Kenniscentrum InfomilDe wijzigingen vanhet Activiteitenbesluitper 1 januari 2013 invogelvlucht
Inhoud presentatie  Het implementatiebesluit Richtlijn industriële emissies     Achtergrond     IPPC-bedrijven...
De RIE-implementatie: algemeenImplementatie richtlijn  Richtlijn industriële emissies: vervangt IPPC-richtlijn, richtlijn...
De RIE-implementatie: algemeen (2)Nieuwe onderdelen activiteitenbesluit:  Nieuw hoofdstuk 5 met daarin:   §5.1: Stooki...
Stookinstallaties ≥ 50 MW (grote stookinstallaties) § 5.1: voorschriften uit Bees A.  Voorschriften Bees A echter sterk ...
Afval(mee)verbrandingsinstallaties § 5.2: Grootste gedeelte Bva letterlijk overgenomen in Activiteitenbesluit +regeling. ...
De landbouwwijziging: inpassing in Activiteitenbesluit Ingetrokken:   Besluit landbouw milieubeheer   Besluit glastui...
De landbouwwijziging: belangrijkste wijzigingen  Uitgebreide vergunningplicht 6400 intensieve veehouderijen vervangen doo...
De landbouwwijziging: overige veranderingen (1)Geen vergunningplicht meer (dus ook geen OBM): Speciale categorieën Bor:  ...
De landbouwwijziging: overige veranderingen (3) Ondergrenzen bij voorschriften Activiteitenbesluit voor kleinschalige of ...
Derde tranche: verandering indeling (1) Betere ordening hoofdstukken  »  Afd 3.1a Afvalwaterbeheer  »  Afd 3.2 Inst...
Derde tranche: verandering indeling (2)Bijvoorbeeld:Afdeling 4.0 Reikwijdte hoofdstuk 4, artikel 4Dit hoofdstuk is van toe...
Derde tranche: rubber en kunststof (1) Al het vervaardigen en bewerken van rubber en kunststof vergunningvrij. Uitzonder...
Derde tranche: rubber en kunststof (2) Nieuwe §4.4.3: Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerkenvan rubber, the...
Derde tranche: grafische industrie Uit vergunningplicht:     rotatieoffset     flexodruk     verpakkingsdi...
Derde tranche: opslagtanks  Voor nieuwe ondergrondse opslagtanks gaan veiligheidsafstanden geldentot kwetsbare objecten....
Derde tranche: voedingsmiddelen (1)  Uit uitgebreide vergunningplicht: handelingen met voedingsmiddelen metgebruik van co...
Derde tranche: voedingsmiddelen (2)  Nieuwe afdeling voedingsmiddelen (3.6) met voorschriften voor afvalwater, geuren sto...
Derde tranche: sport en recreatie  Uit vergunningplicht: binnenschietbanen en paintball  Nieuwe afdeling binnenschietban...
Derde tranche: afvalstoffenUit vergunningplicht:  verdichten van niet-gevaarlijke afvalstoffen, behorende tot één van de ...
Derde tranche: spoorvoertuigenVergunningplicht  Spoorwegmaterieelfabriek: M.e.r.-OBM.  Handelingen met spoorvoertuigen (...
Derde tranche: schoonbranden en pyrolyse Behandelen van metaaloppervlakken door schoonbranden en pyrolyse vergunningvrij...
Derde tranche: cement en beton (1)Uit de uitgebreide vergunningplicht:  vervaardigen van cement- of betonmortel  verva...
Derde tranche: cement en beton (2)OBM: inrichting voor cement/beton bedrijf dat is aangewezen als grote lawaaimaker (toe...
Derde tranche: cement en beton (3)Nieuwe voorschriften in hoofdstuk 4:  voorschriften bewerking steen van toepassing verk...
Derde tranche: stookinstallaties (1)Nieuwe §3.2.1  Inhoud §3.2.1: Voorschriften BEMS, Besluit typekeur en oude voorschrif...
Stookinstallaties (2)  Voorschriften Activiteitenbesluit WKK-installaties:   bovengrens 15 MW en ondergrens 100 kW kom...
Derde tranche: verder nog Hagelkanon: Wm-inrichting met uitgebreide vergunningplicht Van H4 naar H3:   koelinstallaties ...
Meer weten?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wijzigingen ab in vogelvlucht landbouw - zonder plaatjes

403 views
321 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Voorstellen, alle wijzigingen veel te veel om in één uur te behandelen. Ga het toch proberen. Excuses voor tempo. Helaas geen vragen stellen tijdens presentatie. Pas na afloop.
 • Het is het normaliter zo dat je o.g.v. art. 2.4 van het Bor geen wijzigingsvergunning milieu nodig hebt wanneer het toegevoegde geheel gedekt wordt door hoofdstuk 3 Activititeitenbesluit. Dat is niet zo wanneer de verandering betrekking heeft op een IPPC-installatie. Maar voor bijvoorbeeld opslagtankje erbij hoef je echt vergunnning niet aan te passen. Niet de indruk wekken dat RIE volledig geïmplementeerd wordt in Activiteitenbesluit.
 • Afdeling 2.11 ook van toepassing op type C.
 • Strengere voorschriften blijven bestaan. Kleine terzijde waarin ik en passant ook de maatwerkvoorschriften uitleg. Dus niet gebruikelijke overgangstermijn van drie jaar voor maatwerkvoorschriften. Zijn ook geen maatwerkvoorschriften maar vergunningvoorschriften.
 • Paar artikelen niet meeverhuisd naar Activiteitenbesluit, maar die waren niet echt belangrijk.
 • Alles wat deze ingetrokken besluiten regelden wordt nu geregeld in het Activiteitenbesluit, m.u.v. sommige lozingendingen die zijn verhuisd naar het Besluit lozen buiten inrichtingen. Ga ik verder niet meer op in. Voorschriften eerste VIER grotendeels verhuisd naar Activiteitenbesluit. Bij laatste TWEE zie je dat meer de bestaande systematiek voor lozingen van het Activiteitenbesluit is gevolgd. In H3, dus ook van toepassing op vergunningplichtige bedrijven.
 • NB: wie vroeger niet vergunningplichtig was o.g.v. Besluit landbouw krijgt ook geen OBM. Uitleg OBM: vergunning zonder voorschriften. Alleen toestemming om wel of niet door te gaan met een enkele toetsingsgrond. Bedoeld voor die gevallen waarin je een bepaalde activiteit onder algemene regels wil brengen, maar het niet wenselijk is om ze zonder wat voor voorafgaande toets dan ook onder die algemene regels te laten vallen. Afhankelijk van de te houden dieren één of twee OBM’s verplicht. Als je fijnstof OBM hebt, heb je ook altijd een m.e.r.-OBM, door de geformuleerde grenzen. m.e.r.-obm: gevallen waarin sprake is van m.e.r.-beoordelingsplicht. Als uit m.e.r.-beoordeling volgt dat MER moet worden opgesteld, wordt OBM geweigerd en schiet je automatisch naar de uitgebreide vergunningplicht. Fijn-stof OBM: Als uit de toetsing blijkt dat de grenswaarden worden overschreden, wordt de OBM geweigerd en kunnen de activiteiten geen doorgang vinden.
 • Enkele specifieke categorieën uit het Bor afgeschaft. Laatste 4: Oude systeem: standaard uitgebreide vergunningplicht voor inrichtingen die waren uitgesloten van het Besluit landbouw o.g.v. art. 3 en 4 van dat besluit. Diverse inrichtingen waarvoor hierdoor de vergunningplicht wordt opgeheven.
 • Om te voorkomen dat het Activiteitenbesluit onnodige strenge eisen stelt aan deze activiteiten is er bij een aantal activiteiten een ondergrens opgenomen waaronder de specifieke voorschriften uit het besluit niet van toepassing zijn
 • Van type C naar type A of B: soms is daartoe vergunningplicht opgeheven, soms uitgebreide vergunningplicht vervangen door OBM. In art. 1.4 stond inrichtingen type a van toepassing op… etc. etc.
 • OBM polyesterhars: Toetsingsgrond: een niet aanvaardbaar niveau van geurhinder. Overigens kan grootschalig opslag van polyesterhars in bovengrondse tanks nog wel een uitgebreide vergunningplicht hebben.
 • Als terzijde noemen dat Oplosmiddelenbesluit ook in Activiteitenbesluit komt.
 • Ondergrondse opslagtanks vergunningvrij onder 150 kub: allemaal oplosmiddelen.
 • Verdichten = samenpersen. Gaat hier met name om de perscontainers die bij veel grootwinkelbedrijven staan. Milieustraat: stonden al voorschriften voor in het besluit. Nu heeft milieustraat zijn eigen paragraaf gekregen, met ook de nodige aangescherpte voorschriften.
 • Eerst de bedoeling om alle spooremplacementen onder algemene regels te brengen. Zoeken in nvt naar wisselverwarmingsinstallaties. Handelingen met spoorvoertuigen: dat is dat rijtje van repareren, behandelen oppervlakte, reinigen, etc.
 • Uitgebreide vergunningplicht dus niet 1 op 1 vervangen door OBM. Geen VVGB GS bij OBM. Kan niet bij korte procedure. Bij sommige afvalstoffenbedrijven daarom op dit moment geregeld dat GS toch bevoegd is, ondanks het feit dat het geen IPPC of BRZO bedrijven zijn. Niks in die richting geregeld bij alle bedrijven die straks een OBM krijgen. Bij voormalige provinciale inrichtingen GS dus meteen alle bevoegdheid kwijt, op adviseursrol na.
 • Luchtkwaliteitsnormen: PM10 + NO 2
 • Beginnen bij titel al met verhaal dat BEMS en Besluit typekeur onderdeel van het Activiteitenbesluit gaan worden. Iets vergelijkbaars gebeurt met Bees A, maar daar komen we straks bij de implementatie van de RIE op.
 • Nieuwe voorschriften gelden voor bestaande stookinstallaties pas na afloop periode overgangsrecht. bovengrens natuurlijk wel 50 MW voor WKK-installaties. Staat namelijk nog steeds in § 3.2.1. Voorschriften externe veiligheid niet meer nodig vanwege voorschriften voor keuring en onderhoud.
 • Verplaatsing van H4 naar H3 betekent niet dat nu opeens snel vergunningen moeten worden aangepast. Algemene regels gaan voor vergunningvoorschriften.
 • Wijzigingen ab in vogelvlucht landbouw - zonder plaatjes

  1. 1. Kenniscentrum InfomilDe wijzigingen vanhet Activiteitenbesluitper 1 januari 2013 invogelvlucht
  2. 2. Inhoud presentatie Het implementatiebesluit Richtlijn industriële emissies Achtergrond IPPC-bedrijven in Activiteitenbesluit Nieuwe onderdelen Activiteitenbesluit Besluit agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit Inpassing agrarische regelgeving in Activiteitenbesluit Vee Overige veranderingen De derde tranche Verandering indeling Activiteiten2
  3. 3. De RIE-implementatie: algemeenImplementatie richtlijn Richtlijn industriële emissies: vervangt IPPC-richtlijn, richtlijn grotestookinstallaties, afvalverbrandingsrichtlijn, de EG-VOS-richtlijn en detitaandioxiderichtlijnen. Bees A, Bva, Oplosmiddelenbesluit en Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen gaan op in Activiteitenbesluit.Ippc-bedrijven in het Activiteitenbesluit Activiteitenbesluit voortaan ook van toepassing op IPPC (gpbv) installaties. IPPC-bedrijven altijd type C Altijd wijzigingsvergunning nodig voor aanpassing IPPC-installatie. Art. 2.22 lid 5 Wabo: verplichting om van Activiteitenbesluit afwijkendevoorschriften te stellen in vergunning IPPC-inrichting wanneer voorschriftenActiviteitenbesluit achterlopen bij BBT.
  4. 4. De RIE-implementatie: algemeen (2)Nieuwe onderdelen activiteitenbesluit: Nieuw hoofdstuk 5 met daarin: §5.1: Stookinstallaties ≥ 50 MW (grote stookinstallaties) §5.2: afval(mee)verbrandingsinstallaties §5.3: IPPC-installatie voor de productie van titaandioxide Nieuwe afdeling 2.11: oplosmiddelen: inhoud Oplosmiddelenbesluit + enkele reeds bestaande voorschriften textielreiniging uit hoofdstuk 4 Activiteitenbesluit. Geen veranderingen in vergunningplicht.
  5. 5. Stookinstallaties ≥ 50 MW (grote stookinstallaties) § 5.1: voorschriften uit Bees A. Voorschriften Bees A echter sterk vereenvoudigd bij overgang naarActiviteitenbesluit. Van 150 emissiegrenswaarden naar 20. Verder alleen relatiefkleine inhoudelijke wijzigingen. Overgangsrecht voor aangevraagde of vergunde installaties tot 1-1-2016 Geen maatwerkmogelijkheden: logisch gezien plicht in vergunningvoorschriftenaf te wijken. Strengere vergunningvoorschriften blijven bestaan. Geen overgang alsmaatwerkvoorschrift.
  6. 6. Afval(mee)verbrandingsinstallaties § 5.2: Grootste gedeelte Bva letterlijk overgenomen in Activiteitenbesluit +regeling. Belangrijkste wijziging: stroomlijning en aanscherping emissiegrenswaarden(in overeenstemming met nieuwe emissiegrenswaarden in RIE). Geen maatwerkmogelijkheden. Strengere vergunningvoorschriften blijven bestaan.
  7. 7. De landbouwwijziging: inpassing in Activiteitenbesluit Ingetrokken: Besluit landbouw milieubeheer Besluit glastuinbouw Besluit mestbassins milieubeheer Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Lozingenbesluit bodembescherming Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater. Regels agrarische activiteiten in hoofdstuk 3 geplaatst. Barim heet voortaan Activiteitenbesluit Inhoud nog even in vogelvlucht:
  8. 8. De landbouwwijziging: belangrijkste wijzigingen Uitgebreide vergunningplicht 6400 intensieve veehouderijen vervangen doorOmgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) + algemene regels. Nog vragen over de OBM? Vergunningplicht houden van dieren buiten agrarische inrichting vervallen. Vergunningplicht 1700 kleinere agrarische inrichtingen volledig vervallen (o.a.uitzonderingen Bla, veredelingsbedrijven, gemengde bedrijven,akkerbouwbedrijven).
  9. 9. De landbouwwijziging: overige veranderingen (1)Geen vergunningplicht meer (dus ook geen OBM): Speciale categorieën Bor: Een kas die niet valt onder het Besluit landbouw of glastuinbouw; Vervaardigen / bewerken van voedingsmiddelen voor dieren die binnen de inrichting worden gehouden Uitzonderingen Besluit landbouw: Binnen bepaalde afstand kwetsbare/gevoelige objecten Opslaan van en handelingen met zand, grind en grond Aanwezigheid windturbine Werkplaatsen voor niet tot de inrichting behorende zaken
  10. 10. De landbouwwijziging: overige veranderingen (3) Ondergrenzen bij voorschriften Activiteitenbesluit voor kleinschalige of hobbymatige activiteiten: mechanische bewerking van hout of kurk mechanische bewerking van kunststof opslaan van vaste mest het hebben van een hemelwatervoorziening bij pot- en containerteelt het uitwendig wassen van motorvoertuigen en (landbouw)werktuigen het houden van dieren (sommige voorschriften ondergrens, andere niet). Algemene eisen hoofdstuk 1+2 Activiteitenbesluit nog wel van toepassing op kleinschalige of hobbymatige activiteiten (zorgplicht!).
  11. 11. Derde tranche: verandering indeling (1) Betere ordening hoofdstukken » Afd 3.1a Afvalwaterbeheer » Afd 3.2 Installaties » Afd 3.3 Activiteiten met voer- & vaartuigen » Afd 3.4 Opslaan van stoffen » Afd 3.5 Agrarische activiteiten » Afd 3.6 Voedingsmiddelen » Afd 3.7 Sport & recreatie » Afd 3.8 Overige activiteiten Werkingsfeer niet meer in artikel 1.4, maar per onderdeel van het Activiteitenbesluit.
  12. 12. Derde tranche: verandering indeling (2)Bijvoorbeeld:Afdeling 4.0 Reikwijdte hoofdstuk 4, artikel 4Dit hoofdstuk is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.§ 4.1.1, Artikel 4aDeze paragraaf is van toepassing op het opslaan van gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, met uitzondering van:a. de opslag van vuurwerk;b. pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;c. andere ontplofbare stoffen;d. stoffen van ADR klasse 5.2 type C tot en met F;e. asbest;f. gedemonteerde airbags;g. gordelspanners, ofh. vaste kunstmeststoffen.
  13. 13. Derde tranche: rubber en kunststof (1) Al het vervaardigen en bewerken van rubber en kunststof vergunningvrij. Uitzonderingen: blazen, expanderen en schuimen van kunststof met een blaasmiddel anders dan lucht, CO2 of stikstof: uitgebreide vergunning OBM voor het verwerken van polyesterhars. Afdeling 4.4 is niet meer alleen van toepassing op kunststof, maar ook op rubber.
  14. 14. Derde tranche: rubber en kunststof (2) Nieuwe §4.4.3: Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerkenvan rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars (geur, andereemissies, bodem) Opslag in verpakking sommige soorten organische peroxiden uitvergunningplicht. Nieuwe §4.1.5: Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden(veiligheid)
  15. 15. Derde tranche: grafische industrie Uit vergunningplicht: rotatieoffset flexodruk verpakkingsdiepdruk vervaardigen producten van karton Nieuwe voorschriften drukken in §4.7.3a en §4.7.3b. Ondergrondse opslagtanks met butanon, ethanol, ethylethanoaat, 4-methyl-2-pentanon, 1-propanol, 2-propanol of propanon alleen nogvergunningplichtig bij tanks > 150 kub.
  16. 16. Derde tranche: opslagtanks Voor nieuwe ondergrondse opslagtanks gaan veiligheidsafstanden geldentot kwetsbare objecten. Definitie ondergrondse opslagtanks (ook ingeterpte tanks) Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondseopslagtank (max 15 kub inpandig / max 150 kub buiten) van H4 naar H3.
  17. 17. Derde tranche: voedingsmiddelen (1) Uit uitgebreide vergunningplicht: handelingen met voedingsmiddelen metgebruik van continu-ovens > 200 kW of andere apparaten > 130 kW. “Nieuw” in uitgebreide vergunningplicht (viel grotendeels onder > 130 kWactiviteiten hierboven): inrichtingen voor de productie van zetmeel, suiker ofalcohol. M.e.r.-OBM’s voor: Zuivelfabriek Bierbrouwerij Mouterij Vervaardigen van dierlijke of plantaardige oliën of vetten Vervaardigen van vismeel of visolie Vervaardigen van conserven van dierlijke en plantaardige producten Fabriek suiker, suikerwaren of siroop
  18. 18. Derde tranche: voedingsmiddelen (2) Nieuwe afdeling voedingsmiddelen (3.6) met voorschriften voor afvalwater, geuren stof. 3.6.1: bereiden van voedingsmiddelen met (groot)keukenapparatuur, of bakkerijovens (verplaatst van H4 naar H3) 3.6.2: slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten (verplaatst van H4 naar H3) 3.6.3: industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken (nieuw) Niet in afdeling 3.6: industrieel ververvaardigen van oliën, vetten, zetmeel, suikerof alcohol.
  19. 19. Derde tranche: sport en recreatie Uit vergunningplicht: binnenschietbanen en paintball Nieuwe afdeling binnenschietbanen in afdeling 3.7.1(stof, externe veiligheid, bodem en geluid) Van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 3: sport in de buitenlucht traditioneel schieten recreatieve visvijvers
  20. 20. Derde tranche: afvalstoffenUit vergunningplicht: verdichten van niet-gevaarlijke afvalstoffen, behorende tot één van de uitzonderingen op de vergunningplicht, genoemd in categorie 28.10. het voor producthergebruik geschikt maken van autobanden. opslaan ten hoogste 45 kub RKG-slib, opgehaald buiten de inrichting door degene die de inrichting drijft opslaan e.d. van afvalstoffen die zijn ontstaan bij het schoonhouden van de openbare ruimte.Nieuwe § 3.8.2: Gemeentelijke milieustraat. Uitzondering op verbod mengenafvalstoffen. In plaats daarvan voorschriften omgang met binnenkomendeafvalstoffen en overige voorschriften doelmatig beheer afvalstoffen.
  21. 21. Derde tranche: spoorvoertuigenVergunningplicht Spoorwegmaterieelfabriek: M.e.r.-OBM. Handelingen met spoorvoertuigen (waaronder trams) die niet bestemd zijn voor vervoer over hoofdspoorwegen: uit vergunningplicht.Nieuwe voorschriften: In H3 voorschriften voor wisselverwarmingsinstallaties met vloeibare bodembedreigende stoffen. Voorschriften voor tanken en reinigen van motorvoertuigen in §3.3.1 en 3.3.2 gelden nu ook voor spoorvoertuigen. Voorschriften §4.6.5 m.b.t. onderhouden, repareren & reinigen motorvoertuigen gelden nu ook voor spoorvoertuigen.
  22. 22. Derde tranche: schoonbranden en pyrolyse Behandelen van metaaloppervlakken door schoonbranden en pyrolyse vergunningvrij. Nieuw voorschriften in artikel 4.54a: voorschriften voor het schoonbranden van metalen (emissies, afvalwater, reiniging vooraf) verbod op schoonbranden van lood, geïsoleerde kabels, oliegekoelde transformatoren en metaaloppervlakken die verontreinigd zijn met polyvinylchloride of andere halogeenverbindingen.
  23. 23. Derde tranche: cement en beton (1)Uit de uitgebreide vergunningplicht: vervaardigen van cement- of betonmortel vervaardigen van cement- of betonwaren met persen, triltafels of bekistingstrillers mengen van afvalstoffen voor het vervaardigen van betonmortel of betonwaren het vervaardigen van composietsteen, terrazzo en granito
  24. 24. Derde tranche: cement en beton (2)OBM: inrichting voor cement/beton bedrijf dat is aangewezen als grote lawaaimaker (toetsingsgrond: geluidgrenswaarden Wgh ) inrichting voor: vervaardigen van betonmortel, op grote schaal vervaardigen van betonwaren breken van restproducten t.b.v. de vervaardiging van betonmortel (toetsingsgrond: luchtkwaliteitsnormen) het mengen van afvalstoffen voor het vervaardigen van betonmortel of beton (toetsingsgrond: doelmatig beheer afvalstoffen)
  25. 25. Derde tranche: cement en beton (3)Nieuwe voorschriften in hoofdstuk 4: voorschriften bewerking steen van toepassing verklaard op alle soortensteen, dus ook beton. nieuwe voorschriften vervaardigen van betonmortel (stof en andereluchtemissies, afvalwater, bijmengen afvalstoffen) nieuwe voorschriften vormgeven van betonproducten (afvalwater, VOS ,bodem) nieuwe voorschriften breken van steenachtig materiaal (stof en andereluchtemissies, afvalwater) nieuwe lozingsvoorschriften afvalwater afkomstig van reinigentransportmiddelen waarin betonmortel is vervoerd.
  26. 26. Derde tranche: stookinstallaties (1)Nieuwe §3.2.1 Inhoud §3.2.1: Voorschriften BEMS, Besluit typekeur en oude voorschriften stookinstallaties Activiteitenbesluit. Grotendeels ongewijzigd. Van toepassing op stookinstallaties < 50 MW, dus ook van toepassing op: installaties < 50 MW die nu onder Bees A vallen installaties < 50 MW in IPPC-bedrijven Overgangsrecht tot 1-1-2017 voor installaties, geplaatst vóór 1-4-2010 Nieuwe emissiegrenswaarden voor ketelinstallaties 400 kW - 1 MW (nu Besluit typekeur + NeR). Bij stoken biomassa ook emissiegrenswaarden onder 400 kW
  27. 27. Stookinstallaties (2) Voorschriften Activiteitenbesluit WKK-installaties: bovengrens 15 MW en ondergrens 100 kW komen te vervallen § 3.2.1 ook van toepassing op warmtekrachtinstallaties die een andere brandstof dan aardgas, propaangas of butaangas gebruiken voorschriften externe veiligheid komen te vervallen voorschriften bodem gaan gelden voor alle stookinstallaties op vloeibare brandstoffen.Vergunningvrij: Stoken biomassa of houtpellets in een stookinstallatie < 15 Mw. Extra eis bij biomassa, die tevens afvalstof is: nuttig gebruik vrijkomende warmte + geen belemmering materiaalhergebruik; Stoken biogas; WKK-installatie op vloeibare brandstoffen.
  28. 28. Derde tranche: verder nog Hagelkanon: Wm-inrichting met uitgebreide vergunningplicht Van H4 naar H3: koelinstallaties vullen gasflessen parkeergarages jachthavens
  29. 29. Meer weten?

  ×