Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Besluit lozen buiten irichtingen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Besluit lozen buiten irichtingen

 • 754 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) Regelgeving afvalwater compleet 26 januari 2012 George Stobbelaar
 • 2. Regelgeving afvalwater compleet (niet af)
   • Onderdeel van herijking milieuregelgeving
   • (oud) V&W-project: beter geregeld
   • Het pakket:
   • (Wijzigings)wet gemeentelijke watertaken
   • Wettelijke implementatie hemelwaterbeleid
   • Voorkeursvolgorde verwijdering van afvalwater
   • Gemeentelijke zorgplichten
   • Samenwerking op basis van afspraken ipv eenzijdige voorschriften en vergunningen
   • Van toestemming vooraf naar melding
    • (van vergunning naar algemene regels)
 • 3. Regels afvalwater per doelgroep
   • Inrichtingen: Activiteitenbesluit (2008)
   • Particuliere huishoudens: Besluit lozing afvalwater huishoudens (2008)
   • Rest: Besluit lozen buiten inrichtingen (2011)
   • Risicovolle lozingen/inrichtingen: toestemming vooraf door BG
    • Omgevingsvergunning (artikel 2.1 Bor)
    • Watervergunning (tenzij vergunningplicht opgeheven)
    • Ontheffing (hemelwaterstelsel Blbi)
    • Ingetrokken besluiten
   • Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer,
   • Lozingenbesluit Wvo vaste objecten,
   • Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering
    • was nog uitsluitend Wet milieubeheer
 • 4. Overige lozingenbesluiten
   • Specifiek
   • Besluit bodemkwaliteit
   • Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
   • Mijnbouwwet en -besluit
  • Agrarisch
   • Lozingenbesluit open teelt en veehouderij;
   • Besluit glastuinbouw;
   • Besluit Landbouw milieubeheer
   • Lozingenbesluit Wvo-huishoudelijk afvalwater
   • Worden ingetrokken bij opname in het Activiteitenbesluit: 1-7-2012
 • 5. Wijziging Activiteitenbesluit
   • Opname: werkzaamheden aan vaste objecten
    • Vervanging Wvo-besluit
   • Aanpassingen: lozen grondwater (sanering en bronnering)
    • Meldingvereisten aangepast
    • PAK normen reëel gemaakt
    • Zuurstofnorm vervallen (zorgplicht)
 • 6. Afbakening Blbi
   • Wettelijke grondslag:
    • Wet milieubeheer: hoofdstuk 10, afvalstoffen
    • Waterwet: hoofdstuk 6,
    • Wet bodembescherming,
   • Uitsluitend “lozen”; via alle routes
    • Let op definities, iedere wet een beetje anders
    • Afvoer per as is geen lozen: behandelen als afvalstof
    • Andere milieuaspecten via APV
   • Provinciale milieuverordening (PMV) kan aanvullende eisen stellen
 • 7. Oppervlaktewateren
   • Onderscheid naar kwaliteit:
    • Aangewezen wateren: lijst in bijlage 1 Regeling Activiteitenbesluit
    • Overige, de niet-aangewezen: de kleine gevoelige wateren
    • Wateren aangedragen door waterbeheerders
    • Soms strengere eisen of vergunningplicht
   • Onderscheid naar beheer:
    • Rijkswateren (RWS): Besluit regelt kwaliteit en kwantiteit
    • Regionale wateren (waterschappen): besluit regelt alleen kwaliteit
     • kwantiteit op grond van de keur via watervergunning
     • Beleid: terughoudend toepassen (bestuursakkoord water)
 • 8. Meldingen
   • Digitaal via het éne loket: Per 1-4-2012
    • Tot die tijd: meldingsformulier op website Helpdeskwater en Infomil
   • Normale termijn: 4 weken vooraf
   • Besluit uniforme saneringen (BUS, art. 7): 5 dagen vooraf
   • Lozen grondwater:
    • < 48 uur: geen melding
    • > 48 uur en < 8 weken: 5 dagen
   • Afstroming wegen: 6 maanden
   • Glazenwassen: geen melding
   • Handelingen in oppervlaktewater (baggeren) door beheerder en regulier onderhoud: geen melding
 • 9. Systematiek
   • Lozen in vuilwaterriool toegestaan, mits voldaan aan
    • zorgplicht (artikel 2.1), en
    • voorschriften in besluit (soms verbod)
   • Overig lozen verboden, tenzij expliciet toegestaan bij
    • Artikel 1.3 besluit en voorschriften hoofdstuk 3
    • Bodem: Maatwerkvoorschrift (artikel 2.2)
    • Schoonwaterriool: ontheffing art. 10.63 Wm
     • wordt maatwerkvoorschrift (artikel 2.2): na wetswijziging Wm
    • Watervergunning (regulier)
     • Oppervlaktewater
     • Rechtstreeks op RWZI
 • 10. Activiteiten in Blbi
  • 1 Lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering
  • 2 Lozen van grondwater bij ontwatering
  • 3 Lozen van afvloeiend hemelwater
  • 4 Lozen van huishoudelijk afvalwater
  • 4a huishoudelijk afvalwater van spoorvoertuigen
  • 4b Plassen en poepen op militair terrein
  • 4c Lozen vanaf pleziervaartuigen
  • 5 Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten
  • 6 Lozen ten gevolge van het uitwendig wassen van motorvoertuigen
  • 7 Lozen ten gevolge van opslaan en overslaan van goederen
  • 8 Gemeentelijke lozingen: overstorten en hemelwaterstelsels
  • 8a Zuiveringsvoorziening volgens GRP
  • 9 Lozen in verband met handelingen in een oppervlaktewaterlichaam
  • 10 Spoelen vanaf vaartuig (zand en zeeoogst)
  • 11 Lozen van water dat als transport medium voor zand is gebruikt
  • 12 Lozen van schoonmaakwater drinkwaterbereiding en distributie
  • 13 Oppervlaktewater terugbrengen
  • 14 Lozen ten gevolge van calamiteitenoefening
  • 15 Asverstrooiing
  • (Activiteit ook in Activiteitenbesluit)
 • 11. Achtergrond
   • CIW-rapport kleine en kortdurende lozingen
   • Veelal weinig milieurelevant
   • Vernieuwing Lozingenbesluit bodembescherming
   • Opheffing verboden:
   • Waterwet artikel 6.2: lozen in oppervlaktewater
   • Artikel 10.30 Wm: bedrijfsafvalwater in riool
   • Artikel 10.2 Wm: lozen in bodem
   • Losse eindjes:
   • Afronding Wet afvalwater van 1996
   • Gelijke behandeling binnen en buiten inrichtingen
 • 12. Zelfde activiteit in AB en Blbi
   • Gelijke voorschriften voor zelfde activiteit
   • Niet identiek vanwege:
    • Andere wettelijke grondslag: Wm hoofdstuk 8 versus 10
    • Bepaalde installaties altijd inrichting
    • Activiteitenbesluit niet belasten met grut
    • Bepaalde zaken altijd buiten inrichting: bijv. openbare wegen
   • Werkzaamheden aan Vaste objecten soms bij inrichtingen
   • Relatie met Besluit lozing afvalwater huishoudens
   • Lozen ten gevolge van
    • Werkzaamheden aan Vaste objecten, en
    • Bodemsaneringen
   • ook van toepassing op particuliere huishoudens
 • 13. Huishoudelijk afvalwater
   • Gat tussen inrichting en particulier huishouden. Bijvoorbeeld:
    • Camping, die geen inrichting is,
    • Brugwachtershuisje,
    • ...
   • Toiletwater pleziervaartuigen
    • Overgeheveld vanuit Besluit lozing afvalwater huishoudens
   • Toiletwater treinen
    • Gericht op nieuwe treinen
    • Branche neemt zelf actie voor bestaande !
 • 14. Afvloeiend hemelwater (van wegen)
  • Onderscheid in:
   • Rijks en provinciale wegen
    • voorkeursvolgorde
    • Voorkeur berminfiltratie
    • Aspect bij ontwerp/aanleg weg
   • Bij lozen vanuit tunnels verdiepte wegen: praktische bezinken
    • Vuile fractie naar vuilwaterriool
    • Schone deel direct in milieu
   • Gemeentelijke en waterschapswegen
    • Voorkeursvolgorde
    • Via gemeentelijk rioleringsplan
 • 15. Gemeentelijke lozingen
   • Overstorten
   • Hemelwaterstelsels
   • Ontwateringstelsels
   • Alternatieve kleinschalige systemen, oveheids IBA’s in buitengebied
   • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is bepalend
   • Opgesteld in samenspraak met waterschap
    • Staat alles er in?
   • Net zo bindend als een watervergunning: handhaafbaar
   • Gemeente gebonden aan z’n eigen GRP
   • Ontwikkelingen
   • Rol provincie
   • Ontheffing gemeentelijke zorgplicht
 • 16. Raakvlak met Besluit bodemkwaliteit
   • Interpretatie lozingsverbod Waterwet: artikel 6.2
   • BBK: zorgplicht constructie
   • Blbi, AB en Blah: expliciet opheffen lozingsverbod
   • Toepassen bouwstoffen = BBK
   • Overige activiteiten = Blbi of AB:
    • Op – en overslag
    • Baggerwerkzaamheden
    • Ontgravingen
    • Spoelen van zeezand
    • Lozen anders dan door toepassen (artikel 3.21) ???
 • 17. Allerlei grut
   • Vergunningplicht overdreven, dus opgeheven:
   • Oppervlaktewater terugbrengen
   • Zeeoogst spoelen
   • Verplaatsen van algen en bacteriën in oppervlaktewater
   • Lozen door calamiteitenoefeningen
   • Onderhoud drinkwatersystemen
   • Asverstrooiing, individueel
 • 18. Conclusies
   • Veel gedoogsituaties opgeheven
   • Nog slechts beperkt toestemming vooraf vereist voor lozen
   • Regelgeving doelgroepgericht
   • Sterke vereenvoudiging
    • Veel besluiten in prullenbak
   • Nadruk op zorgplicht
   • Overheden werken samen
   • Nog te doen:
   • Acuut: Agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit
   • Regeerakkoord: herziening omgevingrecht
   • Lopend: vereenvoudiging milieuregelgeving
 • 19. Slot boodschap
  • Toezicht en handhaving:
  • meer aandacht voor lozen in rioolstelsels en bodem
   • Zitten de aansluitingen wel goed
   • Preventie / gedrag bepaalt de lozing
   • Monstername en analyse slechts bij uitzondering
 • 20. Toekomstige ontwikkelingen
 • 21. Toekomstige ontwikkeling Activiteitenbesluit
   • 1-7-2012: opname agrarische activiteiten, intrekken van:
    • Besluit landbouw,
    • Besluit Glastuinbouw
    • Lozingenbesluit bodembescherming
    • Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (waterwet)
   • 1-1-2013:bodemenergiesystemen: uitgesteld !
   • 1-1-2013: opname RIE: Richtlijn industriële emissies
    • IPPC-bedrijven worden type C
   • 1-1-2013: Derde tranche
    • Voedingsmiddelenbranche: grote lozers!
    • Betonindustrie
    • Onderhoudsplaatsen trams, treinen en metro
    • Rubber- en kunststofverwerking
 • 22. Bodemenergiesystemen
  • Gesloten systemen
    • Lozing bij boren van gaten > vuilwaterriool
    • Verder geen lozingen
     • Vergelijkbaar met centrale verwarming
  • Open systemen
    • Onttrekking: watervergunning (provincie)
    • Lozing bij boren van gaten > vuilwaterriool
    • Lozen tgv ontwikkelen bronnen en regulier onderhoud
     • Grote lozing van grondwater
   • Gesloten systemen blijken vaak open systemen
 • 23. Huidige regulering
   • Inrichtingen:
    • Type A en B:
     • Vuilwaterriool: toegestaan onder zorgplicht
     • Schoonwaterriool & bodem: ontheffing artikel 2.2 AB
     • Oppervlaktewater: watervergunning
    • Type C en IPPC:
     • Rioolstelsels & bodem: omgevingsvergunning
     • Oppervlaktewater: watervergunning
   • Buiten inrichtingen
    • Vuilwaterriool: toegestaan onder zorgplicht
    • Schoonwaterriool: ontheffing artikel 10.63 Wm
    • Bodem: ontheffing artikel 2.2 Blbi
    • Oppervlaktewater: watervergunning
 • 24. Beoogde regulering
   • Inrichtingen:
    • Type A, B en C:
     • Rioolstelsels: toegestaan onder zorgplicht
     • Oppervlaktewater: watervergunning
    • IPPC (wordt type C):
     • Rioolstelsels & bodem: omgevingsvergunning
     • Oppervlaktewater: watervergunning
   • Buiten inrichtingen
    • Rioolstelsels: toegestaan onder zorgplicht
    • Oppervlaktewater: watervergunning
   • Open systemen: Overleg watervergunning centraal
    • Lozingsroute “moet” bekend zijn
 • 25.
  • Bedankt
  • en succes met de uitvoering
  • Uitgebreide informatie:
  • www.handboekwater.nl/thema/lozen
  • Indien daarin niet behandeld:
  • Helpdesk InfoMil