Website versie beton schakel november 2012

494 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Website versie beton schakel november 2012

 1. 1. Betonindustrie onderalgemene regelsSchakel november 20126 december 2012 Chris Alblas
 2. 2. Inhoud presentatie Aanleiding en achtergrond betonindustrie onder algemene regels Wat zijn de veranderingen voor de betonindustrie per 1-1-2013? Twee onderwerpen benadrukken: - Afvalstoffen - Rol provincie Casus2
 3. 3. Aanleiding en achtergrond Onderzoeksrapporten I&M 2007 en 2010 Verzoek VNO/NCW 550-600 inrichtingen Werkgroep Beton:- ministerie I&M, provincies ZH, NH, Zeeland- Rijkswaterstaat, VOBN, BFBN- 4 bedrijven betonindustrie 5 werkgroepsessies3
 4. 4. Wat zijn de veranderingen voor betonindustrie? Geen omgevingsvergunning milieu bij maken betonmortel/-product (geen type C meer, maar type B). Geen omgevingsvergunning milieu bij mengen afvalstoffen Geen watervergunning bij maken betonmortel/-productentenzij lozing op niet-aangewezen oppervlaktewater Wel OBM (Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets) ivmmilieuaspecten geluid, lucht, afval Extra eisen melding4
 5. 5. Wat zijn de veranderingen voor betonindustrie? Delen activiteitenbesluit (AB) nieuw van toepassing, zoals:- Afdeling 2.3 Lucht (mbt activiteiten H4)- Afdeling 2.4 Bodem (mbt activiteiten H4)- Afdeling 2.5 Afvalbeheer- Afdeling 2.6 Energiebesparing- Afdeling 2.8 Geluidhinder- Afdeling 2.9 Trillinghinder- Afdeling 3.2 Stookinstallatie- Hoofdstuk 3 Opslag goederen, zoals: * Betonproduct in bekisting met ontkistingsmiddel (§3.4.3 AB/AR) * Puingranulaat met bodembedreigende stoffen (§3.4.3 AB/AR) * Opslaan diesel/ smeerolie in bovengrondse tank (§3.4.9 AB/AR)- Hoofdstuk 4 Specifieke activiteiten betonindustrie5
 6. 6. Wat is al van toepassing op betonindustrie? Delen activiteitenbesluit (AB) zijn al van toepassing, zoals:- Hoofdstuk 1- Afdeling 2.1 Zorgplicht- Afdeling 2.2 Lozingen- Afdeling 2.3 Lucht (mbt activiteiten H3)- Afdeling 2.4 Bodem (mbt activiteiten H3)- Afdeling 2.10 Financiële zekerheid ondergrondse tanks- Hoofdstuk 3, zoals * Opslag vloeibare brandstoffen ondergrondse tanks (§3.4.2 AB/AR) * Opslag propaan (§3.4.1 AB/AR) * Opslag inerte goederen zonder bodembedreigende stoffen zoals cement, vliegas (§3.4.3 AB/AR) * Het uitwendig wassen van motorvoertuigen (§3.3.2 AB/AR)6
 7. 7. OBM Geluid OBM Geluid bij oprichting/ verandering inrichting Alleen voor grote lawaaimakers (2.2a, lid 3 Bor):- capaciteit vervaardiging cement- of betonmortel ≥ 100.000 kg/ uur- capaciteit vervaardiging cement- of betonwaren met behulp vanpersen, triltafels of bekistingstrillers ≥ 100.000 kg/ dag Weigeringsgrond OBM Geluid (5.13b Bor):- niet voldoen geluidsgrenswaarden Wet geluidhinder- toetsen adhv akoestisch rapport melding Lex silencio positivo van toepassing (6.19 Bor)7
 8. 8. OBM Lucht OBM Lucht (2.2a, lid 5 Bor) bij:- vervaardigen betonmortel (met bijhorende op- en overslag vangrind, zand, cement en vulstof) bij kleine en grote lawaaimaker- vervaardigen + bewerken betonproducten bij grote lawaaimaker- breken van restproducten voor vervaardiging betonmortel bij kleineen grote lawaaimaker Stikstofdioxide en zwevende deeltjes8
 9. 9. OBM Lucht Weigeringsgrond OBM Lucht (5.13b Bor):- als activiteit leidt tot overschrijding grenswaarden PM 10 en NO2- toetsen aan de hand van rapport met onderbouwing gevolgenluchtkwaliteit bij melding Uitzondering (5.16, lid 1, Wm) bij overschrijding waarden indien:- bijdrage aan de concentratie buitenlucht niet ‘in betekenende mate’ Lex silencio positivo niet van toepassing (6.19 Bor)9
 10. 10. OBM Afval OBM Afval (2.2a, lid 2 Bor) bij:- mengen afvalstoffen voor vervaardigen betonmortel /betonproduct Weigeringsgrond OBM Afval (5.13b Bor):- in het belang van doelmatig beheer van afvalstoffen- op grond van Wet Bibob Lex silencio positivo van toepassing (6.19 Bor)10
 11. 11. Wanneer gaat het om afval? Vraag kan spelen bij restproducten/ misproducten uitbetonproductie. Is hier sprake van een bijproduct of een afvalstof? Voorwaarden om het een bijproduct te noemen (Kaderrichtlijnafvalstoffen):- zekerheid dat stof wordt gebruikt- stof is onmiddellijk te gebruiken zonder verdere anderebehandeling dan die welke bij de normale productie gangbaar is- stof wordt geproduceerd als integraal onderdeel vanproductieproces- verder gebruik is rechtmatig11
 12. 12. Wanneer gaat het om afval? Vraag kan spelen bij vliegas, hoogovenslakken, puingranulaat vanderden bij inzet vervaardiging betonmortel. Gaat het hier nog omafvalstoffen of niet? Voorwaarden om het geen afval meer te noemen (Kaderrichtlijnafvalstoffen):- stof wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen- markt voor stof- stof voldoet aan technische eisen voor specifieke doelen +productregelgeving- gebruik stof heeft geen ongunstige effect op milieu of gezondheid BRBS en ministerie I&M werken aan criteria puingranulaat12
 13. 13. Casus OBMBedrijf maakt betonnen tuinkabouters. Hij gebruikt daarvoorbetonmortel die hij zelf maakt. Voor het maken van betonmortel mengthij afvalstoffen.Capaciteit vervaardiging betonnen kabouters is < 100.000 kg/ dagCapaciteit vervaardiging betonmortel is < 100.000 kg/ uurWelke soort(en) OBM heeft bedrijf nodig? Waar staat dat precies inartikel 2.2a Bor? Waar vind je de weigeringsgrond? OBM nodig? Weigeringsgrond BorLuchtAfvalGeluid13
 14. 14. Casus OBMBedrijf maakt betonnen tuinkabouters. Hij gebruikt daarvoorbetonmortel die hij zelf maakt. Voor het maken van betonmortel mengthij afvalstoffen.Capaciteit vervaardiging betonnen kabouters is < 100.000 kg/ dagCapaciteit vervaardiging betonmortel is < 100.000 kg/ uurWelke soort(en) OBM heeft bedrijf nodig? Waar staat dat precies inartikel 2.2a Bor? Waar vind je de weigeringsgrond? OBM nodig? Weigeringsgrond BorLucht Ja, artikel 2.2a, lid 5b Bor Artikel 5.13b, lid 7Afval Ja, artikel 2.2a, lid 2f Bor Artikel 5.13b, lid 2 en 4Geluid Nee, geen grote Artikel 5.13b, lid 3 lawaaimaker. Geen artikel 2.2a, lid 3b Bor14
 15. 15. Melding Oprichten/ veranderen inrichting vervaardigen betonmortel /betonproducten (1.10 AB) Bijzondere eisen melding:- akoestisch rapport (1.11, lid 3e AB).- akoestisch rapport grote lawaaimakers -> ooklangtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) op zonegrensen op geluidgevoelige objecten (1.11, lid 8a AB).- rapport met onderbouwing gevolgen luchtkwaliteit (1.16aAB).15
 16. 16. Specifieke activiteiten betonsector H4 Vervaardigen betonmortel (§4.5a.4 AB/AR) Vormgeven betonproducten (§4.5a.5 AB/AR) Mechanische bewerkingen beton (§4.5a.1 AB/AR) Aanbrengen lijmen, harsen of coatings beton (§4.5a.2 AB/AR) Chemisch behandelen beton (§4.5a.3 AB/AR) Breken beton (§4.5a.6 AB/AR) Inwendig reinigen transportmiddel betonmortel (truckmixers)(§4.8.1 AB/AR, 4.104e AB) Opslaan verpakte gevaarlijke / bodembedreigende stoffen (§4.1.1AB/AR). Ontkistingsmiddel/ smeermiddel Opslaan vloeibare bodembedreigende stoffen in bovengrondsetank (§4.1.3 AB/AR). Ontkistingsmiddel16
 17. 17. Vervaardigen van betonmortel Doseren + mengen grond- en hulpstoffen bijvervaardigen betonmortel Betonmortel = zand, grind en/of gebroken materiaal,cement, water en eventueel hulp- / vulstoffen Stoffen kunnen zeer stuifgevoelige, niet-bevochtigbarestoffen (stuifklasse S1) zijn, zoals cement ofpoederkoolvliegas Milieuaspecten: Lucht, lozen, afvalstoffen (§4.5a.4AB/AR), geluid (Afdeling 2.8 AB)17
 18. 18. Vormgeven van betonproducten Storten betonmortel in bekisting. Ontkistingsmiddel Verschillende technieken aanbrengen ontkistingsmiddel Na stort -> verdichten (luchtbellen eruit) Vervolgens uitwassen beton (verbetering textuur) Milieuaspecten: Luchtemissie VOS, lozen, bodem (§4.5a.5AB/AR), geluid, energie, trillinghinder (Afdeling 2.6, 2.8, 2.9 AB)18
 19. 19. Mechanisch bewerken van beton Na ontkisten beton (slijpen, schuren / stralen oppervlak) Afvalwater van mechanisch bewerken beton,luchtreinigingsinstallatie, reinigen apparatuur/ werkruimten Milieuaspecten: Luchtemissie, lozen (§4.5a.1 AB/AR),geluid (Afdeling 2.8 AB)19
 20. 20. Aanbrengen lijm/ hars/ coating betonproduct O.a. ter bescherming betonproduct Milieuaspecten: Luchtemissie VOS, geur, bodem (§4.5a.2AB/AR)20
 21. 21. Chemisch behandelen betonproduct Behandelen met zuur in dompelbad, voor klassieke uitstralingstraatstenen Milieuaspecten: Bodem (§4.5a.3 AB/AR)21
 22. 22. Breken beton Misproducten en restproducten Gebroken beton als toeslagmateriaal betonmortel Milieuaspecten: Luchtemissie (§4.5a.6 AB/AR), geluid(Afdeling 2.8 AB)22
 23. 23. Inwendig reinigen transportmiddel betonmortel Bijvoorbeeld truckmixers Milieuaspecten: Lozen, bodem (§4.8.1 AB/AR, 4.104e AB)23
 24. 24. Opslag ontkistings-/smeermiddel verpakking Opslag verpakte gevaarlijke of bodembedreigende stoffen.Bijvoorbeeld ontkistingsmiddel of smeermiddel Milieuaspecten: Bodem, externe veiligheid (§4.1.1 AB/AR)24
 25. 25. Opslag ontkistingsmiddel/ diesel/ smeerolie in tank Opslag gevaarlijke of bodembedreigende stoffen inbovengrondse tank. Bijvoorbeeld ontkistingsmiddel, diesel(voor noodstroomaggregaat) of smeerolie Opslag diesel/ smeerolie bovengrondse tank van H4 naar H3 Milieuaspecten: Bodem, externe veiligheid (diesel/ smeerolie:§3.4.9 AB/AR, ontkistingsmiddel: §4.1.3 AB/AR)25
 26. 26. Specifiek overgangsrecht H4 Overgangsrecht Luchtemissie bij vervaardigen betonmortel,breken beton, mechanische bewerking beton: Eis doelmatige verspreiding buitenlucht geldt niet voor bestaande inrichtingen met vergunning voor zover geen toename emissie of minder doelmatige verspreiding (6.7 lid 1 AR) Overgangsrecht Bodem bij vormgeven betonproducten: Aanbrengen ontkistingsmiddel (6.11aa, lid 1 AR). Voorschriften vergunning voor andere bodembeschermende voorziening/ maatregel voor onbepaalde tijd (6.11aa, lid 2 AR)26
 27. 27. Casus Activiteiten beton Hoofdstuk 4 ABBedrijf maakt betonnen tuinkabouters. Tijdens het vormgeven van hetbeton wordt het beton uitgewassen. Het afvalwater dat daarbij vrijkomtwordt geloosd op het vuilwaterriool en op oppervlaktewater dat is aangewezenin bijlage 2 Activiteitenregeling.Wat zijn de eisen uit H4 van het Activiteitenbesluit op deze lozing bij hetvormgeven van beton? In welk artikel staan deze eisen? Is maatwerk mogelijkop grond van dit artikel?Eisen lozen Hoofdstuk 4 Staat in Maatwerk mogelijkActiviteitenbesluit27
 28. 28. Casus Activiteiten beton Hoofdstuk 4 ABBedrijf maakt betonnen tuinkabouters. Tijdens het vormgeven van hetbeton wordt het beton uitgewassen. Het afvalwater dat daarbij vrijkomtwordt geloosd op het vuilwaterriool en op oppervlaktewater dat is aangewezenin bijlage 2 Activiteitenregeling.Eisen H4 AB? Artikel? Is maatwerk mogelijk op grond van dit artikel?Eisen lozen Hoofdstuk 4 Staat in Maatwerk mogelijkActiviteitenbesluitLozen oppervlaktewater: Art. 4.74n lid 2 Ja, voor- Onopgeloste stoffen ≤ 100 mg/l onopgeloste stoffen (art. 4.74n, lid 3)- Chemisch zuurstofverbruik ≤ 200 mg/lLozen vuilwaterriool: Art. 4.74n lid 4 Nee-Onopgeloste stoffen ≤ 300 mg/lDoelmatige wijze bemonstering mogelijk Art. 4.74n lid 5 Nee28
 29. 29. Geluidhinder Voorschriften geluid in afdeling 2.8 AB (2.17 AB) Maatwerkmogelijkheden (2.20 AB) voor: - andere waarden - plaats waar deze waarden gelden (2.20 lid 4 AB) - duur, tijdstip van bepaalde activiteiten, het treffen van maatregelen, vooraf melden (2.20 lid 6 AB) Overgangsrecht Geluid Voorschriften vergunning grote lawaaimakers voor onbepaalde tijd (6.33a AB)29
 30. 30. Bevoegd gezag per 1 januari 2013 GS geen bevoegd gezag voor grote en kleinelawaaimakers indien niet aangewezen in 28.4/28.5 Bor(aanwijzing GS voor afval). VVGB vervalt. GS alleen nog bevoegd gezag bij OBM in combinatie metaanwijzing 28.4/28.5 Bor Aanwijzing 28.4/28.5 bij bijvoorbeeld:- het fysisch scheiden / mengen afvalstoffen van buiteninrichting met capaciteit van ≥ 15.000.000 kg/ jaar- opslagcapaciteit afvalstoffen van buiten inrichting ≥ 1.000m330

×