Masterfil utlysningsseminar endelig

675 views
453 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masterfil utlysningsseminar endelig

 1. 1. GCE GCE GCE Klyngeprogrammet 2014 Informasjonsseminar Radisson Park Inn Gardermoen 23. januar 2014 GCE GCE GCE GCE
 2. 2. Formål med dagen • Informere om Klyngeprogrammets tilbud, søknadsprosess og utvelgelseskriterier, for å gi potensielle søkere best mulig grunnlag for å utforme søknad til programmet og de forskjellige nivåene. GCE GCE GCE GCE
 3. 3. Praktisk for dagen • Program og deltakerliste • Litt trangt/må velge et separat informasjonsmøte • Lager en liste for individuelle samtaler • Spørsmål • Presentasjoner lagt ut/ Q&A • Informasjon om utlysningen • Programledelse - inn i senere prosess • Regionale representanter coach/IN Distrikskontor GCE GCE GCE GCE
 4. 4. Program 10.00 Velkommen Praktiske opplysninger | Programledelsen 10.15 Helhetlig klyngeprogram Bakgrunn | Programmets tilbud/Modulene | Helhetlig virkemiddelapparat/aktørenes rolle 11.00 Utlysning 2014 De seks hovedkriteriene | Utlysningsprosessen 11.30 Kort kaffepause 11.40 Separate informasjonsmøter for Arena, NCE og GCE Om tilbudet | Mer om kriterier 13.00 Lunsj 13.45 Arena | Informasjonsmøtet fortsetter NCE, GCE | Individuelle møter 14.45 Arena | Individuelle møter 16.00 Avslutning GCE GCE GCE GCE
 5. 5. Helhetlig klyngeprogram - Bakgrunn Norwegian Centres of Expertise (NCE) iverksatt i 2006. Utgjør nå 12 klynger Arena-programmet iverksatt i 2002. Har støttet over 60 klyngeinitiativ P.t. 40 klynger totalt i programmene NCE/Arena GCE GCE GCE Programmenes tilbud er etterspurt og evalueringer tyder på gode effekter. GCE
 6. 6. Helhetlig klyngeprogram - Bakgrunn Høsten 2011 Initiativ for videre utvikling og forbedring av programtilbud Viktige moment: • hvordan sikre dynamikk i klyngeprogrammet • behov for å se mer på hva som skal komme etter klyngenes deltagelse i programmet Noen spørsmål: • hva skal en klynge strekke seg etter når den har vært 9-10 år i NCE programmet? • hvordan sikre videre utvikling av en klynge med potensial og muligheter både for Arena- og NCE klynge? GCE GCE GCE GCE
 7. 7. Helhetlig klyngeprogram - Bakgrunn Høsten 2011 2012 Initiativ for videre utvikling og forbedring av programtilbud De 3 programeierne meisler ut rammeverket for nytt program Rammeverket trekker opp noen ambisjoner. Bl.a: • • • • Programmet skal ha et mer differensiert tilbud til ulike typer klynger Programmet skal utvikle et bedre tilbud til strategisk viktige formål og spesifikke målgrupper; herunder et nytt tilbud til modne klynger med en global posisjon. Det skal etableres et sterkere samspill mellom de ulike nivåene i programmet Samspillet med forsknings- og innovasjonsprogrammer skal forbedres GCE GCE GCE GCE
 8. 8. Helhetlig klyngeprogram - Bakgrunn Høsten 2011 2012 Høsten 2012 2013 Initiativ for videre utvikling og forbedring av programtilbud De 3 programeierne meisler ut rammeverket for nytt program Nytt program godkjent av eierstyret Forberedelser til implementering av nytt helhetlig program • De tre eierne viderefører og forsterker sitt felles eierskap til programmet • Programmene velger ut de klyngeinitiativene som skal støttes med grunnlag i åpne, nasjonale utlysninger, klare utvelgelseskriterier og faglige og nøytrale prosjektvurderinger. • Arena- og NCE-programmenes tilbud videreføres. Nytt nivå; Global Centres of Expertise, GCE. GCE GCE GCE GCE
 9. 9. Helhetlig klyngeprogram - Bakgrunn 2014 Helhetlig program for klyngeutvikling med nivåene Arena, NCE og GCE utlyses GCE GCE GCE GCE
 10. 10. GCE GCE GCE Klyngeprogrammet 2014 Programmets tilbud GCE GCE GCE GCE
 11. 11. Programmets støtte • Finansiell støtte: 50% samfinansiering med klyngepartnerskapet GCE GCE GCE GCE
 12. 12. Kontraktsperioder og evalueringsprosedyrer Prosjektstatusvurdering Evaluering Utlysning GCE 1 GCE 1 GCE 2 GCE 2 NCE 1 K R I T E R I E R NCE 1 NCE 2 NCE 2 Arena 1 Arena 2 år 1 GCE GCE 3 GCE 5 GCE 7 10
 13. 13. Programmets støtte videre • Finansiell støtte: 50% samfinansiering med klyngepartnerskapet • Rådgivning: Kundeansvarlige, regionale representanter og prosjektrådgivere fra programmet bistår prosjektlederne • Kompetanseutvikling: Kurs, seminarer, studieturer • Nettverk: Mellom klyngeprosjekter; Transnasjonalt samarbeid • Profilering: Merkevarebygging og kommunikasjon GCE GCE GCE GCE
 14. 14. MODUL A: GENERELL KLYNGEUTVIKLING • Formål: Støtte ledelsen av utviklingsprosessene, løpende drift av klyngen og ulike aktiviteter som legger til rette for prosjekter og utvikling av klyngen. (Dagens basisfinansiering) • Strategiske instrumenter: a) Prosessledelse b) Nettverksbygging og møteplasser c) Analyse- og strategiprosesser d) Kommunikasjon e) Tilrettelegging av læringsaktiviteter f) Tidligfase ide- og prosjektutvikling GCE GCE GCE GCE
 15. 15. MODUL B: KUNNSKAPSSAMARBEID • Formål: opprette, initiere og forsterke koblinger og samarbeid mellom klyngen og de beste FoUI- og utdanningsmiljøene nasjonalt og internasjonalt. • Strategiske aktiviteter rettet mot: – Forskning og utviklingsaktører – Universiteter og høyskoler – Andre innovasjonsaktører, herunder globale bedrifter med høyt FoU-nivå • Støtter aktiviteter i tre faser: – Analyse og strategiarbeid – Opprette og forsterke koblinger – Anvende og spre ny eller eksisterende kunnskap og kompetanse GCE GCE GCE GCE
 16. 16. MODUL C: INNOVASJONSSAMARBEID • Formål: Igangsetting av FoUI-baserte samarbeidsprosjekter i klyngene. • Strategiske instrumenter: – Mobilisering til samarbeidsprosjekter – Konseptualisering av FoUI-prosjekter samt tidligfase-finansiering av FoUI-prosjekter – Understøttelse av teknisk infrastruktur – Spin-off-prosjekter fra klyngens partnere – Synliggjøring av felles teknologibase og teknologispredning GCE GCE GCE GCE
 17. 17. MODUL D: KLYNGE-TIL-KLYNGESAMARBEID • Formål: Tilrettelegging for å initiere og forsterke strategiske allianser mellom klynger med sikte på å styrke samhandling for økt innovasjon. • Strategiske instrumenter: – Initiere, forsterke og videreutvikle samarbeidsrelasjoner og nettverksbygging mellom klyngen/klyngens aktører og norske/internasjonale klynger – Analyser av markedsmuligheter og søke nye partnere – Felles strategiutvikling og opprigging av felles prosjekter – Hospiteringsordninger GCE GCE GCE GCE
 18. 18. GCE GCE DE TRE EIERENE GCE GCE GCE GCE
 19. 19. Finansiører og eiere Samspill mellom nasjonal og regional innovasjonspolitikk Ministry of Local Government And Regional Development Ministry of Trade and Industry GCE Mobiliserer et bredt sett av ressurser GCE GCE GCE
 20. 20. Innovasjon Norges mål
 21. 21. Programmer som støtter delmålet Sektorprogrammer Sektorprogrammer Sektorprogrammer 2 Nasjonale innovasjonsnettverk Bedriftsnettverk 20 mill Felles prosjekt Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 130 mill GCE 13013 NCE Arena 20 mill Felles strategisk utvikling
 22. 22. En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land
 23. 23. Forskningsrådets roller  Rådgiver for departementene  Forskningsfinansiering  Grunnforskning  Nasjonalt prioriterte satsinger  Støtte til private bedrifters FoU  Nettverk og møteplasser  Internasjonalisering
 24. 24. Forskningsrådets organisering per 2014 Divisjon for Vitenskap Divisjon for Energi. ressurser og miljø Adm.dir Divisjon for Innovasjon Stab Divisjon for Samfunn og helse Divisjon for Administrasjon
 25. 25. Forskningsrådets organisering per 2014 Klyngeprogrammet Adm.dir Divisjon for Vitenskap Divisjon for Energi. ressurser og miljø Divisjon for Innovasjon Stab Divisjon for Samfunn og helse Divisjon for Administrasjon
 26. 26. Forskningsrådet er medeier av klyngeprogrammet  Hvorfor medeierskap?  Mobilisere til mer forskningsbasert innovasjon  Være tilstede på møteplassene  Inngang for Forskningsrådets regionale kontorer til regionalt næringsliv  Bedre koordinert virkemiddelapparat  Samlet innsats From Research to Invoice
 27. 27. Forskningsrådets regionkontorer Troms: Elisabeth B. Bakkelund Finnmark: Jan Dølør Nordland: Eivind Sommerseth Trøndelag: Lars A. Dahle Sogn og Fjordane: Dag Lothe Hordaland: Atle Markussen Rogaland: Hilde Aarsheim Agder: Siren M. Neset Møre og Romsdal: Arthur Almestad Telemark: Dag O. Berntsen Hedmark og Oppland: Elisabeth Frydenlund Buskerud og Vestfold: Trine Steen Oslo/Akershus/ Østfold: Tom Skyrud
 28. 28. Deltakelse  Medlem av Eierstyret/Programrådet  Programledelsen  Regionalt: Styremedlem eller observatør i prosjektene  Fagkompetanse  Forskningskompetanse  Kunnskap om FoU-miljøene  Formidling av og kobling til programmer i Forskningsrådet
 29. 29. Særlig aktuelle program  Skattefunn  Brukerstyrt innovasjonsarena - BIA  Virkemidler for regional innovasjon (VRI)  Kompetansemegling  Forprosjekt  Mobilitet  Dialogverktøy (foresight for eksempel)  Regionale forskingsfond  Bransjeorienterte program som for eksempel  Petromaks, Havbruk, Nano2021, Energix, Biotech2021
 30. 30. Hva er Siva? Et nasjonalt nettverk av innovasjonsselskap som arbeider for nyskaping, industri- og næringsutvikling. GCE GCE GCE GCE
 31. 31. Helhetlig klyngeprogram – Sivas rolle Siva innovasjonsselskap Klyngeoperatør/fasilitator Virkemidler Eierskap Klynge-prosjektleder Klyngeprogram Klynge Mål for klyngene: • • • • • GCE GCE GCE økt innovasjon økt nyskaping økt vekstkraft økt mangfold m.m. GCE Inkubatorprogram Næringshageprogram Kvinnovasjon Eiendom og infrastruktur
 32. 32. Utlysning 2014 GCE GCE GCE GCE
 33. 33. Krav til klyngeprosjekt og søker Klyngen Klyngeprosjektet skal ha som formål å utvikle klyngen Klyngeprosjektet Klyngeprosjektet være et resultat av en prosess med bred medvirkning fra partnerskapet Søker / kontraktspartner skal representere partnerskapet Klyngeorganisasjonen Styringsgruppen Kontraktspartner Partnerskapet GCE GCE GCE GCE
 34. 34. Program for klyngeutvikling – tre nivåer Posisjon Global Centres of Expertise Modne og komplette klynger med en global posisjon Global Norwegian Centres of Expertise Velutviklede klynger med en nasjonal posisjon Nasjonal Arena Klynger i en tidlig utviklingsfase Regional Umodent GCE Modent Formål Klyngesamarbeid Utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i klyngene, for å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet og den enkelte bedrifts innovasjonsevne og konkurransekraft GCE GCE GCE
 35. 35. Prosjektskissen GCE GCE GCE GCE
 36. 36. Vurderingsprosessen 07.01 Utlysning 23.01 Informasjonsmøte 21.02 Prosjektskisser leveres Vurdering trinn 1 27.03 Tilbakemelding på Programledelsen prosjektskisser Programrådet 11.03 30.04 Prosjektforslag leveres Vurdering trinn 2 02.05 Tilbakemelding på om prosjektet kan behandles Programledelsen 29.05-06.06 Utvalgte Evalueringspaneler prosjektforslag intervjues 19.06 Nye prosjekter besluttes GCE GCE GCE 20.06 Nye prosjekter kunngjøres Programrådet 19.06 GCE
 37. 37. Kriterier for å velge ut prosjekter Klyngens utgangspunkt 1 Klyngeprosjektets relevans og kvalitet 4 Klyngens ressurser 2 Eierskap og lederskap 5 Mål, strategier og effektpotensial Relasjoner og samarbeid 3 6 Gjennomføringsplan Posisjon og potensial GCE GCE GCE GCE
 38. 38. Kriterier 1 Klyngens ressurser 1 • Bedriftenes antall og sammensetning • Hvordan bedriftene er forbundet med hverandre • Forsknings-, innovasjons- og utdanningsaktører • Øvrig ressurstilgang: Kompetanse, kapital, m.m GCE GCE GCE GCE
 39. 39. Kriterier - 2 2 Relasjoner og samarbeid • Konsentrasjon og funksjonell nærhet • Etablert samarbeid mellom bedrifter i klyngen – og med eksterne partnere • Etablert samarbeid mellom bedrifter og Forsknings- og utdanningsaktører internt/eksternt • Etablerte fora og institusjoner for samarbeid • Klyngeidentitet og sosial kapital GCE GCE GCE GCE
 40. 40. Kriterier - 3 Posisjon og potensial 3 • Klyngens posisjon innenfor sin verdikjede • Potensialet for vekst innenfor verdikjeden • Potensialet for innovasjon, fornyelse, produktivitetsøkning innenfor verdikjeden • Potensialet for økt samarbeid mellom klyngens aktører GCE GCE GCE GCE
 41. 41. Kriterier - 4 Eierskap og lederskap 4 • Bedriftenes engasjement og forpliktelser • Kunnskapsaktørenes engasjement og forpliktelser • Erfaringer og resultater fra tidligere samarbeidsprosesser • Sammensetningen av styringsgruppen • Prosjektledelsens kvalifikasjoner GCE GCE GCE GCE
 42. 42. Kriterier - 5 5 Mål, strategier og effektpotensialer • Klart formulerte mål • Relevante strategier i forhold til målene • Prosjektets potensial for å realisere målsatte resultater og effekter • Prosjektets betydning for å utvikle regionens/verdikjedens innovasjonssystem • Prosjektets betydning for å utløse, forsterke, akselerere utviklingsprosessene GCE GCE GCE GCE
 43. 43. Kriterier - 6 Gjennomføringsplan 6 • Strukturering og konkretisering av gjennomføringsplanen • Tilgjengelige ressurser for å realisere planen, herunder innsats fra klyngens deltakere • Roller og ansvar • Prosjektets opplegg for læring og strategirevisjon GCE GCE GCE GCE
 44. 44. Kriterier 1-6 GCE GCE GCE GCE
 45. 45. Vurderinger Prosjekt 1 komm 2 komm 3 komm 4 komm 1 6 xxxx 5 xxxx 4 xxxx 5 xxxx 5 xxxx 4 xxxx 29 2 3 xxxxx 3 xxxx 2 xxxx 4 xxxx 4 xxxx 5 xxxxx 21 3 4 GCE GCE GCE GCE 5 komm 6 komm konklusjon
 46. 46. Hvor mange prosjekter skal godkjennes? Prosjektenes kvalitet i.f.t kriteriene Disponible budsjettrammer A ? N Ca 32 mill kr til nye prosjekter ? ? G 2014 2015 2016 24 Arena Ca 20 Arena 12 NCE 8-10 NCE GCE 0 GCE GCE GCE 4-5 G CGCE E

×