• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Fungsi muskuloskeletal dan pergerakan manusia
 

Fungsi muskuloskeletal dan pergerakan manusia

on

 • 3,226 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,226
Views on SlideShare
3,226
Embed Views
0

Actions

Likes
5
Downloads
320
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Fungsi muskuloskeletal dan pergerakan manusia Fungsi muskuloskeletal dan pergerakan manusia Document Transcript

  • QGJ3023 FUNGSIMUSKULOSKELETAL DANPERGERAKAN MANUSIA Hishamuddin Ahmad Noor Aiwa Rosman Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • PENGENALANKursus QGJ3023: Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia adalah kursusmajor dan minor bagi pelajar-pelajar Program Pensiswazah Guru Mod PendidikanJarak Jauh, Universiti Pendidikan Sultan Idris . Kursus tiga kredit ini meliputi 10jam tutorial dan 32 jam pembelajaran secara dalam talian (e-learning).Modul ini merangkumi semua tajuk yang terkandung dalam Rangka Kursus danRancangan Instruksional bagi kursus ini. Pembelajaran berlaku melaluipembacaan modul ini dan juga menerusi klip video syarahan . Selain daripada itu sesitutorial turut diadakan untuk membolehkan anda berbincang mengenai kandungan tajukbersama pensyarah atau tutor san rakan sekursus. Anda juga perlu menyertai forumserta lain-lain aktiviti yang terkandung dalam MyGuru3 bagi kursus ini.Modul ini mengandungi 10 tajuk. Masa yang secukupnya perlu anda peruntukkanuntuk menghabiskan sesuatu tajuk. Latihan disediakan di akhir setiap tajuk untukmembantu anda mengukuhkan kefahaman anda tentang apa yang anda telah pelajari.Walaupun kandungan bagi setiap tajuk disediakan anda digalakkan untuk membuat bacaantambahan dengan merujuk kepada teks yang dinyatakan dalam modul ini. Laman sesawangtentang anatomi dan fisiologi, biomekanik daan kinesiologi turut boleh dijadikan rujukan bagipembacaan tambahan anda.
  • KANDUNGAN MUKA SURAT1. Anatomi dan Fisiologi Manusia Pengenalan 1 Organisasi struktur tubuh manusia 1 Sistem muskuloskeletal dan pergerakan manusia 5 Kedudukan anatomi 6 Istilah arah atau lokasi 7 Satah 9 Ringkasan 10 Penilaian kendiri 112. Tisu Perantara Pengenalan 13 Matriks ekstrasel tisu perantara 14 Tisu perantara areolar 15 Tisu adiposa 16 Tisu perantara padat teratur 16 Tisu perantara padat tidak teratur 16 Rawan 18 Membran sinovium 19 Ringkasan 20 Penilaian kendiri 213. Sistem Rangka Pengenalan 23 Tisu tulang 23 Anatomi tulang panjang 26 Fungsi tulang dan sistem rangka 28 Kategori tulang 28 Pembahagian rangka 32 Pembentukkan tulang 36 Faktor yang mempengaruhi perkembangan 42 dan pertumbuhan tulang Ringkasan 42 Penilaian kendiri 434. Sendi Pengenalan 45 Klasifikasi sendi 45 Sendi berserat 46 Sendi berawan 48 Sendi sinovial 48 Jenis sendi sinovial 50 Pergerakan pada sendi sinovial 53 Ringkasan 59 Penilaian kendiri 59
  • 5. Sistem Otot Pengenalan 62 Sifat tisu otot rangka 63 Fungsi otot rangka 64 Anatomi otot rangka 64 Penguncupan dan pengenduran otot 68 Klasifikasi penguncupan otot rangka 71 Jenis serat otot rangka 73 Senaman dan tisu otot rangka 74 Bagaimana otot rangka menghasilkan pergerakan 75 Ringkasan 78 Penilaian kendiri 796. Otot-Otot Rangka Utama Pengenalan 81 Otot-otot pada toraks yang membantu pernafasan 84 Otot-otot pada toraks yang menggerakkan girdel pektoral 85 Otot-otot pada toraks dan bahu yang menggerakkan 86 humerus (Lengan Atas) Otot-otot pada lengan yang menggerakkan radius 87 dan ulna (Lengan bawah) Otot-otot pada lengan bawah yang menggerakkan 89 pergelangan tangan, tangan dan jari tangan (Kompatmen fleksor) Otot-otot pada lengan bawah yang menggerakkan 89 pergelangan tangan, tangan dan jari tangan (Kompatmen ekstensor) Otot-otot di kawasan gluteal yang menggerakkan 91 femur (Paha) Otot-otot paha yang menggerakkan femur, tibia dan 93 fibula (Kompatmen aduktor) Otot-otot paha yang menggerakkan femur, tibia dan 93 fibula (Kompatmen ekstensor) Otot-otot paha yang menggerakkan femur, tibia dan 94 fibula (Kompatmen fleksor) Otot-otot di bahagian kaki bawah yang menggerakkan 95 kaki dan jari kaki (Kompatmen anterior) Otot-otot di bahagian kaki bawah yang menggerakkan 95 kaki dan jari kaki (Kompatmen lateral) Otot-otot di bahagian kaki bawah yang menggerakkan 96 kaki dan jari kaki (Kompatmen posterior) Ringkasan 98 Latihan interaktif 98 Penilaian kendiri 997. Kinetik Pergerakan Manusia Pengenalan 102 Mekanik dan biomekanik 102 Daya 103
  • Klasifikasi daya 104 Unit mekanik 107 Prinsip bagi aplikasi biomekanik 107 Ringkasan 110 Penilaian kendiri 1108. Kinetik Linear Pengenalan 113 Hukum Gerakan Newton 113 Gerakan Linear 116 Ringkasan 118 Penilaian kendiri 1199. Pertimbangan Muskuloskeletal Untuk Pergerakan Pengenalan 121 Faktor yang mempengaruhi kebolehan otot untukn 121 menghasilkan pergerakan Faktor yang mempengaruhi kekuatan otot 123 Tuas 126 Ringkasan 130 Penilaian kendiri 13110. Menganalisis Pergerakan Manusia Pengenalan 133 Satah dan Paksi 133 Analisis Berlari 134 Analisis Melompat 135 Analisis Menendang 136 Analisis Memukul 137 Analisis Membaling 138 Ringkasan 139 Tugasan 139RujukanRujukan Rajah
  • 1 UNIT PELAJARAN 1 ANATOMI DAN FISIOLOGI MANUSIAHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat:  Menerangkan maksud anatomi dan fisiologi  Menerangkan hubungan di antara setiap aras organisasi struktur tubuh manusia.  Menyatakan sistem-sistem organ pada tubuh manusia.  Menjelaskan hubungan sistem otot dan sistem rangka dalam menghasilkan pergerakan.  Menerangkan kedudukan anatomi.  Mendefiniskan istilah arah dan satah anatomi bagi tubuh manusia.PENGENALANAnatomi dan fisiologi manusia adalah cabang biologi dan secara amnya adalah disiplin yangmengkaji struktur dan fungsi tubuh manusia. Secara khususnya anatomi adalah kajian tentangstruktur dan hubung kait di antara bahagian-bahagian tubuh. Fisiologi pula adalah kajiantentang fungsi bahagian-bahagian tubuh dan tubuh secara keseluruhannyaORGANISASI STRUKTUR TUBUH MANUSIAStruktur tubuh manusia disusun mengikut aras organisasi struktur tersebut iaitu aras kimia, arassel, aras tisu, aras organ, aras sistem dan aras organisma. Rajah 1.1: Aras Organisasi Struktur Tubuh Manusia Aras Aras Aras Organisma Sistem Aras Organ Tisu Aras Sel Aras kimia
  • 2Aras KimiaAtom terlibat dalam tindak balas kimia dan terdiri daripadanukleus (mengandungi proton dan neutron) dan elektron. Rajah 1.1: Atom HidrogenAtom juga dikenali sebagai elemen kerana dalam keadaansemulajadinya atom tidak bercampur dengan bahan lain.Setiap satu daripada elemen tersebut mempunyai nama dan elektron protondiberikan simbol yang khusus. Ahli kimia berpendapatbahawa lebih 99% daripada jisim tubuh manusia terbinadaripada oksigen (O), karbon (C), hidrogen (H), nitrogen (N),fosforus (P) dan kalsium (Ca).Molekul pula terdiri daripada dua atau lebih atom yangdigabungkan menerusi ikatan kimia. Seperti atom, molekul juga mempunyai nama tertentu dandiberikan simbol atau formula kimia. Contoh molekul dalam tubuh manusia adalah hemoglobin(HbO2), glukosa (C6H12O6) dan air (H2O).Aras SelSel merupakan unit hidupan yang terkecil dalam tubuh manusia. Pada tubuh manusia terdapatlebih daripada 10 trilion sel yang terbahagi kepada lebih kurang 230 jenis sel. Sel-sel tersebutantara lainnya adalah sel otot, sel rangka, sel saraf dan sel darah. Sel terbentuk daripadagabungan molekul dan mempunyai struktur-struktur khusus yang dikenali sebagai organel.Setiap organel menjalankan tugas yang khusus bagi mempastikan kelangsungan hidup sel danseterusnya organisma itu sendiri. Rajah 1.2: Sel Tipikal dan Organel 1. Nukleolus 2. Nukleus 3. Ribosom 4. Vesikel 5. Retikulum endoplasmik kasar 6. Perkakas Golgi 7. Sitoskeleton 8. Retikulum endoplasmik licin 9. Mitokondrion 10. Vakuol 11. Sitosol 12. Lisosom 13. Sentriol
  • 3Aras TisuTisu adalah suatu struktur berserat yang terbina daripada gabungan sel yang serupa dan yangmempunyai asalan yang sama. Sel-sel yang membentuk sesuatu tisu menjalankan tugaskhusus bagi tisu tersebut secara berkelompok. Pada tubuh manusia terdapat empat jenis tisuyang asas iaitu tisu epithelium, tisu perantara atau tisu penghubung, tisu otot dan tisu saraf.Tisu epitelium tersebar secara meluas pada tubuh. Tisu ini membentuk litupan bagi semuapermukaan tubuh, melapisi rongga tubuh dan organ lompang serta membentuk kelenjar. Fungsitisu meliputi tetapi tidak terhad kepada perlindungan, perembesan, perkumuhan, penurasan,peresapan dan penerimaan sensori.Tisu perantara menyatukan struktur yang berbeza untuk membentuk satu struktur yang lebihbesar. Selain daripada itu tisu perantara juga membentuk kerangka yang menyokong tubuhsecara keseluruhannya, menyimpan lemak, mengangkut bahan dalam tubuh, melindungi tubuhdaripada penyakit dan membantu dalam membaik pulih kerosakan pada tisu.Tisu otot terbina daripada sel-sel yang berkeupayaan untuk memendek atau menguncup bagimenghasilkan gerakan pada bahagian-bahagian tubuh. Penguncupan otot berlaku hasildaripada interaksi di antara protin kontraktil aktin dan miosin dalam tisu otot. Tisu ototmempunyai banyak sel otot atau serat otot yang disusun secara berlapis-lapis dan dilitupi tisuperantara. Tisu otot kelihatan berwarna merah hasil daripada salur darah yang banyak terdapatpada tisu ini.Tisu saraf terdiri daripada neuron dan sel neuroglia. Neuron membawa impuls sementara selneuroglia pula membantu dalam penghantaran impuls dan juga membekalkan nutrien kepadaneuron. Tisu saraf terdapat pada otak, korda spina dan saraf periferi. Tisu saraf berperananuntuk menyelaras dan mengawal kebanyakan daripada aktiviti tubuh. Ini dilaksanakan menerusikeupayaannya untuk bertindak balas terhadap rangsangan dan membawa impuls kepadaorgan-organ tubuh untuk menghasilkan respons terhadap rangsangan tersebut. Selain daripadaitu tisu saraf juga terlibat dalam pencetusan emosi, pembentukan memori dan juga prosestaakulan. Rajah 1.3: Empat Jenis Tisu Asas pada Tubuh Manusia Tisu epitelium Tisu perantara Tisu otot Tisu saraf
  • 4Aras OrganPada aras ini dua atau lebih tisu berbeza bergabung untuk membentuk organ yang setiapsatunya mempunyai fungsi yang khusus. Perut misalnya terbina daripada pelbagai tisu yangberbeza. Membran serosa meliputi bahagian luar perut untuk melindunginya danmengurangkan geseran dengan organ-organ di sekeliling. Tisu otot licin yang berada di bawahlapisan membran serosa menguncup untuk menggodak dan mencampur makanan sebelummemindahkan kimus yang terbentuk ke usus kecil untuk proses pencernaan seterusnya.Lapisan paling dalam pada perut adalah tisu epithelium yang merembeskan bahan yangdigunakan untuk membantu pencernaan makanan. Rajah 1.4: Tisu pada Perut Membran serosa Tisu epitelium Tisu otot licinAras SistemAras sistem terdiri daripada organ-organ yang saling berkait dalam melaksanakan satu fungsiumum. Terdapat 11 sebelas sistem utama bagi tubuh manusia:  Sistem integumen  Sistem rangka  Sistem otot  Sistem saraf  Sistem endokrina  Sistem kardiovaskular  Sistem limfa  Sistem respiratori  Sistem pencernaan  Sistem urinari  Sistem reproduktif
  • 5 Rajah 1.5: Sebahagian daripada Sistem-sistem Organ Tubuh Sistem Limfa Sistem Sistem Sistem Urinari Sistem Kardiovaskular Pencernaan ReproduktifBagi tujuan kursus ini, sistem otot dan sistem rangka digabungkan dan dikenali sebagai sistemmuskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri daripada otot rangka, tulang, rawan, ligamendan tendon. Komponen yang dinyatakan ini menjalankan berbagai fungsi yang antaranyaadalah menggerakan bahagian-bahagian tubuh, mengekalkan postur tubuh dan menyokongserta melindungi organ-organ dalaman tubuh.Aras OrganismaAras ini adalah aras tertinggi dan terbesar dalam organisasi struktur tubuh manusia. Semuasebelas sistem tubuh bergabung dan bekerjasama untuk sesuatu organisma atau dalamkonteks ini manusia untuk meneruskan kehidupannya.SISTEM MUSKULOSKELETAL DAN PERGERAKAN MANUSIAPergerakan merupakan salah satu daripada ciri organisma hidup. Pergerakan dalamanmembolehkan organisma untuk memindahkan sesuatu bahan daripada satu bahagian dalamjasad atau badan ke bahagian yang lain. Pergerakan luaran pula membolehkan sesetengahorganisma hidup untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain (lokomotor)atau pun untuk bergerak setempat (bukan lokomotor). Bagi manusia dan juga haiwan,pergerakan luaran ini dicapai hasil daripada interaksi rapat di antara dua sistem organ iaitusistem otot dan sistem rangka. Gabungan kedua-dua sistem organ ini dikenali sebagai sistemmuskuloskeletal atau sistem lokomotor.
  • 6Bagi guru-guru Pendidikan Jasmani, pengetahuan yang secukupnya dalam aspek osteologi(kajian tentang tulang), artrologi (kajian tentang sendi) dan miologi (kajian tentang otot) akanmembolehkan mereka untuk memahami hubungkait ketiga-tiga komponen ini dalam pergerakanmanusia. Pengetahuan dan kefahaman ini dapat membantu mereka untuk merancang danmelaksanakan aktiviti kecergasan fizikal dan kemahiran sukan di dalam dan di luar kelasPendidikan Jasmani dengan selamat dan berkesan. Ini penting bagi mengelakkan berlakunyakecederaan fizikal akibat melakukan pergerakan yang melampaui keupayaan struktur danfungsi sistem muskuloskeletal murid. Aktiviti kecergasan dan kesukanan yang dirancang dandilaksanakan dengan baik memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan statuskesihatan, membina kecergasan fizikal, mempelajari dan memperolehi kemahiran motor,memperkembangkan bakat dalam sukan serta mengukuhkan amalan aktiviti fizikal dansenaman. Gambar: 1.1: Sesi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan JasmaniKEDUDUKAN ANATOMIKedudukan anatomi merujuk kepada cara dirian di mana tubuh berada dalam keadaan berdiritegak, dengan kepala, mata dan jari kaki menghadap ke hadapan, manakala anggota atasterletak di sisi tubuh dengan tapak tangan menghadap ke hadapan. Kedudukan anatomi adalahrujukan bagi tatanama anatomi.
  • 7 Rajah 1.6: Kedudukan Anatomi Muka pandang ke hadapan Lengan disisi Tapak tangan ke hadapan Kaki menghala ke hadapan dan sedikit terbukaISTILAH ARAH ATAU LOKASIIstilah-istilah tertentu digunakan untuk merujuk kepada lokasi sesuatu bahagian tubuh secararelatif terhadap bahagian tubuh yang lain. Istilah-istilah anatomi yang digunakan bagi tujuantersebut adalah seperti berikut:  Superior: Mengarah kepada kepala atau struktur bahagian atas sesuatu struktur.  Inferior: Jauh daripada kepala atau bahagian bawah sesuatu struktur.  Anterior: Lebih dekat kepada bahagian hadapan tubuh atau di bahagian hadapan tubuh.  Posterior: Lebih dekat kepada bahagian belakang tubuh atau di bahagian belakang tubuh  Medial: Lebih dekat kepada garis tengah tubuh atau satah sagital tengah.  Lateral: Lebih jauh daripada garis tengah tubuh atau satah sagital tengah.
  • 8 Proksimal: Lebih dekat dengan lekatan anggota pada trunkus atau sesuatu punca (origin). Distal: Lebih jauh daripada dengan lekatan anggota pada trunkus atau sesuatu punca (origin). Superfisial: lebih dekat ke permukaan atau di permukaan. Sefalik: Mengarah ke kepala Kaudal: Mengarah ke tulang koksiks Rajah 1.7: Arah Bahagian Tubuh Sefalik Proksimal Proksimal Kaudal
  • 9SATAHKajian mengenai bahagian tubuh juga dilakukan berdasarkan kepada satah iaitu suatupermukaan rata bayangan yang melintasi bahagian tubuh. Terdapat tiga satah utama yangdigunakan sebagai rujukan iaitu:  Satah sagital: Satah menegak yang membahagi tubuh kepada dua bahagian kanan dan kiri. Jika satah ini membahagi tubuh dengan tepat kepada dua bahagian yang sama saiz, ianya dikenali sebagai sagital tengah.  Satah frontal atau koronal: Satah ini membahagi tubuh kepada dua bahagian iaitu anterior (hadapan) dan posterior (belakang)  Satah transversal atau melintang: Satah ini membahagi tubuh kepada bahagian atas dan bawah Rajah 1.8: Satah Tubuh Satah frontal Satah transversal Satah sagital
  • 10RINGKASAN  Anatomi dan fisiologi manusia mengkaji struktur dan fungsi tubuh manusia.  Manusia mempunyai enam aras organisasi strukur iaitu aras kimia, aras sel, aras tisu, aras organ, aras sistem dan aras organisma.  Aras kimia terdiri daripada atom dan molekul.  Sel merupakan unit hidupan yang terkecil dalam tubuh manusia.  Tisu terbina daripada gabungan sel yang serupa dan yang mempunyai asalan yang sama.  Organ adalah struktur yang menggabungkan dua atau lebih tisu berbeza yang secara bersama melaksanakan satu fungsi yang khusus.  Sistem organ terdiri daripada organ-organ berbeza yang saling berkait dalam melaksanakan satu fungsi umum. Terdapat 11 sebelas sistem utama bagi tubuh manusia.  Organisma merupakan suatu hidupan yang menggabung kesemua sistem organ untuk melaksanakan semua proses hidupan yang asas.  Sistem muskuloskeletal iaitu gabungan sistem otot dan sistem rangka berperanan penting dalam menghasilkan pergerakan luaran  Kedudukan anatomi adalah cara dirian seseorang dan kedudukan ini dijadikan rujukan bagi tatanama anatomi.  Istilah-istilah tertentu digunakan untuk merujuk kepada lokasi sesuatu bahagian tubuh secara relatif terhadap bahagian tubuh yang lain.  Satah tubuh digunakan untuk memerihalkan bahagian atau kawasan khusus pada tubuh.
  • 11PENILAIAN KENDIRI1. Apakah aras paling rendah dalam organisasi struktur manusia? A. Sel. B. Tisu. C. Kimia. D. Organ.2. Apakah jenis tisu yang melitupi semua permukaan tubuh? A. Tisu epitelium B. Tisu perantara C. Tisu otot D. Tisu saraf3. Pada kedudukan anatomi, tapak tangan menghadap ke ___________. A. atas B. hadapan C. belakang D. sisi tubuh4. Apakah fungsi neuron? A. Membawa impuls. B. Membantu menghantar impuls. C. Menyimpan lebihan lemak tubuh. D. Membekal nutrien kepada neuroglia.5. Sistem yang manakah di antara berikut terlibat dalam pergerakan? A. Sistem rangka. B. Sistem respiratori. C. Sistem pencernaan. D. Sistem kardiovaskular.6. Osteologi adalah kajian mengenai _________________. A. otot B. saraf C. tulang D. jantung
  • 127. Mulut terletak ____________terhadap dagu. A. lateral B. inferior C. superior D. proksimal8. Telinga terletak __________ terhadap mata. A. distal B. lateral C. posterior D. proksimal9. Satah___________ membahagi tubuh kepada bahagian atas dan bawah. A. sagital B. frontal C. transversal D. sagital tengah10. Penguncupan otot berlaku hasil daripada interaksi di antara aktin dan _____ dalam tisu otot. A. miosin B. neuron C. nukleus D. tisu perantara
  • 13 UNIT PELAJARAN 2 TISU PERANTARAHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat:  Menyatakan empat jenis tisu asas pada tubuh manusia.  Menyatakan fungsi empat jenis tisu asas pada tubuh manusia.  Membezakan di antara serat kolagen dan serat elastik dari segi kandungannya.  Memberi contoh struktur tubuh yang mempunyai rawan hialin, rawan berserat dan rawan elastik.  Menerangkan peranan membran sinovium pada sendi.  Membezakan di antara tisu perantara padat teratur dan tisu perantara padat tidak teratur dari segi ciri fizikalnya.PENGENALANSel adalah unit berfungsi yang terkecil bagi organisma hidup. Walaupun sel mempunyaiorganisasi yang tersusun dengan baik sel pada lazimnya sel tidak berfungsi secarabersendirian. Sebaliknya sel bergabung dengan sel-sel lain untuk bekerja sebagai satukumpulan untuk melaksanakan tugas yang khusus. Gabungan sel yang serupa dan dari asalanyang sama dikenali sebagai tisu. Tisu tubuh diklasifikasikan kepada empat jenis berdasarkankepada struktur dan fungsi tisu tersebut:  Tisu epitelium: Melitupi permukaan tubuh; melapisi rongga tubuh, organ lompang dan duktus; dan membentuk kelenjar  Tisu perantara atau tisu penghubung: Melindungi dan menyokong tubuh dan organ dalaman tubuh; menyatukan organ-organ; menyimpan rizab tenaga dalam bentuk lemak; dan memberi keimunan.  Tisu otot: Menghasilkan daya fizikal untuk menggerakkan struktur tubuh.  Tisu saraf: Mengesan perubahan dalaman dan luaran tubuh dan memulakan dan memindahkan impuls saraf (keupayaan tindakan) yang menyelaras aktiviti tubuh untuk mengekalkan homeostasis.
  • 14Untuk kursus ini, fokus diberikan kepada matriks ekstrasel tisu perantara, tisu perantara areolar,tisu adiposa, tisu perantara padat teratur, tisu perantara padat tidak teratur, rawan danmembran sinovium. Tajuk-tajuk ini perlu diberikan perhatian yang khusus kerana ianya berkaitsecara langsung dengan sistem rangka dan sistem otot yang akan dipelajari dalam unit-unitpelajaran yang selanjutnya.MATRIKS EKSTRASEL TISU PERANTARAMatriks ekstrasel sama ada bersifat bendalir, gel atau bahan dasar pepejal bersama seratprotein. Setiap jenis tisu perantara mempunyai ciri unik yang dipengaruhi bahan ekstraselkhusus di antara sel-sel.Bahan DasarBahan dasar merupakan komponen tisu perantara yang terdapat di antara sel dan serat. Bahanini menyokong sel, menyatukan sel-sel dan menyediakan laluan bagi pertukaran bahandi antara darah dan sel. Bahan dasar berperanan aktif dalam menentukan bagaimana tisuterbentuk dan berkembang, pembentukan dan perkembangan tisu, berpindah, proliferat,bertukar bentuk dan melaksanakan fungsi metabolik.Bahan dasar mengandungi air dan campuran molekul organik besar seperti polisakarida danprotein seperti asid hialuronik. Asid ini berfungsi untuk menyatukan sel-sel, melincirkan sendi,membantu fagosit bergerak menerusi tisu perantara semasa perkembangan dan pemulihankecederaan. Selain daripada asid hialuronik, kondroitin sulfat menyokong dan pelekatan tisuperantara dalam tulang dan rawan.SeratSerat di dalam matriks ekstrasel menguatkan dan menyokong tisu perantara. Terdapat tigajenis serat yang terkandung di dalam matriks ekstrasel di antara sel-sel:  Serat kolagen: Terbina daripada protein kolagen. Serat kolagen kuat dan rintang terhadap daya tarikkan. Ciri ini menjadikan tisu fleksibel. Serat kolagen terdapat dalam kebanyakan jenis tisu khususnya tulang, rawan, tendon dan ligamen.  Serat elastik: Serat elastik terbina daripada molekul protein yang dikenali sebagai fibrilin. Fibrilin memberikan kestabilan kepada serat elastik yang boleh diregang sehingga satu setengah kali ganda panjangnya (sewaktu berkeadaan kendur). Serat elastik berkeupayaan untuk kembali kepada bentuk asalnya selepas diregang. Serat ini banyak terdapat pada kulit, dinding salur darah dan paru-paru.
  • 15 Rajah 2.1 : Serat Kolagen dan Serat Elastik Serat kolagen Serat elastikTISU PERANTARA AREOLARTisu perantara areolar adalah tisu perantara kendur dan merupakan salah satu daripada tisuperantara yang tersebar luas pada tubuh. Tisu ini mengandungi beberapa jenis sel sepertifibroblas, makrofaj, sel plasma, sel mast, adiposit dan beberapa sel darah putih. Selaindaripada itu serat kolagen, serat elastik dan serat retikular juga terdapat dalam susunan rawakpada keseluruhan tisu ini. Membran sinovium yang terdapat pada sendi sinovial terbinadaripada gabungan tisu perantara areolar dan tisu adiposa serta serat kolagen. Rajah 2.2: Tisu Perantara Areolar Serat kolagen Serat elastik Sel mast Nukleus fibroblast
  • 16TISU ADIPOSASatu lagi jenis tisu perantara kendur ialah tisu adiposa. Tisu adiposa terdiri daripada sel adiposityang bertindak sebagai stor simpanan bagi trigliserida. Tisu ini didapati di semua kawasan yangterdapatnya tisu perantara areolar. Tisu adiposa berperanan sebagai penebat haba, stor bagirizab tenaga dan menyokong serta melindungi organ dalaman tubuh. Rajah 2.3: Tisu Adiposa Vakuol simpanan trigliserida Nukleus adipositTISU PERANTARA PADAT TERATURTisu perantara padat teratur adalah sejenis tisu perantara padat. Tisu ini mempunyaiberkas-berkas fiber kolagen yang tersusun secara selari di dalamnya. Susunan ini memberikekuatan kepada tisu perantara padat teratur untuk bertahan terhadap daya tarikan disepanjangpaksi serat-serat kolagen. Di antara baris-baris serat kolagen ini terdapat fibroblas yangmenghasilkan serat dan bahan dasar matriks ekstrasel. Tendon dan ligamen adalah contohstruktur yang terbina daripada tisu perantara padat teratur.TISU PERANTARA PADAT TIDAK TERATURTisu perantara padat tidak teratur juga adalah dari jenis tisu perantara padat. Serat kolagenyang terkandung di dalam tisu ini disusun secara tidak teratur tetapi lebih padat berbandingdengan tisu perantara kendur. Tisu perantara padat tidak teratur terdapat di kawasan yangmengalami daya tarikkan daripada pelbagai arah. Tisu ini biasanya terbentuk dalam bentuklembaran sebagai contoh dermis pada kulit. Struktur lain yang mempunyai tisu jenis ini
  • 17termasuklah injap jantung, perikondrium (membran yang melitupi rawan) dan periosteum(sarung di sekeliling tulang). Rajah 2.4: Tisu Perantara Padat Teratur Rajah 2.5: Tisu Perantara Padat Tidak Teratur
  • 18RAWANRawan terdiri daripada jaringan padat serat kolagen atau serat elastik yang tertanam di dalamkondroitin sulfat. Rawan boleh bertahan terhadap lebih banyak stress tahan terhadap stressberbanding dengan tisu perantara kendur dan tisu perantara padat. Ini disebabkan oleh seratkolagen yang memberikannya kekuatan dan kondroitin sulfat yang menjadikan ia lebih resilienatau lebih tahan lasak. Matriks ekstrasel rawan mengandungi sel rawan yang matang ataukondrisit yang terletak di dalam lakuna. Permukaan kebanyakan daripada rawan dilitupiperikondrium yang merupakan sejenis tisu perantara padat tidak teratur. Rawan apabilamengalami kerosakan lambat untuk dibaik pulih kerana tidak seperti tisu perantara yang lain,rawan tidak mempunyai salur darah atau pun saraf. Terdapat tiga jenis rawan iaitu rawan hialin,rawan berserat dan rawan elastik.Rawan HialinRawan hialin merupakan rawan yang paling banyak terdapat pada tubuh. Bahan dasar rawanhialin mengandungi gel resilien atau tahan lasak. Kebanyakan daripada rawan hialin diilitupiperikondrium kecuali pada rawan artikular yang melitupi tulang-tulang yang membentuk sendidan juga di plat epifisis. Rawan hialin memberi kefleksibelan dan sokongan kepada strukut yangmengandunginya dan turut mengurangkan geseran dan menyerap hentakan di sendi.Walaupun begitu rawan hialin merupakan rawan yang paling lemah di antara ketiga-tiga jenisrawan.Rawan BerseratRawan berserat juga mempunyai kondrisit tetapi susunannya berselerak di antara berkas-berkas serat kolagen di dalam matriks ekstrasel. Rawan berserat kurang mempunyaiperikondrium. Berbanding dengan rawan hialin dan rawan elastik, rawan berserat lebih kuat dantegar. Contoh struktur yang terbina daripada rawan berserat adalah ceper invertebra.Rawan ElastikPada rawan elastik, kondrosit terdapat di dalam jaringan serat elastik yang membina matriksekstrasel. Tidak seperti rawan berserat, rawan elastik mengandungi perikondrium. Rawan inikuat dan kenyal dan berperanan untuk mengekalkan bentuk struktur tertentu seperti telinga danepiglottis. Rajah 2.6: Jenis-jenis Rawan (a) Rawan Hialin (b) Rawan Berserat (c) Rawan Elastik (a) (b) (c)
  • 19MEMBRAN SINOVIUMMembran adalah lembaran lebar tisu boleh lentur yang melitupi atau melapisi sebahagiandaripada tubuh. Membran sinovium melapisi rongga sesetengah daripada sendi pada tubuh.Membran ini terdiri daripada tisu perantara areolar dan tisu adiposa bersama dengan seratkolagen. Membran sinovium mempunyai sel yang merembeskan bendalir sinovia. Bendalir inimelincirkan hujung-hujung tulang yang bergerak di sendi. Selain daripada itu bendalir ini jugamembekalkan nutrien kepada rawan artikular yang melitupi hujung-hujung tulang yangmembentuk sendi dan menyingkir mikrob dan puing daripada rongga sendi. Rajah 2.7: Membran Sinovium pada Sendi Sinovial Tulang Membran sinovium Bendalir sinova Rawan artikular Kapsul berserat
  • 20RINGKASAN  Tisu tubuh diklasifikasikan kepada empat jenis: tisu epitelium, tisu otot dan tisu saraf.  Tisu perantara unik dari segi matriks ekstrasel sama ada bersifat bendalir, gel atau bahan dasar pepejal bersama serat protein.  Matriks ekstrasel turut mengandungi serat kolagen dan serat elastik.  Tisu perantara areolar, tisu adiposa, tisu perantara padat teratur dan tisu perantara padat tidak teratur adalah contoh tisu perantara.  Membran sinovium yang terdapat pada sendi sinovial terbina daripada gabungan tisu perantara areolar dan tisu adiposa serta serat kolagen.  Tisu adiposa terdiri daripada sel adiposit yang bertindak sebagai stor simpanan bagi trigliserida.  Tendon dan ligamen adalah contoh struktur yang terbina daripada tisu perantara padat teratur.  Tisu perantara padat tidak teratur juga terdapat pada perikondrium dan periosteum.  Terdapat tiga jenis rawan iaitu rawan hialin, rawan berserat dan rawan elastik.  Membran sinovium merembeskan bendalir sinovia untuk melincirkan hujung-hujung tulang yang bergerak di sendi, membekalkan nutrien kepada rawan artikular yang melitupi hujung-hujung tulang yang membentuk sendi dan menyingkir mikrob dan puing daripada rongga sendi.
  • 21PENILAIAN KENDIRI1. Fungsi yang manakah di antara berikut bukan fungsi tisu epithelium? A. Membentuk kelenjar. B. Melitupi permukaan tubuh. C. Melindungi dan menyokong tubuh. D. Melapisi rongga tubuh, organ lompang dan duktus.2. Tisu yang manakah di antara berikut berperanan untuk mengesan perubahan dalaman dan luaran tubuh? A. Tisu otot. B. Tisu saraf. C. Tisu adiposa. D. Tisu perantara.3. Sifat yang manakah di antara berikut bukan sifat matriks ekstrasel? A. Gel. B. Pepejal. C. Bendalir. D. Gabungan pepejal bersama serat protein.4. Apakah peranan serat di dalam matriks ekstrasel? A. Menyatukan sel-sel tubuh. B. Menguatkan dan menyokong tisu perantara. C. Menyokong serta melindungi organ dalaman tubuh. D. Menentukan bagaimana tisu terbentuk dan berkembang.5. Sel yang manakah di antara berikut tidak terdapat di dalam tisu perantara areolar? A. Adiposit. B. Fibroblas. C. Sel darah putih. D. Sel darah merah.6. Tisu adiposa adalah tisu perantara ____________. A. elastik B. kendur C. padat teratur D. padat tidak teratur
  • 227. Struktur yang manakah di antara berikut mengandungi tisu perantara padat teratur? A. Otot. B. Tulang. C. Tendon. D. Rawan berserat.8. Telinga mengandungi rawan______________. A. hialin B. elastik C. berserat D. artikular9. Rawan lambat untuk dibaik pulih selepas mengalami kecederaan kerana ___________ A. mempunyai lemak B. mempunyai neuroglia C. tidak mempunyai salur darah D. mempunyai salur darah yang sempit10. Struktur yang manakah di antara berikut merembeskan bendalir sinovia? A. Membran serosa. B. Membran mukus. C. Membran sinovium. D. Membran kutaneus.
  • 23 UNIT PELAJARAN 3 SISTEM RANGKAHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat:  Menyatakan kandungan matriks ekstrasel sel tulang.  Menerangkan fungsi setiap sel yang terdapat pada tisu tulang.  Menerangkan bahagian-bahagian tulang panjang.  Menerangkan fungsi tulang dan rangka.  Mengklasifikasikan tulang mengikut bentuk dan lokasinya.  Menerangkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang.PENGENALANSistem rangka terdiri daripada tulang-tulang yang secaraberterusannya mengalami pengubahsuaian selaras denganpertumbuhan organisma, untuk membaik pulih kerosakan danjuga sebagai adaptasi terhadap stres yang dikenakan ke atastulang.Setiap tulang adalah organ yang terbina daripada gabunganbeberapa jenis tisu iaitu tulang, rawan, tisu perantara padat,epitelium, tisu pembentuk darah, tisu adiposa dan tisu saraf.Tulang-tulang yang membentuk kerangka yang dikenali tulangrangka wujud secara bersendirian atau bercantum dengantulang-tulang lain untuk membentuk tulang yang lebih besar.Kerangka ini beserta dengan rawan-rawannya membentuksistem rangka.TISU TULANG Rajah 3.1: Rangka ManusiaTisu tulang atau tisu oseus terbina daripada sel-sel yang dikelililing matriks yang mengandungilebih kurang 25% air, 25% serat kolagen dan 50% garam mineral (kalsium, fosforus dan
  • 24magnesium) terhablur. Kekerasan tulang diperolehi daripada garam mineral yang terhablur inisementara kefleksibelan atau fleksibilitinya pula dipengaruhi oleh serat kolagen. Serat kolagenmemberi kekuatan tegangan kepada tulang untuk mengelaknya daripada meregang atau putus.Terdapat empat jenis sel tulang pada tisu tulang iaitu sel osteogenik, osteoblas, osteosit danosteoklas. Sel osteogenik terdapat pada bahagian sebelah dalam periosteum, dalamendosteum dan dalam kanal yang mengandungi salur darah pada tulang. Tidak seperti sel-seltulang yang lain, sel osteogenik boleh mengalami pembahagian sel. Sel-sel yang terhasildaripada pembahagian ini seterusnya berkembang menjadi osteoblas. Osteoblas adalah selyang membina tulang. Sel ini mensintesis dan merembes serat kolagen serta lain-lain bahanorganik untuk membina bahan matriks tisu tulang. Osteoblas lama kelamaannya terperangkapdalam bahan matriks yang mengelilinginya dan bertukar menjadi osteosit. Osteosit adalah selyang matang dan merupakan sel utama dalam tisu tulang. Osteosit terlibat dalam metabolismaharian tulang untuk memelihara kandungan bahan matriks tisu tulang. Osteoklas pula terlibatdalam penguraian bahan matriks tisu tulang untuk pertumbuhan, penyelenggaraan dan baikpulih tulang. Rajah 3.2: Sel-sel Tisu Tulang Osteoklas Osteoblas OsteositTisu tulang terbahagi kepada dua jenis iaitu tisu tulang padat dan tisu tulang spongiosa. Tisutulang padat terdiri daripada osteon atau sistem Havers yang tersusun rapat. Osteonmengandungi kanal sentral yang dikelilingi matriks yang tersusun secara gegelang sepusat(lamela). Osteosit terdapat di dalam ruang (lakuna) yang terletak di antara lamela. Kanal-kanalkecil (kanalikulus) yang berisi bendalir ekstrasel mengarah keluar daripada lakuna ke kanal
  • 25sentral atau kanal haversian sebagai laluan merentangi matriks. Setiap lakuna berhubungsesama sendiri dan dengan kanal sentral menerusi kanalikulus. Kanalikulus membolehkandarah yang mengandungi nutrien serta oksigen dibawa kepada osteosit dan mengangkut keluarbahan sisa metabolisma. Rajah 3.3: Struktur Tisu Tulang Lakuna mengandungi osteosit Osteon tulang padat Lamela Trabekula tulang spongiosa Kanalikuli Osteon Kanal Havers Periosteum Kanal VolkmannTisu tulang spongiosa lebih ringan dan kurang tumpat berbanding tisu tulang padat. Dari segibinaan, tisu tulang spongiosa terdiri daripada plat (trabekula) dan batang tulang yangbersempadan dengan rongga tak teratur yang mengandungi sum-sum merah tulang.Kanalikulus pada tisu tulang spongiosa tidak bersambung kepada kanal haversian tetapi padasetiap rongga yang bersebelahan untuk mendapatkan bekalan darah. Walaupun trabekulanampak seperti disusun secara sembarangan tetapi susunan ini memberi kekuatan maksimumkepada tisu tulang spongiosa.Secara keseluruhannya 80% daripada tulang rangka manusia terdiri daripada tisu tulang padatdan 20% tisu tulang spongiosa. Tisu tulang padat terdapat di sebelah bawah periosteum danmembentuk sebahagian besar daripada diafisis tulang-tulang panjang. Tisu tulang padatmerupakan tisu tulang yang terkuat dan berperanan sebagai pelindung dan penyokong kepadatubuh. Tisu tulang spongiosa membentuk sebahagian besar daripada tisu tulang bagi tulang
  • 26 Rajah 3.4: Struktur Tulang Spongiosa Tulang spongiosa Tulang padat Rawan artikular Endosteumpendek, tulang leper dan tulang tak teratur. Tisu tulang ini juga membentuk sebahagian besardaripada epifisis tulang-tulang panjang dan rim di sekililing rongga medula pada diafisis tulang-tulang panjang. Tisu tulang spongiosa juga lebih ringan daripada tisu tulang padat dan inimengurangkan berat keseluruhan tulang. Selain daripada itu trabekula tisu tulang spongiosamenyokong dan melindungi sum-sum merah tulang. Bagi orang dewasa sum-sum merah tulangiaitu tempat bagi penghasilan sel-sel darah hanya terdapat dalam tisu tulang spongiosa padatulang pinggul, tulang rusuk, sternum, tulang belakang dan epifisis tulang-tulang panjang.ANATOMI TULANG PANJANGTulang panjang yang tipikal terbahagi kepada tujuh bahagian iaitu difisis, epifisis, metafisis,rawan artikular, periosteum, rongga medula dan endosteum.  Diafisis adalah badan atau syaf tulang yang berbentuk silinder. Bahagian ini merupakan bahagian utama bagi tulang.  Epifisis terdapat hujung proksimal dan distal tulang.  Metafisis terdapat pada tulang yang matang iaitu pada kawasan di mana diafisis bercantum dengan epifisis. Bagi tulang yang masih mengalami proses pertumbuhan, bahagian ini terbina daripada rawan hialin untuk membentuk plat epifisis. Plat ini membolehkan diafisis tulang untuk tumbuh secara memanjang. Setelah pertumbuhan secara memanjang ini tamat, rawan pada plat ini digantikan dengan tulang dan menghasilkan garisqan epifisis.
  • 27 Rajah 3.5: Anatomi Tulang Panjang Rawan artikular Epifisis proksimal Metafisis Garisan epifis Endosteum Rongga medula Diafisis Diafisis Diafisis Diafisis Diafisis Periosteum Diafisis Diafisis Diafisis Diafisis Rawan artikular adalah lapisan nipis rawan hialin yang melitupi kawasan epifisis yang membentuk sendi dengan tulang yang lain. Rawan artikular berperanan untuk Diafisis mengurangkan geseran dan menyerap hentakan pada sendi sinovial. Rawan artikular tidak mempunyai perikondrium dan ini mengehadkan keupayaannya untuk dibaik pulih bila mengalami kerosakan Periosteum adalah sarung kenyal yang melitupi permukaan tulang yang tidak dilitupi rawan artikular. Sarung ini terbina daripada tisu perantara padat tak teratur dan bersalur darah. Pada periosteum terdapat sel-sel pembentuk tulang yang membolehkan tulang menambahkan diamaternya (menebal). Periosteum juga berperanan untuk melindungi tulang, membantu membaik pulih fraktur, membantu menyuburkan tulang dan bertindak segai tempat untuk pelekatan ligament dan tendon. Rongga medulla adalah ruang lompang berbentuk silinder pada sebelah dalam diafisis. Bagi seorang dewasa, ruang ini dipenuhi sum-sum kuning yang sebahagian besarnya terbina daripada tisu lemak. Sum-sum kuning ini boleh ditukar menjadi sum-sum merah untuk meningkatkan penghasilan sel-sel darah apabila berlakunya kehilangan darah yang banyak.
  • 28  Endosteum adalah membran nipis yang melapisi rongga medulla. Endosteum mengandungi sel-sel pembentuk tulang.FUNGSI TULANG DAN SISTEM RANGKA  Menyokong tisu-tisu lembut pada tubuh.  Menyediakan tempat untuk pelekatan tendon bagi kebanyakan otot rangka.  Melindungi organ-organ dalaman tubuh daripada risiko kecederaan mekanikal.  Bergabung dengan otot rangka untuk membantu menggerakkan tubuh dan bahagian- bahagian tubuh.  Menyimpan dan mengeluarkan simpanan mineral khususnya kalsium dan fosforus untuk memelihara imbangan mineral dalam tubuh dan untuk agehan kepada bahagian tubuh yang memerlukannya.  Menghasilkan sel-sel darah menerusi sum-sum merah tulang yang terdapat pada sesetengah tulang.  Menyimpan trigliserida (sumber tenaga) yang merupakan komponen utama sum-sum kuning tulang.KATEGORI TULANGHampir semua tulang tubuh boleh dikategorikan kepada empat jenis bentuk yang utama iaitutulang panjang, tulang pendek, tulang leper dan tulang tak teratur. Bagaimanapun terdapat dualagi kategori bentuk iaitu tulang sesamoid dan tulang sutur.Tulang PanjangTulang jenis ini mempunyai ukuran panjang yang melebihi ukuran lebarnya dan mempunyaisyaf (diafisis) serta bilangan hujung (epifisis) yang berbagai. Tulang jenis ini sedikit melengkunguntuk menjadikannya strukturnya lebih kuat. Lapisan luar tulang panjang mengandungi tisutulang padat sementara di bahagian dalamnya terdiri daripada tisu tulang spongiosa. Kedua-dua epifisis tulang panjang dilitupi rawan hialin. Tulang-tulang panjang bersama-sama denganotot rangka terlibat dalam pergerakan luaran. Contoh tulang bagi kategori ini adalah femur, tibiadan fibula; humerus, ulna dan radius; dan falanks jari tangan dan kaki.Tulang PendekTulang dalam kategori ini berbentuk seperti kiub dan mempunyai ukuran panjang dan lebaryang hampir sama. Tulang pendek mempunyai lapisan nipis tisu tulang padat bahagian luarnya
  • 29dan tisu tulang spongiosa di sebelah dalamnya. Tulang jenis ini secara relatifnya menyimpanbanyak sum-sum tulang. Fungsi utama tulang pendek adalah untuk memberi sokongan dankestabilan kepada pergerakan luaran. Contoh bagi tulang pendek adalah karpal dan tarsal. Rajah 3.6: Tulang Panjang Rajah 3.6: Tulang Pendek
  • 30Tulang LeperTulang leper secara relatifnya adalah nipis dan kuat. Tulang leper berfungsi untuk melindungiorgan dalam tubuh dan sebagai tapak bagi pelekatan otot rangka. Permukaan anterior danposterior tulang leper terdiri daripada tisu tulang padat. Tisu tulang spongiosa yangmengandungi sejumlah sum-sum merah tulang yang berbeza mengikut tulang membntukbahagian tengah tulang leper. Bagi orang dewasa, sel-sel darah merah paling banyakdihasilkan oleh sum-sum merah tulang pada tulang leper. Tulang yang dikategorikan sebagaitulang leper adalah skapula, sternum, kranium dan os koksa. Tulang rusuk dan pelvis jugatermasuk dalam kategori ini. Rajah 3.7: Tulang Skapula (tulang leper)Tulang Tak TeraturTulang-tulang yang dimasukkan ke dalam kategori ini mempunyai bentuk yang kompleks dantidak akur dengan kategori bentuk-bentuk yang dinyatakan sebelum ini. Tulang-tulang dalamkategori ini berfungsi untuk memberi sokongan mekanikal yang utama kepada tubuh danmelindungi korda spina (bagi tulang-tulang vertebra). Contoh bagi tulang-tulang tak teraturadalah tulang-tulang verterbra, sacrum dan mandibel.Selain daripada kategori yang dinyatakan di atas, tulang turut boleh dikategorikan kepadatulang sesaomid dan tulang sutur.Tulang SesamoidTulang dalam kategori ini pada lazimnya adalah tulang pendek atau tulang tak teratur. Tulangsesamoid terbentuk pada tendon yang merentangi sendi. Ini bertujuan untuk membantumelindungi tendon tersebut daripada geseran, tegangan dan stress fizikal. Contoh tulangsesamoid adalah patela, pisiform dan dua tulang kecil pada bahagian bawah metatarsalpertama.
  • 31Rajah 3.8: Tulang Vertebra Toraks (tulang tak teratur) Rajah 3.9: Tulang pada bahagian bawah Metatarsal pertama (tulang sesamoid). Rajah 3.10: Tulang Patela (tulang sesamoid) Femur Patela Fibula Tibia
  • 32Tulang suturTulang bagi kategori ini adalah berdasarkan lokasi di mana tulang tersebut berada dan bukanberdasarkan bentuknya. Tulang sutur adalah tulang-tulang kecil yang terbentuk dalam sendisutur pada cranium. Oleh kerana bilangannya adalah berbeza antara individu, tulang-tulangsutur tidak mempunyai nama yang khusus. Rajah 3.11: Tulang Sutur Tulang suturPEMBAHAGIAN RANGKARangka seorang dewasa terdiri daripada 206 tulang yang dikelompokkan kepada dua bahagianiatu rangka aksial dan rangka apendaj. Rangka aksial mempunyai 80 tulang dan ianya terdiridaripada tulang-tulang yang berada pada paksi longitudinal tubuh. Paksi ini adalah satugarisan imaginari yang bermula daripada kepala dan menurun memengikut pusat graviti tubuhsehingga ke ruang di antara kedua belah kaki.Rangka apendaj pula terdiri daripada 126 tulang iaitu tulang-tulang tangan dan kaki bersertakumpulan tulang yang dikenali sebagai girdel yang menyambungkan tulang-tulang tangan dankaki kepada rangka aksial.Rangka aksial terdiri daripada tengkorak, hioid, osikel auditori, turus vertebra dan toraks. Bagirangka apendaj pula strukturnya adalah girdel pektoral, tangan, girdel pelvis dan kaki. Jadual3.1 memperincikan struktur dan bilangan tulang yang membentuk struktur-struktur tersebut.
  • 33Rajah 3.12: Rangka Aksial Tengkorak Sternum Tulang rusuk Turus vertebra Girdel pelvis
  • 34 Jadual 3.13: Rangka Apendaj Klavikel Skapula Humerus Radius Girdel pelvis Ulna Femur Patela Tibia Fibulahttp://sciencecity.oupchina.com.hk/biology/student/glossary/appendicular_skeleton.asp
  • 35 Jadual 3.1: Tulang Sistem Rangka Orang DewasaBahagian Rangka Struktur Bilangan Tulang Tengkorak  Kranium 8  Muka 14 Hioid 1 Rangka Aksial Osikel audotori 6 Turus vertebra 26 Toraks  Sternum 1  Rusuk 24 Girdel pektoral 2  Klavikel 2  Skapula Tangan  Humerus 2  Ulna 2  Radius 2  Karpal 16  Metakarpal 10  Falanks 28Rangka Apendaj Girdel pelvik  Tulang pinggul 2 Kaki  Femur 2  Patela 2  Fibula 2  Tibia 2  Tarsal 14  Metatarsal 10  Falanks 28
  • 36PEMBENTUKKAN TULANGProses pembentukkan tulang dikenali sebagai osifikasi. Terdapat empat keadaan di manaberlakunya osifikasi  Permulaan pembentukkan tulang pada embrio dan fetus  Pertumbuhan tulang semasa bayi, kanak-kanak dan remaja sehingga tulang mencapai saiz orang dewasa  Ubah suai tulang  Baik pulih frakturPermulaan Pembentukkan Tulang pada Embrio dan FetusTerdapat dua cara osifikasi pada embrio dan fetus iaitu osifikasi intramembranus dan osifikasiendokondral.Tulang leper pada tengkorak, mandibel, sebahagian daripada klavikel dan ubun-ubun bayisemasa dilahirkan terbentuk menerusi osifikasi intramembranus. Osifikasi jenis ini melibatkanpembentukkan tulang di dalam mesenkima yang tersusun dalam lapisan yang menyerupaimembran. Proses ini melibatkan turutan yang berikut: 1. Pembentukkan pusat osifikasi: Sel-sel mesinkima mengelompok dan melalui proses pembezaan untuk bertukar menjadi sel-sel osteogenik dan kemudiannya kepada sel-sel osteoblas. Osteoblas merembes matriks organik ekstrasel. 2. Kalsifikasi: Osteoblas terperangkap dalam matriks ekstrasel dan bertukar menjadi osteosit. Kalsium dan lain-lain garam mineral mula dimendapkan sementara matriks ekstrasel mula mengeras atau kalsifikasi. 3. Pembentukkan trabekula: Matriks ekstrasel membentuk trabekula yang kemudiannya bercantum dengan trabekula yang lain untuk membentuk tisu dan tulang spongiosa. Salur darah terbentuk dalam ruangan antara trabekula. Sum-sum merah tulang mula terbentuk. 4. Pembentukkan periosteum: Serentak dengan pembentukkan trabekula, mesinkima mengelompok pada bahagian periferi tulang spongiosa dan bertukar menjadi periosteum. Permukaan tulang spongiosa di bawah periosteum mula digantikan dengan tisu tulang padat yang akhirnya membentuk tulang padat.
  • 37 Rajah 3.14: Osifikasi Intramembranus Mesenkima Sel mesenkima membentuk Serat kolagen periosteum Pusat osifikasi Trabekula tulang Osteoid 1 Osteoblas 3 Salur darah Periosteum Osteoblas berserat Osteoid Osteoblas Ostosit Plet tulang padat Matriks tulang yang Tulang spongiosa 2 baru mengeras 4 Osteoblas Osteoid OstositOsifikasi endokondral pula adalah proses pembentukan tulang yang melibatkan penggantianrawan dengan tisu tulang. Kebanyakan daripada tulang terbentuk dengan Matriks ini.tulang cara yang Langkah barubagi osifikasi endokondral adalah seperti berikut: mengeras 1. Pembentukan model rawan: Sel-sel mesinkima mengelompok dan bertukar menjadi kondroblas. Kondroblas merembeskan matiks ekstrasel untuk membentuk model tulang yang terdiri daripada rawan hialin. Periosteum mula membentuk disekeliling model tulang ini 2. Pertumbuhan model rawan: Kondroblas bertukar menjadi kondrosit. Sebahagian daripada kondroblas kemudiannya mengalami hipertrofi dan pecah. Ini mencetuskan kalsifikasi model rawan ini. Pemanjangan model berlaku apabila kondroblas yang tinggal melalui pertumbuhan interstitial (pertumbuhan ruang-antara). Penebalan model disebabkan oleh penghasilan kondroblas baru oleh perikondrium. 3. Pembentukan pusat osifikasi utama: Penembusan arteri nutrien ke dalam bahagian tengah diafisis model rawan menyebabkan sel-sel osteogenik pada perikondrium untuk bertukar menjadi osteoblas. Perikondrium bertukar menjadi tulang dan membentuk periosteum. Pada bahagian tengah model rawah salur darah terbentuk dan mencetuskan pertumbuhan pusat osifikasi utama di mana tisu tulang akan menggantikan sebahagian besar daripada rawan. Osteoblas kemudiannya memendapkan matriks ekstrasel di atas sisa rawan yang telah mengeras untuk membentuk tulang spongiosa. Osifikasi kemudiannya merebak ke arah hujung-hujung model rawan 4. Pembentukkan rongga medulla (sum-sum): Osteoklas mengurai sebahagian daripada trabekula tulang spongiosa yang baru dibina ketika pusat osifikasi utama merebak ke
  • 38 hujung-hujung model rawan. Ini menghasilkan rongga medulla. Osteoblas menggantikan tulang spongiosa dengan tulang padat pada diafisis. 5. Pembentukan pusat osifikasi sekunder: Salur darah menembusi kedua-dua epifisis untuk membolehkan osifikasi berlaku pada bahagian tengahnya dan mengarah ke permukaan luar tulang. 6. Pembentukan rawan artikular dan plat epifisis: Rawan hialin yang melitupi epifisis bertukar menjadi rawan artikular. Sebelum seorang itu menjadi dewasa, rawan hialin terus berada di antara epifisis dan diafisis sebagai pat epifisis. Plat ini terlibat dalam pertumbuhan secara memanjang tulang-tulang panjang. Rajah 3.15: Osifikasi endokondral Tulang Rawan mengeras matang Salur darah Rawan Rawan mengeras Rawan Tulang spongiosa Kolar tulang Rongga Kolar tulang medulari Periosteum Pusat osifikasi primer Tulang Tulang Perikondrium kanselus padat Pusat osifikasi sekunderPertumbuhan Tulang Secara Memanjang dan Melebar (Menebal)Tulang panjang tumbuh secara memanjang dan melebar (menebal) pada peringkat bayi, kanak-kanak dan remaja. Pertumbuhan secara memanjang berlaku pada plat epifisial akibatpembahagian berterusan kondrosit baru pada plat di sebelah epifisis. Pada plat di sebelahdiafisis, kondrosit lama digantikan dengan tulang. Aktiviti ini menyebabkan plat episis kekalketabalannya tetapi tulang di sebelah plat ini pada bahagian diafisis bertambah panjang. Padaumur 18 – 25 tahun, rawan hialin pada plat epifisis digantikan dengan tulang dan plat ini hanyatinggal sebagai garisan epifisis.Serentak dengan pertumbuhan secara memanjang, tulang juga mengalami pertumbuhansecara melebar atau menjadi tebal. Pada permukaan tulang sel osteogenik bertukar menjadiosteoblas yang merembeskan matriks ekstrasel untuk membentuk tisu tulang baru. Osteoblas
  • 39kemudiannya bertukar menjadi osteosit. Serentak dengan penghasilan tisu tulang yang baru,osteoklas pada endosteum mengurai tisu tulang yang melapisi rongga medulla. Prosespenguraian ini lebih lambat berbanding proses pembinaan tisu tulang yang baru di sebelah luartulang sedia ada. Rajah 3.16 : Pertumbuhan Tulang Secara Memanjang dan Melebar Tulang orang dewasa Tulang dalam embrio Plet pertumbuhan Tulang remajaUbah Suai TulangUbahsuai tulang adalah proses penggantian tisu tulang lama dengan tisu tulang baru. Proses inimelibatkan resorpsi tulang dan pemendapan tulang. Resorpsi tulang mengurai matriksekstrasel tulang sementara pemendapan tulang menghasilkan matriks ekstrasel tulang.Ubahsuai tulang berlaku pada kadar yang berbeza pada setaip bahagian tubuh dan berlaku disepanjang hayat. Ubahsuai tulang juga turut terlibat dalam baik pulih tulang akibat kecederaanpada tulang.
  • 40 Rajah 3.17: Proses Ubah suai Tulang Tulang Osteoklas mengurai tulang lama Osteoblas membina tulang baru Tulang baruBaik Pulih FrakturFraktur adalah adalah satu keadaan di mana tidak mewujud lagi kesinambungan pada tulang.Fraktur boleh berlaku akibat daripada impak berdaya tinggi atau stres atau pun disebabkan olehkeadaan-keadaan perubatan seperti osteoporosis atau pun kanser tulang.Proses membaik pulih fraktur melibatkan turutan yang berikut: 1. Penyingkiran tisu tulang yang mati oleh fagosit 2. Pembentukan rawan berserat oleh kondroblas untuk menyambung bahagian yang patah pada tulang. 3. Penukaran rawan berserat kepada tulang spongiosa oleh osteoblas.
  • 41 4. Ubah suai tulang melibatkan resorpsi bahagian tulang yang mati dan penukaran tulang spongiosa kepada tulang padat.Proses penyembuhan mengambil masa yang agak lama kerana gangguan kepada aliran darahdi tempat kecederaan, kalsium dan fosforus perlu melalui kalsifikasi, pemendapan secaraberansur tulang serta pertumbuhan dan pembiakan yang perlahan bagi sel-sel tulang. Rajah 3.18: Proses Baik Pulih Fraktur Tulang padat Rongga Rawan medulari Sel berserat Darah Tulang baru spongiosa Hematoma Darah keluar daripada salur Tulang spongiosa terbentuk darah pecah dan membentuk di kawasan pembentukkan salur hematoma darah. Serat berawan terbentuk di kawasan lain. Tulang padat Rongga medulari Kalus Periosteum tulang Kalus tulang mengganti Osteoklas menyingkir lebihan rawan berserat tisu tulang, menjadikan struktur tulang baru seperti tulang asal
  • 42FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN DANPERTUMBUHAN TULANG  Nutrisi: Pengambilan yang mencukupi bagi vitamin A, C dan D serta mineral khususnya kalsium, fosforus dan magnesium.  Hormon: Hormon pertumbuhan manusia (hGH), insulin-like growth factor, hormon paratiroid, kalsitonin, estrogen dan androgen.  Senaman: Senaman yang melibatkan aktiviti yang menopang berat badan memberi tekanan kepada tulang untuk beradaptasi supaya menjadi lebih kuat.  Pendedahan kulit kepada cahaya ultraungu: Kulit menghasilkan Vitamin D apabila didedahkan kepada cahaya ini. Vitamin D diperlukan untuk penyerapan sempurna kalsium pada usus kecil.RINGKASAN  Tisu tulang atau tisu oseus terbina daripada sel-sel yang dikelililing matriks yang mengandungi lebih kurang 25% air, 25% serat kolagen dan 50% garam mineral  Terdapat empat jenis sel tulang pada tisu tulang iaitu sel osteogenik, osteoblas, osteosit dan osteoklas.  Tisu tulang terbahagi kepada dua jenis iaitu tisu tulang padat dan tisu tulang spongiosa.  Secara keseluruhannya 80% daripada tulang rangka manusia terdiri daripada tisu tulang padat dan 20% tisu tulang spongiosa.  Bagi orang dewasa sum-sum merah tulang iaitu tempat bagi penghasilan sel-sel darah hanya terdapat dalam tisu tulang spongiosa pada tulang pinggul, tulang rusuk, sternum, tulang belakang dan epifisis tulang-tulang panjang.  Tulang panjang yang tipikal terbahagi kepada tujuh bahagian iaitu difisis, epifisis, metafisis, rawan artikular, periosteum, rongga medula dan endosteum.  Tulang dan sitem rangka berfungsi untuk menyokong tisu-tisu lembut, menyediakan tempat untuk pelekatan tendon, melindungi organ-organ dalaman tubuh, membantu menggerakkan tubuh, menyimpan dan mengeluarkan simpanan mineral, menghasilkan sel-sel darah dan menyimpan trigliserida.  Tulang boleh dikategorikan kepada tulang panjang, tulang pendek, tulang leper dan tulang tak teratur.
  • 43  Rangka seorang dewasa terdiri daripada 206 tulang yang dikelompokkan kepada dua bahagian iatu rangka aksial (80 tulang) dan rangka apendaj (126 tulang).  Osifikasi berlaku menerusi osifikasi intramembranus dan osifikasi endokondral.  Ubah suai tulang menggantikan tisu tulang lama dengan tisu tulang baru sebagai adaptasi terhadap tekanan ke atas tulang dan juga untuk membaik pulih tulang yang rosak.  Perkembangan dan pertumbuhan tulang di pengaruhi oleh nutrisi, hormon, senaman dan pendedahan kulit kepada cahaya ultraungu.PENILAIAN KENDIRI1. Pada tulang orang dewasa, plet efifisis digantikan dengan _______________. A. osteon B. periosteum C. endosteum D. garis epifisis2. Ciri yang manakah di antara berikut terdapat pada tulang spongiosa? A. Mengandungi lakuna. B. Mengandungi osteon. C. Mempunyai system Havers. D. Mempunyai tulang trabekula.3. Girdel pelvis terdiri daripada ___________________________. A. tulang koksa B. skapula dan klavikel C. humerus dan skapula D. tulang rusuk, sternum dan klavikel4. Yang manakah di antara berikut terdapat pada plet epifisis? A. Kondrosit. B. Trabekula. C. Osteoklas. D. Endosteum
  • 445. Tulang rangka bersifat fleksibel kerana mempunyai __________________.. A. fosfat B. kalsium C. kolagen D. Vitamin D6. Sistem rangka berperanan untuk ____________________. A. melindungi organ dalaman tubuh daripada kecederaan B. membantu dalam menghasilkan pergerakan C. menghasilkan sel darah D. semua jawapan di atas7. Sel yang membina tulang adalah _________________.. A. osteosit B. osteoblas C. osteoklas D. osteogenik8. Apakah jenis rawan yang melitupi permukaan tulang yang membentuk sendi? A. Hialin B. Elastik C. Artikular D. Berserat9. Tulang yang manakah di antara berikut dikategorikan sebagai tulang pendek?. A. Karpal B. Femur C. Skapula D. Vertebra toraks10. Tulang yang manakah di antara berikut terbentuk menerusi osifikasi intramembranus? Tulang leper pada tengkorak, mandibel, sebahagian daripada klavikel dan ubun-ubun bayi semasa dilahirkan terbentuk menerusi osifikasi intramembranus A. Femur B. Radius C. Mandibel D. Metatarsal
  • 45 UNIT PELAJARAN 4 SENDIHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat:  Menerangkan bagaimana struktur sendi menentukan fungsinya.  Menjelaskan klasifikasi sendi berdasarkan struktur dan fungsi.  Menerangkan struktur sendi sinovial.  Menerangkan jenis pergerakan yang boleh berlaku di sendi synovial.  Menerangkan jenis dan lokasi sendi sinovial.PENGENALANSendi adalah lokasi di mana berlakunya pertemuan di antara dua atau lebih tulang, di antararawan dan tulang atau di antara gigi dengan tulang. Binaan atau struktur sesuatu sendimempengaruhi kekuatan dan julat pergerakan sendi tersebut. Sendi yang strukturnyaberkedudukan rapat di antara satu sama lain kuat tetapi tidak fleksibel atau dalam erti kata lainmembataskan pergerakan atau tidak membenarkan langsung pergerakan pada sendi tersebut.Sebaliknya sendi yang strukturnya agak longgar membolehkan julat pergerakan yang lebih luasatau lebih fleksibel tetapi berkencenderungan untuk terkehel.Pergerakan pada sendi juga ditentukan oleh bentuk tulang-tulang yang membentuk sesuatusendi, kefleksibelan ligamen yang menghubungkan tulang-tulang tersebut dan ketegangan ototserta tendon yang berkait dengan pergerakan pada sendi tersebut. Pengetahuan tentangstruktur serta julat pergerakan sesuatu sendi penting bagi mengelakkan berlakunya kecederaanpada sendi akibat pergerakan yang tidak sesuai atau melampaui julat pergerakannya.KLASIFIKASI SENDISendi diklasifikasi berdasarkan kepada struktur dan fungsi sendi tersebut. Klasifikasiberdasarkan struktur melihat kepada dua perkara iaitu sama ada terdapat atau tidak ronggasinovial di antara tulang-tulang yang membentuk sendi tersebut dan jenis tisu perantara atautisu penghubung yang menghubungkan tuang-tulang tersebut. Klasifikasi berdasarkan fungsipula berkait dengan julat pergerakan sendi tersebut.
  • 46Terdapat tiga jenis sendi bagi klasifikasi berdasarkan struktur:  Sendi berserat: Sendi jenis ini tidak mempunyai rongga sinovial. Tulang-tulang sendi dihubungkan oleh tisu perantara atau tisu penghubung padat tak teratur.  Sendi berawan: Sendi tidak berongga sinovial dan tulang-tulang sendi dihubungkan oleh rawan.  Sendi sinovial: Terdapat rongga sinovial di antara tulang-tulang sendi. Tulang-tulang sendi ini dihubungkan oleh tisu perantara atau tisu penghubung padat tak teratur dan juga oleh ligamen.Dari segi fungsi, sendi diklasifikasikan mengikut jenis yang berikut:  Sinartrosis: Sendi yang tidak membenarkan sebarang pergerakan padanya.  Amfiartrosis: Sendi yang membenarkan sedikit pergerakan padanya.  Diartrosis: Sendi yang membolehkan pergerakan yang agak meluas.SENDI BERSERATTerdapat tiga jenis sendi berserat iaitu sutur, sindesmosis dan membran interos.Sutur hanya terdapat di tengkorak dan menyatukan tulang-tulang kranium. Sutur diklasifikasikansebagai amfiartrosis semasa bayi dan sinartrosis pada mereka yang lebih tua. Sindesmosisadalah sendi yang boleh digerakkan secara terbatas. Tulang-tulang yang membentuk sendi inidi hubungkan oleh ligamen interos. Membran interos merupakan lembaran nipis tisu perantaraatau tisu penghubung padat tak teratur yang menghubungkan tulang-tulang panjang yangberkedudukan secara bersebelahan. Rajah 4.1: Sutur Sutur korona Tulang parietal Tulang frontal Sutur lambdoid Tulang oksipital Tulang sfenoid Tulang skuamus Tulang temporal
  • 47 Rajah 4.2: Sindesmosis Fibula Tibia Ligamen tibiofibula anterior Ligamen deltoidLigamen talofibula anterior Talus Kalkaneus Ligamen kalkaneofibula Ligamen talofibula anterior Rajah 4.3: Membran interos Kepala radius Ligamen anulus Tendon biseps brakii Sindesmosis radioulnar (membran interos) Radius Ulna
  • 48SENDI BERAWANSendi berawan sama ada hanya membenarkan sedikit pergerakan berlaku seperti pada simfisispubik atau tiada pergerakan langsung seperti pada plat epifisis. Ini disebabkan oleh sifat rawanhialin atau rawan berserat yang menghubungkan tulang-tulang.Terdapat dua jenis sendiberawan iaitu:  Sinkondrosis: Tulang-tulang sendi dihubungkan oleh rawan hialin. Dari segi fungsi sinkondrosis adalah jenis sinartrosis. Sendi jenis tidak boleh digerakkan.  Simfisis: Tulang-tulang sendi mempunyai rawan artikular dan dihubungkan oleh rawan berserat. Dari segi fungsi sendi ini adalah dari jenis amfiartrosis yang memboleh sedikit pergerakan berlaku pada sendi tersebut. Rajah 4.4: Sindesmosis dan Sinkondrosis Sternum (manubrium) Sendi di antara tulang Sinkondrosis rusuk pertama dan sternum Plet epifisis Sternum (rawan hialin) Simfisis Ceper intervertebra rawan berserat Badan vertebraSENDI SINOVIALSendi sinovial diklasifikasikan sebagai diartrosis dari segi fungsinya. Sendi jenis inimembenarkan lebih banyak pergerakan dilakukan berbanding sendi berserat dan sendiberawan.Sendi sinovial mempunyai ciri-ciri umum yang berikut:
  • 49  Rongga sinovial: Rongga berisi bendalir sinovial yang terdapat di antara tulang-tulang sendi. Bendalir sinovial dirembeskan oleh membran sinovium. Bendalir ini berfungsi untuk mengurangkan geseran di antara permukaan tulang-tulang sendi, membekalkan nutrien kepada kondrosit dan menyingkirkan sisa metabolik daripada kondrosit pada rawan artikular yang melitupi permukaan tulang-tulang sendi.  Kapsul artikular: Kapsul ini melingkungi rongga sinovia dan menyatukan tulang-tulang sendi. Kapsul ini terdiri daripada membran berserat yang mungkin mengandungi ligamen di permukaaan luarnya dan membran sinovium pada bahagian di sebelah dalam kapsul artikular.  Rawan artikular: Permukaan tulang-tulang sendi ini dilitupi rawan hialin pada bahagian epifisis. Rawan artikular berfungsi untuk menyerap hentakan dan mengurangkan geseran semasa berlakunya pergerakan pada sendi.Selain daripada struktur ini, kebanyakan daripada sendi sinovial juga mempunyaistruktur-struktur berikut:  Meniskus: Alas yang terbina daripada rawan berserat dan terletak di antara permukaan tulang-tulang sendi yang bertentangan.  Pad lemak artikular: Alas yang mengandungi tisu adiposa dan berfungsi untuk melindungi rawan artikular.  Ligamen aksesori: Ligamen yang terbina daripada tisu perantara sebenar dan berada di dalam dan di luar kapsul. Ligamen ini berfungsi untuk mencegah pergerakan yang melampau pada sendi. Ini dapat mengurangkan risiko kecederaan kepada sendi semasa bergerak.  Tendon: Strukur yang mengandungi serta kolagen. Struktur ini menghubungkan otot kepada tulang-tulang sendi.  Bursa: Pundi-pundi kecil yang mengandungi bendalir yang menyerupai bendalir sinovia di dalam sendi sinovia tertentu. Pundi ini berperanan untuk mengurangkan geseran di antara tulang-tulang sendi.
  • 50 Rajah 4.5: Struktur Tipikal Sendi SinovialJENIS SENDI SINOVIALTerdapat tujuh jenis sendi sinovial yang berbeza dari segi kestabilan dan darjah kebebasanpergerakan pada sendi. Kestabilan dan pergerakan pada sendi jenis ini dipengaruhi oleh:  Bentuk permukaan tulang-tulang yang bertemu untuk membentuk sendi tersebut.  Kapsul artikular dan kekenyalan ligament yang menghungkan tulang-tulang sendi.  Ton otot yang diselitkan pada tulang-tulang sendi.  Tarikan graviti.
  • 51 Jadual 4.1: Jenis Sendi Sinovial Nama Contoh Deskripsi pergerakan Karpal pergelangan tangan, Melungsor atau menggelungsorSendi gesel sendi akromioklavikular. sahaja. Fleksi dan ekstensi pada satuSendi engsel Siku. satah sahaja. Sendi atlanto aksial, sendi Satu tulang berputar di sekelilingSendi pangsi radioulnar proksimal, sendi tulang yang lain. radioulnar distal.Sendi kondil/Sendi Sendi radiokarpus, sendi Fleksi, ekstensi dan sirkumduksi.elipsoidal temporomandibel. Sendi karpometakarpal, sendi Pergerakan yang sama sepertiSendi pelana sternoklavikular. sendi kondil. Sendi bahu (glenohumerus), Semua pergerakan kecualiSendi lesung sendi pinggul. melungsor atau menggelungsor. Pergerakan yang sama sepertiSendi kompaun/Sendi Sendi lutut. untuk sendi kondil dan sendiengsel terubah suai pelana.
  • 52 Rajah 4.6: Pergerakan pada Sendi Sinovial Klavikel Sendi gesel Skafoid Sendi pangsi Sendi kondil Skapula ummm Metakarpal ibu jari Sendi lesungSendi pelana
  • 53PERGERAKAN PADA SENDI SINOVIALPergerakan pada sendi sinova dikategorikan kepada:  Melongsor  Pergerakan angular  Putaran  Pergerakan khasMelongsorPergerakan melongsor dua tulang pipih di atas satu sama lain ke arah sisi Contohpergerakan melongsor adalah mengangkat tangan secara lurus dari sisi tubuh ke ataskepala seperti lompat bintang. Dalam pergerakan ini permukaan pipih klavikel dan akromionskapula saling melongsor. Rajah 4.7: Senaman Lompat BintangPergerakan AngularPergerakan angular menyebabkan pertambahan atau pengurangan sudut di antaratulang-tulang sendi. Pergerakan angular yang utama adalah fleksi, ekstensi, ekstensi hiper,
  • 54abduksi, aduksi dan sirkumduksi. Pergerakan-pergerakan ini dilakukan secara relatif kepadakedudukan anatomi. Rajah 4.8: Pengecilan sudut di antara tulang semasa fleksi Nilai sifar Fleksi EkstensiApabila melakukan fleksi, sudut di antara tulang-tulang sendi akan berkurangan. Ini berbezadengan esktensi di mana sudut di antara tulang-tulang sendi akan meningkat dengan lakuantersebut. Secara amnya lakuan ekstensi bertujuan untuk mengembalikan sesuatu bahagiantubuh kepada kedudukan anatomi selepas bahagian tersebut difleksikan. Fleksi danekstensi dilakukan pada satah sagital. Ekstensi hiper pula merujuk kepada pergerakanekstensi bahagian tubuh melepasi kedudukan anatominya. Contoh bagi pergerakan iniadalah membawa dagu ke dada (fleksi), mengembali kepala ke posisi asal selepasmembawa dagu ke dada (ekstensi) dan mendongakkan kepala (ekstensi hiper).Abduksi adalah pergerakan tulang menjauhi garisan tengah tubuh (paksi membujur) danaduksi pula adalah pergerakan tulang ke arah garisan tengah tubuh (paksi membujur).Sirkumduksi melibatkan pergerakan dalam bentuk bulatan bahagian distal tulang (hujungtulang yang paling jauh daripada garisan tengah tubuh). Sirkumduksi adalah pergerakanyang berterusan mengikut turutan fleksi, abduksi, ekstensi dan aduksi. Contoh pergerakansirkumduksi adalah membuat bulatan di sisi tubuh menggunakan lengan atau kaki.
  • 55 Rajah 4.9: Pergerakan Angular Fleksi Ekstensi hiperAbduksi Fleksi Aduksi Abduksi Ekstensi Abduksi Fleksi Ekstensi hiper Aduksi Ekstensi Aduksi Aduksi Sirkumduksi
  • 56PutaranPergerakan putaran melibatkan tulang berputar pada paksi membujur tulang itu sendiri.Pergerakan ini dilakukan secara relatif kepada garisan tengah tubuh. Putaran dilakukanke arah kanan atau kiri dan secara medial dan lateral. Putaran medial melibatkanpermukaan permukaan anterior tulang dipusingkan ke arah garisan tengah tubuh. Putaranlateral pula memusingkan permukaan anterior tulang menjauhi garisan tengah tubuh.Contoh bagi pergerakan ini adalah menggelengkan kepala (putaran ke kanan dan kiri) danmembawa tapak tangan dari kedudukan anatomi ke perut (putaran medial) dan dari perutke sisi tubuh dengan tapak tangan menghala ke hadapan (putaran lateral). Rajah 4.10: Pergerakan Putaran Putaran kepala Putaran Putaran kanan kiri Putaran Putaran lateral medialPergerakan KhasPergerakan ini hanya berlaku di sendi tertentu sahaja dan meliputi tetapi tidak terhadkepada elevasi, depresi, protraksi, retraksi, inversi, eversi, pendorsifleksan dan fleksiplantar.
  • 57 Elevasi: Pergerakan menaikkan bahagian tertentu tubuh sebagai contohnya menutup mulut (menaikkan mandibel) selepas membukanya Depresi: Pergerakan menurunkan bahagian tertentu tubuh sebagai contohnya membuka mulut (menurunkan mandibel). Protraksi: Pergerakan ke arah hadapan bahagian tertentu tubuh sebagai contohnya memuncungkan bibir. Retraksi: Pergerakan untuk mengembalikan bahagian tertentu tubuh yang telah diprotraksikan ke kedudukan anatomi. Contoh bagi pergerakan ini adalah mengeritkan gigi. Inversi: Pergerakan yang menghalakan tapak kaki ke arah medial tubuh. Eversi: Pergerakan yang menghalakan tapak kaki ke arah lateral tubuh. Pendorsifleksan: Pergerakan yang membawa bahagian kekura kaki ke bahagian anterior kaki bawah. Contoh bagi pergerakan ini adalah berdiri di atas tumit. Fleksi plantar: Pergerakan yang membawa tapak kaki ke arah permukaan plantar. Contoh pergerakan ini adalah berdiri di atas jari kaki. Supinasi: Pergerakan bahagian lengan bawah yang menyebabkan tapak tangan menghala ke atas sebagai contohnya menghulurkan tangan untuk menerima sesuatu benda. Pronasi: Pergerakan bahagian bawah lengan yang menyebabkan tapak tangan menghala ke bawah sebagai contohnya meletak tapak tangan di atas meja. Oposisi: Pergerakan yang membawa ibu jari tangan (pada sendi karpometakarpal) menyentuh hujung jari-jari lain pada sebelah tangan yang sama. Rajah 4.11: Elevasi dan Depresi Rajah 4.12: Protraksi dan Retraksi Protraksi Retraksi Elevasi Depresi
  • 58 Rajah 4.11: Eversi dan Inversi Rajah 4.12: Fleksi Plantar dan Pendorsifleksan Pendorsifleksan Fleksi plantar Eversi InversiRajah 4.11: Pronasi dan Supinasi Rajah 4.11: Oposisi dan Reposisi Posisi Reposisi Pronasi Supinasi
  • 59RINGKASAN  Sendi adalah lokasi di mana berlakunya pertemuan di antara dua atau lebih tulang, di antara rawan dan tulang atau di antara gigi dengan tulang.  Pergerakan pada sendi dipengaruhi oleh struktur binaannya, bentuk tulang-tulang sendi, kefleksibelan ligamen dan ketegangan otot serta tendon yang diselitkan pada tulang- tulang sendi.  Sendi diklasifikasikan mengikut struktur binaan: berserat, berawan dan synovial; dan fungsinya: sinartrosis, amfiartrosis dan diatrosis.  Sinartrosis tidak membenarkan sebarang pergerakan padanya.  Amfiartrosis membenarkan sedikit pergerakan padanya.  Diartrosis membolehkan pergerakan yang agak meluas.  Sendi sinovial mempunyai ciri-ciri umum seperti mempunyai rongga sinovial, kapsul artikular dan rawan artikular.  Kebanyakan daripada sendi sinovial juga mempunyai meniskus, pada lemak artikular, ligamen aksesori, tendon dan bursa.  Terdapat tujuh sub-jenis sendi bagi sendi sinovial: sendi gesel, sendi engsel, sendi pangsi, sendi kondil, sendi pelana, sendi lesung dan sendi kompaun.  Pergerakan pada sendi sinovial dikategorikan kepada melongsor, pergerakan angular, putaran dan pergerakan khas.PENILAIAN KENDIRI1. Menggelengkan kepala adalah pergerakan jenis __________________. A. fleksi B. retraksi C. putaran D. abduksi2. Pergerakan yang manakah di antara berikut tidak boleh dilakukan pada mandibel? A. Depresi. B. Elevasi. C. Eversi D. Protraksi
  • 603. Fungsi yang manakah di antara berikut bukan fungsi bendalir sinovial? A. Melincirkan sendi. B. Menguatkan sendi. C. Menyingkirkan bahan sisa metabolik. D. Mengurangkan geseran di antara tulang.4. Sendi jenis yang manakah di antara berikut mempunyai tisu perantara berserat tetapi tiada rongga sinovial? A. Simfisis. B. Sinovial. C. Berserat. D. Sinkondrosis.5. Permukaan tulang-tulang sendi ini dilitupi rawan ________________________. A. tulang B. elastik C. artikular D. berserat6. Apakah peranan bursa pada sendi sinovial? A. Menyingkirkan sisa metabolik. B. Merembeskan bendalir sinovial. C. Membekalkan nutrien kepada kondrosit. D. Mengurangkan geseran di antara tulang-tulang sendi.7. Sendi bahu adalah sendi jenis _____________________. A. engsel B. pangsi C. lesung D. kompaun8. Sirkumduksi boleh dilakukan di sendi ____________________. A. gesel B. kondil C. pelana D. engsel
  • 619. Pergerakan yang manakah di antara berikut bukan berupa pergerakan angular? A. Fleksi. B. Elevasi. C. Abduksi. D. Ekstensi.10. Perbuatan menguap adalah pergerakan jenis ______________. A. depresi B. pronasi C. retraksi D. pendorsifleksan
  • 62 UNIT PELAJARAN 5 SISTEM OTOTHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat:  Menerangkan jenis tisu otot.  Menerangkan sifat dan fungsi otot rangka.  Memerihalkan anatomi serat otot rangka.  Menjelaskan bagaimana otot rangka menguncup dan mengendur.  Memerihalkan tiga jenis serat otot rangka.  Menjelaskan bagaimana otot rangka menghasilkan pergerakan.PENGENALANSistem otot terdiri daripada otot rangka, otot licin dan otot kardium. Setiap jenis otot ini terdiridaripada tisu yang berupaya untuk menguncup bagi menghasilkan sama ada pergerakandalaman atau pergerakan luaran tubuh.Otot kardium adalah otot dinding jantung dan berperanan untuk mengepam darah menerusisalur-salur darah ke seluruh tubuh. Otot licin terdapat pada dinding kebanyakan daripada organlompang dalam tubuh seperti gaster, usus, salur darah dan pundi kencing. Otot ini antaralainnya berperanan dalam memindahkan bahan daripada satu bahagian dalaman tubuh kebahagian yang lain.Otot kardium dan otot licin adalah otot-otot involuntari atau luar kawal. Ini bermaksud yang kitatidak dapat mengawal tindakan otot-otot ini. Otot rangka pula adalah otot yang paling banyakpada tubuh. Terdapat lebih daripada 650 otot yang dilekatkan sama ada secara langsung ataudengan perantaraan tendon atau aponeuroses kepada rangka manusia. Penguncupan danpengenduran otot rangka yang boleh dikawal secara sedar ini (otot voluntari) membolehkan kitamelakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.Unit ini memfokus kepada anatomi dan fungsi otot rangka, mekanisma penguncupan ototrangka dan otot-otot rangka yang utama yang digunakan untuk pergerakan lokomotor danbukan lokomotor.
  • 63 Jadual 5.1 : Ciri-Ciri Fizikal Tisu Otot Jenis Tisu Otot Ciri-ciri Fizikal  Memanjang, bercabang dan berjalur.  Mempunyai satu satu dua nukleus di tengah sel.  Sel-sel bersambung di antara satu menerusi cakera selit.  Diameter berjulat 5-10 µm dan panjang 30-200 µm.  Setiap sel berbentuk gelendung dan memunyai satu nukleus di tengah sel.  Tidak berjalur.  Panjang sehingga to 30 cm.  Berbentuk silinder dan berjalur.  Mempunyai banyak nukleus yang terletak pada bahagian periferi sel.  Sel-sel tersusun secara selari dalam berkas-berkas yang ikat dengan tisu perantara.SIFAT TISU OTOTTisu otot mempunyai empat sifat yang utama:  Kebolehujaan: Berkebolehan untuk bergerak balas terhadap rangsangan  Kebolehkuncupan: Keupayaan untuk mengurangi panjang atau mengubah bentuk menjadi kecil pada beberapa sel dan tisu seperti otot.  Kebolehpanjangan: Kebolehan untuk diregang tanpa terkoyak  Kekenyalan: Kebolehan untuk kembali ke bentuk asal selepas diregang.
  • 64FUNGSI OTOT RANGKA  Menghasilkan pergerakan tubuh: Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tubuh bergantung kepada penguncupan otot yang berterusan atau penguncupan yang berselang-seli dengan pengenduran otot. Fungsi pergerakan dilaksanakan dengan melibatkan tulang dan sendi.  Mengekalkan postur dan kedudukan tubuh: Tegangan yang dihasilkan oleh penguncupan otot menstabilkan sendi dan ini membantu mengekalkan postur tubuh semasa berkedudukan statik atau bergerak.  Menyokong tisu lembut tubuh: Organ dalaman tubuh seperti yang terdapat pada bahagian abdomen dilindungi dan disokong kedudukannya oleh otot-otot abdomen dan pelvis.  Menjaga laluan masuk dan keluar: Otot-otot rangka mengelilingi laluan masuk dan keluar salur pencernaan dan urinari. Otot-otot ini memberi kawalan secara sedar bagi lakuan menelan, peninjaan dan pengencingan.  Mengekalkan suhu tubuh: Penguncupan otot memerlukan tenaga. Tidak semua tenaga yang terhasil untuk penguncupan otot digunakan untuk tujuan tersebut. Sebahagian daripadanya dibebaskan sebagai haba dan ini digunakan oleh tubuh untuk mengekalkan suhu tubuh dalam julat yang sesuai bagi membolehkan fungsi tubuh dilaksanakan secara normal.ANATOMI OTOT RANGKAOrganisasi Tisu Perantara pada OtotKeseluruhan otot dilitupi epimisium yang mengandungi lapisan padat serat kolagen. Fasciapada bahagian luar epimisium pula mengasingkan otot daripada lain-lain tisu dan organdisekelilingnya.Serat-serat otot rangka (sel otot atau miosit) disusun dalam berkas yang dikenali sebagai fasikeldan dilitupi tisu serat perantara yang terdiri daripada serat kolagen dan serat elastik. Tisuperantara ini diikenali sebagai perimisium. Perimisium juga mengandungi salur-salur darah dansaraf. Cabang salur darah atau kapilari ini memasuki setiap fasikel untuk membekalkan nutriendan mengangkut bahan sisa metabolisma sel. Akson saraf motor juga juga memasiki fasikelmenerusi laluan yang sama seperti kapilari. Akson saraf motor ini membawa impuls motoruntuk merangsang setiap serat otot rangka.Setiap serat otot rangka di dalam fasikel dilitupi tisu perantara yang dikenali sebagaiendomisium. Endomisium juga mengikat setiap serat otot rangka yang bersebelahan.Endomisium juga berperanan sebagai penebat eletrik bagi setiap sel otot rangka. Di antara
  • 65lapisan edomisium dan serat-serat otot terdapat sel-sel satelit yang berperanan untuk membaikpulih tisu otot rangka yang mengalami kerosakan.Di hujung keseluruhan otot epimisium, perimisium dan endomisium bersatu untuk membentuktendon atau aponeurosis. Tendon dan aponeurosis menghubungkan otot rangka kepadaperiosteum pada tulang atau kepada tisu perantara otot lain. Rajah 5.1: Organisasi Tisu Perantara pada Otot Perimisium Salur darah Tulang Serat otot Fasikel Tendon Epimisium EndomisiumAnatomi Serat Otot RangkaSetiap serat rangka dilitupi membran yang dikenali sebagai sarkolema. Sebahagian daripadasarkolema ini melipat secara melintang untuk membentuk tubul melintang atau transversetubules (T-tubules). Tubul ini penting kerana ia membawa depolarisasi (perubahan padakeupayaan membran untuk menjadikan sel tersebut lebih positif atau negatif). Depolarisasimendatang kesan kepada sisterna terminal yang terdapat pada retikulum sarkoplasma.Retikulum sarkoplasma adalah retikulum endoplasma bagi serat otot. Retikulum endoplasma inimerupakan sistem membran yang terdiri daripada rangkaian halus dan bercabang-cabang yangterdapat di dalam sitoplasma sel. Pada bahagian tertentu retikulum sarkoplasma ini terdapatstruktur seperti pundi yang dikenali sebagai sisterna terminal. Sisterna terminal berperanansebagai tempat untuk menyimpan ion kalsium yang hanya digunakan untuk penguncupan otot
  • 66sahaja. Pada otot rangka dua sisterna terminal berhubung dengan tubul melintang (T-tubule)untuk membentuk triad. Rajah 5.2: Anatomi Serat Otot Rangka Jalur I Jalur I Jalur A Jalur I Garis Z Garis Z Sebagaian daripa Zon H serat otot rangka Sarkolema Triad Mitokondria Miofibril Miofibril Tubul Sarkolema Sisterna terminal Tubul melintangSitosol adalah sitoplasma bagi serat otot. Di dalam sitosol terdapat organel yang sama sepertimana yang terdapat dalam sel tipikal yang lain kecuali ia diberi nama yang berbeza. Terdapatbanyak nukleus dalam sel otot. Nukleus ini mengandungi bahan genetik bagi sel otot. Sepertisel-sel yang lain (kecuali sel darah merah matang), sel otot juga mengandungi mitondria yangbertanggungjawab terhadap penghasilan tenaga untuk membina Adenosina Trifosfat (ATP)ATP adalah sebatian yang apabila diurai atau dihidrolisis menghasilkan tenaga untuk semuakerja sel.Terdapat beberapa miofibril di dalam setiap serat otot. Miofibril terdiri daripada dua jenis proteinkontraktil iaitu filamen aktin (nipis) dan filamen miosin (tebal) yang disusun dalam berkasberbentuk silinder. Susunan kedua-dua filamen inilah yang menyebabkan otot rangka dan ototkardium kelihatan berjalur. Semasa penguncupan otot kepala filamen miosin menarik filamenaktin ke tengah sarkomer. Tindakan ini menyebabkan serat otot memendek. .
  • 67 Rajah 5.3: Filamen Aktin Ekor Kepala Rajah 5.3: Filamen Aktin Troponin Tropomiosin AktinJalur A (anistropik) adalah jalur gelap yang panjangnya sama dengan panjang filamen miosin.Di bahagian tengah Jalur A terdapat kawasan yang kurang gelap berbanding kawasan Jalur Ayang lain yang bersebelahan dengannya. Kawasan ini dikenali sebagai zon H dan di sinifilamen miosin tidak ditindih oleh filamen aktin. Garis M terdapat dibahgaian tengah zon H danmerupakan tempat bagi pelekatan hujung-hujung filamen miosin.Jalur I (isotropik) terdiri daripada filamen aktin. Setiap jalur ini terbahagi dua oleh cakera proteinyang dikenali sebagai garis Z. Garis Z merupakan tempat bagi pelekatan hujung-hujung filamenaktin. Kawasan yang terdapat di antara dua garis Z dikenali sebagai sarkomer. Sarkomermerupakan unit kontraktil bagi otot. Pemendekkan setiap sarkomer dalam otot menyebabkanotot memendek secara keseluruhannya dan mengasilkan daya.
  • 68 Rajah 5.4: Organisasi Sarkomer Sarkolema Mitokondria Miofibril Nukleus Jalur Jalur A I Garis Z Zon H Garis Z Aktin Miosin Jalur I Jalur A Jalur I Garis M Sarkomer Garis M Garis Z Garis Z Aktin Filamen elastik MiosinPENGUNCUPAN DAN PENGENDURAN OTOTPenguncupan otot menghasilkan tegangan atau tarikkan yang menyebabkan pemendekkanserat otot. Penguncupan otot berlaku hasil daripada interaksi di antara filamen aktin dan filamenmiosin dalam setiap sarkomer. Proses penguncupan ini diterangkan menerusi teori filamengelongsor. Teori ini telah dibina oleh Andrew F. Huxley, Rolf Niedergerke, Hugh Huxley danJean Hanson dalam 1954.Teori Filamen GelongsorTeori ini dibina berdasarkan kepada pemerhatian ke atas sarkomer yang memendek semasapenguncupan otot. Semasa memendek, jalur H dan I mengecil, zon pertindihan di antarafilamen aktin dan filamen miosin menjadi semakin besar dan jarak di antara garis Z semakin
  • 69hampir di antara satu sama lain. Lebar jalur A pula kekal di sepanjang penguncupan. Bagipelopor teori ini, kejadian ini hanya boleh berlaku sekiranya filamen aktin bergerak ke tengahsarkomer atau mengelongsor di atas filamen miosin.Mekanisma Gelongsor FilamenProses penguncupan otot pada sarkomer melibatkan turutan yang berikut: 1. Turutan kejadian yang membawa kepada penguncupan otot dimulakan di sistem saraf pusat sebagai gerak balas terhadap rangsangan yang diterima. 2. Neuron motor pada tanduk ventral korda spina diaktifkan dan menghantar keluar potensial aksi (action potential) menerusi akar ventral korda spina. 3. Akson neuron yang mencabang kepada beberapa serat otot menghantar potensial aksi ke plat hujung motor setiap serat otot ini 4. Di plat hujung motor, potensial aksi ini menyebabkan pembebasan asetilkolin ke dalam lekah sinaps di permukaan serat otot. 5. Asetilkolin menyebabkan perubahan pada potensial rehat membran di bawah plat hujung motor dan ini memulakan penyebaran potensial aksi pada permukaan serat otot. 6. Potensial tindakan sampai ke tubul melintang (T-tubule) sesuatu triad dan menyebabkan ion kalsium dibebaskan daripada sisterna terminal yang bersebelahan. 7. Ion kalsium memasuki serat otot dan bersatu dengan molekul troponin. Penyatuan ini menyebabkan kompleks troponin-tropomiosin untuk bergerak daripada kedudukan asal dan mendedahkan tapak untuk pelekatan miosin (tapak aktif) pada aktin. Kepala miosin melekat pada tapak yang terdedah ini. 8. Kepala miosin yang melekat ini kemudiannya berputar ke arah tengah sarkomer dan menarik filamen aktin bersamanya. Putaran ini menggunakan tenaga yang tersimpan di dalam kepala miosin. 9. Ikatan di antara kepala miosin dengan tapak aktif kekal sehingga kepala miosin tersebut menerima molekul ATP yang baru. 10. Setelah menerima molekul ATP yang baru, kepala miosin berpisah dengan tapak aktif pada aktin. Semasa dalam keadaan terpisah, hidrolisis ATP mengaktifkan kembali kepala miosin untuk bersedia untuk mengulangi turutan pelekatan-putaran dan pemisahan ini.Putaran secara kolektif semua kepala miosin pada satu arah (ke bahagian tengah sarkomer)bergabung untuk menggerakkan filamen aktin ke bahagian tengah sarkomer dan seterusnyamenghasilkan penguncupan otot.
  • 70Apabila serat otot tidak lagi menerima rangsangan (tiada lagi potensial aksi),retikulumsarkoplasma menyerap kembali ion-ion daripada serat otot dan disimpan dalam sisternaterminal. Kepekatan ion kalsium dalam sarkoplasma kembali pada aras normal dan inimenyebabkan kompleks troponin-tropomiosin kembali kepada kedudukan asal. Tapak aktifpada filamen aktif tidak lagi terdedah dan menghalang kepala miosin untuk melekat. Keadaanini menandakan tamatnya penguncupan otot. Pada manusia yang hidup, suatu daya luaranseperti graviti atau penguncupan otot antagonis menarik otot untuk kembali ke panjang asalnya. Rajah 5.5 : Persimpangan Neuro-Otot dan Plet Hujung Motor Hujung akson Bulbus hujung sinap Sarkolema Sarkoplasma Persimpangan neuro-otot Miofibril Impuls Bulbus Vesikel sinaps hujung sinap Sarkolema Lekah sinaps Plet hujung motor
  • 71 Rajah 5.6: Pelongsoran Filamen Kepala miosin mengurai ATP dan dicaj semula Kepala miosin lekat pada aktin Penguncupan diteruskan selagi ada ATP dan aras kalsium tinggi dalam sarkoplasma Kepala miosin berpisah daripada aktin apabila ATP di bawa masuk Kepala berputar ke arah tengah aktinKLASIFIKASI PENGUNCUPAN OTOT RANGKAPenguncupan otot yang melibatkan pemendekkan sarkomer dan seterusnya keseluruhan otothanya berlaku bagi penguncupan konsentrik. Bagaimana pun disebabkan semua otot dianggapboleh menguncup (boleh memendek), maka perlu diklasifikasikan penguncupan ini.Penguncupan otot terbahagi kepada:  Penguncupan konsentrik  Penguncupan esentrik  Penguncupan isometrik  Penguncupan isotonikPenguncupan KonsentrikDaya yang terhasil adalah mencukupi untuk mengatasi beban dan otot memendek semasamenguncup. Contoh bagi penguncupan jenis ini adalah penguncupan biseps brakii untukmemfleksi lengan bawah di siku daripada kedudukan anatomi. Penguncupan konsentrik adalahjenis penguncupan otot yang lazimnya berlaku dalam aktiviti sukan dan rutin harian.
  • 72Penguncupan EsentrikPenguncupan ini adalah bertentangankepada penguncupan konsentrik. Bagipenguncupan esentrik, daya yang Penguncupan isometrikdihasilkan tidak mencukupi untukmengatasi beban luaran ke atas otot. Inimenyebabkan serat otot memanjangsemasa menguncup. Penguncupan iniberlaku untuk menyahpecutkan sesuatu Tiada pergerakananggota tubuh atau objek atau pun untukmenurun sesuatu beban secara perlahan- Penguncupan konsentriklahan. Contoh bagi penguncupan iniadalah lakuan menendang bola. Semasamenendang otot kuadriseps menguncup Pergerakansecara konsentrik untuk meluruskan(ekstensi) bahagian kaki bawah di sendilutut sementara otot hamstringmenguncup secara esentrik untukmenyahpecutkan gerakan bahagian kakibawah. Penguncupan eksentrikPenguncupan IsometrikPenguncupan jenis ini menghasilkan daya Pergerakantetapi panjang otot tidak berubah. Contohbagi penguncupan ini adalah memegangsesuatu objek dalam keadaan pegundi hadapan tubuh. Daya hasil daripadapenguncupan otot menyamai daya yang Rajah 5.7: Penguncupan isomterik, konsentrikbertindak ke atas objek yang dipegang dan eksentrikdan ini menyebabkan pergerakan tidakberlaku.Penguncupan IsotonikBagi penguncupan ini, tegangan pada otot berkeadaan malar walaupun panjang otot berubah.Ini berlaku apabila daya maksimum penguncupan otot melebihi jumlah keseluruhan bebandikenakan kepada otot. Contoh bagi penguncupan jenis ini adalah mengangkat sesuatu objekpada kelajuan yang malar.
  • 73JENIS SERAT OTOT RANGKAOtot rangka terdiri daripada tiga jenis serat iaitu serat oksidatif perlahan, serat oksidatif-glikotikpantas dan serat glikolitik pantas. Ketiga-tiga jenis serat otot ini terdapat dalam otot rangkatetapi jumlahnya adalah berbeza bagi setiap otot dan juga berbeza di antara seorang individudengan individu yang lain.Serat Oksidatif PerlahanSerat oksidatif perlahan juga dikenali sebagai serat lambat sentak, serat Jenis I dan seratmerah. Serat oksidatif perlahan kelihatan merah gelap kerana kandungan mioglobin yang tinggiserta mempunyai banyak kapilari darah. Mioglobin adalah stor bagi oksigen dalam tubuh. Selaindaripada itu serat oksidatif perlahan turut mengandungi banyak mitokondria yang berperananuntuk menjana tenaga secara aerobik. Serat otot ini menguncup dengan lebih perlahan sertamenghasilkan daya yang lebih rendah berbanding dengan serat-serat otot pantas. Bagaimanapun serat otot oksidatif sangat rintang terhadap kelesuan dan mampu mengekalkanpenguncupannya untuk tempoh yang lama.Serat Oksidatif-Glikotik PantasSerat oksidatif-glikolitik juga dikenali sebagai serat sentak cepat oksidatif dan serat Jenis IIa.Serat jenis ini juga mengandungi mitokondria, kapilari darah serta jumlah mioglobin yangbanyak seperti serat oksidatif perlahan. Kandungan mioglobin inilah yang menyebabkan seratjenis ini kelihatan merah. Serat oksidatif-glikolitik pantas mampu menghasilkan tenaga secaraaerobik dan anaerob. Tenaga dapat dihasilkan secara anaerob kerana serat jenis ini turutmenyimpan glikogen. Glikogen boleh diurai secara aerobik (fosforilasi oksidatif) dan anaerob(glikolisis). Berbanding dengan serat oksidatif perlahan, serat oksidatif-glikolitif menguncup danmengendur dengan lebih pantas dan rintang terhadap kelesuan.Serat Glikolitik PantasSerat glikolitik pantas turut dikenali sebagai serat cepat sentak glikolitik dan serat Jenis IIb atauIIx. Serat jenis ini mengandungi banyak miofibril tetapi kurang mioglobin, kapilari darah danmitokondria. Kekurangan mioglobin dan kapilari darah menyebabkan serat jenis ini kehihatanputih. Oleh kerana kandungan glikogen yang juga tinggi di dalam serat ini, penjanaan tenagaadalah pantas menerusi proses anaerob. Penjanaan tenaga yang pantas ini membolehkanserat glikolitik pantas untuk menguncup dengan pantas. Bagaimana pun pembekalan tenagayang mencukupi tidak dapat dilaksanakan secara berterusan ini menyebabkan serat glikolitikpantas mudah mengalami kelesuan.
  • 74 Jadual 5.2 : Ciri-ciri Serat Otot Rangka Serat oksidatif Serat oksidatif- Serat glikolitik Jenis serat perlahan glikolitik pantas Masa penguncupan Perlahan Pantas Sangat pantas Rintangan terhadap Tinggi Sederhana Rendah kelesuan Bentuk aktiviti yang Anaerob jangkamasa Aerobik Anaerob singkat menggunakan serat ini panjang Jangkamasa maksimum > 1 jam < 30 minit < 1 minit penggunaan Penghasilan daya Rendah Tinggi Sangat tinggi Ketumpatan mitokondria Tinggi Tinggi Rendah Ketumpatan kapilari Tinggi Pertengahan Rendah darah Keupayaan oksidatif Tinggi Tinggi Rendah Keupayaan glikolitik Rendah Tinggi Rendah Simpanan bahan Kreatina fosfat dan ATP, kreatina Trigliserida penghasil tenaga glikogen fosfat dan glikogenSENAMAN DAN TISU OTOT RANGKANisbah relatif serat otot perlahan (serat oksidatif perlahatan) dan serat otot pantas (seratoksidatif-glikoloitik dan serat glikolitik pantas) boleh mempengaruhi prestasi seseorang dalamdalam senaman dan acara sukan. Mereka yang mempunyai lebih banyak serat otot pantassecara amnya lebih berjaya dalam aktiviti berintensiti tinggi seperti lari pecut, lontar peluru danangkat berat. Aktiviti yang memerlu daya tahan misalnya maraton, lumba basikal jalan raya dantriatlon lebih sesuai bagi mereka yang mempunyai peratusan serat oksidatif perlahan yang lebihtinggi.
  • 75Komposisi serat otot bagi sesuatu otot ditentukan oleh genetik dan umumnya tidak dapatdiubah. Bagaimana pun ciri-ciri serat otot tersebut boleh berubah sedikit hasil daripadabersenam. Aktiviti bercorak daya tahan atau aerobik seperti berlari, berbasikal dan berenangboleh secara beransur-ansur mengubah sesetengah daripada serat glikolitik pantas kepadaserat oksidatif-glikolitik. Perubahan ini berlaku dari segi pertambahan diameter, bilanganmitokondria, pembekalan darah akibat pertambahan kapilari darah dan juga peningkatan darikekuatan. Senaman bercorak daya tahan juga berupaya meningkatkan keupayaankardiovaskular dan respiratori untuk membolehkan otot rangka menerima lebih banyak bekalanoksigen dan nutrien. Aktiviti yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan bagi tempoh yangsingkat mampu meningkatkan jisim dan kekuatan serat glikolitik pantas. Ini hasil daripadapembinaan filamen aktin dan miosin yang baru dan pertambahan ini dapat dilihat daripadahipertrofi otot (pembesaran jisim otot). Rajah 5.8: Peratusan Serat Otot Rangka Mengikut Tahap Kecergasan Fizikal Jenis I Jenis IIa Peratusan daripada Jisim Otot Keseluruhan Jenis IIx Pesakit Atlet Lari Sedentari Sederhana Atlet Jarak Atlet Atlet Daya Cedera Spina Pecut Aktif Sederhana Maraton tahan EkstremBAGAIMANA OTOT RANGKA MENGHASILKAN PERGERAKANSesetengah otot-otot rangka yang terlibat dalam pergerakan fizikal tidak dilekatkan secara teruskepada tulang tetapi dilekatkan dengan perantaraan tendon. Penguncupan otot menarik tendonyang melekat pada tulang dan tendon pula menarik tulang tersebut untuk menzahirkanpergerakan pada anggota tubuh. Kebanyakan daripada otot rangka merentasi sekurang-kurangnya satu sendi dan dilekatkan kepada tulang-tulang yang membentuk sendi tersebut.
  • 76Penguncupan otot akan menyebabkan satu tulang bergerak ke arah tulang yang lain padasendi tersebut. Hujung otot yang melekat (dengan perantaraan tendon) pada sesuatu bahagiantulang yang tidak bergerak dikenali sebagai punca atau pelekatan proksimal sementara hujungotot yang melekat pada sesuatu bahagian tulang yang digerakkan dikenali sebagai selitan ataupelekatan distal. Rajah 5.9: Punca dan Selitan Otot Biseps Brakii Biseps brakii Otot: Biseps brakii Punca/Pelekatan proksimal: Skapula Selitan/Pelekatan distal: Radius Tindakan: Fleksi dan supinasi lengan bawah di sendi siku; fleksi lengan di sendi bahuKebanyakan daripada pergerakan berlaku hasil daripada tindakan beberapa otot pada sesuatusendi. Selain itu otot-otot juga disusun secara berpasangan untuk membolehkan sesuatuanggota tubuh badan digerakkan dan dikembalikan kepada kedudukan asalnya (kedudukananatomi), sebagai contohnya biseps brakii memfleksi lengan bawah dan triseps brakiimeluruskannya kembali (ekstensi).Bagi fleksi lengan di siku, biseps brakii berperanan sebagai penggerak utama atau agonis. Ototagonis adalah otot yang menguncup bagi menghasilkan pergerakan yang diingini. Semasafleksi lengan bawah ini berlaku otot yang berpasangan dengannya iaitu triseps brakiimengendur. Otot triseps brakii berperanan sebagai antagonis dan tindakannya berlawanan
  • 77dengan biseps brakii bagi tindakan fleksi lengan bawah di siku. Peranan sebagai agonis danantagonis bertukar apabila lengan bawah diekstensi. Sekiranya otot agonis dan antagonismenguncup serentak dengan daya yang sama pergerakan tidak akan berlaku . Rajah 5.10: Punca dan Selitan Otot Triseps Brakii Triseps brakii Otot: Triseps brakii Punca/Pelekatan proksimal: Skapula dan humerus Selitan/Pelekatan distal: Ulna Tindakan: Ekstensi lengan bawah di sendi siku; ekstensi lengan di sendi bahuKebanyakan daripada pergerakan anggota tubuh turut melibatkan otot-otot lain yang membantuotot penggerak utama atau agonis untuk menghasilkan pergerakan yang lebih berkesan. Otot-otot ini dikenali sebagai sinergis (bukan nama otot tetapi merujuk kepada tindakan otot-otottertentu dalam membantu otot agonis menghasilkan pergerakan yang diingini). Semasapenguncupan otot agonis, terdapat otot-otot yang bertindak sebagai penetap (fixators) yangmenstabilkan punca atau pelekatan proksimal otot agonis tersebut. Otot-otot penetapmembantu otot agonis untuk menghasilkan pergerakan yang lebih berkesan. Peranan ototsebagai agonis, antagonis, sinergis dan penetap tidak tetap dan bertukar ganti bergantungkepada keadaan dan pergerakan yang dilakukan.
  • 78RINGKASAN  Tisu otot terdiri daripada tisu otot licin, otot kardium dan otot rangka.  Otot rangka boleh dikawal secara sedar dan jumlahnya melebihi 650 pada tubuh manusia.  Tisu otot mempunyai empat sifat yang utama iaitu kebolehujaan, kebolehkuncupan, kebolehpanjangan dan kekenyalan.  Otot rangka berfungsi untuk menghasilkan pergerakan pada tubuh, mengekalkan postur dan kedudukan tubuh, menyokong tisu lembut tubuh, menjaga laluan masuk dan keluar dan mengekalkan suhu tubuh.  Epimisium melitupi keseluruhan otot, perimisium melitupi fasikel atau berkas serat otot sementara setiap serat otot rangka di dalam fasikel dilitupi endomisium.  Tubul melintang membawa depolarisasi yang membebaskan kalsium yang tersimpan dalam sisterna terminal pada retikulum sarkoplasma.  Pada setiap serat otot terdapat miofibril yang terdiri daripada filamen aktin dan filamen miosin. Kedua-dua filamen ini berperanan dalam penguncupan dan pengenduran otot.  Sarkomer merupakan unit kontraktil bagi otot. Pemendekkan setiap sarkomer ini menyebabkan otot memendek secara keseluruhannya dan mengasilkan daya.  Penguncupan dan pengenduran otot boleh diterangkan menerusi teori pelongsoran filament.  Pengucupan otot berlaku secara konsentrik, eksentrik, isometrik dan isotonik.  Serat otot rangka terdiri daripada tiga jenis iaitu serat oksidatif perlahan, serat oksidatif-glikotik pantas dan serat glikolitik pantas.  Penggunaan serat otot yang berbeza ini dipengaruhi oleh intensiti pergerakan yang dilakukan.  Pergerakan berlaku apabila penguncupan otot akan menyebabkan satu tulang bergerak ke arah tulang yang lain pada sendi atau kembali kepada kedudukan asal.  Hujung otot yang melekat pada sesuatu bahagian tulang yang tidak bergerak dikenali sebagai punca atau pelekatan proksimal sementara hujung otot yang melekat pada sesuatu bahagian tulang yang digerakkan dikenali sebagai selitan atau pelekatan distal.  Otot boleh berperanan sebagai agonis, antagonis, sinergis dan penetap dalam menghasilkan sesuatu pergerakan.
  • 79PENILAIAN KENDIRI1. Sifat yang manakah di antara berikut bukan sifat otot? A. Kefleksibelan. B. Kebolehujaan. C. Kebolehkuncupan. D. Kebolehpanjangan.2. Tisu perantara paling luar yang melitupi otot rangka adalah ____________________. A. Epimisium B. Perimisium C. Endomisium D. Retikulum sarkoplasma3. Penyatan yang manakah di antara berikut tidak benar mengenai tisu otot rangka? A. Tisu otot rangka mempunyai banyak nukleus. B. Tisu otot rangka mempunyai banyak cabang. C. Tisu otot rangka mempunyai banyak mitokondria. D. Susunan aktin dan myosin menghasilkan jalur pada tisu otot rangka.4. Penguncupan otot dicetuskan oleh impuls yang dibawa oleh ________________. A. neuroglia B. neuron motor C. neuron aferen D. neuron sensori5. Molekul yang manakah di antara berikut menyimpan tenaga untuk membina kembali molekul tambahan ATP? A. miosin B. troponin C. mioglobin D. tropomiosin
  • 806. Apakah yang akan berlaku sekiranya ATP tiada selepas sarkomer mula memendek? A. Troponin akan terikat pada kepala miosin. B. Penguncupan berlangsung secara normal. C. Kepala miosin tidak dapat berpisah daripada aktin D. Aktin dan miosin akan terpisah dan kekal dalam kedudukan ini7. Apakah bahan kimia yang meransang perubahan kedudukan kompleks troponin- tropomiosin untuk membolehkan kepala miosin melekat pada tapak aktif di aktin? A. ATP B. aktin C. kalsium D. asetilkolin8. Otot _________________ bertindak bersama agonis untuk mengurangkan pergerakan yang tidak diperlukan. A. sinergis B. penetap C. antagonis D. penggerak utama9. Otot rangka menghasilkan pergerakan dengan menarik _______________ yang melekat pada tulang. A. saraf B. tendon C. ligamen D. rawan artikular10. Apakah serat otot yang digunakan secara dominan dalam aktiviti bercorak anerob singkat? A. Jenis I. B. Glikolitik pantas. C. Oksidatif perlahan. D. Oksidatif-glikotik pantas.
  • 81 UNIT PELAJARAN 6 OTOT-OTOT RANGKA UTAMAHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat:  Menerangkan cara otot dinamakan.  Menyatakan nama dan lokasi otot yang membantu pernafasan.  Menyatakan nama dan lokasi otot yang menggerakkan bahagian tertentu tubuh  Menerangkan tindakan yang dilakukan oleh otot tertentu.PENGENALANUntuk mengingat nama dan lokasi lebih daripada 650 otot rangka pada tubuh manusia adalahsesuatu yang sukar dalam masa yang singkat. Bagaimana pun sebagai seorang guruPendidikan Jasmani dan mungkin juga sebagai seorang jurulatih sukan anda perlumembiasakan diri dengan otot-otot utama yang yang digunakan semasa kelas PendidikanJasmani atau semasa bersukan. Pakar atatomi telah menamakan otot rangka berdasarkankepada ciri-ciri yang berikut:  Orientasi serat otot secara relatif kepada garisan tengah tubuh  Saiz relatif otot  Bentuk relatif otot  Tindakan utama otot  Bilangan punca (pelekatan proksimal)  Struktur yang berada berhampiran dengan otot  Punca dan selitan (pelekatan distal) ototSebagai contoh otot rektus abdominis. Istilah rektus merujuk kepada orientasi atau kedudukanserat otot ini yang berkedudukan selari dengan garisan tengah tubuh sementara abdominis pulamerujuk kepada bahagian abdomen
  • 82 Jadual 6.1: Ciri-ciri yang digunakan untuk menamakan otot-otot rangka. Nama Maksud Contoh OtotArah: Orientasi serat otot secara relatif kepada garisan tengah tubuhRektus Selari dengan garis tengah tubuh Rektus abdominisTransversus Perpendikular dengan garis tengah tubuh Transversus abdominisOblik Pepenjuru dengan garis tengah tubuh Abdominis oblik eksternalSaiz: Saiz relatif ototMaksimus Terbesar Gluteus maksimusMinimus Terkecil Glutues minimusLongus Terpanjang Aduktor longusLatisimus Terlebar Latisimus dorsiLongisimus Terpanjang Otot longisimusMagnus Besar Aduktor magnusMajor Lebih besar Pektoralis majorMinor Lebih kecil Pektoralis minorVastus Utama Vastus lateralisBentuk: Bentuk relatif ototDeltoid Segi tiga DeltoidTrapezius Trapezoid TrapeziusSerratus Bergigi geraji Serratus anteriorRomboid Berbentuk intan Romboid majorOrbikularis Membulat Orbikularis okuliPektinat Berbentuk seperti sikat PektineusPiriformis Bentuk pear PiriformisPlatis Leper Kuadratus lomborumKuadratus Empat segi GrasilisGrasilis LangsingTindakan: Tindakan utama ototFlkeksor Mengurangkan sudut pada sendi Fleksor karpi radialisEkstensor Meningkatkan sudut pada sendi Ekstensor karpi ulnarisAbduktor Menggerakkan tulang menjauhi garis tengah tubuh Abduktor polisis longusAduktor Menggerakkan tulang menghampiri garis tengah tubuh Aduktor longusLevator Menghasilkan pergerakan superior Levator skapulaDepresor Menghasilkan pergerakan anterior Depresor labii inferioisSupinator Memusing tapak tangan ke atas SupinatorPronator Memusing tapak tangan ke bawah Pronator teresSfinkter Mengecilkan saiz bukaan Sfinkter anus eksternalTensor Menjadikan bahagian tubuh tegar Tensor fasiae lataeBilangan punca (pelekatan proksimal): Bilangan tendon pada puncaBiseps Dua punca Biseps brakiiTriseps Tiga punca Triseps brakiiKuadriseps Empat punca Kuadriseps femorisLokasi: Struktur yang berada berhampiran dengan ototContoh: Otot temporalis yang berhampiran dengan tulang temporal pada tengkorakPunca dan selitan (pelekatan distal) : Tempat bagi punca dan selitan ototContoh: Otot brakioradialis yang puncanyan pada humerus dan selitannya pada radius
  • 83Rajah 6.1: Otot-otot Utama pada Anterior dan Posterior Tubuh
  • 84OTOT-OTOT PADA TORAKS YANG MEMBANTU PERNAFASAN  Diafram  Interkosta eksterna  Interkosta internal Rajah 6.2: Otot-otot Toraks yang Membantu PernafasanJadual 6.2 : Otot-Otot Pada Toraks Yang Membantu Pernafasan Otot Punca Selitan Tindakan Penguncupan menyebabkan ia menjadi rata dan meningkatkan Cuaran xiphoid pada dimensi vertical rongga torasik untuk sternum, rawan kosta menghasilkan penarikan nafas. pada inferior tulangDiafram Tendon sentral. Pengenduran menyebabkan ia rusuk keenam, bergerak secara superior dan vertebra lumbar dan mengurangkan dimensi vertikal ceper intervertebranya. rongga torasik untuk penghembusan nafas Penguncupan menaikkan tulang- tulang rusuk dan meningkatkan dimensi anteroposterior dan lateral Sempadan inferior Sempadan superior rongga torasik untuk menghasilkanInterkosta bahagian atas tulang- bahagian bawah penarikan nafas. Pengenduraneksternal tulang rusuk. tulang-tulang rusuk. merendahkan tulang-tulang rusuk dan mengurangkan dimensi anteroposterior dan lateral rongga torasik untuk penghembusan nafas. Penguncupan merapatkan tulang- tulang rusuk bersebelahan untuk Sempadan superior Sempadan inferiorInterkosta mengurangkan lagi dimensi bahagian bawah bahagian atasinternal anteroposterior dan lateral rongga tulang-tulang rusuk. tulang-tulang rusuk. torasik semasa penghembusan nafas secara paksa.
  • 85OTOT-OTOT PADA TORAKS YANG MENGGERAKKAN GIRDELPEKTORAL  Pektoralis Minor  Serratus anterior  Trapezius  Levator skapula  Romboid major Rajah 6.3: Otot-otot Toraks yang Menggerakkan Girdel Pektoral Jadual 6.3 : Otot-Otot Pada Toraks yang Menggerakkan Girdel Pektoral Otot Punca Selitan Tindakan Tulang rusuk kedua Mengabduk dan memutar skapula hingga kelima, atau ke arah bawah; meninggikan tulang rusuk ketiga tulang-tulang rusuk ketiga hinggaPektoralis Minor hingga kelima atau Skapula. kelima semasa penarikkan nafas tulang rusuk kedua secara paksa bila skapula tidak hingga tulang rusuk berganjak. keempat. Mengabduk dan memutar skapula Tulang rusuk kelapan ke arah atas; meninggikan tulang-Serratus anterior atau kesembilan dan Skapula. tulang rusuk bila skapula tidak ke atas. berganjak. Membantu dalam pergerakan horizontal lengan. Serat superior meninggikan skapula; serat di bahagian tengah mengaduksi skapula; serat inferior Tulang oksipital dan Klavikel dan merendah dan memutar skapulaTrapezius spina servikal dan skapula. ke arah atas; serat superior dan semua verterbra torasik. inferior secara bersama memutar skapula ke arah atas; menstabilkan skapula. Vertebra servikal Meninggikan skapula danLevator skapula Skapula. keempat dan ke atas. memutarnya ke arah bawah Meninggikan, mengaduksi dan Spina vertebra torasikRomboid major Skapula. memutar skapula ke arah bawah; kedua hingga kelima. menstabilkan skapula
  • 86OTOT PADA TORAKS DAN BAHU YANG MENGGERAKKANHUMERUS (LENGAN ATAS) Jadual 6.4 : Otot-Otot Pada Toraks dan Bahu yang Menggerakkan Humerus Otot Punca Selitan TindakanPektoralis major Klavikel, sternum, Aduksi dan rotasi medial lengan rawan tulang-tulang Humerus. di sendi bahu; fleksi dan ekstensi rusuk kedua hingga lengan di sendi bahu. keenam.Latisimus dorsi Spina vertebra keenam dan ke bawah, verterbra Ekstensi, aduksi dan rotasi medial lumbar, sacrum dan Humerus. lengan di sendi bahu; menarik lengan ilium, tulang-tulang ke bawah dan ke belakang. rusuk keempat dan ke bawah. Klavikel dan Abduksi, fleksi, ekstensi dan rotasiDeltoid Humerus. skapula. lengan di sendi bahu.Subskapularis Skapula. Humerus. Rotasi medial lengan di sendi bahu. Membantu deltoid mengabduksiSupraspinatus Skapula. Humerus. lengan di sendi bahu.Infraspinatus Skapula. Humerus. Rotasi lateral lengan di sendi bahu. Ekstensi lengan di sendi bahu;Teres major Skapula. Humerus. membantu aduksi dan rotasi medial lengan di sendi bahu. Rotasi lateral lengan dan ekstensiTeres minor Skapula. Humerus. lengan di sendi bahu. Fleksi dan aduksi lenngan di sendiKorakobrakialis Skapula. Humerus. bahu.
  • 87 Rajah 6.4: Otot-otot pada Toraks dan Bahu yang Menggerakkan Humerus Toraks yang Menggerakkan Girdel PektoralOTOT-OTOT PADA LENGAN YANG MENGGERAKKAN RADIUS DANULNA (LENGAN BAWAH) Jadual 6.5 : Otot-Otot Pada Lengan yang Menggerakkan Radius dan Ulna (Lengan Bawah) Otot Punca Selitan Tindakan Fleksi dan supinasi lengan bawahBiseps brakii Skapula. Radius. di sendi siku; fleksi lengan di sendi bahu.Brakialis Fleksi lengan bawah di sendi siku. Humerus. Ulna.Brakioradialis Fleksi lengan bawah di sendi siku. Humerus. Radius. Skapula dan Ekstensi lengan bawah di sendi siku;Triseps brakii Ulna. humerus. ekstensi lengan di sendi bahu.Supinator Humerus dan ulna. Radius. Supinasi lengan bawah.Pronator teres Humerus dan ulna. Radius. Pronasi lengan bawah.
  • 88Rajah 6.5 : Otot-Otot Pada Lengan yang Menggerakkan Radius dan Ulna Pandangan anterior Pandangan Posterior
  • 89OTOT-OTOT PADA LENGAN BAWAH YANG MENGGERAKKANPERGELANGAN TANGAN, TANGAN DAN JARI TANGAN(KOMPATMEN FLEKSOR)Jadual 6.6: Otot-otot pada Lengan Bawah yang Menggerakkan Pergelangan Tangan,Tangan dan Jari Tangan (Kompatmen Fleksor) Otot Punca Selitan Tindakan Fleksor karpi Metakarpal kedua Fleksi dan abduksi tangan di sendi Humerus. radialis dan ketiga. pergelangan tangan. Fleksor karpi Pisifom, hamat dan Fleksi dan aduksi tangan di sendi Humerus dan ulna. ulnaris metacarpal kelima. pergelangan tangan. Palmaris Fleksi secara lemah tangan di sendi Humerus. Aponeurosis palma. longus pergelangan tangan. Fleksor Falanks tengah Fleksi tangan di sendi pergelangan Humerus, ulna dan digitorum tangan; fleksi falanks setiap jari radius. setiap jari tangan. superfisialis tangan. Fleksor Pangkal falanks Fleksi tan gan di sendi pergelangan digitorum Ulna. distal setiap jari tangan, fleksi falanks setiap jari profundus tangan. tangan.OTOT-OTOT PADA LENGAN BAWAH YANG MENGGERAKKANPERGELANGAN TANGAN, TANGAN DAN JARI TANGAN(KOMPATMEN EKSTENSOR)Jadual 6.7: Otot-otot pada Lengan Bawah yang Menggerakkan Pergelangan Tangan,Tangan dan Jari Tangan (Kompatmen Ekstensor) Otot Punca Selitan TindakanEkstensor Ekstensi dan abduksi tangan di sendikarpi radialis Humerus. Metakarpal kedua. pergelangan tangan.longusEkstensor Ekstensi dan aduksi tangan di sendi Humerus dan ulna. Metakarpal kelima.karpi ulnaris pergelangan tangan. Falanks kedua Ekestensi tangan di sendiEkstensor Humerus. hinga kelima setiap pergelangan tangan; ekestensidigitorum jari tangan. falanks setiap jari tangan.
  • 90 Rajah 6.6: Otot-otot pada Lengan Bawah yang Menggerakkan Pergelangan Tangan, Tangan dan Jari TanganPandangan anterior (superfisial) Pandangan anterior (pertengahan) Pandangan anterior (dalam) Pandangan posterior (superfisial) Pandangan posterior (pertengahan) Pandangan posterior (dalam)
  • 91OTOT-OTOT DI KAWASAN GLUTEAL YANG MENGGERAKKANFEMUR (PAHA) Jadual 6.8: Otot-otot di Kawasan Gluteal yang Menggerakkan Femur (Paha) Otot Punca Selitan Tindakan Vertebra lumbar. Femur. Fleksi dan rotasi lateral paha di sendiPsoas major pinggul. Bersama psoas Fleksi dan rotasi lateral paha di sendiIliakus Ilium. major ke femur. pinggul; fleksi lateral turus vertebra. Ilium, sacrum, Ekstensi dan rotasi lateral paha diGluteus koksiks dan Trek iliotibial fasia sendi pinggul; membantu menguncimaksimus aponeurosis lata dan femur. lutut semasa ekstensi bahagian kaki sakrospinalis. bawah. Abduksi dan rotasi medial paha diGluteus medius Ilium. Femur. sendi pinggul. Fleksi dan abduksi paha di sendiTensor fasiae Tibia menerusi trak pinggul; membantu mengunci lutut Iliumlatae iliotibial. semasa ekstensi bahagian kaki bawah. Pubis dan simfisis Aduksi, rotasi dan fleksi paha diAduktor longus Femur. pubik. sendi pinggul. Aduksi, fleksi, rotasi dan ekstensiAduktor (bahagian anterior fleksi, bahagian Pubis dan iskium. Femur.magnus posterior ekstensi) paha di sendi pinggul. Rotasi lateral dan abduksi paha diPiriformis Sakrum. Femur. sendi pinggul. Femur. Fleksi dan aduksi paha di sendiPektineus Pubis. pinggul
  • 92Rajah 6.8: Otot-otot di Kawasan Gluteal yang Menggerakkan Femur (Paha)
  • 93OTOT-OTOT PAHA YANG MENGGERAKKAN FEMUR, TIBIA DANFIBULA (KOMPATMEN ADUKTOR)Jadual 6.9: Otot-Otot Paha yang Menggerakkan Femur, Tibia dan Fibula (KompatmenAduktor) Otot Punca Selitan Tindakan Pubis dan Aduksi, rotasi dan fleksi paha Aduktor magnus Femur. simfisis pubik. di sendi pinggul. Aduksi, fleksi, rotasi dan ekstensi Pubis dan (bahagian anterior fleksi, bahagian Aduktor longus Femur. iskium. posterior ekstensi) paha di sendi pinggul. Pektineus Fleksi dan aduksi paha di sendi Pubis. Femur. pinggul Aduksi dan rotasi medial paha Grasilis Pubis Tibia. di sendi pinggul; fleksi bahagian kaki bawah di sendi lutut.OTOT-OTOT PAHA YANG MENGGERAKKAN FEMUR, TIBIA DANFIBULA (KOMPATMEN EKSTENSOR)Jadual 6.10: Otot-Otot Paha yang Menggerakkan Femur, Tibia dan Fibula (KompatmenEkstensor) Otot Punca Selitan Tindakan Kuadriseps femoris  Rektus femoris Ilium Patela menerusi Semua keempat kepala  Vastus lateralis Femur tendon kuadriseps; meluruskan (ekstensi) bahagian  Vastus medialis Femur tuberositi tibial kaki bawah di sendi lutut; rektus  Vastus Femur menerusi ligamen femoris secara bersendirian intermedius patela memfleksi paha di sendi pinggul Fleksi lemah bahagian kaki bawah di sendi lutut; fleksi, abduksi dan Sartorius Ilium Tibia rotasi lateral paha di sendi pinggul untuk menyilangkan kaki.
  • 94OTOT-OTOT PAHA YANG MENGGERAKKAN FEMUR, TIBIA DANFIBULA (KOMPATMEN FLEKSOR)Jadual 6.11: Otot-Otot Paha yang Menggerakkan Femur, Tibia dan Fibula (KompatmenFleksor) Otot Punca Selitan TindakanHamstring Biseps femoris Iskium dan femur. Tibia dan fibula. Fleksi bahgian kaki bawah di sendi Semitendinosus Iskium. Tibia. lutut; ekstensi paha di sendi pinggul. Iskium. Tibia. Semimembranosus Rajah 6.9: Otot-Otot Paha yang Menggerakkan Femur, Tibia dan Fibula Pandangan anterior Pandangan posterior
  • 95OTOT-OTOT DI BAHAGIAN KAKI BAWAH YANG MENGGERAKKANKAKI DAN JARI KAKI (KOMPATMEN ANTERIOR)Jadual 6.12: Otot-otot di Bahagian Kaki Bawah yang Menggerakkan Kaki dan Jari Kaki(Kompatmen Anterior) Otot Punca Selitan Tindakan Metarsal pertamaTibialis anterior Tibia. dan kuneiform Pendorsifleksan dan inversi kaki. pertama.Ekstensor Falanks tengah dan Pendorsifleksan dan inversi kaki;digitorum Tibia dan fibula. distal setiap jari kaki ekestensi jari-jari kakilongus (kecuali ibu jari).OTOT-OTOT DI BAHAGIAN KAKI BAWAH YANG MENGGERAKKANKAKI DAN JARI KAKI (KOMPATMEN LATERAL)Jadual 6.13: Otot-otot di Bahagian Kaki Bawah yang Menggerakkan Kaki dan Jari Kaki(Kompatmen Lateral) Otot Punca Selitan TindakanFibularis Tibia dan fibula. Metarsal pertama Fleksi plantar dan eversi kaki.(Peroneus) dan kuneiformlongus pertama.
  • 96OTOT-OTOT DI BAHAGIAN KAKI BAWAH YANG MENGGERAKKANKAKI DAN JARI KAKI (KOMPATMEN POSTERIOR)Jadual 6.14: Otot-otot di Bahagian Kaki Bawah yang Menggerakkan Kaki dan Jari Kaki(Kompatmen Posterior) Otot Punca Selitan TindakanGastroknemius Femur Kalkaneus menerusi Fleksi plantar kaki, fleksi bahagian tendon Achilles kaki bawah di sendi lutut.Soleus Tibia dan fibula Kalkaneus menerusi Fleksi plantar kaki. tendon AchillesTibialis Tibia dan fibula Metartarsal kedua, Fleksi plantar dan inversi kaki.posterior ketiga dan keempat; navikular, semua kuneiform dan kuboidFleksor Tibia Falanks distal setaip Fleksi plantar kaki dan fleksi jari-jaridigitorum jari kaki (Kecuali ibu kaki.longus jari).
  • 97Rajah 6.10: Otot-otot di Bahagian Kaki Bawah yang Menggerakkan Kaki dan Jari Kaki Pandangan anterior Pandangan posterior
  • 98RINGKASANNama bagi kebanyakan daripada otot rangka menerangkan ciri khusus bagi otot tersebut.Ciri yang digunakan untuk tujuan penamaan ini termasuklah orientasi serat otot secara relatifkepada garisan tengah tubuh, saiz relatif otot, bentuk relatif otot, tindakan utama otot, bilanganpunca (pelekatan proksimal), struktur yang berada berhampiran dengan otot serta punca danselitan (pelekatan distal) otot.LATIHAN INTERAKTIFUntuk membantu anda dalam pembelajaran mengenai otot rangka sila layarihttp://www.getbodysmart.com/, laman sesawang yang mengandungi tutorial interaktif berkaitananatomi dan fisiologi manusia.
  • 99PENILAIAN KENDIRI1. Namakan otot-otot yang bertanda.
  • 1002. Namakan otot-otot yang bertanda.
  • 1013. Namakan otot yang menghasilkan tindakan yang dimaksudkan. Otot Punca Selitan Tindakan Abduksi, fleksi, ekstensi Klavikel dan Humerus. dan rotasi lengan di sendi skapula. bahu. Tulang oksipital dan spina servikal Klavikel dan Meninggikan skapula dan semua skapula. verterbra torasik. Fleksi dan aduksi lenngan Skapula. Humerus. di sendi bahu. Fleksi dan supinasi lengan Skapula. Radius. bawah di sendi siku; fleksi lengan di sendi bahu Fleksi lengan bawah di Humerus. Ulna. sendi siku. Metakarpal Fleksi dan abduksi tangan Humerus. kedua dan di sendi pergelangan ketiga. tangan. Ekstensi dan rotasi lateral Ilium, sacrum, Trek iliotibial paha di sendi pinggul; koksiks dan fasia lata dan membantu mengunci lutut aponeurosis femur. semasa ekstensi bahagian sakrospinalis. kaki bawah. Aduksi, fleksi, rotasi dan ekstensi (bahagian anterior Pubis dan iskium. Femur. fleksi, bahagian posterior ekstensi) paha di sendi pinggul. Metarsal pertama dan Pendorsifleksan dan Tibia. kuneiform inversi kaki. pertama. Kalkaneus Fleksi plantar kaki, fleksi menerusi Femur bahagian kaki bawah di tendon sendi lutut. Achilles.
  • 102 UNIT PELAJARAN 7 KINETIK PERGERAKAN MANUSIAHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan maksud mekanik dan biomekanik. 2. Menerangkan kepentingan mekanik dan biomekanik dalam sukan. 3. Menjelaskan konsep daya membezakan jenis-jenis daya 4. Menerangkan maksud skala dan vektor. 5. Menerangkan prinsip bagi aplikasi biomekanik.PENGENALANDaya sangat penting untuk gerakan kerana ia membolehkan kita untuk memulakan pergerakan,berhenti bergerak dan bertukar arah. Walaupun dalam keadaan tidak bergerak, daya yangbertindak ke atas tubuh dimanipulasikan untuk membolehkan kita mengekalkan imbangandalam keadaan rehat atau pegun.MEKANIK DAN BIOMEKANIKMekanik adalah cabang fizik yang mengkaji gerakan objek dan daya yang menyebabkangerakan tersebut. Sains mekanik digunakan dalam biomekanik iaitu kajian tentang pergerakanmanusia dan lain-lain hidupan. Aplikasi prinsip-prinsip biomekanik dalam kelas PendidikanJasmani atau dalam sukan dapat membantu meningkatkan prestasi dan mengurangkan ataumerawat kecederaan. Teknik lakuan yang disuaikan dengan ciri anatomi, kemahiranneuromuskular, keupayaan fisiologi dan kemampuan psikologi berserta dengan arahan yangberkesan membolehkan pelajar atau pemain meningkatkan prestasi mereka dalam aktiviti atauacara sukan yang lebih mengutamakan teknik daripada struktur fizikal atau keupayaan fisiologi.Maklumat yang berkaitan dengan sifat mekanikal tisu dan pembebanan mekanikal semasamelakukan pergerakan dapat membantu mencegah kecederaan sukan dan apabila kecederaanberlaku terapi rehabilitasi yang berkesan dapat dilaksanakan untuk mempastikan yang strukturyang tercedera dapat kembali berfungsi dengan sepenuhnya dan menghapuskan penyebabasal bagi kecederaan tersebut.
  • 103Bidang sains mekanik yang relevan dengan biomekanik adalah mekanik jasad tegar, mekanikjasad boleh ubah bentuk dan mekanik bendalir. Untuk kursus ini fokus akan diberikan kepadamekanik jasad tegar.Mekanik jasad tegar menganalisis objek yang dianggap tegar seperti sistem rangka. Mekanikjasad tegar terbahagi kepada ilmu statik (statics) dan ilmu dinamik (dynamics). Ilmu statikmengkaji objek yang berkeadaan rehat atau berada dalam gerakan sekata atau malarsementara ilmu dinamik pula mengkaji tentang objek yang mengalami pecutan akibat daripadatindakan daya ke atasnya. Ilmu dinamik terbahagi kepada dua iaitu kinematik dan kinetik.Kinematik memerihalkan tentang gerakan objek atau sekumpulan objek tanpa mengambil kiratentang penyebab bagi gerakan tersebut. Kinetik pula mengkaji tentang penyebab bagigerakan. Rajah 7.1: Sub-bidang Mekanik dalam BiomekanikDAYADaya adalah sebarang pengaruh yang menyebabkan sesuatu objek untuk berubah sama adadari segi pergerakan, arah atau binaan geometri. Unit ukuran bagi daya adalah newton dandiwakili dengan simbol F. Daya dalam erti kata lain adalah sesuatu yang boleh menyebabkan
  • 104sesuatu objek berjisim untuk mengubah halajunya (untuk memecut termasuklah untuk mulabergerak daripada keadaan rehat atau pegun) atau yang boleh menyebabkan sesuatu objekyang fleksibel untuk berubah bentuk. Daya juga diterangkan sebagai suatu tarikkan atautolakkan. Oleh kerana daya mempunyai magnitud dan arah, daya adalah suatu kuantiti vektor.Berdasarkan kenyataan di atas dapatlah disimpulkan bahawa:  Daya dikenakan oleh sesuatu objek ke atas objek yang lain.  Daya wujud secara berpasangan iaitu apabila objek A mengenakan daya (daya tindakan) FA ke atas objek B, maka B secara serentak akan mengenakan daya (daya tindak balas) FB ke atas A dan kedua-dua daya ini adalah sama tetapi bertentangan arah.  Daya menyebabkan sesuatu objek untuk mula bergerak, berhenti, menambah kelajuan, memperlahankan gerakan atau mengubah arah.KLASIFIKASI DAYASecara mudahnya semua daya di antara objek boleh dibahagikan kepada dua kategori:  Daya sentuhan  Daya hasil daripada tindakan dari jauhDaya SentuhanDaya sentuhan adalah daya yang dihasilkan Daya Normaldaripada intreraksi dua objek yang dianggap Rintanganbersentuhan secara fizikal di antara satu samalain. Contoh daya sentuhan adalah dayakenaan (applied forces), daya normal, dayageseran, daya rintangan angin, daya tegangandan daya elastik.Daya kenaan adalah daya yang dikenakanoleh sesuatu objek ke atas objek yang lain.Sebagai contohnya, apabila seseorangmenendang bola, kaki mengenakan daya Mendatarkenaan ke atas bola tersebut. BeratDaya normal adalah daya sokongan yang Rajah 7.2 : Daya Normaldikenakan ke atas sesuatu objek yangbersentuhan dengan objek lain yang stabil. Sebagai contoh, sebuah buku yang diletakkandi atas permukaan meja. Permukaan meja tersebut mengenakan daya menaik ke atas bukutersebut untuk menyokong berat buku tersebut. Daya normal juga boleh dikenakan secara
  • 105mendatar di antara dua objek yang bersentuhan. Sebagai contoh seseorang yang bersandar kedinding akan dikenakan daya secara mendatar oleh dinding tersebut.Daya geseran adalah daya yang dikenakan oleh sesuatu permukaan semasa sesuatu objekbergerak atau cuba bergerak di atas permukaan tersebut. Terdapat sekurang-kurangnya duajenis daya geseran iaitu geseran gelongsor dan geseran statik. Lazimnya daya geseranmenentang gerakan sesuatu objek. Jika daya yang menolak atau menarik lebih besar daripadadaya yang dikenakan oleh sesuatu permukaan kepada objek maka objek tersebut akanbergerak (geseran gelongsor atau geseran kinetik). Geseran statik berlaku apabila permukaankedua-dua objek secara relatifnya berkeadaan rehat atau pegun di antara satu sama lain ataupun daya yang menolak atau menarik lebih kecil daripada daya permukaan yang dikenakan keatas objek. Rajah 7.3: Daya Menolak Lebih Besar daripada Daya Geseran Daya tolakkan Gerakan GeseranDaya rintangan angin adalah daya geseran yang bertindak ke atas objek yang bergerak melaluiudara. Daya rintangan angin menentang gerakan objek yang bergerak melalui udara. Dayarintangan angin lebih dirasai bagi objek yang bergerak laju atau objek yang mempunyaipermukaan yang luas. Rajah 7.4: Daya Rintangan Rintangan udara Graviti
  • 106Daya tegangan adalah daya yang dipindahkan menerusi tali, kabel dan dawai yang ditariktegang oleh daya yang bertindak ke atasnya dari arah yang bertentangan. Daya teganganberpindah ke sepanjang tali tersebut dan menarik sama objek dihujung bertentangan talitersebut. Rajah 7.5: Daya TeganganDaya elastik pula adalah daya yang dikenakan oleh objek yang termampat atau diregang keatas objek lain yang dilekatkan kepadanya. Objek yang memampatkan atau meregangkanspring sentiasa dikenakan suatu daya yang mengembalikan objek tersebut kepada keadaanrehat (atau pegun) atau keadaan keseimbangan. Bagi kebanyakan spring, magnitud reganganadalah berkadar secara langsung dengan jumlah regangan atau mampatan spring tersebut.Daya Tindakan Dari JauhDaya tindakan dari jauh adalah daya yang dihasilkan daripada interaksi dua objek yang tidakbersentuhan secara fizikal. Contoh daya jenis ini adalah daya graviti, daya elektrik dan dayamagnet.Daya graviti adalah daya di mana bumi, bulan atau lain-lain objek yang sangat besar menarikobjek lain kepadanya. Dari segi definisi ini adalah berat objek. Semua objek di bumi mengalamidaya graviti yang mengarah ke bawah ke pusat bumi. Daya graviti di bumi sentiasa bersamaandengan berat objek: Fgrav =m*g, di mana g= 9.8 N/kg (di bumi) dan m = jisim (dalam kg).Interaksi penarikkan atau penolakkan di antara dua objek bercaj adalah daya elektrik. Terdapatdua jenis caj iaitu positif (+) dan negatif (-). Objek yang mempunyai caj yang sama (+ dan +atau - dan -) menolak satu sama lain sementara yang bercaj berbeza (+ dan -) menarik kedua-dua objek. Sebagai contoh caj eletrik daripada tengah orbit menarik elektron dalam sesuatuatom untuk kekal di orbitnya. Kekuatan daya elektrik diterangkan menerusi hukum Coulomb.Daya magnetik adalah daya yang wujud di antara dua zarah bercaj eletrik yang bergerak.
  • 107 Rajah 7.6: Interaksi Penarikkan atau Penolakkan Dua Objek BercajUNIT MEKANIKDua jenis kuantiti digunakan untuk mewakili konsep seperti daya iaitu jisim dan masa secaraberangka. Kuantiti yang dimaksudkan adalah skala dan vektor. Skala digunakan untukmenerangkan kuantiti dalam satu dimensi di mana hanya satu nombor diperlukan untukmenerangkan kuantiti tersebut. Contoh kuantiti skala adalah suhu, masa, jisim, tenaga, kerja,kuasa dan lokasi pada sesuatu garisan (satu dimensi).Vektor digunakan untuk menerangkan kuantiti pelbagai dimensi. Kuantiti ini memerlukan lebihdaripada satu nombor untuk menerangkannya. Tidak seperti skala, vektor mempunyai dua ciriiaitu magnitid dan arah. Contoh kuantiti vektor adalah lokasi pada satah (dua dimensi), lokasidalam ruang (tiga dimensi), halaju, pecutan dan daya.PRINSIP BAGI APLIKASI BIOMEKANIKPrinsip Daya-GerakanDaya yang tidak seimbang bertindak ke atas tubuh atau objek apabila pergerakan dilakukanatau diubah suai. Prinsip ini adalah berasaskan tiga Hukum Newton. Ketika berdiri dalamkeadaan rehat atau pegun, daya graviti diseimbangkan dengan daya gerak balas permukaan dibawah tubuh. Untuk bergerak daripada kedudukan ini, kaki perlu menghasilkan daya menegakdan mendatar yang lebih besar.Prinsip Daya-MasaJumlah dan masa daya dikenakan ke atas sesuatu objek akan mempengaruhi gerakan objektersebut. Pertambahan daya akan menambahkan lagi gerakan objek. Pertambahan masa untukmengenakan daya kepada objek boleh turut meningkatkan kelajuan (sebagai contoh hayunanlebih panjang dalam boling) atau memperlahankan objek (menggerakkan ke belakang tanganyang menangkap bola atau menyerap daya).
  • 108 Rajah 7.7: Daya Graviti Seimbangkan dengan Daya Gerak Balas Permukaan Rintangan udara mendatar minimum Berat Fv Rintangan udara mendatar minimum FvInersiaInersia adalah sifat semua objek yang menentang perubahan kepada gerakan objek. HukumNewton yang pertama menggariskan prinsip inersia ini. Ukuran bagi linear dan angular adalahjisim (m) dan momen inersia (I). Tentangan terhadap gerakan juga dapat dilihat apabila berlakuubah suai terhadap gerakan atau memindahkan tenaga dari satu segmen tubuh kepadasegmen tubuh yang lain. Inersia berkait secara langsung dengan jisim. Oleh yang demikiansemakin besar sesuatu jisim semakin besar inersianya dan semakin besar yang diperlukanuntuk mengubah keadaan gerakannya. Sebagai contoh, jika daya yang sama dikenakankepada javelin dan peluru (lontar peluru), pecutan javelin akan lebih besar. Apabila sudahbergerak, daya yang lebih besar diperlukan untuk menghentikan jasad yang mempunyai jisimyang lebih besar berbanding jisim yang lebih kecil.Julat GerakanJulat gerakan merujuk kepada keseluruhan gerakan yang digunakan dalam sesuatupergerakan. Julat ini boleh dikhususkan kepada gerakan linear atau gerakan angular semuasegmen tubuh. Sesetengah pergerakan memerlukan penghadan julat ini sementara sesetengahpergerakan yang memerlukan kekuatan maksimum atau daya memerlukan julat gerakan yanglebih besar. Menambah julat gerakan boleh menjadi satu cara yang berkesan untuk menambah
  • 109kelajuan atau memperlahankan secara beransur-ansur kelajuan sesuatu objek. Sebagai contohseseorang pemain hoki yang menghayun kayu hoki lebih jauh ke belakang sebelum memukulbola menambah julat gerakan lengan. Prinsip julat gerakan berkait dengan prinsip daya-masakerana pergerakan di sepanjang julat gerakan memerlukan masa.ImbanganImbangan merujuk kepada kebolehan seseorang itu untuk mengawal kedudukan tubuhnyasecara relatif kepada tapak sokongan. Kestabilan dan mobiliti postur tubuh adalah berkaitsecara songsang. Sebagai contoh pelari pecut yang menggunakan blok pelepasan cenderunguntuk memilih postur yang kurang stabil tetapi dapat meningkatkan mobiliti mengikut arah bagilarian. Urutan dan pemasaan (timing) tindakan otot dan gerakan tembereng (segmental action)bagi sesuatu pergerakan dikenali sebagai kordinasi.Kontinum KordinasiPrinsip ini merujuk kepada organisasi di antara tindakan serentak dan berturutan. Menurutprinsip ini, penentuan pemasaan yang optimum bagi tindakan otot atau gerakan temberengbergantung kepada matlamat sesuatu pergerakan itu. Tindakan otot yang serentak denganputaran sendi sering dicerap bagi pergerakan yang bermatlamatkan penghasilan daya yangbanyak. Untuk pergerakan yang pantas dengan daya yang sedikit pula tindakan otot dan sendilebih bersifat berturutan. Strategi serentak atau berurutan ini dilihat sebagai satu kontinumdengan kordinasi kebanyakan daripada kemahiran motor berada di antara kedua-dua strategiini.Interaksi TemberengInteraksi tembereng merujuk kepada pemindahantenaga menerusi segmen-segmen jasad dan sendipada jasad tegar yang saling berhubungan.Sebagai contoh sebagai persediaan untuk memukulbola, seorang pemain tenis membengkokkan lututsambil memutarkan torsonya. Semasa raketdihayun, daya yang terhasil daripada penguncupanotot kaki dan pada torso dipindahkan kepada ototlengan, sendi siku dan pergelengan tangan danseterusnya kepada bola sebagai tenaga kinetik.Pelbagai istilah digunakan untuk menerangkankeadaan ini iaitu pemindahan daya, penjumlahandaya dan pergerakan berturutan. Rajah 7.8: Interaksi Tembereng
  • 110RINGKASANMekanik mengkaji gerakan objek dan daya yang menyebabkan gerakan tersebut.Biomekanik menggunakan sains mekanik untuk mengkaji pergerakan manusia dan lain-lainhidupan.Daya boleh menyebabkan sesuatu objek berjisim untuk mengubah halajunya (untuk memecuttermasuklah untuk mula bergerak daripada keadaan rehat atau pegun) atau yang bolehmenyebabkan sesuatu objek yang fleksibel untuk berubah bentuk.Daya di antara objek boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu daya sentuhan dan dayahasil daripada tindakan dari jauh.Prinsip bagi aplikasi biomekanik adalah prinsip daya-gerakan, prinsip daya-masa, inerseia, julatgerakan, imbangan, kontinum kordinasi dan interaksi tembereng.PENILAIAN KENDIRI1. Apakah aspek yang dikaji dalam bidang kinetik? A. Gerakan objek. B. Sifat objek pegun. C. Penyebab bagi gerakan. D. Sumber tenaga bagi gerakan.2. Apakah kesan tindakan daya ke atas sesuatu objek? A. Mengubah arah. B. Mengubah pergerakan. C. Mengubah binaan geometri. D. Semua jawapan di atas.3. Daya adalah suatu kuantiti vektor kerana daya ___________________. A. menukar arah gerakan objek B. mempunyai magnitud dan arah C. boleh menghentikan gerakan objek. D. membolehkan kita untuk memulakan pergerakan
  • 1114. Daya yang manakah di antara berikut bukan daya sentuhan? A. Daya elastik. B. Daya kenaan. C. Daya geseran. D. Daya magnetik.5. Kuantiti yang manakah di antara berikut kuantiti vektor? A. Jisim. B. Suhu. C. Masa. D. Halaju.6. Daya geseran ___________________ gerakan sesuatu objek. A. menentang B. menambah C. menstabilkan D. mengekalkan7. Lakuan yang manakah di antara berikut mengaplikasikan prinsip daya-masa? A. Menambah jarak melangkah semasa berlari di selekoh balapan. B. Menarik tangan yang menangkap bola ke belakang untuk menyerap daya. C. Memindahkan daya daripada anggota bawah ke trunkus dan seterusnya ke lengan, tangan dan bola yang dibaling. D. Menggunakan posisi yang kurang stabil semasa bersedia untuk berlepas daripada blok permulaan dalam lari pecut.8. Ilmu statik mengkaji objek yang ____________________________. A. berkeadaan rehat B. berkeadaan tegar C. mengalami pecutan D. boleh berubah bentuk9. Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan berkordinasi? A. Organisasi di antara tindakan serentak dan berturutan. B. Urutan dan pemasaan tindakan otot dan gerakan tembereng. C. Penambah julat gerakan pada sendi semasa melakukan pergerakan. D. Mengawal kedudukan tubuh secara relatif kepada tapak sokongan.
  • 11210. Apakah jenis daya yang dikenakan pada buku yang diletakkan di atas meja tersebut untukmenyokong berat buku tersebut? A. Daya graviti B. Daya normal C. Daya kenaan D. Daya tegangan
  • 113 UNIT PELAJARAN 8 KINETIK LINEARHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat:  Menghuraikan ketiga-tiga hukum gerakan Newton.  Memberi contoh aplikasi Hukum Gerakan Newton dalam sukan.  Menerangkan maksud gerakan linear.  Menjelaskan kuantiti yang digunakan untuk memerihal gerakan linear  Memberi contoh bagi setiap kuantiti gerakan linearPENGENALANKinetik linear digunakan untuk menerangkan tentang penyebab bagi gerakan linear semuaobjek. Ini penting bagi mencipta pergerakan atau mengubah pergerakan sedia ada untukmeningkatkan keberkesanan pergerakan atau untuk mencegah daripada berlakunyakecederaan kepada pelaku. Hukum Gerakan atau Hukum Newton merupakan tiga hukum fizikalyang digunakan bagi menerangkan hubungan di antara daya yang bertindak di atas tubuh dangerakan tubuh akibat daya tersebut.HUKUM GERAKAN NEWTONHukum Newton Pertama – Hukum InersiaHukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu jasad akan kekal dalamkeadaan rehat (atau pegun) atau bergerak dengan halaju seragam di sepanjang garis lurusmelainkan daya luar dikenakan ke atasnya.Mengikut hukum ini:  Sesuatu jasad yang pegun akan kekal pegun sehinggalah suatu daya luar dikenakan ke atas jasad tersebut. Sebagai contoh dalam permainan bola jaring, bola akan terus berada dalam tangan seseorang pemain sehinggalah pemain tersebut mengenakan daya kepada bola tersebut untuk menghantarnya kepada rakan sepasukan.
  • 114  Sesuatu jasad yang bergerak akan terus bergerak dengan halaju malar sehinggalah suatu daya luar yang dikenakan ke atasnya menyebabkan jasad tersebut mengubah kelajuan atau arah gerakannya. Sebagai contoh dalam permainan bolasepak, bola yang ditendang secara leret di atas padang akan berkurang halajunya kerana bergeser dengan permukaan padang. Sekiranya bola tersebut terpantul daripada kaki pemain lain semasa menerimanya, bola tersebut akan berubah arah gerakannya. Rajah 8.1: Hantaran Aras Dada dalamm Bola Jaring Mengaplikasi Hukum Newton PertamaHukum Newton Kedua – Hukum pecutanHukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa apabila suatu daya dikenakan ke atassesuatu objek kadar perubahan momentum yang dialami objek tersebut adalah berkadar terusdengan saiz daya yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakandaya itu. Ini bermakna, semua objek berjisim tetap di bawah suatu pengaruh daya paduan Fbukan sifar akan mengalami pecutan. Oleh yang demikian hukum gerakan Newton kedua inijuga dikenali sebagai hukum pecutan. Hukum gerakan Newton kedua lebih terkenal denganformula: Daya = jisim x pecutan ( F = ma)Aplikasi hukum ini dapat dilihat sebagai contohnya dalam lakuan untuk menjaringkan gol dalampermainan bolasepak. Seorang pemain yang gol berada hampir dengan gol hanya perlumengenakan daya yang sedikit ke arah gol sekiranya pemain ini berada di luar kotak penalti diaperlu mengenakan daya yang lebih banyak ke arah gol kerana bola tersebut memerlukanperubahan momentum yang lebih besar untuk bergerak ke arah gol.
  • 115 Rajah 8.2: Mempelbagaikan Magnitud Daya Kenaan Untuk Tendangan PenaltiHukum Newton Ketiga - Hukum Tindak balasHukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa bahawa untuk setiap daya yang dikenakanke atas sesuatu jasad oleh jasad yang lain, terdapat satu daya tindak balas yangmempunyai magnitud sama dan bertindak pada arah yangbertentangan.Contoh aplikasi hukum Newton ketiga ini dapat dilihat padalakuan mengelecek bola dalam permainan bola keranjang.Pemain mengenakan daya kepada bola ke arah bawah. Bolatersebut pada masa yang sama menghasilkan daya tindak balasyang menghala ke atas. Daya ini dapat dirasai oleh pemain padajari-jarinya. Apabila bola bergerak ke bawah dan menyentuhpermukaan lantai, bola tersebut mengenakan daya yangmenghala ke bawah kepada lantai. Lantai tersebut pulamenghasilkan daya tindak balas yang menghala ke atas dan inimenyebabkan bola melantun kembali ke tangan pemain. Rajah 8.3: Daya Tindak Balas Melantun Bola
  • 116GERAKAN LINEARGerakan linear atau gerakan rektilinear adalah gerakan di sepanjang garisan lurus. Gerakanlinear adalah gerakan paling asas bagi semua gerakan dan boleh dibahagikan kepada dua jenisiaitu gerakan linear sekata dengan halaju malar atau pecutan sifar dan gerakan linear tidaksekata dengan pelbagai halaju atau pecutan bukan sifar. Contoh bagi gerakan linear adalahlarian 100 meter pada balapan lurus oleh seorang atlet.Mengikut Hukum pertama Newton objek yang tidak mengalami daya bersih (net force) akanterus bergerak dalam garisan lurus dengan halaju malar sehinggalah objek tersebut dikenakandaya bersih. Dalam situasi harian, daya luar seperti graviti dan geseran boleh menyebabkansesuatu objek untuk mengubah arah gerakannya. Oleh yang demikian gerakan objek tersebuttidak boleh dikatakan sebagai linear.Tidak seperti gerakan umum yang diterangkan berdasarkan vektor yang mempunyai magnituddan arah, gerakan linear hanya dianalisis berdasarkan magnitud sahaja. Ini adalah kerana arahvektor bagi semua gerakan linear adalah sama dan malar iaitu objek bergerak di sepanjangpaksi yang sama dan tidak berubah arah.Kuantiti pengukuran yang berikut digunakan untuk menerangkan tentang gerakan linear:  Jisim  Jarak  Sesaran  Kelajuan  Halaju  PecutanJisimJisim ialah jirim yang memenuhi ruang. Jisim sesuatu objek adalah malar dan tidak dipengaruhioleh daya tarikan graviti. Jisim sesuatu objek tidak sama dengan berat objek tersebut. Beratobjek adalah bersamaan dengan magnitud daya graviti yang bertindak ke atasnya iaitu hasildarab jisim objek dengan pecutan disebabkan graviti (g = 9.8 ms-2). Oleh sebab daya tarikangraviti berubah dengan jarak dari pusat bumi, pecutan graviti turut berubah apabila jarak daripusat bumi berubah.
  • 117 Jadual 8.1: Perbezaan di antara Berat dan Jisim BERAT JISIM Kuantiti vektor Kuantiti skalar Unit SI adalah Newton Unit SI adalah kilogram Sejenis daya Suatu ukuran kuantiti jirimJarakJarak adalah jumlah panjang lintasan bagi suatu jasad yang bergerak. Contoh: Seseorang yangberlari mengelilingi balapan sejauh 400 meter. Jarak lariannya adalah 400 meter.SesaranSesaran adalah jumlah panjang lintasan bagi suatu jasad yang bergerak pada arah yangtertentu. Contoh sesaran bagi pelari 800 meter adalah 0m. Walaupun dia berlari sejauh 800meter (dua pusingan pada balapan 400 meter) tetapi tempat mula dan akhir lariannya adalahsama.KelajuanKelajuan adalah hasil bahagi di antara jarak (dalam meter) di bahagi dengan masa (dalam saat)yang diambil oleh objek untuk melengkapkan jarak tersebut. Kelajuan = Jarak dilalui (m) Masa diambil(s)HalajuHalaju adalah kelajuan objek dalam arah yang ditentukan dan kadar perubahan sesaran. Nilaihalaju dihitung dengan membahagikan sesaran (dalam meter) dengan masa (dalam saat).Halaju boleh berubah apabila arah berubah walaupun kelajuan objek adalah malar. Halaju (m/s) = Sesaran (m)_ Masa diambil(s)
  • 118PecutanPecutan adalah kadar perubahan halaju objek dengan merujuk kepada masa. with respect totime. Peucutan yang bertambah dikenali sebagai pecutan positif sementara pecutan yangberkurangan atau menurun dikenali sebagai nyah pecutan. Pecutan sifar adalah pecutanbersamaan 0 m/s2 (atau ms-2) dan pada pecutan ini objek sama ada berkeadaan pegun ataubergerak pada halaju malar. Mengikut hukum Newton yang pertama, daya bersih yangbertindak ke atas objek juga ada lah 0 Newton (0 N). Unit pengukuran bagi pecutan adalahms-2. vf = halaju akhir (ms) Pecutan (ms-2) = Perubahan halaju (ms) Masa diambil(s) = vf-vi tDimana vf = halaju akhir (ms)vi = halaju mula (ms)t = masa di ambil (s)RINGKASAN  Kinetik linear digunakan untuk menerangkan tentang penyebab bagi gerakan linear semua objek.  Hukum Gerakan atau Hukum Newton merupakan tiga hukum fizikal yang digunakan bagi menerangkan hubungan di antara daya yang bertindak di atas tubuh dan gerakan tubuh akibat daya tersebut.  Hukum Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu jasad akan kekal dalam keadaan rehat (atau pegun) atau bergerak dengan halaju seragam di sepanjang garis lurus melainkan daya luar dikenakan ke atasnya.  Hukum Newton kedua menyatakan bahawa apabila suatu daya dikenakan ke atas sesuatu objek kadar perubahan momentum yang dialami objek tersebut adalah berkadar terus dengan saiz daya yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan daya itu  Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa bahawa untuk setiap daya yang dikenakan ke atas sesuatu jasad oleh jasad yang lain, terdapat satu daya tindak balas yang mempunyai magnitud sama dan bertindak pada arah yang bertentangan.
  • 119  Gerakan linear adalah gerakan paling asas bagi semua gerakan dan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu gerakan linear sekata dengan halaju malar atau pecutan sifar dan gerakan linear tidak sekata dengan pelbagai halaju atau pecutan bukan sifar.  Gerakan linear hanya dianalisis berdasarkan magnitud sahaja.  Kuantiti pengukuran yang digunakan untuk memerihalkan gerakan linear adalah jisim, jarak, sesaran, kelajuan, halaju dan pecutan.PENILAIAN KENDIRI1. Apakah gerakan yang berlawanan dengan pecutan? A. Pecutan sifar. B. Nyah pecutan. C. Memperlahankan gerakan. D. Bergerak dengan halaju malar dalam garisan lurus.2. Ciri yang manakah di antara berikut menunjukan yang sesuatu objek sedang mengalami pecutan? A. Berubah arah gerakan. B. Gerakan bertambah laju. C. Gerakan menjadi perlahan. D. Semua di atas.3. Penyataan yang manakah di antara berikut tidak benar bagi objek yang mempunyai kelajuan bukan sifar dan pecutan sifar? A. Objek bergerak dalam garisan lurus. B. Objek berkeadaan pegun. C. Objek bergerak pada kelajuan sekata. D. Objek berada dalam keadaan bergerak.4. Penyataan yang manakah di antara berikut tidak benar bagi objek yang mempunyai kelajuan sifar dan pecutan bukan sifar? A. Objek berkeadaan pegun. B. Objek berkeadaan berputar. C. Arah gerakan objek berubah D. Gerakan objek bertambah laju
  • 1205. Lakuan yang manakah di antara berikut mengaplikasikan Hukum Newton Kedua? A. Melantun bola ke lantai. B. Menendang bola dari titik penalti. C. Membuat hantaran aras dada kepada rakan. D. Menggunakan dua pemain untuk menjatuhkan pemain lawan yang lebih besar dalam permainan ragbi.6. Gerakan linear hanya dianalisis berdasarkan_____________________ sahaja. A. arah B. vektor C. magnitud D. arah dan magnitud7. Berapakah sesaran yang dilalui oleh atlet yang berlari 400 meter pada balapan 200 meter? A. 100 meter B. 200 meter C. 400 meter D. 800 meterBerikut adalah masa bagi setiap 10 meter untuk seorang atlet dalam acara pecut 100 meter Sesaran 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (m) Masa 0.00 1.92 2.91 3.81 4.68 5.57 6.39 7.21 8.11 8.98 9.83 (s)Table 2 gives the split times every 10m for an athlete running the 100m sprint.8. Hitung halaju atlet pada 20 meter.9. Hitung pecutan atlet di antara 0 meter dan 20 meter.10. Hitung halaju atlet pada 80 meter.
  • 121 UNIT PELAJARAN 9 PERTIMBANGAN MUSKULOSKELETAL UNTUK PERGERAKANHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menyatakan bagaimana daya dihasilkan dalam otot. 2. Menerangkan bagaimana daya dipindahkan ke tulang. 3. Menjelaskan peranan otot dalam penghasilan pergerakan dan kestabilan. 4. Menerangkan interaksi di antara daya dan halaju dalam otot. 5. Memerihalkan faktor yang mempengaruhi pembentukkan daya dan halaju dalam otot. 6. Memerihalkan jenis dan fungsi tuas dalam tubuh.PENGENALANSistem muskuloskeletal bertanggungjawab dalam menggerakkan tubuh dalam ruang. Ototmenghasilkan daya dan yang demikian adalah penyumbang utama bagi pergerakan manusia.Otot digunakan untuk mengekalkan kedudukan tubuh, menggerakkan anggota tubuh,memperlahankan atau menghasilkan kelajuan yang tinggi pada segmen-segmen tubuh ataupada objek yang dilancarkan ke udara. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, daya adalahkuantiti vektor dan mempunyai magnitud, orientasi, arah dan titik aplikasi. Sebagai contoh dayadaripada otot-otot abduktor dan aduktor bertindak menerusi selitan tendonnya sementara dayatindak balas daripada sendi pinggul bertindak menerusi pusat sendi bagi putaran. Secaraumumnya titik aplikasi daya ini terletak pada kedudukan yang merujuk kepada titik tetap tubuh.Ini digunakan untuk menghitung momen yang disebabkan daya tersebut.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBOLEHAN OTOT UNTUKMENGHASILKAN GERAKANFungsi penting otot adalah untuk menghasilkan pergerakan sendi. Penguncupan otot akanmenarik tulang dimana otot tersebut diselitkan dan menzahirkan gerakan. Julat gerakan pasifsendi dipengaruhi oleh bentuk permukaan berartikulasi dan juga tisu-tisu lembut di sekitarnya.Julat gerakan aktif sendi dalam keadaan normal adalah sama dengan julat gerakan pasif tetapi
  • 122ianya bergantung kepada kebolehan otot untuk menarik lengan dan kaki pada julat gerakanyang ada. Terdapat variasi yang luas pada gerakan pasif pada sendi-sendi tubuh. Sebagaicontoh sendi lutut berupaya untuk fleksi seluas lebih kurang 140° tetapi fleksi sendi ibu jaritangan (sendi metakarpofalanks) hanya disekitar 90°.Sendi yang mempunya julat gerakan yang besar memerlukan otot-otot yang mampumenggerakkan sendi pada keseluruhan julat gerakannya. Otot-otot ini memperlihatkanpengkhususan dari segi struktur yang mempengaruhi magnitud pergerakan yang dihasilkanoleh penguncupan otot-otot tersebut. Pengkhususan tersebut adalah dari segi panjang seratotot dan panjang lengan momen.Panjang Serat OtotGelongsoran filamen di dalam sarkomer menyebabkan serat otot memendek. Oleh yangdemikian jumlah keseluruhan pemendekkan otot dipengaruhi bilangan sarkomer pada seratotot. Lagi banyak sarkomer maka lagi panjanglah serat otot tersebut dan makin pendeklah seratotot semasa menguncup. Jumlah pemendekkan yang boleh berlaku pada serat otot adalah disekitar 50% hingga 60% daripada panjangnya. Sesuatu otot terdiri daripada serat-serat yangsama panjang tetapi panjang ini adalah berbagai pada otot-otot yang berbeza. Rajah 9.1: Perbezaan Panjang Serat Otot Selari Penat
  • 123Panjang serat pada sesuatu otot ditentukan oleh seni bina otot dan bukannya panjang otottersebut. Susunan serat pada otot mempengaruhi panjang serat dan seterusnya pemendekkankeseluruhan otot. Serat otot yang tersusun secara selari lebih panjang daripada serat otot yangtersusun secara penat (pennate) atau berbentuk sayap.Oleh kerana jumlah pemendekkan otot bergantung kepada panjang serat ototnya, serat ototyang tersusun secara selari boleh lebih memendek daripada serat otot penat dan menghasilkanlebih banyak daya. Bagaimana pun kebolehan otot untuk menggerakkan lengan dan kaki padajulat gerakannya dipengaruhi oleh lengan momen bagi otot tersebut.Panjang Lengan Momen OtotLengan momen otot adalah jarak serenjang/perpendikular di antara otot dan titik putaran.Lengan momen ini bergantung kepada lokasi selitan otot di tulang dan kepada sudut yangdibentuk oleh garis tarikkan otot dan juga anggota yang otot diselitkan. Sudut ini dikenalisebagai sudut aplikasi. Lengan momen mempengaruhi pergerakan sendi yang dihasilkan olehpenguncupan otot. Otot yang mempunyai lengan momen yang pendek menghasilkanpergerakan bersudut yang lebih besar berbanding otot yang mempunyai kebolehan memendekyang sama tetapi mempunyai lengan momen yang lebih panjang. Otot gluteus maksimussebagai contohnya mempunyai serat otot yang panjang dan lengan momen yang secararelatifnya pendek. Otot ini berkebolehan untuk menghasilkan pergerakan sendi yang secararelatifnya besar. Sebaliknya otot brakioradialis yang mempunyai serat otot yang panjang danmampu menghasilkan daya yang besar tetapi lengan momennya yang panjang menghadkanpergerakannya.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEKUATAN OTOTFaktor utama yang mempengaruhi kekuatan otot adalah:  Saiz otot  Regangan otot  Lengan momen otot  Halaju penguncupan  Rekrumen serat otot  Jenis serat yang membina ototSaiz OtotDaya hasil daripada penguncupan otot bergantung kepada jumlah aktin dan miosin pada seratotot. Lagi banyak filamen-filamen ini lagi besarlah sesuatu serat otot tersebut. Jumlah serat ototmempengaruhi daya penguncupan otot. Jumlah serat otot dapat ditentukan dengan luas
  • 124keratan rentas fisiologi (physiological cross sectional area). Otot-otot penat mempunyai luaskeratan rentas fisiologi otot yang lebih besar berbanding otot-otot selari dan yang demikianberkebolehan untuk menghasilkan daya penguncupan yang lebih besar.Walaupun serat-serat otot selari lebih panjang dan mempunyai pergerakan yang lebih besarkekangan ruang bagi otot-otot ini menghalangnya daripada mempunyai luas keratan rentasfisiologi yang besar dan seterusnya keupayaan penghasilan daya yang besar. Otot-otot yangmempunyai luas keratan rentas fisiologi yang lebih besar dapat dimuatkan dalam ruangan yanglebih kecil menerusi susunan serat otgot secara penat.Berdasarkan susunan serat otot ini terdapat pendapat yang menyatakan bahawa otot yangmempunyai serat-serat otot yang pendek lebih khusus untuk penghasilan daya sementara otot-otot berserat panjang lebih berperanan untuk menghasilkan pergerakan yang lebih besar.Lengan momen ototMomen, daya momen atau torque adalah putaran yang terhasil pada sesuatu segmen kesandaripada tindakan daya yang memutarkan segmen tersebut. Kebolehan otot untuk memutarkansendi bergantung kepada daya penguncupan otot dan lengan momennya (jarak perpendikulardaripada daya otot ke titik putaran. Walau pun saiz dan regangan otot mempunyai kesan yangsignifikan terhadap daya pencuncupan, lengan momen otot menentukan momen yang terhasildaripada penguncupan otot. Lagi besar lengan momen ini lagi besarlah momen yang terhasil.Momen berada pada tahap maksimum apabila sudut aplikasi adalah 90°.Dari segi magnitud, lengan momen bagi otot-otot lengan, brakioradialis mempunyai lenganmomen yang terbesar, diikuti oleh biseps brakii, brakialis dan yang paling kecil pronator teres.Bagi otot-otot yang sama kemuncak lengan momen bagi brakioradialis adalah semasa fleksi90° di siku, biseps brakii fleksi 90° hingga 110°, brakialis fleksi 100° dan pronator teres di antara75° hingga 80°.Regangan OtotJumlah tegangan yang boleh dihasilkan oleh otot dipengaruhi bilangan kompleks aktomiosindalam sarkomer pada serat otot. Kompleks aktomiosin terbentuk apabila rangsangan padaserat otot menyebabkan kepala miosin yang berada dalam zon pertindihan melekat pada tapakaktif pada aktin. Bilangan kompleks aktomiosin yang boleh dibentuk bergantung kepada darjahpertindihan di antara filamen aktin dan filamen miosin.Tegangan maksimum dicapai apabila panjang serat otot hampir dengan ukuran panjangunggulnya iaitu panjang ketika rehat. Dalam keadaan ini bilangan kompleks aktomiosin yangterbentuk adalah maksimum dan menghasilkan tegangan yang maksium. Pertambahan panjangserat otot mengurangkan zon pertindihan untuk pembentukkan kompleks aktomiosin dan inimengurangkan tegangan otot. Sekiranya zon ini mencapai sifar, serat otot tidak dapatmenghasilkan tegangan dan penguncupan tidak berlaku. Apabila serat otot dipendekkan secaramaksimum, kompleks aktomisosin tetap berlaku tetapi kepala miosin tidak dapat berputar untuk
  • 125menarik filamen aktin ke arah tengah sarkomer. Ini menyebabkan tegangan tidak dihasilkanapabila serta otot dirangsang.Dalam keadaan normal, pemanjangan atau pemendekkan serat otot secara melampau dihalangoleh filamen titin yang mengikat filamen miosin kepada garis Z dan juga oleh tisu perantarayang terdapat di sekelilingnya. Sebagai contoh, ekstensi lengan bawah pada sendi sikumeregangkan otot biseps brakii tetapi tulang dan ligamen yang membentuk sendi siku inimenghentikan ekstensi tersebut sebelum serat-serat otot diregang secara melampau. Rajah 9.2: Hubungan di antara Panjang Serat dan Daya Tegangan Otot Tegangan (peratusan daripada maksimum) Pengurangan panjang Pertambahan panjang Panjang Rehat OptimumHalaju PenguncupanHalaju penguncupan otot ditentukan oleh perubahan panjang otot di aras makroskopikberdasarkan unit masa tertentu. Walau pun terdapat perubahan panjang otot di arasmikroskopik, penguncupan isometrik mempunyai halaju sifar. Penguncupan konsentrikmenzahirkan pemendekkan otot di aras makroskopik dan yang demikian mempunyai halajupenguncupan positif. Bagi magnitud penguncupan yang sama penguncupan isometrikmenghasilkan lebih banyak daya berbandingan dengan penguncupan konsentrik.Penguncupan esentrik yang turut memperlihatkan pemendekkan otot menghasilkan lebihbanyak daya berbanding jenis penguncupan yang lain. Selain daripada itu penguncupan yangpantas untuk memendekkan otot menghasilkan daya yang kurang berbanding denganpenguncupan yang perlahan.
  • 126Rekrutmen Serat OtotUnit motor berperanan dalam mempelbagaikan magnitud daya penguncupan otot. Unit initerdiri daripada satu unit neuron motor dan serat-serat otot yang disarafinya. Dayapenguncupan otot di pelbagaikan menerusi kekerapan rangsangan neuron motor terhadapserat otot dan juga bilangan unit motor yang aktif.Penguncupan yang terhasil daripada satu potensial tindakan dikenali sebagai sentak otot dandaya yang dihasilkan adalah kecil. Penguncupan sentak adalah penguncupan singkat di manasemua serat otot dalam sesuatu unit motor bergerak balas terhadap satu potensial tindakan.Jika rangsangan kedua tiba sebelum sempat serat-serat otot mengendur sepenuhnya,penguncupan yang kedua ini akan lebih kuat daripada penguncupan yang sebelumnya keranaia bermula ketika serat-serat ini berada pada tahap tegangan yang lebih tinggi. Kejadian inidikenali sebagai penjumlahan gelombang (wave summation). Tetanus berlaku apabilarangsangan datang secara bertalu-talu tanpa membenarkan serat-serat otot untuk mengendur.Rekrutmen bilangan unit motor mempengaruhi daya penguncupan yang dihasilkan. Lagi banyakunit motor yang direkrut lagi banyak daya yang dihasilkan tetapi kejituan pergerakan akanterjejas. Otot-otot yang mempunyai kelebihan mekanikal (otot dipanjangkan atau berada diposisi yang memberikan lengan momen yang besar) boleh menghasilkan momen yang samadengan otot-otot yang ketakberuntungan mekanikal tanpa perlu merekrut bilangan unit motoryang banyak.Jenis Serat Yang Membina OtotOtot manusia terdiri daripada gabungan serat Jenis I, Jenis IIa dan IIb. Secara umumnya dayapenguncupan serat Jenis IIb lebih besar daripada serat Jenis I. Serat Jenis I direkrut terlebihdahulu sebelum serat-serat jenis lain semasa bergerak. Serat Jenis IIb paling akhir direkrutapabila rintangan meningkat. Halaju penguncupan juga berbeza di antara jenis-jenis serat otot.Serat Jenis IIb menghasilkan daya yang lebih besar pada halaju yang lebih tinggi sementaraserat Jenis I mempunyai halaju penguncupan yang lebih perlahan serta daya maksiumum yangrendah.TUASPergerakan pada tubuh dihasilkan menerusi interaksi otot, tulang dan sendi yang membentuktuas. Tuas-tuas biologi ini bekerjasama untuk menghasilkan tindakan yang selaras, pergerakandinamik atau untuk menstabilkan pergerakan. Daya, kelajuan atau arah pergerakan hasildaripada penguncupan otot boleh diubah suai dengan menyelitkan otot kepada tuas.Tuas adalah struktur tegar (tulang) yang dapat memindahkan daya dengan berpusingdi fulkrum (sendi). Daya untuk menggerakkan tuas dibekalkan oleh penguncupan otot. Dayayang menentang daya otot adalah berat beban (R). Produk daya (F) yang dihasilkan ototdengan panjang (D) tuas bersamaan dengan torque (T), T= FD. Tuas boleh mengubah arah
  • 127daya kenaan, jarak dan kelajuan pergerakan dan kekuatan. Oleh yang demikian perbezaan darisegi panjang tuas boleh mempengaruhi kekuatan.Tuas boleh dibahagi kepada tiga kategori atau kelas iaitu tuas kelas pertama, tuas kelas keduadan tuas kelas ketiga.Tuas Kelas PertamaFulkrum terletak di antara daya dan rintangan. Tuas kelas pertama digunakan oleh tubuh untukmembantu pergerakan bahagian-bahagian tubuh. Rajah 9.3: Tuas Kelas PertamaContoh pergerakan untuk tuas kelas ini pada tubuh adalah:  Ekstensi sendi siku di mana triseps brakii mengenakan daya kepada olekranom (F) untuk meluruskan lengan bawah (R) tanpa beban di siku (A). Rajah 9.4: Ekstensi Siku – Tuas Kelas Pertama  Ekstensi leher di mana daya otot-otot posterior leher dikenakan kepada oksipital (F) untuk ekstensi kepala (R) di vertebra servikal (A).
  • 128 Rajah 9.5: Ekstensi Leher – Tuas Kelas PertamaTuas Kelas KeduaRintangan terletak di antara fulkrum dan daya. Tuas kelas ini membantu pergerakan padakedudukan tertentu. Bagi tuas ini rintangan atau beban bergerak mengikut arah yang samadengan daya kenaan. Rajah 9.6: Tuas Kelas KeduaContoh pergerakan untuk tuas kelas ini pada tubuh adalah:  Fleksi plantar kaki untuk berdiri di atas hujung kaki. Tumit bertindak sebagai fulkrum, otot-otot fleksor plantar pada pergelangan kaki mengenakan daya kepada kalkaneus (F) untuk menaikkan rintangan (berat tubuh) di sendi tibia-kaki (R). Rajah 9.7: Fleksi plantar – Tuas Kelas Kedua
  • 129  Tekan tubi fasa menaik di mana kaki bertindak sebagai fulkrum, daya tindak balas bumi menolak pada tangan (F) dan menaikkan pusat graviti tubuh (R). Rajah 9.8: Fasa Naik Tekan tubi – Tuas Kelas KeduaTuas Kelas KetigaTuas paling umum pada tubuh. Daya dikenakan di antara rintangan dan fulkrum. Tuas kelas inidigunakan untuk menggerakan tulang-tulang panjang. Rajah 9.9: Tuas Kelas KetigaContoh pergerakan untuk tuas kelas ini pada tubuh adalah:  Fleksi siku di mana biseps brakii dan brakialis menarik ulna (F) di sendi siku (A) untuk menaikkan lengan bawah, tangan dan sebarang beban (R).
  • 130 Rajah 9.8: Fasa Naik Tekan tubi – Tuas Kelas KeduaRINGKASAN  Terdapat variasi yang luas pada gerakan pasif pada sendi-sendi tubuh.  Sebagai contoh sendi lutut berupaya untuk fleksi seluas lebih kurang 140° tetapi fleksi sendi ibu jari tangan (sendi metakarpofalanks) hanya disekitar 90°.  Sendi yang mempunya julat gerakan yang besar memerlukan otot-otot yang mampu menggerakkan sendi pada keseluruhan julat gerakannya  Kebolehan otot untuk menghasilkan gerakan dipengaruhi oleh panjang serat otot dan lengan momen otot.  Kekuatan otot dipengaruhi oleh saiz, regangan, lengan momen, halaju penguncupan, rekrutmen serat dan jenis serat otot.  Tuas adalah struktur tegar (tulang) yang dapat memindahkan daya dengan berpusing di fulkrum (sendi).  Daya untuk menggerakkan tuas dibekalkan oleh penguncupan otot sementara daya yang menentang daya otot adalah berat beban.  Tuas boleh dibahagi kepada tiga kategori atau kelas iaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga.  Bagi tuas kelas pertama fulkrum terletak di antara daya dan rintangan.  Rintangan terletak di antara fulkrum dan daya dalam tuas kelas kedua.  Untuk tuas kelas ketiga daya dikenakan di antara rintangan dan fulkrum.
  • 131PENILAIAN KENDIRI1. Apakah sistem tubuh yang berperanan menghasilkan pergerakan tubuh dalam ruang? A. Sistem respiratori. B. Sistem pencernaan. C. Sistem kardiovaskular. D. Sistem muskuloskeletal.2. Julat gerakan pasif sendi dipengaruhi oleh ____________________. A. panjang tulang B. jenis serat otot C. jenis pergerakan D. bentuk permukaan berartikulasi3. Julat fleksi sendi lutut adalah di sekitar A. 45° B. 90° C. 120° D. 140°4. Jumlah pemendekkan yang boleh berlaku pada serat otot ____________________. A. titik selitan otot pada tulang B. yang tersusun secara selari C. dipengaruhi jenis serat otot dalam sarkomer D. di sekitar 50% hingga 60% daripada panjangnya5. Apakah kelebihan otot yang mempunyai lengan momen yang pendek? A. Pergerakan bersudut lebih besar. B. Pergerakan bersudut lebih kecil. C. Daya yang dihasilkan lebih besar. D. Daya yang dihasilkan tidak berubah.6. Serat otot jenis yang manakah di antara berikut mempunyai daya penguncupan yang terbesar? A. Jenis I B. Jenis Ia C. Jenis IIa D. Jenis IIb
  • 1327. Serat otot jenis yang manakah di antara berikut paling akhir direkrut apabila daya rintangan besar? A. Jenis I B. Jenis Ia C. Jenis IIa D. Jenis IIb8. Tuas adalah struktur tegar yang dapat memindahkan daya dengan berpusing di fulkrum. Pada tubuh, struktur apakah yan berperanan sebagai fulcrum? A. Otot B. Sendi C. Tulang D. Ligamen9. Apakah yang dimaksudkan dengan unit motor? A. Unit yang mengawal penguncupan otot. B. Unit yang terdiri daripada otot, tulang dan ligamen. C. Unit yang terdiri daripada susunan filamen aktin dan miosin. D. Unit yang terdiri daripada satu unit neuron motor dan serat-serat otot yang disarafinya.10. Di manakah kedudukan fulkrum dan rintangan pada tuas kelas kedua? A. Daya berada di antara fulkrum dan rintangan. B. Fulkrum berada di antara daya dan rintangan. C. Fulkrum berada di antara rintangan dan daya. D. Rintangan berada di antara fulkrum dan daya.
  • 133 UNIT PELAJARAN 10 ANALISIS PERGERAKAN MANUSIAHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat:  Menyatakan perkara-perkara yang dilibatkan untuk analisis pergerakan  Menganalisis beberapa pergerakan yang mudah dari aspek satah dan paksi pergerakan, sendi yang digunakan, pergerakan di sendi tersebut dan otot yang digunakan untuk menghasilkan pergerakan tersebut.PENGENALANAnalisis secara asas pergerakan manusia hendaklah melibatkan perkara-perkara yang berikut:  Pemerihalan pergerakan yang dilakukan.  Satah dan paksi rujukan bagi pergerakan yang dilakukan  Sendi dan jenis sendi yang digunakan untuk pergerakan tersebut.  Pergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut.  Otot agonis yang terlibat dalam pergerakan.  Jenis penguncupan otot agonis.SATAH DAN PAKSIPemerihalan pergerakan dibuat dengan merujuk kepada satah dan paksi di mana pergerakantersebut dilakukan. Seperti yang telah dinyatakan dalam Unit Pelajaran 1, satah adalah suatuiaitu suatu permukaan rata bayangan yang melintasi bahagian tubuh. Untuk tujuan analisispergerakan, tubuh manusia dibahagikan kepada tiga satah utama iaitu satah sagital, satahfrontal atau koronal dan satah transversal atau melintang.Paksi pula adalah suatu garis yang tetap atau kekal, sama ada mendatar atau menegak, yangdigunakan sebagai rujukan suatu penentuan kedudukan. Pada tubuh manusia paksi tersebutadalah paksi frontal atau koronal, paksi sagital dan paksi longitudinal atau menegak.
  • 134Paksi frontal melintasi tubuh dari sisi ke sisi dengan bersudut tepat kepada satah sagital. Paksisagital melintasi tubuh secara mendatar dari hadapan ke belakang tubuh dengan bersudut tepatkepada satah frontal. Paksi longitudinal pula melintasi tubuh dari kepala hingga ke kaki denganbersudut tepat kepada satah transversal.ANALISIS BERLARIPergerakan kaki berlaku pada satah sagital di paksi transversal.Fasa Dorongan Sendi/Jenis Pergerakan Sendi Otot Agonis Jenis penguncupan Gluteus maksimus, Gluteus Ekstensi dan minimus; Biseps femoris,Pinggul/Lesung Konsentrik ekstensi hiper Semimembranosus dan Semitendinosus Rektus femoris, Vastus Lutut/Engsel Ekstensi medialis, Vastus lateralis dan Konsentrik Vastus intermedialis Pergelangan Fleksi plantar Gastroknemius Konsentrik kaki/Lesung
  • 135Fasa Pemulihan Sendi/Jenis Pergerakan Sendi Otot Agonis Jenis penguncupanPinggul/Lesung Fleksi Iliopsoas Konsentrik Biceps femoris, Lutut/Engsel Fleksi Semimembranosus, Konsentrik Semitendinosus Pergelangan Pendorsifleksan Tibialis anterior Konsentrik kaki/LesungANALISIS MELOMPATPergerakan kaki berlaku pada satah sagital di paksi transversal. Sendi/Jenis Pergerakan Sendi Otot Agonis Jenis penguncupan Gluteus maksimus, Gluteus Ekstensi dan minimus; Biseps femoris,Pinggul/Lesung Konsentrik ekstensi hiper Semimembranosus dan Semitendinosus Rektus femoris, Vastus Lutut/Engsel Ekstensi medialis, Vastus lateralis dan Konsentrik Vastus intermedialis Pergelangan Fleksi plantar Gastroknemius Konsentrik kaki/Lesung
  • 136ANALISIS MENENDANGPergerakan kaki yang menendang berlaku pada satah sagital di paksi transversal.Fasa Persediaan Sendi/Jenis Pergerakan Sendi Otot Agonis Jenis penguncupan Ekstensi dan Gluteus maksimus dan gluteusPinggul/Lesung Konsentrik ekstensi hiper minimus Biseps femoris, Lutut/Engsel Fleksi Semimembranosus dan Konsentrik Semitendinosus Pergelangan Fleksi plantar Gastroknemius Konsentrik kaki/LesungFasa Menendang Sendi/Jenis Pergerakan Sendi Otot Agonis Jenis penguncupanPinggul/Lesung Fleksi Iliopsoas Konsentrik Rektus femoris, Vastus Lutut/Engsel Ekstensi medialis, Vastus lateralis dan Konsentrik Vastus intermedialis Pergelangan Fleksi plantar Gastroknemius Konsentrik kaki/Lesung
  • 137ANALISIS MEMUKULKebanyakan daripada pergerakan tangan dalam tindakan menghayun raket berlaku pada satahtransversal di paksi longitudinal.Fasa Persediaan Sendi/Jenis Pergerakan Sendi Otot Agonis Jenis penguncupan Radio- Supinasi Supinator Konsentrik ulnar/Pangsi Siku/Engsel Ekstensi Triseps brakii Konsentrik Ekstensi hiper Deltoid posterior dan latisimus Bahu/Lesung Konsentrik mendatar dorsiFasa Memukul Sendi/Jenis Pergerakan Sendi Otot Agonis Jenis penguncupan Radio- Pronasi Pronator teres Konsentrik ulnar/Pangsi Siku/Engsel Fleksi Biseps brakii Konsentrik Pektoralis major dan deltoid Bahu/Lesung Fleksi mendatar Konsentrik anterior Trunkus Putaran Oblik internal dan eksternal Konsentrik
  • 138ANALISIS MEMBALINGKebanyakan daripada pergerakan tangan berlaku pada satah transversal di paksi longitudinal.Fasa Persediaan Sendi/Jenis Pergerakan Sendi Otot Agonis Jenis penguncupan Ekstensi hiper Deltoid posterior dan latisimus Bahu/Lesung Konsentrik mendatar dorsi Siku/Engsel Ekstensi Triseps brakii KonsentrikFasa Membaling Sendi/Jenis Pergerakan Sendi Otot Agonis Jenis penguncupan Pektoralis major dan deltoid Bahu/Lesung Fleksi mendatar Konsentrik anterior Siku/Engsel Fleksi Biseps brakii Konsentrik
  • 139RINGKASAN  Analisis pergerakan boleh dibuat menerusi pencerapan ke atas pergerakan yang dihasilkan.  Analisis hendaklah melibatkan aspek pemerihalan pergerakan yang dilakukan; satah dan paksi rujukan bagi pergerakan yang dilakukan; sendi dan jenis sendi yang digunakan untuk pergerakan tersebut; pergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut; otot agonis yang terlibat dalam pergerakan; dan jenis penguncupan otot agonis.TUGASANLakukan satu analisis bagi setiap lakuan yang berikut. Untuk analisis anda sila gunakan garispanduan cara menganalisis pergerakan yang telah dinyatakan di awal unit pelajaran ini. Silasertakan gambar atau rajah bagi analisis pergerakan tersebut.1. Tekan tubi – Fasa persediaan, fasa menurun dan fasa pemulihan.2. Naik Turun Bangku – Fasa persedian, fasa melangkah naik dan fasa pemulihan3. Mendagu – Fasa persediaan, fasa mendagu dan fasa pemulihan.
  • 140RUJUKANAdrian, M. J. & J. M. Cooper. (2000). The Biomechanics of Human Movement (2nd ed.). Indianapolis, USA: Benchmark Press.Hall, S. J. (2007). Basic Biomechanics (5th ed.). New York, USA: McGraw-HillMackenzie, B. (2007) Movement Analysis. Diambil daripada www.brianmac.co.uk/moveanal.htmMartini, F.H. & Bartholomew, E. F. (2012). Essentials of Anatomy and Physiology (6 th ed.). London, England: Benjamin Cummings.Knudson, D. (2007). Fundamentals of Biomechanics (2nd ed). New York, USA: Springer Science+Business Media, LLC.Seeley, R.R., Stephens, T.D. & Tate, P. (2007). Essentials of Anatomy and Physiology (7 th ed.) New York, USA: McGraw-HillTortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8 th ed.). Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.RUJUKAN RAJAHhttp://adkpathcourse.blogspot.com/2007/04/muscle-anatomy.htmlhttp://apbrwww5.apsu.edu/thompsonj/Anatomy%20&%20Physiology/2010/2010%20Exam%20Reviews/Exam%202%20Review/Ch%208%20Types%20of%20Joints--Structural.htmhttp://bigmuscleboss.blogspot.com/2012_05_01_archive.htmlhttp://cancerhelp.cancerresearchuk.org/about-cancer/treatment/bisphosphonate/what-bisphosphonates-arehttp://en.wikipedia.org/wiki/Synovial_jointhttp://en.wikiversity.org/wiki/File:Anatomical_Directions.pnghttp://en.wikiversity.org/wiki/File:Anatomical_Directions_2.pnghttp://faculty.etsu.edu/forsman/Histologyofmuscleforweb.htmhttp://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/A&P1_bone_tissue_lab.htmhttp://legacy.owensboro.kctcs.edu/gcaplan/anat/notes/api%20notes%20j%20%20muscle%20contraction.htmhttp://mcqs.leedsmedics.org.uk/Year%202/C&M/Lecture2MC.html
  • 141http://paltennis.org/forehand/http://quizlet.com/7518251/ap-8-joints-part-2-movement-flash-cards/http://redzuannorazlan.blogspot.com/2010_10_01_archive.htmlhttp://sciencecity.oupchina.com.hk/biology/student/glossary/appendicular_skeleton.asphttp://sciencecity.oupchina.com.hk/biology/student/glossary/axial_skeleton.asphttp://training.seer.cancer.gov/anatomy/muscular/structure.htmlhttp://teleanatomy.com/introductiontoanatomy-SkeletalSystem.htmlhttp://virtual.yosemite.cc.ca.us/rdroual/Lecture%20Notes/Unit%202/chapter_8_articulations%20with%20figures.htmhttp://wps.aw.com/bc_marieb_happlace_7_oa/42/10965/2807221.cw/index.htmlhttp://www.as.miami.edu/chemistry/2086/Chap23/The%20Respiratory%20System%20Part%202.htmhttp://www.badmintoncentral.com/forums/showthread.php/50920-badminton-drills-video-forearm-pronation/page4http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/appliedanatomy/2_anatomy_skeleton_rev4.shtmlhttp://www.bikeradar.com/fitness/article/fitness-increase-your-power-with-a-hop-a-skip-and-a-jumphttp://www.botany.uwc.ac.za/sci_ed/grade10/mammal/cart.htmhttp://www.brianmac.co.uk/muscle.htmhttp://www.daviddarling.info/encyclopedia/B/biceps.htmlhttp://www.daviddarling.info/encyclopedia/R/rotator_cuff.htmlhttp://www.dkimages.com/discover/Home/Sports-Games-Recreation/Ball-Games/Handball/Handball-6.htmlhttp://www.dockerland.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=1&id=381915&limit=12&limitstart=12&Itemid=168http://wikis.engrade.com/slidingfilamenttheoryhttp://www.empowher.com/media/reference/patella-fracturehttp://www.getbodysmart.com/http://www.getbodysmart.com/ap/muscularsystem/armmuscles/menu/menu.html
  • 142http://www.gophoto.it/view.php?i=http://trialx.com/curetalk/wp-content/blogs.dir/7/files/2011/05/diseases/Skeletal_Development-2.jpghttp://www.gwc.maricopa.edu/class/bio201/histoprc/prac1a1.htmhttp://www.infobarrel.com/Sesamoid_Bone__Sesamoiditishttp://www.infovisual.info/03/008_en.htmlhttp://www.m-a-i.in/joints.htmlhttp://www.medskills.eu/index.php/wiki/en/Body/Medical%20Fundamentals/Critical%20Trauma%20Patients/EXTREMITY%20TRAUMA/http://www.mendmeshop.co.uk/tenniselbow/elbow-anatomy.phphttp://www.mhhe.com/biosci/ap/histology_mh/densereg.htmlhttp://www.mhhe.com/biosci/ap/saladin2e/graphics/saladin02ap/ch11/others/chap11labeling01.htmhttp://www.mhhe.com/biosci/ap/saladin2e/graphics/saladin02ap/ch11/others/chap11labeling02.htmlhttp://www.myfit.ca/exercisedatabase/search.asp?muscle=abdominalshttp://www.optimumtennis.net/tennis-forehand-wrist.htmhttp://www.pennmedicine.org/health_info/body_guide/reftext/html/skel_sys_fin.htmlhttp://www.proprofs.com/flashcards/cardshowall.php?title=ch-6-boneshttp://www.rci.rutgers.edu/~uzwiak/AnatPhys/APFallLect11.htmlhttp://www.realsolutionsmag.com/ezine/48/issue48A.asphttp://www.roche.com/pages/facets/11/ostedefe.htmhttp://www.swimmingscience.net/2012/01/groin-kick-syndrome-part-ii.htmlhttp://www.spineuniverse.com/anatomy/anatomical-planes-bodyhttp://www.stegen.k12.mo.us/tchrpges/sghs/ksulkowski/ConnectiveTissueSlides.htmhttp://www.turbosquid.com/3d-models/3dsmax-thoracic-vertebrae/561257http://www.womenfitness.net/skeletal_contraction.htmhttp://4.bp.blogspot.com/_Eu9SQSvqdYc/S6__Bfi13TI/AAAAAAAAA1k/d93VHblLJUk/s1600/Biological_cell.png