Excm. Ajuntament de Sagunt                                 SECRETARIA GENERAL       ...
Excm. Ajuntament de Sagunt                                 SECRETARIA GENERAL16.- SECRETA...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ple 27/11/2012 Ordre del Dia

263 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ple 27/11/2012 Ordre del Dia

 1. 1. Excm. Ajuntament de Sagunt SECRETARIA GENERAL ANUNCI CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA: De conformitat amb el que preveu lapartat 4t de larticle 123 del vigent ReglamentOrgànic Municipal (ROM), es fa pública en la web municipal la convocatòria de SESSIÓORDINÀRIA del PLE de la Corporació Municipal que tindrà lloc a les 17 hores del dimartsdia 27 de NOVEMBRE del 2012 al Saló d’ Actes del Centre Cívic Municipal situat a l’ Av.Doctor Fleming, s/n. Així mateix de conformitat amb el precitat article del ROM, es publica en la weblORDE DEL DIA de la dita sessió: “PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA1.- PERSONAL: Exp. 573/12-PS. Dictamen modificació Relació Llocs de Treball. 2.- PERSONAL: Exp. 574/12-PS. Dictamen modificació Plantilla.3.- SERVEIS SOCIALS: Exp. 1432/12-SS. Dictamen canvi representant UDP Baladre en el Conselldel Major.4.- BENESTAR SOCIAL: Exp. 381/12-AY. Dictamen canvi representant Associació PersonesSordes de Sagunt i Camp de Morvedre en Consell Municipal de Benestar Social.5.- DONA: Dictamen aprovació II Pla d’Igualtat de Gènere de Sagunt.6.- MEDI AMBIENT: Proposta sol·licitud modificació Estatuts Consorci per a l’execució de lesprevisions del Pla Zonal de Residus de les zones III i VII (àrea de gestió 2).7.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Dictamen Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pelsservicis d’ensenyaments especials al conservatori superior de música Joaquim Rodrigo.8.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Dictamen modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impostsobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.9.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Proposta que els bancs assumisquen la plusvàlua en cas de dació enpagament.10.- INTERVENCIÓ: Dictamen aprovació expedient 01/12 modificació de crèdits per baixes peranul·lació.11.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 94/12-M. Proposició PP sobre el Dia Internacional contra laViolència de Gènere.12.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 95/12-M. Proposició PSOE per a sol·licitar el restabliment deles prestacions de pròrroga de subsidiació del préstec que atorga el Govern d’Espanya en matèria devivenda.13.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 96/12-M. Proposició PSOE sobre el Pla d’Ocupació de laGeneralitat. Proposta 10/10.14.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 97/12-M. Proposició BLOC, Comissió Investigació sobreexpropiació plaça Ángel Perales.15.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 98/12-M.- Proposició BLOC, suport a la Llei desobreendeutament familiar. 3
 2. 2. Excm. Ajuntament de Sagunt SECRETARIA GENERAL16.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 99/12-M. Proposició BLOC, suport al Conservatori Públic deSagunt.17.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 100/12-M. Proposició SP, Pla d’Ocupació Municipal.18.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 101/12-M. Proposició SP, millores al Barri de la Marina.19.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 102/12-M. Proposició SP, finalització del projecte del carrerPintor Pinazo.20.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 103/12-M. Proposició EU per un municipi lliure de violènciade gènere.21.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 104/12-M. Proposició EU per a la paralització dedesnonaments i dació en pagament retroactiva.22.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 105/12-M. Proposició EU, auditoria del deute il·legítim iodiós.SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL23.- SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidora-delegada de Règim Interior i Personal, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucionsRegidor-delegat Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidor-delegat d’Economia iFinances i resolucions regidora-delegada de Cultura, Educació i Esport.PRECS I PREGUNTES.- “El que es fa públic per a general coneixement.Sagunt, 23 de novembre de 2012.EL SECRETARI GENERAL,Fdo.: Emilio Olmos Gimeno. 4

×