Your SlideShare is downloading. ×

Innovation studio - presentatie

138

Published on

Over Innovation Studio …

Over Innovation Studio

Innovation Studio staat garant voor innovatieve ICT diensten, producten en toepassingen, specifiek voor de zorgsector.

Kenmerken die het bedrijf, haar producten en diensten op een juiste wijze typeren zijn:
- Volledige focus op zorgsector
- Simpel maar effectief
- Snel implementeerbaar
- Beperkte kosten
- Eerder kleinschalig, maar met een grote meerwaarde
- Inspelen op de beperkingen van bestaande systemen door het bieden van complementaire oplossingen
- Specialiteit: Innovatie door Integratie
- Efficiënt en snel in het doorvoeren van wijzigende functionaliteiten zonder grote kosten
- De zorg ontzorgen!

Naast bovenstaande kenmerken heeft Innovation Studio een eigenwijze kijk op innoveren en productontwikkeling in de zorg. De enige manier om klanten te inspireren en producten te maken die “in één keer goed zijn” is het actief betrekken van de klant bij de productontwikkeling.
Deze spelregel hanteert Innovation Studio als gouden regel en daarmee ook als randvoorwaarde naar haar klanten bij de start van ontwikkeltrajecten.

De zaakvoerders van Innovation Studio hebben jarenlange ervaring opgebouwd in de IT zorgsector, hetgeen het bedrijf duidelijk onderscheid van de concurrentie.

Specialismen
Project- & Program Management, Healthcare IT consultancy, Healthcare IT Solution Design, SAP Healthcare, i.s.h.med consultancy & development, JAVA & IOS development, .NET / Sharepoint development, IT-Support, Strategisch IT consultancy, Test & Release Management

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
138
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. •  Sinds 2012; zaakvoerders jarenlange ervaring in Health IT•  Limburgs bedrijf, actief in België en Nederland•  Eigenwijs!•  Focus op Healthcare IT•  Samenwerking met de sector•  Innovatieve kijk op producten , oplossingen & diensten•  Trends: Mobility, Useability•  Alternatieve ontsluiting van bestaande informatiesystemen: portal-oplossingen, apps voor tablets, middleware•  Inspelen op lacunes in bestaand aanbod van informatiesystemen voor de zorg
 • 2. Koen Lormans M: +32(0)468 141 203www.linkedin.com/in/koenlormanskoen.lormans@innovationstudio.beSkype: koen.lormans Yannic Sterken M: +32(0)468 110 355 http://www.linkedin.com/in/yannicsterken yannic.sterken@innovationstudio.be Filip Bollen Skype: yannic_sterken M: +32(0)488 471 500www.linkedin.com/filipbollenfilip.bollen@innovationstudio.beSkype: filip.bollen
 • 3. Innovation Studio wil de wereld van de Healthcare IT verrijken met een scala aanvernieuwende oplossingen en houdt daarbij volgende principes hoog in het vaandel:•  Inspelen op gekende lacunes m.b.t. bestaande systemen•  Simpel maar effectief•  Snel implementeerbaar•  Beperkte kosten•  Gebaseerd op open standaarden•  Integreren van open-source producten•  Recuperatie van know-how uit andere high-demand omgevingen, zoals banking•  Innovatie en optimalisatie van het zorgproces realiseren•  Oplossingen standaard voorzien van een help-en demo-functie, waardoor de inspanning voor•  introductie, opleiding en functionele ondersteuning tot een minimum wordt beperkt•  Eenvoudig te integreren met bestaande ziekenhuis informatiesystemen•  Veilig en betrouwbaar•  Duurzaam en schaalbaar•  Naast de eigen productlijn biedt Innovation Studio als verdeler en implementatiepartner ook•  producten zoals Brightfish, een volledig mobiele oplossing voor het medische dossier, aan.
 • 4. Innovation Studio is gespecialiseerd in IT-diensten, met een focus op de gezondheidszorg en denon-profit.Innovation Studio biedt een waaier van diensten aan en is niet gebonden aan landsgrenzen.Innovation Studio bechikt over consultants met jarenlange ervaring in de Healthcare IT.Innovation Studio staat voor een grootse aanpak met alle voordelen van een kleinschaligepartner.Diensten:•  Project- & Program Management•  Interim Management•  Healthcare IT consultancy•  Healthcare IT Solution Design•  SAP Healthcare / i.s.h.med technisch, functioneel consultancy & development•  JAVA development•  .NET / Sharepoint development•  IOS development•  Integratie•  IT-Support•  Strategisch IT consultancy•  Test Management•  Release Management
 • 5. IS Conductor:De IS Conductor is een product op basis van service georiënteerde architectuur (SOA) die als hetware als een "dirigent" het verkeer regelt en faciliteert tussen enerzijds een bestaandeziekenhuisomgeving en anderzijds nieuwe en innoverende media, om data te ontsluiten en tebewerken.Deze oplossing is de centrale spil in het productportfolio van Innovation Studio en voor eenziekenhuis dat via standaarden functionaliteiten mobiel op of een andere wijze wenst aan tebieden.IS Conductor is de middleware voor de IS producten maar kan tevens ingezet worden om andereof eigen front-ends te ontsluiten mits de generieke set aan webservices.Eigenschappen•  Entreprise service bus•  Content Management System tbv orders, formulieren•  Centrale user authentificatie•  Network Access Control Policy & mobile device management•  Configuratiedatabase voor de diverse modules: gedrag, business logica, schermafhandeling van de IS modules•  Centrale logging (technisch & functioneel)•  Centrale error- & message-handling•  Offline demo- & trainingsdatabase t.b.v. de diverse IS oplossingen•  Beheer helpfunctie: hulpkaarten, protocollen en instructievideos
 • 6. IS Sign up:IS Sign up is een oplossing die de klant in staat stelt om het proces van het aanmelden van depoliklinische patiënt, inclusief het verschaffen van informatie over diens poliklinische afspraken tedecentraliseren en mobiel te ontsluiten, waarbij de noodzaak vervalt om de registratiesrechtstreeks in het ZIS zelf uit te voeren.De oplossing bestaat uit een mobiele front-end applicatie, een centrale mid-tier applicatie en debenodigde web services. Bij de implementatie zal het ZIS ontsloten worden middels specifieke endoor de klant herbruikbare web services.Afhankelijk van de configuratie zal de applicatie kunnen gebruikt worden door eenziekenhuismedewerker of door een patiënt zelf, waarbij deze op een centraal gelokaliseerdeiPad, zijn/haar eigen aanmelding doet, al dan niet onder begeleiding.In deze fase werd gekozen om te ontsluiten via een native mobile app (IOS), doch de InnovationStudio (IS)-centrale laag, de IS Conductor is future-proof, d.w.z. nu reeds klaar om hetzelfdeproces aan te bieden via een andere GUI, vb. een selfservice kiosk of andere native apps.De Sign-Up Solution is de eerste telg uit de modulaire IS-suite en is uit te breiden met anderenaadloos geïntegreerde functionaliteiten en modules zoals poliklinische vragenlijsten, checklists,enz.…Bij het ontwikkelen van de applicatie zijn ergonomie, gebruiksgemak en het vermijden vanoverbodige acties door de gebruiker, vooropgesteld.
 • 7. IS Order:Via deze Innovation Studio module wordt aan de gebruikers een alternatieve dochgeneraliseerbare gebruikersinterface aangeboden voor het aanleggen / wijzigen en opvragenvan diverse orders.Het systeem biedt de mogelijkheid om op uniforme wijze elektronisch ordermanagement uit terollen vanuit eender welke applicatie, van op verschillende media (PC, iPad) en geeft hetziekenhuis tevens de mogelijkheid deze zelfde functionaliteit aan te bieden buiten de muren vanhet ziekenhuis, door de module als add-on beschikbaar te stellen in vb. de huisartsenportal, dehuisartsenapplicatie of eventueel als app te distribueren aan huisartsen.Eigenschappen:•  Front-end als add-on (Microsoft .NET /Sharepoint), naadloos integreerbaar in het ZIS en in deelsystemen.•  Apple IOS app met dezelfde look and feel als de PC-variant (add-on) maar met de specifieke voordelen van tabletnavigatie en de herkenbaarheid in gebruik van het Apple mobiele platform. De ordercommunicatiecomponent is als module en als functie volledig geïntegreerd zijn met de andere modules / apps uit de Innovation Studio productlijn.•  Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface met enkel essentiële data en velden.•  De lay-out van elk order zal makkelijk te definiëren zijn, via het Content Management System van IS Conductor. . Dankzij dit CMS kan er hoge mate tegemoet gekomen worden aan specifieke wensen van een bepaalde doelgroep aanvragers of zelfs een individuele arts, zonder dat dit leidt tot grote inspanningen van de beheerders of dat dit erg technische skills van de beheerder vergt.•  Functionaliteit ten behoeve van het verhogen van de zelfredzaamheid en het gebruiksgemak van de eindgebruiker en anderzijds het ontlasten van de beheersorganisatie, zoals: eigen beheer van templates, favorieten, rubricering, delen van templates, etc. met collegas,...
 • 8. •  Een geïntegreerde helpfunctie•  Een geïntegreerde demo- en training modus•  Een intuïtieve navigatie , die gebruiker wizard-like door het aanvraagproces loodst.•  Business-logica en consistentiecontrole, welke centraal beheerd en gestuurd op en door de IS Conductor.Ondersteund proces:•  Orders of combinaties aanleggen, wijzigen en annuleren•  Opvragen van overzicht van reeds aangelegde /geplande / uitgevoerde / geannuleerde orders op niveau patiënt en niveau medewerker.•  Status- en prioriteitsafhandeling•  Wensdata en –termijnen•  Aangepaste schermen / functionaliteit vb. overzicht en rubricering bij aanvraag lab of vb. grafische annotatie van lokalisatie indien noodzakelijk.•  Functionaliteit is niet enkel te gebruiken voor de klassieke aanvragen van consulten, functie- onderzoeken, technische onderzoeken maar is inzetbaar voor elke vorm van communicatie, instructie, opdrachten binnen een ziekenhuis.•  Afhandeling van de aangevraagde orders, zoals planning, uitvoering gebeuren op de vertrouwde wijze in het ZIS van de klant of betrokken deelsystemen.
 • 9. IS Patient Portal:Portaaloplossing voor het ontsluiten van functionaliteit naar de patiënt, zoals het inzien vanbepaalde medische gegevens, het verifiëren van eigen stam- en verzekeringsgegevens, hetmaken van afspraken, het invullen van vragenlijsten. Dit portaal zal extramuraal toegankelijk zijnen via kiosken (IS Self Service), geplaatst in het ziekenhuis of andere zorginstellingen.Eigenschappen :•  Uniforme ontsluiting intra- en extra-muraal•  Schaalbaar•  Herbruikbare functionaliteit /services vanuit andere modules uit de IS suite.•  Wijze van presentatie van content, business logica, consistentiecontroles, toegangscontrole lopen via de IS Conductor
 • 10. IS Balielijst:Mobiele oplossing met een gebruiksvriendelijke interface voor het opzoeken van informatie m.b.t.verblijvende patiënten door medewerkers.Eigenschappen:•  Apple IOS app voor iPad.•  Zoekfunctionaliteit•  Presenteren van relevante gegevens•  Afdrukken van vb. een loopbriefje•  Beheer van toegangsrechten, consistentiecontrole van data, business logica, inzet van bestaande of module-specifieke services gebeuren op de IS Conductor.Voordelen:•  Verminderde afhankelijkheid van ZIS en bestaande front-end of medium.•  Attractiviteit / gebruiksvriendelijkheid•  Verminderde behoefte aan training van de gebruikers.•  Mogelijkheid om de baliefunctie te decentraliseren.•  App /module is geïntegreerd met andere modules of als functie beschikbaar doorheen de gehele mobiele productlijn van Innovation Studio.•  Ingebouwde help –en demo-modus reduceren support- en trainingseffort.
 • 11. IS Surgery Safety:Met deze module wil Innovation Studio de OK Safety Checklist via een mobiel medium (iPad)aanbieden aan de eindgebruiker en dit toch op een volledig geïntegreerde wijze. D.w.z. datrelevante info omtrent de ingreep wordt opgehaald uit het ZIS en context-gevoelig wordtgetoond bij het documenteren van een bepaalde vraag uit de checklist. Voorbeeld het tonenvan de aangevraagde verrichting en de lokalisatie in het scherm waarin hieromtrent eenverificatie moet worden gedocumenteerd.Naast de native app is deze functionaliteit ook beschikbaar als web-based add-on, naadloosintegreerbaar in een ZIS of gelijk welk ander deelsysteem.De tool ondersteunt de implementatie van gelijk welk model of het nu gaat om de WHOchecklists, het Surpass model, een eigen systematiek of een combinatie. Dit is mogelijk omwillevan het geïntegreerde CMS van de IS Conductor alwaar naast de specifieke vragen enantwoordmodaliteiten ook de nodige controles, business logica, gedrag van de front-endapplicatie kunnen worden gemanaged.Eigenschappen:•  Dankzij het CMS de vrijheid om eender welk model te implementeren•  Flexibiliteit om checklists aan te passen en specifiek te distribueren, vb specialisme specifiek of eigen aan een bepaalde centrale OK.•  Mobiele ontsluiting via Apple IOS app•  Ontsluiting als add-on via .NET /Sharepoint en hierdoor te integreren in SAP i.s.h.med Surgery, PDMS en andere deelsystemen
 • 12. •  Output van de checklist wordt als pdf beschikbaar gesteld inhet ZIS of elk ander te kiezen systeem of centrale data repository.•  Mogelijkheid om andere registraties die simultaan dienen te gebeuren in het proces, zoals tijdenregistratie en teamregistratie te integreren in de mobiele oplossing.•  Contextrelevant presenteren van info uit het OK-systeem of het EPD bij specifieke stappen van het registratieproces•  De specifieke vragen kunnen desgewenst gekoppeld worden aan rollen.•  De app ondersteunt de mogelijkheid om tijdens een sessie op een iPad te switchen van user zodat kan vermeden worden dat zowel OK-assistent als anesthesist en chirurg elk met hun eigen iPad rond de patiënt moeten vertoeven.•  Integreerbaar met andere functionaliteit / modules uit het mobiele aanbod van Innovation Studio.Voordelen:•  voordelen van mobiele oplossingen, alternatieve ontsluiting•  Attractiviteit•  Flexibiliteit / onafhankelijk van gekozen modellen of theorieën o.w.v CMS IS Conductor•  Reduceren van implementatietijd en –kosten o.w.v. veelzijdige onderlaag IS Conductor•  Significant reduceren van opleidingstrajecten o.w.v. ingebouwde trainingsmodus en helpfunctie•  Schaalbaar•  Diverse, uitbreidbaar
 • 13. IS Questionnaires:IS Questionnaires is de oplossing om diverse formulieren, vragenlijsten, self-scores, checklists teontsluiten als add-on of als mobiele oplossing, voor de patiënt zelf of voor de medewerker. Dezeformuleren kunnen na export desgewenst een integraal onderdeel vormen van hetpatiëntendossier.In de configuratie van de vragenlijsten speelt de IS Conductor de centrale rol dankzij hetgeïntegreerde CMS.Deze functionaliteit / module is complementair met andere oplossingen uit de IS Suite, zoals vb.de oplossing voor het poliklinisch aanmelden IS Sign Up of de IS Patient Portal.Eigenschappen:•  Dankzij het CMS de vrijheid om eender welk formulier / antwoordtype te implementeren met een minimale effort of nood aan technische skills voor de applicatiebeheerders.•  Flexibiliteit om formulieren aan te passen en specifiek te distribueren, vb specialisme specifiek of eigen aan een bepaalde afdeling of een bepaalde patiëntenclassificatie.•  INtegriteit- en consistentiecontrole te configureren op IS Conductor•  Mobiele ontsluiting via Apple IOS app•  Ontsluiting als add-on via .NET /Sharepoint en hierdoor te integreren in het ZIS en andere deelsystemen•  Output van de checklist kan onder verschillende vormen worden geëxporteerd naar de doelsystemen. Dat kan vb. als pdf zijn , maar ook een in hoge mate gestructureerde export naar tabellen van eender welk doelsysteem, vb. ten behoeve van onderzoek. Dit is voor elk formulier te specificeren op de IS Conductor. Belangrijk: Er wordt nooit data bewaard in de database van de IS Conductor, noch op de front-end zelf.
 • 14. •  De specifieke vragen kunnen desgewenst gekoppeld worden aan rollen.•  Integreerbaar met andere functionaliteit / modules uit het aanbod van Innovation Studio•  Voordelen•  Diverse voordelen van mobiele oplossingen en alternatieve doch uniforme ontsluiting•  Attractiviteit•  Flexibiliteit / onafhankelijk van gekozen modellen of theorieën o.w.v CMS op de IS Conductor•  Onafhankelijkheid van ZIS of deelsystemen als formulierengenerator•  Reduceren van implementatietijd en –kosten en beheer o.w.v. veelzijdige onderlaag IS Conductor•  Significant reduceren van opleidingstrajecten o.w.v. ingebouwde trainingsmodus en helpfunctie.•  Schaalbaar, uitbreidbaar.Brightfish EPDInnovation studio is de exclusieve verdeler en implementatiepartij voor dit nieuwe Nederlandseproduct.
 • 15. "Brightfish® is a newly developed system, combining all available medical data from differentsources and systems into one compact, lucid, touch based and portable interface.The systemprovides easy access to existing information systems, caters for instantaneous creation of newdatasets and facilitates registration of medical performance indicators.In short, Brightfish® is able to aggregate all available electronic health information on individualpatients or populations in a fast, intuitive and comprehensible way: users gain immediateoversight and remain in control, while collection of research data is easy and reliable.Brightfish® both caters for quick and detailed reporting and facilitates the instantaneous creationof large datasets for use in scientific research, unobtrusively and without disturbing the user’sworkflow.Any datasets can be stored locally or centrally, depending on the research requirements. Newlygenerated datasets can be made accessible to multiple simultaneous Brightfish® users authorizedto add information to one or more datasets, thus improving the efficiency and speed of datacollection in a revolutionary but standardized and secure way.”How does Brightfish® enhance currently available EHR applications?•  Designed by and for physicians•  Touch based and portable•  Transparent and comprehensive•  Time saving and intuitive•  One single interface for all everyday tasks•  Easy and on-the-spot access to patient data
 • 16. •  Easy to use registry and research tool•  Automated collection of statistical and registry data•  Automated patient selection for clinical research•  Decentralized architecture with redundancy and automatic backups•  Compliance with all privacy and industry-standard encryption prerequisites•  Designed with the aim in mind to increase the ease and speed of data aggregation for research purposes to levels never before anticipated

×