Business Models 07

1,819 views
1,555 views

Published on

Design av affärsmodeller

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Business Models 07

 1. 1. YH-Utbildningen<br />”Konceptutvecklare E-Handel”<br />Design av affärsmodeller<br />wolfgang.heller@infonaut.se<br />
 2. 2. Designmetoder<br />Insikt om kunden (kundprofiler)<br />Ideation (Nya affärsmodeller)<br />Visuellt tänkandet<br />Prototyping<br />Storytelling<br />Scenarios<br />Infonaut/wohe/AM01<br />2<br />
 3. 3. Empatikartan<br />Mål<br />Djupareinsiktiolikakundersförväntningarpåaffärsmodellen<br />Metod<br />Rita en cirkelsomrepresenterar en person ochger den en titel, t.ex. Nykund<br />Bestäm en fråga, t.ex. “varförskall jag handlaridenna e-butik?”<br />Delacirkelni 4 fältsomrepresenterarvårasinnen: höra, se, känna/tänka, göra, + 2 fältförvinst & förlust<br />Sätt dig nu in ipersonenochskrivnervad du trorattpersonenhör, se, känner, tänker, gör, uppleversomvinstellerförlust. <br />Visa din empatikarta till andra. Tycker de som du? Kompletteraochförbättra med tiden.<br />Resultat<br />Kundprofilförbättreinsiktomaffärsmodellenskvalitet<br />Löserkunderbjudandetverkligenkundens problem?<br />Ärkundenvilligattbetala?<br />Hurbördetfungera? <br />Infonaut/wohe/AM01<br />3<br />
 4. 4. Empatikartan<br />Infonaut/wohe/AM01<br />4<br />Tänka & känna?<br />Vad är viktigt?<br />Vilka känslor/drömmar?<br />Vad syns i omvärlden?<br />Hos vänner?<br />På marknaden?<br />Vad säger vänner?<br />Vad säger chefen?<br />Vad säger media?<br />Höra?<br />Se?<br />Säga & göra?<br />Attityder?<br />Offentliga uppträdande?<br />Beteenden?<br />Möjligheter/fördelar<br />Risker/Nackdelar<br />Vad upplevs som möjligheter/fördelar? <br />Vad upplevs som risk, nackdelar? <br />http://www.xplane.com/<br />
 5. 5. Övning<br />Lista alla tänkbara kundsegment som ditt e-handelföretag betjänar<br />Välj tre lovande kandidater<br />Välj en för din första kundprofil<br />Ge den ett namn och några basfakta, ålder, kön, inkomst, <br />Rita en empatikarta och ställ följande frågor<br />Vad ser kunden?<br />Vad hör den?<br />Vad tänker/känner den verkligen?<br />Vad säger och gör den?<br />Vad vinner den?<br />Vad förlorar den?<br />Infonaut/wohe/AM01<br />5<br />
 6. 6. Empatikartan<br />Infonaut/wohe/AM01<br />6<br />Tänka & känna?<br />Vad är viktigt?<br />Vilka känslor/drömmar?<br />Vad syns i omvärlden?<br />Hos vänner?<br />På marknaden?<br />Vad säger vänner?<br />Vad säger chefen?<br />Vad säger media?<br />Höra?<br />Se?<br />Säga & göra?<br />Attityder?<br />Offentliga uppträdande?<br />Beteenden?<br />Möjligheter/fördelar<br />Risker/Nackdelar<br />Vad upplevs som möjligheter/fördelar? <br />Vad upplevs som risk, nackdelar? <br />http://www.xplane.com/<br />
 7. 7. Nya affärsmodeller<br />Whatif?<br />Om vi skulle byta från …till…?<br />Om vi skulle öka eller minska …..?<br />Om vi skulle…….?<br />Infonaut/wohe/AM01<br />7<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />Affärsmodellen<br />Resursdrivna<br />Kunderbjudandedrivna<br />Kunddrivna<br />Ekonomidrivna<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />
 8. 8. Resursdrivna Innovationer<br />Infonaut/wohe/AM01<br />8<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />Företag<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />Serverpark<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />Nya intäkter<br />
 9. 9. Compute<br />Amazon ElasticCompute Cloud (EC2)<br />Amazon ElasticMapReduce<br />AutoScaling<br />ContentDelivery<br />Amazon CloudFront<br />Database<br />Amazon SimpleDB<br />Amazon RelationalDatabase Service (RDS)<br />Amazon ElastiCache<br />Deployment & Management<br />AWS Elastic Beanstalk<br />AWS CloudFormation<br />E-Commerce<br />Amazon Fulfillment Web Service (FWS)<br />Industry-specific Clouds<br />AWS GovCloud (US)<br />Messaging<br />Amazon Simple Queue Service (SQS)<br />Amazon Simple Notification Service (SNS)<br />Amazon Simple Email Service (SES)<br />Monitoring<br />Amazon CloudWatch<br />Networking<br />Amazon Route 53<br />Amazon Virtual Private Cloud (VPC)<br />ElasticLoadBalancing<br />AWS DirectConnect<br />Payments & Billing<br />Amazon Flexible Payments Service (FPS)<br />Amazon DevPay<br />Storage<br />Amazon Simple Storage Service (S3)<br />Amazon Elastic Block Store (EBS)<br />AWS Import/Export<br />Support<br />AWS Premium Support<br />Web Traffic<br />Alexa Web Information Service<br />AlexaTopSites<br />Workforce<br />Amazon Mechanical Turk<br />Infonaut/wohe/AM01<br />9<br />
 10. 10. Amazon Webstore<br />http://webstore.amazon.com/b/2983699011<br />Infonaut/wohe/AM01<br />10<br />
 11. 11. Resursdriven Innovation<br />Vilka viktiga resurser har ditt e-handelsföretag?<br />Vilka nya kunderbjudanden kan du komma på som skulle kunna utnyttja befintliga resurser?<br />Vilka kundgrupper kan ha behov av detta? <br />Vilka nya intäkter skulle detta kunna ge? <br />Infonaut/wohe/AM01<br />11<br />
 12. 12. Kunddrivna Innovationer<br />Infonaut/wohe/AM01<br />12<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />Web<br />Services<br />Datalagring<br />Företag<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />Serverpark<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />Nya intäkter<br />
 13. 13. DNA Analys för privatpersoner<br />Personal Genom Service<br />Mass-customizedwebprofiles<br />Infonaut/wohe/AM01<br />13<br />https://www.23andme.com/<br />
 14. 14. Kunddrivna Innovationer<br />Vilka kundsegment betjänar ditt e-handelsföretag idag?<br />Vilka nya behov kan kunderna ha i framtiden? <br />Vilka nya kunderbjudanden kunde täcka dessa behov? <br />Vilka nya intäkter skulle detta kunna ge? <br />Infonaut/wohe/AM01<br />14<br />
 15. 15. Nya kunderbjudande<br />Infonaut/wohe/AM01<br />15<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />Nya rutiner<br />Nya kund- <br />Grupper med <br />höga krav på <br />Just-in-time<br />Snabbare<br />service<br />Nya partner<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />Nya kanaler<br />Ny infrastruktur<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />Nya intäkter<br />
 16. 16. Nya kunderbjudande<br />Vilket kunderbjudande har ditt e-handelsföretag idag?<br />Vilka innovativa kunderbjudanden kan du komma på?<br />Vilka kundgrupper har behov av detta? <br />Vilka nya intäkter skulle detta kunna ge? <br />Infonaut/wohe/AM01<br />16<br />
 17. 17. Ekonomidrivna Innovationer<br />Infonaut/wohe/AM01<br />17<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />Nya kunder<br />Köp<br />eller <br />Leasing<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />Nya intäkter<br />Produktion<br />
 18. 18. Ekonomidrivna Innovationer<br />Vilket kostnader resp. intäkter har ditt e-handelsföretag idag?<br />Vilka ekonomiska innovationer skulle kunna ändra affärsmodellen från grunden? <br />Vilka kundgrupper kunde ha nytta av detta? <br />Vilka nya intäkter skulle detta kunna ge? <br />Infonaut/wohe/AM01<br />18<br />
 19. 19. Multipla Innovationskällor<br />Infonaut/wohe/AM01<br />19<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />
 20. 20. Whatif…..?<br />Infonaut/wohe/AM01<br />20<br />
 21. 21. Whatif?<br />Från dropp shipping till egna varumärken?<br />Från nisch till massmarknad?<br />Från lokal till global försäljning?<br />Från smalt till brett sortiment?<br />Från få till många kanaler?<br />och tvärtom<br />Infonaut/wohe/AM01<br />21<br />
 22. 22. Uppgift<br />Välj en WHAT IF fråga och funderar på vad som bör förändras i affärsmodellen av ditt e-handelsföretag<br />Vilka delar i affärsmodellen skulle påverkas direkt?<br />Vilka delar skulle påverkas indirekt?<br />Vilka skulle vara för- resp. nackdelar? <br />Infonaut/wohe/AM01<br />22<br />
 23. 23. Idé- & konceptutveckling<br />Infonaut/wohe/AM01<br />23<br />
 24. 24. Idéutvecklingsprocessen<br />Teambildning<br />Har vi rätt team för nya affärsmodellidéer?<br />Djupdykning (Immersion)<br />Vad bör vi studera innan utveckling av nya affärsmodellidéer?<br />Expansion<br />Vilka innovationer kan vi komma på för varje affärsmodellblock?<br />Val av kriterier<br />Vilka är de viktigaste urvalskriterier för våra affärsmodellidéer?<br />Prototyping<br />Hur ser en komplett affärsmodellen ut för varje ny affärsmodellidé? <br />Infonaut/wohe/AM01<br />24<br />
 25. 25. Affärsmodellbild<br />Infonaut/wohe/AM01<br />25<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />Vilka vill vi ha med i ett e-handelskonceptutvecklingsteam?<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />
 26. 26. Idéutvecklingsteamet<br />Infonaut/wohe/AM01<br />26<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />Kundtjänst<br />Kvalitetsansvarig<br />Produktchef<br />Partner<br />Säkerhetsansvarig<br />Reklambyrå<br />Kunder<br />Logistikansvarig<br />Marknadschef<br />Mångfald: kön, ålder, utbildning, etnicitet, erfarenhet etc. <br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />Utvecklare<br />Marknadsanalytiker<br />Produktion<br />Sortiment<br />ansvarig<br />Återförsäljare<br />Säljare<br />Marknadsförare<br />Inköpare<br />Butikschefer<br />Personalchef<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />Affärsutvecklare<br />Ekonomichef<br />
 27. 27. Brainstorming<br />Huvudfrågan i fokus<br />Utgår från verkliga kundbehov eller radikal förbättringskrav<br />”Hur kan vi halvera leveranstiden?”<br />Enkla regler<br />Ingen kritik av andras idéer<br />En idé i taget<br />Kvantitet förre kvalitet (”Försök att hitta 100 idéer”)<br />Visualisera<br />Uppmuntra ”vilda” idéer<br />Moderator ansvarar för att reglerna följs<br />Dokumentera/visualisera<br />Idésamling <br />Förberedelse <br />Djupdukning , t.ex. studiebesök, kundmöte, mässbesök<br />Tom Kelly, The Art of Innovation: Lessons in Creativity from Ideo, America's Leading Design Firm (Doubleday, 2001)<br />Infonaut/wohe/AM01<br />27<br />
 28. 28. Brainstorming<br />Infonaut/wohe/AM01<br />28<br />Avmattning<br />Idéflöde<br />Trög start<br />Tiden<br />
 29. 29. Hur man kan döda en brainstorming<br />Chefen talar först<br />Laget runt<br />Expertdominans<br />Kursgårdssydromet<br />”Lönsamma” idéer bara<br />”Genomtänkta” idéer bara<br />Infonaut/wohe/AM01<br />29<br />http://www.fastcompany.com/articles/2001/03/kelley2.html<br />
 30. 30. Övning<br />Kom på tre olika affärsmodeller där ni använder en apa<br />Börja med att lista olika egenskaper av en apa<br />Använd sedan dessa egenskaper för att komma på innovativa affärsmodeller<br />Ni har 3 minuter <br />Infonaut/wohe/AM01<br />30<br />
 31. 31. Business Model APA<br />Infonaut/wohe/AM01<br />31<br />
 32. 32. BrainstormingUddevalla e-handel 2012<br />Vad bör vi göra för att kunna genomföra en framgångsrik event 2012 om e-Handel i Uddevalla?’<br />10 minuter brainstorming<br />53 idéer på Post-it<br />Emma som moderator <br />Infonaut/wohe/AM01<br />32<br />
 33. 33. Gruppövning <br />Använd affärsmodellen mallen för att strukturera idéerna <br />Välj en moderator<br />Placera idéerna på resp. affärsmodell block<br />Identifiera ”vita fläckar”<br />Vad bör förbättras?<br />Håller affärsmodellen? <br />Infonaut/wohe/AM01<br />33<br />
 34. 34. Uddevalla e-Handel 2012<br />Infonaut/wohe/AM01<br />34<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />
 35. 35. Affärsmodelltest <br />Frågor ni bör ställa inför presentationen<br />Infonaut/wohe/AM01<br />35<br />
 36. 36. Affärsmodeller e-Handel<br />Infonaut/wohe/AM01<br />36<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />
 37. 37. Först och främst<br />Hur bra uppfyllerkunderbjudandetkundsegmentensbehov? <br />Hurmångakonsumenterellerföretagharliknandebehov? (= marknadsstorlek)<br />Hur viktigt är detta behov för kunden och hur stor budget har kunderna för detta? (=marknadsvärde)<br />Infonaut/wohe/AM01<br />37<br />
 38. 38. Hushållens utgifter 2009<br />Infonaut/wohe/AM01<br />38<br />SCB; http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____204993.aspx<br />
 39. 39. Testfrågor<br />Infonaut/wohe/AM01<br />39<br />0<br />10<br />5<br />Nej<br />Delvis<br />Ja<br />Byteskostnad<br />Skalbarhet<br />Återkommande intäkter<br />Förskottsbetalning<br />Do-it-yourself<br />Inbyggt skydd mot konkurrenter<br />Radikal kostnadsstruktur<br />
 40. 40. Leverantörsbyte<br />Avhållerkostnadenförattbytaleverantördinakundenfrånattbyta till en konkurrent?<br />Investeringikompetens, programvara, infrastruktur etc. <br />Exempel<br />iPod: “1000 songs in a pocket!”<br />Kundkort med rabatt<br />Flying miles<br />Infonaut/wohe/AM01<br />40<br />
 41. 41. Skalbarhet<br />Är affärsmodellen skalbar, dvs. att kunna expandera verksamheten utan nämnvärd ökning av kostnader? <br />”One file - million customers”<br />Kunder/anställd<br />Google 80.000/anställd<br />Twitter 333.000/anställd<br />Facebook 375.000 användare /anställd<br />Skype 1.000.000 miljon/anställd<br />Apple 4000/anställd<br />Microsoft 8300/anställd <br />Infonaut/wohe/AM01<br />41<br />
 42. 42. Återkommande intäkter<br />Genererar affärsmodellen återkommande intäkter? <br />Abonnemangmodellen<br />Försäljningskostnad en gång<br />Beräkningsbara framtidsintäkter<br />Exempel<br />Tidningsabonnemang<br />Software-as-a-service<br />Rakhyvelmodellen <br />Infonaut/wohe/AM01<br />42<br />
 43. 43. Förskottsbetalning<br />Generera affärsmodellen intäkter i förskott? <br />Produktion på beställning<br />Dell<br />Matkassar<br />Infonaut/wohe/AM01<br />43<br />
 44. 44. Do-it-yourself<br />Innehåller affärsmodellen en plattform där andra gör jobbet? <br />IKEA modellen<br />Google sök<br />Open Source modellen<br />Användarna förbättra hela tiden<br />Wikipedia<br />Linux<br />Patent modellen<br />Uppfinnaren kan få intäkter från patentanvändare<br />Franchise<br />Konceptutvecklare?<br />Infonaut/wohe/AM01<br />44<br />
 45. 45. Skydd mot konkurrenter<br />Erbjuder affärsmodellen inbyggt skydd mot konkurrenter? <br />Unika värden<br />Patent<br />Varumärke<br />Ekosystem<br />T.ex. Apple app-store<br />Infonaut/wohe/AM01<br />45<br />
 46. 46. Kostnadsstruktur<br />Baserasaffärmodellenpå en innovativ/radikalnykostnadsstruktur?<br />Lågprisflyg<br />Ryanair<br />Gratis telefoni<br />Skype utnyttjar (gratis) Internet sominfrastrukturmedantraditionellatelebolagharkostnaderförinfrastrukturen<br />Leasing iställetförköp<br />Infonaut/wohe/AM01<br />46<br />
 47. 47. Ryanair Affärsmodell<br />Infonaut/wohe/AM01<br />47<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />Avlägsna<br /> flygplatser<br />Snabba stopp<br />Minimal kundservice<br />Självbetjäning<br />Turistresenärer<br />Minimering av kostnader<br />premium rate phone line<br />fax or by post.<br />Internet support<br />Markservice<br />externt<br />Lågpris flyg<br />1,400 flygrutter<br />27 länder<br />Hotell<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />Mediarapporteringgenom<br />VD uttalanden<br />Hertz<br />Enhetlig flotta<br />Inga biljetter med <br />flygplansbyten<br />Boeing<br />bara lönsamma linjer<br />Ryanair.com<br />50% bemanningsftg.<br />Online booking<br />StandardizedOperational<br />Model<br />Annonser<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />Kringförsäljning<br />Flygbiljett<br />Låga landningsavgifter<br />Ombordförsäljning<br />Lägre personalkostnader<br />extra tjänster<br />Annonser<br />Subventioner <br />
 48. 48. Ryanair affärsmodelltest<br />Infonaut/wohe/AM01<br />48<br />Summa: 50<br />
 49. 49. Testrankning<br />0-20 Riskfylld affärsmodell<br />21-40 Svag affärsmodell<br />41-60 Bra affärsmodell<br />61-70 Excellent affärsmodell <br />Infonaut/wohe/AM01<br />49<br />
 50. 50. Visuellt Tänkande<br />Infonaut/wohe/AM01<br />50<br />
 51. 51. Visuellt Tänkande<br />Bilder<br />Symboler<br />Koder<br />Skisser<br />Diagram<br />MindMapping<br />Tony Buzan (70-talet)<br />Verktyg<br />Mindjet/MindManager<br />Mindomo.com<br />Infonaut/wohe/AM01<br />51<br />
 52. 52. Konceptuell karta<br />Infonaut/wohe/AM01<br />52<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />Helhetsbild<br />Dialogverktyg<br />Nya idéer<br />Kommunikation<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />
 53. 53. Visuell Berättelse<br />Gör din affärsmodell med text<br />Ersätt texten med en teckning/symbol<br />Gör en berättelselinje<br />Från kundupplevelsen till engagerad personal<br />Berätta din historia med stöd av teckningarna och bakomliggande texter<br />Infonaut/wohe/AM01<br />53<br />
 54. 54. Enkel visualisering<br />Infonaut/wohe/AM01<br />54<br />
 55. 55. Uddevalla e-Handel 2012<br />Årets e-Vent! <br />Infonaut/wohe/AM01<br />55<br />
 56. 56. Visualisering Verktyg<br />Business model brainstorm kit<br />http://www.boardofinnovation.com/<br />Infonaut/wohe/AM01<br />56<br />Company<br />My company<br />Consumer<br />Supplier<br />Non-profit<br />Government<br />reputation<br />service<br />experience<br />exposure<br />product<br />money<br />less money<br />data<br />right<br />credits<br />6 players<br />10 objects<br />to exchange<br />
 57. 57. Start simple: subscription model<br />Källa: http://www.boardofinnovation.com/<br />
 58. 58. Introduce new stakeholders:e.g. Advertiser<br />
 59. 59. Quirky.com<br />
 60. 60. In Game Ads<br />Infonaut/wohe/AM01<br />60<br />In-game advertising is projected to be a $1 billion industry by 2014.<br />ProductSaleModel<br />The Most Shameless Product Placement in Video Games<br />EverQuest II – Pizzahut.com<br />http://www.ugo.com/games/video-game-product-placement<br />
 61. 61. Online upplevelseauktion<br />http://www.sweemo.com/<br />Infonaut/wohe/AM01<br />61<br />HyraHyra<br />
 62. 62. Subscription Service <br />Infonaut/wohe/AM01<br />62<br />http://www.monthlysocks.com/<br />https://www.monthlyboxers.com/<br />http://www.razwar.com/collections/subscriptions<br />
 63. 63. Crowdsourcing<br />Infonaut/wohe/AM01<br />63<br />http://www.openinnovators.net/list-open-innovation-crowdsourcing-examples/<br />http://mystarbucksidea.force.com/<br />
 64. 64. Storytelling<br />Infonaut/wohe/AM01<br />64<br />
 65. 65. Storytelling<br />Marknadsförings- och upplevelseindustrin<br />att bygga försäljningen för exempelvis en restaurang eller ett hotell kring en historia.<br />http://www.ulvhall.se/content.php?page=historia<br />Dramaturgi<br />något som folk vet, tror sig veta eller känner igen. <br />Syftet<br />att förstärka och förhöja upplevelsen av ett varumärke, ett företag eller en organisation<br />Svensk litteratur<br />L Mossberg, E Nissen Johansen, Storytelling, Marknadsföring i upplevelseindustrin<br />http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=32068-01&csid=66&mp=4918<br />Infonaut/wohe/AM01<br />65<br />
 66. 66. Sveriges första storydusch med företagshistorier<br />Arlanda Express har skapat Sveriges första ljuddusch med företagshistorier. Resenärer som har en stund över i vänthallen kan nu lyssna på olika berättelser med anknytning till Arlanda Express, som den om älgen som anföll tåget. (2007)<br />http://www.foretagenshistoria.se/<br />Infonaut/wohe/AM01<br />66<br />
 67. 67. Målgrupper<br />Företagsledning<br />Berätta hur affärsmodellen skapa värde för kunden och för företaget<br />Investerare<br />Berätta för en investerare hur affärsmodellen kan lösa kundens problem<br />Anställda<br />Berätta hur affärsmodellen kan förbättra arbetsinnehåll och konkurrenskraft<br />Partner<br />Kunder<br />Infonaut/wohe/AM01<br />67<br />
 68. 68. Storytelling<br />Infonaut/wohe/AM01<br />68<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />Företagsperspektivet<br />Kundperspektivet<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />En kund berättar varför den nya affärsmodellen är bättre än den gamla: ”Förr , nu och i framtiden”<br />En anställd berättar varför den nya affärsmodellen är bättre än den gamla: ”Förr , nu och i framtiden”<br />
 69. 69. Tekniker & verktyg<br />Tal & Bild<br />Videoklipp<br />Rollspel<br />Text & Bild<br />Comic<br />Infonaut/wohe/AM01<br />69<br />
 70. 70. Affärsmodellbild<br />Infonaut/wohe/AM01<br />70<br />Externt<br />Internt<br />KP<br />KA<br />VP<br />CS<br />CR<br />KS<br />KR<br />AK<br />PA<br />KE<br />CH<br />KA<br />RE<br />KR<br />C$<br />R$<br />K$<br />I$<br />

×