Forvaltningsreformen - Hovedtrekk, Prosesser, Gjennomføring, Organisasjon - Milian Myraunet

 • 403 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
403
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Regional planstrategi -et verktøy for regional samhandling Allmøte 24.februar 2009
 • 2. Det skal være tre folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge. Et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå skal etableres
 • 3.  
 • 4. Forvaltningsreformen Region Trøndelag 2010
 • 5. Reformen alle ville ha – unntatt regjeringen
 • 6.  
 • 7.  
 • 8. Interkommunalt samarbeid – mønster ?
 • 9. Trøndelag 2010
 • 10. FYLKESRÅDMANNENS STRATEGISAMLING – ORKLA GJESTEBOLIG, LØKKEN 17.-18.FEBRUAR 2009
  • ØKONOMI
   • Konklusjoner fra møtet:
   • Det iverksettes en finansiell ”foresight”analyse ved bruk av konsulent (E&Y)
   • Fylkesrådmannen lager et notat om økonomiske utfordringer som enhetsledere kan benytte til intern bevisstgjøring
   • Enhetene tilskrives om å iverksette tiltak i 2009 for å møte utgiftsreduksjoner i 2010.
   • FT får en sak i april som beskriver de økonomiske utfordringer og handlingsrommet . Saken foreslår en endret budsjettkalender som gir bedre prosess.
 • 11. Organisasjon
  • Fylkesrådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe med følgende mandat:
   • Vurdere behovet for endringer og tiltak i organisasjonen som følge av forvaltningsreformen og erfaringer med gjeldene organisasjonsmodell .Gruppen skal fremme forslag til endringer i organisasjonsstrukturen som styrker handlingskompetansen vår både internt og eksternt. Forslag som gjelder endringer i struktur og ledelse skal angi alternativer.
   • Forslagene forutsettes gjennomført uten økning i bemanningen.
   • Tiltak skal være iverksatt innen 31.12.2009.
 • 12. Organisasjon.forts.
  • Konklusjoner fra møtet:
   • Det er behov for å styrke vår kompetanse og kapasitet på:
   • Økonomiplanlegging og finans
   • Resultatanalyse og prosessledelse knyttet til BMS
   • Personal og organisasjonsutvikling (HR)
   • Regional samhandling - prosessledelse
 • 13. KOMPETANSEUTVIKLING OG LEDELSE 2009
  • Tiltak 2009
   • Det iverksettes nå et lederutv.program for ledere i administrative enheter. Programmet går over 4 samlinger i 2009 og ledes av Helge Mjøen.
   • TØH-studiet vurderes videreført med eksterne deltakere.
   • Det iversettes et en-dags-seminar for nye ledere med fokus på admin retningslinjer og hjelpemidler.
   • Vi innleder et samarbeid med HINT om et EU-program: New Public Leadership med fokus på ledelse av regionale partnerskapsprosesser.
   • Det iverksettes et program ”rekruttering til ledelse” i løpet av 2009
 • 14. VIDERE ARBEID MED STYRINGSDOKUMENTENE I ÅRSHJULET :
  • Regnskap 2008
   • Vi lager en pressemelding om årsresultatet. Budskap: Det strammes til i STFK – men fortsatt noe reserver på fond.(3-4 %)
  • Årsmelding/årsrapport – 15.mars.
   • Årsmeldinga er også vår 3.tertialrapport og saken som føger den vil inneholde beskrivelse av tiltak som er iverksatt for å gjøre noe med ”ubalansen”
   • Det utarbedeides en farget trykksak med bilder og nøkkel-resultater. Tar sikte på å ferdigstille denne til FT i april.
 • 15. Utfordringsdokumentet 2010
  • Sak til FT-i april som tegner utfordringsbildet og handlingsrommet i langtidsperioden. .
  • Hovedperspektivene i Utfordringsdokumentet vil være:
   • Forvaltningsreformen og handlingsplan for gjennomføring – organisatorisk og økonomisk
   • De økonomiske utfordringene 30 eller 80 mill kr ?
   • Regionale samhandlingstrategier – arenaer og interkommunale programsatsinger
   • Gjennomføring av skolebruksplanen – bygg/anlegg og personal/organisasjon
   • Tjenestekvalitetsvurderinger på alle områder – kostra mv.