Moc 12 12-27-cadastre-ibiu

180 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moc 12 12-27-cadastre-ibiu

  1. 1. FRANCESC FERNANDEZ I CARRASCO, COM A PORTAVEU DE GM BLOC-COMPROMÍS, , ALEMPARA DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCALI EL DECRET 2568/1986 DORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LESENTITATS LOCALS, PRESENTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT MOCIÓ EXPOSICIÓ DE MOTIUS.L’any 2012 estem immersos en un procediment de revisió de la valoració cadastral que,augmentarà la càrrega impositiva de l’IBIU per al 2013 més del 10%, tal i com és desprén delReial Decret 20/2011 de 30 de desembre, el qual eximeix de la pujada del 10% del tipus degravamen de l’IBIU a aquells municipis que realitzen revisió cadastral, en previsió de pujadessenblants o inclús majors per aquestos casos.Aquesta valoració, es basa en paràmetres que es situen els resultats de la mateixa fóra del quemarca la Normativa, inclús fóra del valor de mercat. Hem de recordar que des de quecomençaren les notificacions de les valoracions cadastrals fins ara, el preu de la vivenda hadescendit un 15% més (Dades d’estadístiques del preu de la vivenda del tercer trimestre de2012)L’escenari sobre el que s’ha donat l’actual valoració cadastral no reflexa la realitat, la qual te uncomponent d’inestabilitat que no facilita fixar un escenari estable per realitzar cap revisió devalors cadastrals. Ens ha referit a un escenari de valors de 2009, en base a pràmatres de 2005,la qual cosa ens situat en unes hipòtesis calarament desfasades a dia d’avuí i on caldria revisarla ponència tan prompte com fos possible.Donades les reiterades negatives de la Direcció General del Cadastre a revisar tots aquellscasos que les valoracions cadastrals de les quals es situen per damunt del 50% del valor demercat. Donada també la impossibilitat de modificar el tipus de gravament de l’IBIU en 2013 ,
  2. 2. precissament per estar immersos en el procediment de la revisió cadastral pròpiament dita.Donades també les limitacions del Reial Decret 20/2011, que expira en 2013.Les vies d’acció no judicial, per tal de reduir els efectes d’aquesta Revisió Cadastral són dos. Lavia de la gestió tributària, que pot modificar el tipus de gravamen de l’IBIU per tal de pal·liar elsefectes de l’augment de la revisió cadastral i del Decretazo del 30 de desembre de l’any passat. Il la capacitat de pressió-negociació a nivell polític, a través del Ple per forçar una revisió delcadastre més armònica i ajustada a la realitat, en els casos on siga claràment perjudical per alsafectats.Es fa igualment necessari tindre en compte la delicada situació econòmica de la ciutadania, ifacilitar, en la mesura d’allò possible, el cobrament dels impostos municipals. Així, és dessitajbleque l’Ajuntament no haja de recórrer a expedients sancionadors per impagament i que elsciutadadns puguen fer front a les seues obligacions des de la flexibilitat. En el periode derecudació, moltes famílies esgoten la capacitat de respondre als pagaments, ja que les mateixeshan vist reduïts els seus ingressos, mentre que la càrrega de pagament es manté o inclúsaugmenta.Per tot això, proposem al Ple l’adopció del següent ACORD 1. El Ple de l’Ajuntament de Sagunt insta a la Direcció General del Cadastre, a la revisió de les valoracions cadastrals del Municipi que superen el 50% del valor de mercat. 2. El Ple de l’Ajuntament de Sagunt acorda la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Bens Immobles de Natura Urbana, que entrarà en vigor en 2013 i tindrà efectes per a 2014, en els següents termes: a) Modificació Article 3. Per a bens immobles de natura urbana. Es modifica el tipus de gravamen de tal forma que es compense l’efecte de l’augment del valor cadastral dels immobles del municipi i la pujada del 10% introduïda per el Decret 20/2011. (Aproximadament un 0,7) b) Modificació Article 8. Bonificació per família nombrosa. El quadre de bonificacions de sobre la quotat íntegra de l’impost per a famílies nombroses, reflexarà l’augment dels valors cadastrals i quedarà:
  3. 3. Valor cadastral dels immobles % Bonificació per a famílies % Bonificació per famíliesbonificats nombroses de categoria nombroses de categoria general especialImmobles amb un valor 80% 90%cadastral inferior a 64.000 €Immobles amb un valor 50% 60%cadastral entre 64.000 i150.000 €Immobles amb un valor 25% 35%cadastral superior a 150.000 c) Modificació Article 11. Normes de gestió de l’Impost. S’afegirà un nou punt 3. El pagament de l’Impost sobre Bens Immobles de Natura Urbana, es fraccionarà en 3 terminis, i es cobraran quatrimestralment. 3. Igualment el ple de l’Ajuntament de Sagunt corregirà l’efecte de l’augment del valor cadastral per als casos de bonificació per aquestes famílies en 2013 a través de suvbenció, si no es possible la modificació de l’Ordenança Fiscal en aquestos termes per a dites modificacions en el propi 2013. 4. Així mateix, l’Ajuntament de Sagunt desenvoluparà les Bases Reguladores per a l’Atorgament d’una subvenció sobre l’impost del l’IBIU de la vivenda habitual, a aquelles persones titulars de família monoparental, en els mateixos termes que la bonificació a les famílies nombroses per tal d’eliminar la possible discriminació entre unes i altres, també en 2013. 5. El Ple de Sagunt aprovarà la nova Ordenança Fiscal que introduïsca aquestos condicionants en la Sessió Ordinària de Gener de 2013. SAGUNT a 07 de setembre de 2012 Francesc Fernàndez GM Bloc-Compromís.

×