• Like
 • Save
Lesson planning ( Norwegian)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Lesson planning ( Norwegian)

on

 • 2,699 views

How to connect lesson planning to assessment in order to visualise lewrning objectives

How to connect lesson planning to assessment in order to visualise lewrning objectives

Statistics

Views

Total Views
2,699
Views on SlideShare
2,693
Embed Views
6

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 6

http://www.slideshare.net 3
http://www.slideee.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Lesson planning ( Norwegian) Lesson planning ( Norwegian) Presentation Transcript

 • Planlegging og vurdering Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU
 • Gjennomgående planer i K06
  • Nøkkelen til god og helhetlig undervisning ligger ofte i god planlegging.
  • Hvordan kan læreren planlegge for læring?
  • Hvordan kan læreren planlegge undervisningen slik at det blir en tydelig sammenheng mellom læreplaner og vurdering?
 • Planer
  • FRA
  • Lærerens notater
  • skjermet for-,etterarbeid
  • Individuelt arbeid
  • TIL
  • Årsplaner og periodeplaner
  • fellestid
  • tilstedeværelsesplikt
 • Hva sier lærere? video
  • Planhysteriet kjenner vi allerede i norsk skole, uten at skolen er blitt bedre av det. Årsplaner, halvårsplaner, ukeplaner, fagplaner, arbeidsplaner, lekseplaner, osv., osv. preger hverdagen mange steder.
  • Skolens viktigste oppgave, kunnskapsformidling, må det følgelig bli mindre tid til. Planer er blitt et mål i seg selv.
  • (Norsk lektorlag Av Svein Einar Bolstad)
 • Praksisteori
  • Praksisteori er den personlige, sammenvevede erfarings- og teoribaserte kunnskap som en person har.
  • Den er farget av politiske, etiske, livssynsmessige verdier.
  • Gunnar Handal/Per Lauvås, 1982
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  • +
 • Hva sier elevene?
  • Forskningen viser at elever som lærer å sette læringsmål, som kjenner målene, som bruker skriftlige planer, og som deltar i utviklingen av arbeidsplaner, i større grad kjennetegnes av at de er motiverte for å gjøre skolearbeid. (Elevundersøkelsen)
 • Hva sier forskningen?
  • Planlegging vil si å omsette analyse og tolkning av læreplaner til konkret pedagogisk praksis.
  • sikre måloppnåelse
  • Sammenheng og struktur i undervisning
  • Samarbeid lærer -eleve
  • Elvene er delaktig i planleggingen
  • informasjon til elever, kollegaer, foreldre og foresatte
  • et utgangspunkt for vurdering
  • gjør det daglige arbeidet lettere
  • Systematikk og helhetlig tenkning
  • Brattenborg/Engbretsen(2001)
 • Målstyrte læreplaner
 • Målstyrte læreplaner i K06 Læreplanen for fremmedspråk Språklæring Kompetansemål 4 Kommunikasjon Kompetansemål 12-13 Språk, kultur og Samfunn Kompetansemål 4-5
 • Teoretisk vinkling i K’06
  • Man setter seg mål og vurderer måloppnåelse
  • Tyler: Bevisst progresjon og klare fokuseringspunkter
  • Hvert mål kan løses på flere nivå
  • Taksonomi – Bloom
  • Sensur: under middels/ middels/over middels grad av måloppnåelse
  • Målene repeteres i en spiral over tid
  • Bruner: Eks samtale om , drøfte
  • Rammeverket: Eks Delta i enkle samtaler , delta i samtaler
  • Metodefrihet
  • Tyler: Elevene deltar i organiseringen av måloppnåelsen, lærer finner ut hvilke ytre stimuli som fungerer best for klassen og varierer, eleven tar ansvar
  • Lærerens verden, Gunn Imsen
 • Det Europeiske Rammeverket
  • I can do / Eleven skal
  • Declarative knowledge/ savoir
  • Skills and know-how/ savoir-faire
  • Personality traits, attitudes/ savoir- être
  • 5 skills
  • Lese, lytte, skrive, muntlig produksjon, interaksjon
  • Europarådet, CEFR,2001
 • Seks undervisningsprinsipper James Mursell
  • Kontekst – fra læreboka til virkelighetsnært
  • Fokus – Fra oppgaver i boka til emner og problemløsning
  • Sosialt klima – fra underkastelse til elevdeltakelse
  • Individualisering – fra at alle gjør det samme til individuelt valg av tempo /tilpasset undervisning
  • Sekvens – i hvilken rekkefølge fra læreboka til elevens modenhet og forståelse
  • Evaluering – fra resultat til også å omfatte læringsprosess
  • James Mursell, 1954 Successful teaching
 • MAKVIS
  • Motivering- læreren må motivere
  • Aktivitet- elevene må være aktive
  • Konkretisering- lærestoffet konkretiseres
  • Variasjon - elevene arbeider på forskjellige måter
  • Individualisering- undervisningen tilpasses den enkelte
  • Samarbeid- elevene bør lære å samarbeide
  • Basert på Herbart&Dewey - en praktisk tilnærming
 • Å utvikle gode planer
  • Det gode mål er flerdimensjonalt og variert
  • Det er mange veier til målet
  • Undervisningen er uforutsigbar
  • Eleven må selv personliggjøre kunnskapen for å lære
  • Robert Mager, 1960
 • Hva er planlegging
  • Helhetlig skoleplanlegging
  • Lærerens langsiktige planlegging
  • Lærerens kortsiktige planlegging
  • Council of Europe
  • EFLUSL European network of Policy Makers for the Evaluation of Educational Systems
 • Helhetlig skoleplanlegging
  • Gjenspeile skolens overordnede mål
  • Fastsette klare mål for læring og undervisning
  • Liste opp delmål for hvert skoleår
  • Fremme bruk av ulike tilnærminger til undervisning
  • Skisseres hvordan elevenes læring skal vurderes og videreformidles
  • Sørge for regelmessig observasjon, revidering og evaluering av planen for faget
  • Sikre at vurderingsresultatene blir tatt i betraktning når planen revurderes
  • Ivareta lærernes etterutdanningsbehov og anskaffelse av hjelpemidler
  • Sikre muligheten til å lære flere språk
  • Optimal praksis
  • Skolens strukturer understøtter samarbeid blant språklærerne i planleggingen av faget og en fungerende helhetlig skoleplan er på plass.
  • Skoleledelsen sørger for at det gjennomføres formelle faglige møter. Det er enighet om en helhetlig skoleplan for faget som gjenspeiler skolens overordnede mål.
  • I planen fastsettes klare mål for læring og undervisning, og det defineres delmål for hvert skoleår. Planen fremmer et spekter av ulike tilnærminger til opplæring og undervisning. Den skisserer hvordan elevenes læring skal vurderes og hvordan resultatene skal formidles til elevene og foreldrene.
  • Det foretas regelmessig observasjon, revidering og evaluering av helhetlig skoleplan for faget, og vurderingsresultater blir gransket når skoleplanen revideres. Planen ivaretar lærernes etterutdanningsbehov og besørger anskaffelse av hjelpemidler.
  • Den helhetlige skoleplanen sikrer at elevene, også de med spesielle læringsbehov, tilbys en rekke språkvalg, og, hvor det er aktuelt, muligheten for å lære mer enn ett språk.
 • Lærerens langsiktige plan
  • gjenspeile den helhetlige skoleplanen for målspråket eller for fremmedspråk (om tilgjengelig)
  • fastsette klare mål for læring og undervisning
  • være i samsvar med gjeldende læreplan
  • ivareta elevenes varierende lærings- og undervisningsbehov
  • sørge for integrering av språkferdigheter
  • opplyse om de forskjellige læringsmetodene som brukes
  • sikre regelmessig vurdering av alle språkferdigheter
  • Optimal praksis
  • Langtidsplanen for undervisning er i samsvar med aktuell læreplan og helhetlig skoleplan for målspråket (eller helhetlig skoleplan for fremmedspråk). Den ivaretar elevenes varierende læringsbehov og interesser.
  • Langtidsplanlegging fastsetter klare mål for læring og undervisning. Lærerens langtidsplan sørger for integrering av språkferdigheter og opplyser om de ulike læremetodene som brukes. Langtidsplanen sørger for regelmessig vurdering av alle språkferdighetene.
 • Lærerens kortsiktige planlegging
  • fastsette klare læringsmål
  • ivareta elevenes varierende læringsbehov og interesser
  • inneholde differensierte oppgaver
  • være i samsvar med tidligere arbeid og elevvurderinger
  • Optimal praksis
  • Kortsiktige læringsmål er klart fastsatt og elevenes varierende læringsbehov og interesser er tydelig ivaretatt.
  • Det er en helhetlig sammenheng i planen for undervisningstimen og de forskjellige stadiene / fasene peker alle frem mot læringsmålene. Læringsmålene blir formidlet til elevene.
  • Planleggingen bygger videre på tidligere arbeid og elevvurderinger. Oppgaveplanleggingen er differensiert for å ivareta elevenes forskjellige behov. Bruk av egnede hjelpemidler er også tatt med i timeplanleggingen.
 • Konklusjon
  • En god plan inneholder:
  • Klare ferdighetsmål - lingv., kommun., kulturelle
  • Klare vurderingskriterier - 5 ferdigheter
  • Flere kilder - lærer, læreboka, Internett.......
  • Flere oppgavetyper -, problemløsning, produsere, visualisere, lytte, diskutere, dramatisere, analysere, filosofere (Gardner)............
  • Tidsramme - dato for innleveringer, prøver
 • En god vurdering inneholder (over tid):
    • Skriftlig produksjon - tekst ex
    • Muntlig produksjon - framføring( ppt ), lydfil , lydfil
    • Muntlig samhandling - prøve, lydfil
    • Lesing - multiple choice, reproduksjon ex ex ex
    • Lytting - multiple choice, reproduksjon ex
 • Eksempler Kunnskapsløftet
  • Årsplan - engelsk
  • Tema - In the news
  • Tema - Writing letters Clark, Stuart
  • Tema - lesson planning
  • Assessment - read more
  • Vurderingskriterier - skriftlig - http://bite. intermedia . uib .no/tests
  • Vurderingskriterier - muntlig CEFR
 • Hva sier læreplanteoretikerne?
  • Prosjektmetoden – Kilpatrick 1871-1965 temabasert
  • Kontrakt metoden – Pankhurst 1920 elevkontrakter
  • Winnetka planen – Washburne 1919 diagnostiske tester
  • Trump-systemet – Lloyd Trump 1961 organisering
  • Spiralprinsippet - Bruner 1959
 • ” You fail to plan, you plan to fail”
  • Hopefully, lesson planning will never be the same....
  • Quotes: http: //www . education-world . com/a_lesson/TM/WS_back_to_school_quotes . shtml