Modul Pembelajaran TMK Tahun 2

25,007 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
25,007
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18,327
Actions
Shares
0
Downloads
644
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul Pembelajaran TMK Tahun 2

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PEMBELAJARANDUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011
 2. 2. Cetakan Pertama 2011© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT 1. BELAJAR MENGGUNAKAN PAPAN KEKUNCI 1 2. BELAJAR MS WORD 11 3. MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MS POWERPOINT 31 4. MENEROKA DUNIA E-MEL 45 5. MENCARI MAKLUMAT 63
 4. 4. MODUL PEMBELAJARANBELAJAR MENGGUNAKAN PAPAN KEKUNCI 1  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2
 5. 5. BELAJAR MENGGUNAKAN PAPAN KEKUNCI TAHUN 2 Objektif: Pada akhir modul, anda dapat: • menggunakan papan kekunci dengan kedudukan jari yang betul di atas papan kekunci. Hai, kawan-kawan! Mari kita belajar menggunakan papan kekunci. Kita akan belajar sambil bermain dengan menggunakan perisian Animated Beginning Typing. Perisian ini mudah digunakan. Anda akan diajar cara meletakkan jari ke atas papan kekunci dengan cara yang betul. 2  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2
 6. 6. AKTIVITI 1: MELETAKKAN JEJARI PADA PAPAN KEKUNCI Mari kita bermain dengan papan kekunci. Cuba ketuk kekunci dengan jejari anda.AKTIVITI 2: MEMULAKAN PERISIAN ANIMATED BEGINNING TYPINGLihat gambar rajah 1. Langkah 1: Klik Start. Langkah 2: Klik All Programs. Langkah 3: Pilih FLIX Shareware. Langkah 4: Klik Animated Beginning Typing Shareware. 2 1 3 4 Gambar rajah 1 3  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2
 7. 7. Langkah 5: Paparan akan kelihatan seperti gambar rajah 2. Tekan kekunci Enter. Gambar rajah 2 Paparan seperti gambar rajah 3 akan diperolehi. Keluar perisianAras RendahAras SederhanaAras Tinggi Gambar rajah 3 4  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2
 8. 8. AKTIVITI 3: KEKUNCI RUMAH DAN KEDUDUKAN JARILetakkan jari di kekunci rumah mengikut kedudukanjari yang betul seperti yang ditunjukkan pada gambarrajah 1 (Kekunci: A,S,D,F dan J,K,L,;). Gambar rajah 1 5  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2
 9. 9. AKTIVITI 4: MARI BERMAIN LETTER JUMPERSPilih Letter Jumpers seperti gambar rajah 1. Gambar rajah 1 Langkah 1: Klik ASDF seperti gambar rajah 2. 1 Gambar rajah 2 6  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2
 10. 10. Langkah 2: Seterusnya, antara muka berikut akan dipaparkan seperti gambar rajah 3. Pilih satu objek (Critters). 2 Gambar rajah 3Langkah 3: Ketuk huruf pada papan kekunci mengikut jari yang betul seperti gambar rajah 4. 3 Gambar rajah 4 7  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2
 11. 11. Jika anda mengetuk kekunci huruf yang betul, huruftersebut akan hilang seperti gambar rajah 5. Gambar rajah 5 Langkah 4: Setelah selesai mengetuk kekunci semua huruf, paparan akan kembali kepada Menu Utama secara automatik seperti gambar rajah 6. Teruskan latihan dan pilih abjad dalam Letter Jumpers sekali lagi. Gambar rajah 6 8  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2
 12. 12. AKTIVITI 5: MENAMATKAN PERMAINAN Klik QUIT untuk keluar dari perisian Animated Beginning Typing. Lihat gambar rajah 1. Kawan-kawan boleh memilih aras sederhana atau tinggi jika telah kuasai di aras Letter Jumpers. Gambar rajah 1 Selamat Berjaya! 9  Belajar Menggunakan Papan Kekunci Tahun 2
 13. 13. MODUL PEMBELAJARAN BELAJAR MICROSOFT WORD (MS WORD) 11 Belajar MS Word Tahun 2
 14. 14. MARI BELAJAR MS WORD TAHUN 2Objektif:Pada akhir modul, anda dapat: • mengenal pasti lajur dan baris. • menggunakan kekunci Caps Lock. • menyisip jadual dalam tugasan. • memasukkan teks dan imej dalam jadual. • menambah lajur dan baris dalam tugasan. • menghasilkan teks dengan pelbagai warna. • mencetak tugasan dalam dua salinan. 12 Belajar MS Word Tahun 2
 15. 15. AKTIVITI 1: MENGENAL LAJUR DAN BARIS No Makan Makan Haiwan Makanbaris Tumbuhan Sahaja Tumbuhan Sahaja Dan Haiwanbaris lajur lajur lajur lajur Jadual yang mengandungi _______ lajur dan ______ baris. AKTIVITI 2: MELANCARKAN MS WORD Klik All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word 13 Belajar MS Word Tahun 2
 16. 16. Paparan akan kelihatan seperti dalam gambar rajah 1. Gambar rajah 1AKTIVITI 3: MENGGUNAKAN KEKUNCI CAPS LOCK Kawan-kawan, kekunci Caps Lock adalah untuk menaip teks dalam huruf besar.Langkah 1: Tekan kekunci Caps Lock.Langkah 2: Taip perkataan HAIWAN seperti gambar 14 Belajar MS Word Tahun 2
 17. 17. rajah 2.Langkah 3: Tekan kekunci Caps Lock semula. Ini untuk menaip teks dalam huruf kecil. Gambar rajah 2AKTIVITI 4: MEMBENTUK JADUAL Mari kita bentuk jadual 3 lajur dan 2 baris seperti gambar rajah 3. baris lajur Gambar rajah 3 15 Belajar MS Word Tahun 2
 18. 18. Langkah menyisip jadual seperti dalam gambar rajah 4. Langkah 1: Klik pada Table di Bar menu. Langkah 2: Klik Insert. Langkah 3: Klik Table. 1 2 3 Gambar rajah 4 Langkah 4: Masukkan nombor 3 pada ruangan Number of colums ( Bilangan lajur ). Langkah 5: Masukkan nombor 2 pada ruangan Number of rows ( Bilangan baris ).Langkah 6: Klik OK. 4 5 6 Gambar rajah 5 16 Belajar MS Word Tahun 2
 19. 19. Paparan akan kelihatan seperti dalam gambar rajah 6. Gambar rajah 6 AKTIVITI 5: MENAIP TEKS KE DALAM JADUAL Langkah 1: Letakkan kursor dalam lajur 1, baris 1 seperti gambar rajah 7.1 Gambar rajah 7 17 Belajar MS Word Tahun 2
 20. 20. ShiftLangkah 2: Tekan kekunci diikuti dengan kekunci abjab M. Hanya huruf M sahaja huruf besar. 2 Gambar rajah 8Langkah 3: Taip perkataan Makan Tumbuhan Sahaja seperti dalam gambar rajah 9. 3 Gambar rajah 9 Bagaimana nak menaip T dalam huruf besar? 18 Belajar MS Word Tahun 2
 21. 21. AKTIVITI 6: MENYISIP IMEJ KE DALAM JADUAL. Pada pelajaran ini terdapat 2 cara menyisip imej iaitu dari Clip Art dan From File. Kemahiran tersebut telah dipelajari di Tahun 1 Langkah 1: Letakkan kursor di dalam lajur 1, baris 2. Langkah 2: Klik Insert. Langkah 3: Pilih Picture. Langkah 4: Klik pada Clip Art. 2 3 4 1 Makan Tumbuhan Sahaja Gambar rajah 10 19 Belajar MS Word Tahun 2
 22. 22. Imej akan disisipkan dalam lajur 1 , baris 2 seperti gambar rajah 11. Langkah 4: Taip perkataan Animal di dalam kotak carian. Langkah 5: Klik . Langkah 6: Klik pada gambar arnab. 4 5 Makan Tumbuhan Sahaja 6 Gambar rajah 11Ulangi Langkah 4 hinga 6 untukmenyisip imej haiwan yang lain.Jika imej haiwan tiada dalamClip Art sila sisisp imej dariFrom File. 20 Belajar MS Word Tahun 2
 23. 23. AKTIVITI 7: MENAMBAH LAJUR DAN BARIS A. Menyisip lajur seperti gambar rajah 12. Langkah 1: Letakkan kursor di dalam baris 1, lajur 3 dan klik. Langkah 2: Klik Table. Langkah 3: Pilih Insert. Langkah 4: Klik Columns to the Right. 2 3 4 1 Gambar rajah 12Paparan seperti gambar rajah 13 akan diperolehi. Gambar rajah 13 21 Belajar MS Word Tahun 2
 24. 24. B. Menyisip baris seperti gambar rajah 14. Langkah 1: Letakkan kursor di dalam baris 2, jalur 4 dan klik. Langkah 2: Klik Table. Langkah 3: Pilih Insert. Langkah 4: Klik Rows Below . 2 3 4 1 Gambar rajah 14 Paparan seperti gambar rajah 15 akan diperolehi. Gambar rajah 15 22 Belajar MS Word Tahun 2
 25. 25. AKTIVITI 8: MENUKAR WARNA PADA PERKATAANLangkah 1: Klik dan heret perkataan Makan Tumbuhan Sahaja seperti gambar rajah 16. Gambar rajah 16Langkah 2: Klik Format dan klik Font seperti gambar rajah 17. 1 2 Gambar rajah 17 23 Belajar MS Word Tahun 2
 26. 26. Langkah 3: Klik Font color seperti gambar rajah 18 3 Gambar rajah 18Langkah 4: Pilih red ( warna merah ) dan klik ok seperti gambar rajah 19. Makan Tumbuhan Sahaja Gambar rajah 19 24 Belajar MS Word Tahun 2
 27. 27. Paparan seperti gambar rajah 20 akan diperolehi. Gambar rajah 20AKTIVITI 9: MENCETAK HASIL KERJA DALAM DUASALINANMencetak hasil kerja.Langkah 1: Klik File seperti gambar rajah 21.Langkah 2: Klik Print Preview untuk melihat hasil kerja. 1 2 Gambar rajah 21 25 Belajar MS Word Tahun 2
 28. 28. Langkah 3: Klik Close seperti dalam gambar rajah 22. Gambar rajah 22Langkah 4: Klik File seperti dalam gambar rajah 23.Langkah 5: Klik Print 4 5 Gambar rajah 23 26 Belajar MS Word Tahun 2
 29. 29. Sila rujuk gambar rajah 24.Langkah 6: Buat dua salinan dengan memilih nombor 2 pada ruangan Number of copies.Langkah 7: Klik OK. 6 7 Gambar rajah 24 Kawan-kawan, minta kebenaran guru sebelum klik OK. 27 Belajar MS Word Tahun 2
 30. 30. AKTIVITI 10: MENYIMPAN HASIL KERJA DAN MENUTUP MS WORDSila rujuk gambar rajah 25.Langkah 1: Klik File.Langkah 2: Klik Save. 1 2 Gambar rajah 25Sila rujuk gambar rajah 26.Langkah 3: Simpan di dalam My Documents.Langkah 4: Taip Arnab sebagai nama hasil kerja anda.Langkah 5: Klik Save. 3 4 5 Arnab Gambar rajah 26Langkah 6: Klik untuk keluar MS Word. 28 Belajar MS Word Tahun 2
 31. 31. PENGAYAAN Hai kawan-kawan, mari kita buat satu jadual yang kreatif dalam aplikasi MS Word yang merangkumi : 1. Sisipan jadual. 2. Teks yang pelbagai warna. 3. Imej. Jadual tersebut mestilah mempunyai 4 lajur atau lebih dan 3 baris atau lebih. Contoh Jadual : HAIWAN DAN MAKANANNYA No Makan Makan Haiwan Makan Tumbuhan Sahaja Tumbuhan3 baris atau lebih Sahaja Dan Haiwan 1 2 4 lajur atau lebih 29 Belajar MS Word Tahun 2
 32. 32. MODUL PEMBELAJARAN MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MICROSOFT OFFICE POWERPOINT (MS POWERPOINT) 31 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 33. 33. MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MS POWERPOINT TAHUN 2Objektif:Pada akhir modul, anda dapat: • membuat persembahan MS PowerPoint yang mengandungi teks, imej dan audio • menyalin dan menampal serta mengalihkan imej • menukar warna latar belakang dan membuat transisi slaid. 32 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 34. 34. AKTIVITI 1: MEMBUAT PERSEMBHAN MS POWERPOINT YANG MENGANDUNGI TEKS, IMEJ DAN AUDIOLangkah 1: Klik Start Klik All Programs Klik Microsoft Powerpoint.• Paparan seperti gambar rajah 1 akan diperolehi. Slaid pertama adalah slaid tajuk. Gambar rajah 1Langkah 2: Klik dalam kotak Click to add title Taip ayat Keperluan Asas seperti gambar rajah 2. Gambar rajah 2 33 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 35. 35. Langkah 3: Klik dalam kotak sub tajuk Taip perkataan Manusia seperti gambar rajah 3. Gambar rajah 3Langkah 4: Klik Insert di Bar menu Klik New Slide seperti gambar rajah 4. Gambar rajah 4 • Paparan seperti gambar rajah 5 akan diperolehi. 34 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 36. 36. Sekarang anda ada Gambar rajah 6 2 slaid Gambar rajah 5Langkah 5: Klik dalam kotak tajuk Taip perkataan Makanan seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6Langkah 6: Klik Insert di Bar Menu Pilih Picture Klik Clip Art seperti gambar rajah 7. Gambar rajah 7 35 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 37. 37. Langkah 7: Taip perkataan bread dalam kotak carian Klik Go.• Paparan seperti gambar rajah 8 akan diperolehi. Gambar rajah 8Langkah 8: Klik imej roti seperti gambar rajah 9. Gambar rajah 9 • Paparan seperti gambar rajah 10 akan diperolehi. 36 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 38. 38. Gambar rajah 10Langkah 9: Klik pada Insert di Bar Menu Pilih Movies and Sounds Klik Sound from File seperti gambar rajah 11. Gambar rajah 11Langkah 9: Klik fail audio Roti dari folder My Documents Klik OK seperti gambar rajah 12. Gambar rajah 12 37 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 39. 39. • Paparan seperti gambar rajah 13 akan diperolehi. Gambar rajah 13Langkah 10: Klik untuk mendengar bunyi yang telah disisipkan dalam persembahan.AKTIVITI 2: MENYALIN DAN MENAMPAL IMEJLangkah 1: Klik pada gambar roti Klik kanan tetikus Klik Copy seperti gambar rajah 14. Gambar rajah 14 38 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 40. 40. Langkah 2: Klik kanan tetikus sekali lagi Klik Paste seperti gambar rajah 15. Gambar rajah 15• Paparan seperti gambar rajah 16 akan diperolehi. Gambar rajah 16 Oh! Imej roti bertindih. Bagaimana hendak alihkan? 39 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 41. 41. Langkah 3: Klik kiri tetikus dan seret Lepaskan jari. Imej roti akan beralih seperti gambar rajah 17. Gambar rajah 17AKTIVITI 3: MENUKAR LATAR BELAKANG PERSEMBAHAN Mahu cantikkan persembahan? Kawan- kawan boleh tukar latar belakang persembahan.Langkah 1: Klik Format pada Bar menu Klik Background seperti gambar rajah 18. Gambar rajah 18 40 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 42. 42. Langkah 2: Klik untuk memilih warna Pilih warna hijau seperti gambar rajah 19. Gambar rajah 19Langkah 3: Klik Apply to All seperti gambar rajah 20 untuk menukar semua warna latar belakang slaid persembahan. Gambar rajah 20• Paparan seperti gambar rajah 21 akan terpapar. Apakah warna latar belakang slaid anda sekarang? Gambar rajah 21 41 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 43. 43. AKTIVITI 4: MEMBUAT TRANSISI SLAID Kawan-kawan, mari kita buat peralihan slaid yang berbeza. Pastikan anda di slaid pertama.Langkah 1: Klik Slide Show di Bar menu Pilih Slide Transition seperti gambar rajah 22. Gambar rajah 22• Paparan seperti gambar rajah 23 akan terpapar. Gambar rajah 23 42 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 44. 44. Langkah 2: Pilih Blinds Horizontal Klik Apply to All Slides Klik Play untuk melihat transisi seperti gambar rajah 32. Gambar rajah 32Langkah 3: Simpan hasil kerja anda.AKTIVITI 5: MELIHAT PERSEMBAHAN SLAIDLangkah 1: Klik untuk melihat persembahan slaid. Kawan-kawan ada banyak pilihan transisi. Cubalah!Langkah 2: Klik untuk menamatkan persembahan MS PowerPoint. 43 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 45. 45. MODUL PEMBELAJARAN MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MICROSOFT OFFICE POWERPOINT (MS POWERPOINT) 31 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 46. 46. MENGHASILKAN PERSEMBAHAN MS POWERPOINT TAHUN 2Objektif:Pada akhir modul, anda dapat: • membuat persembahan MS PowerPoint yang mengandungi teks, imej dan audio • menyalin dan menampal serta mengalihkan imej • menukar warna latar belakang dan membuat transisi slaid. 32 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 47. 47. AKTIVITI 1: MEMBUAT PERSEMBHAN MS POWERPOINT YANG MENGANDUNGI TEKS, IMEJ DAN AUDIOLangkah 1: Klik Start Klik All Programs Klik Microsoft Powerpoint.• Paparan seperti gambar rajah 1 akan diperolehi. Slaid pertama adalah slaid tajuk. Gambar rajah 1Langkah 2: Klik dalam kotak Click to add title Taip ayat Keperluan Asas seperti gambar rajah 2. Gambar rajah 2 33 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 48. 48. Langkah 3: Klik dalam kotak sub tajuk Taip perkataan Manusia seperti gambar rajah 3. Gambar rajah 3Langkah 4: Klik Insert di Bar menu Klik New Slide seperti gambar rajah 4. Gambar rajah 4 • Paparan seperti gambar rajah 5 akan diperolehi. 34 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 49. 49. Sekarang anda ada Gambar rajah 6 2 slaid Gambar rajah 5Langkah 5: Klik dalam kotak tajuk Taip perkataan Makanan seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6Langkah 6: Klik Insert di Bar Menu Pilih Picture Klik Clip Art seperti gambar rajah 7. Gambar rajah 7 35 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 50. 50. Langkah 7: Taip perkataan bread dalam kotak carian Klik Go.• Paparan seperti gambar rajah 8 akan diperolehi. Gambar rajah 8Langkah 8: Klik imej roti seperti gambar rajah 9. Gambar rajah 9 • Paparan seperti gambar rajah 10 akan diperolehi. 36 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 51. 51. Gambar rajah 10Langkah 9: Klik pada Insert di Bar Menu Pilih Movies and Sounds Klik Sound from File seperti gambar rajah 11. Gambar rajah 11Langkah 9: Klik fail audio Roti dari folder My Documents Klik OK seperti gambar rajah 12. Gambar rajah 12 37 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 52. 52. • Paparan seperti gambar rajah 13 akan diperolehi. Gambar rajah 13Langkah 10: Klik untuk mendengar bunyi yang telah disisipkan dalam persembahan.AKTIVITI 2: MENYALIN DAN MENAMPAL IMEJLangkah 1: Klik pada gambar roti Klik kanan tetikus Klik Copy seperti gambar rajah 14. Gambar rajah 14 38 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 53. 53. Langkah 2: Klik kanan tetikus sekali lagi Klik Paste seperti gambar rajah 15. Gambar rajah 15• Paparan seperti gambar rajah 16 akan diperolehi. Gambar rajah 16 Oh! Imej roti bertindih. Bagaimana hendak alihkan? 39 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 54. 54. Langkah 3: Klik kiri tetikus dan seret Lepaskan jari. Imej roti akan beralih seperti gambar rajah 17. Gambar rajah 17AKTIVITI 3: MENUKAR LATAR BELAKANG PERSEMBAHAN Mahu cantikkan persembahan? Kawan- kawan boleh tukar latar belakang persembahan.Langkah 1: Klik Format pada Bar menu Klik Background seperti gambar rajah 18. Gambar rajah 18 40 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 55. 55. Langkah 2: Klik untuk memilih warna Pilih warna hijau seperti gambar rajah 19. Gambar rajah 19Langkah 3: Klik Apply to All seperti gambar rajah 20 untuk menukar semua warna latar belakang slaid persembahan. Gambar rajah 20• Paparan seperti gambar rajah 21 akan terpapar. Apakah warna latar belakang slaid anda sekarang? Gambar rajah 21 41 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 56. 56. AKTIVITI 4: MEMBUAT TRANSISI SLAID Kawan-kawan, mari kita buat peralihan slaid yang berbeza. Pastikan anda di slaid pertama.Langkah 1: Klik Slide Show di Bar menu Pilih Slide Transition seperti gambar rajah 22. Gambar rajah 22• Paparan seperti gambar rajah 23 akan terpapar. Gambar rajah 23 42 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 57. 57. Langkah 2: Pilih Blinds Horizontal Klik Apply to All Slides Klik Play untuk melihat transisi seperti gambar rajah 32. Gambar rajah 32Langkah 3: Simpan hasil kerja anda.AKTIVITI 5: MELIHAT PERSEMBAHAN SLAIDLangkah 1: Klik untuk melihat persembahan slaid. Kawan-kawan ada banyak pilihan transisi. Cubalah!Langkah 2: Klik untuk menamatkan persembahan MS PowerPoint. 43 Menghasilkan Persembahan MS PowerPoint
 58. 58. MODUL PEMBELAJARAN MENEROKA DUNIA E-MEL 45 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 59. 59. MENEROKA DUNIA E-MEL TAHUN 2Objektif:Pada akhir modul, anda dapat: • menghantar maklumat melalui e-mel. • menerima dan membalas maklumat menggunakan melalui e-mel. Hai, kawan–kawan! Pernahkah anda mendengar tentang e-mel? E-mel merupakan salah satu alat komunikasi yang cepat. Anda perlu ada akaun e-mel seperti Hotmail. 46 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 60. 60. AKTIVITI 1: MENGGUNAKAN PELAYAR UNTUK MENGAKSES INTERNET Hai, kawan-kawan! Mari kita hantar e-mel.Langkah 1: Klik Start klik All Programs klik Internet Explorer. Pelayar Internet Explorer akan dipaparkan seperti gambar rajah 1. Gambar rajah 1 47 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 61. 61. Sekiranya anda tidak dapat paparan tersebut: Taip http://hotmail.com di dalam kotak alamat tekan Enter.Langkah 2: Klik ikon Hotmail seperti gambar rajah 2. 2 Gambar rajah 2 Jika belum ada akaun e-mel, ikut Langkah 3 hingga 12.Langkah 3: Klik Sign Up. 3 Gambar rajah 3 48 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 62. 62. Paparan seperti gambar rajah 4 akan terpapardan ikuti langkah-langkah berikut:Langkah 4: Taipkan nama pada Hotmail address.Langkah 5: Klik Check avaibility.Jika nama anda telah digunakan, pilih nama yang lain. 4 5 Gambar rajah 4Langkah 6: Taipkan kata laluan di ruang Create a password.Langkah 7: Ulang taip kata laluan di ruang Retype password. 6 7 Gambar rajah 5 49 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 63. 63. Sekarang, mari kita ikuti langkah seterusnya seperti gambar rajah 6 dan 7.Langkah 8: Pilih soalan Security Question yang anda suka. 8 Gambar rajah 6Langkah 9: Taipkan jawapan anda di ruang Secret Answer. Gambar rajah 7 50 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 64. 64. Langkah 10: Isikan butiran seperti berikut: a. First Name ( nama ) b. Last Name ( nama bapa ) c. Country/Region ( negara ) d. City/Region ( bandar ) e. Postal Code ( poskod ) f. Gender ( jantina ) g. Birth Year (Tahun lahir ) a b c d e f g Gambar rajah 8 51 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 65. 65. Langkah 11: Taipkan semula karakter yang tertera.Langkah 12: Klik I Accept. 11 12 Gambar rajah 9 Paparan seterusnya seperti gambar rajah 10. Tahniah! Anda telah berjaya mendaftarkan akaun e-mel d Gambar rajah 10 52 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 66. 66. AKTIVITI 2: MENGHANTAR E-MEL Sebelum kita menghantar e-mel, mari kita melihat cara-cara untuk Daftar Masuk berdasarkan gambar rajah 11 di bawah.Langkah 2: Klik kotak Windows Live ID. Masukkan nama pengguna. Contoh: azhar7883@hotmail.comLangkah 3: Klik kotak Password. Masukkan kata laluan.Langkah 4: Klik Sign in. 2 3 4 Gambar rajah 11 53 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 67. 67. Paparan akan menjadi seperti gambar rajah 12.Langkah 5: Klik pada Inbox. 5 Gambar rajah 12 Rujuk gambar rajah 13 untuk langkah seterusnya.Langkah 6: Klik New untuk menulis e-mel baru. 6 Gambar rajah 13 54 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 68. 68. Lihat gambar rajah 14 dan ikuti langkah seterusnya.Langkah 7: Taip alamat penerima di dalam kotak To.Langkah 8: Taip tajuk e-mel anda di dalam kotak Subject. 7 8 Gambar rajah 14 Hantar e-mel kepada guru untuk memaklumkan e-mel anda. Minta guru balas. Rujuk gambar rajah 15 sebagai panduan.Langkah 9: Taip mesej anda dalam message board.Langkah 10: Klik Send. 9 10 Gambar rajah 15 55 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 69. 69. Tahniah! Anda telah berjaya menghantar e-mel. Paparan seperti gambar rajah 16 akan terpapar.Langkah 11: Perhatikan Your message has been sent. Gambar rajah 16AKTIVITI 3: MEMBALAS E-MEL Kawan-kawan, sekarang mari kita membalas e-mel yang diterima. Lihat gambar rajah 17.a. Inbox (Peti Masuk) Menunjukkan jumlah e-mel yang belum dibaca.b. E-mel belum dibaca akan dihitamkan (bold).c. E-mel telah dibaca tidak dihitamkan. a b c Gambar rajah 17 56 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 70. 70. Langkah 1: Klik pada e-mel yang belum dibaca seperti gambar rajah 18. 1 Gambar rajah 18 Tahniah! Anda berjaya membuka e-mel yang dikehendaki. Paparan seperti gambar rajah 19 akan kelihatan.Langkah 2: Baca tugasan yang diberi. 2 Gambar rajah 19 57 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 71. 71. Untuk membalas e-mel pula, sila rujuk gambar rajah 20.Langkah 3: Klik Reply. 3 Gambar rajah 20 Paparan seperti gambar rajah 21 akan terpapar. Perhatikan paparan bahagian atas telah berubah. Gambar rajah 21 58 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 72. 72. Langkah 4: Klik pada message board. Taip maklumat yang dikehendaki.Langkah 5: Klik Send. 5 4 Gambar rajah 22 Tahniah! Anda telah berjaya membalas e-mel. Paparan seperti gambar rajah 23 akan kelihatan. Gambar rajah 23 59 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 73. 73. AKTIVITI 4: DAFTAR KELUAR AKAUN E-MEL DAN MENUTUP INTERNET EXPLORER Jangan lupa Daftar Keluar untuk melindungi maklumat diri anda.Langkah 1: Klik Sign out. 1 Gambar rajah 23Langkah 2: Klik Cemerlang, anda telah melaksanakan tugasan anda dengan jayanya! Semoga anda seronok berhubung menggunakan e-mel. Ingatlah bahawa dunia berada di hujung jari anda. Senyumlah selalu. 60 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 74. 74. AKTIVITI PENGUKUHAN Jom, Kenali Rakan Anda! Aktiviti : Hantar, Baca dan Balas E-mel.Langkah 1: Dapatkan satu alamat e-mel rakan anda. ______________________________Langkah 2: Hantarkan maklumat berikut melalui e-mel; a. Tulis cita-cita anda. b. Tulis hobi anda.Langkah 3: Minta rakan hantar e-mel kepada anda.Langkah 4: Balas e-mel rakan anda. 61 Meneroka Dunia E-mel Tahun 2
 75. 75. MODUL PEMBELAJARANMENCARI MAKLUMAT 63 Mencari Maklumat Tahun 2 
 76. 76. MENCARI MAKLUMAT TAHUN 2Objektif:Pada akhir modul, anda dapat: • mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. • mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat. • mengintegrasi maklumat dalam MS Word. 64 Mencari Maklumat Tahun 2
 77. 77. AKTIVITI 1: MENGGUNAKAN PELAYAR UNTUK MENGAKSES INTERNETLangkah 1 : Klik Klik All Program klik Internet Explorer untuk melancarkan pelayar web Internet Explorer.Pelayar web Internet Explorer akan dipaparkan sepertigambar rajah 1. Gambar rajah 1 Kawan-kawan, mari kita guna engine carian untuk mendapatkan maklumat mengenai bunga kebangsaan Malaysia. 65 Mencari Maklumat Tahun 2
 78. 78. AKTIVITI 2: MENGGUNAKAN ENJIN CARIAN UNTUK MENCARI MAKLUMATLangkah 1: Dalam modul ini, enjin carian Google digunakan. Taipkan http://www.google.com.my di dalam kotak alamat dan tekan kekunci ENTER seperti gambar rajah 2. 1 Gambar rajah 2Paparan enjin carian Google seperti gambar rajah 3 akandipaparkan. Kotak carian Gambar rajah 3 66 Mencari Maklumat Tahun 2
 79. 79. Kata kunci memudahkan kita untuk mencari sasuatu maklumat sama ada berbentuk teks atau imej. Contoh: Kata kunci untuk Bunga Kebangsaan Malaysia adalah “Bunga Raya”.Langkah 2: Taip kata kunci ”Bunga Raya” di dalam kotak carian seperti Gambar rajah 4 dan klik Google Search. Kotak carian Bunga Raya Gambar rajah 4 67 Mencari Maklumat Tahun 2
 80. 80. Keputusan carian Google search seperti yang dipaparkan olehgambar rajah 5. Gambar rajah 5Langkah 3: Daripada paparan gambar rajah 6 pilih dan Klik Bunga Raya -Wikipedia Bahasa Melayu ensiklopedia bebas.Klik Gambar rajah 6Maklumat dalam bentuk teks dan imej mengenai ”Bunga Raya”akan dipaparkan seperti gambar rajah 7 di bawah. 68 Mencari Maklumat Tahun 2
 81. 81. Gambar rajah 7AKTIVITI 3: MENYALIN DAN MENAMPAL TEKS DAN IMEJ DALAM MS WORDLangkah 1: Klik butang kiri tetikus dan seret untuk serlahkan maklumat berbentuk teks yang hendak disalin.Langkah 2: Untuk menyalin teks, Klik butang kanan tetikus dan klik Copy. Ikut langkah seperti gambar rajah 8. 1 Gambar rajah 8 2 69 Mencari Maklumat Tahun 2
 82. 82. Langkah 3: Lancarkan MS Word. Klik butang kanan tetikus, kemudian klik Paste untuk menampal teks seperti Gambar rajah 9. Gambar rajah 9Maklumat berbentuk teks akan dipaparkan seperti gambarrajah 10. Gambar rajah 10 70 Mencari Maklumat Tahun 2
 83. 83. Langkah 4: Untuk menyalin imej Bunga Raya, kembali semula ke laman engin carian dengan mengklik pada status bar laman engin carian seperti gambar rajah 11. Gambar rajah 11Langkah 5: Letakkan kursor pada imej, Klik butang kiri tetikus dan klik Copy seperti gambar rajah 12. Imej Bunga Ray Gambar rajah 12 71 Mencari Maklumat Tahun 2
 84. 84. Langkah 6: Kembali semula ke MS Word. Letakkan kursor dihujung teks pada MS Word dan tampalkan imej bunga raya pada MS Word seperti gambarajah 13. Gambar rajah 13Langkah 7: Simpan hasil kerja aktiviti salin dan tampal teks dan imej. Klik File Klik Save As. Pilih lokasi fail yang hendak disimpan di dalam My Documents, kemudian namakan fail dan klik Save. Selamat Berjaya! 72 Mencari Maklumat Tahun 2

×