Переваги та недоліки українського законодавства у сфері відновлюваної енергетики. Яких змін в законодавчому полі слід очік...
України    щодо  стимулювання  заходів  з  енергозбереження”.  Цим  Закономпередбачено:     ● Створення Д...
Закон    України  “Про  внесення   змін  до  Закону   України  “Проелектроенергетику” щодо стимулювання вик...
споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим"тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроене...
Податковий кодекс України, який вступив в дію 01.01.2011 р., містить окремінорми, які орієнтовані на пом‟якшення податково...
● до 1 січня 2019 року, звільняються від сплати податку на додану вартістьоперації з:   а) постачання техніки, обладнан...
● визначення принципів державної політики, повноваження органів державноївлади та органів місцевого самоврядування у даній...
Визначення правових засад державного регулювання в цій сфері, права, обов‟язки тавідповідальності замовників та виконавців...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Text committee of vr on fec

554 views
504 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Text committee of vr on fec

 1. 1. Переваги та недоліки українського законодавства у сфері відновлюваної енергетики. Яких змін в законодавчому полі слід очікувати у найближчий час інвесторам і девелоперам проектів у сфері відновлюваної енергетики? Україна належить до держав, частково забезпечених власнимиенергоресурсами. Основу паливного балансу складають вуглеводневі енергоносії.Але, чим далі розвивається світова економіка, тим більшої актуальності набуваютьпроекти подолання залежності від традиційних джерел енергії шляхом використанняальтернативних видів палива, впровадження енергозберігаючих та енергоефективнихтехнологій. А тепер дозвольте дати коротку характеристику законодавчого поля у сферіальтернативної енергетики. Та коротко окреслити завдання Комітету на найближчуперспективу. Діюче законодавство у цій сфері можна розділити на 2 типи. Це рамкові закониі закони прямої дії, які реально спрямовані на розвиток альтернативної енергетики. Початок розвитку законодавства у сфері енергоефективності поклав прийнятийу 1994р. Закон України «Про енергозбереження». Наступні за ним Закон України“Про альтернативні види палива” та Закон України “Про альтернативні джерелаенергії” є системоутворюючими і їх перша редакція носила більше рамковийхарактер, наприклад законодавчо задекларовано положення, що 20% електроенергії,що споживатиметься у 2020р., буде вироблено з альтернативних джерел енергії (безмеханізму реалізації цих положень). Однак, норми зазначених законів виявилисьдосить загальними, щоб запрацював конкретний ринок окремого виду альтернативноїенергії. Тому виникла потреба на базі існуючих законів розробити законодавчіпропозиції, які б містили конкретні стимулюючі та регулюючі механізми, зурахуванням специфіки окремих ринків. Були розроблені і прийняті нові законодавчіакти. Наприклад, Закон України “Про комбіноване виробництво теплової таелектричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” таЗакон України “Про газ (метан) вугільних родовищ” тощо. У 2006 році, коли суттєво зросла ціна на імпортований російський природнийгаз, відбулися суттєві зрушення в напрямку розробки та прийняття законодавства усфері альтернативної енергетики та енергоефективності. Першою «ластівкою» сталоприйняття в 2007р. Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 1
 2. 2. України щодо стимулювання заходів з енергозбереження”. Цим Закономпередбачено: ● Створення Державного фонду енергозбереження з метою забезпеченняфінансування заходів з ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.Визначено джерела його наповнення. ● Звільнення від оподаткування операцій з ввезення на митну територіюУкраїни обладнання, яке працює на нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії,енергозберігаючого обладнання та матеріалів. ● Звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого відпродажу на митній території України товарів власного виробництва і обладнання, щопрацює на нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючогообладнання, матеріалів та виробів. ● Зменшення податку на прибуток підприємств, включених в Державнийреєстр підприємств та установ, що займаються розробкою та впровадженням(використанням) енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, але в суміне більше 50% від суми прибутку, що підлягає оподаткуванню. ● Запровадження штрафних санкцій за перевитрати паливно-енергетичнихресурсів. Але до цього обсягу не включається обсяг паливно-енергетичних ресурсів,отриманих з альтернативних джерел енергії. Наступними важливими законодавчими актами є: Закон України “Провнесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого"тарифу” (601-VI від 25.09.2008 р.). Він передбачає зобов‟язання Оптового ринку електроенергії купувати за"зеленим" тарифом електричну енергію, вироблену на об‟єктах електроенергетики,що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівногогазів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише малимигідроелектростанціями потужністю до 10 МВт). І якщо спочатку законодавець передбачив встановлення єдиної величини“зеленого” тарифу, не враховуючи специфіку і затрати на виробництво електроенергіїз різних альтернативних джерел енергії, то в подальшому був використаний досвідНімеччини і законодавчо було визначено коефіцієнти для встановлення “зеленого”тарифу в залежності від джерела отримання енергії. 2
 3. 3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Проелектроенергетику” щодо стимулювання використання альтернативних джереленергії” (1220-VI від 01.04.2009 р.) та (N 3549-VI від 17.06.2011 р.): ● Встановлює порядок стимулювання використання альтернативних джерел до1 січня 2030 року. ● Встановлює коефіцієнти до “зеленого” тарифу за видами відновлюванихджерел енергії. ● Порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джереленергії застосовується за умови, що починаючи з 1 січня 2012 року питома вагасировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження увартості будівництва відповідного обєкта електроенергетики, що виробляєелектричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить неменше 15 відсотків, з 1 січня 2013 року – 30 відсотків, а починаючи з 1 січня 2014року - 50 відсотків. ● Держава забезпечує стимулювання виробництва електроенергії зальтернативних джерел шляхом встановлення тарифу на вироблену відповіднимигосподарюючими суб‟єктами електричну енергію на рівні тарифу для споживачівдругого класу напруги у січні 2009р. переведеному у Євро з подальшимперерахунком в залежності від курсу. ● Коефіцієнт “зеленого” тарифу для об‟єктів енергетики, введених в дію після2014, 2019 і 2024 рр. зменшується відповідно на 10, 20 і 30% від його базовоївеличини. Іншою особливістю даного Закону є те, що тариф встановлюється шляхомперерахунку в Євро, що дає захист інвесторам від інфляції. ● В разі прийняття нових законодавчих актів по стимулюванню, суб‟єктигосподарської діяльності можуть обрати новий порядок стимулювання. Закон України “Про внесення змін до Закону України "Проелектроенергетику" щодо гарантування зобовязань держави щодостимулювання використання альтернативних джерел енергії”(N 3486-VI від03.06.2011Р.). ● Держава гарантує законодавче закріплення на весь строк застосування"зеленого" тарифу вимоги щодо закупівлі всієї електроенергії, виробленої на обєктахелектроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крімдоменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лишемалими гідроелектростанціями), і не проданої за договорами безпосередньо 3
 4. 4. споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим"тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, увстановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом. 06.10.2011 р. Верховна Рада прийняла закон, яким було внесено зміни достатті 171 Закону України "Про електроенергетику" (щодо вдосконаленнятарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу) ● Ціль Закону полягає у розширенні передумов для широкого будівництвабіогазових комплексів з міні-ТЕЦ, будівництва міні-ТЕЦ на сміттєзвалищах, очиснихспорудах. ● Закон встановлює наступні коефіцієнти: 2,7 – для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомасирослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів; 2,6 – для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу,отриманого зі шламів каналізаційних стоків, обєктами електроенергетики,максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягомвсього експлуатаційного періоду не перевищує 500 кВт; 2,4 – для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу,отриманого зі шламів каналізаційних стоків, об‟єктами електроенергетики,максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягомвсього експлуатаційного періоду становить або більша за 500 кВт, але не перевищує2000 кВт; 2,0 – для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу,отриманого зі шламів каналізаційних стоків, обєктами електроенергетики,максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягомвсього експлуатаційного періоду становить або перевищує 2000 кВт; ● Також, Закон дає визначення терміну «біомаса», а саме «… з біомаси (невикопної біологічно відновлюваної речовини органічного походження, що зазнаєбіологічного розкладу) у вигляді продуктів, залишків та відходів сільськогогосподарства (рослинництва і тваринництва), харчової промисловості, лісовогогосподарства і технологічно повязаних з ним галузей промисловості, що можутьбути використані як паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них,…». Зараз Закон знаходиться на підписі у Президента України. 4
 5. 5. Податковий кодекс України, який вступив в дію 01.01.2011 р., містить окремінорми, які орієнтовані на пом‟якшення податкового тиску на підприємства, щозапроваджують енергоефективні технології. Сприяють зниженню енергоємностітоварної продукції таких господарюючих суб‟єктів. ● Стаття 158. передбачає особливості оподаткування прибутку підприємств,отриманого у звязку із впровадженням енергоефективних технологій. Згідно п. 158.1. звільняється від оподаткування 80 відсотків прибуткупідприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власноговиробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України. П.158.2. передбачено звільнення від оподаткування 50 відсотків прибутку,отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективнихпроектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ,організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використанняенергоефективних заходів та енергоефективних проектів. ● При впровадженні платником податку енергоефективних заходів таенергоефективних проектів такий платник повинен забезпечити окремий облікприбутку/збитку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізаціїпроектів, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Суми коштів, вивільнених у звязку з наданням податкової пільги,спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва в порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України. Норми пунктів 158.1 та 158.2 цієї статті діють протягом пяти років змоменту отримання першого прибутку внаслідок підвищенняенергоефективності виробництва. Перехідні положення Податкового Кодексу містять деякі тимчасово діючінорми: ● до 01 січня 2020 р. діятиме податкова пільга з оподаткування податку наприбуток господарюючих суб‟єктів, які отримують прибуток від діяльності звидобування та використання газу метану вугільних родовищ, що діють увідповідності до Закону «Про газ (метан) вугільних родовищ». Згідно пункту 151.1.статті 151 Податкового Кодексу основна ставка податку становить 16 відсотків. Вивільнені кошти повинні йти на збільшення видобутку, реконструкціювиробництва, впровадження нових технологій видобутку та використання метану. 5
 6. 6. ● до 1 січня 2019 року, звільняються від сплати податку на додану вартістьоперації з: а) постачання техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 ЗаконуУкраїни "Про альтернативні види палива", на території України; б) імпорту за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" ( 1391-14 ),техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкціїіснуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалива і длявиготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживаннябіопалива, якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні, а такожтехнічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарськихмашин, що працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні. Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання, устаткування, технічних татранспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України. ● до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування: прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива; прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасноговиробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової енергії звикористанням біологічних видів палива; прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкціїтехнічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарськихмашин та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива,одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що буливироблені на території України. ● Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 рокузвільняються від оподаткування: прибуток підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК009:2005) від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джереленергії; Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ» скерований настимулювання розробки родовищ та використання під час дегазації вугільнихпластів газу-метану. Ним передбачено: 6
 7. 7. ● визначення принципів державної політики, повноваження органів державноївлади та органів місцевого самоврядування у даній сфері, вимоги щодо ліцензування,стандартизації, нормування у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу(метану) вугільних родовищ, а також врегулювання питань, пов„язаних іззабезпечення екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації газу(метану). ● З 1 січня 2011 року неможливо вводити в експлуатацію родовища вугілля зпідвищеною концентрацією газу (метану) без заходів з дегазації. Серед інших його положень: виробник може реалізувати газ (метан)відповідної якості через газотранспортну систему за договірними цінами (завинятком випадків, коли в розробку родовища залучені кошти державного бюджету).Право видобутку метану на вільних ділянках вугільних родовищ отримується лишена аукціоні, за винятком випадків, коли організація здійснила вивчення надр власнимкоштом. На нашу думку, Закон про шахтний метан розклав питання, пов‟язані з йогорозробкою і використанням, “по полицям”, передбачивши 3 основні випадки: - розробка родовищ метану на ділянках, де видобуток вугілля не ведеться; - спільна розробка родовищ з видобутку метану і вугілля; - видобуток метану на законсервованих шахтах; Тепер коротко щодо інших законопроектів щодо розвитку альтернативноїенергетики, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді України. ● Проект Закону про регулювання у сфері енергозбереження №7231 Завданнями законопроекту є виконання зобов‟язань України за Рамковоюконвенцією Організації Обєднаних Націй про зміну клімату та Кіотськимпротоколом до неї, законодавче визначення процедур та вимог Кіотського протоколу,в тому числі застосування гнучких механізмів, передбачених Кіотським протоколом,а саме передачі одиниць встановленої кількості іншим країнам – сторонам Кіотськогопротоколу, реалізація проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, спільноговпровадження та програми дій, а також запровадження схеми торгівлі одиницямискорочення викидів та їх похідними. ● Проект Закону про енергетичний аудит № 1036 Ціллю законопроекту є розвиток базового Закону «Про енергозбереження»,який передбачає порядок проведення енергетичного аудиту на рівні Закону. 7
 8. 8. Визначення правових засад державного регулювання в цій сфері, права, обов‟язки тавідповідальності замовників та виконавців енергетичного аудиту, створення чітких ізрозумілих рамок його здійснення. Також триває робота над розробкою у новій редакції законопроекту «Проефективне використання паливно-енергетичних ресурсів», який повиненвирішити питання енергетичного менеджменту, аудиту та маркування. ● Проект Закону про внесення змін до Закону України “Проелектроенергетику” (щодо встановлення спеціальних тарифів на електричнуенергію – “зелені” тарифи) №4693 Ціль проекту полягає у створенні законодавчих умов щодо вдосконаленнятарифної політики в електроенергетичній сфері, у сфері теплопостачання, шляхомвстановлення величини і коефіцієнтів «зеленого» тарифу для інших альтернативнихджерел енергії з метою стимулювання їх виробництва, що значно зменшитьнегативний вплив на навколишнє природне середовище та сприятиме енергетичнійнезалежності країни. “ зелений ” тариф для електроенергії, виробленої з газу метану дегазаціївугільних родовищ пропонується встановити на рівні – 2,3 (коефіцієнт). ● Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів Українищодо відновлюваних джерел енергії № 8455 Ціль проекту Закону України полягає у адаптація законодавства України дозаконодавства ЄС, зокрема Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС від 27вересня 2001 року № 2001/77/ЄС (щодо гарантії походження електроенергії) таприведення дозвільної системи у сфері відновлюваної енергетики у відповідність доЗакону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” У рамках запровадження «зеленого» тарифу на електричну енергію, виробленуз відновлюваних джерел енергії, дуже актуальним на сьогодні є видача гарантіїпоходження цієї електроенергії. На закінчення зазначу: «Що в Україні сформовано необхідний рівеньзаконодавства, яким стимулюється виробництво енергії з відновлюваних джерел, априйняття найближчим часом, згаданих законопроектів лише прискорить їхрозвиток». Дякую за увагу! 8

×