Ingunn Sørnes - Prosjektet bærekraftig reiseliv

2,047 views
1,946 views

Published on

Kick off Bærekraftig reiseliv 2015 i regi av NHO Reiseliv og Innovasjon Norge. 26. og 27. november 2008 på Geilo. Innlegg av Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,047
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
102
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Det er jeg som har mast med mailer og telefoner… Utrolig positiv mottakelse temaet har fått, og at dere alle som en har møtt initiativet med interesse. Av en liste på nærmere 70 navn er det vel også kun 4 som ikke kunne delta grunnet private og jobbmessige forhold. Og utlysningen etter piloter ga 29 søknader fra destinasjoner som ville bli pilot for et mer bærekraftig reiseliv. Og anbudet om å drifte pilotene ga mange gode tilbud. Alt dette forteller at interessen for temaet er stort, og at det fenger mange. Vi sitter derfor med en god gjeng her.
 • Ingunn Sørnes - Prosjektet bærekraftig reiseliv

  1. 1. Bærekraftig Reiseliv 2015 Geilo 26.oktober 2008 Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, [email_address] Prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015
  2. 2. Bærekraftsalfabet <ul><li>A ansvarlig </li></ul><ul><li>B brundtlandkommisjonen </li></ul><ul><li>C CSR </li></ul><ul><li>D dilemmaer </li></ul><ul><li>E etikk </li></ul><ul><li>F framtid </li></ul><ul><li>G genuint </li></ul><ul><li>H håp </li></ul><ul><li>I integrert </li></ul><ul><li>J jobbkvalitet </li></ul><ul><li>K kultur </li></ul><ul><li>L lokalt </li></ul><ul><li>M miljø </li></ul><ul><li>N natur </li></ul><ul><li>O opplevelser </li></ul><ul><li>P potensiale </li></ul><ul><li>Q qualitet </li></ul><ul><li>R ressurseffektivt </li></ul><ul><li>S samfunn </li></ul><ul><li>T tålegrenser </li></ul><ul><li>U unike (det) </li></ul><ul><li>V vern </li></ul><ul><li>W win-win </li></ul><ul><li>X xtraverdier </li></ul><ul><li>Y ydmykhet </li></ul><ul><li>Z Zen </li></ul><ul><li>Æ ærlig </li></ul><ul><li>Ø ønskelig </li></ul><ul><li>Å å-for en opplevelse! </li></ul>
  3. 3. Prinsipper for et bærekraftig reiseliv <ul><li>Bevaring av natur, kultur og miljø </li></ul><ul><ul><li>Kulturell rikdom </li></ul></ul><ul><ul><li>Landskapets fysiske og visuelle integritet </li></ul></ul><ul><ul><li>Biologisk mangfold </li></ul></ul><ul><ul><li>Rent miljø og ressurseffektivitet </li></ul></ul><ul><li>Styrking av </li></ul><ul><li>sosiale verdier </li></ul><ul><ul><li>Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokal kontroll og engasjement </li></ul></ul><ul><ul><li>Jobbkvalitet for reiselivsansatte </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet </li></ul></ul><ul><li>Økonomisk </li></ul><ul><li>levedyktighet </li></ul><ul><ul><li>Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning </li></ul></ul><ul><ul><li>Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter </li></ul></ul>1 2 3
  4. 4. Bærekraftig atferd – bevaring av natur, kultur og miljø <ul><li>Bevaring av natur, kultur og miljø </li></ul><ul><ul><li>Kulturell rikdom </li></ul></ul><ul><ul><li>Landskapets fysiske og visuelle integritet </li></ul></ul><ul><ul><li>Biologisk mangfold </li></ul></ul><ul><ul><li>Rent miljø og ressurseffektivitet </li></ul></ul>Definisjon av bærekraftig atferd 1. Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg. 2. Å bevare og videreutvikle landskapskvaliteten, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke forringes. 3. Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse. 4. Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensning av luft, vann og land (inkludert støy), samt redusere deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.
  5. 5. Bærekraftig atferd – styrking av sosiale verdier Definisjon av bærekraftig atferd 6. Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht. planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv. 5. Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial utnytting. 7. Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 8. Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. <ul><li>Styrking av </li></ul><ul><li>sosiale verdier </li></ul><ul><ul><li>Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokal kontroll og engasjement </li></ul></ul><ul><ul><li>Jobbkvalitet for reiselivsansatte </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjestetilfredshet og trygghet </li></ul></ul>
  6. 6. Bærekraftig atferd - økonomisk levedyktighet Definisjon av bærekraftig atferd 10. Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv. <ul><li>Økonomisk levedyktighet </li></ul><ul><ul><li>Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning </li></ul></ul><ul><ul><li>Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter </li></ul></ul>9. Å sikre levedyktigheten og konkurransekraften til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å øke reiselivets verdiskaping i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt.
  7. 7. Nasjonal prosess Bærekraftig reiseliv 2015 Markedsføre konkrete forbedringer 2009 - løpende Finne innovative løsninger 2009 Bygge bevissthet og motivasjon 2008/2009
  8. 8. Bærekraftig Reiseliv 2015 - hovedområder <ul><li>1. Bransjegrupper – hvordan kan bransjene (transport, mat, overnatting, aktiviteter og opplevelser, salg og markedsføring) bidra? </li></ul><ul><li>2. Pilotdestinasjoner – læringsarenaer for hvordan løse bærekraftsutfordringer i en destinasjon? </li></ul><ul><li>3. Internt Innovasjon Norge – målet om bærekraft innvirker på markedsarbeid, finansiering, analyse, kompetanse mm </li></ul>Foto: Nils-Erik Bjørholt/Innovasjon Norge
  9. 9. Bransjegruppene i Bærekraftig reiseliv 2015 <ul><li>4 møter pr bransjegruppe i 2009, Re-Plan as prosessledere </li></ul><ul><li>bygge på overordnet rammeverk (prinsippene) </li></ul><ul><li>statusanalyser, mål og tiltak – og indikatorer for måling </li></ul><ul><li>innhente nødvendig fagkompetanse </li></ul><ul><li>koblinger mellom piloter og bransjegrupper undervegs? </li></ul><ul><li>bransjerapporter med anbefalinger, løsninger og muligheter for økt bærekraft i bransjen </li></ul><ul><li>avslutningskonferanse og feiring! </li></ul><ul><li>forslag følges opp i relevante instanser (NHD, IN, næring) </li></ul><ul><ul><ul><li>www.innovasjonnorge.no/baerekraftigreiseliv/bransjegrupper </li></ul></ul></ul>
  10. 10. Pilotene i Bærekraftig reiseliv 2015 <ul><li>3-årig pilotperiode </li></ul><ul><li>læringsarena for kommersielle </li></ul><ul><li>konsept bærekraft </li></ul><ul><li>bygge på overordnet rammeverk </li></ul><ul><li>forstudie til medio april </li></ul><ul><li>statusanalyse, dilemmaer og flaskehalser, tiltak og måling </li></ul><ul><li>kunnskapsinnhenting og work-shop i forstudiefasen </li></ul><ul><li>kobling pilot/aktørgrupper og pilot/pilot </li></ul><ul><li>følg erfaring og læring på: </li></ul><ul><ul><ul><li>www.innovasjonnorge.no/baerekraftigreiseliv/piloter </li></ul></ul></ul>Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge
  11. 11. Innovasjon Norge tilbyr <ul><li>Initiering av prosessen </li></ul><ul><li>Oppmerksomhet og avklaringer </li></ul><ul><li>Verktøy og metoder </li></ul><ul><li>Nettverk og kontakter, nasjonalt og internasjonalt </li></ul><ul><li>Kompetanse - og kobling til kompetanse på bærekraft </li></ul><ul><li>Å jobbe for internasjonal oppmerksomhet på feltet </li></ul><ul><li>Oppdatert nettside </li></ul><ul><ul><li>www.innovasjonnorge.no/baerekraftigreiseliv </li></ul></ul>

  ×