Informationssökning

1,424 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Infonaut 2003 Insamling av information består av flera delprocesser som identifiering och kritisk granskning av informationskällor, informationssökning, bevakning av informationskällor, hantering av insamlad information som innefattar datering, kategorisering, indexering, vid behov översättning och lagring. Ett viktigt moment är validering av informationskällor och kvalitetsbedömningen av insamlad information. Det finns en mängd olika metoder att samla in information. Metoden bestäms av syfte, källornas art och tillgänglighet, resurser, kompetens, regler m.m. De vanligaste insamlingsmetoderna är scanning, bevakning och sökning. Alla insamlingsmetoder kan betraktas som processer för att a) hitta en problemlösning, b) samla in data och fakta, c) öka medvetenheten, d) fatta ett "informationsbeslut". I takt med att informationsmängden ökar explosionsartat krävs mer och mer tid och kompetens vid planering av informationssökning och granskning av informationskällors kvalitet. Exempel på en informationsmatris där man listar relevanta interna och externa informationskällor uppdelade i personliga kontakter, dokument och hybridformer.
 • Infonaut 2003 Med vilka personer kommunicerar du för att ta reda på vad som händer i branschen? Med vilka personer kommunicerar du kundbehov, klagomål eller önskemål? Med vilka personer kommunicerar du om konkurrenter? Med vilka personer kommunicerar du nya idéer och innovationer? Vilka personer kontaktar dig i dessa frågor?
 • Informationssökning

  1. 1. Informationsinsamling YH-Utbildningen ” Konceptutvecklare E-Handel” [email_address] Infonaut/wohe/OA2011
  2. 2. Informationsmatris Infonaut/wohe/OA2011 Interna källor Externa källor Personer Företagsledning Säljare Kundtjänst Infocenter Affärsutvecklare Marknadsförare Kunder, leverantörer, konkurrenter Branschexperter Journalister Finansanalytiker Forskare Personliga nätverk Dokument Säljrapporter Konferensrapporter Databaser Intranet Verksamhetsplaner Media (tidningar, tidskrifter, radio/tv Internet, sociala medier Rapporter Statistik Offentliga handlingar Fotografier, kartor Hybrid Informella möten, seminarier studiebesök etc. Mässor, seminarier, studiebesök, etc
  3. 3. Personliga nätverk Släktingar Leverantörer Studiekollegor Kollegor Vänner Kunder Forskare XING LinkedIn Ecademy Facebook Twitter MySpace Infonaut/wohe/OA2011
  4. 4. Personliga nätverk inom e-handel <ul><li>Vilka personer inom svensk e-handel har du träffat sedan kursens start? </li></ul><ul><li>Vilka personer kommer du att träffa innan kursen är slut? </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
  5. 5. Personliga nätverk inom e-handel <ul><li>Vilka personer skulle du vilja träffa eller få kontakt med? </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
  6. 6. Min E-handel Topp 10 Lista Infonaut/wohe/OA2011
  7. 7. Framgångsfaktorer <ul><li>Diskutera i grupp vad ni gör eller bör göra för att skapa ett livskraftigt personligt nätverk </li></ul><ul><li>Skriv ner era 5 bästa råd </li></ul><ul><ul><li>1 </li></ul></ul><ul><ul><li>2 </li></ul></ul><ul><ul><li>3 </li></ul></ul><ul><ul><li>4 </li></ul></ul><ul><ul><li>5 </li></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
  8. 8. Informationsinsamling genom personlig intervju Infonaut/wohe/OA2011 YH-Utbildningen ” Konceptutvecklare E-Handel” [email_address]
  9. 9. Informationsinsamling Infonaut/wohe/OA2011 Direkt Indirekt Lågstrukturerad Högstrukturerad Deltagande observation Planerad intervju Spontana iaktagelser Planerad observation Rollspel Fri intervju Enkät med Öppna svar Enkät med Fasta svarsalt. Test
  10. 10. Intervju som samspel <ul><li>Syftet med intervjun </li></ul><ul><li>Motivera den svarande </li></ul><ul><li>Ställa frågor </li></ul><ul><li>Följa upp svar </li></ul><ul><li>Registrera relevant information </li></ul><ul><li>Systematisera och analysera erhållen information </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
  11. 11. Intervjuns faser <ul><li>Frågefasen </li></ul><ul><ul><li>Intervjuarens handlande </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frågor, tonfall, mimik, gester </li></ul></ul></ul><ul><li>Svarsfasen </li></ul><ul><ul><li>Svararens handlande </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Svar, tonfall, mimik, gester </li></ul></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
  12. 12. Intervjuarens krav & utbyte <ul><li>Tid </li></ul><ul><li>Ansträngning </li></ul><ul><li>Känslor </li></ul><ul><li>Uppriktighet </li></ul><ul><li>Uppskattning </li></ul><ul><li>Fördelar </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
  13. 13. Planering av en intervju <ul><li>Problemanalys </li></ul><ul><ul><li>Varför ska intervjun göras? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vem ska använda resultatet och till vad? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka frågor skall intervjun ge svar på? </li></ul></ul><ul><li>Precisering och prioritering av frågeområden </li></ul><ul><ul><li>Vilka frågor är viktigast? </li></ul></ul><ul><ul><li>Är det möjligt att söka svar på alla delfrågor? </li></ul></ul><ul><li>Utarbetande av arbetsplan </li></ul><ul><li>Kritisk granskning av intervjuplanen </li></ul><ul><li>Provintervjuer </li></ul><ul><li>Revision av intervjuplanen </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
  14. 14. Ställa frågor <ul><li>Direkta frågor </li></ul><ul><ul><li>” Hur gammal är du?” </li></ul></ul><ul><li>Indirekta frågor </li></ul><ul><ul><li>” Varför dricker kvinnor i din ålder sprit?” </li></ul></ul><ul><li>Ledande frågor </li></ul><ul><ul><li>” Du håller väl med att media behövs för att granska makthavare?” </li></ul></ul><ul><li>Öppna frågor </li></ul><ul><ul><li>” Vad tror du om e-handels framtid?” </li></ul></ul><ul><li>Bundna frågor </li></ul><ul><ul><li>” Vilka av följande tre e-butiker känner du till? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A, B. C </li></ul></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
  15. 15. Ställa frågor <ul><li>Frågesekvens </li></ul><ul><ul><li>Vida frågor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Vad tror du om e-handelns framtida utveckling?” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Specifika frågor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” När kommer vi kunna betala med mobilen?” </li></ul></ul></ul><ul><li>Uppföljning av svar </li></ul><ul><ul><li>” Jag förstår.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Göra en paus (mycket effektiv frågetyp) </li></ul></ul><ul><ul><li>” Hur menar du?” </li></ul></ul><ul><ul><li>Sammanfattning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Om jag har uppfattat rätt, så menar du…….” Stämmer det?” </li></ul></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
  16. 16. Uppgift <ul><li>Du jobbar på e-handelskonsultföretag och din chef vill veta om lokaltidningar ser e-handel som hot eller möjlighet. </li></ul><ul><ul><li>Du ska intervjua Ingalill Sundhage, ansvarig utgivare av Bohusläningen. </li></ul></ul><ul><li>Vilka frågor vill du ställa till henne? </li></ul><ul><ul><li>Formulera en indirekt fråga, en ledande fråga och en öppen fråga </li></ul></ul><ul><li>Testa dina frågor på en av dina studiekollegor </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011

  ×