Enkelelandbouwactiviteitennader bekeken30 november 2012  Frences van de Ven
Programma09.30-10.30  Enkele landbouwactiviteiten nader bekeken10.45-12.15  Agrarische lozingen12.15-13.00  Lunch13.00-...
InhoudIntroductie•  Vergunningplicht•  OBM•  Ammoniak & Geur•  Agrarische activiteiten   > Opslaan van agrarische be...
Introductie Activiteitenbesluit (landbouw)Ingetrokken:• Besluit landbouw milieubeheer• Besluit mestbassins milieubeheer• B...
Landbouwbedrijven in het ActiviteitenbesluitType B: melding, voorschriften uit H3 en H4• Besluit landbouw bedrijven• mes...
Categorie 8.3 Bor•  1.200 vleesrunderen•  2.000 schapen of geiten•  3.750 gespeende biggen•  200 stuks melkrundvee (ex...
OmgevingsvergunningBij oprichten, uitbreiden, wijzigen:Type C• Omgevingsvergunning milieu (art. 2.1, lid 1, onder e Wabo)•...
OBM MER-beoordelingMelkrundvee en vrouwelijk jongvee (A1 t/m A3)        neeVleesrundvee (A4 t/m A7)        ...
Vragen1. Een veehouderij heeft 50 paarden in december 2012.  In februari 2013 komen er 5 veulens bij. OBM nodig?• Antwoor...
OBM fijn stof•  ten minste 500 en ten hoogste 1.200 vleesrunderen•  ten minste 3.000 stuks pluimvee•  ten minste 900...
Vragen1. Een veehouderij heeft 2.500 stuks pluimvee in december 2012.  In februari 2013 komen er 1.000 stuks bij. OBM nod...
OBM•  Aanvraag omvat gegevens melding•  Reguliere procedure Wabo•  Lex silencio positivo niet van toepassing•  Beo...
Overgangsrecht OBM activiteit•  Aanvraag omgevingsvergunning   > ingediend voor inwerkingtreding en   > waarop nog n...
AmmoniakType B• Eisen ammoniak in voorschriften (artikel 3.113 en 3.114)• Eisen overeenkomstig Wav, met afwijking:  > Opr...
GeurType B• Eisen geur in voorschriften (artikel 3.115 en 3.119)• Eisen overeenkomstig Wgv, met afwijking:  > 50%-regelin...
Agrarische activiteiten3.4  3.4.5  Opslaan  agrarische bedrijfsstoffen   3.4.6  Opslaan  van drijfmest en digest...
§ 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren3.111      Toepassingsbereik3.112      Wijze berekening ammoniakemissie3.11...
Opslaan agrarische bedrijfsstoffen• Agrarische bedrijfsstoffen zijn:   >  dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zi...
Opslaan van kuilvoer • Uitstel bodembeschermende voorzieningen tot 1  januari 2027. • Bodembeschermende voorzieningen nie...
Opslag drijfmest en digestaat • Ook opslag digestaat • Van Bouwtechnische Richtlijnen naar BRL 2342 • Geen eisen voor mest...
Huisvestingssysteem• Uitvoering conform leaflet• Gebruik en onderhoud conform leaflet• Specifieke eisen voor luchtwassers ...
Kunstmest•  Opslaan vaste kunstmeststoffen   > huidige eisen Activiteitenbesluit•  Opslaan vloeibare kunstmeststoffe...
Composteren•  Eisen uit handreiking compostering zijn omgezet naar voorschriften•  Minimumafstanden geur•  Minder da...
Vragen?24
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie schakel spoor agrarisch activiteiten.ppt

665 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie schakel spoor agrarisch activiteiten.ppt

 1. 1. Enkelelandbouwactiviteitennader bekeken30 november 2012 Frences van de Ven
 2. 2. Programma09.30-10.30 Enkele landbouwactiviteiten nader bekeken10.45-12.15 Agrarische lozingen12.15-13.00 Lunch13.00-14.30 Casus "een veehouderij breidt uit“14.45-16.00 Activiteitenbesluit: komende wijzigingen16.00-16.30 Borrel2
 3. 3. InhoudIntroductie• Vergunningplicht• OBM• Ammoniak & Geur• Agrarische activiteiten > Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen > Opslaan van drijfmest > Houden van landbouwhuisdieren > Kunstmest, brijvoer, composteren, olietank• Vragen3
 4. 4. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw)Ingetrokken:• Besluit landbouw milieubeheer• Besluit mestbassins milieubeheer• Besluit glastuinbouw milieubeheer• Lozingenbesluit open teelt en veehouderij• Lozingenbesluit bodembescherming4
 5. 5. Landbouwbedrijven in het ActiviteitenbesluitType B: melding, voorschriften uit H3 en H4• Besluit landbouw bedrijven• mestbassins• intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens• niet intensieve veehouderijen, die voorheen niet onder BL vielenType C: omgevingsvergunning, voorschriften uit H3• IPPC-bedrijven• aantal dieren boven de drempel categorie 8.3 Bor• pelsdierhouderijen• andere activiteiten, zoals mestvergisting, brijvoer5
 6. 6. Categorie 8.3 Bor• 1.200 vleesrunderen• 2.000 schapen of geiten• 3.750 gespeende biggen• 200 stuks melkrundvee (exclusief vrouwelijk jongvee)• 340 stuks vrouwelijk jongvee• 340 stuks melkvee• 100 paarden (exclusief dieren in opfok < 3 jaar)• 0 pelsdieren• 50 overige landbouwhuisdieren > niet eerder genoemde dieren > niet IPPC-dieren > niet dieren bij kinderboerderijIPPC (artikel 2.1, lid 2 Bor)• 750 zeugen• 2.000 vleesvarkens• 40.000 pluimvee6
 7. 7. OmgevingsvergunningBij oprichten, uitbreiden, wijzigen:Type C• Omgevingsvergunning milieu (art. 2.1, lid 1, onder e Wabo)• Melding ActiviteitenbesluitType B• Melding Activiteitenbesluit• Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) (art. 2.1, lid 1, onder i, Wabo) > MER-beoordeling > Fijn stof7
 8. 8. OBM MER-beoordelingMelkrundvee en vrouwelijk jongvee (A1 t/m A3) neeVleesrundvee (A4 t/m A7) 51 - 1.200Schapen, Geiten (B1, C1 t/m C3) 51 - 2.000Biggenopfok (gespeende biggen) (D1.1) 500 - 3.750Kraamzeugen / guste&dragende zeugen (D1.2/D1.3) 51 - 750Dekberen (D2) neeVleesvarkens, opfokberen, opfokzeugen (D3) 51 - 2.000Kippen, kalkoenen, eenden, parelhoenders (E, F, G J) 2.500 - 40.000Pelsdieren, konijnen (H)(I) neePaarden en ponys (excl. dieren in opfok) (K) 51 -100Overige landbouwhuisdieren (L) nee8
 9. 9. Vragen1. Een veehouderij heeft 50 paarden in december 2012. In februari 2013 komen er 5 veulens bij. OBM nodig?• Antwoord nee: dieren in opfok jonger dan 3 jaar tellen niet mee.2. Een veehouderij houdt 60 paarden in december 2012. OBM nodig in januari 2013?• Antwoord nee: er vindt geen wijziging plaats.3. Een veehouderij houdt 45 paarden in december 2012. Hij wil een stal uitbreiden met 10 paarden. OBM nodig?• Antwoord ja: het totaal wordt 55 paarden en hiermee wordt de drempelwaarde van 50 paarden overschreden.9
 10. 10. OBM fijn stof• ten minste 500 en ten hoogste 1.200 vleesrunderen• ten minste 3.000 stuks pluimvee• ten minste 900 varkens van diercategorieën D1 t/m D3• bij gemengde bedrijven: > ten minste 1.500 stuks pluimvee > 500 gespeende biggen > 500 landbouwhuisdieren anders dan pluimvee en gespeende biggen10
 11. 11. Vragen1. Een veehouderij heeft 2.500 stuks pluimvee in december 2012. In februari 2013 komen er 1.000 stuks bij. OBM nodig?• Antwoord ja: de drempelwaarde van 3.500 wordt overschreden.2. Een veehouderij houdt 3.500 stuks pluimvee in december 2012. OBM nodig in januari 2013?• Antwoord nee: er vindt geen wijziging plaats.3. Een veehouderij houdt 1.000 stuks pluimvee en 50 paarden in december 2012. Hij wil uitbreiden met 1.000 stuks pluimvee. OBM nodig?• Antwoord ja: de drempelwaarde van 1.500 wordt overschreden.4. Een veehouderij houdt 50 paarden en 600 vleesvarkens in december 2012. Hij wil uitbreiden met 5 paarden. OBM nodig?• Antwoord ja: de drempelwaarde van 500 landbouwhuisdieren wordt overschreden.11
 12. 12. OBM• Aanvraag omvat gegevens melding• Reguliere procedure Wabo• Lex silencio positivo niet van toepassing• Beoordeling MER: > geen MER: Bevoegd gezag verleend de OBM vergunning zonder voorschriften > wel MER: Bevoegd gezag weigert de OBM: omgevingsvergunning milieu nodig• Beoordeling fijn stof: > Weigeren als activiteit leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof12
 13. 13. Overgangsrecht OBM activiteit• Aanvraag omgevingsvergunning > ingediend voor inwerkingtreding en > waarop nog niet onherroepelijk is beslist wordt afgehandeld conform het recht voor inwerkingtreding en als onherroepelijk gelijkgesteld met OBM13
 14. 14. AmmoniakType B• Eisen ammoniak in voorschriften (artikel 3.113 en 3.114)• Eisen overeenkomstig Wav, met afwijking: > Oprichten kleinschalige veehouderij wel mogelijk > Ook toets bij wijzigen huisvestingssysteem (Wav-gat)• Besluit huisvesting• Referentiekader in 6.24rType C• Beoordeling ammoniak op grond van de Wav• Besluit huisvesting14
 15. 15. GeurType B• Eisen geur in voorschriften (artikel 3.115 en 3.119)• Eisen overeenkomstig Wgv, met afwijking: > 50%-regeling > minimumafstand veehouderij• Referentiekader in 6.24s• Geurgevoelig object ipv omgevingscategorie BLType C• Beoordeling geur op grond van de Wgv15
 16. 16. Agrarische activiteiten3.4 3.4.5 Opslaan agrarische bedrijfsstoffen 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat 3.4.7 Opslaan vloeibare bijvoedermiddelen 3.4.9 Opslaan olie in bovengrondse tank3.5 Agrarische activiteiten 3.5.1 Gewassen telen in een kas 3.5.2 Gewassen telen in een gebouw 3.5.3 Gewassen telen in de open lucht 3.5.4 Waterbehandeling voor agrarische activiteiten 3.5.5 Aanmaken of transporteren van gewasbeschermingsmiddelen 3.5.6 Behandelen van gewassen 3.5.7 Composteren 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren4 4.1 Opslaan vloeibare kunstmest in verpakking / opslagtank 4.1.7 Opslaan vaste kunstmeststoffen 4.8.1 Inwendig reinigen van werktuigen16
 17. 17. § 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren3.111 Toepassingsbereik3.112 Wijze berekening ammoniakemissie3.113 – 3.114 Ammoniak3.115 – 3.119 Geur3.120 Registratie dieren3.121 Wijze berekening geurbelasting3.122 Vloer stal zonder mestkelder3.123 Huisvestingssysteem3.124 – 3.126 Luchtwassysteem3.127 Reinigen en ontsmetten dierenverblijven3.128 Bereiden brijvoer3.129 Lozen afvalwater melkwinning17
 18. 18. Opslaan agrarische bedrijfsstoffen• Agrarische bedrijfsstoffen zijn: > dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn (vaste mest) > kuilvoer > bijvoedermiddelen die niet verpompbaar zijn > gebruikt substraatmateriaal > restmateriaal afkomstig van de teelt van gewassen• Vanaf 3 m3• Afstand geurgevoelige objecten• Eisen pluimveemest• Bodembescherming cf Besluit landbouw• Vrijstelling bodemonderzoek18
 19. 19. Opslaan van kuilvoer • Uitstel bodembeschermende voorzieningen tot 1 januari 2027. • Bodembeschermende voorzieningen niet van toepassing op kuilvoer met drogestofgehalte meer dan 40% (alleen afdekplicht). • Eisen gelden niet voor in folie verpakte veevoederbalen. • Afstand tot geurgevoelig object 25 meter ipv 50 meter (tussen 25 en 50 meter afdekplicht).19
 20. 20. Opslag drijfmest en digestaat • Ook opslag digestaat • Van Bouwtechnische Richtlijnen naar BRL 2342 • Geen eisen voor mestkelders • Keuring door bedrijf met erkenning Besluit bodemkwaliteit (normdocument BRL 2344) • Afdekplicht mestbassins voor 1 juni 1987 • Referentieperiode metalen mestbassins van 20 naar 10 jaar20
 21. 21. Huisvestingssysteem• Uitvoering conform leaflet• Gebruik en onderhoud conform leaflet• Specifieke eisen voor luchtwassers > capaciteit > elektronische monitoring > opleveringsverklaring > drukkamer > gedragsvoorschriften21
 22. 22. Kunstmest• Opslaan vaste kunstmeststoffen > huidige eisen Activiteitenbesluit• Opslaan vloeibare kunstmeststoffen in verpakking > Afwijkend overige opslag stoffen in tanks > Overeenkomstig Besluit landbouw/glastuinbouw• Opslaan vloeibare kunstmeststoffen in tank > Afwijkend overige opslag stoffen in tanks > Overeenkomstig landbouw/glastuinbouw22
 23. 23. Composteren• Eisen uit handreiking compostering zijn omgezet naar voorschriften• Minimumafstanden geur• Minder dan 3 m3 alleen eis 5 meter insteek oppervlaktewaterBrijvoer / bijvoedermiddelen• Geur opslag vloeibare bijvoedermiddelen en bereiden brijvoer• Niet verpompbare bijvoedermiddelen: opslag agrarische bedrijfsstoffenOlie in bovengrondse tankOpslag olie in tank verplaatst naar H3• Tank zonder certificaat: keuring/beëindiging 1-1-2015 ipv 1-6-2011 > Alle tanks met gasolie en afgewerkte olie van voor 1 januari 2000 > Ook agrarische tanks met vloeibare brandstof of afgewerkte olie van tussen 1 januari 2000 en 1 januari 200723
 24. 24. Vragen?24

×