• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Het juridisch kader van internetondernemen
 

Het juridisch kader van internetondernemen

on

 • 500 views

 

Statistics

Views

Total Views
500
Views on SlideShare
492
Embed Views
8

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

1 Embed 8

http://www.intac.be 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Het juridisch kader van internetondernemen Het juridisch kader van internetondernemen Presentation Transcript

  • Het juridisch kader van  internetondernemen  Emmanuel Van Melkebeke 
  • Opzet •  Internetondernemen = ondernemen •  Capita selecta •  Nuancering geboden •  Vragen: fire away! 
  • Programma •  Inleiding    Misverstanden    Moeilijkheden •  Het bouwen van uw website    Domeinnaam    Eigen werk / werk van derden    Disclaimer / contactpagina •  PromoHe van uw onderneming    Database opbouwen    E‐mail / spam    Andere media •  Verkoop via Internet    Voor de bestelling    De bestelling    Na de bestelling •  Andere contracten via Internet •  Opvolging 
  • Inleiding •  Misverstand nr. 1 : Internet = vrijhaven.     Juridische regels gelden •  Misverstand nr. 2 : het “Internetrecht”.    CombinaHe “gewone regels” met specifieke  wetgeving 
  • Inleiding •  Moeilijkheden    “oude” wetgeving    technologie evolueert veel sneller dan wetgeving    internaHonaal karakter van Internethandel    “patchwork” van wetgeving •  Gevolg: onduidelijkheid 
  • Inleiding •  Internetondernemer = ondernemer. •  VerplichHng om aan alle ‘klassieke’ weTelijke  voorschriUen te voldoen:    KBO    Fiscaal / BTW    Sociaalrechtelijk    enzovoort 
  • Opbouw van uw website •  Keuze domeinnaam:    Principe “first come first served”    Uitzonderingen: bestaande, oudere rechten •  Wat als “uw” domeinnaam al ingenomen is?    mogelijkheid om te recupereren    Indien ‘banale’ naam: to late 
  • Opbouw van uw website •  Onderscheid tussen    Hetgeen men laat maken    Bestaand materiaal om te integreren     Eigen werk  
  • Opbouw van uw website •  Werk van werknemers:     Principe: eigendom van de werknemer    Uitzondering: soUware    Overdracht / licenHe vereist:    SchriUelijk    Gedetailleerd 
  • Opbouw van uw website •  Werk van leveranciers:     Principe: eigendom van de leverancier    Ongeacht betaling / opdracht    Overdracht / licenHe vereist:    SchriUelijk    Gedetailleerd    OpleTen met algemene voorwaarden    Probleem bij verandering van leverancier 
  • Opbouw van uw website •  IntegraHe bestaand materiaal:    Internet is geen candy store    Toestemming vereist.     Onderscheid auteursrecht / portretrecht /  merkenrecht.    Andere rechten 
  • Opbouw van uw website •  Auteursrecht    Wat is auteursrecht?     Dus niet: loutere ideeën / banale werken    Ongeacht genres 
  • Opbouw van uw website •  Auteursrecht:    Geen formaliteiten vereist. Geen depot. Geen  rechten te betalen. © : weinig tot geen waarde    Duur: tot 70 jaar na de dood van de auteur    Rechten: toestemming van de auteur vereist 
  • Opbouw van uw website •  Auteursrecht:    Uitzonderingen    citaatrecht    accessoire reproducHe    actuele berichtgeving    Toestemming: schriUelijk & gedetailleerd 
  • Opbouw van uw website •  Auteursrecht    Speciale regeling: CreaHve Commons    Gebruik muziek op uw website: Unisono dienst  hTp://www.eengemaakteaangiUe.be/  
  • Opbouw van uw website •  Portretrecht    Wat is portretrecht?    Geen formaliteiten vereist    Duur: tot 20 jaar na overlijden 
  • Opbouw van uw website •  Portretrecht    CombinaHe : foto van een persoon wordt  beschermd door auteursrecht van de fotograaf  en portretrecht van de afgebeelde persoon    Toestemming: niet verplicht schriUelijk, doch  sterk aangeraden 
  • Opbouw van uw website •  Merkenrecht    Wat is merkenrecht?    “Tekens” : zeer ruim. Namen, logo’s, slogans,  kleuren, muziek, geuren, enz.     Formaliteiten: depot + betaling rechten    Duur: 20 jaar. Onbeperkt hernieuwbaar 
  • Opbouw van uw website •  Merkenrecht    Specialiteit + territorialiteit    Opgelet: merkhouder kan zich verzeTen tegen  elk teken dat verwarring kan scheppen    Toestemming: schriUelijk en gedetailleerd 
  • Opbouw van uw website •  Samengevat    Opgelet met wat online staat    Bewijslast ligt bij gebruiker    SchriUelijke, gedetailleerde toestemming vereist    LicenHes naleven 
  • Opbouw van uw website •  Samengevat    Niet vereist : disclaimer, privacy policy, etc.     Wél vereist, een contactpagina met:    duidelijke idenHficaHe van website eigenaar    Gemakkelijk te contacteren adres    KBO‐nummer    Gedragscode, gereglementeerde beroepen    De toegang tot deze gegevens moet “eenvoudig,  rechtstreeks en permanent zijn” 
  • Opbouw van uw website •  Samengevat    Inhoud en vorm vrij te bepalen    Gebruik van de website    Voorbehoud van intellectuele rechten    Aansprakelijkheidsbeperkingen    Diverse vormen van voorbehoud    Cookies, hyperlinks, enz.    Kort / lang (Apple!)    OpleTen met onrechtmaHge bedingen 
  • Opbouw van uw website •  Samengevat    Tegensprekelijk maken    Bewijs leveren van tekstversie op moment van  feiten 
  • PromoHe van uw website •  Opbouw van mailingbestand, database •  Naleven wet persoonlijke levenssfeer    Gegevens die toelaten een persoon te idenHficeren    Quid nicknames?    Principe: ondubbelzinnige toestemming is vereist.     Mondeling of schriUelijk    Opt‐out systeem     Verplichte clausule en recht op verzet en correcHe    NoHficaHe Privacy commissie  •  Concurrenten 
  • PromoHe van uw website •  E‐mail / spam:    Wet 11 maart 2003    Wat is reclame? 
  • PromoHe van uw website •  E‐mail / spam:    Voor e‐mails geldt het opt‐in regime    toestemming van de geadresseerde” is vereist.     Uitzonderingen    Bestaande klanten voor uw eigen producten of diensten    rechtspersonen met onpersoonlijke e‐mailadressen (info@,  sales@, direcHe@, enz.)    Bewijslast: ligt bij verzender 
  • PromoHe van uw website •  E‐mail / spam:    Verplichte vermeldingen:     IdenHteit van de parHj die de mail zendt    Het woord “reclame”    Recht om zich uit te schrijven    Het “efficiënt” middel om zich langs elektronische  weg uit te schrijven    verkoopbevorderende aanbiedingen 
  • PromoHe van uw website •  E‐mail / spam:    Zijn verboden:     Andermans e‐mailadres te gebruiken    InformaHe te vervalsen die de oorsprong  ontraceerbaar maakt 
  • PromoHe van uw website •  E‐mail / spam:    VerplichHng om “verzetdienst” ook daadwerkelijk  uit te oefenen!    SMS = ook elektronische mail. Pop‐ups niet 
  • PromoHe van uw website •  TwiTer, Facebook, sociale media    DefiniHe “reclame” geldt hier ook.    Verplichte vermeldingen:     IdenHteit van de parHj    Het woord “reclame”    verkoopbevorderende aanbiedingen    Moeilijk na te leven in 140 tekens…    Wet “unsubscribe” … 
  • Verkoop via Internet •  CombinaHe     specifieke wetgeving    regelgeving verkoop op afstand •  Sterk gereglementeerd voor consumenten  •  Veel soepeler naar (rechts)personen die voor  beroepsmaHge doeleinden aankopen 
  • Verkoop via Internet •  InformaHe voor de bestelling:    IdenHficaHegegevens van de verkoper    kenmerken en prijs van product of dienst    belasHng en leveringskosten    wijze van betaling, levering of uitvoering    herroepingrecht     wijze van terugneming of teruggave    kosten indien de site betalend is    geldigheidsduur van het aanbod of de prijs 
  • Verkoop via Internet •  Verplichte vermeldingen op voorhand    talen van het contract    technische stappen voor de sluiHng van het contract    technische middelen voor de invoerfouten    archivering en toegankelijkheid van het contract 
  • Verkoop via Internet •  Kan via algemene voorwaarden:    moeten tegenstelbaar zijn aan de consument    eenvoudig te vinden    idealiter: “ik aanvaard de algemene voorwaarden”.    contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden    bewijs van versie algemene voorwaarden op het moment  van de aankoop. Meezenden?  
  • Verkoop via Internet •  Verkoop zelf    duidelijkheid van voorwerp en prijzen    verplichte methode om fouten te corrigeren    verplicht systeem voor invoerfouten    verbod op “verplicht afvinken” 
  • Verkoop via Internet •  Na de bestelling    Melden van ontvangst melden van bestelling     Verzending van gegevens op “een duurzame  informaHedrager”      idenHteit en adres van verkoper    prijs, leveringskosten, wijze van betaling    geldigheidsduur en minimumduur van overeenkomst    klachtendienst en klantendienst    herroepingrecht 
  • Verkoop via Internet •  Meedeling van informaHe    Voor producten: ten laatste bij de levering    Voor diensten: voor de uitvoering ervan 
  • Verkoop via Internet •  Herroepingrecht    Wat is herroepingrecht?    Uitzonderingen:     goederen volgens de specificaHes van de consument    goederen die snel bederven    audio‐ en video‐opnamen en computerprogrammatuur  waarvan de verzegeling door consument is verbroken    dagbladen, HjdschriUen en magazine 
  • Verkoop via Internet •  Verplicht beding    Waar en waarom?    SancHes 
  • Verkoop via Internet •  Levering:     Principieel uiterlijk binnen 30 dagen    Zoniet ontbinding van de bestelling, “onverminderd  schadevergoeding”    Steeds op risico van de verkoper 
  • Verkoop via Internet •  Bewijs van naleving van regels bij verkoper •  Soepeler regimes t.a.v. professionele kopers 
  • Verkoop via Internet •  Andere contracten     verkoop    Lastgeving    mandaat    licenHes •  Uitzonderingen •  Klassieke regels 
  • Verkoop via Internet •  Contracteren via e‐mail    Kan dit?    Bewijslast    Quid spamfilters 
  • Opvolging •  Bij problemen met een bestelling:    Goede klantenservice voorzien    GaranHeverplichHngen    Contractueel te regelen •  Quid bij klanten die zijn publiekelijk klagen?  •  Blogs, Facebook, TwiTer, fora 
  • Opvolging •  Vrijheid van meningsuiHng voor consument •  Principes    Verschil tussen feiten & meningen    Terecht of niet terecht    Woordgebruik    ProporHoneel    Wederwoord    Veel casuïsHek 
  • Opvolging •  Mogelijkheden:    Minnelijk regelen    Recht van antwoord •  Soorten procedures    Eenzijdig verzoekschriU    Kortgeding    Procedure ten gronde    Straslacht 
  • Opvolging •  Eigen facebook, forum, blog, … •  Duidelijke regels omschrijven •  Geen “acHve moderaHon” vereist •  Mogelijke aansprakelijkheid •  Wat met twee tegengestelde visies… •  Tip: recht van antwoord naleven 
  • Vragen? Emmanuel van Melkebeke  Louizalaan 50  1050 Brussel  02 289 00 80  www.jvm.be   evm@jvm.be