NTP: Sør-Trøndelags posisjon og viktigste saker
Samle kreftene <ul><li>Gjennomslag sentralt oppnås ved </li></ul><ul><ul><li>Klare og forståelige prioriteringer </li></u...
Målsettinger for Sør-Trøndelag <ul><li>E6 Sør – 3 ”pakker” (FT 25.2.09) </li></ul><ul><li>Pakke 1 : Tonstad-Jaktøien </li>...
E6 Pakke 1: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>STFK </li></ul><ul><li>Pakke 1 : Tonstad-Jaktøien </li></ul><ul><ul><li...
E6 Pakke 2: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>STFK </li></ul><ul><li>Pakke 2 : Skjerdingstad – Håggåtunnelen (Støren)...
E6 Pakke 3: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>STFK </li></ul><ul><li>Pakke 3 : Sør for Støren </li></ul><ul><ul><li>O...
E39: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>STFK </li></ul><ul><li>E39 Harangen - Høgkjølen </li></ul><ul><ul><li>2010-201...
Øvrige riksveger: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>Økt ramme Øvrige riksveger </li></ul><ul><ul><li>Dobling(?) i 10-...
Trønderbanen: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>STFK </li></ul><ul><li>Elektrifisering Trønderbanen </li></ul><ul><ul...
Fokus i arbeidet fremover? <ul><li>Sikre og forsterke E6 Støren-Oppdal + E39 </li></ul><ul><ul><li>Forplikte på de forslag...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ntp Fu 17 Mars 2009 Ver III

517 views
465 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ntp Fu 17 Mars 2009 Ver III

 1. 1. NTP: Sør-Trøndelags posisjon og viktigste saker
 2. 2. Samle kreftene <ul><li>Gjennomslag sentralt oppnås ved </li></ul><ul><ul><li>Klare og forståelige prioriteringer </li></ul></ul><ul><ul><li>Enhetlig og samlet opptreden </li></ul></ul><ul><li>Derfor viktig nå: </li></ul><ul><ul><li>Tydeliggjøre de viktigste prosjektene for S-T i NTP </li></ul></ul><ul><ul><li>Forankring og oppslutning i fylket/regionen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid </li></ul></ul>
 3. 3. Målsettinger for Sør-Trøndelag <ul><li>E6 Sør – 3 ”pakker” (FT 25.2.09) </li></ul><ul><li>Pakke 1 : Tonstad-Jaktøien </li></ul><ul><ul><li>Inngår i Miljøpakke Trondheim </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Som også = Sluppen – Stavne </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bompengeinnkreving ”betydelig” </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål: Iverksetting 2010 </li></ul></ul><ul><li>Pakke 2 : Skjerdingstad – Håggåtunnelen (Støren) </li></ul><ul><ul><li>Bompengeinnkreving ca 80% </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål: Iverksetting 2012/13 </li></ul></ul><ul><li>Pakke 3 : Sør for Støren </li></ul><ul><ul><li>Oppdal sentrum, iverksetting 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Korporals bru-Vindalsliene, iverksetting 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Begge forutsatt 100% statlig finansiert, men kan se hele strekningen som én samlet pakke (med bompenger) hvor statens andel inngår </li></ul></ul><ul><li>E39 Harangen - Høgkjølen </li></ul><ul><ul><li>Iverksetting 2010 </li></ul></ul><ul><li>Elektrifisering Trønderbanen </li></ul><ul><ul><li>Iverksetting 2010-13 (første del av planperioden) </li></ul></ul><ul><li>Økt ramme Øvrige riksveger </li></ul><ul><ul><li>Mål: Doblet ramme, evt betydelig bedre vilkår for satsing i 10-årsperioden </li></ul></ul><ul><ul><li>For eksempel at Vegvesenets planleggingsramme økte fra 14,5 mrd til 30 mrd </li></ul></ul>
 4. 4. E6 Pakke 1: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>STFK </li></ul><ul><li>Pakke 1 : Tonstad-Jaktøien </li></ul><ul><ul><li>Inngår i Miljøpakke Trondheim </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Som også = Sluppen–Stavne </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Betydelig bompengeandel/annen lokal finansiering </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål: Iverksetting 2010 </li></ul></ul><ul><li>NTP </li></ul><ul><li>Pakke 1: </li></ul><ul><ul><li>Jaktøien-Tonstad: 1500 Mkr, oppstart 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Foreløpig fullfinansiering med bompenger </li></ul></ul><ul><ul><li>Sluppen-Stavne: (”aktuelt” med) 300 mill i 2014-2019 </li></ul></ul><ul><ul><li>Betinget av opplegg for delvis bompengefinansiering. </li></ul></ul>
 5. 5. E6 Pakke 2: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>STFK </li></ul><ul><li>Pakke 2 : Skjerdingstad – Håggåtunnelen (Støren) </li></ul><ul><ul><li>Bompengeinnkreving ca 80% </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål: Iverksetting 2012/13 </li></ul></ul><ul><li>NTP </li></ul><ul><li>Pakke 2: </li></ul><ul><ul><li>Skjerdingstad – Støren: Ikke omtalt, men indirekte: </li></ul></ul><ul><ul><li>SD ”er kjent med at kommunene langs E6 og rv. 3 mellom Oppland grense og Trondheim har gått inn for prinsippet om delvis bompenge-finansiert utbygging av E6 på denne strekningen. </li></ul></ul><ul><ul><li>SD ”er i utgangspunktet positiv til et slikt initiativ. Statens eventuelle andel … vil utgjøre den statlige finansieringen av de prosjekter som er foreslått gjennomført eller startet opp i planperioden. ” </li></ul></ul>
 6. 6. E6 Pakke 3: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>STFK </li></ul><ul><li>Pakke 3 : Sør for Støren </li></ul><ul><ul><li>Oppdal sentrum, iverksetting 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Korporals bru-Vindalsliene, iverksetting 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Begge forutsatt 100% statlig finansiert, men kan se hele strekningen som én samlet pakke (med bompenger) hvor statens andel inngår </li></ul></ul><ul><li>NTP </li></ul><ul><li>Pakke 3: </li></ul><ul><ul><li>Vindalsliene-Korporals bru: </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppstart i 2010-2013 (70 mill.kr) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fullføring i 2014-2019 (300 mill.kr), totalt 370 mill.kr, alt statlige midler. </li></ul></ul><ul><ul><li>E6 Oppdal sentrum: </li></ul></ul><ul><ul><li>Statlige midler til fullfinansiering i 2010-2013. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mer om E6 Soknedalen (også Melhus-Støren?) </li></ul></ul><ul><ul><li>” Aktuelt å bruke statlige midler i siste seksårsperiode. Omfanget av utbygging avhenger av om det blir tilslutning til et samlet opplegg for delvis bompenge-finansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim.” </li></ul></ul>
 7. 7. E39: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>STFK </li></ul><ul><li>E39 Harangen - Høgkjølen </li></ul><ul><ul><li>2010-2013 </li></ul></ul><ul><li>NTP </li></ul><ul><li>E39 Harangen - Høgkjølen </li></ul><ul><ul><li>Oppstart 2010-2013 (100 mill) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fullføring i 2014-2019 (260 mill), totalt 360 mill.kr. </li></ul></ul>
 8. 8. Øvrige riksveger: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>Økt ramme Øvrige riksveger </li></ul><ul><ul><li>Dobling(?) i 10-årsperioden fra 14,5 mrd til 30 mrd </li></ul></ul><ul><li>Økt ramme Øvrige riksveger </li></ul><ul><ul><li>videreført 2009-ramme </li></ul></ul><ul><ul><li>vurderes nærmere i Kommuneproposisjonen ifm overføring av vegnett til fylkene </li></ul></ul><ul><ul><li>Rentekompensasjons-ordning lansert </li></ul></ul>
 9. 9. Trønderbanen: Målsettinger Vs. NTP-forslaget <ul><li>STFK </li></ul><ul><li>Elektrifisering Trønderbanen </li></ul><ul><ul><li>2010-2013 </li></ul></ul><ul><li>NTP </li></ul><ul><li>Elektrifisering Trønderbanen </li></ul><ul><ul><li>Vurderes for 2014-19 </li></ul></ul><ul><ul><li>”… oppgradering av strekningen Trondheim-Steinkjer på Trønderbanen. I denne sammenheng vil det også bli vurdert om det skal foretas en elektrifisering av banestrekningen. </li></ul></ul><ul><ul><li>… vil bli vurdert i andre del av planperioden </li></ul></ul><ul><ul><li>… elektrifisering av Meråkerbanen, inklusiv behov for fjernstyring og annen opprustning av banen, bli(r) vurdert (samtidig).” </li></ul></ul>
 10. 10. Fokus i arbeidet fremover? <ul><li>Sikre og forsterke E6 Støren-Oppdal + E39 </li></ul><ul><ul><li>Forplikte på de forslagene som ligger inne </li></ul></ul><ul><ul><li>Forsere statens bidrag = raskere realisering </li></ul></ul><ul><li>Vurdere samlet prosjektpakke E6 </li></ul><ul><ul><li>Jf formuleringer om mulig økte statlige midler Soknedal dersom samlet bompengepakke </li></ul></ul><ul><ul><li>Samlet bomfinansiering Melhus-Oppdal – felles innkreving for alle delstrekninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Trondheim med, eller se Miljøpakken for seg? </li></ul></ul><ul><li>Økt statlige bidrag til Miljøpakke Trondheim, inkl E6 </li></ul><ul><ul><li>700 mill til vei og miljøtiltak = 12% statlig bidrag. Oslo/Bergen har 20-30% </li></ul></ul><ul><ul><li>Merk: Miljøpakken har 15-årsperspektiv, NTP er 10 år. </li></ul></ul><ul><li>Trønderbanen – fremskynde elektrifisering? </li></ul><ul><li>Kommuneproposisjonen </li></ul><ul><ul><li>Økonomiske rammer og betingelser for overføring av vegnettet til fylkeskommunene </li></ul></ul>

×