• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Het juridisch kader van internetondernemen
 

Het juridisch kader van internetondernemen

on

 • 718 views

 

Statistics

Views

Total Views
718
Views on SlideShare
714
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 4

http://www.intac.be 4

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Het juridisch kader van internetondernemen Het juridisch kader van internetondernemen Presentation Transcript

  • Het
juridisch
kader
van
 internetondernemen
 Emmanuel
Van
Melkebeke

  • Opzet
•  Internetondernemen
=
ondernemen
•  Capita
selecta
•  Nuancering
geboden
•  Vragen:
fire
away!

  • Programma
•  Inleiding
   Misverstanden
   Moeilijkheden
•  Het
bouwen
van
uw
website
   Domeinnaam
   Eigen
werk
/
werk
van
derden
   Disclaimer
/
contactpagina
•  PromoHe
van
uw
onderneming
   Database
opbouwen
   E‐mail
/
spam
   Andere
media
•  Verkoop
via
Internet
   Voor
de
bestelling
   De
bestelling
   Na
de
bestelling
•  Andere
contracten
via
Internet
•  Opvolging

  • Inleiding
•  Misverstand
nr.
1
:
Internet
=
vrijhaven.
   
Juridische
regels
gelden
•  Misverstand
nr.
2
:
het
“Internetrecht”.
   CombinaHe
“gewone
regels”
met
specifieke
 wetgeving

  • Inleiding
•  Moeilijkheden
   “oude”
wetgeving
   technologie
evolueert
veel
sneller
dan
wetgeving
   internaHonaal
karakter
van
Internethandel
   “patchwork”
van
wetgeving
•  Gevolg:
onduidelijkheid

  • Inleiding
•  Internetondernemer
=
ondernemer.
•  VerplichHng
om
aan
alle
‘klassieke’
weTelijke
 voorschriUen
te
voldoen:
   KBO
   Fiscaal
/
BTW
   Sociaalrechtelijk
   enzovoort

  • Opbouw
van
uw
website
•  Keuze
domeinnaam:
   Principe
“first
come
first
served”
   Uitzonderingen:
bestaande,
oudere
rechten
•  Wat
als
“uw”
domeinnaam
al
ingenomen
is?
   mogelijkheid
om
te
recupereren
   Indien
‘banale’
naam:
too
late

  • Opbouw
van
uw
website
•  Onderscheid
tussen
   Hetgeen
men
laat
maken
   Bestaand
materiaal
om
te
integreren

   Eigen
werk


  • Opbouw
van
uw
website
•  Werk
van
werknemers:

   Principe:
eigendom
van
de
werknemer
   Uitzondering:
soUware
   Overdracht
/
licenHe
vereist:
   SchriUelijk
   Gedetailleerd

  • Opbouw
van
uw
website
•  Werk
van
leveranciers:

   Principe:
eigendom
van
de
leverancier
   Ongeacht
betaling
/
opdracht
   Overdracht
/
licenHe
vereist:
   SchriUelijk
   Gedetailleerd
   OpleTen
met
algemene
voorwaarden
   Probleem
bij
verandering
van
leverancier

  • Opbouw
van
uw
website
•  IntegraHe
bestaand
materiaal:
   Internet
is
geen
candy
store
   Toestemming
vereist.

   Onderscheid
auteursrecht
/
portretrecht
/
 merkenrecht.
   Andere
rechten

  • Opbouw
van
uw
website
•  Auteursrecht
   Wat
is
auteursrecht?

   Dus
niet:
loutere
ideeën
/
banale
werken
   Ongeacht
genres

  • Opbouw
van
uw
website
•  Auteursrecht:
   Geen
formaliteiten
vereist.
Geen
depot.
Geen
 rechten
te
betalen.
©
:
weinig
tot
geen
waarde
   Duur:
tot
70
jaar
na
de
dood
van
de
auteur
   Rechten:
toestemming
van
de
auteur
vereist

  • Opbouw
van
uw
website
•  Auteursrecht:
   Uitzonderingen
   citaatrecht
   accessoire
reproducHe
   actuele
berichtgeving
   Toestemming:
schriUelijk
&
gedetailleerd

  • Opbouw
van
uw
website
•  Auteursrecht
   Speciale
regeling:
CreaHve
Commons
   Gebruik
muziek
op
uw
website:
Unisono
dienst
 hTp://www.eengemaakteaangiUe.be/


  • Opbouw
van
uw
website
•  Portretrecht
   Wat
is
portretrecht?
   Geen
formaliteiten
vereist
   Duur:
tot
20
jaar
na
overlijden

  • Opbouw
van
uw
website
•  Portretrecht
   CombinaHe
:
foto
van
een
persoon
wordt
 beschermd
door
auteursrecht
van
de
fotograaf
 en
portretrecht
van
de
afgebeelde
persoon
   Toestemming:
niet
verplicht
schriUelijk,
doch
 sterk
aangeraden

  • Opbouw
van
uw
website
•  Merkenrecht
   Wat
is
merkenrecht?
   “Tekens”
:
zeer
ruim.
Namen,
logo’s,
slogans,
 kleuren,
muziek,
geuren,
enz.

   Formaliteiten:
depot
+
betaling
rechten
   Duur:
20
jaar.
Onbeperkt
hernieuwbaar

  • Opbouw
van
uw
website
•  Merkenrecht
   Specialiteit
+
territorialiteit
   Opgelet:
merkhouder
kan
zich
verzeTen
tegen
 elk
teken
dat
verwarring
kan
scheppen
   Toestemming:
schriUelijk
en
gedetailleerd

  • Opbouw
van
uw
website
•  Samengevat
   Opgelet
met
wat
online
staat
   Bewijslast
ligt
bij
gebruiker
   SchriUelijke,
gedetailleerde
toestemming
vereist
   LicenHes
naleven

  • Opbouw
van
uw
website
•  Samengevat
   Niet
vereist
:
disclaimer,
privacy
policy,
etc.

   Wél
vereist,
een
contactpagina
met:
   duidelijke
idenHficaHe
van
website
eigenaar
   Gemakkelijk
te
contacteren
adres
   KBO‐nummer
   Gedragscode,
gereglementeerde
beroepen
   De
toegang
tot
deze
gegevens
moet
“eenvoudig,
 rechtstreeks
en
permanent
zijn”

  • Opbouw
van
uw
website
•  Samengevat
   Inhoud
en
vorm
vrij
te
bepalen
   Gebruik
van
de
website
   Voorbehoud
van
intellectuele
rechten
   Aansprakelijkheidsbeperkingen
   Diverse
vormen
van
voorbehoud
   Cookies,
hyperlinks,
enz.
   Kort
/
lang
(Apple!)
   OpleTen
met
onrechtmaHge
bedingen

  • Opbouw
van
uw
website
•  Samengevat
   Tegensprekelijk
maken
   Bewijs
leveren
van
tekstversie
op
moment
van
 feiten

  • PromoHe
van
uw
website
•  Opbouw
van
mailingbestand,
database
•  Naleven
wet
persoonlijke
levenssfeer
   Gegevens
die
toelaten
een
persoon
te
idenHficeren
   Quid
nicknames?
   Principe:
ondubbelzinnige
toestemming
is
vereist.

   Mondeling
of
schriUelijk
   Opt‐out
systeem

   Verplichte
clausule
en
recht
op
verzet
en
correcHe
   NoHficaHe
Privacy
commissie
 •  Concurrenten

  • PromoHe
van
uw
website
•  E‐mail
/
spam:
   Wet
11
maart
2003
   Wat
is
reclame?

  • PromoHe
van
uw
website
•  E‐mail
/
spam:
   Voor
e‐mails
geldt
het
opt‐in
regime
   “toestemming
van
de
geadresseerde”
is
vereist.

   Uitzonderingen
   Bestaande
klanten
voor
uw
eigen
producten
of
diensten
   rechtspersonen
met
onpersoonlijke
e‐mailadressen
(info@,
 sales@,
direcHe@,
enz.)
   Bewijslast:
ligt
bij
verzender

  • PromoHe
van
uw
website
•  E‐mail
/
spam:
   Verplichte
vermeldingen:

   IdenHteit
van
de
parHj
die
de
mail
zendt
   Het
woord
“reclame”
   Recht
om
zich
uit
te
schrijven
   Het
“efficiënt”
middel
om
zich
langs
elektronische
 weg
uit
te
schrijven
   verkoopbevorderende
aanbiedingen

  • PromoHe
van
uw
website
•  E‐mail
/
spam:
   Zijn
verboden:

   Andermans
e‐mailadres
te
gebruiken
   InformaHe
te
vervalsen
die
de
oorsprong
 ontraceerbaar
maakt

  • PromoHe
van
uw
website
•  E‐mail
/
spam:
   VerplichHng
om
“verzetdienst”
ook
daadwerkelijk
 uit
te
oefenen!
   SMS
=
ook
elektronische
mail.
Pop‐ups
niet

  • PromoHe
van
uw
website
•  TwiTer,
Facebook,
sociale
media
   DefiniHe
“reclame”
geldt
hier
ook.
   Verplichte
vermeldingen:

   IdenHteit
van
de
parHj
   Het
woord
“reclame”
   verkoopbevorderende
aanbiedingen
   Moeilijk
na
te
leven
in
140
tekens…
   Wet
“unsubscribe”
…

  • Verkoop
via
Internet
•  CombinaHe

   specifieke
wetgeving
   regelgeving
verkoop
op
afstand
•  Sterk
gereglementeerd
voor
consumenten

•  Veel
soepeler
naar
(rechts)personen
die
voor
 beroepsmaHge
doeleinden
aankopen

  • Verkoop
via
Internet
•  InformaHe
voor
de
bestelling:
   IdenHficaHegegevens
van
de
verkoper
   kenmerken
en
prijs
van
product
of
dienst
   belasHng
en
leveringskosten
   wijze
van
betaling,
levering
of
uitvoering
   herroepingrecht

   wijze
van
terugneming
of
teruggave
   kosten
indien
de
site
betalend
is
   geldigheidsduur
van
het
aanbod
of
de
prijs

  • Verkoop
via
Internet
•  Verplichte
vermeldingen
op
voorhand
   talen
van
het
contract
   technische
stappen
voor
de
sluiHng
van
het
contract
   technische
middelen
voor
de
invoerfouten
   archivering
en
toegankelijkheid
van
het
contract

  • Verkoop
via
Internet
•  Kan
via
algemene
voorwaarden:
   moeten
tegenstelbaar
zijn
aan
de
consument
   eenvoudig
te
vinden
   idealiter:
“ik
aanvaard
de
algemene
voorwaarden”.
   contractuele
bepalingen
en
de
algemene
voorwaarden
   bewijs
van
versie
algemene
voorwaarden
op
het
moment
 van
de
aankoop.
Meezenden?


  • Verkoop
via
Internet
•  Verkoop
zelf
   duidelijkheid
van
voorwerp
en
prijzen
   verplichte
methode
om
fouten
te
corrigeren
   verplicht
systeem
voor
invoerfouten
   verbod
op
“verplicht
afvinken”

  • Verkoop
via
Internet
•  Na
de
bestelling
   Melden
van
ontvangst
melden
van
bestelling

   Verzending
van
gegevens
op
“een
duurzame
 informaHedrager”


   idenHteit
en
adres
van
verkoper
   prijs,
leveringskosten,
wijze
van
betaling
   geldigheidsduur
en
minimumduur
van
overeenkomst
   klachtendienst
en
klantendienst
   herroepingrecht

  • Verkoop
via
Internet
•  Meedeling
van
informaHe
   Voor
producten:
ten
laatste
bij
de
levering
   Voor
diensten:
voor
de
uitvoering
ervan

  • Verkoop
via
Internet
•  Herroepingrecht
   Wat
is
herroepingrecht?
   Uitzonderingen:

   goederen
volgens
de
specificaHes
van
de
consument
   goederen
die
snel
bederven
   audio‐
en
video‐opnamen
en
computerprogrammatuur
 waarvan
de
verzegeling
door
consument
is
verbroken
   dagbladen,
HjdschriUen
en
magazine

  • Verkoop
via
Internet
•  Verplicht
beding
   Waar
en
waarom?
   SancHes

  • Verkoop
via
Internet
•  Levering:

   Principieel
uiterlijk
binnen
30
dagen
   Zoniet
ontbinding
van
de
bestelling,
“onverminderd
 schadevergoeding”
   Steeds
op
risico
van
de
verkoper

  • Verkoop
via
Internet
•  Bewijs
van
naleving
van
regels
bij
verkoper
•  Soepeler
regimes
t.a.v.
professionele
kopers

  • Verkoop
via
Internet
•  Andere
contracten

   verkoop
   Lastgeving
   mandaat
   licenHes
•  Uitzonderingen
•  Klassieke
regels

  • Verkoop
via
Internet
•  Contracteren
via
e‐mail
   Kan
dit?
   Bewijslast
   Quid
spamfilters

  • Opvolging
•  Bij
problemen
met
een
bestelling:
   Goede
klantenservice
voorzien
   GaranHeverplichHngen
   Contractueel
te
regelen
•  Quid
bij
klanten
die
zijn
publiekelijk
klagen?

•  Blogs,
Facebook,
TwiTer,
fora

  • Opvolging
•  Vrijheid
van
meningsuiHng
voor
consument
•  Principes
   Verschil
tussen
feiten
&
meningen
   Terecht
of
niet
terecht
   Woordgebruik
   ProporHoneel
   Wederwoord
   Veel
casuïsHek

  • Opvolging
•  Mogelijkheden:
   Minnelijk
regelen
   Recht
van
antwoord
•  Soorten
procedures
   Eenzijdig
verzoekschriU
   Kortgeding
   Procedure
ten
gronde
   Straslacht

  • Opvolging
•  Eigen
facebook,
forum,
blog,
…
•  Duidelijke
regels
omschrijven
•  Geen
“acHve
moderaHon”
vereist
•  Mogelijke
aansprakelijkheid
•  Wat
met
twee
tegengestelde
visies…
•  Tip:
recht
van
antwoord
naleven

  • Vragen?
Emmanuel
van
Melkebeke
 Louizalaan
50
 1050
Brussel
 02
289
00
80
 www.jvm.be

 evm@jvm.be