebook timeline –video www.NederlandInternet.nl Bron: http://www .youtube.c om/watch ?v=hzPE PfJHfKU Facebook
  83. 83. 3 Profiel – Facebook timeline –omslagfoto www.NederlandInternet.nl Omslagfo to Facebook
  84. 84. 3 Profiel – Facebook timeline –omslagfoto www.NederlandInternet.nl Facebook
  85. 85. 3 Profiel – Facebook timeline –omslagfoto www.NederlandInternet.nl Facebook
  86. 86. 3 Profiel – Facebook timeline –omslagfoto www.NederlandInternet.nl Facebook
  87. 87. 3 Profiel – Facebook timeline –omslagfoto www.NederlandInternet.nl Facebook
  88. 88. 3 Profiel – Facebook timeline –omslagfoto www.NederlandInternet.nl Facebook
  89. 89. 4 Profiel – Facebook timeline –categorieën www.NederlandInternet.nl Categorie ën Facebook
  90. 90. 3 Profiel – Facebook timeline –categorieën www.NederlandInternet.nl LevensgebeurtenissenWerk en opleiding Woont in Familie en relatiesGezond en welzijn Mijlpalen en ervaringen Facebook
  91. 91. 3 Profiel – Facebook timeline –categorieën www.NederlandInternet.nl Facebook
  92. 92. 3 Profiel – Facebook timeline –categorieën www.NederlandInternet.nl Facebook
  93. 93. 3 Profiel – Facebook timeline –categorieën www.NederlandInternet.nl Facebook
  94. 94. 3 Profiel – Facebook timeline –categorieën www.NederlandInternet.nl Werk en ervaring Subcategorieën: Baan toevoegen Gepensioneerd Een school toevoegen In buitenland gestudeerd Vrijwilligerswerk Militaire dienst Andere levensgebeurtenissen Facebook
  95. 95. 3 Profiel – Facebook timeline –categorieën www.NederlandInternet.nl Mijlpalen en ervaring Subcategorieën: Een hobby toevoegen Heeft een instrument leren spelen Taal geleerd Piercing of tatoeage laten zetten Rijbewijs gehaald Gereisd Prestatie of erkenning Geloofsovertuiging wijzigen Eerste woord, kus of anders Een sport toevoegen Andere levensgebeurtenis Facebook
  96. 96. 3 Profiel – Facebook timeline – Activiteiten bijhouden www.NederlandInternet.nlActiviteiten bijhouden Facebook
  97. 97. 3 Profiel – Facebook timeline –Activiteiten bijhouden www.NederlandInternet.nl Eerst stond deze gegevens onder de tab ‘info’. Nu heeft Facebook hier levensgebeurtenissen van gemaakt. Deze kunt u ook zelf aanmaken bij categorieën. Facebook
  98. 98. 3 Profiel – Facebook timeline –Activiteiten bijhouden www.NederlandInternet.nl Op dit bericht is op vind-ik-leuk geklikt door de gebruiker. Dit komt er zo uit te zien op de tijdlijn. Al uw berichten komen hier te staan. Om het te verbergen drukt u per bericht in de rechterbovenhoek op de ster. Facebook
  99. 99. 3 Profiel – Facebook timeline –Activiteiten bijhouden www.NederlandInternet.nl U kunt elk geplaatst bericht of elke levensgebeurtenis paginabreed laten tonen. Zo kunt u blogs meer aandacht geven op uw profiel of andere gebeurtenissen of berichten die u belangrijk vindt. Facebook
  100. 100. 3 Profiel – Facebook timeline –Activiteiten bijhouden www.NederlandInternet.nl Facebook
  101. 101. 3 Profiel – Facebook timeline –Activiteiten bijhouden www.NederlandInternet.nlActiviteiten Inhoud activiteit / bericht Activiteiten beheren Facebook
  102. 102. 4 Groep www.NederlandInternet.nl Inhoudsopgave Aanmaken groep Leden toevoegen Content plaatsen in groep Groep beheren Facebook
  103. 103. 4 Groep – aanmaken groep www.NederlandInternet.nl Aanmaken groep Facebook
  104. 104. 4 Groep – aanmaken groep www.NederlandInternet.nl Facebook
  105. 105. 4 Groep – aanmaken groep www.NederlandInternet.nl Hoe gaat noemt u de groep? Welke vrienden voegt u toe? En qua privacy? Openbaar, besloten of geheim? Facebook
  106. 106. 4 Groep – aanmaken groep www.NederlandInternet.nl Facebook
  107. 107. 4 Groep – aanmaken groep www.NederlandInternet.nl Selecteer of maak een foto groter dan 180 x 180 pixels. Kies een leuke foto uit die iets zegt over de groep of diens leden. Facebook
  108. 108. 4 Groep – aanmaken groep www.NederlandInternet.nl Kies een icoon dat bij je groep past. Facebook
  109. 109. 4 Groep – aanmaken groep www.NederlandInternet.nlVink het vakje voorgoedkeuringlidmaatschap altijdaan en vergeet deomschrijving niet in tevullen. Facebook
  110. 110. 4 Groep – leden toevoegen www.NederlandInternet.nl Leden toevoegen Facebook
  111. 111. 4 Groep – leden toevoegen www.NederlandInternet.nl Facebook
  112. 112. 4 Groep – leden toevoegen www.NederlandInternet.nlChatten Facebook
  113. 113. 4 Groep – leden toevoegen www.NederlandInternet.nlChatten Facebook
  114. 114. 4 Groep – leden toevoegen www.NederlandInternet.nlChatten Facebook
  115. 115. 4 Groep – content plaatsen www.NederlandInternet.nl Content plaatsen Facebook
  116. 116. 4 Groep – content plaatsen www.NederlandInternet.nl Foto’s plaatsen Facebook
  117. 117. 4 Groep – content plaatsen www.NederlandInternet.nlOm foto’s te uploaden, klikt u hierop. Facebook
  118. 118. 4 Groep – content plaatsen www.NederlandInternet.nl Facebook
  119. 119. 4 Groep – netwerk vergroten www.nederlandinternet.nl Artikelen van uw blogs of die u op Facebook zelf wilt schrijven, kunt u hier plaatsen of aanmaken. Zo kunt u uw kennis delen en zullen anderen deze weer met hun vrienden delen. Facebook
  120. 120. 4 Groep – netwerk vergroten www.nederlandinternet.nl Facebook
  121. 121. 4 Groep – netwerk vergroten www.nederlandinternet.nlOm de interactie op uw groep te vergroten, kunt u een vraagstellen.Wanneer gebruikers deze vraag beantwoorden, komt dezeook op hun eigen tijdlijn te staan en kunnen hun vrienden devraag ook beantwoorden. Facebook
  122. 122. 4 Groep – netwerk vergroten www.nederlandinternet.nl Facebook
  123. 123. 4 Groep – netwerk vergroten www.NederlandInternet.nl Zoveel mogelijk evenementen plaatsen werkt voordeling: nadat de gebruiker erop gereageerd heeft, blijft deze namelijk aanwezig op de startpagina van de gebruiker. Facebook
  124. 124. 4 Groep – netwerk vergroten www.NederlandInternet.nl Zoveel mogelijk evenementen plaatsen werkt voordeling: nadat de gebruiker erop gereageerd heeft, blijft deze namelijk aanwezig op de startpagina van de gebruiker. Facebook
  125. 125. 4 Groep – netwerk vergroten www.NederlandInternet.nl Facebook
  126. 126. 5 Pagina www.NederlandInternet.nl Inhoudsopgave Aanmaken pagina Invullen pagina URL van pagina Beheer en instellingen Content creëren Landingspagina’s Microsites Facebook
  127. 127. 5 Pagina – aanmaken pagina www.NederlandInternet.nl Aanmaken pagina Facebook
  128. 128. 5 Pagina – aanmaken pagina www.NederlandInternet.nlLog uit en ga naar de homepage ofscroll naar beneden. Facebook
  129. 129. 5 Pagina – aanmaken pagina www.NederlandInternet.nl Facebook
  130. 130. 5 Pagina – aanmaken pagina www.NederlandInternet.nl Facebook
  131. 131. 5 Pagina – aanmaken pagina www.NederlandInternet.nl Facebook
  132. 132. 5 Pagina – invullen pagina www.NederlandInternet.nl Invullen pagina Facebook
  133. 133. 5 Pagina – invullen pagina www.NederlandInternet.nl Eerst vul je de algemene gegevens in bij ‘pagina bewerken’. Facebook
  134. 134. 5 Pagina – invullen pagina www.NederlandInternet.nl Veel onderdelen hier moeten SEO- vriendelijk ingevuld worden, om dat ze geïndexeerd worden door de zoekmachine van Facebook en Google. Facebook
  135. 135. 5 Pagina – URL van pagina www.NederlandInternet.nlURL van pagina Facebook
  136. 136. 5 Pagina – URL van pagina www.NederlandInternet.nl Ga naar uw accountinstellin gen Klik op ‘een gebruikersnaam maken voor deze pagina?’ Facebook
  137. 137. 5 Pagina – URL van pagina www.NederlandInternet.nl Facebook
  138. 138. 5 Pagina – Beheer en instellingen www.NederlandInternet.nlBeheer en instellingen Facebook
  139. 139. 5 Pagina – Beheer en instellingen www.NederlandInternet.nl U kunt bij uw instellingen komen door op ‘pagina bewerken’ te drukken. Facebook
  140. 140. 5 Pagina – Beheer en instellingen www.NederlandInternet.nl–Jouw instellingen Facebook
  141. 141. 5 Pagina – Beheer en instellingen www.NederlandInternet.nl–Toestemming beheren De land- en leeftijdsbeper kingen moet u invullen als u wettelijk gezien gevoelige informatie heeft die niet voor iedereen beschik-baar mag zijn. Bijvoorbeeld als u alcohol verkoopt of producten voor Facebook volwassenen.
  142. 142. 5 Pagina – Beheer en instellingen www.NederlandInternet.nl–Profielfoto Net zoals bij een profielfoto kunt u hier ook een bannerachtige afbeelding gebruiken van uw logo of beeldmerk. Dit komt veel professioneler over. Facebook
  143. 143. 5 Pagina – Beheer en instellingen www.NederlandInternet.nl–Uitgelicht Stel beheerders in die ook als ambassadeurs kunnen dienen. Onderzoek heeft uit- gewezen dat bedrijven die aan storytelling doen en met ambassadeurs werken betrouwbaarder overkomen voor de consument, wat de koopintentie weer Facebook verhoogt.
  144. 144. 5 Pagina – Beheer en instellingen www.NederlandInternet.nl–hulpmiddelen Voor beginnende paginabeheerde rs staat hier een tab met onderwerpen die je op weg kunnen helpen. Facebook
  145. 145. 5 Pagina – Beheer en instellingen www.NederlandInternet.nl–Beheerders beheren Voeg hier beheerders toe door middel van een gebruikersnaam of e-mailadres. Facebook
  146. 146. 5 Pagina – Beheer en instellingen www.NederlandInternet.nl–Apps Alle toepassingen die u gebruikt, wor den hier weergegeven op deze pagina. De standaard- toepassingen kunt u ook verbergen. En hier kunt u ze ook weer verwijderen. Facebook
  147. 147. 5 Pagina – Content creëren www.NederlandInternet.nlContent creëren Citaten Artikelen Blogs Video’s Afbeeldingen Facebook
  148. 148. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlCitaten Citaten Facebook
  149. 149. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlCitatenQuotation Collection Inspirational Quotes Wijs  Inspirerend Grappig  Motiverend Historisch  Wijswww.Quotationcollection.com  Veel categorieën www.Inspirational-quotes.infoMotivating Quotes Leuke spreuk Aanmoedigen  Spreuken Inspireren  Spreekwoorden Leiden tot succes  Gezegdes Oudste op het web  Categorieën, speciale dagenwww.Motivatingquotes.com www.leukespreuk.nl Facebook
  150. 150. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlCitaten Facebook
  151. 151. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlArtikelen Artikelen Facebook
  152. 152. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlArtikelen  Video’s Artikels, links en  Prominenter opvideo’s prikbord gebruiker na Gebruiker ‚like‛  410.291 professionelewaardering, ‚diggs‛  Zoeken per categorie auteurs Sortering naar www.youtube.com/cha  Maandelijkswaardering rts/videos_views duizenden Haalt alles van nieuwe, origineleinternet af, groot tot artikelenklein  Strenge beoordelingwww.digg.com/all/p voor plaatsingopular/24hours  Gesorteerd op categorie www.ezinearticles.com Facebook
  153. 153. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlArtikelen  Webpagina’s, foto’s en video’s  Informatie verzameld voor u en naar uw Foto’s, links en interesse  Alle informatienieuws  Aanmelding kan  Nieuw en populair Afgelopen 24 uur met Facebook-  Item merken met Sortering naar account leuk of niet leuk nameest bekeken www.stumbleupon.c aanmelding Yahoo!news & Flickr om www.reddit.comwww.dailymashup.com Facebook
  154. 154. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlArtikelen  Verhalen en nieuwtjes  Zoek resultaten van gebruikers op het moment te zien  Verdeeld in categorieën  Hoge kwaliteit  Meest populaire  Veel over de  Wetenschap en berichten entertainmentindustri technologie Korte e  Manier om te berichten, eigenlijk www.buzz.yahoo.com profileren als bedoeld voor expert Twitter www.slashdot.or  Verschillende g bronnen: populaire bookmarking websites en video’s www.stufftotweet.co m Facebook
  155. 155. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlBlogs Blogs Facebook
  156. 156. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlBlogs  Koppelen met Facebook  Berichten komen als note op uw pagina te staan  Applicatie zet bestaande en nieuwe blogs snel om http://w.networkedblogs.com/  Koppeling zorgt ervoor dat meer personen uw blog bezoeken  Reactie op Facebook is ook reactie op WordPress  Blog ook op prikbord gebruiker na hun reactie  Plug-in van WordPress zelf http://wordpress.org/extend/plugins/facebook-comments- for-wordpress/ Facebook
  157. 157. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlVideo’s Video’s Facebook
  158. 158. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlVideo’s  Koppeling zorgt ervoor dat meer personen uw kanaal bezoeken  Uw beschrijving van de video komt ook op Facebook te staan  U kunt ook een link plaatsen  Gratis www.youtube.com Screenflow  Software is alleen voor de Mac  Monitor filmen  Camera, microfoon en computerauto te gebruiken  Video’s in QuickTime of Windows Media  Kan overal geplaatst worden  Betaald http://www.telestream.net/screen- flow/overview.htm Facebook
  159. 159. 5 Pagina – Content creëren – www.NederlandInternet.nlVideo’s Camtasia  Zelfde werkwijze als Screenflow  Voor computers met Microsoft Windows  Betaald http://camtasiasoftware.com/ Jing  Gebruik simpel door weinig knoppen  Makkelijk uploaden naar YouTube  Alleen beeld  Audio apart opnemen Audacity is gratis te downloaden op http://audacity.sourceforge.net  Gratis, maar beperkter dan de betaalde programma’s http://jing.en.softonic.com Facebook
  160. 160. 5 Pagina – Landingspagina maken www.NederlandInternet.nlLandingspagina maken Facebook
  161. 161. 5 Pagina – Landingspagina maken – www.NederlandInternet.nlInstellen tabblad Dit is in te stellen bij ‘pagina bewerken’. Facebook
  162. 162. 5 Pagina – Landingspagina maken – www.NederlandInternet.nliFrames iFrames Facebook
  163. 163. 5 Pagina – Landingspagina maken – www.NederlandInternet.nliFrames Wanneer u gebruik wilt maken van een toepassing, typt u gewoon de naam ervan in de zoekbalk. Kijk welke toepassing u nodig heeft en kies degene met het meest aantal gebruikers per maand. Kies altijd de meest gebruikte app. Nu wordt overal uw toestemming gevraagd en voor welke pagina u deze wilt gebruiken. Facebook
  164. 164. 5 Pagina – Landingspagina maken – www.NederlandInternet.nliFrames Nu kunt u deze nieuwe tab als standaard plaatsen. Facebook
  165. 165. 5 Pagina – Landingspagina maken – www.NederlandInternet.nliFrames Met iframes kunt u zelf tabs maken, maar Wildfire heeft voor u al de no-like/like-tab gemaakt, waarbij u alleen de afbeelding of het HTML-bestand hoeft toe te voegen. Als u nog niks klaar heeft liggen, gebruikt Wildfire een standaard tab voor u waar op staat dat ze de bezoeker bedanken voor de vind-ik- leuk en dat er snel nieuwe content komt. Facebook
  166. 166. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nl Facebook Ads Facebook
  167. 167. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nl Scroll naar onder op de pagina Klik op adverteren Facebook
  168. 168. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nl Facebook
  169. 169. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nl Stap 1: uw advertentie ontwerpen Facebook
  170. 170. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nlBij elke selectie Stap 2: doelgroepdie umaakt, wordtdit cijferaangepast en debeschrijvingSelectieeronder.bestaat uitvrouwen van 18jaar en ouder.Er zullen weinigpersonen zijndie diëten alshun interesseinvullen, dusvink niks aan. Facebook
  171. 171. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nlZet hier alles Stap 2: doelgroepop ‘iedereen’ en‘alle’. Facebook
  172. 172. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nl Stap 3: campagne, budget en schema Facebook
  173. 173. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nl U kunt het maximaal bod instellen. Dat wil niet zeggen dat u dat daadwerkelijk gaat betalen. Facebook
  174. 174. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nl Het eindresultaat! Facebook
  175. 175. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nl Video ‚Statistieken van uw Facebook Ads‛ Bron: Local Offline Businesses Facebook
  176. 176. 5 Pagina – Facebook Ads www.NederlandInternet.nl Video ‚Statistieken van uw Facebook Ads‛ Bron: Local Offline Businesses Facebook
  177. 177. 5 Pagina - marktonderzoek www.NederlandInternet.nl Marktonderzoe k Facebook
  178. 178. 5 Pagina - marktonderzoek www.NederlandInternet.nl Er kan op vier manieren marktonderzoek gedaan worden: Insights Polls Online focusgroep Crowdsourcing Facebook
  179. 179. 5 Pagina – marktonderzoek – www.NederlandInternet.nlInsightsInsightsVeel interactie op uw pagina?Lees reacties door en haal belangrijkepunten hieruit. Maak gebruik van textminingsoftware als u veel informatie heeft.Zo lokaliseert u de behoefte van de consument.Of u stelt deze vraag direct aan uw fans om achter hun behoeftente komen. Facebook
  180. 180. 5 Pagina – marktonderzoek – www.NederlandInternet.nlpollsPollsEen enquête laten doen door eenmarktonderzoeksbureau kost veel geld.Het zelf doen kost nog meer geld, tijd en kennis.Maak van uw hele vragenlijst 20 polls en plaatselke week een poll. Facebook
  181. 181. 5 Pagina – marktonderzoek – www.NederlandInternet.nlOnline focusgroepOnline focusgroepDit is een vorm van kwalitatiefonderzoek met een kleine groepconsumenten.Dit kan ook op Facebook. Maak eenbesloten Facebook-groep aan enbenader enkele fans. Ga het gesprekmet ze aan via de tools die Facebookte bieden heeft. Facebook
  182. 182. 5 Pagina - marktonderzoek www.NederlandInternet.nlVoordelen:Personen achter hun laptop vertonenminder sociaal wenselijk gedrag.Het actief betrokken worden bij eenmerk zorgt voor veel waarderingonder uw fans.Goedkoper dan een traditionelefocusgroep. Facebook
  183. 183. 5 Pagina - marktonderzoek www.NederlandInternet.nlCrowdsourcingHet actief betrekken van uw geheledoelgroep voor het testen enontwikkelen van nieuweproducten, diensten of campagnes. Facebook
  184. 184. 5 Pagina - statistieken www.NederlandInternet.nlEr zijn drie soorten‘Insights’: 1. Domain Insights 2. Page Insights 3. Exporting content Facebook
  185. 185. 5 Pagina – statistieken – www.NederlandInternet.nlDomain insightsDomain InsightsVoor websites die wel en nietverbonden zijn met Facebook.Als een gebruiker bijvoorbeeld eenlink van uw website in zijn‘statusupdate’ heeft geplaatst, dankunt u hier de gegevens van inzien.U krijgt dan de data endemografische gegevens te weten perwebsite of URL. Facebook
  186. 186. 5 Pagina – statistieken – www.NederlandInternet.nlDomain insightsClaim uw domein1. Typ in uw browser de URL:2. Klik rechts op ‘statistieken voor je website’.3. Nu krijgt u het volgende scherm te zien. Koppel het altijd aan een pagina, zodat meerdere beheerders toegang hebben.4. Klik erna op ‘statistieken Facebook ophalen’.
  187. 187. 5 Pagina – statistieken – www.NederlandInternet.nlPage insightsPage InsightsU kunt de statistieken van uw pagina bekijken bij ‘profielbewerken’.Hierin staat informatie over de gebruikers en interacties.Van de gebruikers kunt u zien hoeveel er actief zijn per dag,week of maand. Hoeveel nieuwe en het totaal aantal vind-ik-leuksdie er zijn.De interacties zijn het aantal weergaven van berichten en defeedback op berichten. De feedback is verder verdeeld in vind-ik-leuks en reacties.U kunt de gegevens ook exporteren. Facebook
  188. 188. 5 Pagina – statistieken – www.NederlandInternet.nlPage insightsExporting contentAls u de Insight Dashboard bij Domain Insights erop heeftgezet, kunt u deze informatie exporteren naar een .CSV of Excel-bestand.Druk links op ‘Export’ als u op de Insights Dashboard bent.Facebook heeft met ‘Open Graph’, een developers tool, eentoepassing gemaakt zodat u nog meer informatie van uw paginakan halen. FacebookVolg de instructies op https://github/com/facebook/insights-api-sample
  189. 189. 5 Pagina – SEO www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nl Facebook
  190. 190. 5 Pagina – SEO www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nl Facebook Vanity URL Link naar Facebook Bedrijfsnaam toevoegen aan updates van uw pagina Zorg voor vind-ik-leuks Subpagina’s voor specifieke en belangrijke secties Facebook
  191. 191. 5 Pagina – netwerk vergroten www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nl Facebook
  192. 192. 5 Pagina – netwerk vergroten – www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nlGebruik persoonlijk profiel Gebruik persoonlijk profiel Awebber Social plug-ins Advanced People Search Facebook
  193. 193. 5 Pagina – netwerk vergroten – www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nlGebruik persoonlijk profiel Krijg 5000 actieve vrienden Vind groepen met raakvlakken met uw bedrijf Maak van vrienden uw fans Facebook
  194. 194. 5 Pagina – netwerk vergroten – www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nlAwebber Elke nieuwe fan een welkomstbericht sturen Template voor aanmelding maken Van uw RSS feed een weekoverzicht maken Facebook
  195. 195. 5 Pagina – netwerk vergroten – www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nlSocial plug-ins Like + share = like Voor meer interactie: ‘Verzend’-plug-in ‘Reageer’-plug-in Andere laten activiteiten van uw pagina zien of gebruikers die uw pagina ‘liken’ of andere interactie hebben gehad. Facebook
  196. 196. 5 Pagina – netwerk vergroten – www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nlAdvanced People SearchToepassing op Facebook Groepen: Categorieën Aantal leden Activiteit leden Eenrichtingsverkeer Evenementen: Pagina’s: Interesse Veel fans Online of op locatie Activiteit Bekijk aanwezigen Voeg mensen toe Facebook
  197. 197. 5 Pagina – koppelingen www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nl WordPress naar Facebook YouTube op en naar Facebook Twitter naar en op Facebook Facebook
  198. 198. 5 Pagina – koppelingen – www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nlWordPress naar Facebook WordPress naar Facebook Er zijn talloze manieren om deze aan elkaar te koppelen. Deze plug-in komt van WordPress zelf en voegt alle mogelijkheden zowat samen. Add Link to Facebook http://wordpress.org/extend/plugins/add-link-to-facebook/ Haalt de vind-ik-leuks en reacties van Facebook naar WordPress Plaatst opmerkingen van WordPress op Facebook Plaatst de reacties van Facebook in de database van WordPress Vind-ik-leuk en verzenden plug-ins van Facebook bij elk artikel Laat de personen zien die het leuk vinden op WordPress En nog veel meer Facebook
  199. 199. 5 Pagina – koppelingen – www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nlYouTube naar Facebook YouTube aan Facebook koppelen Meld u aan op YouTube en ga naar de instellingen. Klik in het menu aan de linkerkant op ‘delen’. Bij elke upload op uw kanaal wordt de video op Facebook geplaatst en ook als u een video aanmerkt met ‘leuk’. Facebook
  200. 200. 5 Pagina – koppelingen – www.nederlandinternet.nl www.NederlandInternet.nlTwitter aan Facebook koppelen Twitter aan Facebook koppelen Log in op Twitter en ga naar uw instellingen. Klik op de knop en log vanuit daar in op Facebook. Selecteer daarna uw pagina. Facebook
  201. 201. 6 Samenvatting www.NederlandInternet.nl Facebook
  202. 202. 6 Samenvatting www.NederlandInternet.nl Traffic genereren Facebook
  203. 203. 6 Samenvatting www.NederlandInternet.nl Traffic genereren Traffic genereren hangt samen met uw content. Elke content die u doorlinkt, zorgt ervoor dat uw lezers via bepaalde links op de plek terecht komen waar u ze heen wilt sturen. Al deze links bij elke content zorgt er ook nog eens voor dat u hoger in de zoekmachineranglijst terecht komt, wat ervoor zorgt dat u nog meer bezoekers krijgt. Content = traffic Facebook
  204. 204. 6 Samenvatting www.NederlandInternet.nl Branding1. Richt de pagina in naar uw doelgroep en niet de gehele Facebook community2. Bepaal een strategie, zo kunt u veel succesvoller zijn3. Bouw uw netwerk uit4. Organiseer evenementen, zodat mensen kunnen zien waar het bedrijf voor staat5. Zorg ervoor dat de hele pagina up-to-date is6. Als laatste: Creëer een goede no-like / like-pagina Branding = communicating who you are Facebook
  205. 205. 6 Samenvatting www.NederlandInternet.nl Werken Er zijn twee manieren: Facebook
  206. 206. 6 Samenvatting www.NederlandInternet.nl BranchOutDeze toepassing is, simpelweg omschreven, de LinkedIn op Facebook.Het enorme voordeel hiervan is dat bij het contact leggen van bedrijven ofpersonen er al een basis gelegd is. Waarbij LinkedIn voornamelijk zakelijk is en ugeen dagelijkse omgang heeft met velen van uw contacten, bent u waarschijnlijkveel actiever op Facebook en heeft u daar contacten die u daadwerkelijk verderwillen helpen.Hoeveel vrienden heeft u op Facebook en LinkedIn?En welke van deze vrienden zijn bereid u te helpen? Facebook
  207. 207. 6 Samenvatting www.NederlandInternet.nl Personal brandingElke recruiter kijkt behalve naar een CV ook naar de persoon zelf. Beslissingenworden naast een CV ook altijd gemaakt na een eerste indruk.Uw profiel kunt u daarvoor gebruiken om de best mogelijke indruk te geven ente laten zien waar u of uw bedrijf voor staat. Creëer naast een goed zakelijkbeeld ook een persoonlijk beeld dat daarbij aansluit.Wat zijn uw andere passies naast uw werk?Waar wilt u heen in het leven?Wat zijn uw USP’s? Facebook
  208. 208. Slot www.NederlandInternet.nl Facebook

  ×