Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah Kiblah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah Kiblah

on

 • 3,653 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,653
Views on SlideShare
3,646
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
43
Comments
0

1 Embed 7

http://inovatifinsan.blogspot.com 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah Kiblah Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah Kiblah Presentation Transcript

 • SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH(SPKSK)
  JABATAN PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH
 • DASAR KUALITI
  SEKOLAH KIBLAH komiteduntukmenyediadanmelaksanakanPengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK) yang berkualitibagimemenuhikeperluanpelanggan.Adalahmenjadikomitmenpihakpengurusandansemuaanggotauntukmematuhikeperluan-keperluanSistemPengurusanKualitidanmeningkatkankeberkesanannyasecaraberterusan.Bagimemastikantujuanini, DasarKualitibersertadenganobjektifnyadisemaksemulasemasaMesyuaratKajianSemulaPengurusanuntukmemastikankesesuaiannya yang berterusan. DasarKualitiinidisebarluaskepadaseluruhanggotaSEKOLAH KIBLAH melalui media cetak, taklimatpengurusandanpapankenyataanuntukdifahamidandihayati.
  JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah
 • OBJEKTIF KUALITI
  (a) MelaksanakansepenuhnyaPengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK)yang dijadualkandalamperancangannyakecualiberlakuperkara-perkara yang diluarkawalanSEKOLAH KIBLAH.
  (b) Memastikansemuapelangganberpuashatiterhadap program Pengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK) yang dilaksanakandidalamtahunsemasa.
  (c) Memastikansemuapelajarmendapatmanafaatdari program PerkembanganSahsiah (Pembangunan DiridanKokurikulum) danPenghayatanIslam.
  (d) Semuaaduanpelangganakandilayansebagaimana yang tercatatdidalamPiagamPelanggan.
  (e) MelaksanakanPengurusanKewangan. Tanpa Audit Berteguran.
  JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah
 • SASARAN SPKSK
  MenjadikanISO 9001-2008 sebagailandasanuntukmewujudkansistempengurusan yang sistematik.
  PrestasikualitiSekolah Kiblah akandipertingkatkanbagimemperolehpengiktirafantertinggiStandard KualitiInstitusiPendidikanSwasta (SKIPS).
  MembudayakanpengurusanberkesandenganmewujudkanKey Performance Indicator (KPI) disetiapperingkatpengurusan.
  Melahirkandanmelestarikan guru berkualitiberdasarkanStandard Guru Malaysia (SGM).
  JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah
 • GERAK KERJA ISO 9001-2008
  • MewujudkanJawatanKuasa SPKSK
  • Membina Manual Kualiti (sedangdibina)
  • MembinaProsedurKualiti (sedangdibina)
  • MerombakSistemDokumentasi agar lebihsistematik (sedangberjalan)
  JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah
 • GERAK KERJA PENGIKTIRAFAN SKIPS
  • MewujudkanJawatanKuasabertindakkhususberkaitan SKIPS
  • Melakukan Post Mortem penilaian SKIPS 2009 (2 bintang)
  • Menangani item-item (14 item) dalampernyataan standard secaralebihteliti
  • Mewujudkansuatusistem audit diperingkatdalaman
  JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah
 • Lihat!
  Penilaian SKIPS
 • GERAK KERJA PENGURUSAN KPI
  • MewujudkanJawatankuasa KPI.
  • Membina KPI disemuaperingkatpengurusan, jabatanserta unit.
  • Mengadakan post mortem setiapbulanberdasarkanscore card setiapperingkatpengurusan, jabatanserta unit
  JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah
 • KPI JABATAN
  • Pentadbiran
  • KBSM
  • MKSK
  • HEP
  • PI
  • Pentadbiran
  • KBSM
  • MKSK
  • HEP
  • PI
  JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah
 • GERAK KERJA PENCAPAIAN SGM
  • Mendedahkankepadasemua guru matlamat SGM yang menyediakangarispanduanmengukurkompetensiprofesional yang patutdicapaioleh guru
  • Menilaiprestasi guru darisemasakesemasakearahmelahirkan guru yang berkualitisertalebihkompeten.
  Lihat SGM
  JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah
 • SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH(SPKSK)
  SEKIAN TERIMAKASIH