Etablerertilskudd

1,740 views
1,231 views

Published on

Informasjon om etablerertilskuddordningen, hva vi støtter og ikke støtter, samt tips ved utfylling av søknad.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
99
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • IN Støtter hva ????!
 • Den gode ideen må kombineres med evne og vilje for å kunne omskapes til et produkt eller en tjeneste som selger.Tøffere internasjonal konkurranseHardere kamp om kvalifisert arbeidskraftBærekraftig innovasjoner
 • Vi har elektronisk søknadsprosess via våre internettsider. Du finner all viktig informasjon under Finansiering. Her står det også mye nyttig informasjon i forhold til hvilke søknadskriterier vi har og hva vi legger vekt på. For Oslo, Akershus og Østfold gjelder spesielle søknadskriterier som vi skal gå igjennom. Denne informasjonen finner dere også igjen på våre nettsider.Er det mange her som allerede har begynt søknadsprosessen eller søkt hos oss før? => Er det første gang, må du først registrere deg som «NY BRUKER» i vårt system
 • Fra vår startside, går du inn på Min Side – og velg registrer ny brukerLegg inn organisasjonsnummer – unntaksvis kan du benytte fødselsnr.TIPS:Benytt samme bruker ID i alle e-søknader for samme bedrift. Da har du oversikt over all historikk med oss, og kan gå inn å jobbe videre på en søknad du har liggende «i arbeid».
 • Her er det en del faktaopplysninger om bedriften som fylles inn – mye blir hentet inn fra Brønnøysund når du har lagt inn org no. Du kan HOPPE fra side til side – og gå tilbake der du måtte ønske – trenger ikke å fylle inn kronologisk.Fortell om:Venstre kolonne – Oversikt over de forskjellige «kapitlene» i søknadsskjemaet – alle temaene må besvaresHøyre kolonne – Her får du hjelp om innhold i de enkelte felt – plasser markøren i det feltet du lurer på.Midtfeltet – der du fyller inn. Du kan lagre underveis – informasjonen er ikke tilgjengelig for oss før dere sender inn søknaden til slutt.De første kapitlene i søknaden fokuserer på fakta:KontaktinfoArbeidsforholdSamarbeidspartnere –Er det noen her som er, eller har tenkt, å knytte seg til en inkubator? Kan være fordelaktig i en start-up fase å få utbytte av et fellesskap.Viktig å få med disse detaljene da det også er detaljer vi ser på når vi vurderer søknaden. (En inkubator er et tilrettelagt miljø/kontorfellesskap hvor innovative gründere/bedrifter i utviklings-/etableringsfasen gis særskilt oppmerksomhet. Inkubatoren kan være privat eller offentlig eid og kan være tilknyttet for eksempel en kunnskapspark eller en næringshage)
 • Forretningsidé / verdiløftetHva tilbyrdere kunden-verdier skaper dere for kundeog –behov dekker dere for kunden?Hvilke aktiviteter må utføres for å kunne levere verdiløftet?UtviklingProduksjonTestingAktiviteterifb. med markedsføringHvilke partnere og leverandører samarbeider vi med for å kunne levere vårt verdiløfte?LeverandørKundeHvilke nøkkelressurser trenger vi for å kunne oppfylle vårt verdiløfte?FinansieltTeknologiskPatenterKompetanse/menneskelig (CV)Unngå å gjenta prosjektbeskrivelsen
 • Eksterne rammebetingelser som innvirker på bedriftens og prosjektets inntjening: MarkedBeskriv markedet og markedspotensialetKundesegmentHvem ønsker dere å henvende dere tilKonkurrenterHvordan levere produktet/distribusjonKommunikasjon/markedsføringLeverandørerHvilke trenger dere for å levere til kundenRammebetingelserØkonomiske konjunkturerTeknologisk utviklingPolitiske/juridiske rammebetingelser
 • Og man kan søke flere ganger da ett prosjekt har flere faser!- Dog må man vise til at man har gjennomgått noen verdiøkende milepæler – kommet videre!
 • Kostnadsoverslaget skal være nøkternt og realistisk gjenspeile totalkostnadene for gjennomføring av prosjektetPåløpte kostnader før søkertidspunktet kan ikke tas medFår støtte kun av betalbare kostnader og ikke noe mer!IN policy på 50% handler om risikodeling, gründer må ta en risiko/stake selv!Ulønnet arbeid er ikke støtteberettiget (dette gjelder uansett ordning). De får ikke utbetalt noe ifb. med dette arbeidet.
 • FeilmeldingerGeneres ett sammendrag => dette anbefales å printe:Få en venn, kollega, slektning til å lese igjennom (second opinion), råd tråd!
 • AnmerkningerFor dårlig beskrevet forretningside. Det kommer ikke fram hva som skal selges, og hvordan det skal skapes inntekter.Finansielt, høy gjeld og tapt EKSvak gjennomføringsevneøkonomisk, det framkommer ikke hvordan finansieringen skal skje.Kompetanse, nettverk og erfaringUrealistiske vurderinger- Kundegrunnlaget "alle nordmenn" => dermed 5 mill. kunder"Mitt forretningside er helt ny". Men et enkelt søk på for eksempel google sier oss at det ikke stemmer.
 • Utviklet verdens første trådløse optiske gassdetektor for krevende industrielle applikasjoner
 • De ansatte eier i dag ca. 10%Viser at man må være villig til å gi slipp på eierandel og kontroll for å tiltrekke seg kapitalHar allerede mottatt bud på selskapet – dog sa eierne nei!SerlystpåfremtidenNeste gangderekjører inn på en bensinstasjonsåkanderetenkepå at determulig for ett lite gründerselskap å oppnåsalg med noenavverdensstørsteenergileverandører.
 • Etablerertilskudd

  1. 1. Informasjonsmøte ometablerertilskudd ENTREPRENØRSKAPOslo, 13. september 2012
  2. 2. Agenda1. Hvorfor støtter vi etablerere gjennom tilskudd?2. Rammer og prioriteringer3. Søknadsprosessen4. Supplerende tjenester 2
  3. 3. Klynger i regionen Hvorfor?
  4. 4. Entreprenørskap er risiko• 1 av 3 av nyetablerte bedrifter lever etter 5 år• Få av dem er vekstbedrifter 4Innovasjon Norge kan dele risikoen med deg!
  5. 5. Klynger i regionen Hvilke prosjekter prioriteres
  6. 6. I Oslo, Akershus og Østfoldprioriteres prosjekter med:• Unike, nyskapende produkter eller tjenester, gjerne FoU-basert• Gjennomføringsevne og økonomisk lønnsomhet• Internasjonalt marked og vekstpotensial• Verdiskaping i Norge 6
  7. 7. Etablerertilskudd gis ikke til:• Prosjekter som ikke viser godt lønnsomhetspotensial.• Bedriften eldre enn 5 år.• Prosjekter innrettet mot lokale markeder, for eksempel handel og privat tjenesteyting.• Bransjer med fare for overetablering og utilsiktet konkurransevridning, som handel, restaurant, transport, personlig tjenesteyting og håndverk• Prosjekt som omfatter importvirksomhet. 7
  8. 8. Vi utfordrer deg Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale ambisjoner? Vil du skape en sterk merkevare?
  9. 9. Klynger i regionen Søknadsprosessen
  10. 10. Elektronisk søknadsskjemahttp://www.innovasjonnorge.no/finansiering/etablerertilskudd1/ 10
  11. 11. https://www.innovasjonnorge.no/Min-side/ 11
  12. 12. eSøknadsskjema 12
  13. 13. Viktige søknadsmomenter• Prosjektbeskrivelse• Fremdriftsplan og milepæler• Aktivitetsbasert kostnadsoverslag• Finansiering• Markedsforhold; kunde og konkurrenter• Interne betingelser; forretningside, kompetanse, samarbeidspartnere og eiere 13
  14. 14. Prosjektbeskrivelsen – verktøyetsom skal selge prosjektetBåde MÅLET med prosjektet ogPLANEN FOR GJENNOMFØRING skalvære så god(t) at det virkerinnlysende for en som ikke kjennerprosjektet at det bør brukes offentligepenger til å støtte gjennomføringen!! 14
  15. 15. Interne forholdForretningsidé (verdiløftet)KjerneaktiviteterNøkkelpartnereNøkkelressurser 15
  16. 16. Eksterne forholdMarkedKundesegmentLeverandørerRammebetingelser 16
  17. 17. Hvor mye kan du få? 50% NOK 200’ – 800’ 17
  18. 18. Kostnadsoverslag Inntil 1‰ av årslønn Lønnet arbeidEget arbeid = timer x timepris Inntil 530 kr/time Ulønnet arbeid 18
  19. 19. Kostnadsoverslag og finansieringsplanKOSTNADSOVERSLAG NOK FINANSIERINGSPLAN NOKEget arbeid (lønnet) 200 000 Eget arbeid -Reiseutgifter 25 000 Egne midler 150 000Konsulentbistand 35 000 Annen off. finansiering -Andre kostnader 40 000 Innovasjon Norge 150 000Sum kostnadsoverslag 300 000 Sum finansiering 300 000Sum regnskapsførte kostnader 300 000KOSTNADSOVERSLAG NOK FINANSIERINGSPLAN NOKEget arbeid (ulønnet) 200 000 Eget arbeid 200 000Reiseutgifter 25 000 Egne midler -Konsulentbistand 35 000 Annen off. finansiering -Andre kostnader 40 000 Innovasjon Norge 100 000Sum kostnadsoverslag 300 000 Sum finansiering 300 000Sum regnskapsførte kostnader 100 000 19
  20. 20. Sammendrag Innovasjon Markedspotensiale Forretningsmodell => hvordan tjene penger Verdiskapning i Norge 20
  21. 21. Dette kan gi tommelen ned ForretningsidéOppfinnelse uten forretningside 21
  22. 22. Dette kan gi tommelen ned Forretningsidé AnmerkningerBetalingsanmerkninger 22
  23. 23. Dette kan gi tommelen ned Forretningsidé Anmerkninger FinansieltSvak finansiell stilling 23
  24. 24. Dette kan gi tommelen ned Forretningsidé Anmerkninger Finansielt ForretningsplanFor dårlig beskrevet forretningsplan 24
  25. 25. Dette kan gi tommelen ned Forretningsidé Anmerkninger Finansielt ForretningsplanSvak gjennomføringsevne Gjennomførings- evne 25
  26. 26. Dette kan gi tommelen ned Forretningsidé Anmerkninger Finansielt ForretningsplanUrealistiske vurderinger Gjennomførings- evne Urealistisk 26
  27. 27. Dette kan gi tommelen ned Forretningsidé Anmerkninger Finansielt ForretningsplanUbegrunnede påstander Gjennomførings- evne Urealistisk Påstander 27
  28. 28. Dette kan gi tommelen opp ReferanserReferanser som underbygger 28
  29. 29. Dette kan gi tommelen opp Referanse PotensialStort markedspotensial 29
  30. 30. Dette kan gi tommelen opp Referanse Potensial FullstendigFullstendig utfylt søknadsskjema 30
  31. 31. Dette kan gi tommelen opp Referanser Potensial Fullstendig Vedlegg…Få men relevante vedlegg som… 31
  32. 32. Dette kan gi tommelen opp Referanser Potensial Fullstendig Vedlegg…Oppdatert regnskap med balanse Regnskap 32
  33. 33. Dette kan gi tommelen opp Referanser Potensial Fullstendig Vedlegg…Aktivitetsbasert budsjett Regnskap Budsjett 33
  34. 34. Dette kan gi tommelen opp Referanser Potensial Fullstendig Vedlegg…Likviditetsbudsjett Regnskap Budsjett Likviditet 34
  35. 35. Klynger i regionen Supplerende tilbud
  36. 36. Våre tjenester Risikolån og tilskudd Etablerer tilskudd Lavrisikolån IDEAVKLARING UTVIKLING MARKEDSINTRODUKSJON VEKST IFU OFU Skattefunn Miljøteknologi ordningenKompetanse (3) Finansiering (8) Profilering Rådgivning Profilering (3) Nettverk (7) (3)
  37. 37. Våre tjenester Profilering av Norge som reisemål IDEAVKLARING UTVIKLING MARKEDSINTRODUKSJON VEKST Næringslivs- Norske fellesstands i delegasjoner utlandetKompetanse (3) Finansiering (8) Profilering Rådgivning Profilering (3) Nettverk (7) (3)
  38. 38. Våre tjenester FRAM/NAVIGATOR IDEAVKLARING UTVIKLING MARKEDSINTRODUKSJON VEKST Global Entrepreneurship Training LederMentorKompetanse (3) Finansiering (8) Profilering Rådgivning Profilering (3) Nettverk (7) (3)
  39. 39. Våre tjenester International Business EU rådgivning Design rådgivning IDEAVKLARING UTVIKLING MARKEDSINTRODUKSJON VEKST IPR rådgivning Mentortjeneste for gründere Strategisk posisjoneringKompetanse (3) Finansiering (8) Profilering Rådgivning Profilering (3) Nettverk (7) (3)
  40. 40. Selskapet GasSecure AS Trådløse gassdetektor Antall ansatte 7 Investering MNOK 60 40
  41. 41. Investorer Kundedialog Proventure  Statoil Sintef Venture  ConocoPhillips Viking Venture  Chevron Investinor  BP Ansatte 41
  42. 42. Etablerertilskudd 2012 Søknadsfrist 1. oktoberwww.innovasjonnorge.no

  ×