Ränded ja rändeiive 9.kl

881 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
881
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ränded ja rändeiive 9.kl

 1. 1. RÄNDED JARÄNDEIIVEVastse – Kuuste Kool9. klass
 2. 2. RÄNNE Ränne ehk migratsioon – inimeste alaline ümber- asumine ühest riigist teise või elupaiga vahetamine sama riigi piires. Immigrandid – välismaalt meile elama asunud inimesed. Emigrandid – meilt väljarännanud inimesed. Sisseränne ehk immigratsioon. Väljaränne ehk emigratsioon. Siseränne – kui inimesed vahetavad elukohta riigi piires. Välisränne – kui elukohavahetus toimub üle riigipiiri.
 3. 3. MIKS INIMESED RÄNDAVAD? Majanduslikud põhjused – sobiv töö ja parem palk; lastele parem haridus; meeldivam elukeskkond.  (Vabatahtliku rände tegurid) Sõjad, rahvuslik, usuline või poliitiline tagakiusamine, rassism, näljahädad ja epideemiad, loodusõnnetused, vägivaldne väljasaatmine ehk küüditamine.
 4. 4. EESTLASTE RÄNDED 19. saj lõpul ja 20. saj algul: – maa ja töö otsing (vabatahtlik) * Ameerikasse * Venemaale (Peterburi ja Siberisse) 1920. a. algul (Eesti riigi loomine, Tartu rahu) – 40 000 inimest Venemaalt Eestisse tagasi
 5. 5. EESTLASTE RÄNDED II 1939. a sõlmisid NSVL ja Saksamaa kokkuleppe (Molotovi-Ribbentropi pakt) – lahkusid sajandeid siin elanud baltisakslased. 1944. a nõukogude võimu eest pagesid – kümned tuhanded eestlased ja peaaegu kõik rannarootslased (kokku 70 000-90 000 inimest); – esialgu mindi Rootsi ja Saksamaale; sealt edasi Kanadasse, USA-sse, Austraaliasse.
 6. 6. KÜÜDITAMINE 14. juuni 1941. KUNI 25. märts 1949. Küüditati 30 000 eestlast ja teistest rahvustest inimest poliitilistel põhjustel Siberisse.
 7. 7. NSVL RAHVUSPOLIITIKA Pärast II MS (1945-1955) hakkas Eestisse massiliselt saabuma sisserändajaid NL teistest liiduvabariikidest: – lootus leida Eestis paremat elu; – keskvõim tahtis lõhkuda Eesti suhteliselt ühtset rahvuslikku koosseisu; – sellele aitas kaasa ka eestlaste küüditamine; – rajati suuri tööstusettevõtteid, kuhu värvati töötajaid mujalt NSV Liidust. See kestis tõusude ja mõõnadega kuni iseseisvumiseni.
 8. 8. SISSERÄNNANUD Sisseränne andis aastatel 1951-1990 natukene üle poole Eesti rahvastiku juurdekasvust.  Kui arvata juurde ka sisserännanute Eestis sündinud järglased, moodustas võõrpäritolu rahvastik u 80% meie rahvaarvu juurdekasvust.  Nõukogude okupatsiooni ajal oli sisseränne suurem, kui Eesti jõudis vastu võtta ja seetõttu oli palju nn. läbirändajaid. Sisserännanute lõimumine ehk integreerumine (tihe ja tõrgeteta läbisaamine) eestlastega oli vaevaline.
 9. 9. TAGASIRÄNNE 1980. aastate lõpul vähenes sisseränne ida poolt järsult ning 1991. a taasiseseisvunud Eesti riik hakkas soodustama muulaste tagasirännet ehk remigratsiooni oma kodumaale.  Alates taasiseseisvumisest muutus Eesti jälle väljarändemaaks. Mõne aasta jooksul lahkus kümneid tuhandeid endisi immigrante. Enim rännati välja Venemaale.  Tagasirännet soodustas ka Vene vägede väljaviimine Eestist – koos sõjaväelastega lahkusid ka nende perekonnad. (Samal ajal suurenes ka Eesti elanike väljaränne lääne poole.)
 10. 10. RÄNDESALDO Esimest korda ületas väljaränne arvuliselt sisserände 1990. aastal.  Väljarände arv oli suurim 1992. a., kui Eestist lahkus 37 000 inimest.  Ka rändeiive ehk rändesaldo oli sel aastal suurim: Eestist lahkus 34 000 inimest rohkem kui meile saabus. Praegu püsib väljarändajate arv enamvähem võrdne sisserändajate arvuga. Rändesaldo = sisserändajad - väljarändajad
 11. 11. IMMIGRATSIOONI KVOOT ... on valitsev kehtestatud piirarv mõnedele riikidele ehk sisserände piirarv; on kehtestatud välismaalastele, kes immigreeruvad Eestisse ning mis ei tohi olla aastas suurem kui 0,05% Eesti püsirahvastikust; Seetõttu on viimasel kümnendil sisseränne kahanenud 1000-2000 inimeseni aastas.
 12. 12. EESTIST VÄLJARÄNNE Soome, Rootsi, Saksamaale, Suurbritanniasse, Iirimaale, Ameerika Ühendriikidesse, Austraaliasse jt kõrgelt arenenud riikidesse.  Otsitakse paremaid töö- ja haridustingimusi. Venemaale väljaränne on oma olemuselt tagasiränne, alates 1991. aastast 70 000 inimest.
 13. 13. EESTISSE SISSERÄNNEVENEMAALT Sisserändajate enamik pärineb endistviisi Venemaalt, umbes 1000 inimest aastas. Mujalt on sisseränne tagasihoidlikum.
 14. 14. RIIGISISENE RÄNNE Rahvastik koondub suurematesse linnadesse – Tallinn. 1959-1989 suurenes: – Tallinna elanike arv 1,7; – Narva 2,8; – Tartu 1,5 korda. Praegu asutakse suurematest linnadest elama linnalähedastesse valdadesse, jätkates linnas töötamist.
 15. 15. RIIGISISENE RÄNNE IIKaugemate maapiirkondade tühjenemine: – koolid suletakse; – teenindusasutustel napib kliente. See kutsub omakorda esile inimeste lahkumise maapiirkonnast. Riigisisene ränne: – linnaelanike osatähtsuse kasv; – maaelanike osatähtsuse kahanemine.
 16. 16. PENDELRÄNNE Pendelränne – riigisisese rände eriliik. Lühiajaline edasi-tagasi liikumine seoses töö või õppimisega. “Pendeldavad” justkui kahe asula vahel. Suurem suurlinnade ja ümbritsevate valdade vahel. Vahel kaugemale 100 km.
 17. 17. RÄNDE MÕJURAHVASTIKUPROTSESSIDELE Ulatuslik ränne on avaldanud väga suurt mõju Eesti rahvastikuprotsessidele. Suuremad ühesuunalised välisränded mõjutavad riigi rahvaarvu, soolis-vanuselist, sotsiaalset ja rahvuslikku koosseisu, isegi loomulikku iivet (sündimust ja suremust). Suure sisserände tõttu vähenes nõukogude perioodil eestlaste osatähtsus kiiresti. Eestis kujunes kaks täiesti erinevat rahvastikku, kusjuures Kirde-Eesti linnades muutusid eestlased vähemusrahvuseks. Eriti ilmekaks näiteks on II maailmasõjas täiesti purustatud Narva linn.

×