Nce presentasjon 23 jan 2014

590 views
431 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nce presentasjon 23 jan 2014

 1. 1. GCE GCE GCE Klyngeprogrammet 2014 Informasjonsseminar Radisson Park Inn Gardermoen 23. januar 2013 GCE GCE GCE GCE
 2. 2. Tema for dagen • Klyngeprogrammets tilbud, søknadsprosess og utvelgelseskriterier • Gi søkere godt grunnlag for å utforme søknad til programmets ulike nivåer • Norwegian Centres of Expertice (NCE) • Interaktivt • Spørsmål – svar GCE GCE GCE GCE
 3. 3. Program 10.00 Velkommen Praktiske opplysninger | Programledelsen 10.15 Helhetlig klyngeprogram Bakgrunn | Modulene | Helhetlig virkemiddelapparat/aktørenes rolle 11.00 Utlysning 2014 De seks hovedkriteriene | Utlysningsprosessen 11.30 Kort kaffepause 11.40 Separate informasjonsmøter for Arena, NCE og GCE Om tilbudet | Mer om kriterier 13.00 Lunsj 13.45 Arena | Informasjonsmøtet fortsetter NCE, GCE | Individuelle møter 14.45 Arena | Individuelle møter 16.00 Avslutning GCE GCE GCE GCE
 4. 4. Hvor mange prosjekter skal godkjennes? Prosjektenes kvalitet i.f.t kriteriene Disponible budsjettrammer A ? N Ca 32 mill kr til nye prosjekter ? ? G 2014 2015 2016 24 Arena Ca 20 Arena 12 NCE 8-10 NCE GCE 0 GCE GCE GCE 4-5 G CGCE E
 5. 5. Noen innledende refleksjoner • • • • • • Utviklingen av NCE klyngene siden oppstart Nye ”fotavtrykk” Dynamikken mellom NCE klyngene og programmet Geografisk tilhørighet Bransje-teknologi-kunnskaps klynger? Ulike typer innovasjonsklynger • I sum underbygger dette grepene vi tar – Økt fleksibilitet – Økt dynamikk – ”Extended team” arbeid • Kriteriene er føringer, som peker retning og standard – Ikke ”NCE klynge er en bestemt type klynge” GCE GCE GCE GCE
 6. 6. Hvem retter programmet seg mot ? Posisjon GCE Modne og komplette klynger med en global posisjon Global NCE Velutviklede klynger med en nasjonal posisjon Nasjonal Arena Umodne klynger med et potensial for økt samarbeid Regional Umodent Modent Klyngesamarbeid Regionale næringsklynger med potensial for vekst GCE GCE GCE GCE
 7. 7. Klyngeprogrammets mål Utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i regionale klynger, for å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet og den enkelte bedrifts innovasjonsevne og konkurransekraft Økt evne til innovasjon og fornyelse gjennom forsterket samspill mellom bedrifter, kunnskapsaktører og offentlige utviklingsaktører Arena NCE Økt verdiskaping i klyngebedriftene gjennom samarbeidsbaserte innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser GCE Økt verdiskaping og forsterket attraktivitet og posisjon innenfor globale verdikjeder, gjennom strategiske samarbeidsprosjekter mellom klyngens partnere og eksterne partnere GCE GCE GCE GCE
 8. 8. Hovedelementer i programmet Arena NCE GCE Målgruppe Umodne klynger Modne klynger med nasjonal posisjon Modne klynger med global posisjon Varighet 3-5 år 5-10 år Inntil 10 år Støttenivå 1,5-3 mill kr/år 4-6 mill kr/år 8-10 mill kr/år K Moduler Antall klynger K I K/K 15-20 GCE K G I 8-10 G Klyngeutvikling GCE G I Kunnskapssamarbeid Og global posisjonering GCE Innovasjonssamarbeid GCE K/K G I 4-5 K-K Klynge til klyngesamarbeid K-K
 9. 9. MODUL A: GENERELL KLYNGEUTVIKLING • Formål: Støtte ledelsen av utviklingsprosessene, løpende drift av klyngen og ulike aktiviteter som legger til rette for prosjekter og utvikling av klyngen. (Dagens basisfinansiering) • Strategiske instrumenter: a) Prosessledelse b) Nettverksbygging og møteplasser c) Analyse- og strategiprosesser d) Kommunikasjon e) Tilrettelegging av læringsaktiviteter f) Tidligfase ide- og prosjektutvikling GCE GCE GCE GCE
 10. 10. MODUL B: KUNNSKAPSSAMARBEID • Formål: opprette, initiere og forsterke koblinger og samarbeid mellom klyngen og de beste FoUI- og utdanningsmiljøene nasjonalt og internasjonalt. • Strategiske aktiviteter rettet mot: – Forskning og utviklingsaktører – Universiteter og høyskoler – Andre innovasjonsaktører, herunder globale bedrifter med høyt FoU-nivå • Støtter aktiviteter i tre faser: – Analyse og strategiarbeid – Opprette og forsterke koblinger – Anvende og spre ny eller eksisterende kunnskap og kompetanse GCE GCE GCE GCE
 11. 11. MODUL C: INNOVASJONSSAMARBEID • Formål: Igangsetting av FoUI-baserte samarbeidsprosjekter i klyngene. • Strategiske instrumenter: – Mobilisering til samarbeidsprosjekter og konseptualisering av FoUI-prosjekter samt tidligfase-finansiering av FoUI-prosjekter – Understøttelse av teknisk infrastruktur – Spin-off-prosjekter fra klyngens partnere – Synliggjøring av felles teknologibase og teknologispredning GCE GCE GCE GCE
 12. 12. MODUL D: KLYNGE-TIL-KLYNGESAMARBEID • Formål: Tilrettelegging for å initiere og forsterke strategiske allianser mellom klynger med sikte på å styrke samhandling for økt innovasjon. • Strategiske instrumenter: – Initiere, forsterke og videreutvikle samarbeidsrelasjoner og nettverksbygging mellom klyngen/klyngens aktører og norske/internasjonale klynger – Analyser av markedsmuligheter og søke nye partnere – Felles strategiutvikling og opprigging av felles prosjekter – Hospiteringsordninger GCE GCE GCE GCE
 13. 13. Modulene – Strategiske innsatsområder Økt attraktivitet Strategisk posisjonering Innovasjonssamarbeid Kunnskaps koplinger Klynge-til-klynge Klyngeutvikling GCE GCE GCE GCE
 14. 14. Programmets støtte Finansiering Rådgivning Kompetanseutvikling Nettverksbygging Profilering GCE GCE GCE GCE
 15. 15. Kriterier for å velge ut prosjekter Klyngens utgangspunkt 1 Klyngeprosjektets relevans og kvalitet 4 Klyngens ressurser 2 Eierskap og lederskap 5 Mål, strategier og effektpotensial Relasjoner og samarbeid 3 6 Gjennomføringsplan Posisjon og potensial GCE GCE GCE GCE
 16. 16. Kriterier 1-6 GCE GCE GCE GCE
 17. 17. Vurderinger Prosjekt 1 komm 2 komm 3 komm 4 komm 1 6 xxxx 5 xxxx 4 xxxx 5 xxxx 5 xxxx 4 xxxx 29 2 3 xxxxx 3 xxxx 2 xxxx 4 xxxx 4 xxxx 5 xxxxx 21 3 4 GCE GCE GCE GCE 5 komm 6 komm konklusjon
 18. 18. Norwegian Centres of Expertise – kriteriene 1-3 1. Klyngens ressursgrunnlag • Klar konsentrasjon av bedrifter, både SMB og store, spesialiserte leverandører, en stor andel internasjonalt orienterte bedrifter. • Sterke FoU- og utdanningsinstitusjoner er knyttet til klyngen. • Klar klyngekarakter, gjennom felles interesser og komplementaritet. • Spesialisert, attraktivt arbeidsmarked. 2. Relasjoner og samarbeid i klyngen • Betydelig innovasjonssamarbeid, også med FoU-partnere. • Organisert samarbeid med aktører utenfor klyngen, også internasjonale, herunder samarbeid med andre klynger. • Velfungerende fora og institusjoner for samarbeid. • Klyngesamarbeidet anerkjent som viktig, og preget av tillitsbaserte relasjoner. 3. Klyngens posisjon og potensial • Klyngen har etablert en posisjon som et viktig nasjonalt verdiskapingsmiljø innenfor sin verdikjede eller teknologibase. • Klart potensial for vekst innenfor klyngens verdikjede eller teknologiområde. • Betydelig behov for og etterspørsel etter fornyelse, omstilling og innovasjon på området, og • der klyngens aktører kan levere viktige bidrag. GCE GCE GCE GCE
 19. 19. Norwegian Centres of Expertise– kriteriene 4-6 4. Eierskap til og lederskap for klyngeprosjektet • Klart uttrykte intensjoner og forpliktende avtaler om samarbeid mellom bedrifter og med FoU og utdanningsaktører. • Konkrete og positive resultater og erfaringer fra samarbeidet i klyngen så langt. • Styringsgruppe med sentrale og erfarne personer, og med et mangfold av erfaringer og • perspektiver. • Lederteam med høy tillit og erfaring fra samarbeidsprosesser. 5. Mål, strategier og effektpotensial • • • • • Klare og realiserbare mål, med relevante og effektive strategier. Klyngeprosjektet har et klart potensial for å oppnå resultater og effekter i henhold til målene. Sentrale effektmål: Økt verdiskaping og konkurranseevne. Prosjektet gir et viktig bidrag til å utvikle både regionens og den nasjonale verdikjedens innovasjonssystem. 6. Gjennomføringsplan • • • • Godt strukturert og konkretisert gjennomføringsplan, herunder velutviklet opplegg for kommunikasjon og læring. Godt ressursgrunnlag for gjennomføring. Klare roller og ansvarsforhold. GCE GCE GCE GCE

×