Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah Kiblah

3,044 views
2,818 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,044
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah Kiblah

 1. 1. SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH(SPKSK)<br />JABATAN PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH<br />
 2. 2. DASAR KUALITI<br />SEKOLAH KIBLAH komiteduntukmenyediadanmelaksanakanPengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK) yang berkualitibagimemenuhikeperluanpelanggan.Adalahmenjadikomitmenpihakpengurusandansemuaanggotauntukmematuhikeperluan-keperluanSistemPengurusanKualitidanmeningkatkankeberkesanannyasecaraberterusan.Bagimemastikantujuanini, DasarKualitibersertadenganobjektifnyadisemaksemulasemasaMesyuaratKajianSemulaPengurusanuntukmemastikankesesuaiannya yang berterusan. DasarKualitiinidisebarluaskepadaseluruhanggotaSEKOLAH KIBLAH melalui media cetak, taklimatpengurusandanpapankenyataanuntukdifahamidandihayati.<br />JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 3. 3. OBJEKTIF KUALITI<br />(a) MelaksanakansepenuhnyaPengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK)yang dijadualkandalamperancangannyakecualiberlakuperkara-perkara yang diluarkawalanSEKOLAH KIBLAH.<br />(b) Memastikansemuapelangganberpuashatiterhadap program Pengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK) yang dilaksanakandidalamtahunsemasa.<br />(c) Memastikansemuapelajarmendapatmanafaatdari program PerkembanganSahsiah (Pembangunan DiridanKokurikulum) danPenghayatanIslam.<br />(d) Semuaaduanpelangganakandilayansebagaimana yang tercatatdidalamPiagamPelanggan.<br />(e) MelaksanakanPengurusanKewangan. Tanpa Audit Berteguran.<br />JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 4. 4. SASARAN SPKSK<br />MenjadikanISO 9001-2008 sebagailandasanuntukmewujudkansistempengurusan yang sistematik.<br />PrestasikualitiSekolah Kiblah akandipertingkatkanbagimemperolehpengiktirafantertinggiStandard KualitiInstitusiPendidikanSwasta (SKIPS).<br />MembudayakanpengurusanberkesandenganmewujudkanKey Performance Indicator (KPI) disetiapperingkatpengurusan.<br />Melahirkandanmelestarikan guru berkualitiberdasarkanStandard Guru Malaysia (SGM).<br />JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 5. 5. GERAK KERJA ISO 9001-2008<br /><ul><li>MewujudkanJawatanKuasa SPKSK
 6. 6. Membina Manual Kualiti (sedangdibina)
 7. 7. MembinaProsedurKualiti (sedangdibina)
 8. 8. MerombakSistemDokumentasi agar lebihsistematik (sedangberjalan)</li></ul>JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 9. 9. GERAK KERJA PENGIKTIRAFAN SKIPS<br /><ul><li>MewujudkanJawatanKuasabertindakkhususberkaitan SKIPS
 10. 10. Melakukan Post Mortem penilaian SKIPS 2009 (2 bintang)
 11. 11. Menangani item-item (14 item) dalampernyataan standard secaralebihteliti
 12. 12. Mewujudkansuatusistem audit diperingkatdalaman</li></ul>JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 13. 13.
 14. 14. Lihat! <br />Penilaian SKIPS<br />
 15. 15. GERAK KERJA PENGURUSAN KPI<br /><ul><li>MewujudkanJawatankuasa KPI.
 16. 16. Membina KPI disemuaperingkatpengurusan, jabatanserta unit.
 17. 17. Mengadakan post mortem setiapbulanberdasarkanscore card setiapperingkatpengurusan, jabatanserta unit</li></ul>JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 18. 18. KPI JABATAN<br /><ul><li>Pentadbiran
 19. 19. KBSM
 20. 20. MKSK
 21. 21. HEP
 22. 22. PI
 23. 23. Pentadbiran
 24. 24. KBSM
 25. 25. MKSK
 26. 26. HEP
 27. 27. PI</li></ul>JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 28. 28. GERAK KERJA PENCAPAIAN SGM<br /><ul><li>Mendedahkankepadasemua guru matlamat SGM yang menyediakangarispanduanmengukurkompetensiprofesional yang patutdicapaioleh guru
 29. 29. Menilaiprestasi guru darisemasakesemasakearahmelahirkan guru yang berkualitisertalebihkompeten.</li></ul>Lihat SGM<br />JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 30. 30. SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH(SPKSK)<br />SEKIAN TERIMAKASIH<br />

×