EU2013 - Investing in our Future

1,686 views
1,613 views

Published on

Presentation i samband med seminarium om EU:s utvecklingsfonder 2007-2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • EU2013 - Investing in our Future

  1. 1. EU-miljoner till Strängnäs kommun! Förberedelse inför slaget om EU:s nya utvecklingspengar 2007-2013 [email_address]
  2. 2. Syftet med seminariet <ul><li>Informera om kommande EU-program </li></ul><ul><li>Redovisa var EU-pengar har hamnat i Sörmland resp. Strängnäs tidigare </li></ul><ul><li>Förslag till en strategi för nya EU-pengar </li></ul>
  3. 3. EU-avgift ~28 mrd Återflöde ~13 mrd Sveriges budget 2006: 907 mrd.kr
  4. 4. EU:s nya långtidsbudget 2007-2013 <ul><li>April 2006 </li></ul><ul><ul><li>Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska kommissionen </li></ul></ul><ul><li>27 medlemsländer </li></ul><ul><li>~864,3 miljarder € </li></ul>
  5. 5. EU:s långtidsbudget 2007-2013 1a Konkurrenskraft (74) 1b Sammanhållning (308) 1a 1b 864 mrd € FP7 – 7:e ramprogrammet (48) CIP – Konkurrenskraft & innovation (3) ERDF – Regionalfonden ESF – Socialfonden EUGFJ – Jordbruksfonden FFU - Fiskerifonden
  6. 6. Sjunde ramprogrammet 2007-2013 32 7,5 4,7 4,2 1,7 Kapacitet Samarbete Idéer Människor <ul><li>Hälsa </li></ul><ul><li>Livsmedel, jordbruk, bioteknik </li></ul><ul><li>Informations- och kommunikationsteknik </li></ul><ul><li>Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik </li></ul><ul><li>Energi </li></ul><ul><li>Miljö och klimatförändringar </li></ul><ul><li>Transport inklusive flygteknik </li></ul><ul><li>Samhällsvetenskap och humaniora </li></ul><ul><li>Säkerhets- och rymdforskning </li></ul>European Research Council Initial training Life-long training Industri – akademier Internationell dimension Speciella program Forskningsinfrastrukturer Forskning för SMEs Kunskapsregioner Forskningspotential Forskningen i samhället Forskningspolicies Internationell kooperation Non-nuclear actions by Joint Research Centre Lanseras 7 mars 2007
  7. 7. Sammanhållningspolitiken 2007-2013 Mål 2: Regional konkurrenskraft och sysselsättning Mål 1: Konvergens Mål 3: Europeiskt territoriellt samarbete <ul><ul><li>Sverige c:a 13 miljarder kronor </li></ul></ul>
  8. 8. Nationell strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning Regionala strukturfondsprogram (ERUF), 8 st Nationellt strukturfondsprogram (ESF) 1 st Regionala planer (ESF), 8 st Regionala utvecklingsstrategier RUP, 21 st Regionala tillväxtprogram RTP, 21 st Nationell nivå Flerlänsnivå Länsnivå Strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning EU nivå Kommunnivå Strategiska planer Företagsnivå Strategiska planer Mål 2
  9. 9. Sveriges Mål 2 strategi <ul><li>&quot;En nationell strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013&quot; </li></ul><ul><ul><li>innovation och förnyelse </li></ul></ul><ul><ul><li>kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud </li></ul></ul><ul><ul><li>tillgänglighet </li></ul></ul><ul><ul><li>strategiskt gränsöverskridande samarbete </li></ul></ul>
  10. 10. 8 programstrukturområden <ul><li>Övre Norrland (Norrbottens och Västerbottens län) </li></ul><ul><li>Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län) </li></ul><ul><li>Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) </li></ul><ul><li>Stockholm (Stockholms län) </li></ul><ul><li>Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län) </li></ul><ul><li>Västsverige (Västra Götalands och Hallands län) </li></ul><ul><li>Småland och Öarna (Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Gotlands län) </li></ul><ul><li>Sydsverige (Skåne och Blekinge län) </li></ul>
  11. 11. Organisationsstruktur Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) , Europeiska socialfonden (ESF) Ekonomistyrningsverket Regionala Strukturfondspartnerskap LAN Landsting Arbetsmarknadens parter Länsstyrelser Sociala ekonomin Kommuner Övervakningskommittéer Regionalt strukturfondsprogram Projekt Projekt SVERIGE
  12. 12. Östra Mellansverige 2007-2013 <ul><li>~641 mkr </li></ul><ul><li>52 kommuner </li></ul><ul><li>~1,5 milj. invånare </li></ul><ul><li>Insatsområden </li></ul><ul><ul><li>Innovativa miljöer </li></ul></ul><ul><ul><li>Entreprenörskap </li></ul></ul><ul><ul><li>Tillgänglighet </li></ul></ul><ul><li>Stor konkurrens om medel! </li></ul>
  13. 13. Framgångsfaktorer <ul><li>Integrera hållbarhetsperspektivet </li></ul><ul><li>Effekt på den regionala konkurrenskraften </li></ul><ul><li>Näringslivets medverkan </li></ul><ul><li>Storregionala satsningar </li></ul><ul><li>Samverka inom och mellan länen </li></ul><ul><li>Långsiktiga effekter </li></ul>
  14. 14. Våg21 Leader+ <ul><li>Landbygdsutvecklings-program </li></ul><ul><ul><li>Livskvalitet med inslag av natur- och kulturarv </li></ul></ul><ul><li>Trepartnerskap </li></ul><ul><ul><li>privat-offentlig-ideell </li></ul></ul><ul><li>Budget: 12,1 milj.€ </li></ul><ul><ul><li>C:a 102,7 miljoner kronor </li></ul></ul>
  15. 15. Mål 3: Central Baltic <ul><li>Gränsöverskridande arbete med fokus på ekonomiska, sociala och miljörelaterade projekt. </li></ul><ul><li>Programmet omfattar åtta svenska län bl.a. Sörmland, Åland och regioner i Estland, Lettland och södra Finland. </li></ul>Indikativ budget: Sverige: 43-47 milj. € Start av projekt - tidigt hösten 2007 I ett projekt kan svenska partners få 75 % EURF-finansiering, 25 % medfinansiering
  16. 16. Mål 3: Transnationella program <ul><li>Östersjöprogrammet omfattar hela Sverige + 10 andra länder: </li></ul><ul><ul><li>Danmark, Estland, Finland, Tyskland (delar), Lettland, Litauen, Polen, Vitryssland (delar), Norge och Ryssland (delar) </li></ul></ul><ul><li>Projektansökningar måste omfatta minst tre länder </li></ul><ul><li>Budgeten för 2007-2013 är ca 200 milj.€ (ERUF-pengar) </li></ul>
  17. 17. ÖSP- Prioriteringar <ul><li>Fostering innovation across the BSR </li></ul><ul><li>External and internal accessibility of the BSR </li></ul><ul><li>Management of the Baltic Sea as a common resource </li></ul><ul><li>Promoting attractive and competitive cities and regions </li></ul>
  18. 18. Asia-Invest II <ul><li>Asia-Invest finansierar samarbetsprojekt mellan Europa och Asien. </li></ul><ul><li>Ansökningsomgången är öppen för organisationer som företräder företag, till exempel handelskammare, branschorganisationer och kommunala bolag. </li></ul><ul><li>De som slutligen ska dra nytta av programmet är dock små och medelstora företag, europeiska och asiatiska affärsnätverk med mera. </li></ul><ul><li>Förutom de europeiska länderna kan följande länder i Asien kan delta: </li></ul><ul><ul><li>Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kambodja, Kina, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Filippinerna, Srilanka, Thailand och Vietnam. </li></ul></ul><ul><li>Deadline: 9 March 2007 </li></ul>
  19. 19. VINNOVA: utlysningar 2007 <ul><li>SMINT </li></ul><ul><ul><li>förstudiemedel till små och medelstora företag för internationellt tekniksamarbete </li></ul></ul><ul><li>VINN NU 2007 </li></ul><ul><ul><li>en tävling, riktad till nystartade företag och som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>19 mars 2007, 1 oktober 2007 </li></ul></ul></ul><ul><li>Forska &Väx 2007 </li></ul><ul><ul><li>  Fokuserar på FoU i små och medelstora företag. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ansökningsdagar: 1 feb 2007,   2 maj 2007,   3 sep 2007 </li></ul></ul></ul>
  20. 20. Var har EU-pengar hamnat i Sörmland/Strängnäs tidigare?
  21. 21. Jordbruksstöd Sörmland 2001-2005 farmsubsidy.org € SEK 1 133 309 10 200 504 HEMGLASS SVERIGE AB 11 1 148 515 10 399 203 BERGA SÄTERI AB 10 1 148 515 10 399 203 FORSSJÖ BRUK AB 9 1 161 573 10 424 362 VON CELSING FREDRIK 8 1 268 761 11 490 449 SJÖSA GÅRD AB 7 1 273 207 11 516 435 BERGÅKRA BENGT-OLOV 6 1 272 041 11 529 821 DOLK PER 5 1 531 748 13 943 700 ANDERSSON TOBIAS 4 1 557 582 14 231 169 VÅG 21 LEADER+ 3 1 623 221 14 730 526 CELSING ULRIC 2 2 467 106 22 354 607 LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN 1
  22. 22. Jordbruksstöd Strängnäs 2001-2005 farmsubsidy.org € SEK 502 773 4 606 279 PAUS FREDRIC 10 547 540 4 966 983 JONSSON DAN ROLAND 9 577 949 5 254 169 REHNMAN MATS 8 659 378 5 993 109 OLSSON PER 7 717 964 6 509 094 MALMBY LANTBRUK AB 6 741 264 6 735 048 VALSBERGA AB 5 967 876 8 767 336 LIDA LANTBRUK AB 4 1 017 564 9 214 963 SJÖBERG OVE BÖRJE 3 1 133 309 10 200 504 HEMGLASS SVERIGE AB 2 1 148 515 10 399 203 BERGA SÄTERI AB 1
  23. 23. Mål 3: 2001-2006 <ul><li>Antal projekt </li></ul><ul><li>Sverige 48.144 </li></ul><ul><ul><li>Södermanland 1.596 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strängnäs 222 </li></ul></ul></ul><ul><li>Pengar (mkr) </li></ul><ul><li>Sverige 2.100 </li></ul><ul><ul><li>Södermanland 385 mkr </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strängnäs 34 mkr </li></ul></ul></ul>Källa: ESF-Rådet
  24. 24. Södermanlands län Mål3 (2001-2006) EU-medel 385 mkr Källa: ESF-Rådet
  25. 25. Sörmland: största enstaka projekten Källa: ESF-Rådet Total budget mkr Beviljad stöd mkr Projekt 10,6 4,2 Strängnäs kommun 11,2 4,3 Eductus AB, Nyköping 10,2 4,6 Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen 10,8 4,6 Ultra Education AB 4,7 4,7 Flens Kommun 12,0 4,7 Södermanlands Idrottsförbund (Eskilstuna) 12,8 5,0 Länsstyrelsen i Södermalands län 11,0 5,1 Ultra Education AB 14,9 5,6 Riksantikvarieämbetet 47,0 13, 5 Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen
  26. 26. Strängnäs Mål 3 (2001-2006) 34 mkr 60 mkr Källa: ESF-Rådet
  27. 27. Strängnäs största enstaka projekt <ul><li>Statligt </li></ul><ul><ul><li>Riksantikvarieämbetet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skaparkraft Mälsåker 5,6 mkr </li></ul></ul></ul><ul><li>Primärkommunal </li></ul><ul><ul><li>Strängnäs kommun </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konstpaus 4,23 mkr </li></ul></ul></ul><ul><li>Organisationer/ideella </li></ul><ul><ul><li>Grafikens Hus 0,2 mkr </li></ul></ul><ul><li>Privat </li></ul><ul><ul><li>Ewertson & T utbildning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Växtkraft Mål 3 Strängnäs kommun </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1,1 mkr </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hemglass Sverige AB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>0,6 mkr </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>MAVAB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>0,6 mkr </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mekonomen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>0,6 mkr </li></ul></ul></ul>Källa: ESF-Rådet
  28. 28. Partnerskapet (ALMI Stockholm, Sörmland, Gotland, Innovationsbron Stockholm) <ul><li>Programperiod 2006-06-01--2006-11-30 </li></ul><ul><ul><ul><li>11,7 Mkr. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ansökningar: 115 varav beviljades 41 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sörmland: 16 ansökningar 4,6 Mkr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Strängnäs: 2 ansökningar beviljades 746 tkr </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Programperiod 2006-02-01--2007-11-30 </li></ul><ul><ul><ul><li>10,3 Mkr. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ansökningar: 114 stycken varav beviljades 50 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sörmland: 12 ansökningar 2,1 mkr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Strängnäs: 1 ansökan på 75 tkr </li></ul></ul></ul></ul>Av 22 mkr hamnade 0,8 mkr i Strängnäs
  29. 29. EU2013 Nätverk för samverkan kring EU-projekt <ul><li>På initiativ av Infonaut har ett lokalt nätverk bildats med syftet att öka samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer kring EU-projekt i Strängnäs kommun. </li></ul><ul><li>Avsikten är att hitta ”unika” innovativa projekt för hållbar tillväxt, att hitta synergieffekter för samordnade bidragsansökningar och att få maximal utdelning av EU-bidrag för Strängnäs kommuns företag och invånare. </li></ul>
  30. 30. Erbjudande <ul><li>Sök- och konsultstöd vid EU-projekt </li></ul><ul><ul><li>Infonaut söker och bevakar på uppdrag av företag och organisationer EU:s bidragsutbud och ger stöd i olika faser av ett EU projekt. </li></ul></ul><ul><li>EU SÖK – aktuell information om EU-stöd </li></ul><ul><ul><li>Infonaut genomför en behovsanalys och upprättar en bevakningsprofil för ditt företag eller organisation. </li></ul></ul><ul><ul><li>Infonaut bevakar under ett år aktuella EU-program, bidragsområden och utlysningar enl. behovsprofilen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Infonaut informerar om bidragsmöjligheter så fort en matchning finns och ger råd inför ev. bidragsansökan. </li></ul></ul>
  31. 31. Erbjudande <ul><li>EU STÖD – konsulthjälp vid EU-projekt </li></ul><ul><ul><li>Vid projektansökan ges stöd t.ex. vid formulering av ansökan, språkgranskning, översättning, kontakter med EU-handläggare och tilltänkta projektpartner. </li></ul></ul><ul><ul><li>Under projektet ges stöd till projektledningen t.ex. vid planering, studiebesök, redovisningar m.m. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vid rapportering till EU ges t.ex. råd och stöd vid framtagning och språkgranskning av slutrapporter </li></ul></ul><ul><li>Besök Infonauts EU-blogg http://eu2013.blogspot.com för mer information. </li></ul>
  32. 32. Kontact Mobil: 070-766 99 91 Epost: wolfgang.heller@infonaut.se IM: Infonaut URL: www.infonaut.se Skype: Infonaut Blogg: http://robotland.blogspot.com/ Google Earth: 59 ° 22'46 N,17 ° 00'57E SL: XieXie Regent För en personig presentation och konsultation kontakta mig.

  ×