• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Omvärldsanalys: Modeller
 

Omvärldsanalys: Modeller

on

 • 7,727 views

Trendanalys, Omvärldskartor

Trendanalys, Omvärldskartor

Statistics

Views

Total Views
7,727
Views on SlideShare
7,489
Embed Views
238

Actions

Likes
4
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 238

http://www.entreprenor.n.nu 179
http://hcb-oa.blogspot.com 44
http://petrasprblogg.wordpress.com 15

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Kunders förhandlingsstyrka - är hög när det finns för köparna många val(affärer) att handla(köpa) från och låg när valen (affärerna) är få. Leverantörers förhandlingsstyrka - finns få eller många potentiella leverantörer av en viktig insatsprodukt eller tjänst? Är det lätt att byta ut en leverantör? Är insatsvaror en stor del av den färdiga produkten? Råder  monopol  eller  oligopol  i leverantörsledet? Finns det potentiella  substitut  för den erbjudna produkten eller tjänsten? Kan varan lätt bytas ut mot något annat pressas priser och därmed lönsamhet. Exempelvis kan smör ofta ersättas av  margarin  vilket håller priserna nere för både mjölkbönder och rapsodlare. Är det lätt att starta en konkurrerande verksamhet för en ny aktör? Finns det fördelar av en stor volym är det svårt för en uppstickare. Finns det ett begränsat antal licenser eller en mycket komplicerad  teknologi  skyddas de befintliga aktörerna som därmed kan hålla högre priser.  Patentskydd  är ett annat sätt att hålla nya aktörer borta och därmed upprätthålla lönsamhet. Är det stor  konkurrens  mellan de befintliga aktörerna? Har exempelvis de befintliga aktörerna investerat mycket kapital i produktionsanläggningar som inte kan användas till annat har de lågt  incitament  att ge upp och avsluta verksamheten. Växer marknaden lite eller inte alls blir det hårdare kamp om marknadsandelar. Infonaut 2003
 • Infonaut 2003 Industries are embedded in a wider macroenvironment that can significantly impact the competitiveness of industries and the companies within industries. We start with some form av environmental analysis. Environment is defined as the broad set of forces emanating or operating from outside the organization that can affect its competitive performance. We divide the organizational environment into three distinct levels: the general environment, the operating environment, and the internal environment. We have to understand how each factor and the relationships among the factors affect organizational performance. Critical questions: What are the threats and opportunities? What could be done? What are the implications of change? What are the constraints to change? Who resists and and why? What must be preserved? What constitutes the industry? What is special with the industry?
 • Infonaut 2003
 • Infonaut 2003 Omvärldsbevakningscykeln är en arbetsmodell för ett systematiskt arbetssätt som består av flera olika moment. 1 Klargörande av informationsbehov och inriktning på bevakningsintresset vad gäller specifika ämnen och frågor 2. Inhämtning och prioritering av omvärldsinformation 3. Bearbetning och analys av informationen 4. Bedömning av informationen med hänsyn till informationsbehovet 5. Delgivning av informationen och slutsatserna, som sedan används som underlag för beslut i andra informationsprocesser 6. Uppföljning/utvärdering för att fastställa om informationen har varit till nytta eller om det krävs ytterligare information
 • Infonaut 2003
 • Infonaut 2003
 • Infonaut 2003
 • Infonaut 2003
 • Infonaut 2003 Behov och kraven på omvärldsbevakning kommer från operativ/taktiska och strategiska håll. Drivkrafterna för en systematisk och kontinuerlig bevakning av omvärlden på operativ och taktisk nivå är behovet av kunskap om kundernas behov, förändrade beteende och inköpsmönster, krav på nya produkter, konkurrenteras styrkor och svagheter, nya lösningar, nya affärsmöjligheter. På strategisk nivå finns det ett kontinuerligt behov att identifiera hot och möjligheter i ett tidigt stadium inom makroekonomi, lagstiftning, konkurrenter, kundtrender, teknikutveckling
 • Infonaut 2003 För identifiering och prioritering av kritiska frågor kan man använda en s.k. bevakningsmatris, där man analyserar hur olika trender eller händelser kan inverka på organisationen och hur stor sannolikheten är att de inträffar. Processen startar ofta med en brainstorming där man först lista alla frågor eller ämnen man kan komma på. Sedan diskutera man i grupp hur man bedöma inverkan och sannolikhet att något kan inträffa. T.ex. kraven på videoövervakning kommer att öka eller att minska.

Omvärldsanalys: Modeller Omvärldsanalys: Modeller Presentation Transcript