• Like
Ingunn Sørnes: Bærekraft
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Ingunn Sørnes: Bærekraft

 • 701 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
14
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • For turisten – ja For reiselivsbedriften – ja For kloden – ja, definitivt Politisk og på alle næringsområder i Norge har en gått for bærekraft – sustainable.
 • Reiselivet står for over 5% av globale CO2-utslipp – økende. Store klimautfordringer hvor reiselivet er både kilde til klimautslipp – og påvirket av klimaendringer. Da handler det om å sage over grenen….. Alle næringer gjør nå sitt for å bidra innovativt og med nye teknologiske løsninger – og nye tankemåter, for slik å bidra til New Green Deal, den grønne økonomien. Reiselivet blir ofte pekt på som ”versting”, nå må reiselivet vise til at en er bevisst, og handler. Vestlandsforskning har kartlagt at vi innenfor fritidsreiser har 65% av CO2-utslipp på selve transporten, resten på destinasjonen. Lokalt vil reiselivet forbruke fellesgoder, både i natur, lokalmiljø og service og tjenester.
 • 10-09-13 Outbound trips (Scandinavia + Germany, UK, Netherlands, no domestic trips) Hvor mange ble spurt i de ulike markeder – European Trend Survey, 5000 fra Norden, 2000 fra UK, Tyskland og Nederland (outbound). Men på begrunnelse miljøvennlige produkter scoret både Finland og Sverige høyere enn Norge (12% av de spurte sammenlignet med 10% for Norge).
 • Turistene forventer naturattraksjoner, lokal mat av høy kvalitet, utendørs aktiviteter og opplevelser når de kommer til Norge. Økt bevissthet rundt miljøspørsmål og samfunn rundt oss gjør også at turistene forventer det samme fra oss. Å ha gode avfallssystemer, spare energi etc er kanskje en hygienefaktor for mange, og kanskje spesielt for de større hotellene hvor en forventer et eller annet samfunns- eller miljøprogram. Men langt fra alle tilbydere i Norge er klare for å si at de har et tilfredsstillende miljøtiltak. Og langt fra alle har tenkt igjennom de kvalitetskrav som implisitt ligger i et bærekraftig reiseliv.
 • Herunder miljøvernet og bruk av historie, tradisjon og kultur til bruk i reiselivsproduktet Lokal påvirkning og eierskap, integrert, sikkerhet og trygghet for gjester, god behandling, arbeidsforhold og opplæring hos ansatte Overskudd, lokaløkonomi, kapasitet ift marked, innovasjon, indirekte økonomiske effekter, risiko mm
 • Audun – på de neste 3 foilene vil jeg gjerne at eksemplene ute til høyre kommer opp ett og ett..
 • Å styrke livskvalitet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. Kvalitet på reiselivsjobbene direkte og indirekte, inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold og unngå all form for diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemming eller andre faktorer. Trygge og berikende opplevelser uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. andre måter å formidle bevissthet? (eks informasjon i resepsjon, kobling til lokal mat, bruk av lokale aktivitetstjenester, kultur etc)
 • Merking av miljøsertifiserte reiselivsbedrifter på www.visitnorway.com Søkbart i kart og lister, forbruker og meetings Pass på at DIN bedrift benytter muligheten! Gresstust…
 • I tillegg Hviteboka for reisemålsutvikling
 • Som noen av oss allerede har opplevd og som vi nå har sett så har 2009 på mange måter vært en tøff sesong med utfrodringer på flere kanter. MEN det er i slike tider det er viktig å omstille seg til markedsbehov og forandringer og gjøre langsiktige investeringer for fremtiden….ikke la nedganstider stoppe dere men bruk dette til å finne nye og innovative løsninger

Transcript

 • 1. Hvordan jobbe bærekraftig? Prosjektleder Ingunn Sørnes Kick-off 9. september 2010 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge
 • 2. Reiselivets ansvar
  • Vestlandsforsknings foil over flytrafikk (direkte fra Stefan)
  Utvikling med konsekvenser
 • 3. Markedstrender
  • Generelt ikke stor andel miljøbevisste turister
  • Innkommende turister til Norge er mer miljøbevisste enn turister til andre land
  • Turoperatører merker økende interesse og de igjen er mer bevisste i valg av operatører
  • Økende bevissthet og kunnskap blant turister, mer kritisk blikk på praksis med for eksempel avfall
 • 4. Reasons for choosing destination (Top 10 reasons, outbound trips to…) Kilde:Kairos Future, 2009
 • 5. Natur og opplevelser
  • Landskap
  • Naturopplevelser
  • Spennende destinasjon
  Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway Foto: Johan Wildhagen/Innovation Norway Foto: Nils-Erik Bjørholt/Innovasjon Norge
 • 6. Bærekraftig reiseliv handler om:
   • Å bevare natur, kultur og miljø
  • Å styrke sosiale verdier, som lokal livskvalitet og kontroll
  • Å skape økonomisk levedyktige bedrifter
  Foto: CH, Fritjof Fure, Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway,
 • 7. 1. Selvsjekk
   • - Redusere matavfall
  • - Innovasjoner, energisparing
  5. Redusere avfall og forbruk av ikke fornybare ressurser
  • Offentlig transport
  • Leverandørkjede
  4. Redusere forurensing til luft, vann og land (inkludert støy)
  • Kartlegge sårbare arter
  • Tålegrenser turist/natur
  3. Bevare naturmangfold ved utbygging og bruk
  • Estetikk
  • Godt planarbeid
  2. Kvalitetene i landskapet bevares og brukes
   • Storytelling, identitet
  • Lokal mat, lokal kultur
  1. Lokal natur- og kulturarv og særpreg inn i produktene Hva gjør bedriften her? (eksempler) Å bevare natur, kultur og miljø
 • 8. - Turister vil lære! - Kvalitet fremfor kvantitet 8. Trygge og lærende opplevelser for alle turister
  • Lønnsnivå/arbeidsforhold
  • Lokalsamfunn, involvering
  7. Høy kvalitet på reiselivsjobber, god opplæring og gode arbeidsforhold - Involvering - Ansvar 6. God integrering og god lokal kontroll på utvikling av reiselivet
  • Utvikling for alle
  • Samspill med andre
  5. Styrking av livskvaliteten for alle i lokalsamfunnet Hva gjør bedriften her? (eksempler..) Å styrke sosiale verdier, som lokal livskvalitet og kontroll
 • 9.
  • Miljømerking
  • Innovasjon og forbedring
  9. Økt livs- og konkurransekraft til reiselivsbedrifter
  • Verdiskaping skjer lokalt
  • Samhandling lokalt, felles utviklingsarbeid
  8. Langsiktig konkurransekraft i reiselivsdestinasjoner, økt verdiskaping lokalt Hva gjør bedriften her? (eksempler) Å skape økonomisk levedyktige bedrifter
 • 10. 2. Miljøveileder
  • Miljøledelse for reiseliv – en enkel veileder for bedrifter som vil bli mer miljøvennlige, med nyttig info og kontakter
  • Tema:
  • Forankring og organisering
  • Kartlegging og måling
  • Miljøpolitikk og mål
  • Handlingsplaner
  • Rutiner og prosedyrer
  • Informasjon til gjester og andre
  • Veien videre
 • 11. 3. Miljømerkene i reiselivet Internasjonal standard. Vekt på miljøstyring og organisering rundt miljøarbeidet. Kostnad; avhengig av konsulent ISO 14001 Norsk ordning Vekt på stadige miljøforbedringer, miljørapporter og miljøregnskap Kostnad; konsulent + sertifisør + medlemsgebyr til Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn Nordisk ordning. Vekt på produkters miljøegenskaper og -påvirkning, leverandørkjeder Kostnad; søknadsavgift og andel årlig omsetningsavgift. Svanen Norsk ordning, tilknyttet internasjonal økoturisme. Vekt på miljø, vertskap, lokalsamfunn Kostnad; søknadsavgift + årlig gebyr til Norsk Økoturismeforening Norsk Økoturisme
 • 12. 4. Green Travel - synliggjøring
 • 13. Andre forslag?
  • Pakking av produkter, inkl transport
  • Info/oppfordring om offentlig transport.
  • Kommunisere miljøbevissthet
  • God samhandling i destinasjoner; mellom reiseliv/andre næringer/lokalsamfunn og det offentlige viktig!
  • Stort rom for nytenking og innovasjoner
  Foto: CH/Innovation Norway
 • 14. Hvordan komme i gang?
  • Bærekraftsprinsippene, sjekkliste; www.innovasjonnorge.no/bærekraftigreiseliv
  • Miljøveileder med tips og gode råd; www.innovasjonnorge.no/bærekraftigreiseliv
  • Miljøsertifisering; www.ecotourismnorway.no , www.miljoindex.no
  • Green Travel og annen profilering; www.visitnorway.com
  • Delta i kompetanseprogram fra 2011; www.innovasjonnorge.no/kompetanse
 • 15.
  • Ingunn Sørnes
  • E-post: [email_address]
  • Forbruker: www.visitnorway.com
  • Bransje: www.innovasjonnorge.no/reiseliv
  • www.innovasjonnorge.no/bærekraftigreiseliv
  Takk for oppmerksomheten!