Infobloc febrer 2013

156 views
101 views

Published on

Ja disponible l'infoBLOC Sagunt de febrer 2013

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infobloc febrer 2013

  1. 1. febrer2013 Propostes presentades al PleSANCIÓ AL LLAURADORS MANTENIMENT LINEA MARITIMO DEFENSA DEL SAHARA Edita: Grup Municipal BLOC-CM Compromís Sagunt TERRESTE Carrer Autonomia 2, 46500 Sagunt T 618 305 408 C sagunt@compromis.wsEl passat 28 de novem- APROVADA El passat 31 de W http://sagunt.compromis.ws F /infoBLOcSagunt APROVADA APROVADAbre, tres persones, L’Ajuntament de desembre, 13 joves T @infoblocsaguntmembres duna mateixa família, es trobaven en Sagunt comunicarà a la Demarcació de representants dorganitzacions políti-la parcel·la, propietat duna d’elles, jubilat, rea- Costes del Ministeri la seua voluntat de ques, entre les que es trobava ellitzant labors de neteja del camp. manteniment de lactual demarcació BLOC JOVE, es van reunir amb la del domini marítitm terrestre en el litoral “Plataforma Gritos Contra el Muro Ma-En el lloc es va personar un inspector de Tre- del nucli del Port de Sagunt, en base rroquí”. La trobada semmarca dintreball acompanyat dagents de la Guàrdia Civil, als motius exposats. del projecte “Amanecer 2013” en virtutque els va requerir informació sobre la seua del qual joves darreu de lEstat estanrelació amb la propietat i les labors que esta- L’Ajuntament de Sagunt encarregarà convivint aquests dies amb joves sah-ven realitzant. als seus serveis jurídics interns i ex- rauís per tal de conèixer de primera terns els estudis pertinents per em- mà la realitat de la seua lluita.El Ple sol·licitar al Consell de la Ge- prendre les accions legals necessàries L’Ajuntament de Sagunt condemnaneralitat Valenciana, que li trasllade el en cas que la Demarcació de Costes l’actuació de l’exèrcit marroquí .seu malestar al Ministeri d’Ocupació i modifique la línia marítimo terrestreSeguretat Social, pel fet que els ins- contra els interessos de Sagunt.pectors de Treball destinats a la ins- Plens al Port de Saguntpecció de les activitats agrícoles, va-gen acompanyats d’agents de la Guàr-dia Civil i al Ministeri d’Ocupació i Se- Teresa García, regidoraguretat Social, la retirada de les san-cions a les persones jubilades querealitzen treballs al camp. Davant la campanya de tergiversació plantejada per PP i Que l’acord de realitzar plens fóra de la Seu Municipal SP arran de la inadmisió del recurs dels Plens al Port de es prengué com a contraprestació del pacte PP-SP, un pacte Sagunt i de l’execució de la sentència que anul·la els que ha deixat hipotecat l’Ajuntament per als pròxims anys, ja articles del ROM referits a les seus plenàries BLOC- que ha utilitzat el Patrimoni Municipal del Sol per realitzar Comissió Investigació Compromís ha de manifestar: obres més que qüestionables en temps de crisi, i ara l’Ajuntament no compta amb eixos estalvis per a fer front a les Malecón de Menera Plaça Àngel Perales S’interposà recurs contenciós administratiu per despeses d’una nefasta gestió urbanística que el PP ha dos motius jurídics: generat (Vora Sud, Vora Nord, Centre Cultural Mario Monreal,La moció que presentàrem en el ple de gener Ja shan celebrat tres reunions i shan produït les pri-  Existien informes jurídics dels Secretaris anteriors etc...)deixa clara a Costes la postura de lAjunta- meres compareixences. Esperem que en el termini advertint de la il·legalitat de l’assumpte. Que la participació no està relacionada amb la distànciament de Sagunt sobre la qualificació del Male- més breu possible puguem arribar a conclusions defi-  S’elevà consulta formal a Conselleria al lloc on realitza, ja que no eixisteix cap impediment percon. Cal evitar la modificació de la demarcació de nitives. d’Administracions Públiques i a Delegació del accedir a l’Ajuntament en la celebració dels plens. Així mateix Govern sobre la il·legalitat i l’informe de la descentralització no ha de confondre’s amb la dualitat, perla línia marítimo terrestre perquè esta zona man- Recordem que el justipreu de la plaça va ser valorat la despesa i la ineficiència que genera. Tenim un municipi on contestació de la Delegació de Govern indicavatinga lactual qualificació. pel Jurat Provincial dExpropiació en 694000 euros, així mateix la il·legalitat de les celebracions existeixen diversos nuclis de població, on s’ha de procurar laEls interessos en joc són desorbitats amb una una quantitat lleugerament superior a la proposta de plenàries fora de la casa consistorial. participació a través d’altres vies i procediments (internet,demanda dexpropiació de 100 milions, la qual lAjuntament, i molt inferior als més de 12 milions deu-  Així mateix, Delegació de Govern impugnà els govern obert,...) en les que Compromís treballa de formacosa suposa una amenaça directa a lestabilitat ros que pretén el propietari. Com era desperar lem- acords que ja s’havien pres fora de la casa continua.m u n i c i p a l . presa titular va presentar un recurs i lAjuntament es consistorial fins eixe moment. No obstant això, BLOC-Compromís no és contrari a la va defensar per protegir els seus interessos perso-  Igualment consultes jurídiques realitzades en el modificació de la legalitat vigent per tal de realitzar plensLa postura del PP local ens sembla insuficient i propi ajuntament asseguraven la il·legalitat dels fóra de la Casa Consistorial, tal i com hem manifestat enens preocupa la decisió que puga prendre la lad- nant-se en el contenciós. Però al poc de temps, en diverses ocasions, però això no eximeix del compliment acords, ja que l’article 49 de la llei de bases deministració competent, també en mans del PP. desembre de 2008, i de manera incomprensible, le- del marc legal vigent i de la inseguretat jurídica que es règim local és un article bàsic i no es pot modificar.Les informacions sobre la política popular respec- quip de govern del PP va decidir apartar-se de la cau- Il·legalitat que el Secretari d’aquell període va pot produir si s’incompleix la llei (tal i com estavate la revisió de a Llei de Costes ens poden afec- sa. obviar. succeint).tar de ple. El resultat és sabut i molt greu: haurem de pagar més Què el propi contenciós es presentà per vetlar per L’esmena a la proposta del PP es dugué a terme per tal deLamentem que el grup popular votara en contra de 5 milions deuros. Ningú no ens defensa perquè la legalitat vigent (obligació de tot regidor/a a desvincular la modificació de l’article 49, de la reforma de la l’ajuntament). Hem de recordar que, en cas de no haver Llei de Bases de Règim Local que pretén portar endavant elde la nostra moció, i anunciem que estem estu- lAjuntament sha apartat voluntàriament. I continuem sigut BLOC-Compromís, públicament i amb la intenció PP, on es realitza un atac cap a l’autonomia municipal mai vistdiant accions legals per fer front a una eventual sense defensa al Suprem, que ha admés el recurs de en la història de la democràcia i en la qual BLOC-Compromís esmentada, qui presenta el recurs, podria donar-se elmodificació. Estem convençuts que el canvi de casació dels demandants. està en contra. Baix la nostra opinió la reforma de l’article 49 cas, que algun particular denunciara els acords fóra de laqualificació del Malecon seria il.legal, ja que es Nosaltres tenim les idees cada dia més clares i espe- casa consistorial per obtindre benefici propi. No hem de deuria incloure’s en la llei de transparència, com a mesura pertracta dun terreny guanyat a la mar que manté rem que la Comissió servisca per depurar responsabi- recordar els processos judicials en els que l’Ajuntament facilitar la participació, no dintre d’una reforma limitant iles característiques que la mateixa llei dictamina litats. Encara que ja sabem que en este país no dimi- es troba immers (Àngel Perales, Dotacional Ciutat Mar, coercitiva per als Ajuntaments, com la reforma de la Llei deper ser considerats domini públic. tixen ni els que són plillats amb les mans a la massa. Menera....) com per a donar arguments a aquells que Bases. El PP de nou torna a mesclar conceptes i reformes volen especular amb els recursos de tots els ciutadans i legals per afavorir els seus interessos i la resta de partits ciutadanes. (PSOE i EU, sobretot) li han fet el joc i han mossegat l’ham. Compromís no. P4 P1
  2. 2. COMPROMÍS DEFENSA LA CONTINUITAT DE GALMED PRESSUPOSTOS … des de 2009 Quico Fernández, portaveuEls comptes estan prorrogats des de 2009 i total- sible que s’aprove. A més en les institucions les for- El portaveu de Compromís en les Corts Valencia- Segons les informacions publicades, la planta de Gal-ment desfasats, i no sols per la caiguda mes són molt importants i els terminis que marca la nes, Enric Morera, s’ha posat en contacte amb el med es posa en venda no perquè no siga rendible,d’ingressos, sinó sobretot per la política de des- llei són molt clars. Segurament si hi haguera una res- portaveu de Compromís en l’Ajuntament de Sa- sinó perquè no interessa ja a l’empresa mantenir lapilfarrament del PP i per les sentències ponsabilitat administrativa o penal clares, no estarien gunt, Quico Fernández, per a tractar la decisió de seua presència en l’àrea mediterrània, a pesar que elsd’expropiació que ha generat tan tranquils. El que passa és que Csatelló té por de ThyssenKrupp de posar en venda la planta de resultats no són negatius. Des de Compromís espe-Estem a 1 de febrer i encara no hem vist ni una portar els pressupostos i no aconseguir prou vots, Galmed a Sagunt i, en el cas de no trobar un ren que el govern valencià “done la talla, i negocie lasola proposta per al pressupost de 2013. De fet la perquè hauria de sotmetre el seu càrrec a una qüestió comprador, tancar-la. Morera ha manifestat el to- viabilitat de Galmed perquè és una realitat i unallei establix que l’esborrany hauria d’haver sigut de confiança, i el seu càrrec és més important que tal suport als treballadors afectats per aquest urgència de la qual depenen molts llocs de treball”.lliurat a l’oposició el 15 de setembre de 2012 per l’estabilitat municipal. anunci i ha informat que demanarà una reunió Tanmateix, Enric Morera, ha defensat als treballadorsal seu estudi i votació abans del 31 desembre. Des de 2009 a 2013 la situació econòmica s’ha degra- amb el comitè d’empresa per a posar-se a la total de Galmed en la seva intervenció de la primera sessióEste incompliment no és puntual, sinó que s’ha dat greument i la partida d’ingressos ha caigut clara- disposició dels empleats a l’hora de cercar solu- del parlament valencià daquest any. Morera, en tornconvertit en norma per al PP i per al seu màxim ment, un fet generalitzat en tots els municipis. Ara bé, cions. de rèplica al vicepresident del Consell, José Ciscar,responsable, Alfredo Castelló. allò que fa més greu el cas de Sagunt és que el PP va Segons el síndic de Compromís, “ara és quan un ha tirat en cara al govern valencià «la gran capacitatL’últim pressupost aprovat per majoria va ser el decidir esgotar tota la partida de patrimoni municipal govern ha de donar la cara per les ciutats, per que té per destruir ocupació. Des que governa Fabra,de 2009, fruit del vergonyós pacte PP-SP. Este de sòl abans de les eleccions municipals i ara no po- l’ocupació, i Fabra ha d’eixir en defensa dels 118 ja han perdut el seu lloc de treball més de 80.000 va-pressupost va consagrar una discriminació entre dem front a despeses extraodinàries com les expro- llocs de treball directes, més altres punts indirec- lencianes i valencians i en aquesta sessió de lesciutadans en funció del nucli de població de re- piacions. Durant l’anterior legislatura el PP no sols va tes que depenen de Galmed”. Morera també ha Corts encara no hem escoltat cap paraula de suportsidència. Una discriminació que s’ha aplicat injus- consumir tot el PMS, sinó també els 12 milions del declarat que des de la coalició estan a la total dis- als treballadors de Galmed de Sagunt, que estan entament en el període de major inversió, ja que cànon de l’aigua i desenes de milions dels plans esta- posició dels treballadors per a defensar els seus perill de perdre la seva ocupació».correspon als Plans Estatal i Confiança de les tal i autonòmic, i a més va prendre decisions que han drets, tant en les Corts Valencianes com en el El síndic de Compromís ha mostrat la preocupació deadministracions estatal i autonòmica. I després disparat l’import de les expropiacions. Congrés, perquè, segons Morera, “30 anys des- la seva coalició per lanunci realitzat per part de lem-Castelló té la poca vergonya de parlar de ciuta- No obstant això, Bloc-Compromís està disposat a par- prés d’una tràgica reconversió industrial en el presa propietària de Galmed i ha exigit des de la tribu-dans de primera i segona. lar i negociar en benefici de la nostra ciutat i dels nos- Port de Sagunt, no podem tolerar que passe altra na que el govern valencià, «actue ja per evitar un tan-Per tant, el govern popular i el seu alcalde són els tres ciutadans, que no mereixen un govern i un alcal- tragèdia laboral ara amb 118 famílies per la falta cament que afecta a més dun centenar de famílies iprimers responsables de la irregularitat pressu- de com el que tenim, però són els que hi ha. Ara bé, d’acció i de reacció d’un govern que mira per a que no es pot permetre». En aquesta línia, i davantpostària. Si no negocien un pressupost és impos- hem de tenir una proposta primer. altre costat i no soluciona els problemes dels va- labsència de compromisos del vicepresident Ciscar, lencians”. Morera espera que el titular docupació del Consell, «sí que reaccione i es manifeste totalment a favor de la continuïtat de Galmed a Sagunt». Aquest 14 de Febrer es va constituir Compromís Per Sagunt… P2 P3 Més informació a la nostra web i al proper butlletí.

×