InterimLeder firmapresentasjon
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

InterimLeder firmapresentasjon

on

 • 174 views

InterimLeder AS er det eneste selskapet i Norge som har spesialisert seg på interimledelse. Siden 2001 har selskapet leid ut hundrevis av topp-, mellom- og prosjektledere til norske og internasjonale ...

InterimLeder AS er det eneste selskapet i Norge som har spesialisert seg på interimledelse. Siden 2001 har selskapet leid ut hundrevis av topp-, mellom- og prosjektledere til norske og internasjonale bedrifter.

Statistics

Views

Total Views
174
Views on SlideShare
174
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

InterimLeder firmapresentasjon Presentation Transcript

 • 1. InterimLeder  AS   Firmapresentasjon   6.  februar  2014  
 • 2. Våre  arbeidsområder  –  kort  oppsummert:   Gap  Management     Behovet:  Ekstra  kompetanse  eller   midler1dig  kapasitet,  når  nøkkel-­‐ medarbeidere  blir  syke,  skiDer   jobb,  går  ut  i  permisjon,  ved   oms1lling  osv.       Verktøyet:  En  interimleder  som   har  spisskompetanse  innenfor   det  relevante  fagområdet  og  som   raskt  skaffer  seg  et  overblikk  og   sikrer  den  operasjonelle  driDen.     Resultatet:  Moment  og  stabilitet   i  driDen  sikres.  Virksomheten  får   inn  nye  øyne.     Turnaround  Management     Behovet:  Ledelse  av  krevende   endringer,  f.  eks.  i  forbindelse   med  omlegging  av  virksomheten,   oppkjøp,  fusjoner  eller  kriser.       Verktøyet:  En  godt  kvalifisert   interimleder  som  har  gjennomført   lignende  snuoperasjoner  med   dokumenterte  resultater  og  som   er  uten  bindinger  i  virksomheten.     Resultatet:  En  effek1vt   gjennomført  endringsprosess  med   op1malt  resultat  og  stor   forankring  i  organisasjonen.     Project  Management     Behovet:  Ressurser  1l  rask  og   effek1v  implementering  av   prosjekter  i  eller  utenfor   organisasjonen.       Verktøyet:  En  interimleder  som   har  dokumentert  prosjektleder-­‐ erfaring  og  spisskompetanse   innen  fagområdet,  og  oDe  også     en  prosjektlederutdannelse.     Resultatet:  Utviklingen  av   organisasjonen  akselereres.   UtbyGet  av  det  enkelte  prosjekt   høstes  raskere.  
 • 3. 9  av  10  som  skal  finne  en  toppleder  fort     går  i  en  av  disse  fellene   ”Eget  neIverk”-­‐fella   Å  rekruGere  en  leder  fra  eget  neGverk  kan  virke  forlokkende,  men  kan  være  uheldig  av  to   grunner.  For  det  første  er  våre  private  neGverk  begrenset  i  størrelse,  noe  som  gir  oss  et   begrenset  grunnlag  å  velge  reG  person  ut  fra.  For  det  andre  er  vi  oDe  mindre  kri1ske  1l  personer   vi  kjenner  og  har  en  relasjon  1l,  og  våre  skylapper  for  deres  eventuelle  mangler  eller   begrensninger  vil  i  verste  fall  resultere  i  at  vi  velger  feil  person  1l  jobben.  Og  SKULLE  det  gå  galt   har  vi  også  skapt  et  problem  i  en  eksisterende  relasjon.   ”KonsMtuer  CFO-­‐fella”   En  leGvint  og  dessverre  veldig  utbredt  praksis  er  å  kons1tuere  økonomisjefen  1l  rollen  som  daglig   leder.  Faren  er  at  du  da  siGer  med  to  posisjoner  som  ikke  er  op1malt  dekket,  med  en  junior  som   rykker  inn  i  posisjonen  som  økonomisjefen  forlater,  og  med  en  økonomispesialist  på  plassen  som   administrerende  hadde.  Denne  løsningen  er  sjelden  vellykket,  og  man  må  også  ta  i  betraktning   ”støyen”  som  oppstår  når  den  kons1tuerte  lederen  går  1lbake  1l  sin  gamle  s1lling.   ”KonsulenPella”   I  rollen  som  daglig  leder  trenger  bedriDen  en  ”doer”  som  breGer  opp  ermene  og  får  de  rik1ge   1ngene  1l  å  skje.  En  farlig  felle  å  gå  i  her  er  å  hyre  en  konsulent.  Du  får  da  oDe  en  analy1sk   tallknuser  eller  prosessekspert  som  er  en  mester  i  å  definere  hva  som  skal  gjøres,  og  hvordan,   men  som  ikke  nødvendigvis  er  god  på  å  implementere.    
 • 4. To  Mng  alle  nye  oppdragsgivere  spør  om   Har  dere  1lgang     på  gode  nok  folk?   Ja.   Hvor  raskt?   Raskere  enn  du   trodde  var  mulig.  
 • 5. Vår  forretningsidé  er  enkel:  
 • 6. Interimleder  vs.  konsulent…  hva  er  forskjellen?   Er  en  gjennomfører!   Er  100%  fokusert  på   oppdraget,  og  er   ”virksomhetens  mann”.   Leverer  ROI.   Jobber  oDe  parallelt   med  flere  andre  kunder,   og  har  mål  om  mersalg.   Leverer  analyser   og  «oppskriDer».   Har  ledererfaring  og   har  gåG  veien  før.   Interimlederen   Kan  starte  innen  10  dager  fra   nå,  og  være  totalt  dedikert   gjennom  hele  oppdraget.   Er  opptaG  av  analyse   og  prosess.   Er  en  tallknuser  som  kan   peke  i  rik1g  retning.   Har  fokus  på  å  levere   resultater.   Har  fokus  på  å  fakturere   1mer.   Velges  ut  fra  en   database  på  over   1400   interimledere.   Finnes  ingen  database   hvor  man  selekterer  ut   fra  kriterier.   Konsulenten   Kan  starte  raskt,  men  vil   også  være  opptaG  med   andre  prosjekter  underveis.    
 • 7. Andre  fordeler  med  en  interimleder   •  •  •  •  •  •    Erfarne  ledere  som  raskt  er  produk1ve   «Posi1vt  overkvalifisert»     Ingen  behov  for  karrieremanøvrering   Ingen  historiske  bindinger  er  1l  hinder   Kun  avtalte  kostnader,  ingen  eGerlønn   Tilnærmet  risikofriG  
 • 8. Dagens  Næringsliv,  15.  april  2013:  
 • 9. Slik  arbeider  vi   A:  Definere  oppdraget   B:  Utvelgelse   1.  Innledende  møte  med  oppdragsgiver  hvor  vi  sammen  beskriver   s1llingen,  nødvendige  kvalifikasjoner,  målsebnger  for  oppdraget,   samt  leieperioden.     2.  Oppdragsgiver  og  InterimLeder  AS  undertegner  en  oppdragsavtale.     3.  Vi  lyser  ut  oppdraget  1l  samtlige  interimledere  i  vår  database  og  om   nødvendig  hos  våre  nordiske  samarbeidspartnere.   4.  Kvalifiserte  interimledere  melder  sin  interesse  for  oppdraget  1l  oss.     5.  Vi  vurderer  søknadene,  velger  ut  de  som  best  oppfyller  kravene  1l   s1llingsbeskrivelsen  og  sender  disse  i  nøytral  form  over  1l   oppdragsgiver.       C:  Intervju   D:  Avtale   6.  Vi  innkaller  1l  intervjuene.   7.  Før  intervjuet  har  vi  et  kvalitetssikringsmøte  med  hver   interimleder.   8.  Vi  deltar  i  intervjuene.   9.  Vi  oppsummerer  intervjuet  både  med  oppdragsgiver  og   interimleder.   10.  Oppdragsgiver  velger  selv  ut  sin  foretrukne  interimleder.   11.  Vi  innhenter  referanser  på  den  utvalgte  interimlederen  og  gjennomgår   disse  med  oppdragsgiver   12.  Når  interimlederen  er  valgt,  forhandles  avtaler  med  både   oppdragsgiver  og  interimleder.   E:  Oppstart   F:  Oppfølging                   13.  Interimlederen  begynner  i  oppdraget  eGer  nærmere  avtale.   14.  Vi  følger  opp  oppdragsgiver  og  interimleder  i  hele  leieperioden  for  å   sikre  kvaliteten.   15.  Vi  er  1lgjengelige  for  oppdragsgiver  og  interimleder  ved  behov.  
 • 10. Mer  om  vår  måte  å  jobbe  på   •  Vi  jobber  teG  sammen  med  våre  oppdragsgivere  i  alle  de  ulike  fasene  av   oppdraget   •  Våre  interimledere  er  posi1vt  overkvalifisert,  og  gir  verdi  for   oppdragsgiveren  fra  dag  1   •  Interimlederen  sikrer  forankring  i  organisasjonen  og  løpende   kompetanseoverføring     •  Vi  er  opptaG  av  at  resultatet  skal  være  igjen  hos  oppdragsgiver   •  Oppdragsgiveren  får  den  interimlederen  som  er  1lbudt  –  ingen   overraskelser   •  InterimLeder  AS  sine  rådgivere  har  lang  ledererfaring  og  mange  års   erfaring  med  personalutvelgelse  1l  ledende  s1llinger   •  Samme  kontaktperson  hos  InterimLeder  AS  i  alle  faser  av  oppdraget   •  Interimlederen  sørger  for  god  overgang  1l  aktuelle  nøkkelpersoner  hos   oppdragsgiver  ved  avslutning  av  oppdraget  
 • 11. Nøkkelopplysninger  om  InterimLeder  AS   •  Etablert  2001   •  Levert  hundrevis  av    midler1dige  topp-­‐  og  mellomledere  1l  norsk  og   internasjonalt  næringsliv   •  Omsetning  2013  ca.  35  MNOK   •  6  medarbeidere   •  Kåret  1l  GasellebedriD  i  2008,  2009,  2010   •  www.interimleder.no    |    www.linkedin.com/company/interimleder-­‐as