E-handels Case

 • 954 views
Uploaded on

Trendrapport redovisning …

Trendrapport redovisning
Uppdragsspec

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
954
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Infonaut 2003 Omvärldsbevakningscykeln är en arbetsmodell för ett systematiskt arbetssätt som består av flera olika moment. 1 Klargörande av informationsbehov och inriktning på bevakningsintresset vad gäller specifika ämnen och frågor 2. Inhämtning och prioritering av omvärldsinformation 3. Bearbetning och analys av informationen 4. Bedömning av informationen med hänsyn till informationsbehovet 5. Delgivning av informationen och slutsatserna, som sedan används som underlag för beslut i andra informationsprocesser 6. Uppföljning/utvärdering för att fastställa om informationen har varit till nytta eller om det krävs ytterligare information
 • Industries are embedded in a wider macroenvironment that can significantly impact the competitiveness of industries and the companies within industries. We start with some form av environmental analysis. Environment is defined as the broad set of forces emanating or operating from outside the organization that can affect its competitive performance. We divide the organizational environment into three distinct levels: the general environment, the operating environment, and the internal environment. We have to understand how each factor and the relationships among the factors affect organizational performance. Critical questions: What are the threats and opportunities? What could be done? What are the implications of change? What are the constraints to change? Who resists and and why? What must be preserved? What constitutes the industry? What is special with the industry?
 • Infonaut 2003 För identifiering och prioritering av kritiska frågor kan man använda en s.k. bevakningsmatris, där man analyserar hur olika trender eller händelser kan inverka på organisationen och hur stor sannolikheten är att de inträffar. Processen startar ofta med en brainstorming där man först lista alla frågor eller ämnen man kan komma på. Sedan diskutera man i grupp hur man bedöma inverkan och sannolikhet att något kan inträffa. T.ex. kraven på videoövervakning kommer att öka eller att minska.
 • The Marketing Mix and Product Strategy  Key marketing strategies which are identified:-  The products should be stylish and in with the current trend and technology. One of the noted trends is the ‘only touch screen' mobile handsets, with the advent of iphone from Apple and a phone from the LG- Prada tie-up. If the Infonaut 2003

Transcript

 • 1. Veckans Program
  • Redovisning Inlämningsuppgift
   • Trendrapport Årets Julklapp 2010/2011
   • Informationskarta (grupp 2)
  • Återkoppling Bohusläningen
  • Caseuppgift
   • Planering
  • Halvtidsavstämning
  • Föreläsning
   • Informationskällor, Källkritik
   • Analysmetoder
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 2. Trendrapporter Årets Julklapp YH-Utbildningen ” Konceptutvecklare E-Handel” [email_address] Infonaut/wohe/OA2011
 • 3. Redovisning
  • Erica
  • Isabell
  • Peter
  • Marie
  • Emma
  • Pontus
  • Matthias
  • Victor
  • Philip
  • Patricha
  • Jonna
  • Sofia
  • Björn
  • Kjell
  • Rosa
  • Niklas
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 4. Caseuppgift e-Handel Omvärldsanalys YH-Utbildningen ” Konceptutvecklare E-Handel” [email_address] Infonaut/wohe/OA2011
 • 5. Inlämningsuppgifter
  • Caseuppgift – Omvärldsanalys som en del i en affärsplan för e-handelsbaserad verksamhet
   • Omvärldskarta
   • Informationskarta
   • Trendrapport
   • Konkurrentanalys
   • SWOT-analys
  • Inlämning och presentation vecka 18
   • Inlämning senast 2 Maj
   • Muntlig presentation 3 Maj
   • Feed-back 4 Maj
  Infonaut/wohe/OA01
 • 6. E-Handels Case
  • Erica, Marie
   • E-handel i dagligvaruhandel
  • Isabelle, Jonna
   • E-handel för frisörprodukter
  • Peter, Niklas
   • E-handels appar
  • Emma
   • E-handel för smycken
  • Pontus
   • E-handel för fotbollsklubbar
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 7. E-Handels Case
  • Philip, Patricha
   • Hur påverkar WOW Blizzard (?)
  • Sofia, Björn
   • E-handel för tidningen Bohusläningen
  • Kjell
   • E-handel för ecoturism
  • Rosa
   • Import av livsmedel från Latinamerika (?)
  • Matthias
   • ?
  • Victor
   • ?
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 8. Presentation 3 Maj
  • 11 Case
   • 10-15 minuter presentation (PowerPoint)
   • 10 minuter frågor & synpunkter
  • Bedömning (poäng 1-5)
    • Inriktning/syfte med koppling till e-handel
    • Informationssökning (källor & metoder)
    • Analys (omvärld, marknad, konkurrenter, SWOT)
    • Presentation (PP, framförande)
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 9. Presentation
  • Syftet och mål med omvärldsanalysen
  • Metod (Hur jag/vi gjorde)
  • Omvärldskartan
  • Informationskartan
  • De viktigaste trenderna (att bevaka)
  • De viktigaste konkurrenterna
  • SWOT analys (för ett företag)
  • Slutsatser: affärsmöjligheter & risker
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 10. Frågor? Infonaut/wohe/OA2011
 • 11. Projektdokument
  • Uppdragsspecifikation
   • Sammanfattning av projektanalys
   • Risköversikt
   • Intressentöversikt
   • Arbetspaketbaserad projektstruktur
  • Projektspecifikation
  • Statusrapport
  • Slutrapport
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 12. Uppdragsspecifikation E-Handel Business Case Infonaut/wohe/OA2011
 • 13. E-Handels case
  • E-Handels case  är en metod för att bygga under och trovärdiggöra ett potentiellt affärsbeslut
   • t.ex. en affärsidé, investering, verksamhets-förändring eller sammanslagning.
   • Metoden syftar till att analysera och visualisera nyttan, riskerna och värdet i förhållande till kostnaderna
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 14. E-Handels case
  • E-handels case använder fakta, bevis och rationella resonemang för att stödja en slutsats
  • Beskiver hur fakta & bevis är framtagna
   • Informationsinsamling
   • Kartläggning av omvärlden, marknaden, trender & konkurrenter
   • Kartläggning av styrkor och svagheter
   • Bedömning av affärsmöjligheter & risker
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 15. Uppdragsanalys
  • Avstämning av uppdraget med uppdragsgivaren
  • Samla och analysera kraven eller analysera existerande krav
  • Identifiera och analysera erfarenheter från liknande uppdrag
  • Gör en grov uppskattning av tid och kostnad genom att definiera viktiga operativa aktiviteter i uppdraget
  • Dokumentera ovan i en uppdragsanalysrapport
  • Presentera analysrapporten för uppdragsgivaren inför beslutet av uppdragsstart.
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 16. Checklista
  • Vem är min uppdragsgivare?
  • Vad är syfte med mitt uppdrag?
   • Vilka krav ställer min uppdragsgivare?
   • Vilka behov har min uppdragsgivare?
   • Vilka förväntningar har uppdragsgivaren?
   • Vilka beslut ska fattas på basis av min omvärldsanalys?
   • Vilka är intressenterna?
  • Vad är målet med uppdraget?
  • Hur ska jag göra för att lyckas?
  • Vilka metoder är lämpliga för att nå resultat?
  • När ska det vara klart?
  • Hur ska resultatet presenteras?
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 17. Omvärldsbevakningscykeln Metoder, system & verktyg Inriktning Inhämtning Bearbetning Bedömning Uppföljning Delgivning Behov
  • Behov
  • Fokus
  • Källor
  • Metoder
  • Verktyg
  Data Information Intelligence Feedback Infonaut/wohe/OA03 Beslut/Handling
 • 18. Omvärldsmodell Konkurrerande företag Leverantörer Kunder Substitut Nya aktörer Marknad Miljö Teknik Ekonomi Politik & lagstiftning Social Omvärld Hot Möjligheter Infonaut/wohe/OA02
 • 19. Omvärldskarta Inverkan på organisationen Mycket liten Mycket stor Mycket stor Mycket Liten Sannolikhet 1 5 1 2 3 5 4 4 3 2 Infonaut/wohe/OA03
 • 20. Trendanalys Infonaut/wohe/OA03 Vad driver en trend? Vilka effekter får detta? Finns det något samband ? Megatrend Mikrotrend Effekter Drivkraft
 • 21. Informationskällor Infonaut/wohe/OA2011 Interna källor Externa källor Personer Dokument Hybrid
 • 22. Informationskartan Infonaut/wohe/OA2011 Trend, hot, möjligheter Kunskap (1-5) Informationskällor Interna Externa Ansvar (vem, vad, när, hur?)
 • 23. Konkurrentanalys
  • Vilka är konkurrenterna?
   • Direkta, potentiella, substitut
  • Vad är deras erbjudanden?
  • Vad är likheter/skillnader med vårt erbjudande?
  • Vad är deras styrkor & svagheter?
   • Företaget
   • Produkter
    • Kvalitet, pris, sortiment, service etc.
  Infonaut/wohe/OA2011
 • 24. SWOT Infonaut/wohe/OA2011 Strenght Weaknesses Opportunities Threats
 • 25. SWOT (exempel) Infonaut/wohe/OA2011 Strength Weaknesses Opportunities Threats
  • Vi har en kapitalstark ä gare i ryggen.
  • En del av v å r best ä llningsvolym ä r k ä nd p å f ö rhand.
  • Vi har inlett samarbete med en av de st ö rsta leverant ö rerna i Europa.
  • V å rt f ö retag blev nyligen utsett till å rets f ö retag.
  • V å rt starka beroende av v ä rldsmarknadspriset p å r å olja.
  • Vi ä r nyetablerade inom ett nytt marknadssegment, vilket g ö r att b å de vi och v å ra m å lgrupper har brist p å erfarenheter. Vi har stor brist p å kompetent personal.
  • V å r produkt X har blivit del av en ny trend som ä r p å upp å tg å ende, vilket kan medf ö ra att kundunderlaget ö kar.
  • Enligt en nyligen genomf ö rd unders ö kning ä r det fler som kommer att uppdatera sin programvara inom det n ä rmaste å ret.
  • Vi st å r inf ö r randen till en konjunkturnedg å ng.
  • Det stundande riksdagsvalet leder troligen till ett skifte av den politiska makten, vilket medf ö r os ä kerhet om nuvarande regerings inledda marknadspolitiska å tg ä rder kommer uppr ä tth å llas.
 • 26. SWOT: Sony Ericcson Infonaut/wohe/OA2011 Strenght Weaknesses Opportunities Threats Diversity among products.    Sony as a brand name.  Lack in understanding Customer Preferences  Less technology advancement  Lack of user centered designs.  Lack of Brand awareness globally Mobile phones market in developing  High % of young market  Strong Customer demand for innovative product  High Disposable income in emerging markets.    Network capabilities and low tariff of service providers.  Landline penetration and introduction of Sky phones for rural areas.  Intense competition.  Bargaining power of consumers
 • 27. SWOT följdfrågor
  • Hur ska vi göra för att bibehålla och förbättra våra styrkor?
  • Hur ska vi göra för att minimera/eliminera våra svagheter?
  • Hur ska vi göra för att ta tillvara våra möjligheter?
  • Hur ska vi göra för att förebygga och neutralisera riskerna/hoten?
  • Vilka frågor ska vi prioritera?
  Infonaut/wohe/OA2011