Surfplattan hållbar utveckling Härryda bsk

257 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Surfplattan hållbar utveckling Härryda bsk

 1. 1. Hållbar utveckling iförskolanbild:wwwfhallbarutveckling.se
 2. 2. Vad är det för dig i ditt arbete?
 3. 3. Definition - hållbar utvecklingHållbar utveckling handlar om frågor som rörvärde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati,delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt,samhälleliga intressekonflikter och vår relationtill naturen.Skolverket 2011
 4. 4. Samverkarekologiskaekonomiskasocialaoch inte står emot varandradå får vi den handlingskompetens
 5. 5. Handlingskompetens Hur?medvetna val - förståelsekritiskt granska - motivvärdera - uppfattningaraktivt arbeta med handlingskompetens för attdet formar barnen framtida sätt att se påvärlden
 6. 6. Styrdokumenten säger:Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö­ och naturvårdsfrågor. Ettekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska präglaförskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnarsig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sindelaktighet i naturens kretslopp.Verksamheten ska hjälpa barnen attförstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till enbättre miljö både i nutid och i framtid.(Lpfö s.7)
 7. 7. 6 pedagogiska grundstenarLivslångt lärande- Vi lär oss ständigt nya saker i nya sammanhang både i och utanför förskolan. Vi bär påpersonliga erfarenheter som är viktiga att lyfta fram, att någon lyssnar på mina funderingar. Nyfikenhet blir somen bro mellan oss och verkligheten.Barnet i centrum- Det är barnet som skapar sin egen kunskap i samspel med andra. Utgå från barnetsförkunskaper, frågor och erfarenheter.Helhetssyn- Eftersom hållbar utveckling berör både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter ärförskolans inriktning på att koppla ihop alla delar till en helhet viktiga och att beröra dåtid-nutid-framtid ochlokala och globala aspekter.Demokratiska arbetsformer- En hållbar utveckling bygger på att alla är delaktiga i sociala och merformella sammanhang. Se leken som demokratins förutsättning.Reflektion -Genom att dokumentera, förhålla sig kritiskt och nyfiket ställa frågor vidgas våra kunskaper. Detär när vi reflekterar som erfarenheten blir till kunskap.Olika perspektiv - Allt kan ses från olika perspektiv till exempel historiskt, etiskt och miljömässigt. Strävaefter att ge olika perspektiv på saker och ting och uppmuntra att man lyssnar på andra och att man tar ställning.
 8. 8. Demokratiska arbetsformerLärande för hållbar utveckling bygger på en helhetssyndär strävan är att integrera de sociala, ekonomiska ochekologiska dimensionerna. De skall ske idemokratiska arbetsformer.Vilka hinder och möjligheter för demokratiskaarbetsformer finns det på din förskola?
 9. 9. Återvinna - eller samla skräp- men till vad?http://www.omep.org.se
 10. 10. Jämställdhet - cykelpengwww.omep.org.se
 11. 11. Gör en miljövänsjakt- Ta kort på saker iomgivningen som är bra/dåligt mot miljön.Lägg dem i iMovie och låt barnen berätta.kommer de på bra lösningar på det som vardåligt, kan ni göra något åt det.inflytandeReflektion
 12. 12. Foto: Jessica Gow ScanpixFoto: Annika af Klercker NSDFoto: Jenny Engström
 13. 13. Olika perspektivtid och rum - res i tiden, Skypa en annan tidgå på museumFörskolans kompost- ”Skogens kompost” -jämför, se likheter och skillnader
 14. 14. Droppenvisar vägen...
 15. 15. En bok i Story Creator - dela med hemmet
 16. 16. Sagan om planeten som har feberBarnen ritar bilder.....tillsammans träna på att berätta den i hop......gör en ppt/keynote med sagan där nikommit på lösningen...eller en saga i Puppet Pals.
 17. 17. Barnen i centrumkänsloskattjakt - Visa bilder som barnen tagitsom ger olika känslor
 18. 18. Vad är det som låter?Samla miljöljud -Smart recorder, röstmemoVad tänker vi på när vi hör...
 19. 19. GeocachingVad är det?foto: AnnCharlotte Keiller CC:BY NC ND
 20. 20. På nätet finnsHåll Sverige RentBlixtpatrullenGrön flaggWWFUR: Tiggy testarSLI - Skrutthttp://www.hallbarutvecklingiskolan.se
 21. 21. I can Animate - skapa med lego- Det förgiftade äppletChoice board Creator - Lattjolajbanlådani Motion - isbit smälterBook Creator - boken om vattenreningGoogle Earth -Var är vi och hur ser det ut?Gå på besök hos varandra, farmor, morfarSe olika länder -Färgerna - vad betyder deHur det känns på olika platser, högt upp på berg, i öken, i staden mmVart kommer saker i från, leksaker från Kina är det långt bort eller nära?Livslångt lä randeBarnen i centumHelhetssynDemokratiska arbetsformerReflektionOlika perspektivFörslag på arbete med olika appar:
 22. 22. Hur gör ni när ni väljer appar?http://todaysmeet.com/stenungsbaden
 23. 23. Frågor & kontakt:ingela.lundh@grkom.seSkype: ingelalundh1Twitter: ingelalundh1

×