Presentació dels ajuts d’ACC1Ó: InnoEmpresa

1,141 views
1,079 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació dels ajuts d’ACC1Ó: InnoEmpresa

 1. 1. Presentació dels ajuts d’ACC1Ó: Innoempresa Jornada INNO ACTIVA 22 de desembre
 2. 2. ÍNDEX Subvencions a fons perdut 1 Programa de suport a la innovació per PIMES (actuacions d’Innovació) 4 Programa de creació Nuclis Cooperatius d’R+D (actuacions d’R+D) Préstecs 2 Crèdits Innovació (actuacions d’R+D+innovació) ACC1Ó Innovació (actuacions d’R+D+i; Modernització Tecnològica i 3 Industrialització de projectes d’R+D+i) www.acc10.cat
 3. 3. Innoempresa 2010 Consideracions Generals Programa Innoempresa Programa de suport a la innovació per PIMES Marc general: RD desembre 2006 MITYC (CCAA desplegament) Membres comissió aprovació mixta: 3 MITYC i 3 d’ACC1Ó Ajut destinat a un PROJECTE de l’empresa Una convocatòria per any, del 2007 a 2013. La del 2010 serà de gener a març. El projecte ha d’acabar abans del 31 de desembre de cada any en curs (possibilitat de pròrroga) Pressupost 2010: 8.800.000 euros www.acc10.cat
 4. 4. Innoempresa 2010 Transferència de Coneixement PIME Mercat Observacions. Projectes subvencionables Projectes d’Innovació: Producte Projectes que arribin a mercat Procés, màrqueting Correspondència amb el marc o organització d’operacions de l’empresa Projectes de sistematització: aquells projectes que obtinguin el certificat UNE 166.002 www.acc10.cat
 5. 5. Innoempresa 2010 Sol·licitants i Despeses subvencionables Projectes presentats per empreses, de forma individual Petites i mitjanes empreses (PIME) segons la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003 (DOCE L 124/36, de 20.5.2003), Despeses Beneficiari subvencionables P. Innovació P. Sistematització Peticionari Col·laboracions Fins al 50% Fins al 50% externes Empresa Inversions Petita 15% No materials o Mitjana 7,5% Subvencionable immaterials Transferència Coneixement No Personal tècnic No Subvencionable Subvencionable Despesa subvencionable mínima: P. Innovació P. Sistematització Col·laboració 30.000€ petita 10.000€ petita externa 60.000€ mitjana 20.000€ mitjana www.acc10.cat
 6. 6. Innoempresa 2010 Sol·licitants i Despeses subvencionables Projectes presentats per un organisme intermedi Organitzacions públiques, semipúbliques i privades, sense ànim de lucre que prestin serveis de suport a les pimes. 5≤ ≤ 15 Despesa subvencionable mínima de cadascuna de les empreses participants: Peticionari Transferència de Organisme Coneixement intermedi P. Innovació P. Sistematització Empreses Col·laboració 20.000 € 10.000 € Transferència Coneixement participants Externa Els projectes sol·licitats per organismes intermedis Beneficiaris podran destinar un 15% com a màxim de la despesa subvencionable a activitats de difusió (amb un màxim de 45.000 €) un cop finalitzat el projecte. www.acc10.cat
 7. 7. Innoempresa 2010 Sol·licitants i Despeses subvencionables Projectes presentats per un organisme intermedi (cont.) P. Innovació P. Sistematització Col·laboracions externes Fins al 50% Fins al 50% Empreses Inversions materials o Petita 15% No subvencionable immaterials Mitjana 7,5% Organismes Intermedis Personal tècnic * Fins al 50% Fins al 50% Difusió Fins al 50% Fins al 50% * Només per a Org. Int. Adscrits al registre de Centres d’innovació i tecnologia del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 2609/1996) o el registre de Centres tecnològics de la Generalitat de Catalunya (DOGC 379/2004). www.acc10.cat
 8. 8. Innoempresa 2010 Sol·licitants i Despeses subvencionables Projectes presentats per un conjunt d’empreses Desenvolupats per diverses pimes independents que formen part de la cadena de valor i no per lligams societaris. ≥3 • Peticionari • Coordinador Despesa subvencionable mínima = 100.000 € • Responsable Contracte Empresa Despeses 1 P. Innovació en col·laboració subvencionables Col·laboracions Fins al 50% externes Empresa Empresa 2 n Inversions materials o Petita 15% immaterials Mitjana 7,5% Beneficiaris Personal tècnic No subvencionable www.acc10.cat
 9. 9. Innoempresa 2010 Taula resum Bases mínimes Inversions Col·laboracions Beneficiari subvencionables materials o Personal tècnic** externes **** *** immaterials Empresa 30.000€ petita (Individual) 60.000€ mitjana Petita 15% * Projectes Fins 50% Agrupats Mitjana 7,5% * d’innovació 20.000€ (amb O. Intermedi) O. Intermedi Fins 50% Projectes Base mínima Petita 15% * d’innovació en Empreses conjunta: Fins 50% col·laboració 100.000€ Mitjana 7,5% * Empresa 10.000€ petita (Individual) 20.000€ mitjana Sistematització Fins 50% del procés de Agrupats R+D+i (amb O. Intermedi) 10.000€ O. Intermedi Fins 50% * Amb un màxim de 18.000€ per PIME. ** Només per a Org. Int. Adscrits al registre de Centres d’innovació i tecnologia del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 2609/1996) o el registre de Centres tecnològics de la Generalitat de Catalunya (DOGC 379/2004). *** Base mínima subvencionable correspon a la despesa mínima que ha de tenir el projecte objecte de subvenció. **** No s’admetran com a subvencionables les despeses on el proveïdor tingui vinculacions amb el sol—licitant. www.acc10.cat
 10. 10. Innoempresa 2010 Criteris i ponderacions SIST. PROCÉS INNOVACIÓ R+D+i INNNOVACIÓ EN COL·LABORACIÓ PIME OI PIME OI Pla estratègic i/o pla d'innovació a l'empresa 10 10 10 Objectius, planificació, mitjans, pressupost, etc. 20 20 40 40 15 Viabilitat econòmica 20 20 25 Grau d’innovació del projecte 40 40 30 Impacte previsible del projecte en la competitivitat de l’empresa 40 40 Qualitat i sinèrgies entre el grup d’empreses 10 10 10 Foment al reequilibri territorial i cont. al reforç del 10 10 10 10 10 teixit empresarial 100 100 100 100 100 www.acc10.cat
 11. 11. Innoempresa 2010 Què no subvenciona Innoempresa Observacions. Projectes no subvencionables NOU Projectes que presenten un cost subvencionable que suposa més d'un 75% de la darrera facturació de l'empresa sol•licitant. NOU Projectes en el que més d'un 75% del pressupost subvencionable sigui d’inversió. NOU Projectes de desenvolupament exclusiu de pàgines web comercials. NOU Els desenvolupaments a mida realitzats per a tercers sota encàrrec. NOU Els dissenys de cicle curt (inferior a un any) associats a moda. www.acc10.cat
 12. 12. Crèdit Innovació Programa Crèdit Innovació Objecte – Línia de préstecs, a través d’entitats financeres, per finançar projectes de recerca, desenvolupament i innovació. – Les 5 entitats que han signat inicialment el conveni són: La Caixa, Caixa Catalunya, Banc Sabadell, BBVA i BSCH. Beneficiaris – Empreses i entitats privades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus òrgans de govern, que estiguin establertes a Catalunya o s’hi vulguin establir.
 13. 13. Crèdit Innovació Condicions - Import: entre 100.000 Eur i 900.000 Eur (límit màxim del 75% del pressupost acceptat). L’import màxim del préstec estarà especificat al certificat que emet ACC1Ó. - Tipus d'interès: 1,75% - Termini: fins a 10 anys - Carència: fins a 2 anys – - Desemborsament: 100% en el moment de la formalització. - Garanties: les requerides per l’entitat financera. - Comissions: sense comissions. - Base jurídica ajuts: normativa de minimis (marc temporal actual entorn de crisi).
 14. 14. Crèdit Innovació Despeses finançables Es consideren finançables les despeses pels conceptes següents, sempre i quan estiguin directament vinculades amb la realització del projecte: - Despeses associades al projecte d’ R+D+i, com ara personal propi i col·laboracions externes, adquisició d’equipaments, instrumental i material dedicat a l’activitat d’R+D+i així com subministraments i altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació. - Actius fixos relacionats amb la incorporació a l’empresa, a nivell industrial, de tecnologies d’última generació, nous equips tecnològicament avançats o millora tecnològica dels seus processos actuals (nivell de qualitat, automatització, reducció de costos, etc.) - Adquisició de materials per realitzar pre-sèries industrials, instal·lacions o equips de laboratori necessaris i dedicats exclusivament a les activitats d’R+D. Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb data posterior al 8 de juny del 2009 i hauran de finalitzar en un termini màxim de 3 anys a partir de la data de sol·licitud
 15. 15. ACC1Ó Innovació Programa ACC1Ó Innovació Objecte – Línia de préstecs, a través d’ICF, per finançar projectes d’R+D+i, modernització tecnològica industrial i industrialització de projectes d’R+D+i. Beneficiaris – Empreses amb seu social o operativa a Catalunya, amb projectes d’inversió a Catalunya, i que compleixin que: - a criteri de l’ICF, l’empresa sigui sòlida i el projecte viable - a criteri d’ACC1Ó, el projecte sigui de R+D+i, modernització tecnològica industrial i industrialització de projectes d’R+D+i
 16. 16. ACC1Ó Innovació Condicions - Import: entre 300.000 Eur i 5.000.000 Eur (màxim el 80% del pressupost acceptat). L’import màxim del préstec estarà especificat al certificat que emet ACC1Ó. - Tipus d'interès: EURIBOR + (1,75-2,75%) - Termini: fins a 12 anys - Carència: fins a 2 anys - Desemborsament: a mesura que es presenten justificants, amb un màxim de 12 mesos des del moment de la formalització - Garanties: les requerides per l’entitat financera - Comissions: comissió d’obertura: 0,50% - Ajut ACC1Ó: 4% de l’import del préstec amb el límit màxim segons normativa minimis - Base jurídica ajuts: normativa de minimis (marc temporal actual entorn de crisi).
 17. 17. ACC1Ó Innovació Despeses finançables Es consideren finançables les despeses pels conceptes següents, sempre i quan estiguin directament vinculades amb la realització del projecte: - Inversions en recerca, desenvolupament i innovació. Es consideren objecte de finançament les despeses associades als projecte d’R+D+i, com ara personal propi i col·laboracions externes, adquisició d’equipaments, instrumental i material dedicat a l’activitat d’R+D+i així com subministraments i altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació. - Inversions en modernització tecnològica industrial: incorporació de noves tecnologies dins de l’empresa dirigides a la introducció de productes o processos nous o tecnològicament millorats. Es consideraran objecte de finançament els actius fixos relacionats amb la incorporació a l’empresa, a nivell industrial, de tecnologies d’última generació, nous equips tecnològicament avançats o millora tecnològica dels seus processos actuals. - Inversions en industrialització de projectes d’R+D+i: adquisició de materials per realitzar pre-sèries industrials, instal·lacions o equips de laboratori, equips industrials i maquinària, inversions en tecnologies relacionades amb el disseny o la fabricació de nous productes o millora d’aquests, despeses de personal propi i col·laboracions externes. S’acceptaran inversions fetes per l’empresa fins a 6 mesos abans de data de sol·licitud del préstec.
 18. 18. AJUTS R+D (NUCLIS COOPERATIUS R+D) Programa de creació Nuclis Cooperatius d’R+D L’aprovació de projectes seguirà una lògica de intensa competició, on les ajudes públiques s’orientaran a projectes de molt alt risc, elevada massa crítica, i amb cooperació público-privada. Intern (Repte Tecnològic) ZONA 100 PRIORITÀRIA Sistema d’avaluació projectes R+D 50 Extern 50 100 (Impacte Entorn) Publicació Bases 2010: previsió gener 2010 Obertura convocatòria 2010: 25/03/2010 (fins el 3/05/2010)
 19. 19. AJUTS R+D (NUCLIS COOPERATIUS R+D) Ajuts per realitzar projectes empresarials de R+D en forma de Descripció NUCLIS que es realitzin a Catalunya i que comportin l'obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents. •Dimensió de consorci mínim: 3 empreses Dimensió Nuclis R+D •Dimensió de projecte mínima: 1.000.000€ despesa subvencionable •Ajut màxim per projecte: 600.000 €. El projecte s’ha de realitzar a partir de la data de sol·licitud de Termini d’Execució l’ajut i en un termini màxim de 2 anys (amb possibilitat d’ampliació de termini) Pressupost 2010: 12.800.000 d'euros
 20. 20. AJUTS R+D (NUCLIS COOPERATIUS R+D) 1. Agrupacions amb PERSONALITAT JURÍDICA PRÓPIA amb establiment operatiu a Catalunya, – Agrupacions formades amb un mínim de tres entitats. 2. Qualsevol altra agrupació que es regeixi per un document CONTRACTUAL, - Formades per, almenys, tres empreses privades no vinculades entre elles de qualsevol dimensió, Beneficiaris - Totes les empreses participants en l’agrupació mínima han de tenir establiment operatiu a Catalunya. - Els organismes públics de recerca, centres privats de recerca científica i desenvolupament, centres tecnològics únicament podran participar en el projecte com a proveïdors tecnològics figurant com a entitats subcontractades. 3. Cal que les grans empreses justifiquin l’efecte incentivador.
 21. 21. AJUTS R+D (NUCLIS COOPERATIUS R+D) Despeses subvencionables (vinculades directament al projecte) • Despeses de personal propi i contractat (investigadors, tècnics i personal auxiliar) • Col·laboracions externes, de qualsevol mena • Adquisició d’equipaments, instrumental i material inventariable, dedicat permanentment a l’activitat subjecte del projecte. • Per a PIMES, també les despeses de registre de drets de propietat intel·lectual conseqüència del projecte. • Altres despeses d’adquisició de material no inventariable, subministraments i altres productes similars • Despeses derivades de la gestió del projecte: a imputar només a l’entitat que actuí com a líder i coordinadora del projecte. • Despeses de campanyes de comunicació i difusió dels resultats del projecte de R+D (edició de publicacions, conferències tècniques i científiques, comunicats de premsa, etc...), amb un màxim de 50.000 euros per projecte
 22. 22. AJUTS R+D (NUCLIS COOPERATIUS R+D) Intensitats de l’ajut •Activitats de Recerca Industrial - fins al 50% de la despesa Grans subvencionable Empreses •Activitats de Desenvolupament Experimental - fins al 25% de la despesa subvencionable •Activitats de Recerca Industrial - fins al 60% de la despesa Mitjanes subvencionable Empreses •Activitats de Desenvolupament Experimental - fins al 35% de la despesa subvencionable •Activitats de Recerca Industrial - fins al 70% de la despesa Petites subvencionable Empreses •Activitats de Desenvolupament Experimental - fins al 45% de la despesa subvencionable
 23. 23. AJUTS R+D (NUCLIS COOPERATIUS R+D) PROGRAMA OPERATIU FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) CATALUNYA 2007-2013 www.acc10.cat
 24. 24. Consultes www.acc10.cat tecnicsrdi@acc10.cat www.acc10.cat Servei Personalitzat d'R+D+i: Servei de caràcter exclusivament consultiu que té per objectiu orientar a les empreses i agrupacions en l'estructuració tècnica dels projectes d'R+D+i. http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/rdi/serveis/servei-personalitzat-rdi.jsp
 25. 25. Moltes gràcies per la vostra atenció Carles Miranda Departament de Cooperació Tecnològica Centre d’Innovació Empresarial ACC1Ó www.acc10.cat tecnicsrdi@acc10.cat

×