Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
 • Save
Informationsinsamling
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Informationsinsamling

 • 970 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Infonaut 2003 Omvärldsbevakningscykeln är en arbetsmodell för ett systematiskt arbetssätt som består av flera olika moment. 1 Klargörande av informationsbehov och inriktning på bevakningsintresset vad gäller specifika ämnen och frågor 2. Inhämtning och prioritering av omvärldsinformation 3. Bearbetning och analys av informationen 4. Bedömning av informationen med hänsyn till informationsbehovet 5. Delgivning av informationen och slutsatserna, som sedan används som underlag för beslut i andra informationsprocesser 6. Uppföljning/utvärdering för att fastställa om informationen har varit till nytta eller om det krävs ytterligare information
 • Förändringar i informationsmiljön med starkt ökande informationsflöden och tillkomsten av nya sökhjälpmedel, framförallt tillkomsten av nätverk för CD-ROM-produkter, utvecklingen av det internationella nätet Internet, och ökade satsningar på problembaserade inlärningsformer (PBL) och distansundervisning, har skapat ett ökat behov av utbildning i informationssökning och informationsanvändning. För att vara informationskompetent måste man förstå hur ny kunskap och information organiseras, ha god kännedom om informationsprocesserna i samhället och de verktyg och resurser som finns tillgängliga. Här inbegripes kunskap om söksystem och strategier för att identifiera, lokalisera och anskaffa nödvändig information samt förmåga att kritiskt granska och värdera information.
 • Infonaut 2003 När man har identifierad sitt informationsbehov och börjar med omvärldsbevakningen gäller det att tolka olika marknadssignaler på rätt sätt och att veta var informationsbehovet verkligen finns. En enkel metod är 5W eller på svenska V4N-metoden: Who, What, When, Where, Why
 • Den generella grunden för sökprocessen är en sökstrategi som byggs upp med nyckelord. Detta innebär att man ringar in sin sökfråga med lämpliga nyckelord för problemets olika dimensioner med hänsyn tagen till varierande stavningsvarianter, synonymer och ordens inbördes förhållande. Nyckelorden kan kan behöva varieras vid förflyttning mellan olika databaser beroende på databasens karaktär. Orden kombineras med hjälp av logiska operatorer, som ofta baseras på boolesk logik.
 • FORMULERA Formulera informationsproblemet och uttryck kortfattat sökproblemet i klartext. Det är viktigt att grundligt beskriva ämnet, så att sökproblemet klart framgår. Tänk på att som utgångspunkt utnyttja den relevanta information du redan har. ANALYSERA Analysera och definiera informationsproblemet Beskriv problemet/problemets aspekter med nyckelord och sökbegrepp. Tänk på att få med synonymer, stavningsvarianter, singular- och pluralform mm. Utnyttja databasernas tesaurer, indextermer, tidigare funna nyckelord från redan funna källor. Observera databasernas språk - de flesta är engelskspråkiga. Tänk på brittiska och amerikanska stavningsvarianter! Hjälpmedel: Tesaurer, index, ordböcker, handböcker, befintlig relevant information. VÄLJ SÖKKÄLLA Val av hjälpmedel . Välj sökhjälpmedel beroende på definierad och avgränsad sökfråga. Tänk på att bekanta dig med databaserna genom att läsa innehållsbeskrivningar och hjälptexter. Beakta dessutom ämnestäckning (tvärvetenskaplig, ämnesspecifik, populärvetenskaplig), databastyp (fulltext-, referens-, faktadatabas), dokumenttyp (tidskriftsartiklar, konferensartiklar, rapporter, patent, böcker), tidstäckning och uppdatering, geografisk och språklig täckning. Hjälpmedel: Bibliotekens hemsidor med förteckningar över och beskrivningar av tillgängliga databaser, expertis vid respektive bibliotek. UTVECKLA SÖKSTRATEGI Kombination av nyckelord. Möjliga strategier och tecken för att uttrycka denna varierar mellan olika databaser - LÄS DÄRFÖR ALLTID DATABASERS HJÄLPTEXTER! Sökstrategin byggs oftast upp med de logiska operatorerna "AND" , "OR" och "NOT". Vidare kan avståndsoperatorer ( t. ex "NEAR")  och trunkeringstecken ( t. ex "*", "?" och "$") användas.  Sökningen kan begränsas till databasens olika fält såsom författare, titel, abstrakt, nyckelord samt avgränsas till dokumenttyp, språk, tid och land. Om inget annat anges görs sökningen automatiskt i databasens samtliga fält.
 • Infonaut 2003 Källkritik är en metod som utvecklats inom historievetenskaperna men som har en mer allmän användbarhet, eftersom målet ytterst är att genom kritisk prövning söka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt, brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker svar på. Mångfalden av information på Internet medför att man bör förhålla sig kritiskt till de informationskällor man utnyttjar. Inom forskningen och den på forskning baserade undervisningen vid universiteten har de faktauppgifter, påståenden och slutsatser som presenteras granskats kritiskt. För att kunna bedöma information på Internet behöver man bl a veta vem som har publicerat informationen. Utgivaren och kontaktuppgifterna borde anges tydligt på webbplatsen. Internetadressen kan även visa vem som är utgivare. Från adressen kan man se om sidan är skapad av ett företag, en privatperson eller t ex ett universitet.   Informationens tillförlitlighet och trovärdighet Det är viktigt att skilja på webbplatser med faktainnehåll och webbplatser med reklam, debattinlägg och annat material. Allting är inte fakta. Det är också viktigt att kontrollera hur aktuell informationen är. Kontrollera när en webbplats har uppdaterats. Materialet på en webbplats kan snabbt bli inaktuellt. Vid utvärderingen av webbsidan borde man även se på informationens karaktär, språket och på hur välstrukturerad informationen är. Jämför webbmaterialet med material från andra källor.

Transcript

 • 1. Konsten att hitta den unika informationen YH-Utbildningen ” Konceptutvecklare E-Handel” [email_address] Infonaut/wohe/OA2011
 • 2. Omvärldsbevakningscykeln Metoder, system & verktyg Inriktning Inhämtning Bearbetning Bedömning Uppföljning Delgivning Behov
  • Behov
  • Fokus
  • Källor
  • Metoder
  • Verktyg
  Data Information Intelligence Feedback Infonaut/wohe/OA2011
 • 3. Informationskompetens
  • Identifiera ett informationsbehov
  • Kunna söka och finna den information man behöver
  • Granska och kritiskt värdera den
  • Tillägna sig den
  • Kunna tillämpa den
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 4. Marknadssignaler
  • Vem?
  • Vad?
  • När?
  • Var?
  • Varför?
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 5. Metoder för informationsinhämtning
  • Enkätundersökning
  • Kundtjänst
  • Intervju av experter
  • Analys av konkurrentprodukter
  • Företagsbesök
  • Testlansering
  • Samarbete
  • Mässor, konferenser
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 6. Metoder
  • ” Browsing”
   • ett osystematiskt sökande, vilket kan vara en källa till nya idéer
  • Faktasökning
   • Inhämtning av fakta från kända informationskällor ex. webbsidor, faktadatabaser, handböcker, tabellverk, encyklopedier, ordböcker mm.
  • Löpande bevakning
   • Systematiskt och regelbunden bevakning av ett begränsat antal relevanta källor, t.ex. tidskrifter, hemsidor
  • Retrospektiv sökning
   • ett grundligt och omfattande retrospektivt sökande efter vad som är skrivet och publicerat inom ett område.
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 7. Informationskällor Organisation Platsannonser Pressmeddelande Produktbroschyrer Mässmonter Intervjuer med VD Ansökningar Presskonferenser Annonser Patentanmälningar Föredrag Personaltidning Årsredovisning Hemsida Delårsrapporter Kundtidningar Samtal med personalen Infonaut/wohe/OA2011
 • 8. Informationskällor Infonaut/wohe/OA2011 Interna källor Externa källor Personer Dokument Hybrid
 • 9. Informationskällor Infonaut/wohe/OA2011 Interna källor Externa källor Personer Företagsledning Säljare Kundtjänst Infocenter Affärsutvecklare Marknadsförare Dokument Säljrapporter Konferensrapporter Databaser Intranet Verksamhetsplaner Hybrid Informella möten, seminarier Studiebesök etc.
 • 10. Informationskällor Infonaut/wohe/OA2011 Interna källor Externa källor Personer Företagsledning Säljare Kundtjänst Infocenter Affärsutvecklare Marknadsförare Kunder, leverantörer, konkurrenter Branschexperter Journalister Finansanalytiker Forskare Personliga nätverk Dokument Säljrapporter Konferensrapporter Databaser Intranet Verksamhetsplaner Media (tidningar, tidskrifter, radio/tv Internet, databaser, diskussionsgrupper Rapporter Statistik Offentliga handlingar Fotografier, kartor Hybrid Informella möten, seminarier Studiebesök etc. Mässor, seminarier, studiebesök, etc
 • 11. Sökfrågor
  • Formulera sökfrågan så klart som möjligt
   • Sortera upp den i intressanta och ointressanta aspekter.
  • Analysera sökfrågan
   • Centrala nyckelord och fraser
   • Synonymer, alternativa stavningar, förkortningar
  • Använd artiklar, böcker för att hitta nya sökord
  • Begränsa ev. i tid, språk, geografi etc
  • Kombinera sökord (AND, OR, NOT)
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 12. Sökprocessen
  • Förberedelser
   • Formulera informationsproblemet
   • Analysera och definiera informationsproblemet
   • Val av hjälpmedel
   • Kombination av nyckelord
  • Sökning
  • Resultat
  • Utvärdering
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 13. Sökningen
  • Utgå från valda nyckelord och lämplig söklogik.
   • Var beredd på att successivt ändra sökstrategi och nyckelord.
   • Vid onlinesökning gör man kanske en provsökning, lämnar databasen, för att i lugn och ro gå igenom resultatet.
   • Kanske hittar man då nya söktermer och andra kombinationsvägar.
   • Nedan följer några praktiska regler vid sökning:
    • Var medveten om utvalt hjälpmedel, dess omfattning, ämnestäckning, tidstäckning etc.
    • Undvik att använda för många synonymer.
    • Formulera enkla söksträngar för att behålla överblicken.
    • Minimera antalet kombinationer - för många AND är ofta orsaken till misslyckanden.
    • Introducera endast en faktor i taget.
    • Utnyttja avståndsoperatorer för att söka flerordsbegrepp i texten.
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 14. Utvärdering
  • Utnyttja kontinuerligt under sökprocessen ditt sökresultat för successiva förbättringar av sökstrategin.
  • Granska funna dokument och nyttja relevanta nyckelord, författare, institutioner, organisationer, källor och referenslistor för vidare sökningar.
  • Glöm inte att informationssökning är en kreativ process.
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 15. Källkritik Tillförlitlighet hos informationskällor: Tillförlitlighet hos informationen: Infonaut/wohe/OA2011 0 1 2 3 4 5 Kan ej bedömas Inte tillförlitlig Vanligen inte tillförlitlig Ganska tillförlitlig Vanligen tillförlitlig Fullt tillförlitlig 0 1 2 3 4 5 Kan ej bedömas Inte tillförlitlig Vanligen inte tillförlitlig Ganska tillförlitlig Vanligen tillförlitlig Fullt tillförlitlig
 • 16. Principen om två oberoende källor
  • Primärkällor
  • Sekundärkällor
  • Exempel
   • Journalist bevittnar en demonstration
   • Journalist intervjuar
    • en demonstrant
    • en läkare
    • Inrikesministern
   • Journalist följer andra medier, t.ex. tv på hotell
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 17. Källkritiska kriterier
  • Traditionella
   • Tid
   • Beroende
   • Äkthet
   • Tendens
   • Åsikt
    • Uppriktighet
    • Representativitet
  • Nya
   • Världsbild och kunskapssyn som tendens
  • Trovärdighet
  • Källans förutsättningar och egenskaper
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 18. Exempel
  • Fakta
   • Antal invånare i Sverige
    • http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx
  • Förklaringar
   • Varför invandrar/utvandrar människor till/från Sverige?
    • http://www.migrationsinfo.se/
  • Åsikter
   • Officiell åsikt
   • Inofficiell åsikt
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 19. Tendens
  • Varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste också misstänkas för att göra det.
   • Politiska partier
   • Intresseorganisationer
    • Svensk Handel
    • Handelsanställdas Förbund
   • Företag
    • E-handelsföretag
    • Leverantör av e-handelslösning
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 20. Trovärdighet
  • Nätplatsens adress som en indikation på trovärdighet
   • ” .gov”, ”.mil”, ”.edu” ”.org”, ”.com”, ”.net”
   • “ se”, “de”, “uk”
  • Framställningssättet
   • Uppslagsverk
    • Nationalencyklopedi
    • Wikipedia
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 21. Uppgift
  • Ni jobbar på ett svensk e-handelbolag som säljer tillbehör till mobiltelefoner. En morgon kallas ni till chefen som har läst på nätet att Apple har stoppat en app, som lär kunna mäter strålningen på en iPhone.
  • Hon ber er att ta reda på
   • om det stämmer
   • att kontrollera vad som gäller för smartphones i Sverige
   • Några kritiska röster om mobilstrålning
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 22.
  • Leth, Göran & Thurén, Torsten (2000).  Källkritik för Internet . Styrelsen för psykologiskt försvar.
   • http://www.kth.se/polopoly_fs/1.2479!kallkritik_internet.pdf
  Infonaut/wohe/OA2011