13510208_SLIDE_Tegra

413 views

Published on

13510208_SLIDE_Tegra

Published in: Devices & Hardware
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13510208_SLIDE_Tegra

 1. 1. รายงานการศึกษาเรื่องNVIDIA TEGRAโดย นายพงศธร ถานะสุข 13510208รายงานการศึกษาฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชา 802407 สัมมนาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการออกแบบ เอกเว็บและสือโต้ตอบ ( Web and Interactive) ่ ่
 2. 2. Name : Pongsatorn Thanasuk ID : 13510208 ICT : SILPAKORN
 3. 3. What is NVIDIA TEGRA ?มา ทาความรู ้จกกับ SoC และชิพ NVIDIA Tegra 2 คืออะไร ดียงไง ั ั ผมยอมรับเลยว่าก่อนหน้านี้เข้าใจผิดคิดว่า NVIDIA Tegra 2 นั้นคือซี พียแต่ในความเป็ นจริ ง ูแล้วไม่ใช่อย่างนั้นน่ะครับ NVIDIA Tegra 2 นั้นเปิ ็ นชิพแบบ SoC (system-on-a-chip คือการรวมส่ วน ่ต่างๆเข้ามาอยูในชิพตัวเดียว รวมถึง CPU และ GPU ด้วย) ซึ่งในชิพ NVIDIA Tegra 2 นั้นจะประกอบไปด้วย
 4. 4. Dual-core ARM Cortex A9 : CPU o เป็ น ซีพียแบบ Dual-core หรื อก็คือมีซีพียู ARM Cortex A9 จานวน 2 ตัวนั้นเอง ูUltra-low power (ULP) GeForce : GPU  เป็ นจีพียที่ใช้ พลังงานต่า แต่มีประสิ ทธิ ภาพสู งและการทางานด้าน 3 มิติที่ดีข้ ึน ู1080p Video Playback Processor o เป็ น ตัวประมวลผลเมื่อเวลาที่เล่นวีดีโอแบบ HD และแบบ streaming HD (ตัวอย่างเช่นดู Youtube) ที่ความละเอียด 1080p โดยที่ไม่กินแบตมากนัก1080p Video Encode Processor o เป็ น ตัวประมวลผลเมื่อเวลาบันทึกวีดีโอหรื อการคุยผ่านวีดีโอ (Video call) โดยจะทาการ เข้ารหัสวีดีโอที่ความละเอียด 1080p แบบ HD และส่ งไปเพื่อแสดงผล
 5. 5. Image Signal Processor (ISP) o เป็ น ตัวประมวลผลที่ทาให้สามารถรองรับภาพจากกล้องที่มีีความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ได้ และยังช่วยทางานในด้านภาพและวีดีโอให้แสดงผลได้อย่างถูกต้องและสม่าเสมอ, ตรวจจับหน้า, โหมดลูกเล่นเกี่ยวกับภาพและวีดีโอต่างๆ, ควมคุมแสง, ลดจุดสี ที่ไม่ สมบูรณ์ในภาพและส่ งภาพไปแสดงผลแบบ real-timeAudio Processor o เป็ น ตัวประมวลสัญญาณเสี ยงและส่ งออกมา ซึ่ งสามารถที่จะเล่นไฟล์ mp3 128kbps ได้ ติดต่อกันยาวนานถึง 140 ชม.ในการชาร์ จแบตแค่ครั้งเดียวARM7 Processor o เป็ น ตัวจัดการระบบฟังก์ชนต่างๆ ช่วยให้แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้นานยิงขึ้น ั่ ่ยังมีฟีเจอร์ สาคัญอีกดังต่อไป นี้High-Definition Digital Display Output o รองรับ การต่อออกทีวีและแสดงภาพที่ความละเอียด 1080p HDTV ผ่านทางช่องต่อ HDMIOpenGL® ES 2.0 Optimizations and Support o รอง รับแอปที่พฒนาโดยใช้ชุดคาสัง OpenGL เพื่อช่วยให้ภาพ 2 มิติ 3 มิติ ที่ได้ดีข้ ึนและ ั ่ เร็ วขึ้นGlobal Power Management System o ดูแลและ ควบคุมฮาร์ ดแวร์ ต่างๆภายในเครื่ องให้สามารถทางานโดยที่ใช้พลังงานให้นอยที่ ้ สุ ดแต่ประสิ ทธิ ภาพยังเต็มที่เหมือนเดิม
 6. 6. ัมาดูกนต่อว่า NVIDIA Tegra 2 ที่มี CPU แบบ Dual-core นั้น ดียงไง ัขอยกบทความที่ผมเคยแปลไว้แล้วจากเอกสารของทาง NVIDIA มารวมไว้ในบทความอันนี้ เลยนะครับNVIDIA โชว์ขอมูลซีี พียหลายหัว (Multi Core) ย่อมดีกว่าหัวเดียว (Single Core) ้ ูเปิ ดเวปได้ เร็ วขึ้นเพราะมีตวช่วยไม่ได้ทาคนเดียว ัจากรู ปฝั่งซ้ายเป็ นแบบ 1 คอร์ ส่วนฝั่งขวาเป็ นแบบ 2 คอร์ จะเห็นได้วาแบบ 2 คอร์ มีการแบ่งกันทางาน ่คนละครึ่ งช่วยให้เสร็ จเร็ วยิงขึ้น ่
 7. 7. ส่ วนรู ปนี้แสดงให้เห็นว่าซี พียแต่ละคอร์ ทา งานกันไปกี่เปอร์ เซ็นต์ จากรู ปซีพี ยูตวแรกทางาน 56.9% และ ู ัซีพียตวสองทางานไป 30.4% เห็นได้วาช่วยกันทามาหาิิกินจริ งๆ ู ั ่ใช้ โปรแกรม Moonbat ทดสอบการทางานของ JavaScript ผลออกมาเร็ วกว่า GalaxyS เกือบถึง 2.5 เท่าชิพ NVIDIA Tegra 2 แบบ 2 คอร์ ทางานเร็ วกว่าแบบ 1 คอร์ อย่างเห็นได้ชด (2.0 วินาที กับ 3.5 วินาที) ั
 8. 8. ่อีกตัวเป็ นตัวการทาสอบโดยใช้โปรแกรม Coremark จะเห็นได้วา 2 คอร์ เร็ วกว่า 1 คอร์ เท่าตัวเวลา เฉลี่ยในการโหลดเว็บเสร็ จ 2 คอร์ทาเวลา 4.3 วินาทีส่วน 1 คอร์ทาเวลา 6.3 วินาที
 9. 9. การใช้พลังงานที่นอยลงแต่ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ม ขึ้น ้จากรู ปแสดงการใช้ พลังงานแบบ 2 คอร์ ที่นอยกว่าแบบ 1 คอร์ถึง 40% เพราะการมีซีพียู 2 คอร์ น้ นจะ ้ ัช่วยกันในการทางานโดยแบ่งกันคนละครึ่ งทาให้ซีพียไม่ตองทา งานอย่างเต็มที่ ซึ่ งถ้าซี พียทางานเยอะเท่าไร ู ้ ูก็จะยิงกินไฟเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ่คุณภาพในการเล่นเกมส์ที่ดีข้ ึนซีพียแบบ 2 คอร์ น้ นมีการรองรับเทคโนโลยี SMP (Symmetric MultiProcessing) และ multithread ยังไม่พอ ู ัNVIDIA Tegra 2 นั้นยังมีหน่วยประมวลผลด้านภาพ Ultra Low Power (ULP) GeForce GPU ช่วยให้การทางานนั้นดีข้ ึน
 10. 10. การตอบสนองต่อผูใช้งานที่ดีข้ ึนและการทางาน พร้อมกันหลายโปรแกรมที่รวดเร็ วขึ้น (Multitasking) ้จากรู ปทดสอบอัตราการแสดงผลโดยเกมส์ Quake ได้ Frame Rate ที่สูงกว่าแบบ 1 คอร์ ถึง 1.6 เท่าและทดสอบโดยเกมส์ Dungeon Defender ได้ Frame Rate ที่สูกว่าแบบ 1 คอร์ถึง 2 เิ่ท่า
 11. 11. NVIDIA Tegra 3 Quad Core 1.5 GHz ั ้ ัชื่อของ Nvidia นั้นจะเป็ นที่รู้จกมากขึ้นในฐานะผูผลิตชิปประมวลผลให้กบอุปกรณ์ขนาดพกพาเช่น แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน (เหมือนที่เรารู้จก Intel ในตลาดพีซี/โน๊ตบุค) เพราะชิปประมวลผลแบบ SoC (System-on- ั ๊chip)-- ชิปที่รวมเอาชิ้นส่ วนต่าง ๆเช่นชิปประมวล+ชิปประมวลผลกราฟฟิ ก+หน่วยความจา+ชิปถอดรหัสต่างๆรวมเข้าไว้ดวยกัน เริ่ มมีบทบาทมากขึ้น ้ สาหรับชิป Tegra 2 นั้นมีให้เห็นในสมาร์ ทโฟน/แท็บเล็ตยอดนิยมหลายตัวแล้วเช่น LG Optimus2X,Motorola Xoom,Asus Eee Pad Slider,Dell Streak 7 มาวันนี้เรามีภาพสไลด์ของ Nvidia ที่จะเปิ ดตัวชิปรุ่ นใหม่ Tegra 2 3D นี้ในงาน Mobile World Congress 2011 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-17 เดือนหน้าที่ประเทศสเปน มาให้ชมกันNvidia Tegra 2 3D ใช้ชิปประมวลผลดูอลคอร์ ที่มีพ้ืนฐานมาจาก ARM Cortex-A9 ความเร็ วที่ 1.2 GHz (เร็ ว ักว่ารุ่ นเดิม 200 MHz) โดยรายงานอ้างว่ามันสามารถที่จะแสดงผลภาพ 3 มิติ/เอฟเฟ็ ก 3 มิติ ที่พบในวีดีโอความละเอียดสู งหรื อเกมส์สามมิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 12. 12. ดูเหมือนว่าเราจะสามารถใช้สมาร์ ทโฟน/แท็บเล็ต ดูหนัง HD ภาพสวย ๆ, เล่นเกมส์ สามมิติ อย่างที่เห็นในเครื่ องเล่นเกมส์แบบพกพา Nintendo 3DS ในครึ่ งปี หลังของปี นี้ (หลังจาก Tegra 2 3D ออกสู่ ตลาด) Nvidia ยังเป็ นหนึ่งในตัวแปรที่สาคัญที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้งานมือถือ/แท็บเล็ต เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างIntel ที่แม้มีชิปประมวลผลรุ่ นเล็กอย่าง Atom แต่ก็ไม่สามารถจะสู ้กบชิปในตระกูล Tegra 2 ได้ ทั้งเรื่ องการ ับริ โภคพลังงานและเรื่ องของประสิ ทธิภาพของการแสดงผลภาพกราฟฟิ กTegra 2 3D นั้นเริ่ มผลิตแล้ว และคาดว่าจะออกสู่ ตลาดในช่วงฤดูใบไม้ผลิน้ ี (ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม)[Update 25/1/2011 ] : แล้วก็มีข่าวตามมาติด ๆ ของ Tegra 3 (สไลด์ภาพชุดเดียวกัน) ปรากฏว่ามันมีจานวนคอร์ถึง 4 คอร์ (Quad ARM Cortex-A9) และมีความเร็ วถึงระดับ 1.5 GHz ไม่บ่อยนักที่เราจะเห็นชิปแบบQuadcore และความเร็ วระดับนี้ในมือถือ และยังสามารถเล่นฟอร์ แมตวีดีโอแบบ Blu-ray และแสดงresolution สู งสุ ดที่ 1920x1200 ได้อีกด้วย โดยรหัส T30 จะใช้ในแท็บเล็ต ขณะที่ AP30 จะใช้ในมือถือกาหนดออก samples ไตรมาสที่ 4 ของปี นี้ แล้วเราก็เห็นยุคใหม่ของ Mobile PC (Mobile Computing)เริ่ มต้นขึ้นแล้วสรุ ปส่ งท้าย เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าชิพ NVIDIA Tegra 2 คืออะไรและดีอย่างไร แต่ทว่าิ่ถึงจะมีชิพที่ดีเลิศหรู เพียงใดถ้าซอฟท์แวร์ หรื อระบบปฏิบติการที่ ใช้ยงไม่รองรับ ประสิ ทธิ ภาพก็ไม่ได้ต่างจากซี พียู ั ัธรรมดาเท่าไร ซึ่ งเราก็ได้เห็นตัวอย่างแท็บเล็ตที่ใช้ชิพ NVIDIA Tegra 2 กันไปแล้วนันก็คือ Toshiba AS100 ่ที่ใช้ระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ 2.2 Froyo และไม่ได้ทามาเพื่อรองรับซี พียแบบ 2 คอร์ ทาให้ประิิสิทธิ ั ูภาพที่ได้น้ นแทบจะไม่แตกต่างจาก Samsung Galaxy Tab ที่ใช้ชิพ Hummingbird (ซีพียู ARM Cortex A8 ัคอร์ เดียว) เท่าไรนัก ก็คงต้องรอซอฟท์แวร์ และระบบปฏิบติการที่สามารถดึงประสิ ทธิ ภาพของชิพ NVIDIA ั ั ัTegra 2 ให้แสดงออกมาอย่างเต็มที่กนก่อนล่ะครับ แล้วค่อยมาดูกนว่ามันจะเร็ วจริ งอย่างที่ NVIDIAโฆษณาไว้หรื อไม่

×